wonen anno 2020 naar energieneutraal

Download Wonen anno 2020 Naar Energieneutraal

Post on 01-Dec-2014

221 views

Category:

News & Politics

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Voor het programma Energietransitie verzorgde presentatie van Programmamanager PEGO Frans Versteeg

TRANSCRIPT

 • 1. De Toekomst van Energiezuinig bouwen Naar energieneutrale Gebouwde Omgeving ELUX 2 december 2009 Frans Versteeg
 • 2. Innovatie Agenda Gebouwde Omgeving Versnellen toepassing van duurzame energietechnieken Realiseren doelstellingen Schoon en Zuinig Hoofddoelstellingen: Energieneutrale nieuwbouw in 2020 Energiegebruik gebouwde omgeving gehalveerd in 2030 t.o.v. 1990 N.B. Totaal energiegebruik: gebouwgebonden energie & huishoudelijk energiegebruik N.B. Energiebesparing als onderdeel van integrale aanpak: energie & comfort & gezondheid
 • 3. Bijdrage Gebouwde Omgeving Schoon en Zuinig Visie - een concrete bijdrage aan een duurzame kwaliteitssprong Totaal netto primair energiegebruik [PJ p] 1250 1000 750 500 250 0 -2502000 2010 2020 2030 2040 2050 Jaar Totaal Business As Usual Utiliteitsgebouwen transitiescenario Totaal transitiescenario Woningen transitiescenario Wijksystemen transitiescenario
 • 4. Nationale Ambitie Schoon en Zuinig Broeikasgas - 30% in 2020 ten opzichte van 1990 Energie-efficiency - 2% per jaar (huidig tempo 1%) Hernieuwbare energie 20% hernieuwbare energie in 2020
 • 5. Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk 2007 - 2011 Gebouwde omgeving EPC voor nieuwe gebouwen 25% lager in 2011 : 0.6 50% lager in 2015 : 0.4 Nieuwbouw Bestaande bouw : energieneutraal in 2020 : halvering energiegebruik tussen 2020-2030
 • 6. Lenteakkoord Energiebesparing in de nieuwbouw Rijk NEPROM / NVB / Bouwend Nederland EPC voor nieuwe woongebouwen: basis - 10 experimenteergebieden EPC in 2011 0,6 - 0,40 EPC in 2015 0,4 - 0,20 In 2020 Energieneutraal 10 experimenteergebieden, 5 10 % van de totale productie (nieuwbouw)
 • 7. Innovatieagenda Energie Gebouwde Omgeving Innovatie doelstellingen nieuwbouw periode 2015 2020 100% besparen / fossielvrije energie voor warmte en koelen 50% besparen / fossielvrije energie t.a.v. elektragebruik 50% elektra locaal duurzaam opwekken Innovatie doelstellingen bestaande bouw periode 2015 2020 50 75% besparen / fossielvrij energie voor warmte en koelen 25 50% besparen / fossielvrije energie t.a.v. elektragebruik
 • 8. Innovatie Agenda Gebouwde Omgeving Marktactoren Innovators Groene consumenten Cultural Creatives Grote publiek Achterblijvers Early adaptors Early majority EOS: Unieke voorbeeldprojecten Innovatie agenda Late mayority Convenanten: Meer met Minder Klimaatakkoord Lenteakkoord Excellente gebieden Wet- & Regelgeving Leggards Wet & Regelgeving
 • 9. Programma Denken Realiseren van meerdere, commercieel interessante systeemconcepten voor bestaande bouw en nieuwbouw. Opzetten van integrale concepten en realiseren van zowel technologische als procesmatige oplossingen. De innovatiedoelen die hierbij voor de nieuwbouw moeten zijn gehaald in de periode 2015 2020 zijn: 100% terugdringen fossiel energiegebruik voor warmte en koelen 50% terugdringen fossiel energiegebruik t.b.v. elektraopwekking op gebouwniveau 50% elektra op locatieniveau duurzaam opwekken Voor de bestaande bouw gelden voor de periode 2015 2020 volgende doelen: 50 75% terugdringen fossiel energiegebruik voor warmte en koelen 25 50% terugdringen fossiel energiegebruik t.b.v. elektraopwekking
 • 10. Programma Doen Realiseren van ruim 80 grootschalige, innovatieve voorbeeldprojecten ca. 3000 duurzame nieuwbouw woningen ca. 3000 duurzaam verbeterde bestaande woningen ca. 20 projecten in de utiliteitsbouw (bestaand en nieuw) 4 locaties duurzame integrale gebiedsontwikkeling inclusief duurzaam opwekkingspotentieel, bijvoorbeeld voor woonwijken, bedrijventerreinen of bij voorkeur mengvormen daarvan
 • 11. Programma Opschalen Het eerste opschalingdoel voor 2012 is een vervijfvoudiging van de in de eerste ronde van de voorbeeldprojecten gerealiseerde resultaten. Eerst in de voorbeeldprojecten, vervolgens in de Excellente Gebieden uit het Lenteakkoord en tenslotte landelijk worden steeds lagere EPCs gerealiseerd
 • 12. Programmas in de tijd FASE I 45% FASE II 60% DENKEN FASE III 80% DENKEN DOEN DENKEN DOEN OPSCHALEN Landelijke intro EPC 0,6 DOEN OPSCHALEN Landelijke intro EPC 0,4 OPSCHALEN Landelijke intro EPC 0,2 TIJD
 • 13. Van eerste UKR naar Innovatieprogramma B Verbreden! Gebiedsontwikkeling Utiliteitsbouw Eerste tranche/45% D gebiedsontwikkeling utiliteit utiliteit A C Verdiepen! haalbaar maken 60 & 80 % Woningbouw nieuw en renovatie 1e UKR Woningbouw Nieuw Renovatie 45% 2008/9 2011 tijd
 • 14. Routekaart Concrete aanpak 1. Vijf aandachtsgebieden Woningbouw nieuw Woningbouw renovatie Utiliteitsbouw nieuw Utiliteitsbouw renovatie Integrale gebiedsontwikkeling 2. Vijf themas Denken en doen vanuit de eindgebruiker Innoveren van het bouwproces Ontwikkelen & operationaliseren van nieuwe technieken Overdragen van kennis, kunde en vaardigheid Creren van markten
 • 15. Innovatie Agenda Gebouwde Omgeving N.B. Totaal energiegebruik: gebouwgebonden energie & huishoudelijk energiegebruik N.B. Energiebesparing als onderdeel van integrale aanpak: energie & comfort & gezondheid
 • 16. 3500 3000 Gemideld elektra-verbruik [kWh] 2500 2000 1500 Gemiddeld aardgasverbruik [m3] 1000 500 ep 0,8 ep++ '00 ep+ '98 ep '95 bb '92 '81 - '91 '77 - '86 0 tot '77 3 energieverbruik [m gas / jr] Totaal energieverbruik
 • 17. Rollen, doelen en instrumenten Rijksoverheid 1.Gebouw gerelateerd EPN CO2 2. Gebouwgebonden Gebruikers Energie Gemeenten EPN + 3. Huishoudelijk Energieverbruik Projectontwikkeling Bewoner 4. Wijkgebonden Energieverbruik
 • 18. In stappen naar energieneutraal - nieuwbouw Voorbeeld: Nieuwbouw woningen kWh primair per jaar 25000 20000 15000 45% 60% E-productie wijk HHE GAGE GGE 80% 10000 5000 0 ref 1990 ref 2007 PEGO A PEGO A+ -5000 Gebouwconcept De UKR tender voor de PeGO Innovatie pilots gaat uit van niveau PeGO A: - 45% CO2 reductie - EPC 0,55 AAA1 PEGO A++
 • 19. Dia 18 AAA1 Ad van der Aa; 4-3-2008
 • 20. In stappen naar energieneutraal - renovatie Voorbeeld: Renovatie E-productie wijk HHE GAGE GGE kWh primair per jaar 30000 25000 20000 45% 15000 60% 10000 80% 5000 0 -5000 ref 1990 ref 2007 NB PEGO A Gebouwconcept De UKR tender voor de PeGO Innovatie pilots gaat uit van niveau PeGO A: - 45% CO2 reductie - tenminste 2 stappen labelklasse EPA (van C naar A) PEGO A+ PEGO A++
 • 21. Voorbeelden: Conceptuele benadering bouwstromen Energiezuinig schilconcept (=basis) 2008 Keuze uit concepten -45% *) *) CO2 reductie t.o.v. 1990 .. 2013 Exergiehuis -80% Zonnewoning 2011 `Passiefhuis+ -60% Seizoensrond energiezuinig 2010
 • 22. Conceptuele benadering Passiefhuis+ Nadruk op vraagreductie Exergiehuis Nadruk op kwaliteit (rest)warmtestromen Zonnewoning Nadruk op duurzame opwekking Maar allemaal dezelfde basiskwaliteit schil!

Recommended

View more >