Wizerunek firm telekomunikacyjnych w mediach

Download Wizerunek firm telekomunikacyjnych w mediach

Post on 19-Jun-2015

1.075 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacja na temat wynikw badania Top Marka dla brany telekomunikacyjnej

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. Wizerunek firm <br />telekomunikacyjnych <br />w mediach<br />Badanie TOP MARKA<br />Sebastian Bykowski | Prezes Zarzdu<br /></li></ul> <p> 2. Agenda<br />Media intelligence<br />Top Marka oglnie<br />Top Marka 2009 w liczbach<br />Wyniki telekomunikacja<br />Wybrane narzdzia<br />Podsumowanie<br />agenda<br /> 3. Jak badamy wizerunek medialny: Punkt wyjcia<br />Prasa - ponad 1000 tytuw<br />Telewizja - ponad 30 stacji <br />Radio - ponad 15 stacji<br />Internet - ponad 2000 portali<br />media <br />intelligence<br /> 4. Jak badamy wizerunek medialny: Wybrane narzdzia<br />60 analitykw<br />Performance<br />AVE<br />wydwik<br />ROI<br />analiza<br />zasig<br />dotarcie<br />liczba<br />rozmiar<br />CVE<br />czas<br />jako<br /> 5. X 40 lat<br />Jak badamy wizerunek medialny: TOP MARKA 2009<br />Top Marka w liczbach<br />50 najbardziej medialnych marek<br />10 najpopularniejszych sektorw<br />Lipiec 2008 sierpie 2009<br />Monitoring ponad 1000 tytuw prasowych<br />300 000 artykuw prasowych do analizy<br /> 6. Wyniki dla brany telekomunikacyjnej<br /> 7. Wyniki dla brany telekomunikacyjnej: punktacja generalna<br />Na kocow ocen w 50% wpyw miay punkty za wskanik wydwiku, 30% punkty za zasig, a 20% oceny kocowej stanowiy punkty uzyskane przez dany podmiot za liczb publikacji.<br /> 8. Wyniki dla brany telekomunikacyjnej: ekwiwalent<br />Indywidualne cenniki reklamowe<br />Bez uwzgldnienia rabatw<br />Powierzchnia<br />Numer strony (lewa czy prawa)<br />Wydwik (wspczynniki korygujce)<br />Inne<br /> 9. Wyniki dla brany telekomunikacyjnej: wydwik<br />POZYTYWNE<br />popularno oferty, <br />zadowolenie konsumentw, <br />wzrost pozycji rynkowej, <br />lepsze wyniki finansowe, <br />rozwoju sieci placwek itd. <br />NEGATYWNE<br />sabe/malejce udziay w rynku, <br />gorsza kondycja finansowa,<br />niezadowolenie klientw, <br />afery, nieprawidowoci, kryzysy<br /> 10. Wyniki dla brany telekomunikacyjnej: rodzaj, liczba, zasig<br /> 11. Wyniki dla brany telekomunikacyjnej: benchmarking<br /> 12. Podsumowanie dlaczego Plus?<br />Informacje o duej aktywnoci firmy w internecie <br /> tworzenie korzystnych rozwiza (np. najszybszy transfer danych serwisu plus.pl)<br />Informacje o muzodajnia.pl <br />- fachowe media okreliy ten portal muzyczny jako najlepszy portal <br />w komrce<br />Informacje o sponsoringu:<br />siatkwka, Tour de Pologne, Gala Mistrzw Sportu i inne <br /> 13. Zarzdzanie medialnym wizerunkiem<br />Monitoring mediw (prasa, internet, RTV, blogi )<br />to rdo cennych i najwieszych <br />informacjia take stetoskop w <br />sytuacjach kryzysowych.<br />Raporty i audyty medialne,<br />analizy wizerunkowe i rekomendacje<br />to obiektywna charakterystyka sytuacji <br />i wsparcie w podejmowaniu decyzji<br /> 14. Dzikuj za uwag ;)<br />Wicej na:<br />www.press-service.com.pl<br /></p>