Ćwiczenia z fizjologii‡wicz z fizjol... · Ćwiczenia z zakresu biochemii białka 1. reakcja...

Click here to load reader

Post on 21-Jul-2020

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z

  FIZJOLOGII ROŚLIN

  DRZEWIASTYCH

  dla studentów studiów niestacjonarnych

  ĆWICZENIA NIEZREALIZOWANE NALEŻY

  PRZEANALIZOWAĆ TEORETYCZNIE

  TERMIN ĆWICZEŃ* NR ĆWICZENIA:

  TEMATYKA:

  BIO

  CH

  EM

  IA

  Czas trwania jednych ćwiczeń laboratoryjnych = 3 godz. lekcyjne

  zjazd nr 1 - 02 i 03.03.2019 r. - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

  omówienie zasad BHP,

  BIAŁKA i ENZYMY

  zjazd nr 2 - 16 i 17.03.2019 r. - 9, 10, 11, 12

  - 13, 14, 15

  zjazd nr 3 - 30 i 31.03.2019 r. - 16, 17 – założenie

  18, 19, 20, 21

  zjazd nr 4 - 13 i 14.04.2019 r. - 22, 23, 24, 24''

  zjazd nr 5 – 27.04.2019 r. - 25, 26, 27, 28

  zjazd nr 6 – 25.05.2019 r. - 29 oraz

  32, 33,

  35, 36, 37

  zjazd nr 7 – 08.06.2019 r.

  * terminy ćwiczeń ulegają zmianom w kolejnych latach

  akademickich

  CUKRY

  GOSP. WODNA

  GOSP. WODNA – ciąg dalszy

  GOSP. WODNA +

  GOSP. MINERALNA - omówienie

  FOTOSYNTEZA – część I

  FOTOSYNETZA – część II

  ODDYCHANIE

  i WZROST ROŚLIN

  Sprawozdania i

  KOLOKWIUM - 1 termin

  FIZ

  JO

  LO

  GIA

 • ZASADY ZALICZENIA ĆWIECZEŃ:

  1) Obowiązkowa obecność na wszystkich ćwiczeniach laboratoryjnych

  Jest możliwe (w sytuacjach wyjątkowych) odrobienie tylko jednej nieobecności

  (tj. 3 godz. lekcyjnych) po wcześniejszym uzgodnieniu formy z Prowadzącym

  ćwiczenia;

  2) Wykonanie poprawnie ćwiczeń (doświadczeń), z uwzględnieniem zasad

  bezpieczeństwa BHP, które pod koniec każdych ćwiczeń skontroluje i

  zaakceptuje Prowadzący ćwiczenia;

  3) Napisanie samodzielnie sprawozdań z każdych ćwiczeń i złożenie

  ich Prowadzącemu ćwiczenia na OSTANICH ćwiczeniach

  laboratoryjnych, przed kolokwium w formie uporządkowanej;

  4) Napisanie pisemnego kolokwium zaliczeniowego na ostatnich ćwiczeniach z

  całości obowiązującego materiału na ocenę co najmniej dostateczną, w trzech

  terminach (ostatni termin kolokwium odbędzie się we wrześniu i należy go ustalić

  w porozumieniu z Prowadzącym ćwiczenia i Starostą roku).

 • ĆWICZENIA Z ZAKRESU BIOCHEMII Białka

  1. Reakcja biuretowa (Piotrowskiego) - wykrywanie wiązań

  peptydowych

  Do probówki wlać 2 ml roztworu białka z jaja kurzego, 2 ml 10% NaOH i

  parę kropel 0,5% CuSO4. Pojawia się fioletowa barwa.

  UWAGA!!!!

  Nie stosować zbyt dużej objętości CuSO4, ponieważ jego niebieska barwa

  może maskować pozytywny wynik reakcji biuretowej.

  2. Reakcja Hellera

  Na 1 ml stężonego HNO3 nawarstwić ostrożnie 1 ml roztworu białka tak,

  aby płyny nie zmieszały się. W miejscu zetknięcia się roztworów tworzy

  się biały lub żółty pierścień zdenaturowanego i wytrąconego białka

  nierozpuszczalnego w nadmiarze kwasu.

  3. Reakcja z NaOH

  Do 1 ml dowolnego roztworu białka dodać 15 kropli roztworu 10%

  NaOH, wymieszać i następnie dodawać kroplami rozcieńczony

  CH3COOH aż do momentu utworzenia kłaczkowatego osadu.

  4. Strącanie białek za pomocą kationów (soli metali ciężkich)

  Do 3 probówek zawierających po 2 ml roztworu dowolnego białka o pH

  zasadowym dodać po 15 kropli: 1% roztworu FeCl3 (do pierwszej

  probówki), 2% roztworu Pb(CH3COO)2 (do drugiej probówki), 2%

  roztworu CuSO4 (do trzeciej probówki). Obserwować strącający się osad.

  5. Denaturacja cieplna

  Do 1 ml roztworu białka dodać 1 kroplę 1% roztworu kwasu octowego tj.

  CH3COOH i ogrzewać do wrzenia w łaźni wodnej.

  Tworzy się biały kłaczkowaty osad, który staje się wyraźny po dodaniu

  niewielkiej ilości (około 6 kropli) roztworu NaCl lub MgS04

  6. Działanie alkoholu

  Do dwóch probówek nalać po 1 ml roztworu białka i dodać po 2 ml 95%

  etanolu. Sprawdzić rozpuszczalność w wodzie* osadu otrzymanego w

  pierwszej probówce. Po około 40 min. sprawdzić rozpuszczalność osadu

  tylko w drugiej probówce*. *przez dodanie ok. 5 ml wody i wstrząśnięcie probówki

  ZJAZD NR 1, ĆWICZENIA NR 1 - data .................................

 • UWAGA: Na ćwiczenia o numerach 7 do 12 (tj. enzymy i cukry) należy wykorzystać po 12

  probówek szklanych na 1 stół laboratoryjny.

  Enzymy

  7. Wykrywanie obecności katalazy w ziemniaku

  Potrzebne odczynniki na jeden zespół (czyli na 3 studentów)

  2 ml 3% nadtlenku wodoru H2O2 (czyli wody utlenionej)

  3 ml wyciśniętego ekstraktu (soku) z ziemniaka

  Szkło:

  2x szklanych probówek

  2x pipetki plastikowe

  1x ziemniak

  1x zlewka na 100 ml

  sokowirówka

  wrząca łaźnia wodna - 100ºC

  2x stojak: na probówki (1x) i odczynniki (1x)

  nóż

  Wykonanie

  Przygotować dwie probówki. Do pierwszej nalać 1 ml 3% roztworu H2O2, a następnie

  dodać kilka kropli wyciśniętego soku z ziemniaka. Katalaza ziemniaka powoduje szybki

  rozkład H2O2 do H2O i O2, co uwidacznia się gwałtownym wydzielaniem pęcherzyków tlenu.

  Do drugiej probówki nalać 2 ml surowego soku z ziemniaka i gotować go na wrzącej łaźni

  wodnej przez 5 min Po schłodzeniu probówki dodać kilka kropli H2O2. Brak pęcherzyków

  tlenu świadczy o inaktywacji katalazy.

 • 8. Aktywność peroksydazy

  Potrzebne odczynniki na jeden zespół (czyli na 3 studentów przy jednym stole

  laboratoryjnym)

  3 ml 0,3% nadtlenku wodoru = H2O2 3 ml 0,5% pirogalolu

  2 ml wyciśniętego soku z korzenia imbiru (lub soku z korzenia chrzanu)

  1 ml wody destylowanej

  Szkło:

  3x szklanych probówek

  4x pipetki plastikowe

  1x korzeń chrzanu

  1x zlewka na 100 ml

  sokowirówka

  wrząca łaźnia wodna – 100ºC

  nóż

  Wykonanie

  Przygotować 3 probówki. Do pierwszej nalać 1 ml soku z korzenia imbiru (lub chrzanu), do

  drugiej probówki 1 ml soku z imbiru, który należy 3-5 minut gotować w łaźni wodnej.

  Natomiast do trzeciej probówki wlewamy 1 ml wody destylowanej. Następnie do każdej

  probówki dodać 1 ml 0,3% H2O2 i 1 ml 0,5% pirogalolu. Zaobserwować zmiany zachodzące

  w kolejnych probówkach.

 • Cukry – mono i disacharydy

  9. Reakcja ogólna na węglowodany (Molischa)

  Do probówek zawierających 1 ml różnych cukrów prostych i złożonych (glukoza, fruktoza,

  sacharoza, skrobia) dodać 1-2 krople odczynnika Molischa, czyli świeżo przygotowanego

  10% alkoholowego roztworu α-naftolu. Zawartość probówki wymieszać, po czym lekko

  przechylić i po ściance nalać 1 ml stężonego kwasu siarkowego (OSTROŻNIE), tak by

  obydwie ciecze nie zmieszały się. Na granicy faz pojawia się czerwony lub czerwono-

  fioletowy pierścień.

  10. Wykrywanie cukrów redukujących – reakcja Fehlinga

  W jednej probówce zmieszać 1 ml roztworu Fehlinga I i 1 ml Fehlinga II. Do drugiej

  probówki nalać 2 ml roztworu cukru – glukozy lub fruktozy i zawartość obu probówek

  ogrzewać do wrzenia. Oba roztwory zlać razem. W przypadku cukru redukującego występuje

  zabarwienie ceglaste lub brunatnopomarańczowy osad wydzielonego Cu2O.

  11. Wykrywanie cukrów redukujących – reakcja z błękitem metylenowym Do 2 ml H2O dodać 4 krople błękitu metylenowego i 2 krople 10% NaOH. Ogrzać probówkę

  we wrzącej łaźni wodnej około 1 min., a następnie dodać około 1 ml roztworu sacharozy i

  ogrzewać. W obecności cukrów redukujących znika niebieska barwa roztworu. Ponowne

  zabarwienie można uzyskać wytrząsając probówkę z odbarwionym

  płynem.

  12. Kwaśna hydroliza sacharozy

  Do 1 ml roztworu sacharozy dodać 6 kropli 2M HCl. Po wymieszaniu ogrzewać we wrzącej

  łaźni wodnej około 3 min. Po schłodzeniu zobojętnić probówkę 3 kroplami 2M NaOH.

  Wykonać reakcję na cukry redukujące dla otrzymanego roztworu i dla sacharozy

  niezhydrolizowanej (1,0 ml cukru oraz w drugiej probówce 0,5 ml Fehling 1 i 0,5 ml Fehling

  II).

  ZJAZD NR 2, ĆWICZENIA NR 2 - data ...................

 • ĆWICZENIA Z ZAKRESU FIZJOLOGII

  ĆWICZENIA Z GOSPODARKI WODNEJ

  ĆWICZENIE 13 DYFUZJA SIARCZANU MIEDZI W WODZIE - DOŚWIADCZENIE MODELOWE

  I. Pytania

  Co to jest dyfuzja i czym różni się od zjawiska osmozy?

  II. Materiał

  a / odczynniki: kryształki siarczanu miedzi, woda destylowana

  b / inny sprzęt: cylinder miarowy, szklany lejek z długą rurką, szkiełko zegarowe

  III Metoda:

  W szklanym cylindrze umieścić szklany lejek z długą rurką aby sięgała dwa cylindra, a do lejka

  włożyć mały krążek ze szkła porowatego. Cylinder napełnić wodą destylowaną, tak aby dotykała

  ona porowatej płytki. Następnie dość dużo kryształków siarczanu miedziowego położyć w lejku na

  powierzchni porowatej płytki. Lejek można przykryć szkiełkiem zegarkowym (niekoniecznie), a

  cylinder ustawić w miejscu, w którym nie byłby on narażony na wstrząsy.

  Kryształ siarczanu miedzi rozpuszcza się wodzie i barwny płyn opada na dno cylindra. Cząsteczki

  siarczanu miedzi stopniowo dyfundują w górę. Przeprowadzić kilka obserwacji co pół godziny, na

  jaką wysokość przedyfundowały cząsteczki siarczanu miedziowego

  IV Wyniki i ich omówienie:

 • ĆWICZENIE 14

  SZYBKOŚĆ DYFUZJI BARWNIKÓW ORGANICZNYCH W

  ŻELATYNIE

  /. Pytania

  Co to jest dyfuzja? Od czego zależy szybkość dyfuzji? Czym

  charakteryzują się

  koloidy i roztwory rzeczywiste?

  II. Materiał:

  a/ odczynniki: 20 % roztwór żelatyny, tusz, 1 lub 2 milimolarne

  roztwory czerwieni Kongo, eozyny i siarczanu miedziowego

  b/ inny sprzęt: łaźnia wodna, zlewka, probówki, korki, linijki

  ///. Metoda:

  Do probówek o jednakowej średnicy wlać na gorąco równą

  objętość 20 % roztworu żelatyny. Po ostygnięciu żelatyny zaznaczyć

  położenie menisków i opisać probówki. Wlać po 5 cm3 odpowiednich

  roztworów barwników: do pierwszej czarny tusz, a do następnych I lub 2

  milimolarne roztwory eozyny żółtej, oranżu metylowego i błękitu

  metylenowego. Probówki ustawić w ciemnym pomieszczeniu.

  WYŻEJ OPISANA CZĘŚĆ DOŚWIADCZENIA JEST PRZYGOTOWANA DLA

  STUDENTÓW

  Po upływie 48 godzin roztwory barwników wylać z probówek,

  powierzchnię żelatyny przepłukać lekko wodą destylowaną, w miarę

  możliwości przetrzeć ścianki probówek dla lepszej widoczności i zmierzyć

  na jaką głębokość przedyfundowały cząsteczki poszczególnych

  barwników. Wyniki zestawić w tabeli.

  Uzupełnij tabelę:

  RODZAJ

  BARWNIKA

  TUSZ

  CZARNY

  EOZYNA

  ŻÓŁTAWA

  BŁĘKIT

  METYLENOWY

  ORANŻ

  METYLENOWY

  głębokość na jaką

  przedyfundował

  barwnik [mm]

  ĆWICZENIE 15

  SZYBKOŚĆ DYFUZJI W ZALEŻNOŚCI OD GĘSTOŚCI OŚRODKA

  /. Pytania:

  Dlaczego szybkość dyfuzji zależy od gęstości ośrodka, w którym

  przebiega? Jakie to ma znaczenie praktyczne w procesach życiowych

  komórki?

  //. Materiał:

  a) odczynniki: 30 %. 10 % i 2.5 % roztwory żelatyny, 0.1 % roztwór

  błękitu metylenowego

  b) inny sprzęt: łaźnia wodna, zlewka, probówki, pipeta, linijki

  ///. Metoda:

  Przygotować na gorąco 30 %, 10 % i 2,5 % roztwory żelatyny. Napełnić

  nimi ( do tej samej wysokości trzy probówki o jednakowej średnicy. Po

  ostudzeniu żelatyny do każdej probówki wlać pipetą po 5 cm3 0,1 %

  roztworu błękitu metylenowego. Probówki ustawić w ciemnym

  pomieszczeniu.

  WYŻEJ OPISANA CZĘŚĆ DOŚWIADCZENIA JEST PRZYGOTOWANA DLA

  STUDENTÓW

  Po 48 godzinach wylać z probówek błękit metylenowy,

  powierzchnię żelatyny przepłukać lekko wodą destylowaną, a następnie

  zmierzyć na jaką głęboko przedyfundowały cząsteczki barwnika w

  poszczególnych probówkach. Wyniki zestawić w tabeli.

  IV. Wyniki i ich omówienie:

  Uzupełnij tabelę:

  STĘŻENIE

  ŻELATYNY:

  30 % 10 % 2.5 %

  głębokość na jaką

  przedyfundował

  barwnik [mm]

  po ..... godz.

 • ĆWICZENIE 16

  PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŻYWEJ I MARTWEJ

  CYTOPLAZMY KOMÓREK ROŚLINNYCH

  /. Pytania

  Jakie struktury komórki są szczególnie wrażliwe na działanie wyższych

  temperatur i różnych odczynników chemicznych i dlaczego? Jaki barwnik

  występuje w wakuoli komórek korzenia buraka ćwikłowego i dlaczego jest dobrym

  wskaźnikiem stanu przepuszczalności błon?

  //. Materiał

  a/ rośliny: korzeń buraka ćwikłowego

  b/ odczynniki: 20 % kwas solny, 70 % etanol, aceton, woda destylowana

  c/ inny sprzęt: probówki, łaźnia wodna, sitko, nóż

  ///. Metoda:

  Z korzenia buraka ćwikłowego wyciąć 5 równych prostopadłościennych kostek i

  wypłukać je bardzo dokładnie na sitku pod bieżącą wodą. Po jednym kawałku

  włożyć do pięciu oznaczonych probówek. Do dwóch pierwszych wlać po 5 cm3

  wody destylowanej, do następnych odpowiednio: 20 % kwas solny, 70 % etanol i

  aceton. Jedną probówkę z wodą wsławić na 5 minut do wrzącej łaźni wodnej. Po

  upływie I godziny zawartość probówek wymieszać i przeprowadzić obserwację

  zabarwienia płynów.

  IV. Wyniki i ich omówienie:

  Uzupełnij tabelę

  OBIEKT ZABARWIENIE UZASADNIENIE

  KONTROLA – woda 20° C

  woda – 100 ° C

  20 % HCl

  70 % etanol

  aceton

 • ĆWICZENIE – nie wykonujemy OZNACZANIE ROZWARTOŚCI APARATÓW SZPARKOWYCH

  METODĄ ODCISKU NA BŁONACH

  /. Pytania:

  Jak są zbudowane i w jaki sposób rozmieszczone aparaty szparkowe u roślin

  jednoliściennych i dwuliściennych, co wpływa na stopień otwarcia aparatów

  szparkowych ?

  //. Materiał:

  a/ rośliny: liście roślin dwuliściennych (trzykrotki, begonii) oraz liście traw i drzew

  leśnych

  b/ odczynniki: collodium

  c/ inny sprzęt pręcik szklany, pęseta, szkiełka mikroskopowe, mikroskop

  // Metoda: Na dolną i górną stronę liści wybranych roślin nanosimy szklanym

  pręcikiem bardzo cienką warstwę collodium ( nitroceluloza: aceton: eter w stosunku

  40 g : 600 cm3 : 400 cm3 ) Aceton i eter szybko odparowują, a na liściu pozostaje

  bardzo cienka błona koloidalna, na której odbijają się szczegóły budowy komórek

  szparkowych. Błonę koloidalną należy delikatnie zdjąć pęsetą z powierzchni liścia,

  położyć na szkiełku podstawowym i obserwować pod mikroskopem. W wynikach

  zaznaczyć orientacyjną ilość i wygląd oraz rozmieszczenie aparatów szparkowych

  IV. Wyniki i ich omówienia

  Uzupełnij tabelę

  CIECZ CZAS [sek. lub min.] STOPIEŃ OTWARCIA

  APARATÓW SZPARKOWYCH

  Woda

  Etanol

  Benzen

 • ĆWICZENIE 17

  GUTACJA

  /. Pytania:

  Co to jest gutacja ? Jaka siła wywołuje gutację ? Jakie warunki muszą być spełnione, aby został uruchomiony ten proces? Czy wydobywająca się ciecz jest czystą wodą ? U jakich roślin występuje gutacja ?

  //. Materiał:

  a/ rośliny: tygodniowe siewki pszenicy

  b/ inny sprzęt: szalki Petri’ego, eksykator lub

  szklany pojemnik

  ///. Metoda:

  Tydzień przed doświadczeniem wysiać na bibułę do szalek Petri'ego, uprzednio moczone przez kilka godzin nasiona pszenicy. Kiełkować je w termostacie w temperaturze 22°C. Liście siewek wykorzystanych do doświadczenia powinny wydobyć się juz z pochewek liściowych. Tak przygotowany materiał roślinny należy przenieść do szklanego naczynia ( na przykład do eksykatora ). Siewki obficie podlać wodą. Do szybkiego wysycenia powietrza parą wodną należy do naczynia wstawić pojemnik z wodą. Po około godzinie czasu można już obserwować wykrapianie wody przez liście. Z doświadczenia wyciągnąć wnioski.

  IV. Wyniki i ich omówienie:

  ĆWICZENIE 18

  ROLA OCHRONNA SKÓRKI

  /. Pytania

  Jakie funkcje pełni tkanka okrywająca ? Jak może być

  zmodyfikowana ?

  //. Materiał:

  a / rośliny: bulwy ziemniaka, jabłka lub owoce kasztanowca

  b/ inny sprzęt: nóż lub skalpel, eksykator, waga

  ///. Metoda:

  Wybrać dwie bulwy ziemniaczane i dwa jabłka o jednakowej wielkości.

  Jedną bulwę i jedno jabłko obrać cienko ze skórki. Zważyć dokładnie

  wszystkie obiekty i włożyć je do eksykatora z CaCI2. Po upływie jednej

  godziny zważyć bulwy i jabłka ponownie. Następnego pomiaru dokonać po

  ustalonym czasie (2,. 4 godziny, 1 dzień). Obliczyć w % ubytek świeżej masy

  dla wszystkich | obiektów. Wyciągnąć wnioski.

  IV. Wyniki i ich omówienie:

  GUTACJA

  EKSYKATOR

  Ciężar Bulwa ziemniaka Jabłko Kasztan

  nie obrana obrana nie obrane obrane nie obrany obrany

  Początkowy

  po 1 h

  ubytek w %

  po ..................

  ubytek w %

  p o ..............

  ubytek w %

 • ĆWICZENIE 19

  OZNACZANIE WIELKOŚCI SIŁY SSĄCEJ TKANKI BULWY

  ZIEMNIAKA

  /. Pytania: Co to jest potencjał wody ? Jakie czynniki mają wpływ na wielkość potencjału wody ? Jak zachowuje się komórka w roztworze hipertonicznym, izotonicznym i hipotonicznym? Co decyduje o możliwości pobierania wody przez komórkę ?

  ///. Metoda:

  III Metoda Do pięciu zlewek oznaczonych kolejnymi numerami wlać odpowiednio: 0.2, 0.3, 0 4, 0.5 i 0.6 molarne roztwory sacharozy. Z bulwy ziemniaka wyciąć sześć prostopadłościennych kawałków o jednakowej długości np. 40 mm. Długość każdego kawałka zmierzyć dokładnie przy pomocy suwaka z noniuszem i kolejno wrzucać je do odpowiednich roztworów , całkowicie zanurzając. Po godzinie wyjmować kolejno fragmenty tkanki i ponownie dokładnie zmierzyć ich długość. Uzyskane wyniki zestawić w tabeli.

  II Materiał: a/ rośliny: bulwy ziemniaka b/ odczynniki: H2O, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1.0 M roztwory sacharozy c/ inny sprzęt, szalki Pełnego, skalpel, suwak z noniuszem

  DŁUGOŚĆ

  [ mm ]

  STĘŻENIE SACHAROZY:

  uwagi:

  0.2 M 0.3 M 0.4 0.5 0.6

  pomiar

  początkowy

  pomiar

  końcowy

  różnica

  (Aby obliczyć różnicę należy od pomiaru końcowego odjąć początkowy.)

 • ĆWICZENIE 20

  OZNACZANIE INTENSYWNOŚCI TRANSPIRACJI METODĄ WAGOWĄ

  / Materiał:

  a/ ulistniona gałązka trzykrotki lub wybranego drzewa

  b/ olej, woda destylowana

  c/ 5 erlenmajerek

  // Metoda Do 5 - ciu erlenmajerek z wodą włożyć po jednej ulistnionej gałązce np. trzykrotki. Powierzchnię wody w erlenmajerkach pokryć warstwą oleju. Kolbki z roślinami dokładnie zważyć(nie wyłączać wagi ! ) po czym, umieścić je w następujących warunkach: a/ na świetle, w temp. pokojowej (20 stopni), w atmosferze normalnej wilgotności - kontrola b/ na świetle, w temp. pokojowej, w atmosferze o obniżonej wilgotności ( eksykator z chlorkiem wapnia) c/ na świetle, w temp. pokojowej, w atmosferze o podwyższonej wilgotności ( eksykator z wodą) d/ w ciemności, w temp. pokojowej, w atm. normalnej wilgotności (ciemna szafka) e/ w ciemności, w temp. 0 stopni, w atm. podwyższonej wilgotności (lodówka) Po godzinie zważyć kolbki ponownie. Na podstawie różnicy ciężarów obliczyć intensywność transpiracji dla każdego układu warunków. Wyniki zebrać w tabeli.

  IV Wyniki i ich omówienie:

  Uzupełnij tabelę:

  WARUNKI: masa

  początkowa [g]

  masa końcowa

  [g]

  różnica Intensywność

  transpiracji

  a/ kontrola

  b/

  c/

  d/

  e/

 • ĆWICZEN 21 IV. Wyniki i ich omówienie:

  OZNACZANIE TRANSPIRACJI WZGLĘDNEJ METODĄ STAHLA

  /. Pytania

  Co to jest transpiracja względna? Co to jest i o czym informuje współczynnik

  transpiracji względnej ?

  //. Materiał:

  a/ rośliny: liście begonii, trzykrotki lub inne

  b/ odczynniki: 5% roztwór chlorku kobaltu

  c/ inny sprzęt: eksykator, bibuła, szkiełka mikroskopowe, kwadraciki z

  metalowej siatki, ściskacze, stoper

  ///. Metoda:

  Wycięte z bibuły filtracyjnej małe kwadraciki (0.5 x 0.5 cm) umieścić w 5 %

  roztworze chlorku kobaltu. Po równomiernym wysyceniu wyjąć je z roztworu i

  przenieść do suszarki. Gdy uzyskają niebieskie zabarwienie przenieść do

  eksykatora. (TA CZĘŚĆ ĆWICZENIA JEST JUŻ WYKONANA)

  Przed przystąpieniem do doświadczenia przeprowadzić standaryzację

  papierków kobaltowych. W tym celu należy umieścić kwadracik bibuły wysyconej

  CoCl2 nad wolną powierzchnią parującą ( może to być kawałek bibuły nasyconej

  wodą). Na siateczkę metalową należy położyć papierek kobaltowy, przykryć

  szkiełkiem, całość objąć ściskaczem. Przy pomocy stopera mierzyć czas, po

  którym następuje zmiana zabarwienia papierka kobaltowego z niebieskiego na

  różowe.

  Porównanie transpiracji względnej między dolną i górną stroną liścia:

  kwadraciki wysuszonej bibuły nasyconej chlorkiem kobaltu umieścić nad dolną i

  górną stroną liścia. Przykryć szkiełkami przytrzymywanymi przez ściskacz.

  Zmierzyć dokładnie czas potrzebny do zmiany zabarwienia papierków na górnej i

  dolnej stronie liścia Obliczyć współczynnik transpiracji względnej dla obu stron

  liścia.

  Obliczenie współczynnika transpiracji względnej.

  dla dolnej strony liścia Tw1 = t : t1

  dla górnej strony liścia Tw2 = t : t2 gdzie: czas potrzebny do zmian zabarwienia papierków kobaltowych t - umieszczonych nad wolną powierzchnią parującą (czas kontrolny) t1 - nad dolną powierzchnią liścia

  t2 - nad górna powierzchnia liścia uzupełnij tabele

  Gatunek: 1. 2. 3.

  strona liścia: DOLNA GÓRNA DOLNA GÓRNA DOLNA GÓRNA

  Czas pomiarowy

  Czas kontrolny

  WSPÓŁCZYNNIK

  TRANSPIRACJI

 • ĆWICZENIE 22

  OZNACZANIE ROZWARTOŚCI APARATÓW SZPARKOWYCH

  METODĄ INFILTRACJI

  /. Pytania

  Jak są zbudowane aparaty szparkowe? Jakie czynniki wpływają na stopień ich

  otwarcia ?

  //. Materiał:

  a/ rośliny: liście trzykrotki

  b/ odczynniki: benzen, etanol, woda destylowana c/ inny sprzęt: zakraplacze, szalki

  ///. Metoda:

  Stopień otwarcia aparatów szparkowych można oznaczyć na podstawie, szybkości

  wnikania przez cieczy o różnym napięciu powierzchniowym. Na dolną stronę liścia

  nanieść po kropli benzenu, alkoholu etylowego i wody. Obserwować, która ciecz i jak

  szybko wniknie. Jeżeli szparki są szeroko otwarte wniknie woda, przez półotwarte

  przechodzi etanol. Natomiast benzen wnika najłatwiej, nawet przy niewielkim stopniu

  otwarcia szparek. Wniknięcie ujawnia się jako tłusta plama na powierzchni liścia w

  miejscu, gdzie znajdowała się naniesiona ciecz. Wypierając powietrze przedostała się

  ona do przestworów międzykomórkowych Zaobserwować, która z naniesionych cieczy

  wniknęła i określić na lej podstawie stopień otwarcia aparatów szparkowych.

  IV. Wyniki i ich omówienie

  Uzupełnij tabelę:

  CIECZ CZAS: STOPIEŃ OTWARCIA

  1. WODA

  2. ETANOL

  3. BENZEN

 • ĆWICZENIA Z GOSPODARKI MINERALNEJ

  OMÓWIENIE GOSPODARKI

  MINERALNEJ

  ĆWICZENIE 23

  WPŁYW ODCZYNU PODŁOŻA NA WZROST ROŚLIN

  Siedem szalek Petriego wyłożyć bibułą, wysiać po 20 ziarniaków pszenicy.

  Przygotować pożywkę MSG (Becwar 1990) przez rozcieńczenie makroelementów

  10 razy, a mikroelementów 100 razy. Następnie zakwaszając (HCl) lub alkalizując

  (NaOH) doprowadzić pożywkę do następujących wartości pH: 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.

  Bibułę w szalkach z pszenicą podlać pożywką o odpowiednim pH i umieścić w

  świetle w temp. pokojowej. Następnie zwilżać (codziennie) roztworami pożywki.

  Po 2-3 tygodniach określić wysokość roślin oraz liczbę liści. Wyniki zanotować i

  przeliczyć na jedną roślinę oraz zestawić według wzoru podanego w tabeli 1.

  Komentarz: Większość gatunków roślin uprawnych rośnie dobrze na podłożu o

  odczynie zbliżonym do obojętnego lub lekko kwaśnym. Natomiast w przypadku wartości

  pH podłoża wyższej od 8 obserwuje się zahamowanie wzrostu u niemal wszystkich

  gatunków roślin.

  Skład pożywki MSG (makroelementy) [mg/l]:

  CaCl2 x 2H20 440

  KN03 100

  MgS04 x 7 H20 375

  KH2P04 170

  KCl 745

  Skład pożywki MSG (mikroelementy) [mg/l]

  KJ 0,83

  H3BO3 6,20

  MnSO4 x H2O 16,90

  ZnSO4 x 7 H2O 8,60

  Na2MoO4 x 2 H2O 0,25

  CuSO4 x 5 H2O 0,03

  CoCl2 x 6 H2O 0,03

  FeSO4 x 7 H2O 27,80

  Na2EDTA 37,30

  pH pożywki Cecha rośliny wysokość [cm] liczba liści

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 • ĆWICZENIE - nie wykonujemy

  WPŁYW JONÓW POTASU I WAPNIA NA UWODNIENIE

  CYTOPLAZMY

  /. Pytania:

  Co to jest i kiedy zachodzi plazmoliza ? Jakie istnieją formy plazmolizy ? Jakie

  właściwości fizyczne posiadają jony potasu i wapnia ?

  // Materiał:

  a/rośliny: cebula jadalna

  b/odczynniki: stężone

  Ca(NO3)2

  c/inny sprzęt: mikroskop i przybory mikroskopowe, pęsety, szalki

  ///. Metoda:

  Do dwóch oznaczonych szalek wlać stężone roztwory azotanu potasu i azotanu

  wapnia. Z wewnętrznej strony liścia cebuli zdjąć ostrożnie odpowiednimi

  pęsetami dwa fragmenty skórki i natychmiast umieścić je w przygotowanych

  roztworach. Po 30 minutach obserwować formy plazmolizy pod mikroskopem.

  Sporządzić rysunki obserwowanych obrazów.

  IV. Wyniki i ich omówienia:

  Sporządź rysunki:

  potas wapń

  ĆWICZENIE 24

  TOKSYCZNE DZIAŁANIE

  JEDNOSKŁADNIKOWEJ POŻYWKI CZYLI

  ANTAGONIZM JONÓW

  /. Pytania:

  Jaki wpływ na stopień uwodnienia cytoplazmy mają jony potasu i wapnia ? Z jaką ich właściwością fizyczną jest to związane ? Jakie cechy powinna mieć prawidłowo sporządzona pożywka ? Co to jest antagonizm jonów ?

  //. Materiał:

  a/ rośliny: 4 - 5-cio dniowe siewki pszenicy

  b/odczynniki: 0.12 N KCI i 0.12 N CaCI2

  c/ inny sprzęt: słoiki z ciemnego szkła, parafinowana gaza,

  gumki, linijki

  ///. Metoda:

  4-5 dni przed założeniem ćwiczenia wysiać ziarniaki pszenicy w kiełkowniku lub na szalkach Petri’ego, na zwilżonej wodą destylowaną bibule. Podpisać trzy słoiki i napełnić je odpowiednio następującymi roztworami.

  1. 0.12 N KCI

  2. 0.12 N CaCl2

  3. 0.12 N KCI + 0.12 N CaCI2 (w stosunku 1:1)

  Wyjąć z kiełkownika delikatnie 15 siewek pszenicy i usunąć

  endosperm. Pięć siewek umieścić na parafinowanej gazie, przebijając

  ją ostrożnie koleoptylem od spodu. Następnie przy pomocy gumki

  przymocować gazę z siewkami do słoika, zwracając uwagę na to, by

  korzenie były zanurzone w roztworze. W taki sam sposób postąpić w

  pozostałych dwóch przypadkach. Po tygodniu przeprowadzić

  obserwację: ocenić wygląd roślin, zmierzyć długość liści i korzeni.

  Sporządzić rysunek każdego obiektu.

  IV. Wyniki i ich omówienie:

  0.12 N KCI 0.12 N CaCl2 0.12 N KCI + 0,12 N CaCI2

 • ĆWICZENIE 24' – nie wykonujemy

  SOLE FIZJOLOGICZNIE KWAŚNE I ZASADOWE

  I Pytania:

  Co to jest sól fizjologicznie kwaśna i zasadowa? Podać przykłady na sole

  fizjologicznie kwaśne i zasadowe.

  II Materiał:

  2 zakręcane słoiki z wentylacją, gąbka do słoików, cylinder miarowy,

  pH-metr, skiełkowane ziarniaki pszenicy, pożywka A i pożywka B

  III Teoria:

  Kationy i aniony pobierane są przez roślinę niezależnie. Jeśli

  intensywniej pobierany jest kation, to do utrzymania równowagi

  elektrostatycznej roztworu musi zostać wydzielony z komórek inny kation (np.

  H+). Jon wodorowy wydzielany przez korzenie powoduje ZAKWASZENIE

  PODŁOŻA.

  Sole, których kation pobierany jest intensywniej niż anion nazywamy

  FIZJOLOGICZNIE KWAŚNYMI, natomiast sole których anion pobierany jest

  intensywniej niż kation nazywamy solami FIZJOLOGICZNIE

  ZASADOWYMI.

  IV Metoda:

  1) Sporządzoną wcześniej pożywkę A tj. zawierającą sole fizjologicznie

  zasadowe: KH2PO4, Ca(NO3)2, NaHPO4, KNO3 i FeEDTA oraz pożywkę B

  zawierającą sole fizjologicznie kwaśne: K2SO4, CaSO4, NH4Cl, MgSO4,

  Na2HPO4 i FeEDTA wlewamy osobno do dwóch słoiczków po 25 mL każdą.

  2) Mierzymy pehametrem i zapisujemy na słoiku początkowe pH każdej

  pożywki.

  3) Kilkudniowe rośliny pszenicy w ilości 30 sztuk, hodowane do tej pory na

  bibule i podlewane wodą wyciągamy delikatnie z bibuły, tak aby nie uszkodzić

  korzeni.

  4) Rośliny po 15 sztuk umieszczamy w dwóch, cienkich gąbkach, które

  najpierw musimy przygotować (robimy niewielkie otwory w gąbkach).

  5) Przenosimy rośliny z gąbkami do pożywek A i B.

  6) Umieszczamy słoiki w miejscu oświetlonym np. na parapecie.

  7) Po około 3 tygodniach (następny zjazd) mierzymy końcowe pH pożywek i

  wyciągamy wnioski.

  V Wyniki i omówienie:

  Tabela

  Pożywka

  zawierająca sole

  fizjologicznie

  ZASADOWE (A)

  Pożywka

  zawierająca sole

  fizjologicznie

  KWAŚNE (B)

  pH wyjściowe

  pożywki

  pH końcowe pożywki

  Cechy morfologiczne

  roślin po zakończeniu

  doświadczenia

 • ĆWICZENIE 24''

  WPŁYW ZASOLENIA ROZTWORU GLEBOWEGO

  NA KIEŁKOWANIE I WZROST SIEWEK PSZENICY

  / Pytania:

  Jaki wpływ na pobieranie wody przez roślinę ma stężenie roztworu glebowego? Co

  to jest potencjał osmotyczny ? Co to jest susza fizjologiczna i kiedy występuje ?

  Dlaczego najbardziej narażone na suszę fizjologiczno są siewki lub rośliny

  wchodzące w okres wegetacji ?

  //. Materiał:

  a/ rośliny: nasiona pszenicy

  b/ odczynniki: woda destylowana, NaCI

  c/ inny sprzęt: kolby miarowe, doniczki, piasek, waga, cylindry, linijki

  ///. Metoda:

  Oznaczyć numerami pięć doniczek. Każdą doniczkę napełnić równą ilością piasku i doprowadzić do jednakowej wagi

  Do każdej doniczki należy dodać 100 cm3 wody destylowanej na 1 kilogram piasku.

  Następnie wykorzystać sporządzone wcześniej cztery roztwory NaCI wykonane

  według przepisu nr 1.

  Do doniczki oznaczonej numerem I dodać wodę destylowaną (kontrola). Do

  następnych kolejno roztwory NaCI . Wodę i roztwory dodawać w ilości 50 cm3 na I

  kilogram piasku.

  Do tak przygotowanych doniczek posadzić po 10 suchych nasion pszenicy. Co kilka

  dni doniczki podlewać do stałej wagi. Po tygodniu przeprowadzić obserwację:

  oznaczyć liczbę skiełkowanych ziarniaków i średnią wysokość roślin. Można także

  oznaczyć długość korzeni oraz świeżą lub suchą masę liści i korzeni.

  IV. Wyniki i ich omówienie

  Przepis nr 1.

  Nr doniczki:

  1 - KONTROLA woda destylowana

  g NaCl/1000 ml

  2 16.8

  3 33.6

  4 67.2

  5 134.4

  Nr

  doniczki

  Potencjał

  osmotyczny

  podłoża

  (MPa)

  Liczba

  skiełkowanych

  ziarniaków

  pszenicy

  Średnia wysokość

  siewek (cm)

  1 0

  -0.4

  3 -0.8

  4 -1.6

  5 -3.2

 • ĆWICZENIA Z ZAKRESU PROCESU FOTOSYNTEZY ĆWICZENIE 25

  EKSTRAKCJA BARWNIKÓW ASYMILACYJNYCII

  /. Pytania: Jak jest zbudowana cząsteczka chlorofilu i które elementy budowy decydują o jej hydrofilowym lub hydrofobowym charakterze? W jaki sposób cząsteczki chlorofilu są osadzone na błonach granum ? Co to są rozpuszczalniki polarne i niepolarne ?

  //. Materiał:

  al rośliny: świeże, zielone liście trzykrotki lub wybranego gatunku drzewa liściastego

  b/ odczynniki: etanol 96 % (ewentualnie igły drzewa)

  c/inny sprzęt: łaźnia wodna, probówki

  ///. Metoda:

  Kilka świeżych, zielonych liści trzykrotki wrzucić do zlewki, zalać niewielką ilością

  wody i zagotować. Następnie wodę odlać do probówki, a liście po ostudzeniu

  probówki zalać etanolem Ponownie zagotować zawartość probówki na łaźni

  wodnej, obserwując zmiany zabarwienia etanolu. Uzyskany, ciemnozielony

  ekstrakt rozlać do trzech probówek i pozostawić do dalszych doświadczeń.

  IV. Wyniki i ich omówienie:

  ĆWICZENIE 26

  ROZPUSZCZALNOŚĆ CHLOROFILU

  /. Pytania:

  Jak są zbudowane karoteny i ksantofile ? Jakie cechy ich budowy

  chemicznej decydują o powinowactwie do rozpuszczalników ?

  //. Materiał:

  a/ rośliny: ekstrakt chlorofilu z

  doświadczenia 25 b/odczynniki: benzyna

  ekstrakcyjna

  c/ inny sprzęt: probówki

  ///. Metoda:

  Do jednej z probówek z ekstraktem uzyskanym w doświadczeniu 25 dolać około 1,5 razy więcej benzyny, przez chwilę mocno wytrząsać a następnie probówkę odstawić do statywu do ponownego rozdzielenia się mieszaniny. Zanotować zabarwienie górnej i dolnej warstwy cieczy.

  IV. Wyniki i ich omówienie:

  Warstwa Rozpuszczalnik Zabarwienie Barwniki asymilacyjne górna

  dolna

  Rozpuszczalnik H20 Etanol 96%

  Zabarwienie

 • ĆWICZENIE 27

  REAKCJA CHLOROFILU Z ZASADAMI

  /. Pytania:

  Na czym polega reakcja zmydlania 7 (gdzie w cząsteczce chlorofilu występują

  wiązania estrowe ?

  II. Materiał:

  a/ rośliny: ekstrakt chlorofilu z doświadczenia 25

  b/odczynniki: 10% KOH lub NaOH, benzyna ekstrakcyjna

  Sprzęt i odczynniki: łaźnia wodna, probówki

  III Metoda:

  Do ekstraktu uzyskanego w ćwiczeniu 25 dodać 1/4 objętości roztworu zasady

  sodowej, wymieszać i wstawić na chwilę do wrzącej łaźni wodnej. Po ochłodzeniu

  roztworu dodać równą objętość benzyny,, wstrząsnąć i odstawić probówkę do

  rozdzielenia się warstw cieczy. Zanotować zabarwienie górnej i dolnej warstwy

  cieczy.

  IV Wyniki i ich omówienie:

  ĆWICZENIE 28

  REAKCJA CHLOROFILU Z KWASAMI

  II. Pytania:

  Jaka jest rola atomu magnezu w środku pierścienia porfirynowego chlorofilu?

  //. Materiał:

  a/ rośliny: ekstrakt chlorofilu z ćwiczenia 25

  b/odczynniki: HCl (10%), krystaliczny octan miedzi

  c/ inny sprzę t : łaźnia wodna, probówki

  ///. Metoda:

  Do probówki z ekstraktem z ćwiczenia 25 dodać 5-6 kropel 10% kwasu

  solnego i dokładnie wymieszać. Zanotować zabarwienie ekstraktu. Część

  roztworu odlać do czystej probówki i pozostawić dla kontroli, a do pozostałej

  ilości wrzucić kilka kryształów octanu miedzi i ogrzać na łaźni wodnej.

  Porównać zabarwienia roztworów.

  IV. Wyniki i ich omówienie:

  Warstwa Rozpuszczalnik Zabarwienie Barwniki asymilacyjne górna

  dolna

  Roztwór Barwa roztworu

  ekstrakt alkoholowy chlorofilu

  ekstrakt + kwas

  feofityna + octan miedzi

 • ĆWICZENIE 29

  AKTYWNOŚĆ FOTOSYNTETYCZNA IN VITRO

  OZNACZENIE INTENSYWNOŚCI FOTOSYNTEZY METODĄ

  KOMOROWĄ W UKŁADZIE ZAMKNIĘTYM (wykonanie ok. 2 godz. w tym z 1 godz. przeznaczoną na naświetlanie)

  I. Pytania:

  Na czym polega metoda komorowa?

  Równanie fotosyntezy: 6H2O + 6CO2 + hν (en. świetlna) → C6H12O6 + 6O2↑

  Na czym polega fotooddychanie? – Proces, który zachodzi u roślin przy dużym

  nasłonecznieniu i wysokim stężeniu tlenu, a niskim stężeniu dwutlenku węgla. W

  takich warunkach roślina przyswaja tlen zamiast dwutlenku węgla. Fotooddychanie jest

  procesem konkurencyjnym wobec fotosyntezy. Dwutlenek węgla nie jest

  wbudowywany, lecz wydzielany. Przyswajanie tlenu w fotooddychaniu nie przynosi też

  zysków energetycznych.Powoduje to obniżenie produktywności roślin. Fotooddychanie

  zachodzi częściowo w chloroplastach, a częściowo w mitochondriach za

  pośrednictwem peroksysomów.

  Na czym polega oddychanie ciemniowe (mitochondrialne)?

  II. Materiały i odczynniki:

  rośliny: liście fasoli – 4 liście na 1 zespół (stół)

  (na jedną grupę: 4 x 5 stoły = 20 liści)

  odczynniki: 0,02N Ba(OH)2 – wodorotlenek baru;

  0,1% alkoholowy roztwór fenoloftaleiny;

  0,02 N HCl – kwas solny w biurecie

  pozostałe materiały: 500W żarówka,

  3 kolby szklane/ 1 stół (około 1 Litrowe)

  2 probówki / 1 stół

  6 korków gumowych/ 1 stół

  folia aluminiowa – 1 arkusz na stół

  kalka techniczna – 1 sztuka na stół

  (dla obliczenia powierzchni liści)

  III. Metoda:

  Trzy jednakowe kolby szklane umieszczamy – skierowane szyjkami w dół - w

  odległości około 50 cm od silnego źródła światła (żarówka 500 W).

  Do dwóch probówek wlewamy wodę destylowaną oraz wkładamy po dwa liście

  fasoli.

  Wewnątrz dwóch kolb umieszczamy zamocowane w gumowych korkach

  próbówki szklane z wodą (po 3 mL) i liśćmi.

  Nakładamy kolby (odwrócone do góry dnem) na korki gumowe.

  Trzecią kolbę zamykamy samym korkiem gumowym (czyli w tej próbie brak

  jest liści).

  WŁĄCZMY LAMPĘ ŻARÓWĄ.

  Jedną z kolb z probówką zawierająca liście wystawiamy na działanie silnego

  światła (żarówki) – podpisujemy V2.

  Natomiast drugą kolbę dokładnie zakrywamy folią aluminiową, uniemożliwiając

  dostęp światła – podpisujemy V3.

  Kolbę trzecią – bez liści wystawiamy na działanie światła – podpisujemy V1 (kontrola).

  Po JEDNEJ godzinie iluminacji wyjmujemy z trzech kolb korki gumowe wraz z

  probówkami (z roślinami i wodą) i NATYCHMIAST zatykamy kolby nowymi,

  szczelnymi korkami gumowymi. Tą czynność wykonujemy w taki sposób, aby

  kolby szklane były ODWRÓCONE DNEM DO GÓRY.

  Następnie szybko wprowadzamy do kolb 50 mL 0,02 N Ba(OH)2 (wodorotlenku

  baru).

 • Zatkane kolby z wodorotlenkiem baru intensywnie wytrząsamy przez

  około 10 minut. W ten sposób umożliwiamy przereagowanie obecnego w

  kolbach CO2 (dwutlenku węgla) z wodorotlenkiem baru Ba(OH)2

  Tą część ługu, która nie przereagowała miareczkujemy wobec 1 kropli

  fenoloftaleiny bezpośrednio w kolbach za pomocą 0,02 N HCl (kwasu

  solnego) znajdującego się w biuretach.

  [1 ml 0,02 N HCl neutralizuje tyle samo ługu co 0,44 mg CO2].

  Przeprowadzamy obliczenia:

  FOTOSYNTEZY POZORNEJ

  Fotpoz. = (V2 V1) • 0,44 : d2t [mg CO2 x godz.-1 x dm-2]

  INTENSYWNOŚCI ODDYCHANIA CIEMNIOWEGO

  Odd = (V1 V3) • 0,44 : d3t [mg CO2 x godz.-1 x dm-2]

  INTENSYWNOŚCI FOTOSYNTEZY RZECZYWISTEJ

  Fot.rzecz. = Fot.poz. + Odd.

  Oznaczenia:

  V1 – objętość [cm3] 0,02 N HCl zużytego do zmiareczkowania Ba(OH)2

  wprowadzonego do kolby kontrolnej

  V2 – objętość [cm3] 0,02 N HCl zużytego do zmiareczkowania Ba(OH)2

  wprowadzonego do oświetlonej kolby z liściem

  V3 – objętość [cm3] 0,02 N HCl zużytego do zmiareczkowania Ba(OH)2

  wprowadzonego do zaciemnionej kolby z liściem

  d2 – powierzchnia liści w oświetlonej kolbie [dm2]

  d3 – powierzchnia liści w zaciemnionej kolbie [dm2]

  t – czas iluminacji (naświetlania) [godz]

  IV. Wnioski:

 • ĆWICZENIA Z ZAKRESU PROCESU ODDYCHANIA Uwaga: założyć niniejsze ćwiczenie jako pierwsze (tzn. na początku ćwiczeń) !!!

  ĆWICZENIE 32

  POMIAR INTENSYWNOŚCI ODDYCHANIA METODĄ

  MIARECZKOWĄ

  /. Pytania

  Jakie są metody pomiaru intensywności oddychania?

  //. Materiał

  a l rośliny: nasiona grochu

  b /odczynniki: 10 % KOH; 0,2 N KOH; 0.2 N HCI; fenoloftaleina

  c/ inny sprzęt: płuczki, rurki szklane, gumowe węże, pompa wodna

  ///. Metoda:

  50 g kiełkujących nasion grochu umieścić w kolbie ssawkowej. Kolbę połączyć z

  jednej strony .z płuczką wypełniona 10% KOH, z drugiej strony z płuczka

  zawierającą 0,2 N KOH. Zestaw podłączyć do pompy wodnej tak aby powietrze

  przepływało najpierw przez płuczkę z 10% KOH, potem przez płuczkę z

  nasionami, a następnie przez płuczkę pomiarową z 0,2 N KOH. Po godzinie

  roztwór z płuczki pomiarowej miareczkować 0,2 N HCI w obecności

  fenoloftaleiny. Obliczyć ilość mg CO2 wydzielanego przez I g nasion wg wzoru

  mg CO2 / h / g św. m. = ( 50 – v ) x n x 22 : t x w

  gdzie:

  V - ilość HCl (cm3) zużytego do miareczkowania zawartości płuczki

  pomiarowej,

  n - normalność użytego kwasu i ługu

  h - czas trwania pomiaru w godzinach

  w - naważka nasion IV Wyniki i ich omówienie

  Normalność

  użytych

  roztworów

  Czas trwania

  doświadczenia [h]

  Ilość zużytego HCl

  [cm3]

  Intensywność

  oddychania [mg

  CO2 /h/g św.m.]

 • ĆWICZENIE 33

  WYZNACZANIE ENERGII CIEPLNEJ W PROCESIE ODDYCHANIA

  /. Pytania:

  Jak przebiegu łańcuch oddechowy? Co dzieje się z energią emitowaną przez

  elektron w czasie przeskoków pomiędzy kolejnymi enzymami łańcucha ?

  // Materiał:

  a/ rośliny: nasiona grochu

  b/ odczynniki,

  c/ inny sprzęt: termosy, termometry, wata

  /// Metoda:

  Odważyć dwa razy po 50 g kiełkujących nasion grochu Jedną partię nasion zabić gotując je przez ok. 10 minut, a następnie ostudzić. Obie partie nasion wsypać do termosów, wstawić termometry i szczelnie zamknąć watą. Odczytać temperaturę na termometrach po 30 minutach, a następnie powtarzać pomiary co kilka godzin.

  IV Wyniki i ich omówienie

  Uzupełnij tabelę:

  Czas pomiaru

  [min. lub h]

  Temperatura

  otoczenia

  [°C]

  Temperatura

  nasion martwych

  [°C]

  Temperatura

  nasion żywych

  [°C]

 • ĆWICZENIA Z ZAKRESU WZROSTU I ROZOJU ROŚLIN

  - HORMONY ROŚLINNE Przygotowując się do ćwiczeń z zakresu hormonów roślinnych należy zaznajomić

  się teoretycznie z wpływem poszczególnych grup hormonów na procesy wzrostu i

  rozwoju roślin.

  ĆWICZENIE 35

  TEST CYLINDRYCZNY KOLEOPTYLI PSZENICY NA

  STĘŻENIE AUKSYN

  I Pytania:

  Dlaczego koleoptyl traw jest dogodnym testem biologicznym do pomiaru

  stężeni auksyn. Jakie mogą być zależności miedzy stężeniem auksyny a

  reakcją wzrostową testu?

  //. Materiał:

  a/ rośliny: siewki owsa lub pszenicy o wysokości 3 cm

  b/odczynniki: roztwory IAA – 10, 1, 0,1, 0,01 mg x dm-3, woda destylowana

  c/ inny sprzęt: szalki Petriego, bibuła, sztanca, linijka, szkiełko przedmiotowe

  ///.Metoda:

  Jako materiał roślinny bierzemy koleoptyle owsa o długości 3 cm, które wyrósł

  z ziarniaków, kiełkujących na wilgotnej bibule, w ciemności, w temperaturze

  pokojowej. Wybieramy 35 dobrze wykształconych, prostych koleoptyl

  odcinamy je u podstawy i układamy w rzędzie, na wilgotnym szkiełku

  przedmiotowym, wierzchołkami zwróconymi w jedną stronę. Wyrównujemy rząd

  koleoptyli tak, aby wierzchołki leżały na linii prostej. Sztancą wykrawam

  wycinki koleoptyli o długości 10 mm. Cięcie wykonujemy w odległości 3 mm o-

  wierzchołków. Otrzymujemy równe odcinki koleoptyli w kształcie cylinderków

  (stąd nazwa testu). Do 6 małych szalek nalewamy po 10 cm3 następujących

  roztworów : woda destylowana, 100, 10 1, 0.1, 0.01 mg.dcm3 kwasu

  indolilooctowego (IAA). Do siódmej nalewamy 10 cm roztworu auksyny o

  nieznanym stężeniu. W szalkach umieszczamy po 5 sztuk cylinderków i

  wstawiamy je do termostatu o temperaturze 25° C na 6 - 24 godzin. Po inkubacji

  mierzymy długość cylinderków i obliczamy średnią dla każdego wariantu. Na

  podstawie uzyskanych wyników rysujemy krzywą wzorcową, z której możemy

  odczytać stężenie auksyny w nieznanej próbce.

  ĆWICZENIE 36

  WPŁYW AUKSYNY NA WZROST KORZENI RZEŻUCHY

  I Pytania:

  Jaka jest rola fizjologiczna auksyn?

  II Materiał:

  a/ nasiona rzeżuchy

  b/odczynniki: roztwór I AA - 0,1 ;0,01; 0,001; 0,0001 mg x dm3

  woda destylowana

  c/ szalki, termostat,

  II. Metoda:

  Spośród kiełkujących nasion rzeżuchy wybrać 30 sztuk z korzonkami

  o jednakowej długości i rozmieścić je po 5 sztuk równomiernie w

  szalkach zawierających:

  roztwór I AA o stężeniu 0,1; 0,01; 0,001 i 0,0001 mg. x dm3 , roztwór

  IAA o nieznanym stężeniu „x" oraz czystą wodę.

  Szalki umieścić w ciemnym termostacie na 24 godz., a następnie

  zmierzyć długość korzeni.

  Wyliczyć średnie długości korzeni, wyniki zestawić i porównać.

  IV Wyniki i ich omówienie Uzupełnij tabelę:

  KONTROLA- H2O - KORZEŃ PĘD

  KWAS

  INDOLILOOCTOWY

  - IAA

  0,1

  0,01

  0,001

  0,0001

  X

 • ĆWICZENIE 37

  WPŁYW KWASU GIBERELINOWEGO NA KIEŁKOWANIE

  ZIARNIAKÓW PSZENICY I WZROST SIEWEK

  I Pytania:

  Jaka jest rola fizjologiczna giberelin i auksyn?

  // Materiały:

  a/ ziarniaki pszenicy,

  b/ kwas giberelinowy (GA3) - 100 mg x dm3 , etanol,

  c/ doniczki z perlitem, krążki bibuły, szalki Petriego,

  /// Metoda:

  Ziarniaki pszenicy namoczyć przez 24 godz. w roztworze kw. giberelinowego o

  stężeniu 100 mg x dm-3. Ziarniaki kontrolne namoczyć w wodzie destylowanej z

  dodatkiem etanolu. Spęczniałe ziarniaki ułożyć bruzdkami w dół na krążkach

  bibuły w szalkach z dodatkiem 5 ml roztworu GA3 lub wody. Szalki umieścić w

  ciemności w temp.20-25 stopni C. Po 24 i 48 godzinach uzupełnić ubytki płynów

  wodą i policzyć kiełkujące nasiona. Po 48 godzinach zmierzyć długość

  koleoptyli, policzyć korzenie i zmierzyć ich długość Spośród spęczniałych lecz nie

  skiełkowanych ziarniaków wysiać po kilka sztuk do 3 wazonów z perlitem lub

  piaskiem. Wazony umieścić na świetle w temp. 20-25 stopni C . Po 1 i 2

  tygodniach zmierzyć wysokość i opisać - wygląd obu grup.

  IV Wyniki i ich omówienie

  Uzupełnij tabelę:

  L.p. Rodzaj skaryfikacji: % skiełkowanych nasion

  1 KONTROLA

  2

  3

  4