wetboek van vennootschappen en verenigingen wvv/nieuw wvv...¢  wetboek van vennootschappen...

Download Wetboek van vennootschappen en verenigingen WVV/Nieuw WVV...¢  WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

If you can't read please download the document

Post on 28-Oct-2019

28 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • WETBOEK VAN

  VENNOOTSCHAPPEN EN

  VERENIGINGEN Compilatie van teksten ten behoeve van

  bedrijfsrevisoren

  Opgesteld door Camille Luxen

  Dit document bevat: - Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ingevoerd door de wet van 23

  maart 2019 - Het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en

  verenigingen van 29 april 2019 - De memorie van toelichting van de relevante bepalingen voor de bedrijfsrevisoren - De concordantietabel van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,

  ingevoerd door de wet van ... - De concordantietabel van het besluit tot uitvoering van, 29 april 2019

 • 1

  WAARSCHUWING

  Het IBR biedt geen enkele garantie en draagt geen enkele contractuele en

  buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen

  voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het

  kader van de informatie verstrekt op zijn website.

  De lezer en in het algemeen de bezoeker van de website blijven als enige

  verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.

 • 2

  INHOUDSTAFEL

  Contents I. INHOUDSTAFEL VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN .................. 4

  DEEL 1. Algemene bepalingen. .......................................................................................................... 4

  BOEK 1. Inleidende bepalingen. ..................................................................................................... 4

  BOEK 2. Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in dit wetboek. ....... 5

  BOEK 3. De jaarrekening. ............................................................................................................. 10

  DEEL 2. De vennootschappen. ......................................................................................................... 14

  BOEK 4. De maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap. . 14

  BOEK 5. De besloten vennootschap. ........................................................................................... 14

  BOEK 6. De coöperatieve vennootschap. .................................................................................... 20

  BOEK 7. De naamloze vennootschap. .......................................................................................... 24

  BOEK 8. Erkenning van vennootschappen. ................................................................................. 32

  DEEL 3. De verenigingen en stichtingen. ......................................................................................... 33

  BOEK 9. VZW. ................................................................................................................................ 33

  BOEK 10. IVZW.............................................................................................................................. 34

  BOEK 11. Stichtingen. ................................................................................................................... 35

  DEEL 4. Herstructurering en omzetting. .......................................................................................... 37

  BOEK 12. Herstructurering van vennootschappen. ..................................................................... 37

  BOEK 13. Herstructurering van verenigingen en stichtingen. .................................................... 40

  BOEK 14. Omzetting van vennootschappen, verenigingen en stichtingen. ............................... 40

  DEEL 5. De Europese rechtsvormen. ................................................................................................ 43

  BOEK 15. De Europese vennootschap. ........................................................................................ 43

  BOEK 16. De Europese coöperatieve vennootschap. .................................................................. 44

  BOEK 17. De Europese politieke partij en de Europese politieke stichting. ............................... 46

  BOEK 18. Het Europees economisch samenwerkingsverband. .................................................. 46

  II. BEPALINGEN ................................................................................................................................. 47

  III. MEMORIE VAN TOELICHTING ................................................................................................ 479

  IV. CONCORDANTIETABEL ........................................................................................................... 561

  V. UITVOERINGBESLUIT VAN 29 APRIL 2019 ................................................................................. 610

  Inhoudstafel ................................................................................................................................... 610

  BOEK 1. Oprichting en formaliteiten inzake openbaarmaking. ................................................ 610

  BOEK 2. Consignatieprocedure en bestemming van de activa bij gerechtelijke ontbinding. . 610

 • 3

  BOEK 3. Jaarrekening, geconsolideerde jaarrekening en formaliteiten inzake de

  openbaarmaking. ....................................................................................................................... 610

  BOEK 4. Voordracht aan de ondernemingsraden van kandidaten voor de opdracht van

  commissaris of van bedrijfsrevisor. ........................................................................................... 616

  BOEK 5. De sociale balans. ......................................................................................................... 616

  BOEK 6. Het verslag van betalingen aan overheden. ................................................................ 617

  BOEK 7. De besloten vennootschap, de coöperatieve vennootschap en de naamloze

  vennootschap. ............................................................................................................................ 617

  BOEK 8. De genoteerde besloten vennootschap in de zin van artikel 1:11 van het Wetboek van

  vennootschappen en verenigingen en de naamloze vennootschap. ....................................... 617

  Concordantietabel .......................................................................................................................... 775

 • 4

  I. INHOUDSTAFEL VAN HET WETBOEK VAN

  VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

  DEEL 1. Algemene bepalingen.

  BOEK 1. Inleidende bepalingen.

  TITEL 1. Vennootschap, vereniging en stichting.

  Art. 1:1 – 1:7

  TITEL 2. Inbreng.

  Art. 1:8 – 1:10

  TITEL 3. Genoteerde vennootschappen en organisaties van openbaar belang.

  Art. 1:11 – 1:13

  TITEL 4. Controle, moeder- en dochtervennootschappen.

  HOOFDSTUK 1. Controle.

  Art. 1:14 – 1:18

  HOOFDSTUK 2. Consortium.

  Art. 1:19

  HOOFDSTUK 3. Verbonden en geassocieerde vennootschappen.

  Art. 1:20 – 1:21

  HOOFDSTUK 4. Deelneming en deelnemingsverhouding.

  Art. 1:22 – 1:23

  TITEL 5. Grootte van vennootschappen en groepen.

  HOOFDSTUK 1. Kleine vennootschappen.

  Art. 1:24 – 1:25

  HOOFDSTUK 2. Groepen van beperkte omvang.

  Art. 1:26

  HOOFDSTUK 3. Personeel.

  Art. 1:27

  TITEL 6. Grootte van verenigingen en stichtingen.

  HOOFDSTUK 1. Kleine verenigingen.

 • 5

  Art. 1:28 – 1:29

  HOOFDSTUK 2. Kleine stichtingen.

  Art. 1:30 – 1:31

  TITEL 7. Termijnen.

  Art. 1:32

  TITEL 8. De uiteindelijke begunstigde.

  Art. 1:33 – 1:36

  TITEL 9. Algemene strafbepaling.

  Art. 1:37

  BOEK 2. Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in dit wetboek.

  TITEL 1. Algemene bepaling.

  Art. 2:1

  TITEL 2. Verbintenissen in naam van een rechtspersoon in oprichting.

  Art. 2:2

  TITEL 3. De naam en de zetel van een rechtspersoon.

  Art. 2:3 – 2:4

  TITEL 4. Oprichting en openbaarmakingsformaliteiten.

  HOOFDSTUK 1. Vorm van de oprichtingsakte.

  Art. 2:5

  HOOFDSTUK 2. Verkrijging van de rechtspersoonlijkheid.

  Art. 2:6

  HOOFDSTUK 3. Openbaarmakingsformaliteiten.

  Afdeling 1. Belgische rechtspersonen.

  Onderafdeling 1. Het dossier van de rechtspersoon.

  Art. 2:7 – 2:12

  Onderafdeling 2. Bekendmakingsverplichtingen.

  Art. 2:13 – 2:17

  Onderafdeling 3. Tegenwerpelijkheid.

 • 6

  Art. 2:18 – 2:19

  Onderafdeling 4. Enige in de stukken op te nemen vermeldingen.

  Art. 2:20 – 2:22

  Afdeling 2. Buitenlandse rechtspersonen met een bijkantoor in België.

  Onderafdeling 1. Dossier van de buitenlandse rechtspersoon met een

  bijkantoor in België.

  Art. 2:23 – 2:26

  Onderafdeling 2. Bekendmakingsverplichting.

  Art. 2:27

  Onderafdeling 3. Tegenwerpelijkheid.

  Art. 2:28

  Onderafdeling 4. Enige in de stukken uitgaande van bijkantoren op te

  nemen vermeldingen.

  Art. 2:29

  Afdeling 3. Bescherming van natuurlijke personen in verband met de

  verwerking van persoonsgegevens.

  Art. 2:30

  HOOFDSTUK 4. Website van de rechtspersoon en mededelingen.