werken bij dhv

of 12/12
Altijd een oplossing verder dhv.nl/werkenbijdhv Werken bij DHV Innovatief meewerken aan een nieuwe en betere wereld Wat vind jij?

Post on 31-Mar-2016

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Brochure: Werken bi j DHV

TRANSCRIPT

 • Altijd een oplossing verder

  dhv.nl/werkenbijdhv

  Werken bij DHVInnovatief meewerken aan een nieuwe en betere wereld

  Wat vind jij?

 • Meer, nog meer of een beetje minder?Wat vind jij?

 • De wereld van DHV

  Bertrand van Ee: De vrijheid om te wonen

  en te werken waar je wilt, het plezier van

  een prettige woonomgeving, het gemak

  van eigen vervoer. We willen allemaal meer

  vrijheid, meer plezier en meer gemak. Maar

  we zijn ons ook bewust van het gebrek aan

  ruimte, aan schoon water en aan schone

  lucht. Daardoor vragen steeds grotere

  uitdagingen om oplossingen die minder

  geld en energie kosten en leiden tot minder vervuiling. Door intel-

  ligent te innoveren maakt DHV meer mogelijk met minder.

  Bij DHV is innovatie geen modebegrip. Onze innovatieve werk-

  wijze resulteert in duurzame oplossingen met een hoge

  praktische waarde. Dat is alleen mogelijk door constructief

  samen te werken met private en publieke organisaties. Daarvoor

  zoekt DHV getalenteerde professionals die samen met ons willen

  meewerken aan het vinden van de beste oplossingen voor de grote

  uitdagingen van deze tijd. Ik nodig je dan ook van harte uit.

  Stap in de wereld van DHV

  Foto: Corn Bastiaansen

 • NACO Foster+Partner ARUPBeijing Capital International Airport

 • Onze cultuur

  Bij de DHV groep werken ruim 5.000 professionals vanuit een maatschappelijke betrokkenheid aan innovatieve concepten op het gebied van consultancy en engineering. Medewerkers waarderen DHV om de open bedrijfscultuur, de ruimte voor eigen initiatief, de interessante werkinhoud, de uitdagende projecten en de stimulerende werksfeer. Adviseur Frank Weijnen: Voor mensen met goede ideen biedt DHV vrijwel onbegrensde mogelijkheden. Onze dienstverlening

  Onze multidisciplinaire dienstverlening richt zich op de totale projectcyclus en omvat management consultancy, advies-diensten, ontwerp en engineering, project-, contract- en assetmanagement. De markten waarop DHV zich richt zijn Water, Mobiliteit, Luchthavens, Ruimtelijke Inrichting, Milieu en Duurzaamheid, Bouw en Industrie. We werken zowel voor opdrachtgevers in de publieke als in de private sector. DHV opereert daarbij vanuit een krachtig concept, genaamd Local Delivery of Global Solutions: de internationaal toonaange-vende kennis van de DHV Groep wordt op nationaal en regionaal niveau effectief toegepast via een hecht netwerk van kantoren in Europa, Azi, Afrika en Noord-Amerika.

  Onze kijk op ondernemen

  Het bijdragen aan duurzame ontwikkeling beschouwen we als onze belangrijkste maatschappelijke verantwoordelijkheid.

  Daarbij willen wij ons positief onderscheiden in onze zorg voor mens, milieu en het economische succes van onze samenleving. Daarom zoeken wij op eigen initiatief voor en samen met de opdrachtgever naar duurzame oplossingen en wij beoordelen aanvragen altijd op hun sociale en ecologische merites. Onze professionals bepalen de continuteit en toekomstwaarde van DHV door erin te slagen om voortdurend te vernieuwen en een uit-

  nodigend klimaat van duurzaam ondernemerschap te scheppen.

  Naam: Helle van der Roest Functie: Principal consultantIn dienst sinds: september 1984

  Sinds 1984 werk ik bij DHV en doe dat tot op de dag van vandaag met enorm veel plezier. Begon-

  nen als specialist afvalwater ben ik via managementfuncties sinds 2000 verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe business. Samen met collegas verbind ik hedendaagse maat-schappelijke vraagstukken aan de brede kennis die binnen DHV aanwezig is. Vaak ontstaan uitdagende aansprekende projecten, waar DHV haar imago als innovatief en sociaal betrokken bureau verder mee onderstreept. In de functie van principal consultant presenteer ik de kennis en kunde van DHV naar buiten, maar ook de passie waarmee DHV-medewerkers zich inzetten. Mijn eigen passie past daar volledig in: water dat ik beschouw als principieel recht van ieder mens op deze aarde.

  Onze medewerkers

 • Onze expertise

  Gedurende onze ruim 90-jarige geschiedenis hebben de profes-

  sionals van DHV gewerkt aan talloze nationale en internationale

  projecten die bepalend zijn geweest voor de ontwikkeling van ste-

  den, regios en landen. De wijze waarop DHV invulling geeft aan

  deze projecten is van invloed op de levens van velen en zullen bij-

  dragen aan de leefkwaliteit van toekomstige generaties.

  DHV stimuleert nieuwe ontwikkelingen in de expertisegebieden:

  (Waste-) Water Treatment, Water Management, Environmental

  Sustainability, Coastal Development, Rapid Transit & Rail, Ports

  & Waterways, Highways, Bridges & Tunnels, Urban Planning en

  Sustainable Buildings.

  DHV geeft richting aan de verdere ontwikkeling en professionali-

  sering van deze belangrijke expertisegebieden. Daarvoor werken

  wij samen met onderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten, over-

  heden, marktpartijen en andere advies- en ingenieursbureaus.

  Onze werkomgeving

  DHV maakt deel uit van de Professional Services Industry. Een

  kenmerk van deze industrie is dat de dienstverlening gedurende

  een interactief proces met de opdrachtgever tot stand komt. Als

  junior, medior of senior professional werk je nauw samen met

  opdrachtgevers en collegas aan regionale, nationale en interna-

  tionale projecten. De fase waarin een project zich bevindt bepaalt

  de werklocatie. De ene dag opereer je vanuit n van de vele DHV

  kantoren, de volgende dag zit je bij de opdrachtgever of op een

  projectlocatie. Frank Jansink, vakgroephoofd Civiele Techniek:

  Het kan uiteraard voorkomen dat je thuis eerst een projectvoor-

  stel uitwerkt voordat je naar een projectoverleg bij een opdracht-

  gever gaat.

  Alle DHV kantoren in Nederland zijn ingericht om de communi-

  catie tussen collegas te bevorderen. Er is veel ruimte voor infor-

  mele contacten waarin professionals kennis uitwisselen en elkaar

  op de hoogte brengen van de laatste ervaringen. Wie openstaat

  voor anderen wordt al snel ingeschakeld voor nieuwe, interes-

  sante projecten. Zo groeien DHVers op een natuurlijke wijze door

  in hun expertisegebieden.

  Ter ondersteuning van de kennisuitwisseling investeert DHV in

  een digitaal kennisnetwerk om de aanwezige kennis binnen de

  organisatie verder te ontsluiten. Deze digitale Community of

  Practice portal is toegankelijk voor alle nationale en internatio-

  nale collegas die werkzaam zijn bij een van de bedrijven van de

  DHV Groep.

 • Naam: Luc Kox

  Functie: Business Development & Sales Manager

  In dienst sinds: september 1999

  Gedurende mijn eerste jaren bij DHV kreeg ik alle ruimte

  om inhoudelijke kennis op te doen, met name op de Neder-

  landse markt. Vervolgens heb ik me gericht op de ontwik-

  keling, nanciering en contractvorming van internationale

  projecten. De informele cultuur bij DHV is ideaal voor leer-

  gierige professionals die zichzelf willen ontwikkelen. DHV

  biedt een organisatie met veel inhoudelijke kennis en erva-

  ring, gekoppeld aan een groot internationaal netwerk. Het

  internationale werk is erg interessant en uitdagend,

  je komt in contact met professionals uit andere culturen.

  Onze kijk op talentmanagement enloopbaanontwikkeling

  Bij DHV staat de deur altijd open voor nieuw talent. Omdat wij geloven dat talent elkaar versterkt en stimuleert en omdat getalenteerde professionals aan de basis staan van de innovatie-kracht van DHV.

  DHV-professionals kunnen verschillende loopbaanpaden volgen, bijvoorbeeld als engineer, specialist, adviseur, projectmanager of als lijnmanager. Ze krijgen ook volop de kans te switchen tussen rollen en functies. DHV is een kennisorganisatie die medewerkers gestructureerde en concrete mogelijkheden biedt voor professionele groei. In elke fase van jouw loopbaan ligt de nadruk op andere aspecten van jouw ontwikkelpad:

  (Internationale) stages Early career development (3-jarig programma, een stevige basis voor starters) Professional traineeship Professional development Management development

  Deze programmas worden ondersteund door diverse instrumenten:

  Trainingen en opleidingen Persoonlijk ontwikkelplan (competentie- en performance management) Coaching, mentoring en intervisie Seminars, workshops en themabijeenkomsten

 • Onze projecten

  Sustainable buildings: DSM Campus

  Urban Planning: Overvecht Utrecht

  Water treatment: Nereda

  Highways:Groene Golf Maasboulevard

  Environmental sustainability:TNT

  Rapid Transit & Rail:CS Breda

  Water management:Oostvoornse meer

  Ports & Waterways:

  Panamakanaal

  A2

  Stu

  dio

  DH

  V/d

  e ar

  chit

  ecte

  n C

  IE

 • Naam: Wendy Poppelaars

  Functie: Constructeur

  In dienst sinds: augustus 2005

  Vanaf het begin viel mij de prettige werksfeer

  op en de toegankelijkheid van collegas. Er is altijd ruimte

  om vragen te stellen en iedereen, jong of oud, wil van elkaar

  leren. Gedurende mijn eerste maanden als constructeur

  bij DHV bezocht ik al direct bouwlocaties en mocht ik aan-

  schuiven bij vergaderingen met opdrachtgevers. Daardoor

  had ik al snel een helder beeld van de context waarbinnen

  mijn functie zich afspeelt. In mijn werk is actuele vakken-

  nis belangrijk. Gelukkig biedt DHV doorlopend mogelijk-

  heden voor bijscholing. Ik kan kiezen uit een breed aanbod

  van interessante cursussen en elke vrijdagmiddag is er een

  lunchsessie waar vakinhoudelijke zaken worden besproken.

  Iedereen draagt actuele onderwerpen aan en iedereen dis-

  cussieert actief mee. De combinatie van uitdagende pro-

  jecten, de goede werksfeer en de ruimte voor persoonlijke

  ontwikkeling en kennisontwikkeling maakt mijn werk bij DHV

  boeiend en leuk.

  Ons aanbod aan jouDe inspirerende werkomgeving van een professioneel en succes-

  vol advies- en ingenieursbureau dat beschikt over een sterke

  nationale en internationale marktpositie. Onze innovatieve

  projecten hebben een grote maatschappelijke relevantie.

  In relatie tot vergelijkbare branchegenoten is DHV vaak hoger in

  de advieskolom actief.

  Onze mensen staan aan de basis van ons succes. De professionele

  ondernemingszin, de expertise, de creativiteit en de collegiale

  teamspirit van onze professionals staan garant voor een bedrijfs-

  cultuur waarin samenwerking, persoonlijke integriteit, vrijheid

  en ondernemingszin centraal staan. Bij DHV worden mensen in

  hun vakgebied uitgedaagd en is er volop ruimte voor persoon-

  lijke en professionele ontwikkeling. Daarom streeft DHV naar een

  goede balans tussen priv en werk, inclusief de mogelijkheid om

  parttime te werken. Uiteraard biedt DHV een passende beloning

  aangevuld met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

  Kortom, mooie opdrachten, capabele en leuke collegas,

  ongekende carrirekansen n meer vind je bij DHV.

  Het Young Professional netwerk

  YoungDHV is een netwerk van jonge DHV-professionals dat jon-

  geren uit alle geledingen van de internationale DHV Groep met

  elkaar in contact brengt. YoungDHV organiseert ontmoetingen

  met het topmanagement van DHV n met jongeren van andere

  bedrijven en maatschappelijke organisaties. Verder komt

  YoungDHV op voor de belangen van alle jonge DHVers.

  Maandelijks kunnen leden van YoungDHV elkaar ontmoeten om

  hun netwerk uit te breiden. Daardoor ontwikkelen YoungDHVers

  een blikveld dat verder reikt dan de grenzen van hun eigen

  adviesgroep of afdeling.

 • Bridges & Tunnels:

  Kicking Horse Canyon Bridge, Canada

 • Wie zoeken wij?Stagiaires en graduates op HBO en WO- niveau met studierich-

  tingen die duidelijke raakvlakken vertonen met de vak- en werk-

  gebieden binnen DHV.

  Startende professionals. Als startende professional moet je de

  drang en het lef hebben om je grenzen te verleggen en gebaande

  paden te verlaten. Je wilt samenwerken met mensen die verder

  gaan waar anderen ophouden. Tevens wil je het maximale uit

  jezelf halen binnen de beschikbare ruimte. Je bent zelfstandig en

  nieuwsgierig en je weet wat je wilt. Vanzelfsprekend heb je een

  studie gevolgd die aansluit bij de wereld van DHV.

  Ervaren professionals. Als ervaren professional heb je je sporen

  ruimschoots verdiend. Naast je kennis en kunde heb je een

  professioneel netwerk opgebouwd waarbinnen men je kent.

  Je levert een meerwaarde in complexe projecten vanuit je

  persoonlijke expertise en kracht. Je schakelt snel en effectief

  tussen de verschillende rollen en projecten. Kansen zie je niet

  alleen, je grijpt ze ook.

  Jouw standplaats

  Naast het hoofdkantoor in Amersfoort kent DHV in Nederland

  vestigingen in Groningen, Deventer, Zaandam, Den Haag,

  Rotterdam, Culemborg, Eindhoven, Bergen op Zoom en

  Maastricht Airport. Opdrachten kunnen (deels) bij de klant

  worden uitgevoerd. Dit geldt tevens voor internationale

  opdrachten waardoor je standplaats wereldwijd kan zijn.

  DHV denkt graag mee over jouw optimale woonwerksituatie.

  Genteresseerd?

  Voel jij je thuis in een organisatie waar samenwerking, integriteit,

  professionaliteit, klant- en resultaatgerichtheid hoog in het vaan-

  del staan? Dan willen wij graag nader met je kennismaken. Op

  onze website kun je meer te weten komen over onze activiteiten.

  Tevens vind je op onze website alle actuele stage- en afstudeer-

  mogelijkheden, onze vacatures en de richtlijnen voor het

  versturen van open sollicitaties.

  Naam: El de Wit Functie: Junior adviseur In dienst sinds: november 2006

  In contact gekomen met DHV door middel van Best Graduates 2006. De deelname van

  DHV aan Best Graduates laat zien dat DHV waarde hecht aan talentvolle jonge professionals. Binnenkort rond ik een traineeprogramma af dat mij in de gelegenheid heeft gesteld om gedurende anderhalf jaar ervaring op te doen bij verschil-lende afdelingen en units binnen DHV. Ik ben in Amersfoort gestart bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed. Daarna ben ik overgestapt naar de afdeling Financieel, Juridisch en Management Advies en de laatste zes maanden werk ik op het regiokantoor in Eindhoven. In het traineepro-gramma heb ik mijn interne netwerk kunnen uitbreiden en alle vrijheid gekregen om eigen initiatieven te ontwikkelen en invulling te geven aan persoonlijke interesses.

 • DHV is een internationaal advies- en ingenieursbureau dat dien-

  sten verleent en duurzame oplossingen aanbiedt in de markten

  Bouw en Industrie, Mobiliteit, Luchthavens, Ruimtelijke Inrichting

  en Milieu, en Water. Ruim 5.000 professionals werken vanuit een

  maatschappelijke betrokkenheid aan innovatieve concepten op

  het gebied van consultancy en engineering.

  Hoofdkantoor: Amersfoort

  Vestigingen: Groningen, Deventer, Zaandam, Den Haag,

  Rotterdam, Culemborg, Eindhoven, Bergen op Zoom en Maas-

  tricht Airport

  Internet: www.dhv.nl/werkenbijdhv

  dhv.nl/werkenbijdhv