welke stapeling komt er op ons af? dorien kloosterman beleidsmedewerker langdurige zorg

Download Welke stapeling komt er op ons af? Dorien Kloosterman beleidsmedewerker langdurige zorg

Post on 12-May-2015

216 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Dia 1
 • Welke stapeling komt er op ons af? Dorien Kloosterman beleidsmedewerker langdurige zorg
 • Dia 2
 • 220 aangesloten verenigingen stichtingen actief op het gebeid van een lichamelijk en/of verstandelijke beperking of chronische ziekte voorheen CG-raad en Platform VG
 • Dia 3
 • Wetgeving wordt gewijzigd Invoering Wmo2015 ( 2015) Invoering Jeugdwet (2015) Invoering Participatiewet (2015) Invoering Wlz (Wet langdurige zorg) 2015? Wijzigingen WTCG
 • Dia 4
 • Wat gaat er gebeuren? Wat betekent dat voor mijn inkomen? Wat kan ik er aan doen?
 • Dia 5
 • Dia 6
 • Gevolgen in de regio Transitieplannen worden opgesteld. Wat moet er geregeld worden voordat AWBZ wordt overgeheveld? Overgangsrecht a la Jeugdzorg?? Bestaande indicaties/bewoners instellingen? Handreikingen Modelverordening VNG Inkoopbeleid
 • Dia 7
 • Maatregelen Regeerakkoord op gebied van sociale zaken en arbeid Intramurale eigen bijdrage wordt verhoogd tot zak-en kleedgeldnorm (weliswaar iets verzacht). Invoering participatiewet
 • Dia 8
 • Aantal regelingen wordt afgeschaft: Algemene tegemoetkoming Korting op de eigen bijdrage (2014, intramuraal. 2015 extramuraal) Compensatie eigen risico Discussie over uitvoering individuele maatwerkvoorziening, ruim 300 miljoen. Fiscale aftrek specifieke zorgkosten blijft bestaan (vervoer en begeleidingskosten)
 • Dia 9
 • Verdere wijzigingen Zorgtoeslag lager dan in 2013 max zorgtoeslag in 2013 voor alleenstaanden 865. Voor meerpersoonshuishoudens 1.655. Algemene WTCG vergoeding, afhankelijk van zorggebruik; hoge tegemoetkoming: 346, lage tegemoetkoming: 148
 • Dia 10
 • Eigen bijdrage CAK Sinds 2013 niet alleen inkomensafhankelijk, maar ook vermogensafhankelijk. 8 % van vermogen in box 3 wordt opgeteld bij verzamelinkomen waarover de eigen bijdrage wordt berekend. Peiljaarverlegging bij gewijzigde omstandigheden
 • Dia 11
 • Verwachte inkomenswijzigingen Verlaging zorgtoeslag Verhoging eigen bijdrage/ premie persoonlijke verzorging naar ZVW Eigen bijdragen voor algemene voorzieningen in de WMO Meer uit eigen zak betalen
 • Dia 12
 • Wat komt er op gemeenten af in sociaal domein? Wmo Verdwijnen hulp bij huishouden Komst begeleiding, individueel en dagbesteding Komst persoonlijke verzorging Komst kortduerend verblijf Werk Komst deelnemers Wajong Inruil Sw voor voorziening minimumloon Extra budget armoede Jeugd Alle vormen van jeugdzorg, ook meest zware zorg
 • Dia 13
 • Wat/wie gaat niet naar de WMO? Verpleging ( gaat naar ZVW) Mensen die nu al in een instelling wonen of een ZZP indicatie (verblijfsindicatie) hebben Blijven in de kern AWBZ (nieuwe landelijke regeling Wlz) Mensen met grondslag GGZ (gaat naar ZVW, deel blijft in Wlz) Jongeren tot 18 jaar ( wet Jeugdzorg, ook VG) Ouderen, mensen met somatische problematiek Mensen met lichamelijke beperkingen Mensen met een verstandelijke beperking of combinatie (EMG)
 • Dia 14
 • Wie gaat wel naar de WMO vanaf 2015? Ouderen, mensen met somatische problematiek Mensen met lichamelijke beperkingen Mensen met een verstandelijke beperking Mensen met psychische problematiek
 • Dia 15
 • Regionale belangenbehartiging
 • Dia 16
 • Stand van zaken Visienotas sociaal domein Rol WMO-raad/ participatieraad Samenwerking in samenwerkingsregio Gijzeling Financin, beleidsvrijheid Verkiezingen
 • Dia 17
 • Wat kunt u doen? Stem laten horen tijdens debatten Invloed pakken via gemeenteraadsleden op coalitie-/ collegeonderhandelingen Bijeenkomst voor nieuwe raadsleden (Plassterk)
 • Dia 18
 • Invloed op beleid Stem laten horen aan WMO-raad/ Participatieraad/ sociale raad (is adviesorgaan van college) Inspreken tijdens commissievergaderingen Werkbezoek organiseren voor raads- en burgerleden Raadsvergadering bijwonen. Beleid wordt vastgesteld door gemeenteraad!
 • Dia 19
 • Vragen ????? Dorien Kloosterman beleidsmedwerker langdurige zorg Ieder(in) D.kloosterman@iederin.nl D.kloosterman@iederin.nl Tel 06 46291032

Recommended

View more >