· web view2017/01/08  · suya atıldığında h iyonu verenler baz , oh iyonu verenler ise...

6
AD-SOYAD: SINIF: NO: 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI A)AŞAGIDAKİ CÜMLELERİN DOGRU OLANLARA”D” YANLIŞ OLANLARA “Y” YAZINIZ.(10 puan) *(…)Bir nükleotidin yapısında organik baz, şeker ve fosfat bulunur. *(…)Üreme ana hücreleri, mayoz sonucu oluşur. *(…)Zigot, sperm ve yumurtanın birleşimi sonucu oluşur. *(…)Hareketli makaralar kuvvetten kazanç sağlamaz. *(…) Suya atıldığında H iyonu verenler baz , OH iyonu verenler ise asittir. *(…)Sabit makaralar işten kazanç sağlar. *(…)Basit makineler kuvvetten kazanç sağlamaz. *(…) 8A grubu elementlerin birer katmanı vardır. *(…)Elektirik iletkenliği, metal ve ametallerin ortak özelliğidir. *(…)Asit-Baz tepkimelerinin diğer adı da nötürleşme tepkimeleridir. B)AŞAGIDAKİ KELİMLERİ UYGUN BOŞLUKLARA YERLEŞTİRİNİZ.(10puan) NÜKLEOTİD –İYONİK –KOVALENT –ASİT - BAZ-–TESTİS –PERİYOT- PALANGALAR – GRUP -YANMA 1)DNA’yı oluşturan en küçük yapı birimine …………………….. denir. 2)İnsanda üreme hücreleri ………………….. ve yumurtalıkta üretilir. 3)Sabit ve hareketli makaralardan oluşan makara sistemlerine ……………………… denir. 4)Periyodik sistemde satırlara …………………… , sütunlara……………………… denir. 5)Metal-ametal arasında oluşan bağa………………………., ametal-ametal arasında oluşan bağa ……………….denir. 6)PH değeri 7 den küçük olanlara …………….. büyük olanlara ……………….. denir. 7)Demirin paslanması ……….…… tepkimelerine örnektir. C)AŞAĞIDAKİ SORULARIN DOĞRU SEÇENEĞİNİ İŞARETLEYİNİZ.( 25X3 =75 PUAN) 1)Aşağıda verilen bilim adamlarından hangisinin elementlerin sınıflandırılması ile ilgili çalışma yapmamıştır? A)John Newlands B)Henry Mosaley C)Galileo Galilei D)Lothar Mayer 2)Aşağıdaki tabloda X,Y,Z elementlerinin periyodik sistemde yerleri verilmiştir. ELEMENT PERİYOT GRUP X 4 1A Y 2 2A Z 1 8A T 3 5A Buna göre hangi elementin atom numarası en küçüktür? A)X B)Y C)Z D)T 3)Aşağıda verilen sulu çözeltilerden hangisi turnusol kâğıdına etki etmez ?

Upload: others

Post on 02-Feb-2021

18 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

www.sorubak.com

AD-SOYAD: SINIF: NO:

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI

A)AŞAGIDAKİ CÜMLELERİN DOGRU OLANLARA”D” YANLIŞ OLANLARA “Y” YAZINIZ.(10 puan)

*(…)Bir nükleotidin yapısında organik baz, şeker ve fosfat bulunur.*(…)Üreme ana hücreleri, mayoz sonucu oluşur.*(…)Zigot, sperm ve yumurtanın birleşimi sonucu oluşur.*(…)Hareketli makaralar kuvvetten kazanç sağlamaz.*(…) Suya atıldığında H iyonu verenler baz , OH iyonu verenler ise asittir.*(…)Sabit makaralar işten kazanç sağlar.*(…)Basit makineler kuvvetten kazanç sağlamaz.*(…) 8A grubu elementlerin birer katmanı vardır.*(…)Elektirik iletkenliği, metal ve ametallerin ortak özelliğidir.*(…)Asit-Baz tepkimelerinin diğer adı da nötürleşme tepkimeleridir.B)AŞAGIDAKİ KELİMLERİ UYGUN BOŞLUKLARA YERLEŞTİRİNİZ.(10puan)

NÜKLEOTİD –İYONİK –KOVALENT –ASİT -BAZ-–TESTİS –PERİYOT- PALANGALAR –GRUP -YANMA

1)DNA’yı oluşturan en küçük yapı birimine …………………….. denir.2)İnsanda üreme hücreleri ………………….. ve yumurtalıkta üretilir.3)Sabit ve hareketli makaralardan oluşan makara sistemlerine ……………………… denir.4)Periyodik sistemde satırlara …………………… , sütunlara……………………… denir.5)Metal-ametal arasında oluşan bağa………………………., ametal-ametal arasında oluşan bağa ……………….denir.6)PH değeri 7 den küçük olanlara …………….. büyük olanlara ……………….. denir.7)Demirin paslanması ……….……tepkimelerine örnektir.

C)AŞAĞIDAKİ SORULARIN DOĞRU SEÇENEĞİNİ İŞARETLEYİNİZ.( 25X3 =75 PUAN)

1)Aşağıda verilen bilim adamlarından hangisinin elementlerin sınıflandırılması ile ilgili çalışma yapmamıştır?

A)John Newlands B)Henry MosaleyC)Galileo Galilei D)Lothar Mayer

2)Aşağıdaki tabloda X,Y,Z elementlerinin periyodik sistemde yerleri verilmiştir.

ELEMENT

PERİYOT

GRUP

X

4

1A

Y

2

2A

Z

1

8A

T

3

5A

Buna göre hangi elementin atom numarası en küçüktür?

A)X B)Y C)Z D)T

3)Aşağıda verilen sulu çözeltilerden hangisi turnusol kâğıdına etki etmez?

A) NaOH çözeltisi B)HNO3 çözeltisi C) HCl çözeltisi D)NaCl çözeltisi

4) Kimyasal tepkimelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Asit ve baz tepkimesi sonucu su ve tuz oluşur.

B. Yanma tepkimesinin gerçekleşmesi için ortamda oksijen gazı bulunmalıdır.

C. Bir kimyasal tepkimede ürünler tepkime denkleminin soluna yazılır.

D. Bir kimyasal tepkimede toplam kütle korunur.

5) PH>7 ise çözelti baziktir. PH=7 ise çözelti nötrdür. PH<7 ise çözelti asidiktir.Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A)PH>7 ise turnusol kağıdı kırmızıdır.B)PH=7 ise turnusaol kağıdının rengi değişmez.C)PH>7 ise fenolftalin pembedir.D)PH>7 olan çözelti ile PH<7 çözelti karıştırıldığında oluşan çözelti elektirik akımını iletir.

6)

7) Aşağıdaki özelliklerden hangisi DNA molekülüne ait değildir?

A) Çift iplikli sarmal yapıya sahiptir.

B) Yapısında adenin, timin, guanin ve sitozin bazları bulunur.

C) Kendini eşleyebilir.

D) Adenin ile guanin, timin ile sitozin karşılıklı gelir ve sayıları eşittir.

Canlı

Kromozom sayısı

İnsan

46

Solucan

2

Soğan

16

Moli balığı

46

Eğrelti otu

1020

Patates

48

Yanda çeşitli canlıların kromozom sayılarıyla

ilgili bilgi verilmiştir.

Buna göre yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Kromozom sayısı arttıkça canlının gelişmişliği artar.

B) Canlıların vücut büyüklüğü arttıkça kromozom sayısı artar.

C) Kromozom sayısı aynı olan canlılar, aynı türdendir

D) Kromozom sayısı canlının gelişmişliğini etkilemez.

8)

9) Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde kız ve erkeklerde görülen ortak değişikliklerden birisidir?A) Sivilce çıkmasıB) Yumurta oluşumuC) Sperm oluşumuD) Ses kalınlaşması

(l)10)

(ll) (lll)

Yukarıdaki nükleotid modelinden l, ll, ve lll numara ile gösterilen yapılar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

(lll) ( ll) (I)

A) Fosfat Şeker Organik baz

B) Şeker Fosfat Organik baz

C) Organik baz Şeker Fosfat

D) Fosfat Organik baz Şeker

11)

12)

13)

14) X, Y ve Z elementleriyle için aşağıdaki bilgiler veriliyor:

· X daima elektron vererek katyon oluşturur.

· Y asla bileşik oluşturmaz.

· Z elektriği ve ısıyı iletmez.

Buna göre X, Y ve Z nin sınıflandırılması için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

X Y Z

A) AmetalSoygaz Metal

B) MetalAmetalSoygaz

C) MetalSoygazAmetal

D)AmetalMetalSoygaz

15) Şekildeki periyodik cetvelde gurupların özel isimleri hangi şıkta doğru verilmiştir?

A)

Top.Alkali met.

Soygazlar

Halojenler

B)

Alkali metaller

Asal gazlar

Soygazlar

C)

Alkali Metaller

Halojenler

Soygazlar

D)

Alkali metaller

Top.Alk.Met.

Halojenler

16) H2O, Al2O3 ve N2 maddelerinin yaptıkları bağlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? ( 1H 7N 8O 13Al )

H2O Al2O3 N2

A) KovalentİyonikKovalent

B)KovalentKovalentKovalent

C) İyonikİyonikİyonik

D)İyonikKovalentİyonik

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

Fabrikalardan otomobillerden, Atmosfere salınırsın.

Su buharı ile birleşip,

Değişime uğrarsın.

Yağmurla yeryüzüne iner, Ürünlerimize zarar verirsin.

Dizelerini söyleyen çiftçinin yakındığı olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toprak kayması B) Sel baskını

C) Asit yağmurlarıD) Tarım ilaçları

25) Bir kimyasal tepkimede aşağıdaki öncüllerden hangisi veya hangileri daima

korunur?

I. Toplam kütle

AI. Molekül sayısı

III. Atom cinsi

IV.Atom sayısı

A. I ve II

B. II ve III

C. I, II ve III

D. I, III ve IV

D) Aşağıdaki elementlerin elektron dağılımlarını yaparak periyodik cetveldeki yerini bulunuz ve meta-ametal-soygaz isimlerini kullanarak sınıflandırınız. (5 puan)

Elementin Sembolü

Elektron Dağılımı

Periyodik Cetveldeki Yeri

Sınıflandırması

2He

11Na

18Ar

17Cl

9F

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ

İSMAİL ÖZTÜRK

BAŞARILAR DİLERİM