wat is instrumentatie?

Download Wat is instrumentatie?

Post on 22-Jan-2018

246 views

Category:

Engineering

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. Wat is Instrumentatie? Regeltechnieken.org (Ing.Ph. Van den Eynde, Msc)
 2. 2. Inleiding Het doel van deze presentatie is een korte inleiding te geven in de instrumentatie. Ik spreek vooral over analoge metingen omdat de huidige tendens in de procesindustrie naar analoge signalen met eventueel erop gemoduleerde digitale signalen gaat. Dezelfde meetprinciepes kunnen meestal ook voor aan/uit technologie gebruikt worden. Philippe Van den Eynde is senior E&I engineer bij KH Engineeing, een multi-disciplinair Nederlands - Belgisch studiebureau behorende tot de Isralische Ludan groep. Hij zit al 25 jaar in het vak. Tevens is hij reeds meerdere jaren lid van de Studiegroep Regeltechnieken van de Vlaamse Ingenieurskamer, alwaar hij een tiental jaren de functie van webmaster uitoefent.
 3. 3. Inhoud Instrumentatie versus regeltechniek Sensoren, actoren en regelaars De regelkring Onderdelen van een loop : overzicht Sensoren Druk Temperatuur Niveau Debiet Andere Actoren Kleppen Pompen Roerders Heathers Andere Regelaars Controller, PLC, DCS
 4. 4. Instrumentatie versus regeltechniek Instrumentatie en regeltechniek zijn onderdelenvan de process technologie Process technologie = de technologie nodig om een proces te beheersen. Hierin zit ook de wetenschap voor het berekenen van drukvallen, leiding diameters, enz... Regeltechniek : de software om het process te sturen. Instrumentatie : de hardware om het process te sturen. Dit is het thema van deze reeks. Instellen van een pneumatische regelaar = regeltechniek Een vat voorzien van een peilglas = instrumentatie Een klep berekenen = instrumentatie Opvoerhoogte van een pomp berekenen = process technologie
 5. 5. De regelkring (Instrument loop) Sensor : dat wat iets van het proces meet. (Element of transmitter) Actor : dat wat op het proces ingrijpt. Regelaar : dat wat het proces regelt door gewenste waarde te vergelijken met gemeten waarde en de actuator te sturen (Controller) regelaar Sensor Actor
 6. 6. Structuur van de loop Field : In de installatie. Termination room : het gebouw of de ruimte waarin zich de verschillende kasten van het besturings systeem zich bevinden. Junction box : lokale verbindingsdoos. Aantal kabels reduceren door signalen te groeperen Marshalling Cabinet of Cross Board De field signalen zijn op een bepaalde manier gegroepeerd. Het besturings systeem verwacht ze anders. Daardoor is het nodig de volgorde van de signalen te wijzigen. Deze wirwar van draden wordt hier gecentraliseerd zodat de rest van de installatie mooi geordend blijft. Besturings systeem : Dat wat de signalen van de sensoren interpreteert en de actuators stuurt. sensor Junctionbox Marshaling cabinet Besturings systeem Actor Junctionbox Field Termination room
 7. 7. Sensoren Actief of passief : 2 of 4-draads Iedere regelkring heeft voeding nodig en er moet een spanningsval zijn !! Dus n spanningsbron en de rest verbruiker. Passief : voeding van de regelkring komt niet van dit instrument. Dit instrument is een verbruiker in de kring. Actief : Dit instrument geeft voeding aan de regelkring. Dit is een spanningsbron in de kring. 2-draads : de signaaldraden voeren ook de voeding van het instrument. 4-draads : het instrument krijgt een aparte voeding. Meten = gebaseerd op fysica en fysische verschijnselen. Wil men met deze meetwaarde werken, moet ze een signaal opwekken, meestal elektrisch.
 8. 8. Druk (pressure) Druk veroorzaakt verplaatsing Wisselende hoogte van een vloeistofkolom Vervorming van een diaphragma of spiraalvormige buis Deze verplaatsing wordt omgezet in een geijkt signaal Bourdon Manometer : de verplaatsing doet via hefbomen, tandraderen en veren, een naald bewegen over een schaalverdeling Transmitter : De verplaatsing wordt omgezet in een elektrisch signaal d.m.v. bv een condensator Absolute druk: Druk t.o.v. het vacum (absolte pressure : bara, ata, Pa (a) ) Relatieve druk : druk t.o.v. De atmosferische druk (relative pressure, gauge pressure : barg, Pa (g) ) Druk opnemers en verschildruk opnemers Eventueel scheidingsmembraan
 9. 9. Temperatuur (temperature) Warmte veroorzaakt : Uitzetting : thermometer, bi-metaal Licht : infrarood temperatuurmeter Weerstandsverandering : Pt100 & Pt 1000 Spanningsverandering : thermokoppel
 10. 10. Niveau (Level) Gewicht : weegcel Afstand : Golven : Radio : radar vrij of geleid Geluid : ultrasoon Licht : laser Vlotter : vb met kabel en servomotor Capacitief Hydrostatische druk : druktransmitter (zie druk) Peilglas (levelgauge)
 11. 11. Debiet (Flow) Tandraderen : volume Magnetisch : volume Coriolis : massa Ultrasoon : volume Vortex : volume
 12. 12. Debiet (flow) Thermisch : massa Verschildruk (differential pressure): Meetflens (orifice) volume Pitot buis : volume Vlotter (variable area) : volume
 13. 13. Andere Men kan nog meerdere andere eigenschappen van producten uit de proces industrie onderzoeken: Densiteit Kleur Troebelheid Gas analyse Enz... Deze zijn echter zeer specifiek en vragen speciale meetinstyrumenten. Hierover uitweiden reikt verder dan deze inleiding.
 14. 14. Documenten en termen Voor de basis documenten en symbolen verwijzen we U naar de website http://www.modelingandcontrol.com/Repository/3_DocumentationofPlant.pdf Process flow diagram , P&ID , plotplan , loop diagram , enz... Bedankt voor uw aandacht