Warsztaty UX - Experience Map

Download Warsztaty UX - Experience Map

Post on 29-Nov-2014

714 views

Category:

Design

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacja z czwartych Warsztatw UX we Wrocawiu

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. 1 Experience Map czyli quo vadis uytkowniku Barbara Rogo-Turek </li> <li> 2. 2 Experience map: technika analizy dowiadczenia uytkownika w zetkniciu z produktem lub usug. Pozwala zdiagnozowa mocne i sabe strony, jest podstaw odkrycia moliwych ulepsze a przede wszystkim pomaga w zrozumieniu kontekstu interakcji. </li> <li> 3. 3 ANATOMIA EXPERIENCE MAP Wytyczne projektowe Etapy kontaktu z produktem/usug Dziaania uytkownika na kadym etapie Przemylenia, emocje, dowiadczenia Zidentyfikowane moliwoci, szanse rozwoju/poprawy produktu </li> <li> 4. 4 </li> <li> 5. 5 Mapowanie podry klienta to proces tworzenia graficznej reprezentacji krokw i etapw, przez ktre przechodzi klient w trakcie swojego dowiadczenia z usug lub produktem. </li> <li> 6. 6 Dobre narzdzie do opisu dugiego, multi-kanaowego, multi-platformowego dowiadczenia uytkownika </li> <li> 7. 7 Wane emocje, przemylenia, potrzeby, kroki procesu i akcje, kontekst. </li> <li> 8. 8 Wytyczne, zasady projektowe, wymagania opisujce specyfik projektu Wyzwalacz dowiadczenia, od ktrego zaczyna si podr klienta (experience triggers) Dziaania klienta, zwykle podzielone na etapy Cele i potrzeby na kadym etapie procesu, cel kocowy Punkt styku klienta z produktem, zwizany z konkretn potrzeb klienta (touchpoint) Chwile prawdy, interakcja w ktrej klient dowiadcza wpyw marki (moments of truth) Punkty cierpienia, przerwy i braki w usudze (pain points) Satysfakcja i emocje, wpyw marki, przemylenia klienta Bariery uniemoliwiajce przejcie do kolejnego etapu, chwile zagubienia i stresu MOLIWE ELEMENTY SKADOWE </li> <li> 9. 9 ANATOMIA EXPERIENCE MAP Wytyczne projektowe Etapy kontaktu z produktem/usug Dziaania uytkownika na kadym etapie Przemylenia, emocje, dowiadczenia Zidentyfikowane moliwoci, szanse rozwoju/poprawy produktu by Adaptive Path </li> <li> 10. 10 ANATOMIA EXPERIENCE MAP Fazy kontaktu Aktywnoci, interakcje rnych aktorw Przemylenia, emocje, dowiadczenia Zidentyfikowane moliwoci, szanse rozwoju/poprawy produktu by Adaptive Pathhttp://bit.ly/QHQb9U </li> <li> 11. 11 </li> <li> 12. 12 JAK POKAZA DZIAANIA? dziaania cige, nieliniowe dziaania liniowe dziaania nieliniowe, uwarunkowane czasowo </li> <li> 13. 13 JAK POKAZA DZIAANIA? </li> <li> 14. 14 Wyzwalacz dowiadczenia zbliajce si wakacje PLANOWANIE URLOPU </li> <li> 15. 15 Etapy planowania przegld destynacji, przegld ofert, bookowanie PLANOWANIE URLOPU </li> <li> 16. 16 Punkt styku placwka z biurem podry, strona internetowa agregujca oferty biur PLANOWANIE URLOPU </li> <li> 17. 17 Chwile prawdy przywitanie przez agenta podry, zakres informacji o wycieczkach, wygld katalogu PLANOWANIE URLOPU </li> <li> 18. 18 Punkty cierpienia nadmiar ofert, brak preferencji (nie wiem czego chc) PLANOWANIE URLOPU </li> <li> 19. 19 Bariery brak funduszy, bd na stronie PLANOWANIE URLOPU </li> <li> 20. 20 Obszary, ktre powinna pokrywa podr klienta Czas Interakcje Intensywno Spjno Wyzwalacze Znaczenie Co ludzie: myl robi uywajczuj </li> <li> 21. 21 Odwzorowanie procesu Zmapowanie istniejcego procesu w celu zrozumienia jego mocnych i sabych stron. Jaki proces jest w tej chwili?Co jest najwikszym ograniczeniem? Co powoduje frustracje? </li> <li> 22. 22Projektowanie procesu Projekt najlepszego moliwego procesu w danej usudze lub produkcie. Co moemy poprawi? Na jakie aspekty nie mamy wpywu, ale moemy je kontrolowa? </li> <li> 23. 23 kiedy chcesz zapozna si z ekosystemem firmy kiedy chcesz zrozumie klientw w ekosystemie kiedy chcesz przeoy wyniki bada na narzdzie aby lepiej zrozumie kontekst, odczucia i potrzeby klientw aby uatwi komunikacj o produkcie i jego kliencie z zespoem aby odkry problemy / znale miejsce na innowacje w punktach styku KIEDY UYWA? </li> <li> 24. 24 CZEGO POTRZEBUJEMY? </li> <li> 25. 25 http://www.adaptivepath.com/ideas/the-anatomy-of-an- experience-map/ Warto poczyta </li> </ul>