wariga krimping - sdh edit

61
WARIGA KRIMPING No. Ltr. : 22. No. Krp. : 47. 85 Lb. Awighnam astu, Iti tegesing wariga krimping, lwirnya ukun Sinta ingkel wong, luh sang sinta, uripnia 9, jenar warnania, pascima desania, Radite, Buda, paniron, dora, tungleh, dangu, menga, basah gde, sri tumpuk, mereta punta ngaran, turun hyang Brahma, ngawe pahon ayu, er suka sada, tan pauma, katibanan carik, mangawe pedang ayu, sri tumpuk, mapikat ayu, mangalahang sarwa mandi ayu, muwah sarwa mamanes, sami ayu, kala gotongan , aja ngutang sawa, doyan ada enggal nutut mati, miwah kataton alania, ingkel mina sadina, ngawe sawu, anco, bubu, pencar, sami ayu, muwani, 1, bancih, 2, ratu mendem rare ngaran, nandur sarwa buku, sarwa bungkah, kasela, ubi, sami ayu, watek seri, kumba rasinia. Soma ngunya ka Anggara, pon, waya, ariang, indra, laba, dangu, menga, sami ngebek ngaran, ngawitin dagingin pulu, dagingin jineng, sami ayu, ngawitin madagang ayu, mapikat, ngawe kungkungan, lantas ngenahang, sami ayu, sami luh-luh, ratu makakasian ngaran, nandur sarwa bungkah, kasela, ubi, biyaung, sami ayu, pala gantung, waluh, sumangka, katimun, sami ayu, karna sula , aja makuh bale, ngawe kendang, cagcag, kulkul, kakroncongan, lantas mlaspasing ayu, inkel manuk sadina, aywa ngejuk ayam pacang kurung, doyan payah, watek pati, mina rasinia. Anggara ngunya ka Saniscara, wage, biantara, urukung, guru, jaya, dangu, menga, pepedan, ngawitin ngabas, ngalahang galagah, teki, sami ayu, seri panaruh ngaran, masangang piolas ayu, ingkel manuk sadina, kala beseh , aja menekang yeh ring carik, aja manahin tamuku, mangirisin ayu, sagara muncar ngaran, ngawe taji, ngawe sumur ayu, munggah sang kala mpas , kajeng pamadi ngaran, asing tandur ayu, doyan nora katinggalan dening corah, ngawe sok ayu, titi buuk , aja ngawe jan, bangul, doyan 1

Upload: idabagus-suradarma

Post on 07-Aug-2015

308 views

Category:

Documents


21 download

TRANSCRIPT

Page 1: Wariga Krimping - Sdh Edit

WARIGA KRIMPING No. Ltr. : 22.No. Krp. : 47.85 Lb.

Awighnam astu,

Iti tegesing wariga krimping, lwirnya ukun Sinta ingkel wong, luh sang sinta, uripnia 9, jenar warnania, pascima desania, Radite, Buda, paniron, dora, tungleh, dangu, menga, basah gde, sri tumpuk, mereta punta ngaran, turun hyang Brahma, ngawe pahon ayu, er suka sada, tan pauma, katibanan carik, mangawe pedang ayu, sri tumpuk, mapikat ayu, mangalahang sarwa mandi ayu, muwah sarwa mamanes, sami ayu, kala gotongan, aja ngutang sawa, doyan ada enggal nutut mati, miwah kataton alania, ingkel mina sadina, ngawe sawu, anco, bubu, pencar, sami ayu, muwani, 1, bancih, 2, ratu mendem rare ngaran, nandur sarwa buku, sarwa bungkah, kasela, ubi, sami ayu, watek seri, kumba rasinia.

Soma ngunya ka Anggara, pon, waya, ariang, indra, laba, dangu, menga, sami ngebek ngaran, ngawitin dagingin pulu, dagingin jineng, sami ayu, ngawitin madagang ayu, mapikat, ngawe kungkungan, lantas ngenahang, sami ayu, sami luh-luh, ratu makakasian ngaran, nandur sarwa bungkah, kasela, ubi, biyaung, sami ayu, pala gantung, waluh, sumangka, katimun, sami ayu, karna sula, aja makuh bale, ngawe kendang, cagcag, kulkul, kakroncongan, lantas mlaspasing ayu, inkel manuk sadina, aywa ngejuk ayam pacang kurung, doyan payah, watek pati, mina rasinia.

Anggara ngunya ka Saniscara, wage, biantara, urukung, guru, jaya, dangu, menga, pepedan, ngawitin ngabas, ngalahang galagah, teki, sami ayu, seri panaruh ngaran, masangang piolas ayu, ingkel manuk sadina, kala beseh, aja menekang yeh ring carik, aja manahin tamuku, mangirisin ayu, sagara muncar ngaran, ngawe taji, ngawe sumur ayu, munggah sang kala mpas, kajeng pamadi ngaran, asing tandur ayu, doyan nora katinggalan dening corah, ngawe sok ayu, titi buuk, aja ngawe jan, bangul, doyan lutur ngalabuhang, munggah sang kala mpas, ngeruak ayu, luh muani bancih, ratu makeramas ngaran, nandur bunga ayu, tali wangke, ngawe talin padi miwah jaet ayu, ingkel taru sadina, aja nekung kayu, matenin kayu ayu, watek raja, mesi rasinia.

Buda ngunya ka Wrhaspati, kaliwon, dora, paniron, mandala, yama, dangu, menga, banyu urung, ngirisin ayu, cinta mani, magunting ayu, upasi ngaran, masewaka ayu, kala mretyu ngaran, yan nuju tanggal ping pitu, sanjata gawe ayu, pageran wesi ngaran, ngawe panambak ayu, nembok ayu, luh, 2, muani 1, ratu mangasih ngaran, nyuang sampi, kebo, jaran ayu, paliyah ngaran menekang yeh ring carik ayu, saluiring tandur ayu, ingkel buku sadina, aja nyepeg tebu, tiying, aja mabuburu, aja mayah munyi, masangang sabang jaring tepis ayu, watek dadari, weresaba rasinia.

Wrhaspati ngunyah ka Radite, umanis waya, was, jangur, ludra, seri, menga, tutut masih, melas rare, ngruk sampi, kebo jaran, sami ayu, masang piolas ayu, menekang kungkungan ayu, ingkel wong sadina, aywa magunting magundul, doyan kageringan, lengar, lumur, kojarannis, luh, 2, muani,1, rama kakantenan, asing tandur dadi, wawu dauh rua, istri utama ngaran, yang nuju tanggal pindo, dina macan ngaran, ngawe pagehan, ngawe keris, sami ayu, masang pagedeg miwah desti ayu, melasang anak

1

Page 2: Wariga Krimping - Sdh Edit

marabi, mapikat ayu, aja mayah munyi, aja mabuburu, watek kingkingan, rakata rasinia.

Sukra ngunya Sukra, pahing, biantara, maulu, gigis, brahma, laba, menga, seri, mandala, ngawitin nuruntal ayu, masewaka ayu, ingkel sato sadina, aja nyuang sampi, kebo jaran, celeng, doyan kageringan, luh muani bancih, ratu mangerenteng ngaran, nandur sarwa marambat, kacang, komak, sumangka, katimun, sami ayu, turun sanga asu ajag, abuburu, angulati bojog buron ayu, ngawe patakut bojog ayu, nandur suruh, turus, ayu, ngerabin ayu, ngerebah kayu ka ersania ayu, luas managih ayu, amuja hyang we ayu, ngawitin mangujanan ayu, ngawe gaga, sawah, pageh yeh nia, watek manusa, makara rainia,

Saniscara ngunya Soma, pon, dora, tungleh, nohan, kala, jaya, pepet, seri, bagia ngaran, ngawe kakasihan ayu, kala timpang ngaran, ngangasin suluiring tandur ayu, ngawe sanjata ayu, mangeratus sadek ayu, ingkel mina sadina, kala caplokan ngaran, ngawe parentah ulam, pancing, sawu jaring bubu ayu, luh 1, bancih 2, ratu mangerejeng ngaran, nandur sarwa marambat, kacang, komak, kakara, botor sami ayu, nandur sarwa bungkah, kasela, biyaung, keladi ayu, nandur turus sedah ayu, mabuburu ngawe pagehan ngawe umah sami ayu, watek dadari, singa rasinia,

Landep , lanang sang Landep, urip nia 8, alab warnania, wayabia desania, Radite ngunya Sukra, waya, ariang, ogan, uma, menga, lanus, kulon kalania, ngawe sanjata, taji, masang piolas, turun batara Wisnu, ngujanang amuja barata, ngawe guna sami ayu, ingkel manuk sadina, aja ngejuk ayam, pacang kurung, doyan payah kojarania, mapikat paksi ayu, luh, 2, muani 1, ratu samengkem ngaran, nandur sarwa bungkah, kasela, ubi, sabrang, sami ayu, nandur sarwa buku, tiying, tebu, sami ayu, mayah munyi ayu, maboros ayu, aja nyuang suku pat, doyan mati, watek raksasa, kania rasinia,

Soma ngunya Buda, kaliwon, biantara, urukung, erangan, seri, seri, pepet, Merta yoga ngaran, macaru ayu, seri tumpuk, mapikat ayu, mangalahang sarwa mandi, saluiring mamanes, sami ayu, matutulang ayu, ngalahang sarwa wisaya, ayu, muani 2, luh 1, ratu marebut puteri ngaran, asing tandur ayu, munggah sang kala kutila, mabuburu bojog ayu, ingkel taru sadina, aja nekung kayu, doyan mati, yang ngamatiang kayu ayu, ngawitin luas madagang kayu ayu, nandur byu padi, nyuh, sami ayu, mabanyu urung ayu, akueh polih, makuh bale saluiring bakuh ayu, ayua nawur munyi, aja ngebah kayu, dahat ala, watek pati, tula rasinia

Anggara ngunya Anggara, dora, paniron, indra, laba, urungan, pepet, banyu mili, er nadi ngaran, ngawe talaga, semer, ngirisin ayu, luh2, bancih 1, ratu nyapuh rara ngaran, ngawe tamba ayu, nandur suruh ayu, tamako ayu, makuh bale saluiring bakuh ayu, mangalahang upas ayu, wisia ayu, macaru ayu, ngawitin lunga matatamban ayu, ingkel buku sadina, aja nyepeg tebu tiing, doyan berek, aja maboros ala dahat, sampi kebo celeng galak mangamuk, aja nawur munyi, ala, watek dewa, mrecika rasinia,

Buda ngunya Saniscara, pahing, waya, was, guru, tulus, jaya, pepet, sasuk samar ngaran, macaru ayu, manurunang widi ayu, amuja hyang amuja pitara, matulusan sami ayu, titi buuk, aja ngawe jan miwah bangul doyan lung nglabuhang, tali wangke, ngawe talin padi ayu, ngawe jahet lantas ngenanang ayu, ingkel wong sadina aja maayu wong, ala, aja magunting miwah magundul, doyan kageringan, miwah lamur,

2

Page 3: Wariga Krimping - Sdh Edit

ala dahat, muani, 1, bancih 2, ratu mapayas ngaran, nandur saluiring sekar, kapas, turus, base, sami ayu, nawur munyi ayu, maboros ayu, watek dadari, danuh rasinia,

Wrhaspati ngunya Wrhaspati, pon, byantara, maulu, dadi, yama, mandala, pepet, purna suka ngaran, nedunang widi ring carik, matulusan, amuja hyang dewa, pitara, madudus, meras rare pacang sentana, sami ayu, muani 2, luh, 1, ratu kara ngaran, asing tandur ayu, kala beseh ngaran, menekang yeh, ring carik, ngenanang tamuku, menahang pundukan, doyan gembid, malih boros kojarannya, ngirisin ayu, ngawe taji ayu, turun kalagumarang, ngawe jahet, sungga bangbang, sami ayu, nandur base, tamako, ngarahabin, sami ayu, ingkel sato sadina, aja nyuang suku pat, doyan kageringan, amuja paryangan ayu, mayah munyi ayu, watek manusa, makara rasinia,

Sukra ngunya Radite, wage, dora, tungleh, rudra, dangu, pepet, kala puteking ati ngaran, ngawe pagedeg ayu, carik agung, ngawe pedang ayu, carik pandakan ngaran, ngirisin ayu, kala timpang ngaran ngawe sungga ayu, ngangasin saluiring tatanduran ayu, luh, 2, bancih 1, ratu ngawa labarana ngaran, nandur pala gantung, sumangka, katimun waluh pay, sami ayu, ingkel mina sadina, ngawe parentah ulan, sawu, pancing, cungik, lububu, sami ayu, pasah liyah ngaran, menekang ring carik, masang jaring, sami ayu, makuh bale sluiring babangunan, ayu, mayah munyi ayu, maburu ayu, nandur nyuh, buwah, jagung, sami ayu, watek, pandita, kumba rasinia,

Saniscara ngunya Sukra, kaliwon, waya, ariang, brahma, jangur, laba, menga, er asing ngaran, muja brata, muja dewa, madudus, macuru, sami ayu, ngawe saluiring sanjata, ayu, meras santana ayu, pageh luuh kejarannia, ingkel manuk, sadina, aja ngejuk ayam pacang kurung, doyan payah, mapikat pahsi ayu, luh 2, muani 1, ratu mapayas ngaran, nandur sarwa bunga ayu, aja makuh bale dahat ala, maburu ala, aja ngarebah kayu, aja luas managih, aja mayah munyi, wate raja, mina rasinia,

Ukir lanang sang Ukir, uripnia, 7, lor desania, ireng warnania, lanus, Radite ngunya Soma, , umanis, byantara, wurukung, gigis, kala, jaya, pepet, geneyan kalania, sang seri gati, munggah, katuju batara kala, pareket, tatah, gawe ayu, mantenin padi, ring lumbung ayu, dauh lima ayunia mangurit ayu, sungsang pati ngran, ngawe sanjata ayu, kala sakit ngaran kala lutung gelut ngaran, mangeratus sadek ayu, tumurun sang seri sih ngaran, masang piolas ayu, pangasih asih luih ngaran, masewaka ring wong pawestri ayu, muwani, 2, luh 1, ratu ngarebut istri ngaran, asing tandur ayu, ingkel tarru sadina, aja nekung kayu, mateni kayu ayu, watek pandita, masa rasinia,

Soma ngunya Sukra, pahing, dora, paniron, uma, nohan, mandala, menga, seri, alem ngaran, ngalih wong pawestri ayu, sih mangidep ngaran, manguruk ne sedeng uruk ayu, nguruk anak cerik matastra ayu, ngawe bada ayu, ingkel buku sadina, aja nyepeg tebu, tiying doyan berek, luh 1, muani 2, ratu makrabeyan ngaran, nandur sarwa maweh, sarwa wija, sarwa maijengan tandur ayu, kala buingrawu ngaran, aja ngarahabin, doyan puun, makuh bale ayu, ngebah kayu ayu, amuja tasik, sema pitara, sami ayu, ngawe empelan dahating kukuh, nembok ayu, watek kingkingan, weresaba rasinia,

Anggara ngunya Buda, pon, waya was, ogan, seri tumpuk, mapikat paksi ngalahang sarwa mandi, sarwa wisia, saluiring mamanes, sami ayu, matulusan ayu, tukaran ngaran, masangang jaring tepis, selangkup, sabang, masewaka, sami ayu, saluiring

3

Page 4: Wariga Krimping - Sdh Edit

ratus ayu, carik agung, yang nuju tanggal ping 3, 10, ngawe sanjata ayu, luh 1, bancih 2, ratu mangampin ngaran, nandur saluiring mupu don ayu, tamako, base, ingkel wong sadina, aja magunting miwah magundul, doyan kageringan, maburu, masang desti sami ayu, watek pandita, mintuna rasinia,

Buda ngunya Anggara, wage biantara, mulu erangan, indra, laba menga, cinta mani ngaran, magunting miwah magundul, amuja dewa, pijara, sami ayu, ingkel sato sadina, aja nyuang suku pat, doyan kasakitan, luh, muani, bancih, ratu amendem brana ngaran, nandur, sarwa bungkah, kasela, biyaung, sabrang, sami ayu, turun sangkala mpas, aja makuh bale, doyan undung miwah gembad, ala, tali wangke, ngawe talin padi, jehet lantas ngenanang, sami ayu, mawur minyi, nandur bunga, nandur kapas, sami ayu aywa maboros, watek pati, rakata rasinia,

Wrhaspati ngunya Saniscara, kaliwon, dora, tungleh, guru, urungan, jaya, pepet, purna suka ngaran, masurud ayu, maguru waktra, ayu dahat, ingkel mina sadina, ngawe parentah ulan ayu, sawu pencar bubu sami ayu, miwah nedunang saluiring tedunang ayu, kala buingrawu, aja ngarahabin, miwah mamakuh bale paturon, doyan puun kojarania, nunjel abasan nunjel citakan, sami ayu, muani 2, luh 1, ratu nabdabang gelung ngaran, nandur manas, biyu, sarwa wija sami ayu, nawur munyi ayu, aja maburu, amuja pamali ayu, ngirisin ayu, aja ngebah taru, dahat ala, watek dadari, singa rasinia,

Sukra ngunya Wrhaspati, umanis, waya, aryang, yama, tulus, mandala, menga, putek ati ngaran, ngawe pagedeg, melas rare, amuja hyang dewa, matulusan, meras rare, pacang sentana, sami ayu, karna sula, aja makuh bale, paturon, doyan curek pianake kojarania, ngawe kroncongan, cagcag, kulkul, sami ayu, titi buuk, aja ngawe jan, bangul, doyan lutur ngalabuhang luh 2, muani, 1, ratu nabdab payas, ngaran, nandur bunga ayu, ingkel manuk sadina, aja ngejuk ayam pacang kurung, doyan payah kojarannia, mikatin paksi ayu, watek pati, kaniya rasinia,

Saniscara ngunya Radite, pahing, biantara, urukung, dadi, rudra, seri, pepet, pepedan ngaran, ngawitin, ngabas, ngalahang glagah, tiying, sami ayu, sih kora sih ngaran, aja ngawitin madagang, amuja hyang dewa, pitara, mamrasana rare, madudus, sami ayu, ingkel taro sadina, aja nekung kayu,, ngamatiang kayu, ngabas pacang gaga, sami ayu, muani, 1, bancih 2, ratu kabranang ngaran, aja atananduran, doyan bekung kojarannia, munggah sang kala asu ajag, masang celangkup, sabang, tepis, sami ayu, ngawe patakut bojog, nawur munyi maburu, sami ayu, watek dewa, tula rasinia,

Kulantir, lanang sang kulantir, urip nia 6, ersania genah nia, biru warnania, kali sor, lanis, Radite ngunya Sukra, pon, dora, paniron, dangalaba, brahma, pepet, lor kalania, seri wredi, banyu wangsul ngaran, ngawitin manerang ayu, katiban carik ngaran, ngawe pedang ayu, turunan jagat sakti, mangregepang guna sidi mandi ayu, mangalih wong masewaka ring wong isrtri ayum mapawarangania ayu, ingkel buku sadina, aja nyepeg tiying, tebu, doyan kelongan, luh muani bancih, ratu mapadik ngaran, nandur sarwa masoca, tiying, tebu, sami ayu, nandur base ayu, kali sor, aja nandur pari, ala, watek suka, mrecika rasinia,

Soma ngunya Soma, wage, waya, was, jangur, kala, jaya, pepet, opa yoga ngaran, amuja hyang pitara, dewa, matulusan, sami ayu, kala mala malanalan ngaran, makuh

4

Page 5: Wariga Krimping - Sdh Edit

kalumpu, ngawe kungkungan sami ayu, karna sula ngaran aja makuh bale paturon doyan curek pianake, ngawe ketungan, kulkul, kakroncongan, cagcag, kendang sami ayu,, kala baseh, aja ngenanang tamuku, miwahpundukan, doyan boros, ngirisin ayu, sami luh luh, ngaran, ratu istri luwih, asing tandur ayu, ingkel wong sadina, aja mahayu wong, watek dewa, danuh rasinia,

Anggara ngunya Sukra, kaliwon, biantara, mulu, gigis, uma, mandla, menga, seri mangundang ngaran, ngawitin madagang ayu, rasmin budi ngaran, masewaka, ring wong pawestri ayu, amuja dewa, miwh pamali, sami ayu, turun sang kala kutila, ngaran, ngawe pagehan, sungga, bangbang, masang belantik, sami ayu, muani, 2, luh 1, ratu atukar ngaran, asing tandur kamaranan, seri tumekan ngaran, masangang piolas ayu, ingkel sato sadina, aja nyuang suku pat, doyan kageringan, maboros, nawur munyi, sami ayu, aja ngebah kayu, doyan lung, watek paji, makara rasinia,

Buda ngunya Buda, umanis, dora, tungleh, nohan, seri, tumpuk, pepet, seribagya ngaran, nelokin nyama braya ayu, mras rare pacang sentana ayu, seri mabawa ngaran, ngawe talin padi, ayu, purnama suka ngaran, masurudayu, mapaguruan, sami ayu, ingkel mina sadina, ngawe bubu, sawu, pencar, pancing sami ayu, tali wangke, ngawe talin padi ayu, jahet lantas ngenanag ayu, luh1, bancih, 2, ratu makire ngaran, nandur pala bungkah, kasela sabrang, kentang, kladi, sami ayu, titi buuk, aja ngawe jan, bangul, doyan lung, tur ngalabuhang, ngebah taru ayu, watek suka, kumba rasinia,

Wrhaspati ngunya Anggara, waya, aryang, indra, ogan, laba, menga, sih wangke ngaran, masang srana ayu, amuja sanjata, ayu nuju tanggal ping 5, 8, ayu pangan, luh muani bancih, ratu marebut nagara ngaran, asing tandur sami ayu, ingkel manuk sadina, aja ngejuk ayam pacang kurung, doyan brag, nandur sauwa sekar ayu, maburu ayu, lanang tunggal, ngebah kayu rapuh, amuja hyang Ageni, anunjel abesan gaga, nunjel citakan, nawur munyi, sami ayu, aja makuh bale paturon, saluiring wawangunan ala, aja menekang padi, kalumbung ala, aja ngirisin, watek raja, mina rasinia,

Sukera ngunya Saniscara, pon byantara, urukung, erangan, guru, jaya, menga, banyu putra ngaran, mangregepang pangujanan, mayu sarira, mangarangsuk guna, ngawe semer, sami ayu, bawu guna ngaran, masangang piolas, masang srana, masewaka ring wong istri, sami ayu, munggah sang kala gumarang, aja nandur sedah, tamako, ala, luh 2, muani, 1, ratu magamparan, ngaran, nandur sarwa marambat, katimun, sumangka, kacang sami ayu, ingkel taru sadina, aja nekung kayu, doyan mati, mateni kayu ayu, semut sadulur, aja ngutang wangke, doyan ada nutut mati, mangkana kejarannia, aja nawur munyi ala, watek kingking, mina rasinia,

Saniscara ngunya Wrhaspati,, wage, dora, paniron, yama, mandala, urungan, menga, asing sanggih ngaran, nanlokin nyama braya ayu, samintuhu putra wredi ngaran, ngawe piolas ayu, pageh tuwuh ywana urip, aywa lana, sryasuka ngaran, ngawe kungkungan ayu, sih manungguh ngaran, ngalap nyawan, ayu, kala bwing rawu, ngaran, aja ngerahabin, doyan puun, ingkel buku dina, aja nyepeg tebu, tiing, doyan kalangan, mikatin paksi ayu, luh, 2, bancih, 1, ratu makambean ngaran, nandur saluiring tandur, ayu, mayah munyi ayu, maburu ayu, semut sadulur, aja ngutang wangke, watek raja, we saba rasinia,

5

Page 6: Wariga Krimping - Sdh Edit

Tolu, lanang sang tolu, uripnia 5, wetan desania, putih warnania, wayabya kalania, Radite ngunya Radite, kaliwon, waya, was, ludra, sri, tulus, menga, ingkel gulu ngaran, aja magunting, magundul, sami ala, caturlaba, kadang lanang ngaran, ngawe isin sabuk ayu, amuja dewa, ayu, ingkel wong sadina, aja maayu wong, yan magunting muang magundul doyan kagringan lengar miwah lamur, semut sadulur, aja ngutang sawa, doyan hana nutut mati, Batara Gurur tumurun, wenang ngregepang wisesan, luh, 1, muani 2, ratu mangrebut nagara ngaran, asing tandur kamaranan, nandur tebu, tiing sami ayu, mayah munyi ayu, watek kingkingan, mina rasinia,

Soma ngunya Sukra, umanis biantara, mulu, dadi, brahma, laba, menga, srigati turun, medunang ngurit, ngalapin, mantenin padi di lumbung, nawur munyi, amuja drwa, pitara, matulusan, mli janma, sami ayu, sri modal ngaran, luh 2, muani, 1, ratu istri sumungkem ngaran, nandur sarwa bungkah, kasela, ubi, kladi, maayu mas, pipis, nawur munyi, sami ayu, maburu ala, makuh bale saluiring wawangunan ayu, mamras rare pacang santana ayu, ingkel sato sadina, aja nyuang suku pat, doyan kagringan, ngebah kayu ayu, amuja er ayu, ngujanang ayu, watek raksasa, makara rasinia,

Anggara ngunya Soma, pahing, dora, tungleh, dangu, kala, jaya, pepet, mangasih istri ngaran, lakwaning masewaka ring wong wadon ayu, ingkel mina sadina, ngawe bubu, sawu cungik, pencar, sami ayu, banyu wurung alit, ngirisin, ayu, kala baseh ngaran, aja ngenanning, tamuku, muah pundukan, doyan boros, ngawe taji ayu, yan nuju tanggal ping 10, luh muani bancih, ratu angrapuh ngaran, nandur base tamako, tebu, tiing, sami ayu, nawur munyi ayu, maburu ayu, amuja hyang Ageni, nunjel abasan, citakan, sami ayu, watek suka, singha rasinia,

Buda ngunya Sukra, pon, waya, ariang, uma, jangur, mandala, pepet, cinta mani ngaran, magunting, magundul, ngwae, tunun, amuja dewa, pitara, matulusan, sami ayu, titi buuk, aja ngawe jan, bangul, doyan lung, tur ngalabuhang, luh2, bancih 1, ratu angrebut payas ngaran, nandur sarwa marambat,, katimun sumangka, waluh paya, mwah sarwa bunga, sami ayu, ngawe talin padi, jahet, sami ayu, ingkel manuk sadina, aja ngejuk ayam pacang kurung doyan payah, mikatin paksi, maburu, ngebah kayu, sami ayu, watek sri, kania rasinia,

Wrhespati ngunya Buda, wage, urukung, gigis, sri tumpak, pepet, sri panaruh ngaran, mangalih wong pawestri, masinglar wisa, masang tatamban suksuk, masewaka, sami ayu, sri tumpuk, mapikat paksi, ngalahang sawa mamanes, sami ayu, munggah sang kala Mpas, makuh bale, jineng, sami ayu, luh 1, muani 2, ratu manggung brana, nandur sarwa bungkah, kasela ubi, sabrang, mwah sarwa maweh, sami ayu, ngebah kayu ersania, amuja dewa, meru, sami ayu, ingkel buku sadina, alania ning arep, watek suka, tula rasinia,

Sukra ngunya Anggara, kaliwon, dora, paniron, nohan, indra, laba, pepet Sukra pandakan ngaran, bapepet ngaran, ngawe tumbal ayu, asih dunia ngaran, ngawitin masewaka ayu, tutut masih ngaran, masangang piolas ring wong pawestri, nguruk kebo, sampi, jaran, sami ayu, , doyan enggal tutut nyuang ubuan ala ayu, yan manres ayu, kala gotongan, aja ngutang wangke mwah nganyut sawa, ala, doyan enggal ada nututin mati, miwah kacurnan, ingkel wong sadina, aja magunting, magundul, doyan kagringan, luh muani bancih, ratu magambahan ngaran, nandur sarwa wija, sarwa mawoh, sami ayu watek sri, mrecika rasinia,

6

Page 7: Wariga Krimping - Sdh Edit

Saniscara ngunya Saniscara, umanis, waya, was ogan, jaya,, guru, pepet, salah paksa ala ngaran, aja nyuang suku pat, doyan kagringan, kala gotongan, aja ngutang sawa, doyan ada nutug enggal mati, mwah kataton alania sami luh luh, ratu istri mapayas ngaran, nandur sarwa kembang, turus sedah, ngawe empelan, amuja pamali, masurudayu, sami ayu, mapandem wesi ngaran, ngawe sabuk ayu, watek sri, makara rasinia,

Gumbreg lanang sang Gumbreg, uripnia 8, genesan desania, dadu warnania, basah alit, Radite ngunya Wrhaspati, paing byantara, mulu, erangan, yama, mandala, pepet, tumurun sang istri asih, ngawitin masewaka ring wong pawestri ayu, ingkel mina sadina, ngawe jaring, pencar, sawu, bubu, sami ayu, muani 2 bancih 1, ratu ngagem payas ngaran, nandur sarwa sekar, mwah sarwa masoca, tiing, tebu, sami ayu, turun sang asu ajag, maboros ayu, kala gotongan aja ngutang sawa, muja dewa, ayu, watek sri, makara rasinia,

Soma ngunya Radite, pon, dira, tungleh, ludra, urungan, sri, menga, karang susun ngaran, nandur saluiring mawoh doyan salah woh nyane, luh, 2, bancih 1, ratu manangkil ngaran, nandur jambe, jagung, sami ayu, dawuh 5, ayunia, banyu mili ngaran, ngirisin ayu, banyu tuli ngaran, ngawe kungkungan lantas nenekang ayu, ingkel manuk sadina, aja ngejuk ayam pacang kurung, doyan payah, yan mikatin paksi, nawur munyi, maboros, sami ayu, wadwa meteng lanang, makuh saluiring bakuh ayu, ngebah kayu, muja meru, mas pipis, sami ayu, watek pati, kumba rasinia,

Anggara ngunya Sukra, wage, waya, ariang, brahma, tulus, laba, menga, asi kiling ngaran, aja ngawitin madagang, alania doyan kapirat, aja mababakuan, doyan puun, nunjel citakan, mwang abasan ayu, aja ngwahabin ala, tumurun hyang Brahma, ngawe pawon, amuja dewa, pitara, amupug upas, mwah wisya, sami ayu, luh 2, bancih 1, ratu mawikara ngaran, asing tandur ayu nanging tuna pianakne, ingkel taru sadina, aja nekung kayu, doyan mati, ngamatianag kayu ayu, karna sula, aja makuh bale paturon, ngawe kandang, kulkul, kroncongan, ketungan, cagcag, sami ayu, watek raja, mina rasinia,

Buda ngunya Soma, kaliwon, biantara, urukung, dadi, kala, jaya, menga, pepedan, ngawitin ngabas, ngalahang glagah, miwah teki, sami ayu, bawu putra ngaran, cinta mani, magunting ayu, magundul ayu, kajeng kipkipan, miwah isinan ngaran, ngawe guungan, dungki, sami ayu, kala jengking, ngawe taturus, ngamimitin tatajen ayu,, tali wangke, ngawe talin padi, jahet, sami ayu, muani 2, bancih 1, ratu maka kurungan ngaran, nandur sarwa bungkah, kasela, biaung, ubi kladi, sami ayu, ingkel buku sadina, aja nyepeg tebu, tiing, munggah sang kala kutila, maburu bojog, kidang, mayah munyi, sami ayu, watek manusa, mesa rasinia,

Wrhespati, ngunya Sukra, umanis, dora, paniron, dangu mandala, uma, mengasih kidep ngaran, nguruk anak cerik matastra, nguruk sampi, kebo, jaran nres, sami ayu, titi buuk, banyu urung agung, ngirisin ayu, ingkel wong sadina, aja magunting miwah magundul, doyan kagringan, luh muani bancih, ratu manyingal ngaran, nandur jagung, bwah,, nyuh, sami ayu, aja ngawe jan mwah bangul, doyan lung tur ngalabuhang, maburu ayu, lanang 1, amuja pitramakuh bale, ngawe tunun, muja dewa ring sawah, ngebyah taru, mayah munyi, sami ayu, watek kingkingan, wresaba rasinia,

7

Page 8: Wariga Krimping - Sdh Edit

Sukra ngunya Buda, pahing, waya, was, jangur, seri tumpuk, menga, dirga yusa, ngaran, kadga hening ngaran, muja dewa pitara, masewaka ring guru, matulusan, sami ayu, sri tumpuk, ngawitin mapikat, ngalahang sarwa mamanes, sami ayu, kala buing rawu, aja ngarahabin ala, nunjel abasan citakan, sami ayu, luh 2, bancih 1, ratu maglung ngaran, nandur biu, manas, nyuh, base, sami ayu, wawu dawuh pisan ayu, ingkel sato sadina, aja nyuang suku pat, doyan kagringan, nawur munyi, maboros, ngebah kayu, makuh bale saluiring wawangunan, ngirisin, sami ayu, watek manusa, mintuna rasinia,

Saniscara ngunya Anggara, pon, biantara, mulu, gigis, indra, laba, pepet, kundang kasih ngaran, masang piolas, guna, masewaka ring wong istri, sami ayu, sri kuli kuli ngaran, ngawitin nyambut gawe, muja hyang dewa, pitara, mlas rare, muja buta, pamali, mras sentana, sami ayu, turun sang kala gumarang, nandur base, tamako, ingkel mina sadina, ngawe prentah ulan, sawu pencar, bubu, cungik, sami ayu, luh 2, bancih, 1, ratu mapayas ngaran, nandur sarwa sekar, ngwae tumbak, ngawe sima, sami ayu, watak dadari, makara rasinia,

Wariga, lanang sang Wariga, urip nia, 7, daksina desania, abang warnania, basah alit, Radite ngunya Saniscara, wage, dora, tungleh, ogam, jaya, menga, ring luhur kalania, aja menek ring kayu, doyan labuh, carik agung, ngwe sanjata, pedang, sami ayu, yan nuju tanggal ping 13, tumuran hyang naga sakti ngaran, amuja sarwa wisesa, nangun yasa sami ayu, luh muani bancih, ratu lusa ngaran, nandur tebu, tiing, gamongan, kunyit sami ayu, ingkel wong sadina, aja magunting, magundul, doyan kagringan, lamur, lengar, aja ngebah kayu, watek raksasa, singa rasinia,

Soma ngunya Wrhaspati, kaliwon, waya, ariang, yama ogan, mandal, menga, suka purna ngaran, wangatres ngaran, ngirisin suruh runuh ngaran, ngawe pasar, punglu, blantik, sungga, panah yan nuju tanggal ping 11, ayu lwih, masangang piolas, saluiring guna, amupug saluiring guna, miwah tenget, sami ayu, luh 2, muani 1, ratu masangkepan ngaran,, asin gtandur sami ayu, karna sula, aja makuh bale, ngawe kulkul, kroncongan, ketungan, cagcag, sami ayu, ingkel sato sadina, aja nyuang suku pat doyan kagringan, muruk matastra, masewaka, sami ayu, watek suka, kania rasinia,

Anggara ngunya Radite, umanis, biantara, urukung, erangan, ludra, sri, pepet, asih manti ngaran, lakwaning asamaya ring wong istri, ngawitin mapikat, menekang kungkungan, manyarunin buta, pamali, nawur munyi, sami ayu, suka sidi ngaran, masewaka ayu, munggan srigati, nandur sarwa marambat, kacang, komak, kakara, ayu, ngunggahang pari ring lumbung ayu, titi buuk, aja ngawe jan, bangul, doyan lung, yan lutur ngalabuhang luh muani bancih ratu masasabukan ngaran, saluiring tandur ayu, ingkel mina sadina ngawe sawu, bubu, nawur munyi,, sami ayu, watek dewa, mesa rasinia,

Buda ngunya Sukra, pahing, dora, paniron, urungan, brahma, laba, pepet, urungasih ngaran, masang pagedeg, sami ayu, mapasah ayu luih ngaran, ngawitin, mangisinin jineng ayu, ngejuk ayam kalawu bang karna, nyuang sukupat, nres cicing, sami ayu, ratu mangunggahin ngaran, nandur sarwa bunga ayu, ingkel manuk sadina, aja ngejuk, ayam pacang hurung, doyan payah, mapikat paksi ayu, nandur nyuh, sarwa pala, sarwa wija, maburu, sami ayu, wadwa meteng lanang, ngebah kayu, ngirisin, ngawe gaga sawah, sami ayu, watek dadari, mrecika rasinia,

8

Page 9: Wariga Krimping - Sdh Edit

Wrhaspati ngunya Soma, pon, waya, tulus, kala, jaya, menga, asih tukar ngaran, mapikat saluiring pikatin ayu, kala geger ngaran, ngawe kenungan cagcag, kulkul, kakroncongan, gawe ayu, mlaspasin nuju karna sula, yan nuju tanggal ping 6, ayu, yan maburu huju tanggal ping 3, dina macan ngaran, wenang amunah sarwa galak, kala madalam ngaran, sarwa pangejukan be gawe ayu ingkel taru sadina, aja nekung kayu, doyan mati, ngamatiang kayu ayu, tali wangke, ngawe talin padi ayu, miwah jahet ayu, luh 2, muani 1, ratu mapayas ngaran, nandur sarwa sekar, mayah munyi, mamuja dewa, ngebah kayu, sami ayu, wtek manusa, danuh rasinia,

Sukra ngunya Sukra, wage biantara, maulu, dadi, uma, mandala, pepet, katempuhing suka ngaran, masewaka ring wong pawestri ayu, kala baseh ngaran, ngirisin nyangih taji, sami ayu, aja mecikang tamuku, pundukan doyan boros kojarannia, luh 2, muani 1, ratu magamparan ngaran, nandur pala gantung, katimun sumangka, waluh, paya, sami ayu, ingkel buku sadina, aja nyepeg tiing, tebu, doyan kalongan, mwah brek, lanasan bwat ala, ngetaru, amuja dewa, ngawe gaga sawah, sami ayu, watek pandita, makara rasinia,

Saniscara ngunya Buda, kaliwon, dora, tungleh, dangu, sri tumpuk, menga, wong asih ngaran, mapikat paksi ayu, pasah liah ngaran, ngawitin nuwunang jaring, ngunggahang yeh ring carik,, sami ayu, kala geger ngaran, ngawe kentungan, kulkul, cagcag, kakroncongan, miwah ngawe jaring, sami ayu, yan nuju tanggal ping lima, dina macan ngaran, mamupug saluiring galak ayu, ngawe pagehan ayu, ingkel wong sadina, aja magunting magundul, doyan kageringan, lengar lamur kojarania, luh muani bancih, ratu matatanganan ngaran, saluiring tandur ayu, ngawe empelan, nembok, pamali, nawur munyi sami ayu, aja ngebah kayu ala, watek raja, kumba rasinia,

Warigadian lanang sang Warigadian, urip nia 8, neriti genahnia, sada jingga warnania, basah alit, Radite ngunya Anggara, umanis, waya, ariang jangur, indra, laba, pepet, sih kasakitan ngran, tan weng ngupakara pitara, mwang mrangkat, bwat ala, kala tiga pasah ngaran,, mli janma tan wenang, mwah bebas, doyan palas, kojaring sang hyang aji, ayu pungpangan ngaran dewasa ika, carik agung, ngawe sanjata ayu, turun sang hyang jagat sakti, mangregepang pangawisesan, amuja dewa, amupug upas, wisia, sami ayu, lwih, luh 2, muani 1, ratu mapadu ngaran, nandur sarwa masoca, tiing, tebu, jali, isen, kunyit, sami ayu, nawur munyi, maburu, sami ayu, watek pandita, mina rasinia,

Soma ngunya Saniscara, pahing biantara, urukung, gigis, guru, jaya, menga, raka sunia ngaran, amuja saluiring mreta, buta, pamali, tawur ayu, luh, muani bancih, ratu magambahan ngaran, nandur sarwa wija, pala, sami ayu, turun sang kala ngadang ngaran, masang jaring, sabah tepis, calangkup, pacapit, makena engket, tanampuh juga ya, ingkel mina sadina, ngawe jaring, pencar, sawu, bubu, sami ayu, munggah sang asu ajag, ngawe patakut bojog, ayu, doyan kamaranan dening asu, makuh saluiring wawan ngunan ayu, amuja er, mangujanang, menekang padi ring lumbung, ngawe gaga sawah, sami ayu, watek kingkingan, mesa rasinia,

Anggara ngunya Wrhaspati, pon dora, paniron, yama, mandala, pepet, sebita ngaran, sri mangruda, ngaran, kala tukaran, ngaran, masang pagedeg, ngawitin ngajah paksi, mapikat paksi, ngejuk ayam wiring, mwah ayam, klawu, miyananan, sami ayu, luh 2,,

9

Page 10: Wariga Krimping - Sdh Edit

bancih 2, ratu kapikul ngaran, nandur turssedah, tamako jambe, biu sami ayu, ingkel manuk sadina, aja ngejuk ayam pacang kurung, doyan payah alanis, jawaning ayam wiring miwah ayam klawu, tan wenang, maburu wenang, lanang tunggal, nawur munyi, amuja sima, sasab, candang, sami ayu, amuja meru, buta, ngawitin gaga sawah, sami ayu, tan padukut kojarania, watek pandita, wresaba rasinia,

Buda ngunya Radite, waya was, oga, ludra, sri, menga, sih manaruh ngaran ngawitin masewaka ring wong pawestri ayu, we ngebek ngaran, ngawe tlaga semer, ngujanang, sami ayu, yan nuju tanggal ping 9, ngwae sanjata ayu, pangan kojarania, luh 2, bancih 1, ratu sambadan ngaran, nandur sarwa wija mwah sarwa bungkah, biaung, kladi, kasela, sarwa bunga, sami ayu, ingkel taru sadina, ada nekung kayu, doyan mato, matenin kayu ayu, makuh saluiring wawangunan, nawur munyi, amuja dewa, priangan, ngebah kayu, sami ayu, kojarania, watek pati, makara rasinia,

Wrhaspati ngunya Sukra, kaliwon, biantara, mulu, erangan, brahma, laba, pepet, sih kerangan ngaran, nguruk anak cerik tan pangidep tutur ayu, sekringkusan ngaran, ngedasin nyuh, jambe lantas ngangasin ayu, mwah manyaronin buta, pamali, nawur munyi, sami ayu, sami mwani mwani, ratu mabayung anulus ngaran, lakwaning mangurip bayu, mwah palalanang gawe ayu, turun sng kala kutila, ngawe sungga, bangbang, blantik, mapageh, sami ayu, ingkel buku sadina, aja nyepeg tiing, tebu, doyan kalongan, amuja pitara, ayu, lwih, aja nawur munyi ala, watek dadari, rekata rasinia,

Sukra ngunya Soma, umanis, dora, tungleh, urungan, kala, jaya, menga, sir teka ngaran, ngawe tulud ayu, sampat pamlasaan, mamupug guna, mals rarae, sami ayu, luh, 2 bancih 1, banyu mili ngaran, nuju kala mina ngawe, jaring, sawu, bubu, pencar, pancing, ngirisin, sami ayu, yan nuju tanggal apisan, ratu putri mangrebut raka ngaran, nandur katimun, sumangka paya, waluh, tuwung, sami ayu, ingkel wong sadina, aja magunting, magundul, doyan kagringan, lengar kojarania, makuh bale salu iring wawangunan ayu, mayah munyi ayu, aja maburu ala, watek pati, makara rasinia.

Saniscara ngunya Sukra, pahing, waya, ariang, tulus, uma, mandala, pepet lana sugih tekep ratu ngaran, amuja hyang dewa, pietara, buta, pamali, mras sontana, madudus, amuja hyang Ageni, nunjel abasan gaga, citakan, mandrang, manguntur umah, salwiring wawangunan, malih nedumang winih, sami ayu, luh 2, bancih 1, ratu manglamar ngaran, nandur kacang, komak, kakara, botor, sami ayu, ingkl sato sadina, aja nyuang suku pat, doyan kageringan, aja maburu, aja nawur munyi, aja ngebah kayu ala, watek dewa, singha rasinia.

Julung wangi, lanang sang Julungwangi, uripnia 3, pascima desania, jenar warnania, basah gede, Radite ngunya Buda, pon, biantara, urukung, sri tumpuk, dadi pepet, mapikat paksi, ngalahang sarwa mamanes, sami ayu, wuntuning wil ngaran, amuja dewa, pamali, sami ayu, ngempugin rare, yan nuju purnama ayu, pepedan, anuju tanggal pisan, ngawitin ngabas, ngalahang glagah, muung teki, sami ayu, munggah sang kala gumarang, aja nandur sedah, tamako, mwani 2, luh 1, ratu marebut karang ngaran, nandur kasela ubi, byaung, ayu, ingkel mina sadina, ngawe sawu, pencara, bubu, sami ayu, watek suka, tula rasinia.

10

Page 11: Wariga Krimping - Sdh Edit

Soma ngunya Anggara, wage, dora, paniron dangu, indra, laba, pepet, utara kalania, tutmasih ngaran, nguruk sampi kebo, jaran ayu, enggal tutut kojarania, menekang kungkungan, masangang piolas ring wong istri, mlas rare, sami ayu, banyu urung agung ngaran, ngirisin ayu, titi buuk, aja ngawe jan, bangul doyan lutur nglabuhang, ala, mangujanang ayu, karna sula, aja makuh saluir wawungunan, ngawe kendang, suling, cagcag, ketungan kulkul kakroncongan, sami ayu, ingkel manuk sadina, aja ngejuk ayam pacang kurung doyan brag, sami luh-luh, ratu mapayas ngaran, nandur sarwa masekar, miwah sarwa mawoh, sami ayu, watek dewa, mrecika rasinia.

Anggara ngunya Saniscara, kaliwon, waya, was, jangur, guru, jaya, mengasalah pakssa ngaran, ngawe pagedeg ayu, tumurun hyang Uma dewi ngran, amuja dewa, ayu, guru wisesa ngaran, mangregepang guna, mwang pangawisesan ngawitin masewaka, ngawitin madagang, sami ayu, utama dahat, ingkel taru sadina, aja nekung kayu, doyan mati, ngamatiang kayu muang ngabas ayu, luh muani bancih, ratu istri luih ngaran, ngawe isin sabuk, nandur saluire, maburu, nawur munyi, ngebah kayu, sami ayu, aja makuh saluiring wawangunan, dahat ala kojarania, ngawitin gaga sawah, tan pabasmi, watek pati, danuh rasinia.

Buda ngunya Wrhaspati, umanis, biantara, mulu, gigis, yama, mandala, pepet, asih duka ngaran, aja meli janma, mebasang sami ala, pwarangania tatan keneng pupug dening caru, amuja dewa, buta pamali, sami ayu, turun sang srigati, ngurit nandur, ngalapin, mantenin padi ring lumbung manyaronin mas, pipis sami ayu, luh muani bancih, ratu makasian ngaran, nandur sarwa sekar, ayu, ingkel buku sadina, aja nyepeg tiing, tebu ala, maboros amuja dewa, meru sami ayu, kajarin gaji, watek suka, rekata rasinia.

Wrhespati ngunya Radite, pahing, dora, tungleh, nohan, ludra, sri, menga, lakwaning wong wiku ngaran, amuja sarwa sandi ayu, ingkel wong sadina, aja magunting, magundul, ala, luh 1, bancih 2, ratu mendem rare ngaran, nandur sarwa bungkah, ubi kladi, kasela, sarwa wija, sami ayu, tali wangke, ngwae talin padi, jahet amunah sarwa ala, miwah sarwa galak, sami ayu, amuja dewa notor kayu, ngunggahang padi ring lumbung, lwas nagih, ngebah kayu ersania, sami ayu, aja makuh saluiring winangun, ala watek raja, kumba rasinia.

Sukra ngunya Sukra, pon, waya, ariang, ogan, brahma, laba, menga, sianguhan ngaran, masang guna, ngratus sami ayu, tukar canggih ngaran, amuja guna mwang upas ayu, kala mretiu, ngwae sanjata pedang ayu, nanging nuju tanggal ping 2, 6, 8, ayu, semut sadulur, aja ngutang wangke, doyan ada nutug mati kojarania, sami luh-luh, ratu mangun payas ngaran, nandur bunga, ayu, ingkel sato sadina, aja nyuang suku pat, doyan kagringan, nawur munyi, maburu, ngarahabin, ngebah kayu, sami ayu, kojarania aji, aja ngawitin gaga sawah ala dahat kojarania, aja mapageh ala, watek kingkingan, singha rasinia.

Saniscara ngunya Soma, wage, biantara, urukung, erangan, kala, jaya, menga, sri pinaruh ngaran, ngalih wong istri, muja buta, pamali, mwah saluiring mrana, sami ayu, kala caplokan ngaran, pancing bubu, gawe ayu, 1 luh 2, mwani 1, ratu ngedum brana ngaran, yan nuju lwang, nandur muntis dalima, ayu, munggah sang kala Mpas, makuh bale muang jineng, masang langkim sami ayu, semut sadulur, aja ngutang sawa, doyan ada enggal nutug mati kojarania, ingkel mina sadina, ngawe jaring, sawu,

11

Page 12: Wariga Krimping - Sdh Edit

pencar, utu bubu, sami ayu, maboros nawur munyi, sami ayu, watek kingkingan, tula rasinia.

Sungsang, lanang sang Sungsang, uripnia 7, wayabya desania, hijo warnania, lanus, Radite ngunya Sukra, kaliwon, odra, paniron, urungan, uma, mandala, menga, wenayuni, sri namu, namu ngaran, nywang sampi, kebo, jaran, manres, nguruk ane sedeng uruk, sami ayu, turun hyang naga komara ngaran, ngawe plangkiran ayu, muani 2, bancih 1, ratu mawikara ngaran, nandur sarwa buku, tiing, tebu, isen, kunyit, sami ayu, ingkle manuk sadina, aja ngejuk ayam pacang kurung, doyan payah, mapikat ayu, semut sadulur, aja ngutang sawa, doyan ada nutug mati, nawur munyi, maburu, sami ayu, watek kingkingan, wresaba rasinia.

Soma ngunya Buda, umanis, waya, was, tulus, seri, seri, menga, sori kapala sana ngaran, ngawitin ngawe wawangunan, mari purna wisya, upas sami ayu, kala ngruda ngaran, saluiring ratus ayu, sami luh-luh, ratu ngajum payas ngaran, nandur sarwa sekar, mwah nandur sarwa bungkah, kladi, sabrang, kasela kapas, sami ayu, titi buuk, aja ngawee jan, bangul, doyan lungtur ngalabuhang, ingkel taru sadina, aja nehung kayu, doyan mati, ngamatiang kayu, ngabisin, nandur byu, nyuh, maboros, wadwan kawenang, nawur munyi, amuja er, mangujanang, sami ayu, watek raksasa, mintuna rasinia.

Anggara ngunya Anggara, pahing, biantara, mulu, dadi, indra, laba, pepet cagcag bas ngaran, maburu, menekang kungkungan, sami ayu, sungga unuh ngaran, mapasang blantik, ngawe pasar sungga, bangbang, panah, gawe ayu nuju tanggal ping 10, ayu, kala beseh, aja mecikang temuku, pundukan, doyan boros, alania, ngirisin ayu, sagara muncar ngaran, nyangih lalandep ngawe semer ayu, ingkel buku sadina, aja nypeg tiing, tebu doyan kelongan, mwang brek turun sang asu ajag, ngawe patakut lutung ayu, mwani 1, bancih 2, ratu mangrusak payas ngaran, asing tandur bekung, ala, watek suka, danuh rasinia.

Buda ngunya Saniscara, pon, dora, tungleh, dangu, guru, jaya, pepet, asih manabanin ngaran, angulati wong istri, pasang pilas, sami ayu, luh 1, bancih 2, ratu mangrarab payas ngaran, nandur sarwa bungkah, kasela, ubi sabrang, bunga, sami ayu, ingkel wong sadina, aja magunting, magundul, doyan kagringan, lamur, lengar ala, banyu urung ngaran, ngirisin ayu, kala lutung maglut ngaran, ngawe sade maboros, nawur munyi, muja sema, pamali mwang ngawitin mabrata, ngawitin gaga sawah sami ayu, watek sri, singha rasinia.

Wrhaspati ngunya Wrhaspati, wage waya, aryang, jangur, mandala, yama, pepet, sugi manek ngaran, nyaronin, muja pitara, matatamban, ngawitin ngisini pulu, nagingin keben, malih jineng sami ayu, luh 2, mwani 1, ratu mangrebut nagara ngaran, salwiring tandur ayu, carik agung, , muja buta ngawe butus, sami ayu, tali wangke, talin padi, jahet, gawe ayu, ingkel sato sadina, aja nyuang suku pat, doyan kagringan, muja paryangan, muja sawah, mwang pamali, nawur munyi, menekang padi, ngawe jahet, sami ayu aja maburu, ala, ngirisin ayu, watek suka, kania rasinia.

Sukra ngunya Radite, kalion, biantara, urukung, gigis, ludra, sir, pepet sri wredi ngaran, mantenin pipis, mwang mas, muja buta, pamali, mrana, uler, sami ayu, luh 1, muani 2, ratu mangronceng ngaran, salwiring ayu, nanghing pianake tuna, manemu mrana uler, alania, munggah sang kala kutila,, mabuburu bojog ayu, kala gotongan,

12

Page 13: Wariga Krimping - Sdh Edit

aja ngutang sawa, doyan ada nutug mati muang kataton alania, ingkel mina sadina, ngawe jaring, sawu pencar, bubu sami ayu, makuh bale saluiring wawangunan, nawur munyi, sami ayu, watek sri, mesa rasinia.

Saniscara ngunya Sukra, umanis, dora, paniron, brahma, laba, pepet, Sri paduda ngaran, sakrama asri, sri tirta ring sor ngaran, nyaronin buta, dewa, manres suku pat, nguruk saluiring uruk, sami ayu, karna sula, aja makuh bale, ngawe cagcag, kulkul, kakroncongan, suling, sami ayu, ingkel manuk sadina, aja ngejuk ayam pacang kurung, doyan payah, luh mwani bancih, ratu mangrejang ngaran, nandur saluiring tandur ayu, kala gotongan, aja ngutang sawa, doyan ada enggal nutuh mati, aja ngirisin, watek sri, wresaba rasinia.

Dungulan, lanang sang Dungulan, uripnia 9, utara desania, ireng warnania lanus, Radite ngunya Soma, pahing, waya, was, ogan, kala, jaya, pepet, weyambu ngaran, yan nuju tanggal ping 12, mwah ping 1, ayu, ratu istri macremi ngaran, masang guna, srana, yadin ngrapuh guna, ngalahang sarwa tenget, sami ayu, luh 1, mwani 2, ratu kadadang ngaran, nandur sarwa bungkah, ubi sabrang, kasela, kladi, sami ayu, kala gotongan, aja ngutang wangke, ngirisin ala, ingkel buku sadina, aja nyepeg tiing, tebu, doyan kelongan, kala kuncang kancing ngaran, ngawe taji ayu, watek sri, kania rasinia.

Soma ngunya Sukra, pon, biantara, mulu, erangan, kala, jaya, menga, sri katukel ngaran, erangan doyan kasedihan, jaya, satru ayu, kala rebutan, ngaran, ngawitin madagang ayu, kala sulsulan ngaran, ngawe jaring, pencar sawu, bubu, sabang, tepis, sami ayu, kala bancaran ngaran, ngawe taji ayu, luh 2, mwani 1, ratu majaga ngaran, nandur sarwa mawoh ayu, turun sang kala gumarang, nandur base, tamak, ingkel taru sdina, aja nekung kayu, doyan mati, ngamatiang kayu, ngabas,, nawur munyi, ngebah kayu, ngawitin ngwe empelan, smai ayu, watek pati, makara rasinia.

Anggara ngunya Buda, wage, dora, tungleh urungan, kala, jaya, menga, ika parumahaning buta ngaran, pacarwana ayu, banyu mili ngaran, ngirisin ayu pananahan ngaran, yan nuju tanggal ping 3, ngwe pedang, sadu, sami ayu pangan kojarania, luh 1, bancih 2, ratu nampi brana ngaran, nandur sarwa bungkah, biaung, kladi, kasela, base, tamako, sami ayu, kala baseh ngaran, jaj mecikang tamuku, pundukan doyan boros, ngirisin ayu, kala muncar ngaran, ngawe taji ayu, ingkel wong sadina, aja magunting, magundul, doyan kagringan, maburu ayu, watek raja, kumba rasinia.

Buda ngunya Anggara, kalion, waya, ariang, tulus, uma, mandala, menga, banyu wawinrangan ngaran, aja ngempugin wong urip, mwah nyangih, sami ala kala kacurnan ngaran, manyi ayu, cinta mani ngaran, ,agunting, magundul, ayu, karna sula, aja makuh bale paturon, doyan undung, manukub kendang rebana, cagcag, ketungan, kroncongan, gawe ayu, ingkel sato sadina, aja nyuang suku pat, doyan kagringan, luh muani bancih, ratu mangajum ngaran nandur sarwa maweh, mwah sarwa sekar, kapas, sarwa wija, ngawitin nandur pari, mayah munyi, maburu, amuja pamali, sami ayu, watek manusa, mina rasinia.

Wrehespati ngunya Saniscara, umanis biantara, urukung, dadi, sri, sri, pepet, sri tumpuk ngaran, mapikat paksi, ngalahang saluiring mamanes, manyi ketan,, amuja dewa, nglebur glang, pamali sami ayu, munggah sang sri gati, mantenin padi ring

13

Page 14: Wariga Krimping - Sdh Edit

lumbung ayu, pepdan ngawitin ngabas ngalahing teki, sami ayu, tali wangke ngaran, ngawe talin padi, jahet, sami ayu ingkel mina sadina, ngawe bubu, sawu, cungkik, gawe ayu, luh 1, mwani 2, ratu matemu ngaran, nandur sarwa wija, mwah sarwa marambat, katimun sumangka, paya tuung waluh, mayah munyi, ngirisin, sami ayu, watek kingkingan, mesa rasinia.

Sukra ngunya Wrhaspati, pahing, dora, paniron, dangu, indra, laba, menga sri kandel ngaran, we urung agung, ngirisin, ngujanang, sami ayu, titi buuk, aja ngwe jan, bangul, doyan lung tur nglabuhang, tukar kasih ngaran, mapikat, masewaka ring pawestri, ayu, luh 2, bancih 1, ratu mendem rare ngaran, saluiring tandur ayu, sarwa wija muang sarwa mawoh, makuh saluiring wawangunan ayu, maburu ring tepining lwah ayu, ingkel manuk sadina, aja ngejuk ayam pacang kurung, doyan payah, mayah munyi, ngebah manlor, ngawitin ngawe gaga, sawah, sami ayu, watek manusa, wresaba rasinia.

Saniscara ngunya Radite, pon, waya, wasm jangur, guru, jaya, pepet, guru kapi layu ngaran, guntur umah, ngalih umah,, ngalih karang, sami ayu, sri kula-kuli ngaran, ngawitin nyambut gawe, manembok, mapageh muja dewa, madudus, mras pacang sentana, ngawitin ngisinin jineng, sami ayu, sami luh-luh, ratu mangrebut payas ngaran, nandur sarwa bunga, mwang sarwa buku, tebu, tiing, isen, kunyit, gamongan, sami ayu, ingkel taru sadina, aja nekung kayu, doyan mati ngamatiang, ngabas, nawur munyi, makuh saluiring bakuh, sami ayu, menekang padi ring lumbung ayu, watek dadari, mintuna rasinia.

Kuningan, lanang sang Kuningan, uripnia 4, ersania desania,, lanus, Radite ngunya Sukra, wage, biantara, mulu, gigis, yama, mandala, menga, sabuh mas ngaran, ngawitin madagang menekang kungkungan, sami ayu, wala payi ngaran, ngawe sanjata ayu, yan nuju tanggal ping 13, ayunya, mapasang srana piolas ayu, luh 1, muani, ratu macangkrama ngaran, nandur sarwa bungkah, ubi, kladi kasela, mwang nandur sarwa masoca, isen, kunyit, gamongan, tiing, tebu, sami ayu, ingkel buku sadina, aja nyepeg tebu, tiing, doyan kelongan, ala, nawur munyi, maburu, sami ayu, watek raksasa, rekata rasinia.

Soma ngunya Soma, kalion, dora, tungleh, nohan, ludra, sri, pepet, tutur masih ngaran, nguruk sampi, kebo, jaran, ayu, enggal tutut kojarania, nawur munyi, menekang kungkungan, masang piolas, ayu, macekan agung ngaran macaru ring desa, ring karang, ayu, ingkel wong sadina, aja magunting, magundul, doyan kagringan, lamur, lengar, alania, luh, muani, bancih, ratu maka karang ngaran, nandur sarwa pala, sarwa bungkah, kasela ubi, sami ayu, makuh saluiring wawangunan, maburu, lwas nagih, ngirisin, sami ayu, menekang padi ring lumbung ayu, watek suka, singha rasinia.

Anggara ngunya Sukkra, umanis, waya, ariang, ogan, brahma, laba, pepet, masuwuk semer ngaran, mwang cari agung, ngawe sanjata, anu tanggal, ping 10, ngawe, semer ayu, kala muncar ngaran, ngawe taji, mwang nyangih saluiring sanjata, ayu, aja makuh bale, doyan puun, amuja hyang Ageni, nunjel abasan gaga, citakan, muja buta, mrana, masang guna ring wong istri, masewaka, sami ayu, aja maburu, aja ngawe gaga, sawah, sami ala, watek dewa, kania rasinia.

14

Page 15: Wariga Krimping - Sdh Edit

Buda ngunya Buda, biantara, urukung, erangan, kala, jaya, pepet, siti namu ngaran, pepedan, ngawitin ngabas, ngalahanan glagah, teki sami ayu, kala pegatan, mlas rare, masang pagedeg, mlasang wong marabi, sami ayu, munggah sang kala asu ajag, mapasang sabang, tepis, clangkup, sami ayu, ingkel mina sadina, ngawe pencar, sawu, bubu, pancing, ngebah kayu, sami ayu, watek dadari, tul rasinia.

Wrhaspati ngunya Anggra, pon, dora, paniron, urungan, uma, mandal, menga, kala brahma bajra manak, tumurun batari Uma ngaran, ngawitin ngawe carik mwang abian, nyuang suku pat, nres, sami ayu, asih mangidep ngaran nguruk ne wenang uruk, muruk masastra, masang upas, sami ayu, luh muani bancih, ratu mangrenteng ngaran, nandur kacang, komak, kakara, botor, nandur sarwa pala, sami ayu, ingkel manuk sadina, aja ngejuk ayam pacang kurung, doyan payah, maboros ayu, amuja hyang Ageni, nunjel abasan, sami ayu, watek manusa, mrecika rasinia.

Sukra ngunya Saniscara, waya, was tulus, sri, sri, pepet, sri tumpuk ngaran, mapikat, ngalahang sarwa mamanes, sami ayu, wiket gulu panalengan ngaran, saluiring karya ayu, muja dewa pitara, matulusan, mebasang, mlijanma, sami ayu, tali wangke, ngawe talin padi ayu, kala buing rau, aja makuh muah ngarahabin, doyan puun, titi buuk, aja ngawe jan, bangul, doyan lung tur ngalabuhang, samu luh-luh, ratu mangasih ngaran, nandur sawa wija, ayu, ingkel taru sadina, aja nekung kayu, doyan mati, matenin layu ayu, nawur munyi ayu, maboros ayu, watek pati, mintuna rasinia.

Saniscara ngunya Wrhaspati, kaliwon, biantara, mulu, dadi, indra, laba menga, tugal tuhu sri kanrepan ngaran, madudus muja dewa, meru, buta, pamali, mras santana, sami ayu, ingkel buku sadina, aja nyepeg tiing, tebu doyan kelongan, ala, turun sng kala kutila, mapageh, sungga, bangbang, sami ayu, kala beseh, ngirisin, taji, gawe sami ayu, aja ngawe tamuku, pundukuan, doyan boros luh 1, muani 2, ratu maprang ngaran, saluiring tandur ayu, nawur munyi ayu, aja maboros, bawi anjengkala, aja ngebah kayu, ala watek raja, rekata rasinia.

Langkir, lanang sang Langkir, uripnia 5, wetan desnia, putih warnania, Radite ngunya Radite, umanis, dora, tungleh, guru, jaya, dangu, pepet, asi tukupan ngaran, uncal tuhu ngaran, mangregep japa mantra ayu, luh muani bancih, ratu mangrumpuk ngaran, nandur sarwa bungkah, kladi biaung, kasela, mwang sarwa masoca, tebu, tiing, isen, jahe, jali, ngirisin, sami ayu, ingkel wong sadina, aja magunting, magundul doyan kagringan banyu urung ngaran, aja nyuang suku pat, doyan kagringan, nawur munyi maboros, sami ayu, watek pandita, kumba rasinia,

Soma ngunya Sukra, pahing waya ariang, yama, mandala, jangur, menga sidada sang kala krangan ngaran, muja buta, pamali, candang, sasab, mrana, sami ayu, nlahin danyuh ayu, lantas ngangasin ayu, luh 2, bancih 1, ratu kacadang ngaran, nandur sarwa bungkah, kasela, kladi, sabrang, ubi, ayu, mwah nandur sarwa pala, sarwawija sami ayu, kala baseh, ngirisin ayu, aywa mecikang tamuku, pundukan, doyan boros, ingkel sato sadina aja nyuang suku pat, ala, nawur munyi ayu, mantenin pipis, muja er, mangujanang, muja dewa, ngebah kayu, sami ayu, watek kingkingan, malera rasinia,

Anggara ngunya Soma, pon, biantara, urukung, gigis, ludra, sri, pepet, sri tan leteh ngaran, tutut masih ngaran, ngalih wong istri, mapikat nguruk sampi, kebo jaran, sami ayu, saluiring mamanes kalaha wenang, karnasula, aja makuh, ngawe kendang,

15

Page 16: Wariga Krimping - Sdh Edit

kulkul, ketungan, kroncongan, cagcag, sami ayu, luh muani bancih, ratu mapahuman ngaran, nandur base, tamako, sami ayu, munggah sang kala gumarang, nandur base di menek siape medem ayu, ingkel mina sadina, ngawe pencar, pancing, sawu, bubu, ayu, mayah munyi ayu, watek pandita, mesa rasinia,

Buda ngunya Sukra, wage, dora, paniron, nohan, brahma, laba, menga, cinta mani ngaran, magunting, magundul, ayu, ngejuk ayam lantas kurung, klau bangkara wenang, doyan urip, ngawe pangidep ati ayu, nywang suku pat manres sampi, sami ayu, luh 1, bancih 2, ratu ngrangsuk payas ngaran, nandur sarwa kembang ayu, ingkel manuk sadina, aja ngejuk ayam pacang kurung, doyan payah, lyan ring klau bangkarna, tan wenang kojarania, maburu ayu, wadwan ameteng lanang ngaran, ngebah kayu ersania ayu, lwas anagih polih, muja meru, menekang padi ring lumbung, ngirisin, makuh paon, ngawitin gaga sawah, sami ayu, watek pati, wresaba rasinia,

Wrhaspati ngunya Buda, kaliwon, waya, was, ogan, kala, jaya, pepet, putokati ngaran, ngawe pagedeg, mlasang anak marabi, sami ayu, sungga unuh ngaran, ngwe sungga, bangbang, blantik,, sanjata, sami ayu, yan nuju tanggal ping 8, dahat ayu, ingkel taru sadina, aja nekung kayu, matenin kayu ngabas sami ayu, kala pati jengkang, mapasang srana piolas ayu, ngawisesa wong luih, mupug guna, jaya stru, sami ayu, titi buuk, aja ngawe jan, bangul doyan lung tur nglabuhang, ala, muani 2, luh 1, ratu mangrebut putri ngaran, nandur sabrang, kladi, ubi kasela, ayu, amuja dewa ayu, watek dadari, mintuna rasinia,

Sukra ngunya Anggara, umanis, biantara, mulu, erangan, uma, mandala, pepet, sebita ngaran, menek sugih rendah ngaran, ngawitin masewaka, saluiring sewakayang ayu, miwah nguruk saluiring suku pat, nyuang muang nres, sami ayu, luh 2, muani 1, ratu mangroncong ngaran, nandur sarwa wija, miwah pala gantung, sumangka, katimun, waluh, smai ayu, turun sang sri gati, ngawitin ngurit, miwah nandur, ngalapin, mantenin padi, ring lumbung, sami ayu, ingkel buku sadina, aja nyepeg tebu, tiing, doyan kelongan, ala, mayah munyi, maboros, ngebah kayu, amuja pamali, ngirisin, sami ayu, aja mapageh ala, watek pati, rekata rasinia,

Saniscara ngunya Saniscara, pahing dora, tungleh, urungan, sri, pepet, sri wredi, sri tumpuk ngaran, ngawitin mapikat ayu, ngalahang sarwa mamanes ayu, ingkel wong sadina, aja magunting, magundul, doyan kagringan lengar miwah lamur alania, papendeman, acep-acepan, sami ayu, luh 1, bancih 2, ratu mangrejeng ngaran, nandur sarwa marambat, kacang komak, kacekakara, sami ayu, amuja pamali, mresihin awak, sami ayu, mamande ngaran, ngawe sanjata, ngawe sabuk kateguhan, sami ayu, watek dewa, singha rasinia,

Medangsia, lanang sang Medangsia, uripnia 6, geneyan desania, dadu warnania, basah alit, kalisor, Radite ngunya Wrhaspati, pon, waya, ariang, tulus, laba indra, pepet, salah paksa panagara ngaran, tumurun batari Durga, tiga rata ngaran, anjaya satru, ngregepang pangawisesan, sami ayu aja amuja hyang dewa, pitara ala, macaru ayu, luh 2, muani 1, ratu macermi ngaran, nandur sarwa masoca, tebu tiing, gamongan, isen, sami ayu, ngebah kayu ayu, ngirisin ayu, kala buing rau, aja ngrahabin, ala, ingkel sato sadina, aja nyuang suk pat, doyan kagringan, watek suka, kania rasinia,

16

Page 17: Wariga Krimping - Sdh Edit

Soma ngunya Radite, wage, biantara, urukung, dadi, guru, jaya, pepet, dinalih ala ngaran, masangang srana, mwang saluiring ratus ayu, pepedan, ngawitin ngabas, ngalahang glagah, teki sami ayu, mreta yoga ngaran, ngawitin ngawe tunun, amuja dewa, pitara, buta, pamali sami ayu, luh 2, muani 1, ratu ngemban rarae ngaran, nandur sarwa bungkah, kentang ubi, biaung, kasela, sami ayu, miwah, nandur tebu, tiing, isen, kunyit, sami ayu, munggah sang kala empas, makuh bale muang jineng, masang langki, mangruruah, sami ayu, ingkel mina sadina, ngawe pencar, sawu, bubu, witur sami ayu, watek dewa, tula rasinia,

Anggara ngunya Sukra, kaliwon, dora, paniron, yama, mandala dangu, pepet sungga unuh ngaran, ngawe sungga, bangbang, blantik, gawe ayu, suka sidi ngaran, masewaka, mwang ngregepang japa mantra ayu, kala mretiu ngaran, ngawe saluiring sanjata ayu, yan nuju tanggal ping 10, luih ayu, muani 1, bancih 2, ratu mangrembun, nanem sarwa wija, miwah sarwa pala, malih sawa bungkah, kasela, kladi, biaung, ubi, tandur ayu, miwah tamako ayu, carik agung ngaran, ngawe sanjata, pedang, butus, ayu, we urung agung ngaran, ngirisin sajeng ayu, ingkel manuk sadina, aja ngejuk ayam, pacang kurung, doyan payah, maboros polih, lanang tunggal, amuja hyang Ageni, nunje basan, citakan urang, nawur munyi, sami ayu, watek pati, mrecika rasinia,

Buda ngunya Soma, umanis, waya, was, dangu, ludra, sri, pepet, cinta mani ngaran, magunting magundul ayu, mreta yoga ngaran, ngawe tamba ayu suka sidi ngaran, amuja hyang dewa, mras sentana, guntur umah, ngalih umah, muang ngalih karang, sami ayu, luh 2 bancih 1, ratu mahyasan ngaran, nandur sarwa sekar, ayu, ingkel taru sadina, aja nekung kayu, doyan mati, mateni kayu muang ngabas ayu, maburu polih, lanang tunggal, makuh saluiring wawangunan ayu, nawur munyi ayu, amuja hyang dewa, meru er, mangujanan, ngawe semer, menekang padi ring lumbung, lwas nagih sami ayu watek suka, mesa rasinia,

Wrhaspati ngunya Sukra, pahing, biantara, mulu, gigis, brahma, laba, menga, raja asih ngaran, ngawisesa wong ayu, maguru waktra ayu, ring siwa amuja hyang dewa, buta pamali, sami ayu, kala maguneb, ngawe paketok, snteb, ayu, muani 2, bancih, 1, ratu mangrenteng ngaran, nandur sarwa marambat, kacang komak, kakara, botor, ayu, turun sang asu ajag, maburubojog, miwah ngawe patakut bojog, ayu, aja nandur jagung, doyan lamranan, ingkel buku sadina, aja nyepeg tebu, tiing doyan kelongan, malih berek, nawur munyi ayu, watek raja, makara radinia,

Sukra, ngunya Buda, , pon, dora, tungleh, kala, jaya, nohan, menga, pinarek ala ngaran, kala beseh, aja mecikang temukku, pundukan, doyan boros, ngirisin, ngawe taji, sami ayu, kala timpang ngaran, ngawe sungga bangbang, ayu, kala mina ngaran, ngawe bubu, sawu, pancing ayu, luh 2, bancih 1, ratu matamiu ngaran, nandur sarwa pala, sarwa wija, ayu, karnasula, antana ayu, guntur umah, ayu, ngalih umah, makuh bale paturon, sami ala, ngawe kulkul cagcag, kroncongan, ketungan, sami ayu, tali wangke, ngawe talin padi, jahet, ayu, semut sedulur, aja ngutang sawa, doyan enggal ada nutug, miwah kataton alania, ingkel wong sadina, aja magundul, magunting doyan kageringan, watek kingkingan, kumba rasinia.

Saniscara ngunya Anggara, wage, waya, ariang, ogan, uma, mandala, menga sebita ngaran, masangang guna ayu, macarau ayu, ngawe sanjata, yan nuju tanggal, ping 6, sami ayu, lwih pangan, ingkel sato sadina, aja ayuang suku pat, doyan kagringan,

17

Page 18: Wariga Krimping - Sdh Edit

semut sadulur, aja ngutang sawa, doyan ada enggal nutug mati, sami luh-luh, ratu makrambeyan ngaran, saluiring tandur ayu, nawur munyi ayu, mapageh nembok ayu, ngawe sima, candi, ayu, aja mabuburu, dahat ala, aja ngebah kayu ala, aja luas nagih ala, watek kingkingan, mintuna rasinia,

Pujut, lanang sang pujut, uripnia 7, daksina desania, abang warnania, basah gede, Radite ngunya Saniscara, kaliwon, biantara, wurukung, erangan, sri, sri, menga, bahu guna ngaran, tumurun hyang Iswara ngaran, ngawitin masewaka, nagih sami ayu, sungsang pati ngaran, saluiring sanjata gawe ayu, mapasang sranan, , guna ayu, sri tumpuk, mapikat ngalahang sarwa mamanes, ayu, sami muani muai, ratu ngarebut kasukan ngaran, tan wenang atatanduran, doyan bekung, tur kamranan, sek ringkusan ngaran, ngangasin nyuh ayu, semut sadulur, aja ngutang sawa, doyan ada enggal ada nutug mati, ingkel mina sadina, ngawe sawu bubu, pancing, ayu, watek kingkingan, mesa rasinia,,

Soma ngunya Wrhaspati, umanis, dora, paniron, urungan, indra, laba, menga sri punah ngaran, manlokin nyama braya, asih pangidep ngaran, manguruk saluiring uruk ayu, nyuang suku pat, nres, ayu, banyu mili ngaran ngawe ubad padi ayu, luh 2, bancih 1, ratu mras ngampin ngaran, nandur sarwa, mijengan, ayu, ingkel manuk sadina, aja ngejuk ayam pacang kurung doyan payah, mapikat, maboros dauh 3, ayu, ngirisin, ngebah kayu, muja er, mangujanang, sami ayu, watek raksasa, wresaba rasinia,

Anggara ngunya Radite, pahing, waya, was, tulus, guru, jaya, pepet, dirga yusa ngaran, mangregepang japa mantra, ayu, sungsung wediya ngaran, muja hyang dewa, pitara, madudus, mapageh, sami ayu, luh 1, bancih 2, ratu makakantenan ngaran, nandur base tamako ayu, laba putra ngaran, ngawitin madagang pipis, di tatajen ayu, munggah tedun jinahe, ayu kojarania, ingkel taru sadina, aja nekung kayu, doyan mati, matenin kayu, ayu, ngabas ayu, nawur munyi ayu, mabbuburu, muja hyang Ageni, buta candang, sami ayu, nunjel abasan gaga, citakan, nrang, sami ayu, watek suka, mintuna rasinia,

Buda ngunya Sukra, pon, biantara, mulu, dadi, yama, mandala, pepet, asih dunia ngaran, amuja hyang dewa, pitara, madudus, mli janma, manguntur umah, sami ayu, cinta mani, magunting magundul, ayu, luh muani bancih, ratunangun payas ngaran, nandur bunga, base tamako, ayu, ingkel buku sadina, aywa nyepeg tiing, tebu, doyan kelongan, turun sang kala gumarang, nandur nyuh, sarwa pala ayu, mabuburu polih wadwa, makejang lanang, ngebah kayu, menekang padi ring lumbung, ngirisin, ngawitin gaga sawah, sami ayu, aja nawur munyi ala, watek sri, rekata rasinia,

Wrhaspati ngunya Cma, wage, dora, tungleh, dangu luddra sri, pepet, adnyana sapati ngaran, mangregepang sarwa mandi sifi sakti ayu, ingkel wong sadina, aja magunting magundul, doyan kagringan, banyu urung, ngirrisin ayu, luh muani bancih, ratu mamedem-mademan rare ngaran, nandur sarwa bungkah, kasela sabrang, ubi, biaung, kladi, ayu, miwah nandur pala gantung, sumangka katimun, waluh ayu, mwang paya, nguwitin mangujanang ayu, pasah liah gnaran, ngawe butus, menekang yeh ring carik nawur munyi sami ayu, aja maboros ala, watek suka singha rasinia,

Sukra ngunya Sukra, kaliwon, waya, ariang, brahma, laba, jangur, pepet, asihwales ngaran, masangang pangolih-olih, malih mangalih upas, miwah papanulak, gawe ayu,

18

Page 19: Wariga Krimping - Sdh Edit

tukar kasih ngaran, ngawitin masewaka, mapikat sami ayu, luh 2, mwani, 1, ratu ngamaduang ngeran, nandur sarwa wija, mwang sarwa pala ayu, tali wangke, talin padi gawe ayu, miwah jahet lantas ngenahang, ayu, kala gotongan, aja ngutang sawa, ala, ingkel sato sadina aja nyuang suku pat, doyan kagringan, nawur munyi maboros, ngebah kayu, ngibisin, sami ayu, watek sri, kanya rasinia,

Saniscara ngunya Buda, umanis, biantara, wurukunhg, gigis kala, jaya, menga, sih asri ngaran, ngawitin masewaka ring wong istri ayu, munggah sang sri gati, ngawitin manyi, ngalapin, mantenin padi ring lumbung, sami ayu, kala caplokan ngaran, ngawe pancing, babulu, gawe ayu, macaru ring buta ayu, ingkel mina sadina, ngwae sawu, bubu, pencar, ayu, kala gotongan, aja ngutang sawa, ala, luh 2, muani 1, ratu nanggung brana ngaran, asing tandur ayu, anghing tuna wohnyawe, muja pamali, ayu, aja nawur munyi, maboros, sami ala, watek sri, tula rasinia,

Pahang, lanang sang Pahang, uripnia 7, neriti desania, jingga warnania, lanus, Radite ngunya Anggara, pahing, dora, paniron, nohan, uma mandala, pepet, wong lulut ngaran, aja nyuang suku pat, ala, saluiring ingon-ingon, manres, ngurukang sami ayu, sasuruk padi ngaran, masang piolas ayum, muani 1, bancih 2, ratu manungkulang rare ngaran, nandur sarwa bungkah, kladi, ubi, biaung, kasela, ayu, ingkel manuk sadina, aja ngejuk ayam pacang kurung, doyan payah, kala gotongan, aja ngutang sawa, ala, nawur munyi ayu,, mabuburu polih, watek sri, mrecika rasinia,

Soma ngunya Saniscara, pon, waya, was, ogan, sri, sri, menga, suka sanjaya ngaran, anjaya satru, lwih, masn srana ayu, tumurun batara Bayu, ngawitin manrang, matatamban, sami ayu, kala miled ngaran, ngawe sanjata, malih saluiring pacang ratus, sami ayu, anuju tanggal ping 3, dahating pangan, sami luh luh, ratu matemuang rare ngaran, saluiring tandur ayu, utamania saluiring mumbi, kladi, biaung, kasela, sabrang, tandur ayu, ingkel taru sadina, aja nekung kayu, doyan mati, ngamatiang kayu, ngabas, sami ayu, aja ngawe tunun, ala dahat, mujaer, ngujanang, ngawe gaga sawah ayu, watek pati, danuh rasinia,

Anggara ngunya Wrhaspati, wage, biantara, mulu, erangan, indra, laba, menga, asih wruh ngaran, nyimpen japa mantra ayu, muja hyang dewa, pitara, sami ayu, nyaronin buta, pamali, madudus, ayu, luh muani bancih, ratu macangkem ngaran, nandur tamako, sarwa bungkah, kasela, biaung, kladi, ayu, turun sang kala mpas, mangruruwak miwah makuh, doyan gembad, malih undung, kojarania, ingkel buku sadina, aja nyepeg tiing, tebu, doyan kelongan, miwah brek, mabuburu polih, nawur munyi ayu, amuja sarwa sasab, miwah mrana, candang, meru, sami ayu, menekang padi ring lumbung ayu, aja ngebah kayu ala, ngawe gaga, sawah ala, watek raja, kumba rasinia,

Buda ngunya Radite, kaliwon dora tungleh, urungan, guru, jaya pepet asih maca ngaran, aja masewaka ala, ngawe pagedeg, megatang anank, kurenan, ayu, ingkel wong sadina, aja magunting, magundul doyan kagringan, muani 1, bancih 2, ratu mareresik ngaran, nandur sarwa sekar, miwah kapas, sarwa masoca, tebu, tiing, kunyit, gamongan, sami ayu, menekang padi ka lumbung, ayu, aja ngirisin ala, ngawe wawangunan ayu banyu mili mangebek ngaran, ngawe tlaga, semer, ayu, langgeng yehnia aja mayah munyi ala, watek manusa, singha rasinia,

19

Page 20: Wariga Krimping - Sdh Edit

Wrhaspati ngunya Sukra, umanis, wayang, ariang, tulus, yama, mandala, menga, sadu wali salah semua ngaran, maraning, ngawe pisuna au, kala papasan, ngaran, ngawitin masang jaring, sabang , tepis, pacapit, bubu sami ayu, luh 2, muani 1, ratu mikul branan ngaran, nandur sarwa wija, sarwa pala, sarwa buku, ayu wredi, mwah macaru ring buta, pamali, tawur ayu, ingkel sato sadina, aja nyuang suku pat, doyan kagringan, makuh saluiring bakuh ayu, muja pitra, muja hyang batari, muja sawah, ngirisin sami ayu, aja ngebah taru, ala, aywa mayah munyi, ala watek kingkingan, mintuna rasinia.

Sukra ngunya Soma, paning, biantara, ukurung, dadi,ludra,sri, mangasih dunia, ngaran, ngawitin madagang, mawawangugunan, amuja hyang dewa pitra, matulusan, mli janma, pawadangana, mebasang sami ayu,luh muani bancih, ratu mukti kasukan ngaran, nandur sarwa wija, miwah sarwa palagantung, waluh sumangka, katimun, paya, tuwung sami ayu, ingkal mina sadina, ngawe pancing, bubu, poncar, sawu, sami ayu, taliwanglengawe talin padi ayu, jahet ayu, munggah sang asu ajang, masang clangkup, sabang, tepis,ayu, nawur munyi ayu, watek manusa,masa rasinia

Saniscara ngunya Sukra, pon, dora, paniron, dangu, brahma, laba, pepet sri kuli-kuli ngaran, ngawitin nyambut gawe, menekang kungkungan, mapikat, mangregepang japa mantra, sami ayu, kasukan wredi ngaran, mli janma ayu, luh 2, muani 1, ratu ngarngsuk pahyas ngaran, nandur sarwa payah, pasah liah ngaran, nandur sarwa bunga, ngawe taji, memekang yeh ring carik, sami ayu, ayua ngutang sawa, ala, aja ngawe kamben, ala amauja pamuli ayu, aja abuburu, ala, aja nawur munyi ala, watak dadari, wresaba rasinia

Krulut, lanang sang Krulut, uripnia 7, pascima desania, kuning warnania, basah alit, Radite ngunya Buda, wage waya, was, jangur, kala, jaya, pepet, er asih ngaran, muruk masastra ayu, kala ngadeg ngaran, ngawe guungan,miwah ngawitin ngurung ayu, luh 2, muani 1, ratu mapahyas ngaran, nandur sarwa sekar, nandur sarwa masoca, tebu, tiing isen, gamongan, sami ayu, ingkel taru sadina, aja nekung kayu, doyan mati, ngamatiang kayu ayu, ngabas ayu, was pangantenan ngaran, aja mrangkat, muah mebasang, alania doyan blas, nawur munyi ayu, mabuburu polih lanang, watek raksasa, mintuna rasinia

Soma ngunya Anggara, kaliwon, biantara, mulu,gigis, uma, mandala, pepet, mreta yoga ngaran, manyaronin karang, muah ring desa, ayu, kalakilang kilung ngaran, ngawe sok ayu, pragat awai, turun sang kala kutila, ngawe pagehan, sungga, bangbang, masang blantik, sami ayu, luh 1, muani 2, ratu tuna brana ngaran, sunia araning dewasa, ten wenang atatanduran, doyan arang pianakne, ingkel buku sadina, aja nyepeg tiing, tebu, doyan kelongan, kala buing rau ngaran, aja makuh bale, doyan puun, nawur munyi ayu, mabuburu ayu, watek suka, rekata rasinia.

Anggara ngunya Saniscara, umanis, dora, tungleh, nohan, sri, sri, menga, asih wredi ngaran, luas nagih ayu, katibanan carik, ngawe sanjata, sri tumpuk, mapikata yu, ngalahang sarwa mamanes, sarwa mandi, sarwa wisia, sasab mrana, sami ayu, matulusan ayu, luh 1, bancih 2, ratu kabranang ngaran, aja matatanduran, doyan bekung, base temako tandur ayu, ingkel wong sadina, aja magundul, magunting, doyan kagringan, nawur munyi ayu, maboros polih, aja ngebah taru, ala, aja menekang padi ala, aja ngirisan ala, aja ngawe gaga sawah ala, aja mapaggeh ala, watek dewa, singha rasinia

20

Page 21: Wariga Krimping - Sdh Edit

Buda ngunya Wrhaspati,pahing, ariang, ogan, indra, laba, manga, suka sada nagaran, nandur sarwa bunga, nandur sarwa bungkah, kentang , kladi, kasela, ubi, tandur ayu, ingkrl sato sadina, aja nyuang suku pat, doyan kagringan, sampi, kebo, jaran, sami ala, mabuburu polih kidang tunggal, hana ring sore, muah muja meru, muja sang hyang Aji, menekkang padi ring lumbung, sami ayu, aja ngebah kayu, ala dahat, watek dadari, tula rasinia.

Wrhaspati ngunya Radite, pon, biantara, urukung,erangan guru, jaya menga, suka saya ngaran, ngawitin nedunang bulih ayu, titi buuk, aja ngawe jan miwah bangul, doyan lung tur nglabuhang, alania katibanan carik, ngawe pedang, saluiring sanjata, gawe ayu, tali wangke, ngawe talin padi mwah jahet ayu, kala buing rau, aja makuh mwah ngrahabina ala kojabania, munggaha sang kala gumarang, aja nandur sedah, kala kingkingan ngaran, aja masewaka, doyan kajengahang, muani 2, bancih 1, ratu mangrenteng, nandur kacang, komak, botor, kakara, kace tandur ayu, ingkel mina sadina, ngawe bubu, sawu, pencar, gawe ayu, watek nusa, mrecikarasinia

Sukra ngunya Sukra, wage, sarwa pala, sarwa ijengan tandur ayu, dora, paniron, urungan, yama, mandala, pepet sing paksa ngaran, mangratus upas ayu, wurung agung ngaran, ngawe pedang, sadu ayu, we mili ngaran, ngirisin, miwah matemu sami ayu, luh 2, bancih 1, ratu makrambeyan ngaran, saluiring tandur ayu, ingkel manuk sadina, aja ngejuk ayam pacang kurung, doyan payah, nawur munyi ayu, mabuburu ayu, mababakuhan saluiring bakuh ayu, ngebah kayu ayu, muja dewa ayu, ngawitin ngujanang ayu, menekang padi ring lumbung ayu, ngawitin gaga sawah ayu, pageh yehnia, watek pati, danuh rasinia.

Saniscara nguhya Soma, kaliwon, waya, was, tulus, ludra, sri, menga sri tita ngaran, saluiring tandur ayu, makramas ring raga ayu, katiban cark, nyangih taji ayu, kala rawu ngaran, aja makuh bale, doyan undun miwah gemhad, saluiring ratus ayu, luh 2, muani 1, ratu angrebut branangaran, nandur sarwa bungkah, kasela ubi, biaung, sabrang, tandur ayu, base tandur ayu, ngawe pagohan ayu, ingkel taru sadina, aja nekung kayu doyan mati, matenin kayu ayu, miwah, ngabas ayu, mabuburu polih wadwan, nawur munyi ayu, ngebah kayu ayu, aja ngirisin ala, watek raja, kumba rasinia

Merakih, lanang sang Mrakih, urip nia 6, wayabiadesania, alab warnania lanus,Radite ngunya Sukra, umanis, biantara, mulu, dada, brahma, pepet sungsung pati ngaran, kala mretiu, ungaran, ngawe sanjata, miwah nyangih ayu, titi buuk, aja ngawe jan, miwah bangul, doyan lung tur nglaguhang malih ngrangsuk guna ayu, turun sang sri gati, mangurit nandur padi, mantenin padi ring lumbung, sami ayu, dawuh 2 ayunia, mlaspasin umah ayu, luh 1, muani 2, ratu mangrejeng ngaran, nandur sarwa marambat, kacang komak, kace, kakara, botor tandur ayu, mwah nandur tebu, tiing isen, kunyit ayu, ingkel buku sadina aja nyepeg tiing, tebu, doyan kolongan watek pandita, kania rasinia

Soma ngunya Buda, pahing dora, tungleh, dangu, kala jaya, pepot, sinohan rapah ngaran, masewaka ring wong istri, ayu, kala rau ngaran, aja makuh bale, doyan undung, mwah gembad, we urung agung ngaran, ngirisin ayu, pasah liah ngaran, masang jaring miwah menekang padi ring lumbung ayu, menekang yeh ring carik ayu, mwah kala atat ngaran, ngawe talin pancing lantas ngangge ayu, kala capikan

21

Page 22: Wariga Krimping - Sdh Edit

ngaran, ngawe pancing anuju tanggal ping 3, luh 1, bancih 2, ratu mangrejeng ngaran, saluiring tandur ayu, nanghing tuna pianakne, ingkel wong sadinan, aja magunting, magundul, doyan kagringan, lengar, miwah lamur, mabuburu ayu, watek kingkingan, makara rasinia

Anggara ngunya Anggara, pon, waya, ariang, uma, mandala, pepet, singkehan ala ngaran, ngawe pagedeg ayu, megatang anak marabi, ayu luh 1, bancih 2, ratu mapaumahan ngaran, nandur turus sedah, tamako, tebu, kacang, komak, botor, sami ayu, ingkel sate sadina, aja nyuang suku pat, doyan kagringan, aja mabuburu, aja ngebah kayu, ala, lwas nagih polih, amuja hyang Ageni, nunjel abasan, gaga, citakan samiayu,miwah maayu buta, ngawitin nuang, ayu, watek pandita, mesa rasinia

Buda ngunya Saniscara, wage, biantara, urukung, gigis, sri, sri, pepet, sri manaruh ngaran, masewaka ring wong istri ayu, sri tumpuk ngaran, mapikat paksi, matulusan, ngalahang sarwa mamanes, sarwa mandi, wisia, samrana sami ayu, katiban carik, ngawe sanjata ayu, urung agung ngaran, ngirisin sajeng ayu, munggah sang kala mpas, makuh bale muang jineng ala, mapasang langki ayu, luh muani bancih, ratu amendem brana ngaran, nandur sarwa sekar, sarwa bungkah, kasela, ubi, biaung, ayu, ingkel mina sading, ngawe pencar bubu, jaring, sawu, pintu, sami ayu, mwang nyaluk brata, muja sema, pamali, sami ayu, watek pati, wresaba rasinia

Wrehapati ngunya Wrhaspati, kaliwon dora, paniron, nohan, indra,lahamenga, sarwa sidi ngaran, ngawe sanjata, nguntur umah, ngalih umah ayu tali wangke, ngawe talin padi, jahet sami ayu, muja paryangan, sawah, menekang padi ring lumbung, ngirisan, ngawitin ngawe gaga, sami ayu, muani 2, bancih 1, ratu katukar ngaran, nandur sarwa wija miwah sarwa pala,sami ayu, ingkel manuk sadina, aja ngejuk ayam pacang kuruung, doyan payah, aja makuh bale, ala maboros, muah ngebah kayu, dahat ala, muja pamali ayu, nawur munyi ala, watek dadari, mintuna rasinia.

Sukra ngunya Radite, umanis, waya, was, ogan, guru, jaya, menga, sungga unuh ngaran, ngawe sungga, bangbang, mwah ngawe bancang ayu, kala rawu ngaran, ngawe saluiring landep, miwah saluiring upas, ayu, aja makuh bale, mwah ngrahabin doyan puun, sami luh luh, ratu manabdab payas ngaran, nandur sarwa sekar, sarwa mawoh, mwah sarwa wija, ayu, mabuburu polih, lanang 1, nawur munyi ayu, lwas nagih ayu, menekang padi ring lumbung, ngirisin, sami ayu, ngawo pagehan ayu, ingkel taru sarina, aja nekung kayu, doyan mati, ngamtiang, ngabas, ayu, ngawe gaga sawah ayu, watek pati, rekata rasinia

Saniscara ngunya Sukra, pahing, biantara, mulu, erangan, yama, mandala menga, sikingking ngraran, amlas rare ayu, kala buing rawu ngaran, aja makuh bale, doyan undung, miwah gembad, ngratus sadek ayu, tiurun sang asu ajag, mabuburu ayu, ngawe patakut bojog ayu, muja pamali muah buta ayu, aja ngirisin ala, muani 2, bancih 1, ratu manglukar gelung ngaran, saluiring tandur tuna pianakne, sunia araning dewasa, ingkel buku sadina, aja nyepeng tiing, tebu, doyan brek, miwah kelongan, aja ngebah kayu, ala, aja nawur munyi ala, watek dewa, singha rasinia

Tambir, lanang sang Tambir, uripnia 3, utara desania, ireng warnania, basah gede, Radite ngunya Soma, pon, dora, tungleh, urungan, ludra, sri pepet, simanungguling ngaran, ngawitin masewaka ring wong istri ayu, kala rawu ngaran, ngawe sanjata ayu, ngratus saluiring ratus, mwah upas ayu, ngawitin ngirisin ayu, mli janma ayu, ngebah

22

Page 23: Wariga Krimping - Sdh Edit

kayu doyan engsut kojarania, muani 1, bancih 2, ratu mawikara ngaran, nandur sarwa wija, ayu,ingkel wong sadina, aja magundul, maguntuing, doyan kagringan nawur munyi ayu, yan luas nagih polih satengah, aja mabuburu ala, watek suka, tula rasinia

Soma ngunya Sukra, wage, way, ariang, tulus, brahma, laba, pepet, sinohan ala ngaran, ngawe pagedeg miwah desti ayu, amuja sema muwah tasik ayu, aja ngempugin rare ala, ngawe empelan ayu, aja ngawitin gaga sawah, ala dahat, away ngirisin ala, aja menekang padi ring lumbung, sami luhluh ratu amendem brana ngaran nandur sarwa bungkah,biaung,ubi, kladi, kasela, tandur ayu, ingkel sato sadina, aja nyuang suku pat, doyan kageringan,nawur munyi ayu, ngebah kayu ayu, aja mabuburu ala, watek dewa mrecika rasinia

Anggara ngunya Buda, kaliwon, biantara, urukyg, dadi, kala, jaya, pepet, tutuh masih ngaran, ngawitin nguruksampi, kebo jaran ayu, masang piolas ayu, mapikat paksi ayu, pepedan,ngawitin ngabas ngalahang glagah, teki ayu, katiban carik,ngawe padang miwah sadu ayu, kala jengking, ngawe tatarub, ngawitin tatjen ayu, kalabancaran, ngawe taji ayu, mungguh sang kala kutila, mabuburu bojog ayu, muani 2, bancih 1 ratu makakarang ngaran, sarwa ytinandur tur liu pianakne,mandur tamako ayu, ingkelmina sadina, ngawe jaring, pencar,sawu, bubu, ayu, mabubur mapolih ayu,watek pati, danuh rasinia.

Buda ngunya Anggara,umanis, dora, paniron, dangu, uma, mandala, mengacinta mani, magunting, magundul, ayu, titi bunk,aja ngawe jan,bangun doyah lung tur nglabuhang, pasah liyah ngarahn, masang jaring, miwah menekang yeh ring carik,ayu, kala dangu,aja mabasang ala, we urung ngararan, ngirisin sajeng ayu, luh 1,bancih 2, ratu mangampin ngaran, nandur sarwa marambat,kacang, komak,kace, kakara,botor, ayu,mwah sarwa sekar,kapas sarwa wija, ayu, sri tumpuk, amujapamali, mlas rare ayu,ingkel manuksadina, ajakngejuk ayam pacang kurung, doyan payah, maboros polih, watek suka,kumba rasinia.

Wrhaspati ngunya Saniscara, pahing weaya, ws, jangur, sri,sri menga, sri teka ngaran, nedunang winih ring carik, ayu, tali wangke, tulin padi gawe ayu, miwah jahet ayu, kala macan ngaran, ngawe kris, petakut, pagehan ayu, mwah ngalahng sarwa mamanes ayu, teka tukaranngaran, masang jaring, sabang, tepis, masewake, mangratus saluiring ratus, sami ayu, luh muani bancih, batu nmanyinga ngaran, nandur nyuh, jambe, jagung ayu, ingkeltaru sadina, aja nekung kayu, doyan mati,ngamatiang kayu,mwah ngabas,ayu, naweur munyi ayu, ngirisin sajeng ayu, menekang padi ring lumbung ayu, amuja pamali,ngawe gaga sawa ayu, watek raja kania rasinia.

Sukra ngunya Wrhaspati, pon, biantara, mulu,gigis, indra, laba, pepet sing kadaleman ala ngaran, ngawe pagedeg ring wong istri, megatang anak marabi ayu, suka laba ngaran, ngawitin gaga sawah, miwah ngawe empelan ayu, mli janma ayu, mabuburu ayu, ngirisin sajeng ayu, turun sang kalagumarang, masang jahet, sungga ayu, nandur base, tamake ayu, luh muani bancih, ratu mangure ngaran, nandur sarwa wija, mwah sartwa pala ayu, ingkel buku sadina, aja nyepeg tebu, tiing, doyan kelongan, semut sadulur, aja ngtang sawa, doyan enggal ada nutug mati, nunur munyi ayu, watek kingkingan, makara rasinia

23

Page 24: Wariga Krimping - Sdh Edit

Saniscara ngunya Radite, wage, dora, tungleh, noha, guru, jaya, mengasing tumpek wage ngaran, lwas nagih ayu, katibanan carik, ngawe pedang miwah sadu, ayu, ngawe butus ayu, menekang padi ring lumbung ayu, masewaka, nembok, sami ayu, luh 2, bancih 1, ratu mangregep payas ngaran, nandur sarwa masoca, tiing, tebu, isen, gamangan, sarwa bunga tandur ayu, ingkel wong sadina, aja magunting, magundul, ala, semut sadulur, jangutang wngke, doyan ada enggal nutug mati, ala, nawur munyi ayu, aja maboros ala, watek kingkingan, mesa rasinia.

Medangkungan, lanang sang Medangkungan, uripnia 7, ersania desania, biru warnania, basah gede, Radite ngunya Sukra, Kaliwon,waya, ariang, agan, yama,mandala, pepet, ingkel gulu ngaran, aja magunting, magundul doyan kagringan, saluiring karya laba ayu,makuh bale mwah ngrahabin ayu, amuja pipis ayu, mli jenma ayu, ngebah kayu pacang umah ayu, lwas nagih polih, muani 2, luh 1, ratu ngrebut karang ngaran, nandur sarwa wija, sarwa mawoh, ayu, ingkel sato sadina, aja nyuang suku pat, doyan kagringan, semut sadulur, aja ngutang sawa,doyan enggal ada nutug mati watek kingkingan, wresaba rasinia

Soma ngunya Soma, umanis, biantara, urukung, erangan,ludra, sri, mengawe urung agung ngaran, ngirisin sajeng ayu, titi buuk aja ngawe jan, bangul doyan lung tur nglabuhang, ala, katibanan carik, ngawe sanjata, butus, ayu, sri gati munggah,menekang padi ring lumbung, amuja hyang pitara ngejuk sampi, kebo, jaran, ayu, mangundul rare ayu, makuh bale, mwah ngrahabin ayu, luh 2, muani 1, ratu marek raka ngaran, nandur sarwa pala, miwah sarwa bungkah, ubi, biaung, kasela ayu, ingkel mina sadina, ngawe pencar, bubu, jaring, sawu ayu, nawur munyi ayu, mabuburu, ayu, watek raksasa, mintuna rasinia

Anggara ngunya Sukra,pahing dora, paniron, urungan, brahma, laba, pepet, dugal tunjung ala ngaran, ngamaranin satru wenang polih, amuja hiang geni, nunjel citakan, abasan, sami ayu, amuja buta ayu, nyaluk brata ayu, menekang padi ring lumbung, ngawitin gaga sawah, sami ayu, aja mapageh ala, sami bancih, ratu ngrusak brana ngaran, nandur sarwa madon, tamako base, ayu, ingkel manuk sadina, aja ngejuk ayam pacang kurung, doyang payah, mapikat ayu, nawur munyi ayu, mabuburu polih, lanang tunggal, aja luas nagih ala, watek suka, rekata rasinia

Buda ngunya Buda, pon waya,was, tulus, kala,jaya,pepet, sing salah paksa ala ngaran, mapasang guna, pagedeg, muruk matastra, amuja pitara, murha pipis, sami ayu, aja menek ring kayu doyan labuh, luh 1, bancih 2, ratu mikul brana ngaran, nandur sarwa maweh, waluh sumangka, katimun, tuung, paya, tandur ayu, kala wong ngaran, aja mli janama,miwah magunting, magundul, doyan kagringan,ingkel taru sadina, aja nekung kayu, doyan mati, matenin kayu, ngabas, ngebah ayu, aja nawur munyi ala, aja ngawe gaga sawah ala, watek sri, singha rasinia.

Wrhaspati ngunya Angara, biangtara, mulu, dadi, uma, mandala, mengawara sidi ngaran, ngawitin ngawisadanin, ngawe tamba ayu, tali wangke, ngawe talin padi ayu, ngawe jahet, ayu, amuja hyang Ageni, nunjek abasasan gaga, miwah citakan, ayu, mabuburu polih, lanang tunggal, turun sang kala mpas, aja mawawangunan, ala, doyan undung mwang gembad, muani 2, luh 1, ratu masuah ngaran, nandur sarwa wija, ayu wredi, ingkel (biku) sadina, aja nyepeg tiing, tebu, doyan kelongan, miwah

24

Page 25: Wariga Krimping - Sdh Edit

brek, aja ngebah kayu ala, aja ngirisin, aja menekang padiring lumbung, aja mayah munyi ala, watek suka, tula rasinia

Sukra ngunya Saniscara, kaliwon, dora, tungleh, dangu sri, sri, menga sri tumpuk ngaran, mapikat naksi, matulusan, ngalahang sarwa mamanes, sarwa mandi, sarwa wisia, saluiring mranan, sami ayau, kala buing rau ngaran, aja makuh bale, miwah ngrahabin, doyan puun,mli janma ayu ngambil bibit sampi, kebo, celeng, jaran, sami ayu, luh muani bancih ratu magamparan ngaran, nandur sarwa marambat, kacang, komak, kekara, botor, sumangka, katimun ayu, ingkel wong sadina, aja magunting, mangundul, doyan kagringan, kala gotongan, aja ngutang sawa, doyan enggal ada nutug mati, nawur munyia ayu, watek raja, mrecika rasinia

Saniscara ngunya Wrhaspati, umanis, waya, ariang, indra, laba, jangur menga, sih mangasih ngaran, masewaka ring guru ayu, mangratus saluir ring ratus ayu, guntur umah, muah nyuang umah ayu, muja sarwa guna ayu, muja batara ayu, menekang pari ring lumbung ayu, mabuburu polih, kana sula, aja makuh bale, ngawe ketungan, cagcag, kulkul, kroccongan, gawe ayu, sami luh-luh, ratu makramben ngaran, nandur sarwa mawoh ayu, ingkel sato sadina, aja nyuang suku pat, doyan kagringan, kala gotongan, aja ngutang sawa,doyan enggal ada nutug mati, miwah kataton ala, nawur munyi ayu, watek sri,danuh rasinia

Matal, lanang sang matal, uripnia 5, wetan desania, puti warnania, basah gede, Radite ngunya Radite, pahing, biantara, urukung, guru, jaya, gigis,menga, sungsang pati ngaran, ngawe sanjata ayu, pepedan, ngawit ngabasa, ngalahang glagah, teki ayu,amuja mas, pipis, ayu, munggah sang asu ajag, masng celangkup, sabang, tepis, ayu, maboros ayu, muani 2, bancih 1, ratu mamuja angkara ngaran, nandur sarwa masoca isen tiing sami ayu, ingkel mina sadina, ngawe pancing, sawu, bubu, gawe ayu, kala gotongan, aja ngutang sawa, doyan enggal ada nutug mati nawur munyi ayu, watek sri, kumba rasinia.

Soma ngunya Sukra, pon, dora, paniron yama, mandala,nohan, menga sri,bagia ngaran, ngawitin masang piolas ayu, magunting magundul, ayu makuh bale muang jineng ayu, mrassantana ayu, purwa udan laba ngaran, ngawitin mengunjanang ayu, amuja er, ngawe sumur, muja dewa, sami ayu menekang padi ring lumbung ayu, ngirisin ayu, luh 1, bancih 2, ratu manyapuh ngaran, nandur sarwa mawoh, miwah sarwa bungkah, kladi, sabrang, kasela, biaung, tandur ayu, ingkel manuk sadina, aja ngejuk ayam, pacang kurung, doyan payah, mapikat paksi ayu, nawur munyi ayu, ngebah kayu ayu, aja mabuburu, ala, watek pati, kania rasinia

Anggara ngunya Soma, wage, waya, was, ludra, sri, ogan, pepet, titi buuk ngaran, aja ngawe jan, bangul, doyan lung tur nglabuhang, kala buing rau ngaran, aja makuh bale, ngrahabin, doyan puun, kala ran, ngawe sanjata ayu, amuja hyang Ageni, pitara, buta, nunjan, gaga, citakan, sami ayu, ngirisin ayu, luh 2, bancih 1, rangampin ngaran, nandur sarw mawoh, base, tamako, mwah sarwa bungkah kaldi, sabrabg, kasela, kentang, ubi, ayu, ingkel taru sadina, aja nekung kayu, doyan mati, ngamtiang kayu muang ngabas ayu, nawur munyi ayu, watek raja, makara rasinia.

Buda ngunya Sukra, Kalion, biantara, mulu, brahma, laba, pepet, erangan, cinta mani ngaran, magunting, magundul, ayu, ngratus upas ayu, turun sang kala kutila, ngawe sungga, bangbang,masang blantik ayu, ayu, ngawe pagehang ayu, luh muani bancih,

25

Page 26: Wariga Krimping - Sdh Edit

ratu mangrenteng ngaran, nandur sarwa mijengan, miwah sarwa mawoh, sarwa wija,malih nyuh, sarwa sekar, sami ayu, ingkel buku sadina, aja nyepeg tiing, tebu, doyan kelongan, mwah berek, ala, mabuburu polih, waduan amateng lanang, ngebah kayu ersania ayu, menekang padi ayu, ngirisin ayu, aja naur munyi ala, watek manusa, mesa rasinia.

Wrhaspati ngunya Buda umanis, dora, tungleh, kala, jaya, urungan, menga, kala pati ngaran, ngawe jahet lantas ngenanang ayu, mli janma ayu, amuja dewa ayu, kala beseh ngaran, aja mecikang tamuku, pundukan, doyan boros, ngirisin ayu, ngawitin gaga sawah ayu,luh muani bancihratu manyinggal ngaran, nandur sarwa bungkah, ubi, biaung, kladi, kasela, ayu, ingkel wong sadina, aja magunting, magundul, doyan kagringan, ngebah kayu ayu ngunggahang padi ring lumbung ayu, aja mayah munyi ala, away mabuburu, ala, watek kingkingan, wresaba rasinia

Sukra ngunya Anggara, pahing,waya, ariang, uma, mandala, tulus, menga, sing marah ala ngaran, ngawe pagedeg ayu, muja pitara,pamali, sami ayu, ngirisin ayu, aja menekang padi ring lumbung, miwah mapageh ala, makuh bale ayu, ngrahabin ala, luh 2, bancih 1, ratu manyapuh brana ngaran, saluiring tandur dadi, nanging tuna pianakne, nandur sarwa pala ayu, ingkel sato sadina, aja nyuang suku pat, doyan kagringan, ngebah kayu ka wayabia ayu, ngawitin gag sawah, aja mabubu ala, watek manusa, mintuna rasinia

Saniscara ngunya Saniscara,pon, biantara,urukung, dadi, sri, sri pepet, saluiring karya ayu, nedunang winih, manyi, ngurit ayu, pepet dan ngawitin ngebas ngalahang glagah, lalang, teki, sami ayu, katibanan carik, ngawe pedang, sadu ayu, munggah sang kala gumarang, aja nandur sedah, tamako miwah ngrababin, ala, muja pamali, masurudayu, ayu, mameudem wesi ngaran, ngawe sanjata,mwah ngawe sabuk, kateguhan sami ayu, luh muani bancih, ratu makramas ngaran, nandur sarwa sekar sarwa mawoh, ayu, ingkel mina sadina, ngawe pancing, sawu, bubu, jaring, pencar, cungik, pintu, gawe ayu, watek dadari, rekata rasinia.

Uye, lanang sang Uye, uripnia 8, geneyan desania, dadu warnania, lanus,Radite ngunya Wrhaspati, wage, dora, paniron, indra, laba, dangu, menga, purna suka ngaran, ngrangkatang wong istri ayu, kala buing rau, aja makuh bale,kala dangu ngawe sanjata ayu, we urung ngaran, ngirisin ayu, ingkel manuk sadina, aja ngejuk ayam pacang kurung doyan pasah, mapikat paksi ayu, watek raksasa, singha rasinia.

Soma ngunya Radite, kalion, wayan was, guru, jaya, jangur, pepet, sipong rat ngaran, ala, aja macaru ring desa, ala, ngratus upas ayu, tali wangke, talin padi gawe ayu, kala wikalpa nagaran, ngawe kris ayu, amuja arta ayu, karna sula, aja makuh bale, paturon ala, ngawe kulkul, cagcag, kroncongan, ketungan ayu, luh 2, bancih 1, ratu mangrab payas ngaran, nandur sarwa bungkah, biaung, kladim, kasela, ayu, miwah nandur sarwa bunga ayu, ingkel taru sadina, aja nekung kayu, doyan mati, matenin taru ayu, ngabas ayu, maburu polih, watek suka,tula rasinia.

Anggara ngunya Sukra, umanis, biantara, mulu, gigis, yama, mandala, pepet tahining uye ngaran, sang srigati turun, katuju batara yama, ngurit, nandur padi, mantenin padi ring lumbung, ayu, amuja pitara, buta, ayu, makuh bale mwah ngrahabin ayu, nempugin rare ayu, yan nuju purnama, luh muani bancih, ratu manyimpen ngaran,

26

Page 27: Wariga Krimping - Sdh Edit

nandur sedah, tamako, ayu ingkel buku sadina aja nyepeg tebu tiing, doyan kelongan, wiadin brek, mabuburu polih, mayah munyi ayu, watek dewa, mrecika rasinia.

Buda ngunya Soma, pahing, dora, tungleh, ludra, nohan, sri, pepet, sri wredi ngaran, mras sentana ayu, nres sampi ayu, kala rawu, ngawe saluiring sanjata ayu, ngratus upas ayu, makuh bale miwah nyuang ayu, amuja meru ayu miwah er, dewa, mangunjanang menekang padi ring lumbung, lwas nagis, sami ayu, sami bancih, ratu mangemban rare ngaran, nandur sarwa mawoh nyuh, jambe,jagung,ayu, ingkel wong sadina, aja magunting, magundul, doyan kasakitan, ala, nawur munyi ayu, maburu polih, lanang tunggal, aja ngirisin, watek dadari, danuh rasinia

Wrhaspati ngunya Sukra pon, waya, ariang, brahma, ogan, laba, pepet, titibuuk ngaran, aja ngawe jan, bangul doyan lung tur nglabuhang, kala cakra ngaran, ngtruk sampi, kebo,jaran, ayu, amuja pitara ayu, makuh balemiwah jineng ayu, masang langki ayu, amuja pitara, mwah nyarihan desa ayu, ngempugin rare ayu, yan nuju purnama, amuja pipis ayu, ngawe kamben ayu, amuja dewa ayu, sawah, tasik ayu, luh muani bancih, ratu manyingal ngaran, nandur nyuh, jambe, jagung, kapas ayu, ingkel sato sadina, aja nyuang suku pat, doyan kagringan, ngebah kayu ayu, watek manuh, kumba rasinia

Sukra ngunya Buda, wage, biantara, urukung, erangan, kala jaya, mengasing mangasih bawu putra ngaran, masewaka ring wong istri, mwang mebasang ayu, kala jengking ngaran, ngawe tatarub, ngamimitin tatajen ayu, munggah sang kala mpas, makuh bale muah jinenga yu, masang langki ayu amuja pitara, mwah nyaronin desa, ayu, luh 2, muani 1, ratu magambahan ngaran, nandur sarwa wija, mwah sarwa mawoh, tandur ayu, ingkel minasa dina, ngawe jaring, bubu, sawu, anco, ayu, mabuburu polih, nawur munyi ayu, watek pandita, kania rasinia.

Saniscara ngunya Anggara, kalion, paniron, uma, mandala, urungan, menga, sihing dalem ngaran, ngawitin, ngalih wong istri ayu, katiban carik sima, miwah candi ngalih karang ayu, aja makuh bale , ala, luh muani bancih, ratu, mapadik ngaran, nandur base tamako, ayu, ingkel manuk sadina, aja ngejuk ayam pacang kurung, doyan kagringan, nawur munyi ayu mabuburu ala, aja ngebah kayu, dahat ala, lwas nagih polih, masang piolas ayu, watek raja, makara rasinia

Manahil, lanang sang Manahil, uripnia 5, daksina desania, abang warnania, lanus, Radite ngunya Saniscara, umanis, waya, was, tulus, sri, sri pepet, sri tumpuk ngaran, ngawitin mapikat, ayu, ngalahang sarwa mamanes, ayu, sarwa mandi ayu, ngawe empelan ayu, aja makuh bale, miwah ngrahabin, ala, luh 2, muani 1, ratu mawikara ngaran, nandur sarwa buku, tiing, tebu, isen, kunyit, turus sedah, tandur ayu, ingkel taru sadina, aja nekung kayu, doyan matimatenin kayu ayu, ngabas ayu, ala naur munyi ala, ngebah kayu doyan engsut, aja maboros ala, watek pandita mesa rasinia.

Soma ngunya Wrhaspati, biantara, dadi, indra, mulu, laba, pepet, kala ngruda ngaran, mangregepang japa mantra, ngawe pagedeg ayu, tali wangke ngawo talin padi, jahet sami ayu, kala mretiu, ngawe sanjita ayu, turun sang asu ajag, mabuburu ayu, muruk matastra, ayu, masewaka ayu, amujaer, ngawitin ngujanang, sami ayu, amuja rare, ayu, ngawitin gaga sawah, ngirisin, sami ayu, muani 2, bancih 1, ratu ngagem pahyas ngaran, nandur sarwa bunga ayu, miwah sarwa bungkah, biaung, kladi, kasela,

27

Page 28: Wariga Krimping - Sdh Edit

tandum ayu, ingkel buku sadina, aja nyepeg tiing, tebu, doyan kelongan, watek kingkingan, wresaba rasinia

Anggara ngunya Radite, pon, dora, tungleh, guru, jaya, dangu, pepet, Sali makaranjala ngaran, aja luang matatamban ala, pasah liah ngaran, ngawe butus, jaring, memekang yeh ring carik, sami ayu, banyu urung, ngirisin ngawe semer, suwukan, sami ayu, amuja hyang Ageni, buta, candang, anjaya satru, nunjel abasan gaga, citakan, urang, sami ayu, ngawitin gaga sawah ayu, sami bancih, ratu mampin ngaran, nandur sedah, tamako ayu, ingkel wong sadina, aja magunting, magundul, doyan kagringan, aja mabuburu ala away mayah munyi ala, watek pandita, mintuna rasinia

Buda ngunya Sukra, wage, waya, ariang, yama mandala, jangur, menga, katibanan carik ngaran, ngawe pedang, sadu, kutus, jaring, ayu, amuja dewa meru, ayu, menekang padi ring lumbung ayu, ngirirsin, ngawitin gaga sawah ayu, makuh saluiring wawangunan ayu, amuja pipis ayu, ngempugin rare ayu nanghing nuju purnama ayu, sami luh-luh, ratu maglung ngaran, nandur manas, biu, ayu, ingkel sato sadina, aja nyuang suku pat, doyan kagringan, mabuburu polih, wadwan ameteng lanang, ngebah kayu tuhu ayu, lwas nagih polih satengah, aja mapageh ala, mli janma ayu, aja manyah munyi ala, watek, pati, rekata rasinia

Wrhaspati ngunya Soma, kalion, biantara, urukung, gigis, ludra, sri menga, bawu putra ngaran, pwarangana, mebasang, sami ayu, kala rawu ngaran, ngawe sanjta, ayu, menekang kungkungan ayu, amuja dewa ayu, makuh bale saluiring wawangunan ayu, lwas nagih polih, mli janma ayu, matwakan ayu, sami muani muani, ratu amikul branan ngaran, nandur sarwa pala, mwang sarwa marambat, kacang, paya, katimun, sumangka, kaca, tandur ayu, ingkel mina sadina, ngawe pancing, pencar sawu, bubu, ayu, nawur munyi, ngebah kayu, sami ayu, watek dadari, singha rasinia

Sukra ngunya Sukra, umanis, dora, paniron, brahma, laba, nohan, menga mreti boga ngaran, marangkat, masewaka, ayu, katibanan carik, ngawe pedang, sadu, butus, ayu, amuja er, duwa, ngujanang, sami ayu, mapageh ayu, maboros ayu, ngempugin rare nuju purnama ayu, luh2, bancih 1, ratu manyinghak ngaran, nandur sarwa pala, nyuh, jambe, jagung, ayu, ingkel manuk sadina, aja ngejuk ayam pacang kurung, doyan payah, mikatin paksi ayu, nawur munyi dadi, mli janma ayu, ngrebah kayu ayu, menekang padi ring lumbung ayu, ngirisin ayu, ngawe gaga sawah ayu, watek pati, tula rasinia

Saniscara ngunya Buda, pahing, waya, was, kala, jaya, ogan, pepet, dirga yusa ngaran, ngawe tamba ayu, titi buuk, aja ngawe jan miwah bangul, doyan lung tur ngalbuhang, amuja hyang Ageni, pretiwi, ngawitin nembok, mwah nyitak, ngawe empelan, sami ayu, aja ngawitin ngirisin ala doyan labuh, ngawitin gaga sawah ayu, lana yeh nia, luh 2, bancih 1, ratu mangreteg ngaran, nandursarwa maijengan ayu, mli janma doyan mati, aja menekang padi ala, ingkel taru sadina, aja nekung kayu, doyan mati, matenin kayu ayu, watek dewa, mrecika rasinia

Prangbakat, lanang sang Prangbakat, uripnia 8, neriti desania, jingga warnania,lanus, Radite ngunya Anggara, pon, biantara, mulu, erangan, uma, mandala, pepet, er asih ngaran, masangang piolas ring wong istri ayu, saluiring uruk ayu, sungsung pati ngaran, ngawe sanjata ayu, kala sor, aja nandur padi ala, turun sang kala gumarang,

28

Page 29: Wariga Krimping - Sdh Edit

base, tamako, tandur ayu, masang sungga,jahet ayu, away makah bale ala, muani 2, bancih 1, ratu mamadu ngaran, nandur sarwa masoca, isen, tiing, gamongan, kunyit, tebu, tandur ayu, ingkel buku sadina, aja nyepeg tiing, tebu, tan wenang, mayah munyi ayu, watek suka, danuh rasinia

Soma ngunya Saniscara, wage, tungleh, dora,sri,sri, urungan, pepet, sigil ala ngaran,ngratus sarwa upas, ayu, sri tumpuk, mapikat paksi ayu, ngalahang sarwa mamanes, sarwa mandi, ayu, tali wangkem ngawe talin padi mwah jahat,ayu muja pretiwi, ngawe tembok, nyitaku muja er, mangunjanang, menekang padi ring lumbung, sami ayu, aja ngirisin ala, ngawitin gaga sawah ayu, luh 2, bancih 1, ratu masasabukan ngaran, nandur pala gantung bungkah,kladi, biaung, sabrang, kasela, tandur ayu,ingkel wong sadina, aja magundul, magunting, doyan kagringan, ngrebah kayu ayu, watek dewa,kumba rasinia

Anggara ngunya Wrhaspati, kalion, waya,ariang, laba, tulus, indra pepet, katibanan carik ngaran, ngawe pedang, sadu, ayu, ngawe butus ayu, tutut masih ngaran, masang piolas ayu, mapikat paksi ayu, nguruk sampi, kebo jaran, ayu, muja siwa, sasab, candang, ayu, muja meru, buta nandur sarwa pala, ayu, ingkel sato sadina, ajanyang suku pat, doyan kagringan, aja maboros ala, watek pati, kania rasinia

Buda ngunya Radite, umanis, biantara, urukung, dadi, guru, jaya, mengapepedan, ngawitin ngabas, ngalahang glagah, teki, lalang ayu, munggah sang sri gati, katuju batara guru, mantenin padi ring lumbung ayu, ngebah kayu ayu, amuja meru miwah paryangan ayu, makuh saluiring wewangunan ayu, luh muanibancih, ratu makkurungan ngaran, nandur sarwa marambat, katimun, sumangka, paya, waluh, kacang, komak, tandur ayu, ingkel mina sadina, ngawe sawu, pencar, cungik, bubu,pancing, ayu, nawur munyi ayu, watek suka, makara rasinia

Wrhsspati ngunya Sukra, pahing, dora, paniron, dangu, yama, mandala, menga, we sing sambut ala ngaran, ngawe pagedeg ayu, masangangjarang ayu, saraja karya ayu, amuja pitara, mas, pipis, ayu, ngawe tunun ayu, muani 1, bancih 2, ratu magambahan ngaran, nandur sarwa wija, miwah sarwa pala, ayu,ingkel manuk sadinan,aja ngejuk ayam pacang kurung, doyan payah, mapikat ayu, mabuburu polih, watek raja, mesa rasinia.

Sukra ngunya Soma, pon, waya, was, ludra, sri jangur, menga, sing kingking ngaran, mras pacang sentana ayu, ngratusi saluiring ratus ayu, semut sadulur, aja ngutang sawa, doyan enggal ada nutug mati, ngawitin muruk matastra ayu, mli janma ayu, muja pitara ayu, muja dewa ayu, muja er ayu, ngawitin ngujanan ayu, ngirisin ayu, ngawitin gaga sawah, muah ngabasin ayu, nawur munyia ayu, watek kingkingan, wresaba rasinia.

Saniscara ngunya Sukra,wage,biantara,mulu,gigis, laba, brahma,pepet,sri gati atu ngaran, ngawitin madagang ayu, turun sang kala mpas, ngaran, aja ngawitin nembok, ala, amuja pamali, tawur ayu, ngirisin ayu, away menekang padi ring lumbung, ala, aja makuh bale ala, luh 2, muani 1, ratu marebut raka ngaran, nandur sarwa bungkah, ubi, biaung, kentang, kasela, tandur ayu, semut sadulur, aja ngutang sawa, doyan enggal ada nutug mati, ingkel buku sadina, aja nyepeg tiing, tebu, doyan kelongan ala, aja maboros ala, watek kingkingan, mintuna rasinia

29

Page 30: Wariga Krimping - Sdh Edit

Bala, lanang sang Bala, uripnia 2, pascima desa nia, kuning warnania, basah alit,Radite ngunya Buda, kalion, dora, tungleh, kala, jaya, nohan, pepet, sungga ngaran, ngawe bancang, jaring, sunga, bangbang, ayu, kala angin ngaran,nguruk sampi, kebo, jaran, ayu, ngawitin ayu, muja meru ayu, luas nagih polih satengah, semut sadulur, ajangutang wangke, doyan enggal ada nutug mati, kajaranda, muani 2, bancih 1, ratu magrubus ngaran, nandur tebu, tiing isen, ayu, ingkel wong sadinan, aja magunting, magundul, ala, watek kingkingan, rekata rasinia.

Soma ngunya Anggara,umanis waya, ariang,uma, ogan, mandala, pepet, singa kasa ngaran, kala buing rau, aja makuh bale ala, doyan puun, kala wikalpa, ngaran, ngempugin rare yan nuju purnama ayu dahat, tali wangke, ngawe talin padi, jahet ayu, muja dengen, meru, miwah ngawitin ngawe empelan, ayu menekang padi ring lumbung ayu, ngawitin ngirisin ayu, ngawe jaring, semer,ayu, sami luh-luh, ratu mangrejang ngaran, nandur sarwa wija, sarwa pala, miwah sarwa sekar, ayu, ingkel sato sadina, aja nyuang suku pat, ala watek, raksasa, singha rasinia

Anggara ngunya Saniscara,pahing, biantara, urukung, sri, sri, erangan, pepet, ulun saba alangaran, masang pagedeg, desti, ayu, sri tumpuk mapikat ayu, ngalahang sarwa mamanes, ayu, hana ring sor kalania, aja ngawitin amalaku ala, luas nagih polih, aja nagingin jineng ala, aja maboros ala, muani 1, bancih 2 ratu ngedum brana ngaran, nandur muntis, dlima, turus sedah, tamako, ayu,ingkel mina sadina, ngawe jaring, pancing, sawu, bubu, ayu, menekang kungkungan, mayah munyi, ayu watek suka, tula rasinia

Buda ngunya Wrhaspati, pon dora, paniron, indra, laba, wurungan, pepet cinta mani ngaran, magunting,magundul, ayu, titi buuk, aja ngawe jan miwah bangul, doyan lung tur nglabuhang we mili ngaran, ngirisin ayu, carik agung ngaran,ngawe saluiring sanjata, ayu, lwih pangania, amuja meru, gedong, angregep, tastra, ayu menekangpadi ring lumbung ayu, ngawitin gaga sawah, ayu, sami bancih, ratu ngunggahing ngaran nandur sarwa bungs, kapasa, base tamako, ayu, ingkel manuk sadina, aja ngejuk ayam pacang kurungan doyan payah, mikatin paksi ayu, mabuburu polih, watek sri, mrecika rasinia

Wrhaspati ngunya Radite, wage, waya, was, gugu, tukus, menge, kala buing rau ngaran, aja makuh bale ala, pangurip ngaran,lungha ngawisa dain, ngawe panulak, sami ayu, amuja dewa,menek mano orib, sami ayu, menekang padi ring lumbung ayu, aja, maboros, ala, luh 2, muani 1, ratuma ngedum karang ngarah, nandur sarwa wija, sarwa pala, ayu ingkel taru sadina, aja nekung kayu, doyan mati, matenin ngabas ayu, ngebah kayu ayu, ngririsin ala, aja ngawe gaga sawah ala, watek suka danuh rasinia

Sukra ngunya Sukra kalion, biantara,yama, mandala, dadi, pepet,sing dalaman ala ngaran, ngawe pegedeg ayu, turun sang kala kutila, ngaran, ngawe pagehan, sungga, bangbang, blantik, ayu, kala gotongan,aja ngutang sawa, doyan enggal ada nutug mati, miwah kataton alania, amuja er, dewa, ayu, ngawitin ngujanan,menekang padi ring lumbung ayu, luh 1, muani 2, ratu mangroncong ngaran, nandur sarwa wija, sarwa pala, turus sedah, sami ayu, ingkel buku sadinan, aja nyepeg tiing, tebu doyan kelongan ala, watek sri, kumba rasinia

30

Page 31: Wariga Krimping - Sdh Edit

Saniscara ngunya Soma, umanis, uma, dora, tungleh, ludra, sri, dangu, pepet, er asih ngaran, muruk matastra ayu, masang guna, piolas, ayu amuja, meru, paryangan, dewa, ayu, luh 2, muani 1, ratu kalimburan ngaran, nandur sarwa bungkah, kasela, ubi, biaung, kladi, tandur ayu, ingkel wong sadina, aja magunting, magundul, doyan kagringan, watek sri, kania rasinia

Ugu, lanang sang Ugu, tanpa urip, wayabia desania, ijo warnania, basah gede,Radite ngunya Sukra,pahing, waya, ariang, brahma, laba, jangur, pepet, sing ogan ala ngaran, aja ngregep brata, ngawe pagedeg ayu titi buuk, aja ngawe jan miwah bangul ala, ngratus sadek ayu, maboros polih, kala gotongan, aja ngutang sawa, doyan enggal ada nutug mati ala, aja mres ala, luh muani bancih, ratu macngkrama ngaran, nandur sarwa buku, tebu, tiing, isen, ayu, ingkel sato sadina, aja nyuang suku pat, doyan kagringan, watek sri, makara rasinia

Soma ngunya Buda, biantara, kala, jaya, gigis, pepet, mreta yoga ngaran, ngawitin madagang ayu, kala jengking ngaran, ngawo tatarub, ngawitin tatjen ayu, saluiring karya ayu, katibanan carik, ngawe pedang ayu, sadu, ayu, ngratusmpas ayu, tali wangke, ngawe talin padi, jahet, ayu, munggah sang kala gumarang, aja nandur kasela, ala luh muani bancih, ratu magkung ngaran, nandur mans, biu, padi,nyuh, ayu, ingkel mina sadina, ngawe cungik, pintu, bubu, ayu, aja mayah munyi ala, watek pati, mesa rasinia

Anggara ngunya Anggara, wage dora, paniron, uma, mandala, nohan, pepet simanaru ngaran, ngawitin masang piolas ayu, kala dangu, aja mapawarangan,mwah mrangkat, ala, karna sula, aja makuh ala, ngawe kulkul, kroncongan, ketungan, cagcag, ayu, amuja hyang Ageni, buta, ayu, nunjel abasan, citakan, nrang, ayu, luh 1, bancih 2, ratu mangampin ngaran, nandur base, tamako, sarwa mijengan, ayu, ingkel manuk sadina, aja ngejuk ayam pacang kurung, doyan payah, watek raja, wresaba rasinia.

Buda ngunya Saniscara,kalion, waya, was,sri, sri, ogan, menga, sing keponan ngaran, nguruk rare ayu, katibanan carik, ngawe pedang, sadu butus, ayu, sri tumpuk ngaran, mapikat ayu, ngalahang upas, wisia, saluiring mamanes ayu, manyaluk brata ayu, muja sema, pamali, ayu, maboros, dadi, lanang tunggal, nawur munyi ayu, lwas nagih polih satengah menekang padi ring lumbung ayu, ngirisin madia, ngawitin gaga sawah, ayu, luh muani bancih, ratu mangajum payas, nandur sarwa sekar ayu, ingkel taru sadina, aja nekung kayu, doyan mati, matenin kayu ngabas ayu, watek manuh, mintuna rasinia.

Wrhaspati ngunya Wrhaspati,umanis, biantara, mulu,indra,laba, erangan pepet, sri gati turun, ngawitin ngurit, nandur padi, ngalapin, mentenin padi ring lumbung, ayu, katibanan carik, ngawe pedang, sadu, butus ayu, aja makuh bale saluiring wawangunan ala, amuja paryangan, sawah, pamali, ayu, ngunggahang padi ring jineng ayu, ngiriwin ayu, luh 1, muani 2, ratu mangrebut istri ngaran, nandur sarwa wija, sarwa mawoh, ayu, ingkel buku sadina, aja nyepeg tiing, tebu, doyan kelongan, aja nyuang suku pat, doyan kagringan, watek kingkingan, mesa rasinia.

Sukra ngunya Radite, pahing, dora, tungleh, guru, jaya, urungan, pepet, sri penuh ngaran, ngawitin manyi ayu, ngratus upas, ayu, we mili ngaran, ngirisin ayu, makuh bale saluiring wawangunan ayu, mabaros polih, lanang tunggal, pawarangan putra

31

Page 32: Wariga Krimping - Sdh Edit

wredi, miwah basang ayu, luas nagih ayu mapageh,nembok ayu, luh 1, bancih 2, ratu mambadan ngaran, nandur sarwa wija, sarwa pala, sarwa bunga, miwah sarwa bungkah, ayu, nawur munyi ayu, ingkel wong sadina, aja magunting, magundul, doyan kagringan, watek manuh, rekata rasinia.

Saniscara ngunya Sukra, pon, waya, ariang, yama, mandala tulus, menga kala buing rawu ngaran, aja makuh bala doyan puun, nglus umah, ngalih umah, ayu, aja maboros ala, amuja pamali ayu, nawur munyi ayu, aja menekang padi ring lumbung, ala, aja ngirisin ala, lwas nagih ala, luh 2, bancih 1, ratu masangkepan ngaran, nandur sarwa bungkah, biaung, kladi, kasela, ayu, nandur sarwa mawoh ayu, ingkel sato sadina, aja nyuang suku pat, doyan kagringan, aja ngebah kayu ala,watek dadari, singha rasinia Wayang, lanang sang Wayang,uripnia 1, utara desania, ireng warnania, basah gede, Radite ngunya Soma, wage, biantara, urukung, ludra, sri, dadi, menga, pepedan,purna suka ngaran, ngawitin ngalih wong istri ayu, ngawitin ngabas, ngalahang glagah,lalang, teki, ayu, titi buuk, aja ngawe jan miwah bangul, doyan lung tur nglabuhang alania, sungsang pati ngaran, ngawe sanjita ayu, kala rau, aja makuh bale ala, muani 2, luh 1, ratu mawikara ngaran, nandur sarwa masoca, trbu, tiing, isen, ayu, ingkel mina sadina, ngawe pancing, sawu, bubu, ayu, watek raksasa tula rasinia.

Soma ngunya Sukra kalion, dora, paniron, brahma, laba, dangu,pepet, tutut masih ngaran, ngawitin masang piolas ayu, nguruk sampi, kebo, jaran, ayu, menekang kungkungan, mapikat paksi, ayu, menekang yeh ring carik ayu, makuh saluiring wawangunan ayu, ngempugin rare, yan nuju purnama, ayu, amuja sema, buta, ayu, luh muani bancih, ratu majaga ngaran, nandur sarwa bungkah, kladi, sabrang, kasela, tandur ayu, ingkel manuk sadina, aja ngejuk ayam pacang kurung, doyan payah, watek suka, mrecika rasinia.

Anggara ngunya Buda, umanis, waya,was, kala, jaya, jangur, pepet, sri wredi ngaran, ngawe saluiring sanjata, ayu, tali wangke, ngawe talin padi, jahet ayu, kala beseh ngaran, ngirisin ayu, aja mecikang tamuku, pundukan, doyan bocor, maboros polih, aja ngawe pagehan, menekang padi ring lumbung ala, luh 2, bancih 1, ratu makakarang ngaran, nandur sarwa mumbi,mwah sarwa marambat, kacang, komak, katimun, sumangka, kasela, ubi, kladi, tandur ayu, ingkel taru sadina, aja nekung kayu, doyan mati, ngamatiang kayu ayu, watek dewa, danuh rasinia.

Buda ngunya Anggra,pahing, biantara, mulu, gigis, mandala, mengacinta mani ngaran, magundul, magunting ayu, amuja pitara, pamali ayu, mlas rare ayu, aja menekang padi ring lumbung ala, aja ngawe gaga sawah, ala, mabuburu polih, aja mli janma ala, doyan mati, kajeng isan ngaran, yan nuju tanggal ping 2, ngawe bubu, sawu, dungki, ayu, muani 2, bancih 1, ratu nabdah pahyas ngaran, nandur sarwa sekar, kapas sarw wija ayu, ingkel buku sadina, aja nyepeg tiing, tebu, doyan kelongan, miwah brek, aja nawur munyi, ala, muah ngebah kayu ala watek dadri, kumba rasinia

Wrhaspati ngunya Saniscara, pon dora, tungleh, sri, sri, nohan, pepet, ingkel paksi, ngratus engket, sri tumpuk ngaran, ngawitin mapikat, ayu, ngalahang sarwa mamanes ayu, ngawe kungkungan ayu, amuja, pamali ayu, masurud ayu becik, ngirisin dadi, ngawitin gaga sawah, ayu, aja mapageh, ala, muani 1, bancih 2, ratu manyingal ngaran, nandur nyuh, jambe, jagung, ayu, sarwa wija ayu, ingkel wong sadina, aja

32

Page 33: Wariga Krimping - Sdh Edit

magunting miwah magundul, doyan kagringan, aja nawur munyi ala, aja ngebah kayu ala, watek manuh.kania rasinia.

Sukra ngunya Wrhaspati, wage,waya, ariang, indra, laba, ogan, pepet, sing salah paksa ala ngaran, ngawe pagedeg ayu, kala walpa ngaran, ngratus saluiring ratus ayu, katibanan carik ngaran, ngawe pedang sadu, butus ayu, makuh saluiring wawangunan, ayu, ngempugin rare yan nuju purnama ayu, ngirisin ayu, ngawitin gaga sawah, ayu, sami luh-luh, ratu macermi ngaran, nandur sarwa mawah sarwa wija, ayu, ingkel sato sadina, aja nyuang suku pat, doyan kagringan,mabuburu ala ngebah kayu ala, watek pandita,makara rasinia.

Sanicara ngunya Radite, kalion, biantara urukung, guru, erangan,menga,pepedan, sri tirta ngaran, manudus rare ayu, ngawitin ngabas, muang ngalahang glagah,lalang, teki, sami ayu, munggah sang kala kutila maburu bojog ayu, masewaka yau, ngawitin ngawe empelan, ayu, muani2, luh 1, ratu mangampin ngaran, sarwa tinandur ayu,ingkel mina sadina, ngawe pencar, sawu, bubu, pancing, ayu, ngirisin ala, watek raja, mesa rasinia.

Klau, lanang sang Klau, urip 7, ersania desa nia, plung warnania, lanus, Radite ngunya Sukra, umanis, dora, paniron, yama, mandala, urungan, menga, bawupahyas ngaran, ngrangsuk guna, papahyasan ayu, titi buuk, aja ngawe jan miwah bangul, doyan lung tur nglabuhang, katibanan carik, ngawe butus, pedang, sadu ayu, we mili, ngirisin ayu, luh muani bancih, ratu ngrebut nagara ngaran, nandur sarwa masoca, tiing, tebu, gamongan, isen tandur ayu, ingkel manuk sadina, aja ngejuk ayam pacang kurung, doyan payah, watek pandita, wresaba rasinia.

Soma ngunya Soma, pahing, waya, was, ludra,sri, tulus, pepet, sri kandel ngaran, pawarangan ayu, ngratus saluiring upas ayu, kala rawu ngaran, ngawe saluiring sanjata ayu, menekang padi ring lumbung ayu, ngirisin ayu, ngawitin gaga sawah, mapageh ayu, luh 2, bancih 1, ratu mapauman ngaran, nandur sarwa bungkah, kladi, sabrang, kentang, ubi, kasela ayu, ingkel taru sadina, aja nekung kayu, doyan mati, mademan kayu ayu, muah ngabas ayu, mabuburu ayu, watek kingkingan, mintuna rasinia.

Anggara ngunya Sukra, pon, biantara, mulu, brahma, laba, dadi,pepet, salag paksa ala ngaran, masang pagedeg muah megatang anak marabi ayu, tali wangke, ngawe talin padi, miwah jahet ayu, turun sang kala gumarang, nandur turus ayu, tamako, ayu, amuja pitara, buta, hyang Ageni, nunjel abasan, citakan, nrang sami ayu, menekang padi ring lumbung ayu, muani 1, bancih 2, ratu mangampin ngaran, nandur sarwa mupu daun ayu, ingkel buku sadina, aja nyepeg tiing, tebu, doyan kelongan, nawur munyi mabuburu, sami ayu, watek pandita, rekata rasinia.

Buda ngunya Buda, wage, dora, tungleh, kala jaya, dangu, pepet, pepedan, sri wredi, ngaran, ngawitin manyi miwah nyaronin ayu, matenin pipis ayu, odalan ida i dewa rambut Sadana, pepedan, ngawitin ngabas, ngalahang glagah, lalang, teki, ayu, pasah liah ngaran, ngawe jaring, menekang yeh ring carik, menekang padi ring lumbung, sami ayu, menek ring kayu doyan labuh ala, luh 1, bancih 2, ratu mendem brana ngaran, nandur sarwa mawoh miwah sarwa bungkah, kasela,kladi, ubi, biaung, tandur ayu, ingkel wong sadina, aja magundul, magunting, ala, doyan kagringan, watek pati, singha rasinia

33

Page 34: Wariga Krimping - Sdh Edit

Wrhaspati ngunya Anggara, kalion, waya, ariang, uma, mandala, jangur, menga, sih karangan ngaran, masang piolas, amuja hyang Ageni, nunjel abasan gaga, citakan, nrang, sami ayu, aja ngempugin rare, ala, karna sula, aja makuh bala, ngawe ketungan, kulkul, cagcag, kroncongan, sami ayu, muani 2, luh 1, ratu ngedum brana ngaran, saluiring tandur ayu nanging tuna panakne,ingkel sato sadina, aja nyuang suku pat, doyan kagringan, maboros ayu, aja naur munyi ala, watek dadri, tula rasinia

Sukra ngunya Saniscara, umanis, biantara, urukung, sri, sri, gigis, manga, sri gati munggah, mantenin padi ring lumbung,ayu, kala rawu ngaran,ngawe sanjata ayu,sri tumpuk, mapikat ayu, ngalahang wisia ayu, saluiring mamanes ayu, mabuburu ayu, ngawe bibit sampi, kebo jaran, celeng, ayu, muani 1, luh 2, ratu mangrenteng ngaran, nandur kacang komak, kace, kakara, ayu, mwah katimun,sumangka, waluh, ayu, ingkel mia sadina, ngawe jaring, sawu,bubu, pancing, ayu, watek pati, mrecika rasinia.

Saniscara ngunya Wrhaspati, pahing, dora, paniron, indra, laba, pepet, sing kendehan ala ngaran, ngawe pamupug guna ayu, menekang padi ring lumbung ayu, mamunah wisia,pamali, desti, ayu, katibanan carik, ngawe pedang, sadu, butus, ayu, mabuburu dawuh 5, polih, masewaka ring guru ayu aja ngirisin ala, luh 1, bancih 2, ratu mangrebreb pahyas nagarn, nandur sarwa sekar, miwah sarwa bungkah, biaung, ubi, kladi, kasela, ayu, ingkel, manuk sadina, aja ngejuk ayam pacang kurung, doyan payah, mikatin paksi ayu, nawur munyi ayu, watek dewa, danuh rasinia

Dukut, lanang sang Dukut, uripnia 5, wrtan desania, putih warnania, lanus, Radite ngunya Radite, pon waya, was, guru, jaya, ogan, menga, patining mina ngaran, ngawe jaring, pencar, sawu, bubu, pancing, ayu katibanan carik ngaran, ngawe pedang, sadu, ayu, aja mamakuh ala, ngempugin rare ala, menekang padi ayu, maboros ayu, luh muani bancih, ratu mangrumpuk ngaran, nandur sarwa soca, tiing, tebu, kunyit, ayu, ingkel baru sadina, aja nekung kayu, doyan mati, matenin kayu miwah ngabas ayu, watek suka, kumba rasinia.

Soma ngunya Sukra, wage, biantara, mulu, yama, mandala, erangan, menga, mreta yoga ngaran, saluiring karya ayu, nyaluk brata ayau, turun sang kala empas, aja mababakuhan, ala, doyan undung miwah gembad, ngirisin ayu, ngempugin rare yan nuju purnama ayu, mras santana ayu, amuja er ayu, mangunjang miwah ngawe semer ayu, luh 2, muani 1, ratu matemu ngaran, nandur sarwa bungkah, ubi, biaung, kladi, kasela, ayu, mayah munyi ayu, ingkel buku sadina, aja nyepeg tiing, tebu, doyan kelongan, watek dewa, kania rasinia.

Anggara ngunya Soma, kalion dora, tungleh, ludra, sri, urungan, menga, simanaruh ngaran, ngawitin ngalih wong pawestri ayu, kalabuing rawu, aja ngrahabin, doyan puun, kala rau ngaran, ngawe saluiring sanjata, ayu, tali wangke, ngawe talin padi, mwah jahet ayu, mabuburu sampik kebo, kidang, kawenang, luas nagis polih, muja pitara, buta hyang Ageni ngawitin nrang, nunjel abasan gaga, miwah citakan, ayu, muani 1, bancih 2, ratu nyapuh lara ngaran, asing tandur ayu,lunga matatamban ayu, ingkel wong sadina, aja magunting,miwah magundul, doyan kagringan, watek pati,makara rasinia

34

Page 35: Wariga Krimping - Sdh Edit

Buda ngunya Sukra, umanis, ariang, brahma laba, tulus, menga, cintamani ngaran, magunting, magundul ayu,kala buing rawu, ajangrahabin, doyan puun kojarania, katibanan carik, ngawe pedang, sadu, butus ayu, ngratus upas ayu, manguntur umah ayu, amuja mas pipis muah rare ayu, mabuburu polih, wadwan ametengan lanang, muja dewa meru ayu, luh 2, bancih 1, ratu makramas ngaran, nandur sarwa bunga, muah sarwa wija, ayu, ingkel sato sadina, aja nyuang suku pat, doyan kagringan, manekang padi ring lumbung ayu, aja nawur munyi ala, aja ngebah kayu, ala,watek suka, mesa rasinia.

Wrhaspati ngunya Buda, pahing, biantara, urukung, kala, jaya, dadi, menunga, sih nohan ngaran, masang piolas ayu, pepedan, ngawitin ngabas, ngalahang glagah,lalang, teki, ayu, kala jengking ngaran, ngawe tataruh, ngawitin tatajen, ayu, rame kojarania, munggah sang asu ajag, masang clangkup, sabang, ayu, amuja dewa, meru, ayu, menekang padi ring lumbung ayu, muani 2, bancih 1, ratu mendem brana ngaran, nandur sarwa bungkah, kladi, kasela, ubi, biaung, miwah sarwa wija, ayu,ingkel mina sadina, ngawe pancing, sawu, ayu, watek raja, wresaba rasinia.

Sukra ngunya Anggara, pon, dora, paniron, uma, mandala, dangu, mengasing mangruda ngaran, ngrangsukang guna mwahngregepang pangawisesan ayu, pasah liah ngaran, ngawe jaring, menekang yeh ring carik ayu, hanyurung ngaran, ngirisin ayu, semut sadulur, aja ngutang sawa, doyan enggal ada nutug mati, lania,mabuburu ayu, kasiasih ngaran, nguruk saluiring uruk ayu, luh 1, bancih 2,ratu makakarang ngaran, nandur sarwa mawoh,muah sarwa wija,ayu, ingkel manuk sadina, aja ngejuk ayam pacang kurung, doyan payah kojarania, mapikat ayu,watek kingkingan, mintuna rasinia

Saniscara ngunya Saniscara, wage, waya, was, sri, sri, jangur, pepet, lidah umalad alad ngaran, masangang pangulin alih ayu, katibanan carik, ngawe butus, pedang, sadu, ayu, titibuuk, aja ngawe jan miwah bangul, doyan lung tur nglabuhang, ala, sri tumpuk, mapikat ayu, ngalahang sarwa mamanes, ayu,amuja pamali ayu, sami luh-luh,ratu ngajum pahyas ngaran, nandur sarwa bunga,miwah sarwa pala ayu,ingkel taru sadina, aja nekung kayu, doyan mati, matenin kayu ayu, semut sadulur, aja ngutang sawa, doyan enggal ada nutug mati, kojarania, watek kingkingan, rekata rasinia.

Watugunung, lanang sang Watugunung, uripnia 6, geneyan desa nia, dadu warnania, basah alit, Radite ngunya Wrhaspati, kalion, mulu, gigis, indra, laba menga, wehing dalem ngaran, ngawe saluiring sanjata ayu, titi buuk, aja ngawe jan muang bangul, doyan lung tur nglabuhang, alania, turun sang kala kutila, ngawe sungga, bangbang, blantik, ayu, amuja dewa pamali, tawur, ayu, ngebah kayu ayu, sami muani, ratu ngrebut karang ngaran, nandur sarwa masoca, tebu, tiing, isen,kunyit, ayu, semut sadulur,aja ngutang sawa, doyan enggal ada nutug mati, ingkel buku sadina, aja nyepeg tiing, tebu, doyan kelongan, watek kingkingan, singha rasinia.

Soma ngunya Radite, umanis, dora, tungleh, guru, jaya, nohan, mengasih kingking ngaran, nguruk saluiring uruk ayu, ngratus upas ayu, katibanan carik, ngawe sanjata, pedang, sadu, butus ayu, sandung watang ngaran, aja ngutang sawa,ala dahat, amuja meru, mas, pipis, ayu, menekang padi ring lumbung ayu, ngirisin ayu, ngawitin gaga sawah ayu, pageh, manurus, ngawe empelan, nembok sami ayu, luh 2, bancih 1, ratu limburah ngaran, nandur sarwa bungkah, kasela, sabrang, ubi, biaung, ndur ayu,

35

Page 36: Wariga Krimping - Sdh Edit

ingkel wong sadina, aja magundul,magunting, doyan kagrian, kojarania, watek raksasa, tula rasinia.

Anggara ngunya Sukra, pahing,waya,ariang, yama, mandala, pepet, kala dangu ngaran, masang piolas ayu, tali wangke, ngawe talin padi, jahet, amuja buta, hyang Apuy, ngawitin urang menekang padi ring lumbung, aja makuh ala, mabuburu ayu, luh 1, bancih 2, ratu mangampin ngaran, nandur base, tamako, ayu, sarwa masoca tandur ayu,ingkel sato sadina, aja nyuang suku pat, doyan kagringan, aja mayah munyi ala, aja ngebah kayu, ala, aja mabuburu bojog ala, watek suka, mrecika rasinia.

Buda ngunya Soma, pon, biantara, urukung, ludra, sri, erangan, menga, urpa gigis, sing lendeng ngaran, masang piolas ayu, kala rau, saluiring sanjata gawe ayu, mangratus upas ayu, munggah sang kala gumarang, aja nandur base, tamako, ala, makuh bale ayu, anemu kasukan palala, amuja meru, dewa, er, mangunjanang, menekang padi ring lumbung, sa ayu, muani 1, bancih 2, ratu amuja angkata ngaran, nandur sarwa ser, nandur sarwa pala, sarwa wija, kapas, sami yu, kajeng kipkipan ngaran, ngawe sok pragat prajani ayu, ingkel mina sadina, ngawe cungi, bubu, sawu ayu, watek sri, danuh rasinia

Wrhaspati ngunya Sukra wage, dora,paniron, brahma,urungan, laba, menga siwangun urip ngaran, ngawe tamba ayu, lunga ngawisadain ayu, wemili, ngirisin ayu, amuja mas miwah pipis, ayu,makuh saluiring wawangunan, ayu, ngawe tunun ayu, amuja dewa muah batari ring sawah ayu meneang padi ring lumbung ayu, mabuburu ayu, luh muani bancih, ratu maglng ngaran, nandur sarwa wija, ayu, ingkel manuk sadia, aja ngejuk ayam pacang kurung,doyan payah kojarania, nawur munyi ayu, aja ngebah kayu ala, ala luas nagih ala, aja ngawe gaga sawah ala, watek suka, kumba rasinia

Sukra ngunya Buda,kalion, waya, was,kala, jaya, tutlus, pepet, dinalih tihu alangaran, masang piolas, pagedeg, ayu, katibanan carik, ngawe pedang, sadu, butus, ayu, banyu panaruh ngaran, ngawe tamba ayu, banyu urung agung, ngirisin ayu, kalabeseh muah kala di kalpa ngaran, aja menekang yeh ring carik, tamuku, miwah pundukan, ala, doyan bosor, mabuburuayu, kala gotongan, aja ngutang sawa, doyan enggal ada nutug mati, luh 2, muani 1, ratu magamparan ngaran, nandur sarwa marambat, komak, kacang, botor, tandur ayu, ingkel taru sadina, aja nekung kayu, doyan mati, watek suka, kania rasinia

Saniscara ngunya Anggara, umanis, biantara, mulu, uma, mandala, dadi, menga, sri gati turun, ngawitin ngurit, nandur ngalapin, mantenin, sami ayu, sapuh ahu ngaran, ngawe pamlasahan ayu, muah tulud ayu, ampat ngawe ayu, ngawe sanjata ayu, odalan sang hyang Saraswati, aja aca aksara, tan wenang, ngawe sima, candi, nyapuh karang, sami ayu, auja dewa, pamali, macaru, ayu, luas nagih polih kojarania, luh 2,muani 1, ratu ngamaduang ngaran, asing tandur sami ayu, ingkel buku sadina, aja nyepeg tiing, tebu, doyan kelongan, brek miwah alah, kojaraia, kala gotongan, aja ngutang sawa, doyan enggal ada nutug mati, koarania, watek sri, singha rasinia.

Nihan turunan sang sri gati ring unggwania, Saniscara, umanis, watugunung, haneng pahon, ngaran sang pujut gati, Soma, umanis tolu, haneng, abuh, ngaran sang sura gati, Buda umanis julungwangi, haneng sanggar wah ring kubuan, ngaran sang masa gati, Sukra umanis, langkir, haneng umbung, ngaran sri gati.

36

Page 37: Wariga Krimping - Sdh Edit

Redite umanis, mrakih, haneng panaringan, ngaran sang pulu gati, Anggara umanis, Uye, haneng kandang, ngaran sang wredi gati, Wrhaspati umanis ugu, haneng sawah, ngaran sang uma gati.

Nihan patengaraning luang, anut masa, desta miwah sada, ring marga, kasa ring natar galebega; karo ring lawang tengah, katiga ring natah, kapat ring umah meten, kalima, ring sanggah, kanem, ring paon, kawulu ring paryangan, kasanga ring tlutug, kadasa ring sema.

Nihan patengaraning wintang maka uger-uger, pangeramaning kartika, kulo, sando, ring tileming kedasa, matunia wetan, ring tileming desata ring asuk, kadi anusur lemah;

Ring tileming sada, kartika wetan dawuh 1, ring esuk;Ring tileming kasa, kartika wetan dawuh 2, ring esuk;Ring tileming karo, kartika wetan dawuh 3, ring esuk;Ring tileming katiga, kartika amonering akasa, ring esuk;Ring tileming kapat, kartika sengit kulon dawuh 1, ring esuk;Ring tileming kalima, kartika lingsir kulon dawuh 2 ring esuk;Ring tileming kanem, kartika amanering akasa, ring sande kadi apasang padiut;Ring tileming kapitu, kartika sengit kulon ring dawuh1, ring sande kadi apasang padiut;Ring tileming kawulu, lingsir kulon dawuh 2 ring sande kadi apasang pandiut;Ring tileming kasanga, kartika lings8ir kulon dawuh 3, ring sande kadi apasang padiut;

Nihan wintang uluku, pangremnia kulon, ring tilem jiesta, ring sande metunia wetan ring asada, ring esuk, kadi anusur lemah. Ring tileming kasa, uluku dawuh 1, wetan ring esuk.Ring tileming karo, uluku dawuh 2, wetan ring esuk Ring tileming katiga,uluku dawuh 3, weten ring esuk.Ring tileming kapat, uluku menering akasa, ring esuk.Ring tileming kalima, Uluku singit kulon dawuh 1, ring esuk.Ring tileming kanem, uluku dawuh 2, wetan ring sande kadi apasang padiut;Ring tileming kapitu, uluku, singit wetan dawuh 4, lingsir kulon ring sande kadi apasang padiut,Ring tileming kadasa, uluku dawuh 4, lingsir kulon ring sande kadi apasang padiut,

Nihan Candra para leka, ngaran, kengetakna patemuning wintang kartika luwan sang hyang Candra, dan prayatna sira, apan prayianira sang hyang candra, maparek lawan sang hyang kartika, anuju sasih sada, panglong ping 12, sida patemuning lintang kartika lawan sang hyang Candra. Kasa panglong ping 10, karo, panglong ping 7, katiga panglong ping 5, kapat panglong ping 2, kalima, tanggal ping 15, kanemtanggal ping 12kapitu tanggal ping 10, kawulu, tanggal ping 7, kasanga tanggal ping 5, kadasa tanggal ping 2, Jiesta panglong ping 15, sada patemuning lintang kartika lawan sang hyang Candra, iti patemu wintang kartika, lawan sang hyang candra, maka uger-uger sasih, dan prayatna sira, tan pahing wara dukut, tit tanggalping 4, sasih 4, rah 0 tenggek 9, isaka yusaning loka 1890.

37