vvd delft verkiezingsprogramma 2014-2018

Download VVD Delft verkiezingsprogramma 2014-2018

Post on 06-Mar-2016

218 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Verkiezingsprogramma van de VVD Delft voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014

TRANSCRIPT

 • Delft verdient meer! Meer stad, minder overheid

  VVD Delft Verkiezingsprogramma Gemeenteraad periode 2014 2018

 • Verkiezingsprogramma VVD Delft

  www.vvddelft.nl 2

  Inhoud 1 Woord vooraf ...................................................................................................................................................3

  2 Economie .........................................................................................................................................................4

  2.1 Arbeidsparticipatie ...................................................................................................................................5

  2.2 Ondernemerschap ...................................................................................................................................6

  2.3 Kenniseconomie en maakindustrie ..........................................................................................................8

  2.4 Toerisme en recreatie ..............................................................................................................................9

  2.5 Water ....................................................................................................................................................11

  2.6 Duurzaamheid .......................................................................................................................................12

  3 Samenleving ...................................................................................................................................................13

  3.1 Maatschappelijke zorg ...........................................................................................................................14

  3.2 Medische zorg ........................................................................................................................................15

  3.3 Onderwijs ..............................................................................................................................................16

  3.4 Jeugdzorg ..............................................................................................................................................18

  3.5 Sport en vrije tijd ...................................................................................................................................20

  3.6 Cultuur ...................................................................................................................................................21

  4 Leefomgeving .................................................................................................................................................23

  4.1 Verkeer, openbaar vervoer en parkeren ................................................................................................24

  4.2 Bouwen en wonen.................................................................................................................................26

  4.3 Veiligheid ...............................................................................................................................................28

  4.4 Openbare ruimte en groen ....................................................................................................................29

  4.5 Afvalstoffen en reiniging ........................................................................................................................31

  5 Lokaal bestuur ................................................................................................................................................33

  5.1 Gemeentefinancin ................................................................................................................................34

  5.2 Bestuur en dienstverlening ....................................................................................................................35

  5.3 Delft in de wereld, Europa, subsidies .....................................................................................................37

 • Verkiezingsprogramma VVD Delft

  www.vvddelft.nl 3

  1. WOORD VOORAF De snelste manier om kwijt te raken wat we hebben, is door er krampachtig aan vast te houden (Mark Rutte) Deze uitspraak van onze minister-president staat als een huis en is de komende vier jaar ook op Delft van toepassing. Voor ons betekent deze zin: Delft financieel gezond maken en houden, maar daarbij wel de gemeentelijke voorzieningen op een aanvaardbaar niveau handhaven. Dit vraagt om een andere rol van de gemeente, inwoners en bedrijven. Meer ruimte voor het individu met daarbij een lokale overheid die voorwaarden schept, faciliteert en motiveert. Die ruimte voor het individu wordt wat de VVD betreft gecreerd door een duurzame verlaging van de lokale lasten en het overlaten van taken aan mensen en organisaties die dat beter en goedkoper kunnen. Ook op het menselijke vlak staat de VVD voor de vrijheid van het individu. Dat betekent dat mensen in onze stad zichzelf moeten kunnen zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor studenten die soms een afwijkend levensritme kiezen maar ook voor andere mensen die gebukt kunnen gaan onder discriminatie. Echter vrijheid geeft ook verantwoordelijkheid. De vrijheid van n persoon mag niet leiden tot onaanvaardbare overlast voor een ander. De VVD kijkt met rotsvast vertrouwen naar de toekomst, want ondanks de slechte financile situatie van Delft hebben we toch een heel goede uitgangspositie met de historische binnenstad en de kenniseconomie als speerpunten. Die kenniseconomie loopt breed door Delft heen: van de monteur die apparaten bouwt en onderhoudt tot het hooggeleerde onderzoek wat met diezelfde apparaten door onze topuniversiteit wordt uitgevoerd. Immers de kenniseconomie kan niet zonder de maakindustrie en andersom. De komende raadsperiode van vier jaar zal niet makkelijk zijn. Er is weinig ruimte voor leuke dingen. Door de aanhoudende crisis maar ook door de grote decentralisaties van Rijk naar gemeenten op het gebied van Jeugdzorg, WMO/AWBZ en participatiewet. Er zijn geen snelle oplossingen en we kunnen ons niet de luxe veroorloven om de problemen rustig n voor n aan te pakken. De gemeente Delft zal er al een hele kluif aan hebben haar wettelijke taken goed uit te voeren. Onvermijdelijk zullen ook gevestigde belangen geraakt worden. Juist in deze lastige omstandigheden staat de VVD klaar om bestuursverantwoordelijkheid te dragen in een nieuw college van B&W. De VVD heeft 5 speerpunten voor een mooi, veilig en betaalbaar Delft:

  Minder woonlasten Minder bezuinigingen op openbare ruimte Meer (fiets)verkeersveiligheid Meer banen Meer zorg op maat

  Bart Smals, lijsttrekker VVD Delft

 • Verkiezingsprogramma VVD Delft

  www.vvddelft.nl 4

  2. ECONOMIE

  Gerealiseerde effecten in 2018 Een sterke economie zorgt voor banen, biedt welvaart voor inwoners en kansen voor ondernemers. Economische groei ontstaat niet door de overheid, maar komt uit de handen van mensen. Hardwerkende burgers en hun ondernemerschap zijn de motor van de Delftse economie en deze economie staat onder druk. De werkloosheid in Delft stijgt en de concurrentie met andere regios is hevig. Ondernemers moeten de ruimte krijgen om te ondernemen en mensen moeten gestimuleerd worden om te werken. De overheid mag economische groei niet hinderen, maar moet die ondersteunen. De VVD kiest dan ook voor een kleine en krachtige overheid met lage lasten en zonder overbodige regels. Tegelijkertijd moet die overheid de juiste randvoorwaarden creren, zodat de economie kan groeien zonder daarbij de eigen verantwoordelijkheid van burgers en ondernemers tekort te doen. De VVD wil dat in 2018:

  Delft de economische motor van de regio is. Delft Kennisstad nummer 1 is in Nederland. In Delft: iedereen die kan werken ook werkt.

  De VVD wil deze effecten realiseren door in te zetten op ondernemerschap, kenniseconomie & maakindustrie, toerisme & recreatie en arbeidsparticipatie. Dit hoofdstuk presenteert de maatregelen die de VVD wil nemen.

 • Verkiezingsprogramma VVD Delft

  www.vvddelft.nl 5

  2.1 ARBEIDSPARTICIPATIE

  De situatie in Delft In Delft zijn iets meer dan 3000 geregistreerde werklozen. Een groot gedeelte van deze groep zou het liefst op eigen benen staan. Delft is van oudsher een industriestad die zich de laatste drie decennia heeft omgevormd tot een dienstenstad. Nu maken we de overgang naar een kenniseconomie, waarbij een succesvolle wisselwerking tussen de kennisinfrastructuur en de maakindustrie wordt nagestreefd. Toch zijn er nu te weinig banen in Delft en heeft een groot gedeelte van de werknemers niet het juiste profiel om een rol in de nieuwe economie te kunnen vervullen.

  De VVD wil Dat iedereen die kan werken, ook werkt. De gemeente ondersteunt mensen die buiten hun schuld hun baan verliezen, maar uitkeringen kosten uiteindelijk alle Delftenaren veel geld. Uitkeringen zijn dus in beginsel altijd tijdelijk. Wie in een uitkeringssituatie belandt, moet en wil zo snel mogelijk weer aan het werk. Daarom is iedereen met een uitkering in Delft verplicht een opleiding te volgen of werkzaamheden uit te voeren. Daartoe maakt de gemeente afspraken met gemeenten en bedrijven waar werk voorhanden is. Dit natuurlijk het liefst in Delft, maar anders in het Westland of de haven van Rotterdam. Alleen voor mensen die echt niet kunnen werken, is er langdurige ondersteuning. Tijdelijk vrijwilligerswerk vergroot de kans op een baan, maar de VVD heeft een voorkeur voor begeleiding in de richting van een betaalde baan. De VVD wil dat iemand die van een uitkering naar een baan gaat, er dan ook financieel merkbaar op