vrijwillige buurtwerking in een plattelandsomgeving buurtwerking lennik

31
Vrijwillige buurtwerking in een plattelandsomgeving Buurtwerking Lennik

Upload: raphael-maes

Post on 12-May-2015

225 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Vrijwillige buurtwerking in een plattelandsomgeving Buurtwerking Lennik

Vrijwillige buurtwerking in een plattelandsomgeving

Buurtwerking Lennik

Page 2: Vrijwillige buurtwerking in een plattelandsomgeving Buurtwerking Lennik
Page 3: Vrijwillige buurtwerking in een plattelandsomgeving Buurtwerking Lennik

Doelstellingen

Ondersteunen van personen met zorg zodat deze op een kwalitatieve manier langer thuis kunnen wonen. Eveneens beogen we een warmere samenleving, iets meer met elkaar leven in plaats van naast elkaar.

Page 4: Vrijwillige buurtwerking in een plattelandsomgeving Buurtwerking Lennik

Doelgroep

Personen met zorg, namelijk: Senioren Zieken Personen met een beperking …

Page 5: Vrijwillige buurtwerking in een plattelandsomgeving Buurtwerking Lennik

Taken buurtwerker

Bezoekjes brengen Info en advies geven Leeshulp Kleine klusjes Kleine boodschappen Helpen organisatie buurtfeest Bedelen kerstkorven …

Page 6: Vrijwillige buurtwerking in een plattelandsomgeving Buurtwerking Lennik
Page 7: Vrijwillige buurtwerking in een plattelandsomgeving Buurtwerking Lennik

Rechten en plichten organisatie

Buurtwerker ondersteunen en begeleiden Buurtwerker op de hoogt brengen van

belangrijke zaken Aanbieden van aangepaste vorming Buurtwerker helpen bij in orde stellen van

eventuele vrijstellingen Organisatie kan samenwerking stopzetten

Page 8: Vrijwillige buurtwerking in een plattelandsomgeving Buurtwerking Lennik

Rechten en plichten buurtwerker

Geheimhouding en discretie Signalisatie aan coördinator Respect voor eigenheid en wensen van

anderen Eindverantwoordelijkheid in orde stellen

eventuele vrijstellingen Kan samenwerking stopzetten

Page 9: Vrijwillige buurtwerking in een plattelandsomgeving Buurtwerking Lennik

Verzekering

De organisatie heeft een verzekering voor schade die de buurtwerker aan derden veroorzaakt

Page 10: Vrijwillige buurtwerking in een plattelandsomgeving Buurtwerking Lennik

Vergoeding

De buurtwerking zelf is vrijwillig De vrijwilliger wordt wel regelmatig via een

gratis groepsactiviteit bedankt voor zijn inzet

vb. etentje, uitstap, culturele activiteit, …

Page 11: Vrijwillige buurtwerking in een plattelandsomgeving Buurtwerking Lennik
Page 12: Vrijwillige buurtwerking in een plattelandsomgeving Buurtwerking Lennik

Ondersteuning

Nodige informatie: infogids diensten en organisaties binnen

gemeente Startersmap voor de vrijwillige buurtwerker

Aangepast vorming Contact andere buurtwerkers, uitwisseling

ervaringen Goede wisselwerking vrijwilliger en

coördinator

Page 13: Vrijwillige buurtwerking in een plattelandsomgeving Buurtwerking Lennik

Vergaderingen

Driemaandelijks Informatieverstrekking Ervaringuitwisseling Signalisatie Deelname is vrijwillig Kan ook individueel gesprek coördinator

hebben

Page 14: Vrijwillige buurtwerking in een plattelandsomgeving Buurtwerking Lennik

Evaluatie

Jaarlijks evaluatievergadering met groepsmoment en individueel evaluatieformulier (kan anoniem)

Jaarlijks individueel evaluatiegesprek met coördinator

Page 15: Vrijwillige buurtwerking in een plattelandsomgeving Buurtwerking Lennik
Page 16: Vrijwillige buurtwerking in een plattelandsomgeving Buurtwerking Lennik

Oppasdienst

Sommige buurtwerkers zetten zich in voor de oppasdienst

Vb wekelijks wanneer mantelzorgen inkopen doet, komt oppasser enkele uren langs om een oogje in het zeil te houden

Page 17: Vrijwillige buurtwerking in een plattelandsomgeving Buurtwerking Lennik

Doelstelling oppasdienst

Voor maximum enkele uren per dag de mantelzorger ontlasten

Bieden van toezicht en gezelschap

Page 18: Vrijwillige buurtwerking in een plattelandsomgeving Buurtwerking Lennik

Doelgroep oppasdienst

Bejaarden of personen met een handicap die nog thuis verblijven

vb. persoon die dementerend is, waar de partner instaat voor de zorg

Page 19: Vrijwillige buurtwerking in een plattelandsomgeving Buurtwerking Lennik

Voorwaarden oppasdienst

Maximaal enkele uren per dag Behoefte tijdelijk en beperkt In samenwerking met thuisverzorgende of

familie Kostprijs van € 2,50 per uur

Page 20: Vrijwillige buurtwerking in een plattelandsomgeving Buurtwerking Lennik
Page 21: Vrijwillige buurtwerking in een plattelandsomgeving Buurtwerking Lennik

Andere vrijwilligersdiensten van het OCMW Lennik Minder Mobielen Centrale

Ontmoetingscentrum voor senioren

Page 22: Vrijwillige buurtwerking in een plattelandsomgeving Buurtwerking Lennik

Minder Mobielen Centrale

Vrijwillige chauffeurs verzorgen het vervoer voor mensen met verplaatsingsproblemen en met beperkt inkomen om alternatieve transportmogelijkheden in te schakelen

Inschrijvingsgeld: € 7 / jaar Kilometervergoeding: € 0,30 per afgelegde

km vb. dokter, ziekenhuis, kapper,

boodschappen, familie, sociale activiteit, …

Page 23: Vrijwillige buurtwerking in een plattelandsomgeving Buurtwerking Lennik
Page 24: Vrijwillige buurtwerking in een plattelandsomgeving Buurtwerking Lennik
Page 25: Vrijwillige buurtwerking in een plattelandsomgeving Buurtwerking Lennik

Ontmoetingscentrum voor senioren

Richt zich voornamelijk naar senioren 1,5 dagen open Drank en versnapering aan democratische

prijs Maandelijks kaartnamiddag Gratis koffie met gebak tijdens seniorenweek

Page 26: Vrijwillige buurtwerking in een plattelandsomgeving Buurtwerking Lennik
Page 27: Vrijwillige buurtwerking in een plattelandsomgeving Buurtwerking Lennik
Page 28: Vrijwillige buurtwerking in een plattelandsomgeving Buurtwerking Lennik

Zorgnetwerk Pajottenland+

In samenwerking met 5 buurgemeenten Wat? Huisbezoeken bij 75-jarigen:

Info geven i.v.m. dienstverlening en tegemoetkomingen Zorgnoden detecteren en opvolgen

Doel? Personen zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving laten wonen op een menswaardige manier

Duur project? Van 2010 tot 2012Nauwe samenwerking met vrijwilligers

Page 29: Vrijwillige buurtwerking in een plattelandsomgeving Buurtwerking Lennik
Page 30: Vrijwillige buurtwerking in een plattelandsomgeving Buurtwerking Lennik
Page 31: Vrijwillige buurtwerking in een plattelandsomgeving Buurtwerking Lennik

OCMW Lennik

Frans Van der Steenstraat 6

1750 Lennik

02/532.45.41 Griet Clottemans:

Coördinator vrijwilligerswerking

Valerie OpligtenbergProjectverantwoordelijke Zorgnetwerk Pajottenland+

Nathalie HertveldtDispatching Minder Mobielen Centrale