vremenik pisanih provjera znanja - os-semovec.skole.hr · 2.b razred nastavni predmet datum...

22
VREMENIK PISANIH PROVJERA ZNANJA šk. god. 2018./2019. 1.polugodište OSNOVNA ŠKOLA ŠEMOVEC

Upload: others

Post on 15-Sep-2019

19 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

VREMENIK PISANIH PROVJERA ZNANJA

šk. god. 2018./2019.

1.polugodište

OSNOVNA ŠKOLA ŠEMOVEC

1. a razred Nastavni predmet Datum Bilješka

Matematika 27.09.2018.

Odnosi među predmetima;Tijela u prostoru

Hrvatski jezik 09.10.2018. Pisanje i čitanje A,E,I,O,U

Priroda i društvo 10.10.2018. Škola;Jesen;Blagdani

Matematika 25.10.2018. Geometrijski likovi

Priroda i društvo 07.11.2018. Snalazimo se u prostoru;Promet

Hrvatski jezik 12.11.2018. Interpunkcija,Rečenica

Hrvatski jezik 26.11.2018. Glas,slovo,riječ,rečenica

Matematika 29.11.2018. Brojevi do 5;Uspoređivanje brojeva do 5

Hrvatski jezik 10.12.2018. Sastavljanje rečenica od zadanih nizova riječi

Priroda i društvo 12.12.2018. Obitelj; Dom

Hrvatski jezik 14.12.2018. Čitanje s razumijevanjem

Hrvatski jezik 18.12.2018.

Diktat(slovo,slog,riječ,veliko početno slovo na početku rečenice i kod pisanja imena)

Matematika 19.12.2018. Zbrajanje i oduzimanje do 5

1.b razred Nastavni predmet Datum Bilješka

Matematika 28.09.2018.

Odnosi među predmetima;Tijela u prostoru

Hrvatski jezik 09.10.2018. Pisanje i čitanje A,E,I,O,U

Priroda i društvo 10.10.2018. Škola,Jesen,;Blagdani

Matematika 26.10.2018. Geometrijski likovi

Priroda i društvo 09.11.2018. Snalazimo se u prostoru;Promet

Hrvatski jezik 12.11.2018. Interpunkcija;Rečenica

Hrvatski jezik 26.11.2018. Glas,slovo,riječ,rečenica

Matematika 29.11.2018.

Brojevi do 5;Uspoređivanje brojeva do 5

Hrvatski jezik 10.12.2018. Sastavljanje rečenica od zadanih nizova riječi

Priroda i društvo 12.12.2018. Obitelj;Dom

Hrvatski jezik 14.12.2018. Čitanje s razumijevanjem

Hrvatski jezik 18.12.2018.

Diktat(slovo,slog,riječ,rečenica,veliko počtno slovo na početku rečenice i kod pisanja imena)

Matematika 19.12.2018. Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 5

2.a razred Nastavni predmet Datum Bilješka

Matematika 13.09.2018. Uvodni ispit znanja

Hrvatski jezik 18.09.2018.

Kratka pisana provjera - abeceda; glas; slovo; riječ; rečenica; pisanje velikog slova

Matematika 19.09.2018.

Kratka provjera - Zbrajanje i oduzimanje do 20; Geometrijska tijela i likovi; Zadaci riječima

Hrvatski jezik 25.09.2018. Ispit predznanja

Priroda i društvo 27.09.2018. Obitelj i rodbina

Hrvatski jezik 04.10.2018. Pisana provjera

Hrvatski jezik 16.10.2018.

2. ispit znanja: Otvornici; zatvornici; slog; spojnica

Njemački jezik I 26.10.2018. Test 1 (Lektion 1 - 2)

Priroda i društvo 29.10.2018. Jesen

Matematika 30.10.2018. 1. ispit znanja

Hrvatski jezik 16.11.2018. Pisana provjera

Priroda i društvo 22.11.2018. Kultura stanovanja

Njemački jezik I 28.11.2018. Test 2 (Lektion 3)

Vjeronauk - Katolički (izborni) 30.11.2018.

Prva pisana provjera znanja (II. Bog je čudesno stvorio svijet i ljude)

Matematika 10.12.2018. 2. ispit znanja

Priroda i društvo 17.12.2018. Snalaženje u vremenu

2.b razred Nastavni predmet Datum Bilješka

Priroda i društvo 12.09.2018. Inicijalna provjera znanja

Matematika 13.09.2018. Uvodni ispit znanja

Priroda i društvo 21.09.2018. Ispit znanja -Ponašanje u školi

Hrvatski jezik 24.09.2018. Ispit predznanja

Priroda i društvo 28.09.2018. Ispit znanja -Obitelj i rodbina

Hrvatski jezik 05.10.2018. Jesen -Ana Đokić -pisana provjera

Hrvatski jezik 19.10.2018.

2.Ispit znanja -(otvornici,zatvornici,slog ,spojnica)

Njemački jezik 23.10.2018. Test 1 (Lektion 1 - 2)

Priroda i društvo 26.10.2018. Ispit znanja- Jesen

Matematika 07.11.2018. 1.Ispit znanja- Brojevi do 100

Vjeronauk - Katolički (izborni) 12.11.2018.

Pisana provjera II. nastavne cjeline: Bog je čudesno stvorio svijet i ljude

Hrvatski jezik 16.11.2018. Patuljci -Vera Zemenuić -pisana provjera

Njemački jezik 20.11.2018. Test 2 (Lektion 3)

Priroda i društvo 21.11.2018. Ispit znanja-Kultura stanovanja

Matematika 13.12.2018.

2.Ispit znanja -Zbrajanje dvoznamenkastog i jednoznamenkastog broja ,Oduzimanje jednoznamenkastog broja od dvoznamenkastog.

Priroda i društvo 19.12.2018. Ispit znanja-Snalaženje u vremenu

3. razred Nastavni predmet Datum Bilješka

Matematika 12.09.2018. Uvodni ispit znanja

Hrvatski jezik 20.09.2018. Čitanje s razumijevanjem

Hrvatski jezik 03.10.2018. Ispit predznanja

Priroda i društvo 04.10.2018. Snalaženje u prostoru

Priroda i društvo 25.10.2018. Nastajanje zemljovida

Njemački jezik I 30.10.2018. Test 1 (Lektion 1 - 2)

Hrvatski jezik 13.11.2018. Čitanje s razumijevanjem

Priroda i društvo 19.11.2018. Obilježja zavičaja

Matematika 27.11.2018.

Prvi ispit znanja (pisano zbrajanje i oduzimanje)

Hrvatski jezik 04.12.2018. Imenice

Njemački jezik I 11.12.2018. Test 2 (Lektion 3 - 4)

Priroda i društvo 17.12.2018. Gospodarstvo zavičaja

Matematika 19.12.2018. Drugi ispit znanja (pisano množenje)

4. a razred Nastavni predmet Datum Bilješka

Hrvatski jezik 04.09.2018. Inicijalni ispit znanja

Matematika 10.09.2018. Inicijalni ispit znanja

Priroda i društvo 24.09.2018. Priroda, Život biljke, Sunce, Zrak

Matematika 27.09.2018.

Provjera znanja nakon ponavljanja gradiva 3. razreda

Hrvatski jezik 28.09.2018. Provjera znanja

Hrvatski jezik 12.10.2018. Imenice - provjera znanja

Matematika 25.10.2018. Brojevi do 1 000 000

Hrvatski jezik 26.10.2018. Glagoli - provjera znanja

Priroda i društvo 29.10.2018.

Voda, Kruženje vode u prirodi, Tlo, Život životinje

Hrvatski jezik 30.10.2018.

Lektira: I.B.Mažuranić: Regoč, Šuma Striborova

Engleski jezik II (izborni) 05.11.2018. Progress test 1

Hrvatski jezik 06.11.2018. Ispit znanja: Imenice, glagoli

Njemački jezik I 07.11.2018. Test 1 (Lektion 1 - 2)

Hrvatski jezik 16.11.2018. Diktat

Matematika 19.11.2018. Ispit znanja: Pisano zbrajanje i oduzimanje

Priroda i društvo 22.11.2018. Brežuljkasti krajevi RH

Hrvatski jezik 23.11.2018. Čitanje s razumijevanjem

Hrvatski jezik 30.11.2018. Lektira: M. Lovrak: Družba Pere Kvržice

Njemački jezik I 05.12.2018. Test 2 (Lektion 3 - 4)

Matematika 10.12.2018. Kut

Priroda i društvo 11.12.2018. Gorski krajevi RH

Hrvatski jezik 14.12.2018. Ispit znanja gradiva 1. polugodišta

Matematika 17.12.2018.

Pisano množenje višeznamenkastog broja jednoznamenkastim

4. b razred Nastavni predmet Datum Bilješka

Hrvatski jezik 05.09.2018. Inicijalni ispit znanja gradiva 3. razreda

Matematika 06.09.2018. Inicijalni ispit znanja -gradivo 3. razreda

Priroda i društvo 24.09.2018. 1. ispit znanja: Priroda, Život biljke, Sunce, Zrak

Matematika 27.09.2018.

Pisana provjera znanja nakon ponavljanja gradiva 3. razreda

Hrvatski jezik 28.09.2018. Provjera znanja

Hrvatski jezik 12.10.2018. Imenice- provjera znanja

Hrvatski jezik 24.10.2018. Glagoli -provjera znanja

Matematika 25.10.2018. Ispit znanja : Brojevi do 1 000 000

Hrvatski jezik 26.10.2018. Lektira : Ivana Brlić- Mažuranić: Regoč

Priroda i društvo 29.10.2018.

2. ispit znanja: Voda, kruženje vode u prirodi, tlo, život životinje

Hrvatski jezik 30.10.2018. Ispit znanja (Imenice, glagoli)

Engleski jezik II (izborni) 06.11.2018. Progress test

Njemački jezik I 07.11.2018. Test 1 (Lektion 1 - 2)

Hrvatski jezik 14.11.2018. Diktat

Matematika 19.11.2018. Ispit znanja : Pisano zbrajanje i oduzimanje

Priroda i društvo 20.11.2018.

3. ispit znanja: Brežuljkasti krajevi Republike Hrvatske

Hrvatski jezik 23.11.2018. Čitanje s razumijevanjem

Hrvatski jezik 28.11.2018. Lektira: Družba Pere Kvržice, Mato Lovrak

Njemački jezik I 05.12.2018. Test 2 (Lektion 3 - 4)

Matematika 10.12.2018. Ispit znanja: Kut

Hrvatski jezik 12.12.2018. Ispit znanja gradiva 1. polugodišta

Priroda i društvo 13.12.2018. 4. ispit znanja: Gorski krajevi

Matematika 18.12.2018.

Pisana provjera znanja: Pisano množenje višeznamenkastoga broja jednoznamenkastim

5. a razred Nastavni predmet Datum Bilješka

Matematika 11.09.2018. Uvodni ispit znanja

Matematika 25.09.2018.

Kratka pismena provjera domaćih zadaća

Njemački jezik I 28.09.2018. Das Diktat

Priroda 02.10.2018. 1. pisana provjera znanja

Hrvatski jezik 18.10.2018.

1. ispit znanja iz jezika: Imenice, glagoli, pridjevi

Engleski jezik II (izborni) 19.10.2018. Progress test - unit 1

Povijest 22.10.2018.

Prva pisana provjera znanja iz nastavnih cjelina "Učimo povijest" i "Čovjek u prapovijesti"

Vjeronauk - Katolički (izborni) 25.10.2018.

Prva pisana provjera znanja (II. Religija u životu čovjeka - Božji tragovi)

Njemački jezik I 30.10.2018. Kontrollarbeit

Informatika 05.11.2018.

Prva pisana provjera znanja - Jezik računala i Spremnici i datoteke

Matematika 06.11.2018. 1. ispit znanja: Prirodni brojevi

Geografija 12.11.2018.

1. pisana provjera znanja - Naš planet Zemlja, Gibanja Zemlje

Njemački jezik I 16.11.2018. Das Diktat

Priroda 21.11.2018. 2. pisana provjera znanja

Hrvatski jezik 23.11.2018. 1. školska zadaća

Engleski jezik II (izborni) 05.12.2018. Progress test - unit 2

Povijest 06.12.2018. Druga pisana provjera znanja iz nastavne

cjeline "Civilizacije prvih pisama"

Hrvatski jezik 07.12.2018.

2. ispit znanja iz jezika: Nepromjenjive riječi

Matematika 11.12.2018.

2. ispit znanja: Djeljivost prirodnih brojeva

Geografija 12.12.2018.

2. pisana provjera znanja - Geografska karta

Hrvatski jezik 13.12.2018. 1. ispit znanja iz književnosti

Njemački jezik I 18.12.2018. Kontrollarbeit

5. b razred Nastavni predmet Datum Bilješka

Matematika 10.09.2018. Uvodni ispit znanja

Matematika 24.09.2018.

Kratka pismena provjera domaćih zadaća

Njemački jezik I 27.09.2018. Das Diktat

Priroda 03.10.2018. 1.pisana provjera znanja

Hrvatski jezik 15.10.2018.

1. ispit znanja iz jezika: Imenice, glagoli, pridjevi

Engleski jezik II (izborni) 17.10.2018. Progress test - unit 1

Povijest 22.10.2018.

Prva pisana provjera znanja iz nastavnih cjelina "Učimo povijest" i "Čovjek u prapovijesti"

Njemački jezik I 29.10.2018. Kontrollarbeit

Vjeronauk - Katolički (izborni) 30.10.2018.

Prva pisana provjera znanja (II. Religija u životu čovjeka - Božji tragovi)

Matematika 05.11.2018. 1. ispit znanja: Prirodni brojevi

Informatika 06.11.2018.

Prva pisana provjera znanja - Jezik računala i Spremnici i datoteke

Njemački jezik I 15.11.2018. Das Diktat

Geografija 21.11.2018.

1. pisana provjera znanja - Naš planet Zemlja, Gibanja Zemlje

Hrvatski jezik 23.11.2018. 1. školska zadaća

Priroda 24.11.2018. 2.pisana provjera znanja

Engleski jezik II (izborni) 28.11.2018. Progress test - unit 2

Hrvatski jezik 05.12.2018.

2. ispit znanja iz jezika: Nepromjenjive riječi

Povijest 06.12.2018.

Druga pisana provjera znanja iz nastavne cjeline "Civilizacije prvih pisama"

Matematika 10.12.2018.

2. ispit znanja: Djeljivost prirodnih brojeva

Hrvatski jezik 12.12.2018. 1. ispit znanja iz književnosti

Njemački jezik I 17.12.2018. Kontrollarbeit

Geografija 19.12.2018.

2. pisana provjera znanja - Geografska karta

6. a razred Nastavni predmet Datum Bilješka

Hrvatski jezik 13.09.2018. Inicijalni ispit znanja

Priroda 18.09.2018.

1. kratka pisana provjera znanja - Živa bića, stanište i životni uvjeti

Geografija 20.09.2018.

Kratka pisana provjera znanja - Gustoća naseljenosti i prirodna promjena

Matematika 21.09.2018. Kratka pisana provjera - Razlomci

Njemački jezik I 28.09.2018. Das Diktat

Matematika 02.10.2018.

Kratka provjera - Razlomci (brojevni pravac, zbrajanje i oduzimanje, množenje)

Engleski jezik II (izborni) 10.10.2018. Progress test - unit 1

Geografija 15.10.2018. 1. pisana provjera znanja - Zemlja i ljudi

Matematika 23.10.2018. 1. ispit znanja - Razlomci

Priroda 24.10.2018. 1. pisana provjera znanja

Njemački jezik I 26.10.2018. Kontrollarbeit

Engleski jezik II (izborni) 13.11.2018. Progress test - unit 2

Njemački jezik I 14.11.2018. Das Diktat

Povijest 16.11.2018.

1. pisana provjera znanja - Europa i Sredozemlje nakon seobe naroda, Feudalno društvo, Hrvatska u ranom srednjem vijeku

Hrvatski jezik 19.11.2018. 1. ispit znanja; Zamjenice

Priroda 21.11.2018. 2. pisana provjera znanja

Matematika 04.12.2018. 2. ispit znanja - Trokut

Informatika 05.12.2018.

Prva pisana provjera znanja - Osnove računala, Programiranje i Obrada teksta

Hrvatski jezik 07.12.2018. 1. školska zadaća

Geografija 13.12.2018. 2. pisana provjera znanja - Azija

Njemački jezik I 14.12.2018. Kontrollarbeit

6. b razred Nastavni predmet Datum Bilješka

Hrvatski jezik 13.09.2018. Inicijalni ispit znanja

Priroda 18.09.2018.

1. kratka pisana provjera znanja - Živa bića, stanište i životni uvjeti

Geografija 19.09.2018.

Kratka pisana provjera znanja - Gustoća naseljenosti i prirodna promjena

Matematika 21.09.2018. Kratka provjera - Razlomci

Njemački jezik I 28.09.2018. Das Diktat

Matematika 02.10.2018.

Kratka provjera - Razlomci (brojevni pravac, zbrajanje i oduzimanje, množenje)

Engleski jezik II (izborni) 10.10.2018. Progress test - unit 1

Geografija 15.10.2018. 1. pisana provjera znanja - Zemlja i ljudi

Matematika 23.10.2018. 1. ispit znanja - Razlomci

Priroda 24.10.2018. 1. pisana provjera znanja

Njemački jezik I 26.10.2018. Kontrollarbeit

Engleski jezik II (izborni) 14.11.2018. Progress test - unit 2

Njemački jezik I 15.11.2018. Das Diktat

Povijest 16.11.2018.

1. pisana provjera znanja - Europa i Sredozemlje nakon seobe naroda, Feudalno društvo, Hrvatska u ranom srednjem vijeku

Hrvatski jezik 19.11.2018. 1. ispit znanja; Zamjenice

Priroda 21.11.2018. 2. pisana provjera znanja

Matematika 04.12.2018. 2. ispit znanja - Trokut

Informatika 05.12.2018.

Prva pisana provjera znanja - Osnove računala, Programiranje i Obrada teksta

Hrvatski jezik 10.12.2018. 1. školska zadaća

Geografija 11.12.2018. 2. pisana provjera znanja - Azija

Njemački jezik I 14.12.2018. Kontrollarbeit

7. razred Nastavni predmet Datum Bilješka

Hrvatski jezik 14.09.2018. Inicijalni ispit znanja

Matematika 21.09.2018.

Kratka pismena provjera domaćih zadaća

Fizika 24.09.2018.

Kratka provjera - pretvorbe mjernih jedinica

Njemački jezik I 25.09.2018. Meine Traumschule- Aufsatz

Matematika 02.10.2018. 1. ispit znanja: Koordinatni sustav

Biologija 03.10.2018. 1. pisana provjera znanja

Vjeronauk - Katolički (izborni) 09.10.2018.

Prva pisana provjera znanja (I. Upoznajmo i izgradimo vlastitu osobnost)

Fizika 22.10.2018. 1. Kontrolna zadaća - Tijela i tvari

Hrvatski jezik 25.10.2018. 1. ispit znanja iz jezika: Zamjenice

Njemački jezik I 26.10.2018. Kontrollarbeit

Geografija 29.10.2018.

1. pisana provjera znanja - Prirodno-geografska obilježja Europe

Engleski jezik II (izborni) 30.10.2018. Progress test - unit 1

Kemija 31.10.2018. 1. provjera praktičnog rada

Informatika (izborni) 06.11.2018.

1.pismena provjera(grupa A) - Programiranje i računalno razmišljanje

Informatika (izborni) 07.11.2018.

1.pismena provjera(grupa B) - Programiranje i računalno razmišljanje

Povijest 08.11.2018. Prva pisana provjera znanja iz nastavnih

cjelina "Svijet i Hrvatska u osvit modernog doba", "Oblikovanje modernog društva - Industrijska revolucija" i "Europa u promjenana: od Francuske revolucije do Bečkog kongresa"

Njemački jezik I 13.11.2018. Das Diktat

Biologija 14.11.2018. 2. pisana provjera znanja

Hrvatski jezik 22.11.2018. 1. školska zadaća

Hrvatski jezik 29.11.2018. 1. ispit znanja iz književnosti

Kemija 05.12.2018. 1. pisana provjera

Engleski jezik II (izborni) 06.12.2018. Progress test - unit 2

Fizika 10.12.2018. Kratka pisana provjera

Matematika 11.12.2018.

2. ispit znanja: Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost

Hrvatski jezik 13.12.2018.

2. ispit znanja iz jezika: Rečenični dijelovi

Geografija 14.12.2018.

2. pisana provjera znanja - Društveno-gospodarska obilježja Europe i Države Zapadne Europe

Povijest 17.12.2018.

Druga pisana provjera znanja iz nastavne cjeline "Hrvatski narodni preporod i pojava modernih nacija u Europi"

Njemački jezik I 18.12.2018. Kontrollarbeit

8. a razred Nastavni predmet Datum Bilješka

Hrvatski jezik 14.09.2018. Inicijalni ispit znanja

Matematika 17.09.2018.

Kratka pismena provjera domaćih zadaća

Biologija 20.09.2018.

1. kratka pisana provjera znanja - Srodnost i raznolikost živih bića, Nespolno i spolno razmnožavanje

Kemija 24.09.2018. Rješavanje problema

Njemački jezik I 25.09.2018. Das Diktat

Matematika 28.09.2018.

Kratka pismena provjera domaćih zadaća

Geografija 11.10.2018.

1. pisana provjera znanja - Geografske karte i orijentacija

Engleski jezik II (izborni) 18.10.2018. Progress test - unit 1

Povijest 25.10.2018.

1. pisana provjera znanja - Versailleski poredak/ Demokratski procesi između dvaju ratova/ Totalitarni režimi

Informatika (izborni) 26.10.2018. 1.pismena provjera - Osnove IKT-a

Njemački jezik I 29.10.2018. Kontrollarbeit

Fizika 31.10.2018.

1. Ispit znanja - Elektricitet i magnetizam 1

Matematika 07.11.2018.

1. ispit znanja: Kvadriranje i korjenovanje

Biologija 08.11.2018. 1. pisana provjera znanja

Kemija 12.11.2018. 1. provjera praktičnog rada

Hrvatski jezik 13.11.2018. 1. ispit znanja; Rečenica

Njemački jezik I 14.11.2018. Das Diktat

Engleski jezik II (izborni) 26.11.2018. Progress test - unit 2

Kemija 03.12.2018. 1. pisana provjera znanja

Hrvatski jezik 04.12.2018. 1. školska zadaća

Povijest 11.12.2018.

2. pisana provjera znanja - Hrvatska u Prvoj Jugoslaviji

Njemački jezik I 12.12.2018. Kontrollarbeit

Biologija 13.12.2018. 2. pisana provjera znanja

Geografija 14.12.2018.

2. pisana provjera znanja - Prirodno-geografska i opća obilježja Hrvatske

Matematika 17.12.2018. 2. ispit znanja: Pitagorin poučak

Fizika 19.12.2018.

2. Ispit znanja - Elektricitet i magnetizam 2

8. b razred Nastavni predmet Datum Bilješka

Hrvatski jezik 14.09.2018. Inicijalni ispit znanja

Matematika 18.09.2018.

Kratka pismena provjera domaćih zadaća

Biologija 21.09.2018.

1. kratka pisana provjera znanja - Srodnost i raznolikost živih bića, Nespolno i spolno razmnožavanje

Kemija 24.09.2018. Rješavanje problema

Njemački jezik I 26.09.2018. Das Diktat

Matematika 28.09.2018.

Kratka pismena provjera domaćih zadaća

Geografija 04.10.2018.

1. pisana provjera znanja - Geografske karte i orijentacija

Informatika (izborni) 17.10.2018. 1.pismena provjera - Osnove IKT-a

Engleski jezik II (izborni) 18.10.2018. Progress test - unit 1

Povijest 24.10.2018.

1. pisana provjera znanja - Versailleski poredak/ Demokratski procesi između dvaju ratova/ Totalitarni režimi

Njemački jezik I 29.10.2018. Kontrollarbeit

Fizika 05.11.2018.

I. ispit znanja - Elektricitet i magnetizam 1

Matematika 08.11.2018.

1. ispit znanja: Kvadriranje i korjenovanje

Biologija 09.11.2018. 1. pisana provjera znanja

Kemija 12.11.2018. 1. provjera praktičnog rada

Hrvatski jezik 13.11.2018. 1. ispit znanja; Rečenica

Njemački jezik I 15.11.2018. Das Diktat

Engleski jezik II (izborni) 26.11.2018. Progress test - unit 2

Kemija 03.12.2018. 1. pisana provjera znanja

Hrvatski jezik 04.12.2018. 1. školska zadaća

Geografija 05.12.2018.

2. pisana provjera znanja - Prirodno-geografska i opća obilježja Hrvatske

Povijest 06.12.2018.

2. pisana provjera znanja - Hrvatska u Prvoj Jugoslaviji

Matematika 12.12.2018. 2. ispit znanja: Pitagorin poučak

Njemački jezik I 13.12.2018. Kontrollarbeit

Biologija 14.12.2018. 2. pisana provjera znanja

Fizika 17.12.2018.

2. Ispit znanja - Elektricitet i magnetizam 2