vragen over de schoolregels everything you want to know, but you’re afraid to ask

Download Vragen over de schoolregels Everything you want to know, but you’re afraid to ask

Post on 12-May-2015

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Dia 1
 • Vragen over de schoolregels Everything you want to know, but youre afraid to ask
 • Dia 2
 • 1. Mag een leerling drinken en/of eten in de les? A. eten niet, maar drinken wel B. eten niet en alleen water drinken C. allebei niet
 • Dia 3
 • 2.Wat gebeurt er als een leerling vaak te laat komt? A.moet de leerling nakomen B.niks C.ambtenaar leerplicht wordt ingeschakeld
 • Dia 4
 • 3. Mag een leerling binnen de school met een mobiel telefoneren ? A. alleen in de kantine B. ja,overal C. nee, nergens
 • Dia 5
 • 4.Mag een leerling een mobiel als rekenmachine gebruiken in de les? A.ja B.nee C.soms
 • Dia 6
 • 5.Mag een leerling een mobiel als horloge gebruiken? A. ja B. nee C. soms
 • Dia 7
 • 6. Wie mogen er hun fiets stallen aan de Lyceumlaan? A. de bovenbouw B. iedereen C. examenklassen
 • Dia 8
 • 7.Wat moet een leerling doen als hij/zij de schoolpas kwijt is? A.briefje halen bij je teamleider en dan in de mediatheek een nieuwe pas regelen B.briefje halen bij je teamleider en bij de concirge een nieuwe pas regelen C.bij de concirge een nieuwe halen
 • Dia 9
 • 8.Wie zijn de vertrouwenspersonen op school? A.Dhr. Dormans en Mevr. Oversluizen B.Mevr. Dunweg en Mevr. Vermeulen C.Dhr. Wesselius en Mevr. Vermeulen
 • Dia 10
 • 9. Wanneer gaat iemand naar een vertrouwenspersoon? als een personeelslid seksueel gentimideerd wordt als een leerling seksueel gentimideerd wordt A en B zijn beide goed
 • Dia 11
 • 10.Wie is de zorgcordinator? A.Mevr. Dunweg B.Mevr.Vermeulen C.Dhr. Wesselius
 • Dia 12
 • 11.Wat moet een leerling doen als hij/zij uit de les gestuurd wordt? A.melden bij zijn/haar teamleider B.melden bij het leerlingenloket C.in de studieruimte gaan werken
 • Dia 13
 • 12.Hoe laat begint het 5e uur? A.11.10 uur B.12.00 uur C.12.50 uur
 • Dia 14
 • 13.Waar moet een leerling zich afmelden als hij/zij op school ziek wordt? A.bij de administratie B.bij de concirge C.bij het leerlingenloket
 • Dia 15
 • 14.Hoeveel lokalen zijn er op school? A.50 B.45 C.55
 • Dia 16
 • 15.Hoeveel klassen zijn er? A.52 B.55 C.51
 • Dia 17
 • 16.Hoeveel leerlingen telt onze school? A.1340 B.1310 C.1330
 • Dia 18
 • 17.Mag een leerling een I-pod o.i.d. gebruiken in de les? A.ja B.nee C.in uitzonderlijke gevallen
 • Dia 19
 • 18.Mag een leerling naar een tandarts tijdens proefwerken en tentamens? A.ja B.ja, maar dan mag je niet inhalen C.nee
 • Dia 20
 • 19.Wat moet een docent doen, als een leerling te laat komt? A.met een briefje toelaten en de naam van de leerling in Vocus noteren B.in Vocus noteren is genoeg C.toelaten, want een docent is ook weleens te laat bij zijn lokaal
 • Dia 21
 • 20.Mag een leerling door de voordeur? A.ja, altijd B.nee, alleen als hij naar buiten gaat C.nee
 • Dia 22
 • 21.Wanneer mag een leerling met de lift? A.als de leerling geblesseerd of gehandicapt is B.nooit C.als hulpje van een hulpbehoevende leerling (max. 1) D.A en C zijn goed
 • Dia 23
 • 22.Hoeveel docenten heeft onze school? A.100 B.105 C.110
 • Dia 24
 • 23.Hoeveel personeelsleden werken er op onze school? A.140 B.130 C.120
 • Dia 25
 • 24.Wat is een Zorg Advies Team? (ZAT) A.een overleg met externe en interne deskundigen B.een overleg met interne deskundigen C.een overleg met externe deskundigen
 • Dia 26
 • 25.Wat moet een leerling doen als hij/zij naar de ortho moet? A.achteraf een briefje inleveren bij het leerlingenloket B.vooraf per telefoon of brief melden C.niks, het is een legale reden
 • Dia 27
 • 26.Wat moet een leerling doen als hij/zij s ochtends opeens naar de dokter moet? A.achteraf een briefje inleveren bij het leerlingenloket B.ouders de absentielijn laten bellen en dezelfde dag een briefje inleveren C.ouders de absentielijn laten bellen
 • Dia 28
 • 27.Wat betekent een 0 in Vocus? A.de leerling moet de toets nog inhalen B.de leerling mag de toets inhalen C.de leerling heeft het proefwerk zeer slecht gemaakt
 • Dia 29
 • 28.Als een leerling een toets heeft gemist, wie moet dan zorgen dat de toets door de leerling wordt ingehaald? A. de leerling B. de docent C. de leerling en de docent
 • Dia 30
 • 29.Is er een verschil tussen herkansing en hertentamen? A.ja B.nee
 • Dia 31
 • 30.Hoeveel repetities mag een leerling herkansen? A.4 in de onderbouw, 6 in de vierde klassen en 5 VWO B.6 in de onderbouw,4 in de vierde klassen en 5 VWO C.6 in de onderbouw, 2 in de vierde klassen en 5 VWO
 • Dia 32
 • 31.Wanneer mag een leerling een toets herkansen? A.als hij/zij dat bij het leerlingenloket en de docent aangeeft en hij/zij geen fraude heeft gepleegd en 2 uur op school heeft gestudeerd B.als hij/zij dat bij het leerlingenloket en de docent aangeeft en hij/zij geen fraude heeft gepleegd C.als hij/zij dat bij het leerlingenloket en de docent aangeeft
 • Dia 33
 • 32.Op welk moment mag een leerling toetsen herkansen? A. ieder gewenst moment B. 1e dag na een vakantie C. op de in de jaarplanning vastgestelde data
 • Dia 34
 • 33.Op welk moment mag een leerling een gemiste toets inhalen? A. op ma en do het 8e en 9e uur en op vrijdag het 7e en 8e uur B. ieder gewenst moment C. 1e dag na een vakantie
 • Dia 35
 • 34.Binnen hoeveel dagen moet een repetitie nagekeken en het cijfer teruggegeven worden? A.binnen 5 werkdagen B.binnen 6 werkdagen C.binnen 2 weken
 • Dia 36
 • 35.Hoeveel hertentamens mag een bovenbouwleerling doen? A.4 in H5 en V6 en 6 in M4, H4, V4 en V5 B.3 in H5 en V6 en 4 in M4, H4, V4 en V5 C.6 in H5 en V6 en 4 in M4, H4, V4 en V5
 • Dia 37
 • 36.Als een leerling tijdens de herkansingen of de hertentamens ziek is, mag hij/zij ze dan inhalen? A.ja B.nee C.soms
 • Dia 38
 • 37.Hoe lang van te voren moet een repetitie opgegeven worden? A. 1 dag B. 1 week C. 1 maand
 • Dia 39
 • 38.Hoelang van te voren moet een spreekbeurt worden opgegeven? A. 1 maand B. 3 weken C. 1 week
 • Dia 40
 • 39.Binnen hoeveel schooldagen moet de docent het cijfer van een toets in Vocus zetten? A. binnen 8 dagen B. binnen 5 dagen C. binnen 3 dagen
 • Dia 41
 • 40.Wanneer mag een leerling spullen uit zijn kluisje halen? A. voor en na elke les en in de pauzes B. voor het begin van zijn/haar lessen en in de pauzes C.aan het begin van de les en in de pauzes
 • Dia 42
 • 41.Mag de directie in de kluisjes kijken? A.ja B.nee
 • Dia 43
 • De Antwoorden 1b8a15b22a29a36b 2c9c16a23b30c37b 3a10b17b24a31a38b 4b11b18b25b32c39c 5c12b19a26c33a40b 6a13c20b27a34b41a 7b14c21d28c35b