volg de gids

Download volg de Gids

Post on 13-Apr-2017

128 views

Category:

Spiritual

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • WelkomVoorganger: Ds. van Harten-TipOrganist: Joh. de VriesThema: Volg de Gids!

 • Zingen voor de dienst:Elb 215 O wil toch de hemel scheuren

 • O wil toch de hemel scheuren (EL 215) t. K.H.B. Bolwijn; m. Freylinghausen

 • O wil toch de hemel scheuren (EL 215) t. K.H.B. Bolwijn; m. Freylinghausen

 • O wil toch de hemel scheuren (EL 215) t. K.H.B. Bolwijn; m. Freylinghausen

 • O wil toch de hemel scheuren (EL 215) t. K.H.B. Bolwijn; m. Freylinghausen

 • O wil toch de hemel scheuren (EL 215) t. K.H.B. Bolwijn; m. Freylinghausen

 • O wil toch de hemel scheuren (EL 215) t. K.H.B. Bolwijn; m. Freylinghausen

 • MededelingenVoorganger Ds. van Harten-TipOrganist: Joh. de VriesThema: Volg de Gids!

 • Zingen: Ps. 119:1,3 en 66

 • Psalm 119 (LvdK) m. L. Bourgeois 1551 t. W. Barnard, A.C. den Besten, K. Heeroma, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit

 • Psalm 119 (LvdK) m. L. Bourgeois 1551 t. W. Barnard, A.C. den Besten, K. Heeroma, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit

 • Psalm 119 (LvdK) m. L. Bourgeois 1551 t. W. Barnard, A.C. den Besten, K. Heeroma, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit

 • Psalm 119 (LvdK) m. L. Bourgeois 1551 t. W. Barnard, A.C. den Besten, K. Heeroma, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit

 • Psalm 119 (LvdK) m. L. Bourgeois 1551 t. W. Barnard, A.C. den Besten, K. Heeroma, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit

 • Psalm 119 (LvdK) m. L. Bourgeois 1551 t. W. Barnard, A.C. den Besten, K. Heeroma, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit

 • Stil gebedVotum en GroetKlein Gloria

 • Ere zij de Vader en de ZoonEn de Heilige Geest,Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid.Amen.

 • Leefregel: Mat.5: 1-12

 • De zaligsprekingen

  1ToenJezusde menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem.2En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei:

 • 3Zaligzijnde armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.

  4Zaligzijnzij die treuren, want zij zullen vertroost worden.

  5Zaligzijnde zachtmoedigen, want zij zullen de aarde berven.

 • 6Zaligzijnzij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

  7Zaligzijnde barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.

  8Zaligzijnde reinen van hart, want zij zullen God zien.

 • 9Zaligzijnde vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.

  10Zaligzijnzij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.

 • 11Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij.

 • 12Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vr ugeweest zijn.

 • Zingen: JdH 569:1Heer, wees mijn gids

 • Heer, wees mijn Gids (JdH 569) t. Joh. de Heer; m. C.H. Purday

 • Heer, wees mijn Gids (JdH 569) t. Joh. de Heer; m. C.H. Purday

 • Gebed van verootmoediging

 • Zingen: JdH 569: 2

 • Heer, wees mijn Gids (JdH 569) t. Joh. de Heer; m. C.H. Purday

 • Heer, wees mijn Gids (JdH 569) t. Joh. de Heer; m. C.H. Purday

 • GenadeverkondigingRom. 8:13-16

 • 13Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven.

  14Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.

 • 15Want u hebt nietdeGeest van slavernij ontvangen,dieopnieuw tot angstleidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!

 • 16De Geest Zelf getuigt met onze geestdat wij kinderen van God zijn.

 • Zingen JdH 569:3

 • Heer, wees mijn Gids (JdH 569) t. Joh. de Heer; m. C.H. Purday

 • Heer, wees mijn Gids (JdH 569) t. Joh. de Heer; m. C.H. Purday

 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest

 • Kinderlied: JdH 889

 • Nu gaan de bloemen Alles wordt nieuw (AWN 1.30) t. M. van der Plas; m. W. ter Burg

 • Nu gaan de bloemen Alles wordt nieuw (AWN 1.30) t. M. van der Plas; m. W. ter Burg

 • Nu gaan de bloemen Alles wordt nieuw (AWN 1.30) t. M. van der Plas; m. W. ter Burg

 • Nu gaan de bloemen Alles wordt nieuw (AWN 1.30) t. M. van der Plas; m. W. ter Burg

 • Nu gaan de bloemen Alles wordt nieuw (AWN 1.30) t. M. van der Plas; m. W. ter Burg

 • Nu gaan de bloemen Alles wordt nieuw (AWN 1.30) t. M. van der Plas; m. W. ter Burg

 • Nu gaan de bloemen Alles wordt nieuw (AWN 1.30) t. M. van der Plas; m. W. ter Burg

 • Nu gaan de bloemen Alles wordt nieuw (AWN 1.30) t. M. van der Plas; m. W. ter Burg

 • Nu gaan de bloemen Alles wordt nieuw (AWN 1.30) t. M. van der Plas; m. W. ter Burg

 • Nu gaan de bloemen Alles wordt nieuw (AWN 1.30) t. M. van der Plas; m. W. ter Burg

 • Nu gaan de bloemen Alles wordt nieuw (AWN 1.30) t. M. van der Plas; m. W. ter Burg

 • Nu gaan de bloemen Alles wordt nieuw (AWN 1.30) t. M. van der Plas; m. W. ter Burg

 • Lezen: Deut. 8:1-10 (hsv)

 • Isral opgeroepen tot gehoorzaamheid

  1U moet alle geboden die ik u heden gebied, nauwlettend in acht nemen, opdat u leeft, talrijk wordt en het land dat de HEERE uw vaderen onder ede beloofd heeft, binnengaat en in bezit neemt.

 • 2Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de HEERE, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou verootmoedigen,enu op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u Zijn geboden in acht zou nemen of niet.

 • 3Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende enookuw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEERE komt.

 • 4De kleren die udroegzijn niet versleten en uw voet raakte niet opgezwollenindeze veertig jaar.

  5Weet dan in uw hart dat de HEERE, uw God, u gehoorzaamheid bijbrengt zoals een man zijn zoon gehoorzaamheid bijbrengt,

 • 6en neem de geboden van de HEERE, uw God, in acht door in Zijn wegen te gaan en door Hem te vrezen.

  7Want de HEERE, uw God, brengt u in een goed land: een land met waterbeken, bronnen en diepe wateren, die ontspringen in het dal en op het gebergte;

 • 8een land met tarwe en gerst, wijnstokken, vijgenbomen en granaatappels; een land met olierijke olijfbomen en honing;9een land waarin u zonder schaarste brood zult eten, waarin het u aan niets ontbreken zal; een land waarvan de stenen ijzer zijn, en waarinu uit zijn bergen koper kunt hakken.

 • 10Als u dan gegeten hebt en verzadigd bent, loof dan de HEERE, uw God, voor het goede land dat Hij u gegeven heeft.

 • Zingen: Ps.103: 1 en 7

 • Psalm 103 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. Straatsburg 1539/1543

 • Psalm 103 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. Straatsburg 1539/1543

 • Psalm 103 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. Straatsburg 1539/1543

 • Psalm 103 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. Straatsburg 1539/1543

 • Lezen: Marcus 2: 13-17

 • 13En Hij vertrok weer naar de zee; en heel de menigte kwam naar Hem toe, en Hij onderwees hen.

 • 14En Hij ging verder en zag Levi,de zoonvan Alfes, in het tolhuis zitten en zei tegen hem:

  Volg Mij!

  En hij stond op en volgde Hem.

 • 15En het gebeurde, toen Hij in diens huis aanlag, dat ook veel tollenaars en zondaars met Jezus en Zijn discipelen aanlagen; want zij waren met velen en waren Hem gevolgd.

 • 16En toen de schriftgeleerden en de Farizeen Hem zagen eten met de tollenaars en zondaars, zeiden zij tegen Zijn discipelen: Waarom eet en drinkt Hij met de tollenaars en zondaars?

 • 17En toen Jezusdathoorde, zei Hij tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.

 • Zingen: Gez. 449

 • God enkel licht (LvdK 449) t. C.F.D. Schubart; v. A.C. den Besten; m. anoniem 1803

 • God enkel licht (LvdK 449) t. C.F.D. Schubart; v. A.C. den Besten; m. anoniem 1803

 • God enkel licht (LvdK 449) t. C.F.D. Schubart; v. A.C. den Besten; m. anoniem 1803

 • God enkel licht (LvdK 449) t. C.F.D. Schubart; v. A.C. den Besten; m. anoniem 1803

 • God enkel licht (LvdK 449) t. C.F.D. Schubart; v. A.C. den Besten; m. anoniem 1803

 • VerkondigingVolg de Gids!

 • Zingen: Elb 186a: 1 en 2

 • Leid mij Heer (EL 186a)v. T.M. Everaerts; m. J. Hughes

 • Leid mij Heer (EL 186a)v. T.M. Everaerts; m. J. Hughes

 • Leid mij Heer (EL 186a)v. T.M. Everaerts; m. J. Hughes

 • Leid mij Heer (EL 186a)v. T.M. Everaerts; m. J. Hughes

 • Gebedenafgesloten met Gez. 360:3

 • Heer, wij komen vol verlangen (LvdK 360) t. I.G. Lievaart; m. W. Wessnitzer

 • Heer, wij komen vol verlangen (LvdK 360) t. I.G. Lievaart; m. W. Wessnitzer

 • Collecte: 1 Landelijke vgkn collecte2. Kerk

 • Zingen: Gez. 293: 1,2 en 3

 • Wat de toekomst brengen moge (LvdK 293) t. J. van der Waals; m. J. Zunde