vojvodjansko-finska dijeta - un dijeta

Download Vojvodjansko-Finska Dijeta - UN DIJETA

Post on 03-Jun-2018

231 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/12/2019 Vojvodjansko-Finska Dijeta - UN DIJETA

  1/10

  VOJVOANSKO - FINSKA DIJETA

  Pored skidanja kilograma, cilj ove dijete je da dovede do promene u metabolizmu, ime se garantujeda se skinuti kilogrami nee vratiti.Dijeta traje 90 dana i za to vreme se oslabi od 10-0 kilograma. !ko je potrebno skinuti manjekilograma dijeta se mo"e prekinuti, ali onda nee doi do promene metabolizma.

  DORUAKje uvek isti svi# 90 dana. $ede se VOE, uvek u paru, jabuke, kru%ke, narand"e,kivija, banane ili %aka sitnog voa.Dijeta uvek poinje proteinskim danom i posle vono-povrnog dana opet ide proteinski dan.REDOSLED DANA SE NE SME MENJATI!

  PRVI DAN - PROTEINSKI DANRUAK - meso kuvano ili peeno u koliini od & #otelske %nicle, 1 pare crnog #leba, salate uneogranienoj koliini. 'a kraju popiti decilitra (%olju) supe bez rezanaca. *mesto mesa mogu sepojesti & kuvana ili peena jajeta. +leko i sir se mogu jesti samo ovog dana. upa se mora obaveznopopiti. !ko se dodaje sir ili mleko, koliina mesa ili jaja se smanjuje za koliinu sira ili mleka.VEERA- isto %to i za ruak samo bez supe. reba voditi rauna da ono %to ste jeli za ruak bude iza veeru.

  DRUGI DAN - SKROBNI DANRUAK- pasulj, gra%ak, pirina, krompir, soivo, obavezno kuvano uz dodatak zaina (so, vegeta,biber, paradajz, origano ili lorber), 1 pare crnog #leba, salata. oliina je 1 puni duboki tanjir.VEERA- isto %to i za ruak, samo pola tanjira, 1 pare crnog #leba, salata.

  TREI DAN - UGLJENOHIDRATNI DANRUAK - kuvano testo uz dodatak zaina (keap, ajvar, paradajz sok). Pica se jede samo sakeapom. *mesto pice ili kuvanog testa mo"e se jesti bilo koje slano pecivo u koliini jedne pice upiceriji.VEERA- manja pareta torte ili &-/ komada kolaa ili & kugle sladoleda i OBAVEZNO1 rebrookolade za kuvanje.

  ETVRTI DAN - VONO-POVRNI DANRUAK - me%ano voe, ili dinstano na luku razno povre bez gra%ka i krompira (kariol, %argarepa,boranija, paprika, kupus slatki ili kiseli, kelj, keleraba) i inija vone salate.VEERA - isto %to i za ruak.

  TRI PUTA za vreme dijete, jednom meseno, treba dr"ati VODENI DAN, koji uvek ide poslevonog dana, a posle njega se nastavlja proteinski dan. aa i aj se mogu piti u neogranienimkolinama, ali bez %eera.Posle zavr%ene dijete jede se normalno, s tim %to voe ostaje stalno za doruak jo% 90 dana. !ko senaredna & meseca izgube jo% & kilograma, znai da je do%lo do promene u metabolizmu. !ko se neizgube, dijeta se treba ponoviti. Dijeta se NE SME PRODIITIako je potrebno skinuti jo% kilograma,mo"e se produ"iti tek za & meseca.

  Deluje komplikovano, ali nije. oliina #rane je vea od one koju svakodnevno unosimo, ali bezobzira na to kilogrami se gube. 'e treba gubiti nadu i volju, jer se de%ava da po 10 dana te"ina neopada, ali se onda naglo skida po &-/ kilograma. !ko ponekad po"elite sok gledajte da to budegaziran, jer sadr"i manje %eera. 'i%ta se ne sme preskakati, jer svaka namirnica ima svoju namenu iorganizam ne sme ostati bez nje. 'a primer, nije uobiajeno da se jede voe za doruak, aliorganizam iz njega najpre iskoristi integralni %eer koji #rani nervni sistem, kao ni okolada zaveeru, ali ona spreava alergije koje su prisutne ba% kod dr"anja dijete.Po"eljno je na polovini dijete kontrolisati krvni pritisak i krvnu sliku. vi koji su dr"ali ovu dijetu izgubilisu najmanje 10 kilograma, bez ikakvi# zdravstveni# problema. 2sobe sa povi%enim krvnim pritiskom

  posle par nedelja dr"anja dijete nemaju potrebe da uzimaju lekove.2d pia mo"e se piti samo vino po 1 a%a dnevno, ali poslednji# /0 dana ne sme se piti ni%ta odalko#ola. PROBAJTE I NEETE SE POKAJATI.

  KOMBINACIJE ZA PROTEINSKI DAN

  1

 • 8/12/2019 Vojvodjansko-Finska Dijeta - UN DIJETA

  2/10

  velike %nicle dinstane, ili pilee belo meso kuvano bez ko"ice, ili pareta ribe kuvane ili sa ro%tilja,ili & tvrdo kuvana jaja, ili 10 evapia, ili 1 pljeskavica, ili 30 grama %ampinjona dinstani# na luku. 1pare crnog #leba. 4inija salate. decilitra supe.

  KOMBINACIJE ZA SKROBNI DANrompir salata (bareni krompir, luk, keap, ajvar), ili integralni pirina (keap, ajvar), ili salata odpasulja (keap, ajvar), ili pasulj orba sa dodatkom paradajza, ili rizi bizi (keap, ajvar), ili kuvani

  kukuruz (keap, ajvar).

  KOMBINACIJE ZA UGLJENOHIDRATNI DAN5uak - pica vegetarijana (keap, crni luk, origano, so), ili %pagete od crnog bra%na prelivenekeapom ili ajvarom, ili makarone od crnog bra%na prelivene keapom ili ajvarom, ili rezanci od crnogbra%na prelivene keapom ili ajvarom, ili prazna gra#am peciva (keap, ajvar, paradajz salata).6eera - kolaa, ili palainke, ili pareta torte, ili / %tangle okolade, ili / kugle sladoleda.

  KOMBINACIJE ZA VONO-POVRNI DAN+e%ano voe, ili bear paprika% (bez gra%ka i krompira), ili bareni kariol i salata od blitve ili spanaa,ili dinstana %argarepa na luku i zelena salata, ili salata od boranije i me%ana salata, ili paprikepunjene povrem, prelivene paradajz sokom i zapeene, ili varivo od kupusa slatkog ili kselog, ilibareni kelj i salata, ili barena keleraba i salata, uz svako povre ide i inija vone salate.

  1. DAN - PROTEINSKI DAN BELANEVINED - pomorand"e5 - pun dubok tanjir liptauer sira (posni sir, crni luk, kim, keap)

  - veliko pare crnog #leba ili slino, ali nikako belog- inija salate po "elji, sve osim paprike u ulju- %olja prazne supe

  6 - decilitra jogurta ili kiselog mleka- pola pareta crnog #leba ili slino, nikako belog

  ". DAN - SKROBNI DAN

  D - kivija5 - pun dubok tanjir barenog krompira, mo"e sa lukom, malo ulja, sireta, keapa, ajvara- veliko pare crnog #leba ili slino, ali nikako belog- inija salate po "elji, sve osim paprike u ulju

  6 - isto kao ruak#. DAN - UGLJENOHIDRATNI

  D - 1 banana5 - pun dubok tanjir %pageta, ne sme od belog bra%na, preliven keapom, ajvar

  - veliko pare crnog #leba ili slino, ali nikako belog- inija salate po "elji, sve osim paprike u ulju

  6 - kolaa- rebro okolade za kuvanje

  $. DAN - VONO POVRNI DAND - jabuke5 - bareno povre, mo7e kao bear paprika%, ali ne sme da bude gra%ka krompira i

  pirina- veliko pare crnog #leba ili slino, ali nikako belog- inija salate po "elji, sve osim paprike u ulju

  6 - isto kao ruak%. DAN - VODENI DAN

  D - 5 - 6 - / sata pije se obina voda, kisela voda, kaa i ajevi bez %eera&. DAN - PROTEINSKI DAN

  D - pomorand"e5 - velike %nicle dinstane ili na telonu, ali da nisu svinjske

  - veliko pare crnog #leba ili slino, ali nikako belog- inija salate po "elji, sve osim paprike u ulju- %olja prazne supe

  6 - decilitra jogurta ili kiselog mleka

  2

 • 8/12/2019 Vojvodjansko-Finska Dijeta - UN DIJETA

  3/10

  - pola pareta crnog #leba ili slino, nikako belog'. DAN - SKROBNI DAN

  D - kivija5 - pun dubok tanjir integralnog pirina sa keapom ili ajvarom6 - isto kao ruak

  (. DAN - UGLJENO HIDRATNI DAND - 1 banana

  5 - pica prelivena keapom, crni luk, origano, so6 - kolaa

  - rebro okolade za kuvanje). DAN - VONO POVRNI DAN

  D - pomorand"e5 - bareni kariol, salata od spanaa ili blitve, so, jabuka ili razno voe6 - isto kao ruak

  1*. DAN - PROTEINSKI DAND - jabuke5 - meso iz supe, celo bez ko"ice

  - 1 pare crnog #leba ili slino, ali nikako belog- inija salate po "elji, sve osim paprike u ulju- %olja prazne supe

  6 - decilitra jogurta ili kiselog mleka- pola pareta crnog #leba ili slino, nikako belog

  11. DAN - SKROBNI DAND - kivija5 - pun dubok tanjir salate od pasulja sa keapom ili ajvarom6 - isto kao ruak

  1". DAN - UGLJENOHIDRATNI DAND - 1 banana5 - gra#am peciva

  - inija paradajz salate sa crnim lukom

  6 - palainke- rebro okolade za kuvanje1#. DAN - VONO POVRNI DAN

  D - 1 jabuka5 - barena %argarepa

  - 1 zelena salata6 - isto kao ruak

  1$. DAN - PROTEINSKI DAN BELANEVINED - 1 pomorand"a5 - tvrdo kuvana jaja, decilitra jogurta

  - veliko pare crnog #leba ili slino, ali nikako belog- inija salate po "elji, sve osim paprike u ulju

  - %olja prazne supe6 - decilitra jogurta ili kiselog mleka

  - pola pareta crnog #leba ili slino, nikako belog1%. DAN - SKROBNI DAN

  D - 1 jabuka5 - rizi-bizi, integralni pirina i gra%ak sa keapom ili ajvarom6 - isto kao ruak

  1&. DAN - UGLJENOHIDRATNI DAND - 1 banana5 - pun dubok tanjir %pageta, ali ne sme od belog bra%na, preliven keapom ili ajvarom6 - palainke ili / kugle sladoleda

  - rebro okolade za kuvanje

  1'. DAN - VONO POVNI DAND - 1 jabuka5 - salata od povra ili me%anog voa6 - isto kao ruak

  3

 • 8/12/2019 Vojvodjansko-Finska Dijeta - UN DIJETA

  4/10

  1(. DAN - PROTEINSKI DAN BELANEVINED - 1 pomorand"a5 - 30 grama %ampinjona iseeni na listie, dinstani# na malo luka

  - veliko pare crnog #leba ili slino, ali nikako belog- inija salate po "elji, sve osim paprike u ulju- %olja prazne supe

  6 - decilitra jogurta ili kiselog mleka

  1). DAN - SKROBNI DAND - 1 kivi5- kuvani kukuruz pun tanjir6 - kuvani kukuruz pun tanjir

  "*. DAN - UGLJENOHIDRATNI DAND - 1 pomorand"e5 - pica vegetarijana6 - kolaa

  - rebro okolade za kuvanje"1. DAN - VONO POVRNI DAN

  D - 1 jabuka5 - bear paprika%6 - isto kao ruak

  "". DAN - PROTEINSKI DAN BELANEVINED - 1 pomorand"e5 - 30 grama %ampinjona iseckano na listie, dinstano na malo luka

  - veliko pare crnog #leba ili slino, ali nikako belog- inija salate po "elji, sve osim paprike u ulju- %olja prazne supe

  6 - decilitra jogurta ili kiselog mleka"#. DAN - SKROBNI DAN

  D - 1 jabuka5 - pun dubok tanjir kuvanog kukuruza

  6 - isto kao ruak"$. DAN - UGLJENOHIDRATNI DAND - 1 banana5 - pica vegetarijana6 - kolaa

  - rebro okolade za kuvanje"%. DAN - VONO POVRNI DAN

  D - 1 jabuka5 - salata od boranije ili varivo od boranije i salata6 - isto kao ruak

  "&. DAN - PROTEINSKI DAN BELANEVINED - 1 pomorand"a

  5 - velike %nicle din