vlinder mee 2010

Download Vlinder mee 2010

Post on 09-Mar-2016

219 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vlinder mee! Tel de vlinders in je tuin op 31 juli en 1 augustus 2010. Maak kennis met de 20 meest voorkomende tuinvlinders.

TRANSCRIPT

 • Met de energieke steun van

  Vlinder mee!Op 31 juli en 1 augustus 2010

  Tel de vlinders in je tuin!

 • Deelnemen op 31 juli en 1 augustus is heel eenvoudig

  Als je vlinders opmerkt, zoek je op welke soort het is, en noteer je de aantallen per soort. Aan het eind van het weekend maak je de balans op van de tellingen en meld je ons van elke soort het grootste aantal dat je op hetzelfde moment hebt waargenomen. Je kan je telresultaten invullen op het formulier op de achterzijde van deze brochure en doorgeven op www.natuurpunt.be/vlindermee.

  Word een maandelijkse teller!De smaak van het vlinders tellen te pakken? Dan kan je het hele jaar deelnemen aan de maandelijkse vlinder- tellingen. Schrijf je in op onze website www.natuurpunt.be/vlindermee en sluit je aan bij onze ploeg van maandelijkse vlindertellers! Wie ook buiten de tuin vlinders wil tellen, kan meewerken aan het atlasproject van de Vlinderwerkgroep van Natuurpunt. Meer info op www.vlinderwerkgroep.be. Waarnemingen van buiten je tuin zijn welkom op www.waarnemingen.be

  TijDens heT WeekenD van

  31 juli & 1 augusTus 2010

  OrganiseerT naTuurpunT vOOr De

  vierDe maal een grOTe

  TuinvlinDerTelling.

  Tel jij DiT jaar (OpnieuW) mee?

  Met hun grote verscheidenheid en gevarieerde ecologie zijn

  vlinders waardevolle indicatoren van de kwaliteit van ons

  leefmilieu. Ze reageren ook snel op veranderingen. Het is

  daarom erg nuttig om cijfers over vlinders te verzamelen.

  Door mee te tellen met de tuinvlindertelling van Natuurpunt

  help je om veranderingen van de biodiversiteit in je buurt in

  kaart te brengen.

  Tel de vlinders in je tuin

 • Deze brochure helpt je om de meeste vlindersoor-

  ten in je tuin op naam te brengen. Kleur, grootte,

  vorm, gedrag, er zijn altijd wel verschillen waar

  te nemen.

  De meeste vlinders uit de lijst zijn niet te verwarren

  met andere. Toch zijn ze niet allemaal even een-

  voudig te herkennen. In sommige gevallen moet je

  de onderkant van de vleugels of de vleugelvlekken

  bekijken. Vooral de witjes kan je het best eens van

  dichtbij bestuderen, er zijn namelijk drie soorten!

  Afspraak op www.natuurpunt.be/vlindermee

  vlinders leren herkennen

  Icarusblauwtje

  Groot dikkopje Kleine vuurvlinder Koevinkje

  fotos: Vilda/Ludo Goossens (cover), Fons Borgers, Pros de Langh, Fernand Steurbaut, Marc Herremans, Ortwin Hoffmann, Staf en Jose De Rover, Sofie Hoste (Velt), Diane Appels, Lode Rubberecht, R. Dujardin, An De Wilde, Leo Janssen, Marcel Bex, Jeroen Mentens, Willy Van Thurenhout, Hugo Willocx, Willy Ceulemans, David Leemans

  31 juli - 1 augustus

 • Oranje met zwarte en gele vlekken op de voor-vleugel. Onregelmatige achterrand met blauwe vlekjes. Onderkant donkerbruin.

  Oranje met zwarte en gelige vlekken. Valt op door zijn gehakkelde vleugelrand. Onderkant donker-bruin met een zilveren letter c.

  kleine vos

  Zwarte vlinder met een brede oranje band op elke vleugel. Witte vlekken op de toppen van de voorvleugel.

  atalanta

  gehakkelde aurelia

  Dieprood met een grote blauwe oogvlek. Rood en zwart op elke vleugel. Bijna zwarte onderkant.

  Opvallende fladderaar. Mannetjes felgeel en vrouwtjes groenig wit. De vleugels eindigen in een puntje.

  Deze kleine zonnebader heeft oranje voorvleugels en bruine achtervleugels. Op de voorvleugels staan donkere stippen en de achtervleugels hebben een oranje band. Zit vaak op de grond.

  kleine vuurvlinder Citroenvlinder Dagpauwoog

  Oranje met zwarte vlekken. De vleugeltop is zwart met witte vlekken. Onderkant lichtbruin met een complexe tekening.

  Grote gele vlinder met een zwarte tekening. De achtervleugel loopt uit in een staartje. Op de achtervleugel staan blauwe en rode vlekken.

  koninginnenpage Distelvlinder

  Kleine soort. De zomergeneratie herken je gemak-kelijk aan haar opvallende zwart-witte banden. De onderkant lijkt wel een landkaart.

  landkaartje

  20 algemene tuinsoorten

 • Als hij niet uitrust, vibreert deze grijsbruine nacht-vlinder constant met zijn vleugels. Als hij stilzit, kan je een zilveren Yop de achtervleugels zien.

  gamma-uiltje (uiterst links)

  De warmteminnende kolibrievlinder kwam vroeger enkel in het zuiden voor, maar nu ook bij ons. Hij vliegt snel en hangt soms als een kolibrie stil voor bloemen om er nectar uit te zuigen.

  kolibrievlinder (links)

  niet alle vlinders die je ziet vliegen zijn dagvlinders. Ook sommige nachtvlinders zijn overdag actief. We noemen ze daaromdagactieve nachtvlinders.

  Het icarusblauwtje heeft oranje vlekjes op de onderkant van de achtervleugel en vliegt meestal laag boven het gras. Het boomblauwtje is grijswit zonder oranje op de onderzijde en vliegt vaak langs struiken en bomen.

  Van de drie tuinsoorten heeft het klein geaderd witje donkere aders in de vleugels. De twee anderen hebben donkere vlekken aan de voorvleugelpunt. Meestal vliegt in tuinen het klein koolwitje. Het groot koolwitje is opvallend groter en heeft een grotere donkere vlek aan de vleugelpunt.

  icarusblauwtje

  icarusblauwtje

  Boomblauwtje klein geaderd witje groot koolwitje

  klein koolwitje

  Bruin vlindertje met geelwitte stippen. Zwarte oog-vlekjes met een wit puntje op de achterrand van de vleugels. Zit vaak te zonnen op bladeren.

  Oranje vlinder met een bruine band langs het lichaam en bruine vleugelranden. In de oogvlek staan 2 witte puntjes. Kleiner dan het bruin zandoogje.

  Bruine vlinder met een oranje band op de voorvleugel. De oogvlek op de voorvleugel heeft meestal 1 wit puntje.

  Bont zandoogje Oranje zandoogje Bruin zandoogje

  er bestaan verschillende soorten zandoogjes. Deze drie zijn het talrijkst.

  Twee veel voorkomende blauwtjes. Drie veel voorkomende witjes.

  Op deze paginas vind je enkel de meest voorkomende tuinvlinders. Je vindt nog heel wat

  meer informatie op WWW.naTuurpunT.Be/vlinDermee

 • vOeDsel vOOr vlinDers

  De meeste vlinders hebben bloemen nodig waaruit ze nectar halen. Dat kunnen sierplanten zijn of inheemse bloe-men. Vlinders zijn niet zo kieskeurig, maar niet alle bloemen hebben evenveel nectar. Rozen en klaprozen bijvoorbeeld produceren helemaal geen nectar. Andere planten zoals vlinderstruik en braam trekken dan weer veel vlinders aan.

  Tijdens de zomermaanden vinden vlinders genoeg voedsel, maar vroege vlinders zoals kleine vossen en late vlinders zo-als atalantas hebben soms moeite om eten te vinden. Zorg er daarom voor dat er van in het vroege voorjaar tot in de late herfst nectar te vinden is in je tuin. In het voorjaar zijn wilg, sleedoorn, peperboompje en hazelaar belangrijke nec-tarleveranciers, evenals kruidachtige planten zoals groot hoefblad en longkruid. In het najaar bloeien dan weer he-melsleutel, koninginnenkruid, laatbloeiende vlinderstruiken en klimop.

  vOeDsel vOOr rupsen

  Om zich te kunnen voortplanten hebben vlinders meer no-dig dan alleen bloemen. Vlinders leggen hun eitjes vooral op inheemse planten, waardplanten genoemd. Hierop vin-den de rupsen eten. Veel soorten leven op brandnetel of klaversoorten. Door deze planten een kans te geven in je tuin, zorg je voor voedsel voor de rupsen. Laat dus eens een hoekje ongemaaid.

  Tuinieren voor vlindersVlinders doen het niet zo goed in Vlaanderen. In je eigen tuin kan je hier zelf iets aan doen. Want gladgeschoren gazons met een coniferenrij ernaast zijn immers niet aantrekkelijk voor vlinders. Een meer natuur-lijke tuin is aangenamer voor vlinders n voor mensen. Bovendien lever je meteen een bijdrage aan het behoud van de biodiversiteit om je heen.

  Op droge gronden :1. Beemdkroon (Knautia arvensis)2. Vetkruid soorten zoals hemelsleutel, tripmadam of

  muurpeper3. Dropplant of Anijsplant (Agastache foeniculum)4. Bergamotplant (Monarda sp.) 5. Kattenkruid (Nepeta cataria)

  Op vochtige gronden : 1. Koninginnenkruid (Eupatorium maculatum)2. Grote kattenstaart (Lythrum salicaria) 3. Herfstaster (Aster laterifolius of Aster novi-belgii) 4. Blauwe knoop (Succisa pratensis)5. Zilverkaars (Cimicifuga simplex)

  een aanTal planTen Die uiTBlinken in heT aanTrekken van DagvlinDers

  variaTie in je TuinVlinders en andere insecten houden van afwisseling. Opwarmen doen ze op zon-beschenen plekjes uit de wind. Vanop losstaande struikjes kijken mannetjes uit naar vrouwtjes. Een gevarieerde tuin met een afwisseling van hoge en lage planten, bomen, struiken, kruiden en gras van ver-schillende lengtes is dan ook ideaal.

  OverWinTeringsplaaTsenElke vlindersoort heeft zijn eigen manier om de winter door te komen; als eitje,

  rups, pop of vlinder. Soorten die als vlinder overwinteren (citroenvlinder, grote vos, kleine vos, dagpauwoog) zoeken een beschut plekje zoals een zolder, een holle boom of een houtstapel of verbergen zich tussen goenblijvende klimplanten zoals klimop.

  De meeste vlinders overwinteren als rups of pop. Rupsen en poppen zitten tussen planten, onder dorre bladeren, of in het gras. In een t propere tuin maken ze geen kans. Laat dus wat wilde hoekjes staan en verwijder niet alle plantenmateriaal.

  ZOnDer is geZOnDerSproeimiddelen zijn niet alleen nefast voor het onkruid of ongedierte in kwestie, maar doden ook rupsen en vlinders. Probeer dus voor je eigen gezondheid en die van het le-ven om je heen sproeistoffen te weren. Er bestaan heel wat alternatieve methoden. Meer info: www.velt.be

 • VlinderproductenBestellen via www.natuurpunt.be/winkel of breng eens een bezoek aan onze Natuurpunt-winkel, Stationstraat 40, 2800 Mechelen, 015-43 16 88, open op woe en vrij: 13u30-17u30, zat: 10u-17u30, andere dagen na afspraak.

  De nieuWe vlinDergiDs- eDiTie 2010 (e 30,00 leDen