vladimira jeromela-vasiljević, prof.enici_studija_liste... · ffri –pedagogija (dvopredmetni) da...

of 45/45
Ispitna koordinatorica Vladimira Jeromela - Vasiljević, prof . Pazin, svibanj 2018.

Post on 06-Sep-2019

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Ispitna koordinatorica

  Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof.

  Pazin, svibanj 2018.

 • AKTIVNOSTI I ROKOVI

 • ODJAVE ISPITA -15.2.2018. – 17.5.2018.

  • čl. 18. Pravilnika

  • Polaganje prijavljenih ispita učenik može odjaviti

  najkasnije 20 dana prije početka ispitnoga roka

  • učenik se javlja ispitnom koordinatoru, a zamolbu treba

  odobriti Školsko ispitno povjerenstvo.

  • Ako prijavljeni ispit nije odjavljen u određenome roku, a ispitu se ne

  pristupi, o razlozima se mora izvijestiti Školsko ispitno povjerenstvo

  najkasnije u roku od

  24 sata od početka ispita.

  • Ako se ispit ne odjavi u određenome roku i ne prilože dokazi o

  opravdanosti izostanka u propisanim rokovima, smatra se da je

  iskorišten ispitni rok, a učenik je obvezatan platiti naknadu za

  troškove polaganja ispita.

 • • Bodovi se prikupljaju

  na temelju:

  • ocjena iz srednje

  škole

  • položenih ispita

  državne mature

  • dodatnih provjera

  • posebnih

  postignuća

 • •maksimalno se može riješiti 100%

  ispita ili na A ili na B razini

  •ako studijski program ima za uvjet B

  razinu, a učenik je polagao A razinu

  predmeta, postotak riješenosti ispita

  ostvaren na ispitu A razine množi s

  koeficijentom 1,6 - rezultat postignut na

  višoj razini (A) vrijedi 60% više

 • • Ocjene na ispitu državne mature više

  razine (A) ne preračunavaju se u

  osnovnu razinu (B) ispita

  • ocjena nedovoljan (1) na ispitu više

  razine (A) ne može se preračunati u

  prolaznu ocjenu na ispitu osnovne

  razine (B).

 • • Svi rezultati preračunavaju se u bodove za rangiranje

  sljedećim izrazom:

  broj bodova = rezultat x najveći mogući broj bodova

  /najveći mogući rezultat

  • rezultat – postotak riješenosti ispita državne mature koji

  se u određenim slučajevima množi s koeficijentom 1,6

  • najveći mogući broj bodova – maksimalan broj bodova

  koji je moguće ostvariti polaganjem određenog ispita

  državne mature pri upisu na pojedini studijski program

  (npr. 20% = 200 bodova)

  • najveći mogući rezultat – najveći mogući postotak

  riješenosti određenog ispita državne mature pri upisu na

  pojedini studijski program (100 ili 160)*

 • BODOVANJE

 • DETALJNO BODOVANJE USPJEHA

  detaljna struktura bodova i način bodovanja objašnjena je na

  konkretnom primjeru prema uvjetima visokog učilišta

  Ukupan broj bodova koji se može prikupiti za pojedini studijski program

  je 1000**.

  Na temelju ocjena može se ostvariti najviše 200 bodova, na temelju rezultata u ispitu iz

  Hrvatskoga jezika najviše 200, na temelju rezultata na ispitu iz Matematike najviše

  50 itd.

  Kandidat je položio sve obvezne ispite državne mature i jedan izborni ispit te time

  zadovoljio osnovne preduvjete za uvrštenje na rang-listu toga studijskog programa.

 • DETALJNO BODOVANJE USPJEHA

  detaljna struktura bodova i način bodovanja objašnjena je na

  konkretnom primjeru:

  broj bodova = rezultat x najveći mogući broj bodova /najveći mogući rezultat

 • PRIJAVE

  STUDIJSKIH

  PROGRAMA

 • •Ako učenik ne želi studirati (prijaviti

  studijske programe) može samo prijaviti

  ispite državne mature,odnosno polagati državnu maturu

 • • Trajanje prijava za upis na studijske programe

  16. srpnja 2018.* 15:59

  * Visoko učilište može odrediti i raniji rok

  prijave na pojedine studijske programe

  https://www.postani-

  student.hr/Ucilista/Nositelji.aspx

  https://www.postani-student.hr/Ucilista/Nositelji.aspx

 • Koji je zadnji rok za prijavu studijskih

  programa?

  • Ako postoji raniji rok za prijavu studijskog programa tada se

  datum nalazi u detaljnijem opisu svakog studijskog programa

  u izborniku Studijski programi.

  • Ako nije naveden rok za prijavu studijskog programa tada

  studijski program možete prijaviti do samog završetka

  trajanja prijava – 16.7.2018.- 15:59

  • Iznimno je važno voditi računa ako studijski program ima

  raniji rok za prijavu, da se taj studijski program ne briše s

  liste prioriteta jer se više neće moći prijaviti nakon isteka

  roka za prijavu studijskog programa.

 • POSTUPAK PRIJAVE STUDIJSKIH PROGRAMA

  • Prijaviti do 10 studijskih programa, dok kod prijave dvopredmetnih studija istog visokog učilišta, moguće je prijaviti neograničen broj kombinacija*

  •Studijske programe poredati prema

  vlastitim prioritetima – REDOSLJEDU ŽELJA

 • PRIJAVA - DVOPREDMETNI STUDIJI

  • Obratiti pažnju na fiksne kombinacije

  dvopredmetnih studijskih programa koje je

  visoko učilište unaprijed propisalo

  • Svaka se takva kombinacija broji kao jedan

  jednopredmetni studij

  • Na mrežnim stranicama visokoga učilišta

  provjeriti koje su kombinacije dvopredmetnih

  studijskih programa moguće.

 • RANG LISTE –LISTE PRIORITETA

 • RANG-LISTE

  ORIJENTACIJSKE

  RANG-LISTE

  (PROMJENJIVE) – OD

  30.4.2018.

  PRIVREMENE

  RANG-LISTE (11.7.2018.)

  KONAČNE

  RANG-LISTE - 16.7.2018.

  poslije 16:00

  Unos novih

  rezultata u sustav

  Rješavanje

  prigovora

  Promjena izbora

  studija

  Nakon objave rezultata

  ispita državne mature i

  podložne su promjenama

  sve do objave konačnih

  rang-lista

  S privremenih rang-lista

  brišu se svi oni kandidati

  koji nisu zadovoljili uvjete

  za prijavljene studijske

  programe.

  Kandidat će se naći

  samo na rang-listi

  onoga studijskog

  programa koji je najviši

  na njegovoj listi

  prioriteta, a na kojemu

  ostvaruje pravo upisa.

 • •Učenik može do zadanoga roka objavljenog u

  Kalendaru – 16.7.2018.

  promijeniti prioritete studijskih

  programa,

  izbrisati neki studijski program s liste,

  dodati novi studijski program,

  odustati od prijave svih

  studijskih programa.

 • LISTA PRIORITETA

  Ključno je poredati studije po redoslijedu želja.

  Prikazano stanje nije konačno do objavljivanja

  konačnih rang-lista

  16.7. 2018. u 16:59

  Do tada, kandidati koji su po trenutačnomu rangu

  unutar upisne kvote mogu izgubiti mjesto ako bolje

  rangirani kandidati promijene svoje liste prioriteta.

 • LISTA PRIORITETA STUDIJSKIH

  PROGRAMA

  • najvažnije je složiti listu prioriteta prema

  vlastitim željama

  • na 1. mjesto svoje liste prioriteta stavi

  studij koji najviše želiš upisati

  • U slučaju da učenik želi promijeniti svoju

  listu prioriteta, to može učiniti sve do

  zadanog roka 16.7.2018. u 15:59 sati.

 • LISTA PRIORITETA

  Ako je lista prioriteta dobro poredana,

  u slučaju gubitka mjesta ne treba

  poduzeti nikakvu dodatnu radnju, jer

  će kandidat biti raspoređen na sljedeći

  studij na koji bi po bodovima ušao u

  upisnu kvotu.

 • VAŽNOVažno je da se na listi prioriteta nalaze

  samo oni studijski programi na kojima

  kandidati žele studirati odnosno oni koje su

  spremni upisati.

  Do 16.07.2018. obavezno je

  izbrisati sve one studijske

  programe na kojima kandidat

  ne želi

  /NISU SPREMNI UPISATI!/

 • VAŽNONije potrebno brisati studije na kojima učenici ne

  ostvaruju pravo upisa, a koje su spremni upisati.

  1. Studij B

  2. Studij E

  3. Studij C (da)

  4. Studij H

  5. Studij A

  NIJE POTREBNO BRISATI

  NIJE POTREBNO BRISATI

 • Prioriteti studijskih programa

  1. Studij A (ostvaruje

  pravo upisa)

  2. Studij B (najviše želi

  upisati)

  3. Studij C

  1. Studij B (najviše želi

  upisati)

  2. Studij A (ostvaruje

  pravo upisa)

  3. Studij C

  Ispravno poredani

  prioriteti

  Neispravno poredani

  prioriteti

  • Prioritete poredati prema redoslijedu želja

  • Na 1. prioritet potrebno je staviti studij koji učenik najviše želi

  upisati

 • STVARANJE RANG-LISTA

  1. Medicina

  2. Fizioterapija (ostvaruje

  pravo upisa)

  3. Dentalna medicina

  (izvan upisne kvote)

  4. Sestrinstvo (unutar

  upisne kvote)

  1. Medicina

  2. Sestrinstvo (ostvaruje

  pravo upisa)

  3. Fizioterapija (unutar

  upisne kvote)

  4. Dentalna medicina (izvan

  upisne kvote)

  Prije promjene

  prioriteta

  Nakon promjene

  prioriteta

 • STVARANJE RANG-LISTA

  Kod dvopredmetnih studija kandidat ostaje

  na rang-listi unutar upisne kvote samo ako

  se nalazi unutar upisne kvote i na drugomu

  kompatibilnomu dvopredmetnom studiju,

  tj. na studiju koji se može studirati u

  kombinaciji s prvim.

 • Stvaranje rang-lista

  dvopredmetnih studija

  Prioritet Studij Unutar kvote

  1. FFZG - Filozofija (dvopredmetni) DA

  2. FFRI – Psihologija (dvopredmetni) DA

  3. FFRI – Pedagogija (dvopredmetni) DA

  4. FFZG – Povijest (dvopredmetni) NE

  5. FFZG - Fonetika (dvopredmetni) DA

  FFRI: 2+3=5

  6/2=3

  5/2=2.5

  U obzir se uzimaju studiji FFRI-a jer je prosječni prioritet studija 2.5 viši od 3

  FFZG: 1+5=6

 • Stvaranje rang-lista –dvopredmetnih studija

  Prioritet Studij Unutarkvote

  1. FFZG - Filozofija (dvopredmetni) DA

  2. FFRI – Psihologija (dvopredmetni) DA

  3. FFRI – Pedagogija (dvopredmetni) DA

  4. FFZG – Povijest (dvopredmetni) DA

  5. FFZG - Fonetika (dvopredmetni) NE

  FFZG: 1+4=5

  FFRI: 2+3=5

  5/2=2.5

  5/2=2.5

  Kandidat ostvaruje pravo upisa na FFZG-a jer je prvi studij tog visokog učilišta postavljen na viši prioritet

 • STVARANJE RANG-LISTA – dvopredmetnih i jednopredmetnih studija

  Prioritet Studij Unutar kvote

  1. FFZG - Filozofija (dvopredmetni) DA

  2. MEFST - Medicina DA

  3. SFZG - Dentalna medicina NE

  4. FFZG – Povijest (dvopredmetni) NE

  5. FFZG - Fonetika (dvopredmetni) DA

  FFZG: 1+5=6

  MEFST: 2

  Kandidat ostvaruje pravo upisa na studij Medicine jer je prioritet 2 viši od prioriteta 3

  6/2=3

 • PRAVO UPISA –

  KONAČNE RANG LISTE

  Pravo upisa možete ostvariti samo na

  jednom jednopredmetnom studijskom

  programu ili na dva dvopredmetna

  studijska programa.

  Ostvarujte pravo upisa na onom studijskom

  programu koji je najviši na vašoj listi

  prioriteta i na kojem ste unutar upisne kvote

  (najbolji odabir - DA).

 • OBJAVA KONAČNIH RANG-LISTA

  •Objavom konačnih rang-lista 16. 7.2018. iza 16:00 sati pravo upisa unutar upisne kvote.

  Konačne rang-liste više se ne mijenjaju

  Dodjeljen - UPISNI BROJ

  Dodjelom upisnoga broja za određeni studijski program nastaje obveza kandidata da se upiše na taj studijski program

 • Stvaranje rang-lista

 • Upisne kvote na više studijskih programa, ali se ne mogu vidjeti plasman na svima?

  • Svaki kandidat može vidjeti svoj plasman (šifru) na rang-

  listi onog studijskog programa koji je njegov trenutni

  najbolji odabir (DA) i na studijskim programima koji se

  nalaze iznad najboljeg odabira.

  • Na studijskim programima nižeg prioriteta (svi oni ispod

  najboljeg odabira (DA)) nije moguće vidjeti svoj

  plasman (šifru), ali moguće je vidjeti rang prema

  ostvarenim bodovima te sukladno njemu raditi izmjene

  na listi prioriteta.

  • Plasman na dvopredmetnom studijskom programu potrebno

  se nalaziti unutar upisne kvote na najmanje dva

  kompatibilna dvopredmetna studijska programa istog

  visokog učilišta

 • Učenici koji objavom konačnih rang-lista ostvare

  pravo upisa na studijski program, no ne upišu ga,

  visoko učilište može zaračunati oportunitetne

  troškove nastale zbog nepopunjenoga upisnog

  mjesta.

 • STUDIJ U INOZEMSTVU• Za prijavu na studijski program u inozemstvu potrebna je

  potvrda o ostvarenome broju bodova i mogućem

  plasmanu koju će izdati Središnji prijavni ured temeljem

  podataka iz sustava NISpVU.

  • Važno: prije objave konačnih rang-lista obrisati

  sve studijske programe na kojima se nema

  namjeru studirati

  • Kandidat koji ne izbriše sa svoje liste prioriteta studijske

  programe, a želio bi studirati u inozemstvu te

  od Središnjeg prijavnog ureda želi zatražiti izdavanje

  potvrde o mogućem plasmanu, istu neće moći dobiti iz

  razloga što nije napravio gore navedenu radnju do

  potrebnog roka.

 • PONOVO POLAGANJE ISPITA

  Učenik može ponovno polagati već položeni ispit u

  sljedećem ispitnom roku u istoj ili drugoj kalendarskoj

  godini, pri čemu snosi troškove polaganja ispita

  Ako se ispit prijavi u sljedećemu roku na drugoj

  razini, smatra se da se ispit polaže po drugi puta

  /plaća ispit - 175.00 kn /

  Besplatno polaganje imaju pravo učenici samo u

  kalendarskoj godini u kojoj završavaju četvrti razred,

  Učenik koji to pravo ne iskoristi u toj godini, nema pravo

  u sljedećoj godini ispit polagati bez plaćanja, iako će

  pristupiti prvi put.

 • Izgled ispitnih materijala i rukovanje sigurnosnim vrećicama

 • Rukovanje sigurnosnim vrećicama -OTVARANJE

 • • http://www.gssjd.hr/ucenici/drzavna-

  matura/

  • https://www.facebook.com/groups/vla

  dimira.jvasiljevic/

 • Pomoć i podrška• Ukoliko imate dvojbi, pitanja ili

  problema vezanih uz prijavu, odjavu ili polaganje ispita državne mature:

  • Javiti se ispitnoj koordinatorici Škole ili kontaktirati NCVVO

  https://www.postani-student.hr

  https://www.studij.hr

  https://www.postani-student.hr/https://www.studij.hr/

 • KALENDAR DRŽAVNE MATURE

  2017./2018. LJETNI ROK

  AKTIVNOST ROKOVI

  •Trajanje prijava za upis na studijske programe i

  •Mogućnost promjene liste priorita studijskih

  programa

  1.2.2018. - 16.07.2018*. u 15:59

  sati

  * visoko učilište može odrediti raniji rok

  za prijavu

  PROVOĐENJEISPITA

  DRŽAVNE

  MATURE

  Četvrtak, 7. lipnja

  GLAZBENA UMJETNOST 9:00

  ETIKA 14:00

  Petak, 8. lipnja LOGIKA 9:00

  Ponedjeljak, 11. lipnja

  SOCIOLOGIJA 9:00

  GEOGRAFIJA 14:00

  Utorak, 12. lipnja

  BIOLOGIJA 9:00

  PSIHOLOGIJA 14:00

  Srijeda, 13. lipnja

  FIZIKA 9:00

  POLITIKA I GOSPODARSTVO 14:00

 • KALENDAR DRŽAVNE MATURE 2017./2018. LJETNI

  ROKAKTIVNOST ROKOVI

  PR

  OV

  EN

  JE

  ISP

  ITA

  DR

  ŽA

  VN

  E M

  ATU

  RE Četvrtak, 14. lipnja

  TALIJANSKI JEZIK A I B 9:00

  LIKOVNA UMJETNOST 14:00

  Petak, 15. lipnja

  KEMIJA 9:00

  FILOZOFIJA 14:00

  Ponedjeljak, 18. lipnja HRVATSKI JEZIK A I B (test) 9:00

  Utorak, 19. lipnja HRVATSKI JEZIK A I B (esej) 9:00

  Srijeda, 20. lipnja

  INFORMATIKA 9:00

  VJERONAUK 14:00

  Četvrtak, 21. lipnja ENGLESKI JEZIK A I B 9:00

  Utorak, 26. lipnja

  NJEMAČKI JEZIK A I B

  9:00

  POVIJEST 14:00

  Srijeda, 27. lipnja MATEMATIKA A I B 9:00

 • KALENDAR DRŽAVNE MATURE 2017./2018. – LJETNI ROK

  AKTIVNOST ROKOVI

  - Zadnji dan za slanje dokumentacije ako visoko učilište nije odredilo

  raniji rok za prijavu studija

  - Zadnji dan za dostavu dokaza o pravu prednost

  2.7.2018.

  10.7. 2018.

  Objava rezultata ispita državne mature za ljetni ispitni rok 11.7.2018.

  Objava privremenih rang-lista za upis na studijske programe 11.7.2018.

  Rok za prigovore 11.7. do 13.7.2018.

  Konačna objava rezultata ispita državne mature 16.7.2018.

  - Zadnji dan prijava za upis na studijske programe do 15:59 sati

  - Zadnji dan promjene liste prioriteta i brisanja studijskih

  programa

  - Objava konačnih rang-lista za upise na studijske programe

  16.7.2018.

  16.7.2018.

  do 15:59 sati

  16.7.2018.

  Iza 16:00 sati

  Visoka učilišta započinju s upisima 17.7.2018. na dalje

  Podjela svjedodžbi u Školi 18.7.2018.