yenitip.firat.edu.tryenitip.firat.edu.tr/sites/yenitip.firat.edu.tr/files/Öz... · web...

Click here to load reader

Post on 30-May-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

NDEKLER Sayfa No

Genel Tantm 3

z Deerlendirme Komitesi yelerinin Tp Fakltesindeki Grevleri3

Alt Komisyonlar 5

Ziyaret Ekibi yelerinin Ziyaret ncesi letiim Kuraca Sorumlu Kiinin

Ad, Telefon, Faks Numaras ve E-Posta Adresi5

Mezuniyet ncesi Eitim Koordinasyonu Ynergesi Dorultusunda

Yeni Kurulan Komisyonlar 9

Mezuniyet ncesi Ulusal Tp Eitimi Standartlarnn Karlanma Durumu 11

z Deerlendirme Raporu Hazrlama Sreci 11

Deerlendirme zeti 13

1. Ama ve Hedefler 20

1.1. Tp Fakltesi Ama ve Hedefleri 20

1.2. Eitim Programnn Ama ve Hedefleri 23

1.3. Eitim Ama ve Hedeflerinin Duyurulmas 95

1.4. Eitim Ama ve Hedeflerinin Tanmlanmasnda Payda Katlm 95

1.5. Eitim Programnn Dzenlenmesinde ve Uygulanmasnda zerklik 97

2.Eitim Program 97

2.1. Eitim Program ve retim Yntemleri 97

2.2. Tp Fakltesi Eitim Programnn Temel zellikleri 103

2.3. Eitim Programnn Topluma Ynelik / Topluma Dayal zellikleri 103

2.4. Eitim Programlarnda Bilimsel Yntem ve lkeler ile Kanta Dayal Tbba

Yer Verilmesi106

2.5.Eitim Programnn Entegrasyonu 107

2.6. Eitim Programnn Ulusal ekirdek Mfredatna Uygunluu 109

2.7. renciyi Mezuniyet Sonras Eitim ve alma Koullarna Hazrlama 109

3.rencilerin Deerlendirilmesi 112

3.1. lme Deerlendirme Yntemlerinin Belirlenmesi ve Duyurulmas 112

3.2. lme Deerlendirme Yntemlerinin Yllara ve Aamalara Gre

Tanmlanmas115

3.3.lme Deerlendirmede oklu ve Gncel Yntem ve Gere Kullanm 117

3.4. lme Deerlendirme Yntemlerinin Geerlik ve Gvenirlii 138

3.5. lme Deerlendirme Yntemlerinin renmeyi Desteklemesi 139

4.renciler 143

4.1. renci Seimi, Alm ve Says Konularnda zlenen Politika 143

4.2. renci Temsiliyeti 144

4.3. rencilere Ynelik Danmanlk Hizmetleri 145

4.4. Sosyal, Kltrel, Sanatsal ve Sportif Olanaklar 146

4.5. rencilerle Srekli ve Dzenli letiim 149

5.Program Deerlendirme 150

5.1. Program Deerlendirme Sistemi 150

5.2. Program Deerlendirme Sonularnn Paylam ve Kullanm 164

6.retim Elemanlar (Akademik Kadro) 165

6.1. Akademik Kadro Politikas 165

6.2. retim Eleman Seim, Atama ve Ykseltmeleri 167

6.3. retim Elemanlarnn Grev ve Sorumluluklar 169

6.4. Eitici Geliim Programlar 175

6.5. retim Elemanlarnn Srekli Mesleksel Geliimi 177

7.Tp Fakltesi Eitsel Kaynak ve Olanaklar 179

7.1. Akademik Birim, Altyap ve Olanaklar 179

7.2. Klinik Eitim Ortam ve Frsatlar 186

7.3. Aratrma Eitimi Frsatlar 189

7.4. Mali Kaynaklar 191

7.5. Ulusal ve Uluslararas birlii 192

8.Ynetim ve Yrtme 194

8.1. Tp Fakltesi Ynetim Yaps 194

8.2. Eitim Ynetimi rgtlenmesi 194

8.3. Eitim rgtlenmesi Destek Yaps 196

8.4. Ynetim Kadrosu 197

8.5. retim Elemanlar Aras Uyum ve Gbirlii 197

9.Srekli Yenilenme ve Geliim 198

Ekler Listesi 201

Yeni Ekler Listesi211

A.GENEL TANITIM

niversitenin Ad:Frat niversitesi

Rektrn Ad :Prof. Dr. Kutbeddin DEMRDA

Fakltenin Ad :Tp Fakltesi

Dekann Ad :Prof. Dr. Ahmet KAZEZDekan

zdeerlendirme

Komitesi :Prof. Dr. Fatih Serhat EROLDekan Yardmcs

Prof. Dr. Oktay BURMADekan Yardmcs

Prof. Dr. rfan KAYGUSUZKulak Burun Boaz Anabilim Dal

retim yesi

Prof. Dr. Ayhan DOUKAN Hastalklar Anabilim Dal retim

yesi

Prof. Dr. Hseyin ELKER Hastalklar Anabilim Dal retim

yesi

Prof. Dr. Saadet AKARSUocuk Sal ve Hastalklar Anabilim

Dal retim yesi

Prof. Dr. Sinan CANPOLATFizyoloji Anabilim Dal retim

yesi

Prof. Dr. Engin AHNAFarmakoloji Anabilim Dal retim yesi

Prof. Dr. hsan HALFEOLUTbbi Biyokimya Anabilim Dal

retim yesi

Prof. Dr. Mehmet TOKDEMRAdli Tp Anabilim Dal retim yesi

(Ayrld)

Prof. Dr. Neriman OLAKOLU Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dal

retim yesi

Do. Dr. Ahmet ERENSOYTp Eitimi Anabilim Dal retim

yesi

Do. Dr. Tansel Ansal BALCI Nkleer Tp Anabilim

Dal retim yesi

Yrd. Do. Dr. Bekir AKGN Beyin Cerrahi Anabilim Dal retim yesi

Yrd. Do. Dr. Tun OZANroloji Anabilim Dal

retim yesi

Yrd. Do. Dr. Gkhan ARTAPatoloji Anabilim Dal

Hilmi YKSELFaklte Sekreteri

Dr. Mehmet Fatih KORKMAZAsistan Temsilcisi

Dr. Asl KAZGANAratrma Grevlisi

Dr. zge Sevil KARSTARLIAratrma Grevlisi

Dr. Sedat EK Aratrma Grevlisi

Dr. Oktay BULUTAratrma Grevlisi (Mezun)

Dr. Cem ZCANPratisyen Hekim

M. Emin AKINCIrenci ileri efi

Mehmet OLAKSekreter

Murat Emrah YILMAZFaklte renci Temsilcisi

Muhammed Nuri POLATrenci Temsilcisi

Sefa BARUTrenci Temsilcisi

Mehmet ZKAYArenci Temsilcisi

Uur KILIrenci Temsilcisi

Turahan DEMRrenci Temsilcisi

Vuslat MUMCU renci Temsilcisi

Furkan DEMRBArenci Temsilcisi

Smeyye Aybike SERVrenci Temsilcisi

Berivan KARATArenci Temsilcisi

letiim Kurulacak sorumlu kii: Do. Dr. Ahmet ERENSOY(Tp Eitimi AD. Bk.)

Telefon: 424270000/6444-6446Cep Tel: 532 316 84 02

Faks:4242379138E-posta adresi:[email protected]

[email protected]

Tp Eitimi zdeerlendirme Kurulu Koordinatr

. Prof. Dr. rfan KAYGUSUZ

Akreditasyon zdeerlendirme Kurulu Koordinatr Yardmcs

. Do. Dr. Ahmet ERENSOY

Akreditasyon zdeerlendirme Kurulu Alt Komisyonu

1. zdeerlendirme Ama ve Hedefler Alt Komisyonu

Prof. Dr. Hseyin ELKER(Bakan)

Prof. Dr. Saadet AKARSU (Bakan Yardmcs)

Prof. Dr. rfan KAYGUSUZ

Prof. Dr. hsan HALFEOLU

Prof. Dr. Sinan CANPOLAT

Do. Dr. Ahmet ERENSOY

Ara. Gr. Dr. Asl KAZGAN

renci Temsilcisi Muhammed Nuri POLAT

renci Temsilcisi Sefa BARUT

renci Temsilcisi Muhammed ZKAYA

2. zdeerlendirme Eitim Program Alt Komisyonu

Prof. Dr. Hseyin ELKER (Bakan)

Prof. Dr. Saadet AKARSU (Bakan Yardmcs)

Prof. Dr. rfan KAYGUSUZ

Prof. Dr. hsan HALFEOLU

Prof. Dr. Sinan CANPOLAT

Do. Dr. Ahmet ERENSOY

Ara. Gr. Dr. Asl KAZGAN

renci Temsilcisi Muhammed Nuri POLAT

renci Temsilcisi Sefa BARUT

renci Temsilcisi Muhammed ZKAYA

3. zdeerlendirme rencilerin Deerlendirilmesi Alt Komisyonu

Prof. Dr. Neriman OLAKOLU (Bakan)

Do. Dr. Ahmet ERENSOY

Do. Dr. Tansel Ansal BALCI(Bakan Yardmcs)

Yrd. Do. Dr. Bekir AKGN

Yrd. Do. Dr. Tun OZAN

Ara. Gr. zge Sevil KARSTARLI

renci Temsilcisi Uur KILI

renci Temsilcisi Turahan DEMR

renci Temsilcisi Vuslat MUMCU

4. zdeerlendirme renciler Alt Komisyonu

Prof. Dr. Neriman OLAKOLU (Bakan)

Do. Dr. Ahmet ERENSOY

Do. Dr. Tansel Ansal BALCI (Bakan Yardmcs)

Yrd. Do. Dr. Bekir AKGN

Yrd. Do. Dr. Tun OZAN

Ara. Gr. Dr. zge Sevil KARSTARLI

renci Temsilcisi Uur KILI

renci Temsilcisi Turahan DEMR

renci Temsilcisi Vuslat MUMCU

5. zdeerlendirme Program Deerlendirme Alt Komisyonu

Prof. Dr. Mehmet TOKDEMR (Bakan) (Ayrld)

Prof. Dr. Ayhan DOUKAN

Prof. Dr. Engin AHNA

Do. Dr. Ahmet ERENSOY

Yrd. Do. Dr. Gkhan ARTA

Ar. Gr. Dr. Sedat EK

Murat Emrah YILMAZFaklte renci Temsilcisi

renci Temsilcisi Furkan DEMRBA

renci Temsilcisi Smeyye Aybike SERV

renci Temsilcisi Berivan KARATA

6. zdeerlendirme retim Elemanlar (Akademik Kadro) Alt Komisyonu

Prof. Dr. Neriman OLAKOLU (Bakan)

Do. Dr. Ahmet ERENSOY

Do. Dr. Tansel Ansal BALCI (Bakan Yardmcs)

Yrd. Do. Dr. Bekir AKGN

Yrd. Do. Dr. Tun OZAN

Ara. Gr. zge Sevil KARSTARLI

renci Temsilcisi Uur KILI

renci Temsilcisi Turahan DEMR

renci Temsilcisi Vuslat MUMCU

7. zdeerlendirme Eitsel Kaynak ve Olanaklar Alt Komisyonu

Prof. Dr. Hseyin ELKER (Bakan)

Prof. Dr. Saadet AKARSU (Bakan Yardmcs)

Prof. Dr. rfan KAYGUSUZ

Prof. Dr. hsan HALFEOLU

Prof. Dr. Sinan CANPOLAT

Do. Dr. Ahmet ERENSOY

Ara. Gr. Dr. Asl KAZGAN

renci Temsilcisi Muhammed Nuri POLAT

renci Temsilcisi Sefa BARUT

renci Temsilcisi Muhammed ZKAYA

8. zdeerlendirme Ynetim ve Yrtme Alt Komisyonu

Prof. Dr. Mehmet TOKDEMR (Bakan) (Ayrld)

Prof. Dr. Ayhan DOUKAN

Prof. Dr. Engin AHNA

Do. Dr. Ahmet ERENSOY

Yrd. Do. Dr. Gkhan ARTA

Ar. Gr. Dr. Sedat EK

renci Temsilcisi Furkan DEMRBA

renci Temsilcisi Smeyye Aybike SERV

renci Temsilcisi Berivan KARATA

9. zdeerlendirme Srekli Yenileme ve Geliim Alt Komisyonu

Prof. Dr. Mehmet TOKDEMR (Bakan) (Ayrld)

Prof. Dr. Ayhan DOUKAN

Prof. Dr. Engin AHNA

Do. Dr. Ahmet ERENSOY

Yrd. Do. Dr. Gkhan ARTA

Ar. Gr. Dr. Sedat EK

renci Temsilcisi Furkan DEMRBA

renci Temsilcisi Smeyye Aybike SERV

renci Temsilcisi Berivan KARATA

Mezuniyet ncesi Eitim Koordinasyonu Ynergesi Dorultusunda Yeni Kurulan Komisyonlar

1. lme-Deerlendirme ve Eiticilerin Eitimi Komisyonu

Prof. Dr. Ayhan AKBULUT (Bakan)

Prof. Dr. Fatih Serhat EROL (Bakan Yardmcs)

Prof. Dr. Ahmet KAZEZ

Prof. Dr. Murat GETRK

Prof. Dr. Metin Kaya GRGZE

Prof. Dr. S. Erhan DEVEC

Prof. Dr. A. Ferda DALI (Sekreter)

Do. Dr. Ahmet ERENSOY

Yrd. Do. Dr. Hsamettin KAYA

Faklte renci Temsilcisi Murat Emrah YILMAZ

renci Temsilcisi (TURKMSIC Bakan) Onur Emre SATILMI

2. Mesleki Beceri Eitim Komisyonu

Prof. Dr. Hseyin ELKER (Bakan)

Do. Dr. Edibe PRNC (Bakan Yardmcs)

Prof. Dr. Ahmet KAVAKLI

Prof. Dr. Erdal TAKIN

Do. Dr. Ahmet ERENSOY

Do. Dr. Oktay BELHAN

Yrd. Do. Dr. Emine KAAR

Yrd. Do. Dr. Metin ATEELK

Yrd. Do. Dr. Sevda KORKMAZ (Sekreter)

renci Temsilcisi (Yeryz Doktorlar Bakan) Muhammed Sait KAYA

3. Bilimsel Aratrma Eitimi Komisyonu

Prof. Dr. Turgut KARLIDA(Bakan)

Prof. Dr. Engin AHNA (Bakan Yardmcs)

Prof. Dr. S. Serdar KOCA

Prof. Dr. Refik AYTEN

Prof. Dr. Metin KAPLAN

Prof. Dr. Mete ZCAN

Do. Dr. Ahmet ERENSOY

Faklte renci Temsilcisi Murat Emrah YILMAZ

4. letiim Becerileri Komisyonu

Prof. Dr. Fulya LHAN(Bakan)

Prof. Dr. Figen DEVEC (Bakan Yardmcs)

Prof. Dr. Murad ATMACA

Do. Dr. A. Ferdane OUZNCL

Do. Dr. Hakan ARTA

Do. Dr. Ahmet ERENSOY

Yrd. Do. Dr. Grkan GROK (Sekreter)

Yrd. Do. Dr. Murat GNEN

Yrd. Do. Dr. Fatma Nur Z (Ayrld)

Faklte renci Temsilcisi Murat Emrah YILMAZ

renci Temsilcisi (EMSA Bakan) Muhammed Alperen DEMREL

5. Probleme Dayal renim (PD) Komisyonu

Prof. Dr. Nevin LHAN (Bakan)

Prof. Dr. Teyfik TURGUT (Bakan Yardmcs)

Prof. Dr. F. lk ELKER

Prof. Dr. Saadet AKARSU

Prof. Dr. Demet EK

Prof. Dr. Yasemin BULUT

Do. Dr. Ahmet ERENSOY

Yrd. Do. Dr. Ebru ELK KAVAK (Sekreter)

Faklte renci Temsilcisi Murat Emrah YILMAZ

renci Temsilcisi Tuin MUTLU

6. Mezun Takip Birimi

Hilmi Yksel (Bakan)

Dr. Cem ZCAN (Mezun)

Mehmet OLAK (Sekreter)

B. MEZUNYET NCES ULUSAL TIP ETM STANDARTLARININ KARILANMA DURUMU

B.1. zdeerlendirme Raporu Hazrlama Sreci

Komitenin oluturulmas: Tp Fakltesi dekanlnn 619 say ve 13.04.2010 tarihli yazsyla Temel, Cerrahi ve Dahili Bilimler Blmlerinde grev yapan retim yelerinin grev ald Akreditasyon Komisyonu oluturuldu ve Prof. Dr. Hseyin ELKER bakanlnda komisyon ilk toplantsn 21.04.2010 tarihinde gerekletirdi.

TEPDADa mracaat 9 ubat 2011

Bilgilendirme Ziyareti 17 Mart 2011

UTEAK sonu raporu 1 Mays 2011

F..T.F. Mezuniyet ncesi Eitim zdeerlendirme Raporu (DR) 23 Austos 2011 tarihinde 1848 sayl st yaz ile TEPDAD Yn. Krl. Bakanlna bildirilmitir.

UTEAKn Raporun yeniden gzden geirilmesinin ve dzenlenmesinin 31 Ocak 2012 tarihinde faxla fakltemize gnderilen yazda 29 ubat 2012 tarihine kadar eksikliklerin giderilmesi istenmitir. Ancak fakltemizin bu ksa sre iinde gerekli dzenlemeyi yapamayacann bildirilmesi zerine askya alnan ilemler, UTEAKn 18-19 Ekim 2012 tarihinde gerekletirdii Tp Eitiminde rnek Uygulamalar toplantsnda bu sre yeniden deerlendirilmi ve Haziran 2013e kadar DR dzenleme izni alnmtr.

Hazrlanan DR, UTEAK tarafndan deerlendirilmi ve gerekli grlen eksikliklerin dzenlenmesi 24.11.2013 tarih ve 2013/47 sayl yaz ile istenmi,yeni oluturulan komisyonlar (Ek -B1.1)tarafndan eksiklikler dzeltilerek hazrlanan yeni rapor eki tekrar gnderilmitir. Ancak bu raporda eksikliklerin byk ksmnn karland bildirilmi, eksiklik bildirilen 18 temel standarttan 7sinin hala karlanmad, deerlendirme ziyaretine gelinmesi iin uygun olmad UTEAKn 21.Nisan 2014 tarih ve 2014/109 sayl yazlar ile tarafmza bildirilmitir.

Grlen eksikliklerin giderilmesine katk salamak amacyla, UTEAK tarafndan grevlendirilen Do. Dr. Sevgi TURAN, Do. Dr. Zeynep BAYKAN, Yrd.Do. Dr. Ayen Melek AYTU un koordinasyonda yardmc olacaklar bildirilmitir. Deerli yelerin bilgilendirme amal katlm ile 21-22 Eyll 2014 tarihinde fakltemizde Ama ve yntemler, Genel kavramlar, lme deerlendirme ile ilgili kurs ve toplant dzenlenmitir. Deerlendirmeleri ve toplantlar gznne alan komisyonumuz yeni bir DR hazrlanmasn ngrm, Bu bilgiler nda yeni DR hazrlanmtr.

alma sistematii ve kullanlan yntemler: lk toplantda alma prensipleri, saatleri ve sekretaryas belirlendi ve her aramba gn saat 15.00da toplanmaya karar verildi. Her toplantda bir sonraki toplantnn gndemi, katlmclar ve yaplacak ilerle ilgili iblm yapld. Bilgilendirme Toplants sonrasnda almalar hzlandrmak amacyla raporun maddeleri alt alma gruplarna paylatrlarak, n hazrlklarn belirlenen gruplar tarafndan yaplmas ve daha sonra komisyon yelerinin katld genel toplantda tartlarak raporda son ekliyle yer almas saland.

Veri kaynaklarna ulam ve veri gvenirlii: Veriler Frat niversitesi Genel Sekreterlii, Tp Fakltesi Faklte Ynetim Kurulu Kararlar, Tp Eitimi Anabilim Dal, Ba koordinatrlk ve Tp Fakltesi renci leri Birimi aracl ile elde edildi.

renci, retim yesi katlm: Her aamada tm retim yeleri ve renciler bilgilendirilmi ve 17 Mart 2011 tarihinde yaplan UTEAK bilgilendirme toplantsna tm retim yeleri, ilgili idari personel ve renci temsilcilerinin katlm salanmtr. Ayn tarihte yaplan ikinci oturumda ise, zdeerlendirme Raporu (DR) Komisyonu, koordinatrler ve kurul bakanlar, aratrma grevlileri ve renci temsilcileri katlarak zdeerlendirme raporu hazrlama konusunda grup almalar yaplmtr.

F.. Tp Fakltesi Dekanlnn 04.01.2013 tarihindeki toplantsnda

Tp Fakltesi Dekannn bakanlnda,

biri Temel Tptan ve renci eitiminden sorumlu,

dieri kliniklerden, kliniklerdeki eitimden ve F.. Hastanesindeki akreditasyon uygulamalarndan sorumlu iki e bakandan oluturulan Mezuniyet ncesi Akreditasyon Kurulu nceki kurul yelerine ek olarak 23 retim yesi, bir faklte sekreteri, bir asistan temsilcisi 6 renci temsilcisi ve iki sekreterin de katlmyla yeniden oluturuldu. (Ek -B1.1)

Daha nce hazrlanan DR de grlen eksiklerden olan renci temsiliyetine alt kurullarda daha fazla yer verildi.

UTEAK'la likiler: Frat niversitesi Tp Fakltesi Akreditasyon Komitesi oluturulduktan sonra ve almalarna devam ederken, ubat 2011de yaplan bavuru zerine 16 Mart 2011de Ulusal Tp Eitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafndan bilgilendirme ziyareti gerekletirildi. Hazrlanan programa gre; Bilgilendirme toplants 17 Mart 2011 tarihinde Prof. Dr. skender SAYEK, Do. Dr. Sibel KALAA, Do. Dr. Melih ELN ve Yrd. Do. Dr. Hilal BATI katlmyla Frat niversitesi Tp Fakltesinde gerekletirildi. UTEAK ile ilikilerde Ynetim Kurulu Sekreteri Do. Dr. Halil brahim Duraktan DR hazrlama aamalarnda gerekli bilgi ve destek salanmtr. Yeni DR hazrlanmasnda komisyonumuza Do. Dr. Sevgi TURAN, Do. Dr. Zeynep BAYKAN, Yrd. Do. Dr. Ayen Melek AYTU uzaktan grntl internet aracl ile ve fakltemizdeki bilgilendirme toplantsna katlarak bizlere nemli bilgiler sunmulardr. Bu bilgilendirme toplantlarn ve grmelerini salayarak yeni DR hazrlanmasnda fakltemize ve komisyonlarmza yardmc olan tm UTEAK ve TEPDAD yelerine katklarndan dolay teekkr ederiz.

TEPDAD tarafndan gnderilen 01.11.2015 tarih ve 2015-106 sayl yaz gerei fakltemizin akreditasyon srecindeki eksiklikleri tesbit edilmitir. Bu eksiklikleri giderme amal UTEAK nerileri dorultusunda UTEAK ve TEPDAD yesi Akdeniz niversitesi Tp Eitimi Anabilim Dal retim yesi Do. Dr. Kemal ALMOLU ve retim Grevlisi Dr. Smer MAMAKLI tarafndan eitim programnn deerlendirilmesine ynelik, Fakltemizin tm retim yelerine, 17-18 Kasm 2015 tarihinde Tp Eitiminde lme-Deerlendirme kursu, rencilerin deerlendirilmesi ve program deerlendirilmesinin dzeltilmesine ynelik 23-24 ubat 2016 tarihinde PD kursu dzenlenerek Katlm Belgeleri verilmitir. Bu eitimlerin gerekletirilmesinde katklarndan dolay Do. Dr. Kemal ALMOLU ve retim Grevlisi Dr. Smer MAMAKLIya teekkr ederiz. Bu bilgilendirme toplantlarn ve grmelerini salayarak yeni DR hazrlanmasnda fakltemize ve komisyonlarmza yardmc olan tm UTEAK ve TEPDAD yelerine katklarndan dolay teekkr ederiz.

B.2. zdeerlendirme zeti

Frat niversitesine bal olarak bir Tp Fakltesi almas karar zerine kurulu almalarn 07 Ocak 1976 tarihinde tamamlayan Frat niversitesi Tp Fakltesi 19831984 retim ylna 106 renci ile Elazda retime balamtr. Salk ve Sosyal Yardm Bakanl ile Frat niversitesi Rektrl arasnda yaplan bir protokol ile yaklak 200 yatakl Doum Hastanesi Frat niversitesi Aratrma ve Uygulama Hastanesine dntrlerek eitim ve retim hizmetlerine tahsis edilmitir. Hastanenin ad daha sonra Frat Tp Merkezi ve son olarak Frat niversitesi Hastanesi adn alm ve 2004 ylnda Salk ve Sosyal Yardm Bakanlndan ald eski binasndan tanarak yerleke iindeki yeni binasnda yre halkna ve evre illere nc basamak salk hizmeti sunmaya devam etmektedir.

Fakltemizin amac, Kaliteli hekimlerin yan sra zgr dnen, bilimsellikten taviz vermeyen, her trl dnce ve anlaya saygl, takm ruhuna uygun, payda katlmn deerlendirebilen ve uygulayabilen, sosyal sorumluluklarn bilen, lkemizdeki ve blgemizdeki toplumsal hastalklara deerlendirme ve neriler yapabilen bilim adamlar yetitirmektir.

Eitim sitemimiz, karma sistemdir. Bu sistem, ilk 3 snfta ders kurullar eklindedir. inde ilgili anabilim dallarnn teorik ve laboratuvar almalar, serbest alma ve meslek d zorunlu derslerin bulunduu 2.snfta probleme dayal retim (PD) lerin eklendii, 4. Snf ve 5. Snfta stajlarn olduu 6. Snfta internliin yer ald bir sistemdir.

Geliim standardmz, mknlar lsnde iinde standardize hasta ve kanta dayal tbbnda bulunduu yatay ve dikey entegrasyonun en iyi ekilde saland daha ileri dzeylerde modern dnya tp eitim sistemleri ile uyumlu yeni gelien sistemlere tamaktr.

Bu amala renci deerlendirmelerinde ada deerlendirme yntemleri niversitemizin eitim fakltesinin de gr alnarak ada uygulamalar yaplmaktadr.

renci bakanlklar ve temsilcilikleri kurulmu olup bu temsilcilikler demokratik seimle olumakta, faklte ynetim kurulunda yer almakta, ayrca renci kulpleri faaliyetlerinde bulunmaktadrlar.

Program deerlendirmeleri, her akademik yln sonunda ilgili kurul ve anabilim dallarnn grleri alnarak yeniden modernize edilmekte ve blgesel, lke gereklerine uygun, dnya perspektifinde yeniden yaplandrlmaktadr.

retim elemanlarnn daha rahat bir ortamda eitim ve bilimsel almalarn salamak, fakltemizin tercih edilebilir bir konuma getirmek amacyla, srekli bir deiim ve geliim iinde iyiletirme dzenlemeleri yaplmakta, bu durum akademik ylsonunda tm ynleri ele alnp deerlendirilmektedir.

Fakltemiz, her geen gn daha da ileri gitmekte, eitim-retim faaliyetlerinin ada standartlarda verilmesi iin, blgemizdeki lider eitim kurumu ve hastane olmasnn salanmas amacyla srekli yenilenme ve gelime almalar bir programa balanm ve almalar yaplmaktadr.

Fiziki ortamlar, eitim olanaklar, maddi kaynaklar artrmaya ynelik srekli eitim uygulamalar hasta memnuniyetini salama ve aktif blge hastanesi olma gibi faaliyetler gelitirilmektedir.

Tp eitimini gelitirmek amacyla anabilim dal kadrolarnn artrlmasna ynelik, Dekanlk, Rektrlk ve YKte giriimlerde bulunulmutur.

z Deerlendirme Raporu almalar srecinde Frat niversitesi Tp Fakltesi mezuniyet ncesi eitiminde baz iyiletirme, gncelletirme ve revizyon gereksinimleri olduu grlmtr. Bununla birlikte temel standartlarn tmyle, geliim standartlarnn da byk oranda karlanmakta olduu grlmektedir. z Deerlendirme Kurulu (DK) (37 yeden oluan) ve z Deerlendirme koordinatrl (11 ye oluan) iyiletirilmesi gereken alanlarn saptam, ilgili birimler ile temasa gemi ve almalarna balamtr. (Ek-B2.1). Yeni DR Kurulu ise daha nceki akreditasyon kurullarnda alt komisyon bakan olarak bulunmu ya da nemli katklar salam retim yelerinden ve renciler faklte temsilcisinin de bulunduu 10 komisyon yesinden olumutur.

Gl Ynlerimiz

yi eitimli, deneyimli, gen ve dinamik akademik personelin grev ald fakltemiz ve hastanemizin alt yap almalar byk oranda tamamlanmtr. Blgenin referans hastanesi zelliine sahip olmas ve eitli olgu grme frsat deneyim ve eitim kalitesini artrmaktadr. stisnasz tm retim yelerine bilgisayar ve internet eriiminin salanm olmas, renci laboratuvarlarnda her renciye bir mikroskop dmesi, bilimsel yayn sralamasnda ilk niversiteler ierisinde yer alnmasn salayan bir akademik alma ortam salamtr. retim elemanlar ve rencilerin aratrma yapabilecei ktphane, sanal ktphane ve internet olanaklarnn olmas, aratrma faaliyetleri iin Frat niversitesi Deneysel Aratrma Merkezinin (FDAM) olmas, aratrma faaliyetleri iin projelere maddi destein salanyor olmas, her uzmanlk dalnda eitim veriliyor olmas, tbbi beceri laboratuvarnn varl, merkez laboratuvarnn polikliniklerle ayn bina iinde bulunmas, onkolojik cerrahi, yaygn endoskopik cerrahi, rekonstrktif cerrahi, reanimasyon, youn bakm merkezi, acil travma merkezi, yank nitesi, patoloji, immnohistokimya, laboratuvar- frozen section gibi spesifik birimlerin bulunmas klinik aratrmalarda veri toplamada byk kolaylklar salamaktadr. Ayrca niversite bnyesinde Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Merkezinin bulunmas, rencilerin akademisyenlerle rahat grebilme imknna sahip olmas, web sayfasnn aktif kullanm, Frat niversitesi Tp Fakltesi Dergisinin basl/online yayn yapmas, krsal hekimlik eitimi iin retim yelerinin ve rencilerin sahada eitli aratrmalar yapabilecekleri Eitim Aratrma Blgesinin bulunmas, niversite iinde spor merkezinin varl fakltemizin gl ynleri olarak deerlendirilmektedir. Faklte ama ve renim hedeflerimizin hem faklte ii hem de faklte d payda katlmlaryla hazrlanm olmas ve deien koullara gre gncellemeler yaplmas olumlu bir ynmzdr (Ek 1. 1).

a. Faklte ama ve renim hedeflerimizin hem faklte ii hem de faklte d payda katlmlaryla hazrlanm olmas ve deien koullara gre gncellemeler yaplmasdr.(ek 1.4.1).

b. yi eitimli, deneyimli, gen ve dinamik akademik personelin grev ald fakltemiz ve hastanemizin alt yap almalarnn byk oranda tamamlanm olmasdr,

c. stisnasz tm retim yelerine bilgisayar ve internet eriiminin salanm olmas ve renci laboratuvarlarnda her renciye bir mikroskop verilebilmesi sayesinde, bilimsel yayn sralamasnda ilk niversiteler ierisinde yer alnmasn salayan bir akademik alma ortamna sahip olunmasdr,

d. Blgenin referans hastanesi zelliine sahip olmas ve rencilerin hasta eitliliinde eitim grme frsatna sahip olmalardr,

e. retim elemanlar ve rencilerin aratrma yapabilecei ktphane, sanal ktphane veuzaktan eriimli internet olanaklarnn olmasdr,

f. Her uzmanlk dalnda eitim veriliyor olmas, tbbi beceri laboratuvarnn varl, merkez laboratuvarnn polikliniklerle ayn bina iinde bulunmas, onkolojik cerrahi, endoskopik cerrahi, rekonstrktif cerrahi, reanimasyon, youn bakm merkezi, acil travma merkezi, yank nitesi, patoloji, immnohistokimya laboratuvar gibi spesifik birimlerin bulunmas ve simle hasta laboratuvarmzn mevcudiyetidir,

g. Aratrma faaliyetleri iin Frat niversitesi Deneysel Aratrma Merkezinin (FDAM) olmasdr,

h. niversite iinde spor merkezinin varldr,

i. Aratrma faaliyetleri iin projelere maddi destein salanyor olmasdr,

j. niversite bnyesinde Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Merkezinin bulunmas,

k. rencilerin akademisyenlerle rahat grebilme imknna sahip olmasdr,

l. Web sayfasnn aktif kullanmdr,

m. Frat niversitesi Tp Fakltesi Dergisinin basl/online yayn yapmas, fakltemizin gl ynleri olarak deerlendirilmektedir.

Zayf Ynlerimiz

alanlar ve renciler arasnda Frat niversiteli kimliinin yeterince gelimemiolmas,bata Temel Tp Bilimleri Blm olmak zere daha kaliteli ve verimli bir eitim iin retim eleman saysal yetersizlii, eitim programmzda teorik ksmn daha fazla olmas, zellikle Dnem IIIte derslerin neredeyse tamamnn teorik olarak ilenmesi zayf ynlerimizden bir tanesidir.lk snftaki teorik snavlarn test usulnde yaplmas, bunun rencileri bilgi sentezinden uzaklatrp ezbercilie yneltmektedir.

Baz retim yelerinin ksmi statde almaktadr. Eitime yeterince zaman ayramamas,son zamanlarda retim yelerinin ayrlmas sonucu baz anabilim dallarnda retim yesi yetersizlii olmaktadr. Yksekokul ve Meslek Yksekokullarna yaplan grevlendirmeler nedeniyle, zellikle Temel Tp Bilimlerindeders yk fazlal,temel bilimlerde alnan bilginin klinik ile yeterince btnletirilememesi ve Temel Tp bilimlerinde aratrma grevlisi teminindeki zorluk zerinde dikkatle durulmas gereken nemli bir noktadr.Ameliyathane, laboratuvar ve alma alanlarmzda baz standartlarn salanmamas,klinikler aras iletiim eksiklii nedeniyle tan koymada ve tedavide baz gecikmeler, renci saysnn artrlm olmasve renci uygulamalarnn yetersizlii, basl ders kayna eksikliivehayrseverlerin niversitemiz ve Tp Fakltesine yaptklar katklarn yetersizlii baka bir zayf ynmzdr.

Gelitirilmesi Gereken Alanlar

Gelitirilmesi gereken ynlerimize ilikin planlarmza akreditasyon sreleri ve z Deerlendirme Koordinatrl nerileri dorultusunda hz verilmi ve ilgili birimlere gereken nerilerde bulunmutur. Bu alanlar;

1. Bata Temel Tp Bilimleri Blm olmak zere daha kaliteli ve verimli bir eitim iin retim eleman saysal yetersizlii,

2. Eitim programmzda teorik ksmn daha fazla olmas, zellikle Dnem IIIte derslerin neredeyse tamamnn teorik olarak ilenmesi,

3. lk snftaki teorik snavlarn test usulnde yaplmasndan kaynaklanabilen rencilerin bilgi sentezinden uzaklatrp ezbercilie ynelmeleri,

4. Corafik konumumuz nedeniyle son zamanlarda retim yelerinin ayrlmak istemeleri sonucu baz anabilim dallarnda retim yesi yetersizlii,

5. Temel Tp Bilimlerinde aratrma grevlisi teminindeki zorluklarn yaanmas

6. Ameliyathane, laboratuvar ve alma alanlarmzda baz standartlarn salanmamas,

7. renci saysnn artrlm olmas ve renci uygulamalarnn yetersizlii,

8. Basl ders kayna eksiklii,

9. Tp Fakltelerinin artan hizmet basksnn eitimimize olumsuz yansmalarn engellemek iin srdrlebilir nlemlerin oluturulma ve alnma gereksinimi,

10. 2011-2012 eitim-retim ylnda kapsaml ve katlmc olarak yaplan ama ve hedeflerin belirlenmesi almalarnn yeterli olmasna ramen dnem ve stajlar temelinde yaplan revizyonlar sonras yeniden btncl bir yaklamla ele alnma gereksinimi,

11. Yaplan almalarmzn yayn, rapor, tutanak vb. yntemler ile belgelenmesi asndan daha etkin bir alma gereksinimi nedeniyle mezuniyet ncesi eitim almalarn takip eden birimimizin desteklenmesi,

12. Program deerlendirme almalarnn daha sistematik olmas ve srekliliinin salanmas

13. rencilerimizin eitim programnn planlanmas gibi srelere katlmalarnn ynerge deiiklikleri ile gvence altna alnmas gereklilii,

14. lme deerlendirme faaliyetlerinin iyiletirilmesi iin planlanan almalarmzn hzlandrlma gereksinimi, gelitirilmesi gereken ynlerimiz olarak deerlendirilmektedir.

Sre iinde karlalan temel sorunlar:

Zaman zaman rapor biimi ve ieriine ilikin sorularn zmne ynelik rnek bir rapor incelenmesi gereksinimi domutur.

Fakltemiz Eitim Rehberi ve internet ortamnda; mezuniyet ncesi eitim ama ve hedefleri, misyon, vizyon ve genel amalar ilan edilmitir (Ek 1. 1)

Misyonumuz

1. Blgesel, ulusal ve evrensel lekte insanln ihtiyac olan bilim dnyasna ait verilere katkda bulunmak ve bilgi retmektir. Kaliteli hekimlerin yan sra zgr dnen, bilimsellikten taviz vermeyen, her trl dnce ve anlaya saygl, takm ruhuna uygun, sosyal sorumluluklarn bilen, bilim adamlar yetitirmek, her yl ulusal ve uluslararas endekslerce taranan dergilerde faklte retim elemanlarnca yaynlanan kii bana den makale saysn artrmak,

2. Toplum saln ve koruyucu hekimlii n planda dnen, tbbi etik kurallardan ayrlmayan, kltrel olarak donanml, aratrc, retici ve kaliteyi hedefleyen, asl dayana ve asl amac yine insan ve insan sal olan, ada, mesleinde baarl, yeniliki ve yaratc hekimler yetitirmek ve bu hekimlerin hizmet verdii her yerde birer salk elisi olmasn salamak,

3. rencilerimizin eitim- retim beklentilerini eksiksiz karlamak amacyla, eitim-retimde son yenilikleri yakndan takip eden, kendini srekli yenileyen ve gncelleyen retim elemanlarna sahip olmak,

4. Faklteye bal tm akademik ve idari personelin bilimsel, psikolojik, sosyal ve kiisel geliimi iin uygun ortam ve koullar salayan, rekabet ve motivasyonu salamaya ynelik giriimlerde bulunan, verimlilii artrmak iin ideal i ve alma ortamn hedefleyen ynetim kadrosuna sahip olmak,

5. Sadece tp eitimi srasnda deil, mezuniyet sonrasnda da hekimlerin srekli mesleksel geliimlerini salamak, gerek rencilerden gerekse mezunlardan geri bildirimler alarak bunlar gelecek eitim politikalarna yanstmay amalamaktadr.

6. Eitimsel ve bilimsel srecin ayrlmaz paras olan salk hizmetlerinde, koruyucu hekimlie nem vermenin yannda; yeni teknolojiyle donatlm tan ve tedavi niteleriyle, an gereklerine uyan ve yenilikleri takip eden bir ynetim anlayyla topluma rnek olabilecek nitelikli ve rekabet gc bulunan bir kurulu olmay baarmay amalamaktadr.

Frat niversitesi Tp Fakltesinin Vizyonu

1. Mezun ettii tm pratisyen hekim ve uzman hekimlerin kalitesini dnya standartlar dzeyinde tutmak,

2. Mezun ettii her rencinin bilimsel ve akademik kadrolarda rahatlkla yer alabilecek donanmda olmasn salamak,

3. Lisans, lisansst, uzmanlk ve doktora eitimlerinde tercih edilme nceliinde ilk sralarda yer almak,

4. Sadece lkemizde deil, tm dnyada gl kurumsal kimlie sahip eitimde an gerektirdii altyap imkanlarn yakalam, yelerinin bilimsel baarlarn yakndan takip eden ve destekleyen ayn zamanda hizmet sunumunda lke ihtiyalarn karlamakla yetinmeyip uluslararas alanda adndan sz ettiren bir kurum olmaktr.

1.

AMA VE HEDEFLER

1.1.

TIP FAKLTES AMA VE HEDEFLER

TS.1.1.1.

Tp faklteleri eitim, aratrma ve hizmet elerine ilikin ama ve hedefleri mutlaka tanmlam olmaldr.

AMA

Blgesel, ulusal ve evrensel lekte salk sorunlarn bilen ve mesleini, etik kavram ile yasal kurallar gzeterek uygulayan, aratrmac ve sorgulayc olan, tbbn herhangi bir dalnda daha ileri dzeyde eitim alabilecek, temel dzeyde bilgi ve beceriye sahip hekimler yetitirmektir.

Bu hekimler, yaam boyu eitimi benimsemi ve kendi kendine eitim yeteneini gelitirmi, bilgiye ulam yollarn bilen, bu bilgiyi uygulayabilen, deien ve gelien toplumsal deer yarglarna ve etik kurallara uyum salayabilmelidir.

Aratrma ve hizmet reten, birey, toplum ve evre saln etkileyen problemleri zebilecek bilgi ve beceriye sahip olan, gelimi iletiim becerisi, yneticilik ve liderlik vasfna sahip, rencilerine en iyi kaliteli eitimi sunabilmelidir.

alanlarnn en iyi artlarda bulunmasn ve salk hizmetlerinde toplumun ihtiyalarna cevap verebilen bir konumda olmasn temel ama olarak benimsemitir. Bu bilgiler niversitemiz web sitesinde yer almaktadr.

Bilgi hedefleri

1. Etik kavram ve ilkeleri ile insan haklar vb. konusunda ulusal ve uluslararas belgeleri tanmlayabilmek,

2. Normal vcut yapsn ve fizyolojik ilevlerini (doku, organ, hcre ve molekler dzeyde) bilmek,

3. Hekimlik uygulamasnn yasal kurallarn tanmlayabilmek,

4. Hayatn deiik dnemlerine ait fizyolojik zellikleri yapsal ve fonksiyonel boyutta ayrt ederek kavrayabilmek,

5. Yayn kalitesini, SCI grubu dergilerde yaynlanan makale saysn artrmak ve bilimsel makaleleri yorumlayabilmek,

6. Akl ve bilimin esas alnd, bilim dnyas ile entegre olmu, aratrma gcn toplumsal yararlla dntrebilmek,

7. nsan saln etkileyen sosyo-ekonomik, psikolojik, travmatik, stres, kltrel ve evresel etmenleri tanmlayabilmek,

8. Blgesel, ulusal veya uluslararas olarak grlebilecek hastalklarn tan ve tedavisi iin gerekli bilgi ile donanm olmak ve klinik, laboratuvar, grntleme ve patolojik verileri yorumlayabilmek,

9. Hastalklarn etyopatogenezi ve sonucunda oluan fonksiyonel ve yapsal deiiklikleri irdeleyebilmek,

10. Hastalklarn tedavisinde bilimsel veriye dayal etkinlii yksek yntemleri saptayabilmek,

11. Toplum saln tehdit eden hastalklar ve durumlarda uygun ilk tedavileri sayabilmek,

12. Tbbi uygulamalarla ilgili etik kavram ve ilkeleri bilmek,

13. lkemizde ve blgemizde sk grlen hastalklar ile ilgili birincil, ikincil ve ncl korunma yntemlerini sayabilmek,

14. Adli olaylarla ilgili mevzuat ve ykmllkleri bilmek,

15. Salk hizmetlerinin rgtlenmesi ve finansman modellerini tanmlayabilmek,

16. Uluslararas dzeyde renci deiimi iin yeterli mesleki bilgiye sahip olmak.

Beceri hedefleri

1. Etik kavram ve ilkeleri ile insan haklar vb. konusunda ulusal ve uluslararas belgelerde yer alan kurallar uygulayabilmek,

2. Ayrntl ve gvenilir anamnez almak ve sistem sorgusu yapabilmek,

3. Hastalklarn tans ile ilgili olarak tam ve ayrntl fizik muayene yapabilmek,

4. Kendisine bavuran hastann klinik, laboratuar, radyolojik ve patolojik bulgularn deerlendirerek gerekli tedavisini dzenleyebilmek,

5. Hastalklarn tan ve takibinde kullanlabilecek temel giriimsel ilemler yapabilmek,

6. Yaam tehdit eden hastalklar ve durumlarda uygun ilk tedavileri uygulayabilmek,

7. Tan tedavide sk kullanlan tbbi giriimleri (damara girme, intravenz kateter yerletirme, torasentez, lomber ponksiyon, nazogastik sonda yerletirme, idrar sondas koyma, kesiklerin dikilmesi) yapabilmek,

8. Bireyleri hem ailenin hem de toplumun bir paras olarak ele almak ve deerlendirmelerini buna gre yapabilmek,

9. Toplum ve evre saln etkileyebilen problemlerin azaltlmasna ynelik yaklamlar gelitirebilmek,

10. Kiisel ve mesleki geliim iin gncel bilgiye ulama yollarn ve aralarn kullanarak srekli renme becerisini kazanabilmek,

11. Salk hizmeti sunmada ekip almas yapmak ve ekibini ynetebilmek,

12. Hekimlik hizmetini sunarken Kanta Dayal Tp Yaklamlarn uygulayabilmek,

13. Uluslararas dzeyde mesleki beceriye sahip olmak.

Davran (Tutum) hedefleri

1. Mesleinde etik kavram ve yasal kurallar uygulamada rnek davranlar sergileyebilmek,

2. Mesleki ve toplumsal deer yarglarna gre davranabilmek,

3. Salndan sorumlu olduu hastasna zen gsterme sorumluluundan hareketle hasta, hasta aileleri, meslektalar ve dier bireylerle ilikilerinde empati gelitirme, drst ve gvenilir etkili iletiim kurabilmek,

4. Salkl ve hasta bireylerin haklarna sayg gstermek,

5. Kurum, kurulu ve bireylere kar sorumlu olduu kiinin hakkn savunabilmek,

6. lmcl bir hastalk durumunda etik yaklamda bulunmak,

7. Hasta haklarna ve hasta bilgilerinin gizliliine sayg gstermek,

8. Toplumun ve bireylerin saln ile ilgili olarak, gerekli yerlerle (kurum, kurulu ve birey) ibirlii yapabilecek sorumluluu tayabilmek,

9. Yaam boyu ve kendi kendine renmeyi kavrayan ve benimseyen hekimler yetitirebilmek.

Aratrma hedefleri:

Aratrmaya ayrlan kaynan artrlarak, aratrma fonundan projelerin desteklenmesi ve SCI grubu dergilere giren yayn saysnn arttrlmas hedeflenmektedir (Ek. 1.1.a).

Aratrma ile ilgili hedefler Tp Fakltemizin misyon ve vizyonu da gz nnde bulundurularak deerlendirilmi ve aadaki ekilde tanmlanmtr.

1. Kurumun ilkeleri dorultusunda evrensel ltlerde bilimsel rnler verilmesi,

2. Akl ve bilimin esas alnd, bilim dnyas ile ilgili entegre olmu, aratrma gcn toplumsal yararlla dntrebilen bilim adamlar yetitirilmesi,

3. Yayn kalitesinin artrlmas ve SCI grubu dergilerde yaymlanan makale saysnn ykseltilmesidir.

Hizmet hedefleri:

1. Frat niversitesi Eitim ve Uygulama Merkezi olan Frat niversitesi Hastanesi, salk hizmeti alannda misyon, vizyon strateji ve deerlerini belirlemi ve bu erevede hizmet sunumu yapmaktadr ( Ek 1.1.b. Aada mevcut olan web adresleridir).

2. Frat niversitesi hastanesine ait strateji gelitirme raporu ekte sunulmutur (Ek 1.1.c.)

1.2.

ETM PROGRAMININ AMA VE HEDEFLER

TS 1.2.1.

Tp faklteleri mezuniyet ncesi eitim programna ilikin ama ve hedefleri, tp eitimi srecini, hekimin toplumdaki rol ve sorumluluklarn yerine getirmesine ynelik yetkinlikleri kapsayacak ekilde tanmlamaldr. Bu tanmlama srecinde ulusal ve uluslararas tp eitimi ama ve hedefleri mutlaka gz nne alnmaldr.

Standardn karlanma durumu

1. Fakltemizin, tp eitimi srecini ve hekimin rol ve sorumluluklarn yerine getirme yetkinliklerini kapsayacak ekilde tanmlanm,

2. Temel mesleki bilgi ve beceriler ile donatlm, insan biyolojik, ruhsal ve sosyal evresiyle bir btn olarak grebilen, evresiyle iletiim kurabilen,

3. Toplumun salk sorunlarna duyarl ve bunlara zmler retebilen,

4. Mesleini seven, meslek yaam boyunca renme istei duyan ve kendini gelitirebilen hekimler yetitirmek olarak tanmlanmtr.

Bu tanmlama srecinde ulusal (Ulusal ekirdek Eitim Program) ve Uluslararas Tp Eitiminin Liaison Committee on Medical Education (LCME) ama ve hedefleri gz nne alnmtr.

Dnem I iin her dersin (rnein; Anatomi, Biyofizik, Fizyoloji, Tbbi Biyokimya gibi...),

Dnem II ve Dnem III iin her ders kurulunun,

Dnem IV, V ve VI iin her stajn ama ve hedefleri ayr ayr hazrlanr. lgili anabilim dallar, renciler ve koordinatrler tarafndan nerilen deiiklikler eitim yl sonunda dekanla sunulur. Koordinatrler kurulunca grlp karara balanan deiiklikler dekanlka onaylandktan sonra bir sonraki eitim yl balangcndan itibaren yrrle girer (Ek 1.2.).

DNEM AMA VE HEDEFLER

F.. Tp Fakltesi 1. Snf Genel Ama ve renim Hedefleri

Ama:

Dnem 1in sonunda, rencilerin tp eitimine uyum salamalar ve temel tp bilgilerini almalar salanarak organizmann molekl, hcre ve doku yaplar ve ilevleri ile organizmada deiiklie neden olabilecek i ve d etkenler konusunda bilgi sahibi olmalar; insan davran, hekim-toplum etkileimi ve iletiim konusunda temel beceri ve tutum kazanmalar amalanmaktadr.

renim Hedefleri:

Dnem I rencileri;

1. Tbbi biyokimyaya temel oluturmak zere organik kimyada atomun yaps, kimyasal reaksiyonlar ve bunun sonucunda ortaya kan rnlerin neler olduu ve nerelerde kullanlaca, suyun yaps pH kavram, tamponlar ve zellikleri hakknda temel bilgileri renmi olacaklardr. Ayrca hcrede temel makromolekller olarak protein, lipid, karbonhidrat ve nkleik asitlerin yaplar hakknda temel bilgileri kavram olacaklardr.

2. Tbbi biyokimya derslerinde Aminoasitlerin eitleri, zellikleri ve grevlerinin kavranmasyla protein sentezinin nasl ve hangi mekanizmayla olutuu, bu mekanizmada grevli olan nkleik asitlerin yap ve zelliklerinin neler olduu konusunda bilgi sahibi olmalar salanacaktr. Hcredeki reaksiyonlarda gerekli olan enerjinin nasl salandn anlayabilmek iin biyoenerjetik kavramnn ne olduu renilecektir. Yine hcredeki reaksiyonlarn olumasnda grevli enzimlerin molekler yaplar, eitleri, grevleri ayrntl ekilde renilecektir. Lipid kavram, yaps, eitleri ve grevleri hakknda bilgi sahibi olunacak, vitamin eitleri, yaps ve ko-enzimler tanmlanacaktr. Hormonlarn yaps ve grevleri ve etki mekanizmalar hakknda temel bilgiler elde edilmi olacaktr. Tbbi biyokimyadaki bu temel bilgilerin hastalklarla ilgilerinin ne olduu, anormallikler sonucunda hangi hastalklarn oluacann, tansnn hangi tekniklerle konulacann renilmesi hedeflenmektedir.

3. Tbbi biyoloji derslerinde hcrenin yaps, organeller, organellerin yap ve grevleri, nkleik asitlerin yaps, eitleri, sentezi ve grevleri hakknda bilgi edinilecektir. Gen kavram ve insan genomunun nasl ekillendii, zellikleri ve kontrol hakknda bilgi sahibi olunacaktr. Rekombinant DNA ve kullanm alanlarnn kavranlmas salanacaktr. Hekim ve aratrmac iin gerekli olan temel inceleme arac mikroskop hakknda bilgi verilecek ve iyi bir ekilde kullanlmas salanacaktr.

4. Tbbi genetik derslerinde genetik terminoloji gen kavram, mutasyonlar, nedenleri ve sonular, genetik hastalklarn oluum mekanizmalar, kaltm kalplar ve bunlarla ilgili genetik hastalklar hakknda gerekli bilgi verilecektir. Genetiin alt bilim dallarnn neler olduu, genetik hastalklarn tansnda kullanlan teknikler renilmi olacaktr. Prenatal genetik tannn ne olduu, hangi tekniklerin kullanld, uygulamann nasl yapld ve tm bu bilgilerin elde edilmesiyle genetik danmanlk ilkelerinin neler olduu ve hastaya yaklamn nasl olmas gerektii hakknda bilgiler verilmi olacaktr.

5. Fiziksel bilimlerin ilke ve kavramlarndan yararlanan biyofizik, sinir iletimini salayan elektrik ya da kas kaslmasn salayan mekanik kuvvet gibi etkenlerin biyolojik temelleri, ilevleri, canllarn ses, k ya da iyonlatrc nmlar gibi fiziksel etkenlerle etkileimi hakknda renciye temel bilgileri kazandrmay amalamaktadr.

6. Anatomi dersinin teorik konularnda temel anatomi kavramlar, insan anatomik yapsnn kemik ve eklemler asndan nasl ekillendii, grevlerinin neler olduu renilecek ve uygulama derslerinde bu yaplarn kalc olarak kavranlmas salanacaktr.

7. nsan tanmada, anlamada ve ona yardm etmede gerekli temel bilgileri salayan davran bilimleri dersinde re4nciler salkl ve hasta insanlarn davranlarn renirken bedensel-ruhsal ve toplumsal ynlerini, bunlar arasndaki etkileimleri kavrayacaklardr. Ayrca psikoz-nevroz ayrmn yapabilmeyi ve hasta pratiinde uygulama becerisini kazanacaklardr.

8. Dokularn temel yap talar olan hcrenin yaps hakknda bilgilerin verilecei histoloji derslerinde zellikle erkek ve dii genital sistemi incelenecektir. Embriyolojik dnemde doku ve organlarn oluum ve geliimi, doumsal anomaliler ve bunlar etkileyen faktrler hakknda temel bilgiler kazanlacaktr.

9. statistikte kullanlan temel kavramlarn renilecei biyoistatistik dersinde renciler elde edilen verilerin nasl toplanacan, hangi analiz tekniklerinin kullanlacan ve bunlarn nasl yorumlanacan kavradktan sonra sunulmas aamasnda nelerin yaplmas gerektiini reneceklerdir.

10. Temel mikrobiyolojik bilgilerin elde edilmesini salayacak tbbi mikrobiyoloji derslerinde mikroorganizmalarn genel yaps, zellikleri snflandrlmas renildikten sonra bunlarn insanlara bulama yollar, hastalk etkenleri olarak bakteri, virs ve mantarlar tanma, bulama yollar, antimikrobiklerle etkileimleri renilecektir.

11. Fizyolojinin tanm yapldktan sonra fizyolojik olaylar ve temel ilkeleri hakknda bilgilerin verilecei fizyoloji derslerinde kan dokusunun yaps, zellikleri, grevleri anlatlacak, kan dokusundaki anormallikler ve ilgili hastalklar retilecek, bunlarn tansnda kullanlan teknikler gsterilecektir.

12. Dnya ve lkemizde tp biliminin geirdii evrelerin anlatlaca Tp tarihi derslerinde deontoloji kavram ve ilkeleri, etik kurallar, mevzuat hakknda bilgiler verilecek, tbbi raporlarn nasl yazlaca, Trkiye de salk sorunlar ve politikalar tartlacak, tbbi deontoloji nizamnamesi ve tababet ile ilgili baz kanunlar hakknda bilgi sahibi olunacaktr.

13. Baklk sistemi hakknda bilgilerin verilecei immnoloji derslerinde immn sistemin vcutta yaplanmas, bu sistemin alt birimleri ve etkileimleri, antijen-antikor kavram ile immn yantn dzenlenmesi ve aktivasyonu hakknda temel bilgiler kazanlacaktr.

14. Halk salnn zel bir konusu olan ttn kullanmnn salk zerindeki olumsuz etkileri ve sigara brakma tedavisi hakknda genel bilgiler verilecektir.

15. Tp eitiminin en nemli blmlerinden biri olan tbbi beceri derslerinde modeller zerinde uygulama ile temel tp becerileri kazandrlmas amalanmaktadr. Bunun iin, steril eldiven giyme-karma, beden scakl lme, nabz lme, tansiyon lme, flakon ampul hazrlama, subkutan, .m, intradermik enjeksiyonlar, .m ve parmak ucu kan alma teknikleri uygulamal olarak gsterilecektir.

TEMEL TIP BLMLER I. GRUP DERSLER

Tbbi Biyokimya Ama ve renim Hedefleri

Ama:

Dnem I rencileri, biyokimyaya temel tekil eden organik yaplarn genel zellikleri ve etkileimleri hakknda bilgi sahibi olacaklardr.

renim Hedefleri:

Organik Kimya dersleri ile Dnem I rencileri;

1- Atomun yaps ile kimyasal reaksiyonlardaki balarn oluumunda rol oynayan elektron deiimleri ve hibrid yaplarn aklayarak biyomolekllerin oluumundaki rollerini,

2- Kimyasal reaksiyonlar srasnda reaksiyona katlan (reaktantlar, substratlar) ve reaksiyon sonunda oluan maddelerin (rnler) enerjilerindeki deiimleri ve termodinamiin prensiplerini,

3- Suyun yaps, znrlk, pH ve tamponlar ile ilgili konular anlatlacak ve bunlarn klinik biyokimyaya nasl uygulanacan,

4- Alkol, fenol, eter, karboksilli asit, ester, anhidrit, aldehit, keton vb. fonksiyonel gruplarn genel formllerini, tanmlarn ve snflandrlmalarn ve IUPAC yntemiyle adlandrlmalarn, fiziksel ve kimyasal zellikleri hakkndaki bilgilerini,

5- Kimyasal balar ve reaktivitelerini tanyarak bu kimyasal balar makromoleklerproteinlerin, karbonhidratlarn, lipitlerin ve nkleik asitlerin yaplarn sentezi ve ykm gibi metabolik yollarndaki ilevlerini,

6- Alkan, alken ve alkinleri gibi alifatik hidrokarbonlar grubundaki bileikler konusu ile yapsal izomeri ve stereoizomeriyi tanmlamay, snflandrmay ve yapsal formller zerinde gstermeyi

7- Aromatik hidrokarbonlarn yapsal zellikleri, en basit rnei olan benzen (C6H6) ve trevleri, isimlendirilmeleri, biyokimyasal tepkimeleri (halojenlerle tepkimeleri, nitrolama, slfolama ve alkillenme Tepkimeleri), oksijenli aromatik bileikler, zellikleri ve girdikleri reaksiyonlar, aromatik aldehitler, ketonlar, kondense halkal (bitiik halkal) aromatik bileikler ile heterosiklik bileikler ve biyokimyadaki rollerini irdelemeyi renmi olacaklardr.

Ama:

Tbbi Biyokimya dersleri ile Dnem I rencileri, biyokimyasal genel yaplar tanyacak, metabolizma ve metabolik reaksiyonlar hakknda gerekli bilgiye ulaacaktr.

renim Hedefleri:

Bu derslerin sonunda dnem I rencileri;

1- Aminoasitleri, trlerini, kimyasal zelliklerini bilir,

2- Proteinlerin saflatrlmas tekniklerini bilecek ve aminoasitlerin yaplarn renir ve kavrar,

3- Nkleik asitlerin genel yaps, DNA ve RNAya giri oluturacak ekilde genel bilgi edinecekler,

4- Aminoasitlerin genel yaps, snflandrlmalar, aminoasitlerin fiziksel ve kimyasal zellikleri ile vcut iinde girebilecekleri tepkimeleri renecek,

5- zellikle tan ve tedaviye temel oluturmak asndan aminoasitlerin laboratuvar koullarnda izolasyonlarnn nasl yaplabileceini bilecek,

6- Proteinlere giri olarak peptid balar ve polipeptidler ile bunlarn kimyasal yaps ve trleri hakknda bilgi sahibi olacak,

7- Proteomiks ile ilgili genel bir bilgi edinecek,

8- Biyoenerjetik kavram ve mekanizmalar ile biyoenerjetiklerin prensiplerini ve etki mekanizmalarn kavrayacak,

9- Yaamn enerji birimi olan ATP dngsn ve molekler yaplarn bilecek,

10- Hcre zarlarnn yaps, yapdaki protein, lipid, karbonhidrat ve dier bileikleri renecek,

11- Hcre zarndan tanm ekilleri ve hcre zarndaki enzimatik tepkimeler hakknda bilgi sahibi olacak,

12- Aminoasitlerin sindirimi ve proteazlar hakknda bilgi edinecek,

13- Klinie giri oluturacak ekilde esansiyel olmayan aminoasitlerin vcutta sentez yollarn ve aminoasitlerin girebilecekleri tepkimeler ile oluturabilecekleri yaplar renecek,

14- Proteinlerin yapsn oluturan, amino ve karboksil grubu tayan Aminoasitlerin Transaminasyon ve deaminasyon reaksiyonlar ve uradklar metabolik sreler ile organizmadaki azot metabolizmasndaki rollerini bilebilecek,

15- Organizmada Protein sentezinin DNAdan balayarak, RNA zerinden nasl olutuu, sentez aamalarnda hangi hcre organellerinin rol oynad ve hangi yapsal elamanlarn kullanld ve bu srecin Prokaryotlarda, Eukaryotlarda nasl gerekletii karlatrmal olarak renecek,

16- Bu srete sentezin kimyasal, enzimatik ve ribozomal srelerini renecek, sentez sonras oluan proteinlerin uram olduu deiiklikler ile gsterdikleri fonksiyonlar sonrasnda yklmalarnn nasl gerekletiini aklayacak,

17- Organizmadaki azot ieren bileiklerin neler olduu, metabolik srelerinin nasl gerekletii, biyomolekllerin metabolik sreleri ile olan ilikilerinin ortaya konulmas ve sonuta aa kan re ve Amonyak yaplarnn zellikleri ve atlmlarnn nasl gerekletiini bilebilecek,

18- Tbbi biyokimya derslerinde anlatlan ve anlatlacak olan metabolik yollarla ilgili grevli enzimlerin tepki mekanizmalarn, kontrollerini ve gerekli genel kavramlar renecek,

19- Bu amala; Enzimlerin snflandrlmas ve adlandrlmas, Enzimlerin katalitik ve yapsal zellikleri Protein yaps (birincil, ikincil, ncl ve drdncl yaplar), Aktif merkez yaps, enzim kofaktr ilikileri], Enzimle katalize edilen bir tepkimenin hz eitliini tretmek ve tepkime hzn etkileyen faktrler (Substrat konsantrasyonu, enzim konsantrasyonu, ortamn scakl, ortamn pH, inhibitrler (kompetitif, non-kompetitif, an-kompetitif), aktivatrleri tanmlayacak, enzimlerin klinik biyokimyadaki nemi ile allosterik enzim, izoenzim, kovalan modifikasyon vs. gibi organizmada enzimlerin aktivitelerinin kontroln salayan mekanizmalar anlayacak,

20- Vitaminlerin, ko-enzimlerin tanm, snflandrlmas, fonksiyonlar ve eksiklik ya da fazlalklarnn ortaya kard hastalklar (bozukluklar) tanmlayabilecek,

21- Suda ve yada znen (A,D,E,K) vitaminlerin yap ve fonksiyonlar ile koenzim yaplarnn biyokimyasal ilevlerini tartabileceklerdir.(tepkime rnekleriyle),

22- Hormon kavram, yaps, ilevleri, etki mekanizmalar, salglanmasnda, salnm bozukluklarnda, biyolojik sistemdeki etkileri, lmlerdeki (immnoassay ve radioimmnoassay) alma prensiplerini kavrayacaktr.

23- Metabolik reaksiyonlar ve kontrol basamaklarn aklayabilecek,

24- Metabolizma hakknda bilgi sahibi olacak,

25- Karbohidratlarn sentezi ve ykm gibi metabolik yollar zetleyebilecek,

26- Glikoliz, Sitrat dngs ve elektron transport zincirinin tm basamaklar renilecek ve enerji metabolizmasn tanmlayabileceklerdir.

27- Alkol metabolizmasn detaylar ile renecek ve dier metabolik yollarla olan ilikilerini yorumlayacaklardr.

28- Lipidlerin yap ve snflandrlmalar, lipoproteinlerin yap ve genel zellikleri, lipidlerin emilim, sindirim ve dokulara transportu, lipogenez ve lipolizis, lipid homeostaz, kolesterol ve dier lipidlerin sentez ve nemleri, safra asitleri sentezi, keton cisimleri sentez ve ykm ve lipid metabolizmasndakianahtar enzimlerin denetimleri bilgilerine sahip olacaklardr.

29- Oksijen, reaktif oksijen trleri (ROS) ve serbest radikal kavramn tanmlayacak, toksik radikallerin oluumu (hcrede reaktif oksijen trlerinin kayna, serbest oksijen radikallerinin etkileri) ve serbest radikallere kar hcresel ve hcre d savunma (antioksidanlar) mekanizmalarn anlayacak, tpta kullanm amalarn zetleyebileceklerdir.

Tbbi Biyoloji Ama ve renim Hedefleri

Ama:

Tbbi Biyoloji dersinin sonunda dnem I rencilerinin Tbbi terminolojiye temel oluturan Tbbi Biyoloji terminolojisini renmesi, tbbi biyolojinin temel bilgilerini ve hcre yaps ve organellerini; DNA, RNA ve protein sentezini; blnme eitlerini; genom yaps ve ileyiini ve klinik dersleri anlayacak temel bilgi dzeyine ulamas amalanmaktadr.

renim Hedefleri:

Tbbi Biyoloji dersinin sonunda dnem I rencileri;

1. Tbbi Biyoloji terminolojisini ve kurallarn kavrayacak,

2. Hcre organellerini ve grevlerini renecek,

3. DNA, RNA,protein sentez aamalarn bilecek ve bu sentezlerde grevli enzim ve organelleri bilecek,

4. nsan genomu, zellikleri ve kontrol hakknda bilgi sahibi olacak,

5. Bu terimleri doru telaffuz edebilecek,

6. Mikroskopta hcre membran ve nkleus gibi organelleri gsterebilecek,

7. Mikroskopta soan kk hcrelerinden hazrlanan preparatlarda blnme safhalarn tanyabilecek,

8. Rekombinant DNA teknolojisi ve kk hcreyi anlatabilecek.

Tbbi GenetikAma ve renim Hedefleri

Ama:

Tbbi Genetik dersinin sonunda dnem I rencilerinin Tbbi terminolojiye temel oluturan Tbbi Genetik terminolojisini renmesi, tbbi genetiin temel bilgilerini ve karyotip, kromozom ve gen mutasyonlar, ana kaltm modellerini; prenatal tan yntemlerini; ve klinik dersleri anlayacak temel bilgi dzeyine ulamas amalanmaktadr.

renim Hedefleri:

Tbbi Genetik dersinin sonunda dnem I rencileri;

1. Tbbi genetik terminolojisini ve kurallarn kavrayacak.

1. Gen ve kromozom mutasyonlarnn nedenlerini ve sonularn anlayabilecek,

1. Kromozom mutasyonlarnn neden olduu sendromlarn karyotip yazlmlar ve klinik zellikleri hakknda bilgi sahibi olacak,

1. Farkl karyotip yazlmlarn ve ne anlam ifade ettiklerini bilecek,

1. Mikroskopta metafaz preparatlarnda zelikle sendromlarla ilikili kromozomlar tanyabilecek,

1. Kaltm modellerini ve bu kaltm modellerine rnek oluturan baz hastalklar hakknda bilgi sahibi olacak,

1. Bu terimleri doru telaffuz edebilecek,

1. mmnogenetik, farmakogenetik ve biyokimyasal genetik konular ve hastalklar arasndaki ilikiler konusunda balant kurabilecek,

1. Prenatal tan ve hastalklarn prenatal tansnda kullanlan yntemler hakknda bilgi sahibi olacak,

Genetik danmanlk hakknda temel bilgileri renerek bu konuda hastaya yaklamn nasl olmas gerektiini renecek.

Biyofizik Ama ve renim Hedefleri

Ama:

Biyofizik derslerin sonunda Dnem I rencilerinin, biyolojik srelerin aydnlatlmasnda ve biyolojiye ilikin sorunlarn zmnde fiziksel bilimlerin ilke ve kavramlardan yararlanmay renmesi, sinir iletisini salayan elektrik ya da kas kaslmasn salayan mekanik kuvvet gibi fiziksel etkenlere bal olan biyolojik ilevleri, canllarn k, ses ya da iyonlatrc nmlar gibi fiziksel etkenlerle etkileimini ve iletiim yoluyla evreleriyle nasl iliki kurduklarn kavramas amalanmaktadr.

renim Hedefleri:

Biyofizik dersinin sonunda Dnem I rencileri,

1. Temel biyofiziksel terminolojiyi ve kurallar kavrayacak,

2. Vcuda dtan ve iten etki eden kuvvetler, denge, enerji ve metabolik hz arasndaki ilikileri renecek,

3. Birer ortak sistem olarak canllarda madde ve enerji tanm yollarn anlayacak,

4. Vcudumuzdaki kemik-eklem-kas sistemini renerek; eilme ve dmelerde kemiklerin stne binen kuvvetleri kabaca hesaplayabilecek,

5. Hcrelerde meydana gelen elektriksel aktivasyonun temellerini ve nrobiyofiziksel olaylar deerlendirebilecek,

6. Patch kenetleme yntemini aklayabilecek,

7. Biyomedikal l ve gzlem aralarnn dinamiini ve fizyolojik sinyallerin nasl ilendiini kavrayacak,

8. Duyulara etki eden fiziksel iddetle alglanan psikolojik byklnn arasndaki ilikinin dayandn temel fiziksel prensipleri kavrayacak,

9. Biyolojik sistemlerde informasyon miktar ve informasyon iletimi esnasndaki sinyal dnmlerini renecek,

10. nformasyon toplayaca sistemin yapsal zelliklerini anlayabilecek,

11.Elektromagnetik dalga spektrumunu ve biyolojik etki mekanizmalar renecek,

12.Radyoaktiviteyi, mesafe kuraln, akut olarak radyasyona maruz kalan bireylerin ve zellikle kronik olarak radyasyona maruz kalan salk alanlarnn radyasyondan korunma yntemlerinin neler olduunu renecek,

13.The International Commission on Radiological Protection (ICRP) kararlarnaklayabilecek,

14. Lazer ve lazerin biyolojik etkilerini kavrayacaktr.

Anatomi Ama ve renim Hedefleri

Ama:

Anatomi dersleri ile Dnem I rencilerinin, temel anatomik terminolojiyi (Nomina Anatomica referans alnarak) ve anatominin temel bilgilerini renmesi, nsan vcudundaki btn kemik ve eklemleri tm zellikleriyle detayl bir ekilde kavramas ve daha sonra grecekleri dier anatomi dersleri ile temel ve klinik dier dersleri anlayacak bilgi dzeyine ulamas amalanmaktadr.

renim Hedefleri:

Anatomi dersleri sonunda dnem I rencileri;

1. Anatomiyi tanmlayabilecek ve kapsamn bilecek,

2. Anatomi biliminin ksa bir tarihesini renecek,

3. Latince terminoloji hakknda bilgi sahibi olacak,

4. Temel anatomik terminolojiye vakf olacak,

5. Terminolojiyi doru telaffuz edebilecek,

6. Anatomik pozisyonu tanmlayabilecek ve kendi zerinde gsterebilecek,

7. nsan vcudunun blmlerini ve alt ksmlarn sayabilecek,

8. Tariflerde kullanlan dzlem ve eksenleri tanmlayabilecek,

9. Hareket eitlerini sayabilecek ve kendi zerinde gsterebilecek,

10. Hareketin aktif ve pasif unsurlarnn ayrmn yapabilecek,

11. nsan iskeleti ve kemik geliimi hakknda genel bilgi sahibi olacak,

12. nsan vcudundaki tm kemiklerin topografik ayrmn yapabilecek, saysal zelliklerini bilecek, kemik isimlerini sayabilecek,

13. nsan vcudundaki tm kemiklerin blmlerini ve btn oluumlarnn isimlerini renecek,

14. Kemiklerdeki nemli oluumlarn komuluklarn ve yapsal zelliklerini kavrayacak,

15. Eklemler hakknda genel bilgi sahibi olacak,

16. Eklem tiplerini sayabilecek ve bu tipleri oluturan eklem yzeylerini tarif edebilecek,

17. Eklem tipleri ve hareket eitleri arasndaki balantlar kurabilecek,

18. Ekleme katlan yaplar ve zellikleri hakknda detayl bilgi sahibi olacak,

19. nsan vcudundaki her bir eklemin balarn renecek ve bu balarn ekleme katklarn irdeleyebilecek,

20. Kemik ve eklemlerde grlebilecek yksek oranl varyasyonlar hakknda bilgi sahibi olacak,

21. Kemik ve eklemler hakknda rendiklerini, kadavra paralar ve maketler zerinde grecek ve gsterebilecek,

22. Kemik ve eklemlerin anatomik zellikleri ile ilikili klinik bilgileri reneceklerdir.

Davran Bilimleri Ama ve renim Hedefleri

Ama:

Davran Bilimleri dersinin sonunda Dnem I rencilerinin tbbi terminolojiye temel oluturan terminolojiyi renmesi, davran bilimlerinin temel inceleme birimi olan insan her boyutuyla tanmas ve rencilerin daha sonra okuyaca insann salk ve hasta davranlaryla ilgili temel bilgi ve kavramlar renmesi amalanmaktadr.

renim Hedefleri:

Davran Bilimleri dersinin sonunda Dnem I rencileri;

1.Davran Bilimleri terminolojisini oluturan kavramlar kavrayacak,

2.Bu terimleri doru telaffuz edebilecek,

3.nsan tanmada, anlamada ve ona yardm etmede gerekli temel bilgileri renebilecek,

4.nsanlarn salkl ve hasta davranlaryla ilgili temel bilgi ve kavramlar renebilecek,

5.nsann bedensel, ruhsal, toplumsal ynleri ve bunlar arasndaki etkileimler hakknda bilgi sahibi olabilecek,

6. Tbbi uygulamalarn ve yaklamlarn salkl ve hasta bireylere yardmc olabilmesi iin gerekli temel bilgileri renebilecek,

7.Psikoz-Nevroz ayrmn yapabilecek ve bunu hasta pratiine dkebilecektir.

Histoloji-Embriyoloji Ama ve renim Hedefleri

Ama:

Histolojik ve Embriyolojik Terminolojiye giri, sitoloji (Hcre) hakknda n bilgi olarak hcrenin yaps organelleri ve dier zellikleriyle ilgili bilgileri ve ayrca embriyolojik geliim hakknda genel bilgi verilmesi amalanmaktadr.

renim Hedefleri:

1. Histolojik terminolojinin anlam ve kurallarnn kavranmas,

2. Hcrenin temel yaps ve organellerinin anlatlmas,

3. Hcre ekirdei ve hcre blnmelerinin anlatlmas,

4. Erkek genital sistem ve spermatogenezin kavranmas,

5. Dii genital sistem oogenezisin ve genital siklusun anlatlmas,

6. Embriyolojik ve ftal dnemde gelien doku ve organlarn tanmlanmas,

7. Doumsal Anomaliler ve etkileyen faktrlerin anlatlmas salanacaktr.

Biyoistatistik Ama ve renim Hedefleri

Ama:

Biyoistatistik, aratrma dzeyinde gerekli olan istatistik ve aratrma ile ilgili temel davranlarn, beceri ve bilgilerin aktif renimini salar. Bu dersi aldktan sonra, renci bilimsel aratrmalarda kullanlan temel istatistiksel teknikleri kullanmay ve yorumlamay, elindeki verileri sunabilmeyi, hastane istatistikleri ile ilgili temel kavramlar renir.

renim Hedefleri:

statistik, veri ve bilgi ile ilgili temel kavramlar, dalm trleri ve dalm ltlerini, kitle ve rnein ne olduunu,

rnekleme tekniklerini ve seimini, veri toplama ilkelerini, tablo ve grafik trlerini,

Hipotez ve hipotez testleri ile ilgili temel kavramlar, belli bal parametrik ve parametrik olmayan hipotez testlerini,

Regresyon ve korelasyon ile ilgili temel kavramlar, hastane istatistikleri ile ilgili temel kavramlarn renilmesi ve kullanlabilmesini hedefler.

Tbbi Mikrobiyoloji Ama ve renim Hedefleri

Ama:

Bu dersler sonucunda dnem I. rencilerinin, mikroorganizmalarn genel yaps reme ve beslenmeleri, snflandrmalar, insanlara bulama yollar ve yapabilecei hastalklar, sk kullanlan kavram ve tanmlamalar anlatlacak.

Hastalk etkeni olarak tanmlanan mikroorganizmalarn (Bakteri, virs ve mantar) izolasyon ve identifikasyonu ile antimikrobiklerle etkileimlerinin anlatlmas amalanmaktadr.

renim Hedefleri:

1- Mikroorganizma kavram ierisinde yer alan canllarn yaps, tanmlanmas ve snflandrlmasnn retilmesi.

2- Snflandrma kapsamna giren canllarn ayrcalkl ince yaplarn incelenmesi.

3- Mikroorganizmalarn yaam koullar ve bunlara uyum durumlar anlatlacak.

4- Sterilizasyon tanmlamas ve kullanlma yntemleri anlatlacak.

5- Dezenfeksiyonun tanm ve kullanlan kimyasallar ile bunlarn etkileri anlatlacak.

6- Hastalk yapan mikroorganizmalarn insanlara bulama yollar ve bunlarn nlenmesi anlatlacak.

7- Mikroorganizmalarn beslenme, metabolizma ve reme ekil ve zellikleri etraflca anlatlacak.

8- Hastalk etkenlerinin izolasyon ve identifikasyonu ile antimikrobiklere duyarllklar anlatlacaktr.

9- Hastalk etkeni olabilecek etkenler, frsat mikroorganizmalar, flora vcudun normal floras ve ileyii etraflca incelenmeye allacaktr.

Bu incelemeler sonucunda mikroorganizmalarn yaps insan salndaki yeri, hastalklarn tan ve tedavisinin temel ilkeleri renilmi olacaktr.

Fizyoloji Ama ve renim Hedefleri

Ama:

Dnem 1 sonunda rencilerin kan dokusu ve kan hcrelerinin ilevlerini kavramalarn salamak amalanmtr.

renim Hedefleri:

Dnem 1 rencileri, Fizyoloji dersleri sonunda;

1. Kan dokusunun yaps ve fizyolojik zellikleri hakknda bilgi sahibi olacaklar,

2. Eritrositlerin hemoglobinin sentezi, ilevleri ve yklmasyla ilgili ilevleri kavrayacaklar,

3. Primer ve sekonder polisitemiyi tanmlayacaklar,

4. Anemi sebeplerini kavrayacaklar ve anemi trlerini ayrt edebilecekler,

5. Lkositlerin genel zellikleri ve yang reaksiyonlarn renecekler,

6. Polimorf ekirdekli ve mononkleer lkositleri tanmlayarak, ilevlerini anlatabilecekler,

7. Lkopeni ve lkositoza yol aan etken ve hastalklar tanyabilecekler,

8. Trombositlerin yap ve fonksiyonlarn aklayabilecekler,

9. Kan phtlama faktrlerini ve phtlama mekanizmalarn kavrayacaklar,

10. Hemagltinasyon testi uygulayarak kan gruplarn belirleyebilecekler,

11. Sedimantasyon kavramn renecekler ve laboratuvarda sedimentasyon hzn lebilecekler,

12. Kanama zaman ve phtlama zamann laboratuvar ortamnda tayin edebileceklerdir.

Tp Tarihi ve Etik Ama ve renim Hedefleri

Ama:

Tp Tarihi ve Etik dersinin sonunda; dnem I rencilerinin dnya ve Trkiyede tp bilimini geirdii safhalar bilmesi, Trk tbbnn dier devletlerin tp imkan ve anlaylar ile karlatrmas, dnyann her yerinde hekimlik yapabilecek moral ve etik deerlere sahip olmas; tababet ve hukukun ara kesitinde bilgi ve ilem yapabilecek beceri sahibi olmas amalanmaktadr.

renim Hedefleri:

Tp Tarihi ve Etik dersinin sonunda, Dnem I rencileri;

1. Yurdumuzda Tp Tarihi ve Deontolojinin nemini bilecek,

2. Tbbi Deontoloji kavram ve ilkelerini bilecek,

3. Hekimin Grevlerini bilek ve hayatnn pratiine uygulayacak,

4. Hekimin Sorumluluunu bilecek, ihlali halinde karlaaca yasal ilemleri idrak edecek, nsan Haklar hakknda evrensel bilin sahibi olacak, bu konuda erdemli ve taviz vermeyen bir tavr sergileyecek,

5. nsanda Doku ve Org. Nakli konusunda Genetik Uygulama ve bu uygulamalarn Etik Boyutlarn bilecek,

6. Alkanlk Yapan Maddeleri ve etkilerini bilecek,

7. ocuk Drmek veya Drtmek konusunda etik kavramlar ve yasal mevzuat bilecek,

8. Nfus Planlamas ve uygulamalarn bilecek,

9. Suni DllenmeTp Bebek konusunda bilgi sahibi olacak ve etik ynlerini irdeleyecek,

10. Suni K UykusuEuthanasie konusunda bilgi sahibi olacak,

11.Tbbi Rapor, cerrahi rapor hazrlayacak, hekimlik srr etik ilkelerini bilecek, adli rapor hazrlayabilecek, bilirkii raporu hazrlayabilecek,

12. Konsltasyon ve Genetik Uygulamalarn Etik Boyutlarn bilecek,

13. Hekimlik Yemini, harp sular hakknda bilgi sahibi olacak,

14. Trkiyede Salk Sorunlar ve Etik hakknda gr sahibi olacak,

15.Tbbi Deontoloji Nizamnamesi ve Tababet ile lgili nemli Baz Kanunlar hakknda bilgi sahibi olacak,

16. Tbbi Deontolojide rnek Hekimler hakknda bilgi sahibi olacaklardr.

mmnolojiAma ve renim Hedefleri

Ama:

Dnem 1: mmnoloji derslerinin sonunda rencilerimizin, insan organizmasn hastalk yapc etkenlere kar koruma grevi olan baklk sistemini ve vcuttaki yaplanmasn, bu sistemi oluturan alt birimlerini, bu birimlerin birbiriyle olan iletiimlerini reneceklerdir.mmn efektr hcreleri, primer ve sekonder lenfoid organlar, antijenler ve bunlarn immn sisteme sunumlarn, hcresel, humoral (antikor ve kompleman) aktivasyonu ve modlasyonu kavramas amalanmtr.

renim Hedefleri:

1. mmnoloji ve immn sistemin tannmasn, tarihsel geliimini,

2. Temel immnolojik terminolojiyi,

3. mmn sistemin organizmadaki yaplanmasn: Dokular, hcreleri, molekler alt birimlerini,

4. mmn hcrelerin birbirleriyle, dier sistem hcreleriyle etkileim ve iletiimlerini,

5. Antijenler ve immnojenlerin zelliklerini,

6. Organizmaya yabanc antijenlerin immn sistem tarafndan tannma mekanizmalarn,

7. mmn yantn reglasyonunu, aktivasyonunu kavrayacaklardr.

Tp Eitimi Ama ve renim Hedefleri

Ama:

Tp eitimi derslerinin dnem I sonunda rencilere temel baz eitim ve retim becerilerini modeller zerinde gstererek ve uygulatarak yeterlik kazandrmak ve meslee uyum salamas amalanr.

renim Hedefleri:

Bilgi dzeyinde;

1. Yeterli dzeyde tbbi bilgi kullanm ile beceri uygulamalarn salamaktr.

2. Becerilerini farkl bilgilerle deerlendirmeyi renmek,

3. Bilgilerini hastalar zerinde bilgi birikimleri ile kullanmay salamak,

4. Ek bilgi kullanmn renme ve aratrma ile bu bilgilere ulamn salamak,

5. Geri bildirimleri deerlendirmeyi ve kullanmay renmek.

Beceri dzeyinde;

1. El ykama becerisi,

2. Steril eldiven giyme karma becerisi,

3. Beden scakl lme (ApikalRadial)

4. Nabz lme (Radial, temporal, apikal),

5. Tansiyon lme flakon-ampul hazrlama,

6. .m. subkutan, intradermik enjeksiyon yapabilme becerisi,

7. .v. parmak ucu kan alma becerisi kazanmalarn salayarak 4. snf ve daha sonraki yllar iin bilgi ve becerilerini gvenli biimde kullanmalar hedeflenmektedir.

Halk Sal Ama ve renim Hedefleri

Ama:

Halk Sal, Ttn Kontrol dersleri sonunda Dnem I rencileri; sigara kullanmnn nlenmesi, sigara ve ttnn sala etkileri, sigara brakma tedavisi hakknda bilgi sahibi olacaklardr. Salkta letiim derslerinde ise rencilerin meslek ii ve d iletiim konusunda bilgi kazanmas amalanmaktadr.

renim Hedefleri:

1. renciler; Ttn mamullerini ve sala etkilerini kavrayabilecekler,

2. Ttn endstrisinin kulland yntemler hakknda bilgi sahibi olacaklar,

3. Ttn kullanm skln ve kar giriimleri aklayabilecekler,

4. evresel sigara dumannn zararlarn sayabilecekler,

5. Ttn kontrol politikalarn yorumlayabilecekler,

6. Ttn ve Ttn rnlerinin Zararlarnn nlenmesine Dair Kanun hakknda bilgi sahibi olacaklar,

7. Sigara bamllnn deerlendirilmesini yapabilecekler,

8. Brakma tedavisini yorumlayabilecekler,

9. letiimi tanmlayabilecek ve tiplerini sayabilecekler,

10. Salk eitiminde ve mesleki srete iletiimin nemini aklayabilecekler,

11. letiim hatalar, engelleyen durumlar sayabilecek,

12. Salkta iletiimin nemli bileenlerini sayabilecek,

13. Tp eitimi ve sonraki srete iletiimin nemi, kaynaklar, kanal ve alclar sayabilecek ve aklayabileceklerdir.

F.. TIP FAKLTES 2. SINIF GENEL AMA VE RENM

HEDEFLER

Ama:

Doku Biyolojisi Solunum ve Dolam Sistemleri Sindirim Metabolizmas ve Mikrobiyoloji Sinir ve Be Duyu Endokrin ve rogenital Sistemler ana temal be ders kurulu ile Dnem II rencileri, daha sonraki yllarda alacaklar klinik eitimlerine zemin oluturacaktr. Anatomik, fizyolojik, histolojik, embriyolojik, biyokimyasal, mikrobiyolojik, immnolojik, biyofiziksel ve radyolojik temel bilgileri hem teorik hem de uygulamal olarak entegre bir dzen iinde edineceklerdir. Ayrca tan ve tedavi amal basit uygulamalar gerekletirebilecekleri dzeyde beceri kazandrmak zere, simlatif modeller eliinde teorik ve uygulamal eitim alacaklardr.

renim Hedefleri:

Dnem II rencileri;

1. Dokular oluturan deiik hcreleri, hcreleraras maddeyi tanmlayabilecekler.

2. Doku eitlerini tanmlayacak ve grevlerini kavrayacaklar.

3. Organizmada bulunan kaslar, sinirlerini ve fonksiyonlarn renmi olacaklar.

4. Kalp ve balantl yaplarn embriyolojik geliimini, anatomisini ve histolojik zelliklerini kavrayacaklar.

5. Kalbin ileti sistemi, kalp siklusu, hemodinamik ve dolam dinamiini renecekler.

6. Elektrokardiyografinin temellerini grecekler.

7. Kalp seslerini dinleyebilecek ve kan basncn lebilecekler.

8. Solunuma katlan organlarn embriyolojik geliimini, anatomisini ve histolojik zelliklerini kavrayacaklar.

9. Alveol hcrelerini, pulmoner srfaktann yapsn, yzey gerilimi ve alveol mekaniini anlatabilecekler.

10. Kan hava bariyerinin yaps ve elemanlarn tanmlayabilecekler.

11. Solunum fonksiyon testlerini deerlendirebilecek, gaz alverii, ventilasyon-perfzyon srelerini yorumlayabilecekler.

12. Solunum merkezi kontrol, solunum yetmezlii ve fizyopatolojisini aklayabilecekler.

13. Akcier, mediasten ve gs duvarnn radyolojik anatomisini renecekler.

14. Sindirim sistemini oluturan tm yaplarn anatomisini ve bu yaplara ait anatomik terminolojiyi aklayabilecekler.

15. Sindirim sistemini oluturan hcrelerin sitolojik zelliklerini, tanyabilecek ve mikroskopta gsterebilecekler.

16. Sindirim sisteminin embriyolojik geliimi ve geliim bozukluklarn renip aklayabilecekler.

17. Sindirim sistemi ilevlerini aklayp yorumlayabilecekler.

18. Mikroorganizmalar snflandrarak, bakteri, virus, mantar ve parazitlerin genel morfolojisini tanmlayabilecekler.

19. Antimikrobiyal, antiviral, antimikotik ve antiparaziter ilalar renip, bu ilalara kar olan diren mekanizmalarn anlatabilecekler.

20. Bakteriyel, viral ve mikotik patojenlerin sindirim sisteminde oluturduu patolojik bozukluklar aklayabilecekler.

21. Sindirim sisteminin savunmasnda yer alan immun sistemin tm hcre ve dokularn renerek, bu hcrelerin aktivasyonlarn aklayabilecekler.

22. Humoral ve hcresel immun sistemin nemini anlatabilecekler.

23. Antijen ve antikorlar hakknda donanml bilgi birikimini salayarak, in-vitro antijen antikor birlemesi reaksiyonlarndan yararlanarak serolojik yntemleri aklayabilecekler.

24. Duyu organlaryla birlikte periferik ve merkezi sinir sistemini oluturan yaplarn anatomisini tanmlayabilecekler.

25. Sinir sisteminin embriyolojik geliimini ve mikroskobik dzeyde yapsn kavrayabilecekler.

26. Sinir hcreleri ve nrogliyalarn genel zelliklerini aklayabilecekler.

27. Nrotransmitterlerin etki mekanizmalarn ve ikinci haberci sistemleri snflandrabilecekler.

28. Kraniyal ve spinal sinir yolaklarn anlatabilecekler.

29. Merkezi sinir sistemine tanan ar duyusunun alglanmas srelerini ve analjezik sistemle ilikisini yorumlayabilecekler.

30. Duyularn zelliklerini, periferik ve merkezi entegrasyonunu kavrayabilecekler.

31. Uyku-uyanklk dngsnn zelliklerini anlatabilecekler.

32. Beyin dalgalar ve EEG hakknda yorum yapabilecekler.

33. Merkezi ve periferik sinir sistemi hastalklarnn fizyopatolojik mekanizmalarn kavrayabilecekler.

34. Endokrin ve rogenital sistem organlarnn anatomisini ve bu yaplara ait anatomik terminolojiyi aklayabilecekler.

35. Hormonlarn etkilerini, doumun fizyolojisini, fets ve yeni doann fizyolojisini renecekler.

36. Kadn cinsel dngsn renip, menapoz dnemi, ovumun olgunlamas, gebelik dnemi ve bu dnemlere ait hormonal deiiklikleri deerlendirebilecekler.

37. Salg bezlerinin histolojisini, riner ve genital sistemlerin embriyolojik geliimini kavrayabilecekler.

38. drar oluumu, biyokimyas ile normal ve patolojik durumlarda karlaabilecekleri laboratuvar verilerini deerlendirebilecekler.

Tbbi Beceriler

Ama ve renim Hedefleri

Bilgi dzeyinde;

1. nsan vcudunu tanmalarn salayan anatomi, histoloji, fizyoloji, biyokimya,farmakoloji, mikrobiyoloji gibi derslerle bilgilendirilip, bu bilgilerini pratik derslerle kullanmay salamak,

2. Klinik derslere girite bilgi kullanmn dikey ve yatay entegrasyonla birlikte deerlendirmeyi renmek,

3. Makroskopik ve mikroskopik baz bilgileri kullanma ve deerlendirme amalanmaktadr.

Beceri dzeyinde;

1. Mevcut bilgilerini kullanarak riner katater takma ve uygulama,

2. Nazogastrik sonda takma,

3. Entbasyon ve maske vantilasyon

4. Temel yaam destei uygulama (erikin ve pediatrik),

5. Kalp ve solunum sesi dinleme,

6. .V. sv tedavisi uygulama,

7. Str atma,

8. Travmal hastaya yaklam becerisi kazandrmaktr.

Ama:

Doku Biyolojisi ders kurulunda Dnem II rencileri, daha sonraki yllarda klinik eitimlerinin temelini oluturacak bilgileri edineceklerdir. Bu kurulda organizmada bulunan temel dokularn anatomik, histolojik ve embriyolojik, fizyolojik ve biyokimyasal adan incelenip kavranmas esastr. Ayrca yine bu ders kurulunda radyolojik tanda kullanlacak olan cihazlarn ileyi mekanizmalar, radyolojik anatomi ad altnda anlatlacak. Son olarak rencilerin tbbi pratik becerilerini gelitirmeye ynelik tp eitimi dersleri uygulamal olarak ilenecektir.

renim Hedefleri:

Doku Biyolojisi ders kurulu sonunda Dnem II rencileri;

1. Organizmada bulunan kaslar anatomik olarak origo ve insertiolar ile birlikte kadavra ve maketler zerinde renmi olacaklar.

2. Kaslar innerve eden sinirleri ve kaslarn fonksiyonlarn kavram olacaklar.

3. Histoloji laboratuvarlarnda mikroskobik incelemeler iin gerekli olan doku hazrlama prensiplerini renmi olacaklar.

4. Epitel dokusunu histolojik olarak snflandrlacak ve grevlerini kavrayacaklar.

5. Ba dokusunu oluturan hcreleri, hcreleraras maddeyi ve ba dokusu eitlerini tanmlayabilecekler.

6. Kkrdak dokusunu oluturan hcreleri, dokunun byme ekillerini ve kkrdak dokusunun eitlerini kavrayabilecek ve mikroskopta ayrt edebilecekler.

7. Kemik dokusunu oluturan hcreleri, hcreleraras maddeyi ve kemik dokusunun eitlerini renip mikroskopta inceleyebilecekler.

8. Organizmada bulunan kas tiplerini, miyofibrillerin yapsn, iskelet, dz ve kalp kaslarnn histolojik zelliklerini kavrayp bu kas eitlerini mikroskopta ayrt edebilecekler.

9. Hcre mebranlarnn fizyolojisini kavrayacaklar.

10. Organizmadaki kaslarn fizyolojik zelliklerini ve kontraksiyon mekanizmalarn renmi olacaklar.

11. Epitelyum, ba, kas, adipoz, kemik ve kan dokularnn biyokimyasn renmi olacaklar.

12. mmn sistem biyokimyasn kavram olacaklar.

13. Kanser biyokimyasn renmi olacaklar.

14. Phtlama mekanizmasnn biyokimyasn anlam olacaklar.

15. Yalanmann biyokimyasal srecini renmi olacaklar.

Ama:

Solunum ve Dolam Sistemleri ders kurulu sonunda Dnem II rencileri, ileride grecekleri klinik derslere temel tekil edecek olan solunum ve dolam sisteminin anatomik, embriyolojik, histolojik, fizyolojik ve biyofiziksel zellikleri hakkndaki temel bilgileri reneceklerdir.

renim Hedefleri:

Solunum ve Dolam Sistemleri ders kurulu sonunda Dnem II rencileri;

1. Kalp, boyun kk (damarlar ve plexus cervicalis), perikard, byk damarlar, solunum yollar (burun, larinks, trakea ve bronlar), akcierler, mediastinum, plevra ve toraksn anatomisini ve bu yaplara ait anatomik terminolojiyi aklayabilecek,

2. Anatomik yaplar kadavra ve maketler zerinde tanyp isimlendirebilecek,

3. Kalp ve damar sisteminin histolojik yapsn anlatabilecek,

4. Kalp ve damar sisteminin embriyolojik geliimi ve kalbin geliim bozukluklarn kavrayabilecek,

5. Kalbin ileti sistemi, kalp siklusu, hemodinamik ve dolam dinamiini, ayrca arteriyel ve venz sistemlerin ilevlerini aklayabilecek,

6. Elektrokardiyografinin temellerini kavrayabilecek,

7. Kalp seslerini dinleyebilecek ve kan basncn lebilecek,

8. Kardiyovaskler sistemin fizyopatolojik deiikliklerinin nemini, iskemik kalp hastal ve kalp yetmezliinin fizyopatolojisini kavrayabilecek,

9. Solunum epitelini, hcrelerin sitolojik zelliklerini ve grevlerini sayabilecek,

10. Burun, larinks ve trakeann histolojik zelliklerini tantabilecek ve mikroskopta gsterebilecek,

11. Bron aacn oluturan blmleri, bronlarn broniyollerin histolojik zelliklerini ve hcrelerinin grevlerini aklayabilecek,

12. Alveol hcrelerini, pulmoner srfaktann yapsn, yzey gerilimi ve alveol mekaniini anlatabilecek,

13. Kan hava bariyerinin yaps ve elemanlarn tanmlayabilecek,

14. Solunum sistemi (larinks, trakea ve bronlar) ve yz blgesinin (burun) embriyolojik geliimi ve geliim bozukluklarn kavrayabilecek,

15. Solunum mekaniinin gereklemesindeki sreleri ve bunlar kontrol eden mekanizmalar aklayabilecek,

16. Solunum fonksiyon testlerini deerlendirebilecek, gaz alverii, ventilasyon-perfzyon srelerini yorumlayabilecek,

17. Solunum merkezi kontrol, solunum yetmezlii ve fizyopatolojisini aklayabilecek,

18. Akcier, mediasten ve gs duvarnn radyolojik anatomisinin nemini kavrayabilecek.

Ama:

Sindirim Metabolizmas ve Mikrobiyoloji ders kurulu sonunda Dnem II rencileri, ileri dnemlerde grecekleri klinik derslere temel tekil edecek olan sindirim sisteminin, anatomik, histolojik, embriyolojik, fizyolojik ve biyokimyasal zelliklerini ve sindirim sisteminde yerleen mikrobiyal ajanlarla ilgili temel bilgileri hem teorik hem de uygulamal olarak reneceklerdir.

renim Hedefleri:

Sindirim Metabolizmas ve Mikrobiyoloji ders kurulu sonunda Dnem II rencileri;

1. Sindirim sistemini oluturan tm yaplarn (dil ve ineme kaslar, pharynx, oesophagus, karn boluu ve karn n duvar, canalis inguinalis, mide, kaln ve ince barsaklar, peritoneum, omentum majus, minus ve bursa omentalis, karacier, safra kesesi ve yollar, pankreas ve dalak, portal sistem ve bu yaplara ait tm damar ve sinirler) anatomisini ve bu yaplara ait anatomik terminolojiyi aklayabilecek,

2. Anatomik yaplar kadavra ve maketler zerinde tanyp isimlendirebilecek,

3. Sindirim sistemini oluturan tm yaplarn (az, dil, di, byk tkrk bezleri, zofagus, mide, barsak, karacier, pankreas, lenf dmleri, tonsilla, dalak ve timus) epitelyumunu ve bu epitelyumun hangi hcrelerden olutuunu, hcrelerin sitolojik zelliklerini, tanyabilecek ve mikroskopta gsterebilecek,

4. Sindirim sisteminin embriyolojik geliimi ve geliim bozukluklarn renip aklayabilecek,

5. Sindirim sistemi motilitesini renerek, bu temek bilgiler nda; ineme ve yutma, mide ve barsak hareketleri, tkrk ve mide sekresyonlar, pankreas salgs ve zellikleri, su ve iyonlarn emilimi, karbonhidrat, protein ve yalarn emilimi, ince ve kaln barsaklarda sindirim ve emilimi aklayp yorumlayabilecek,

6. Mikroorganizmalar snflandrarak, bakteri, virus, mantar ve parazitlerin genel morfolojisini tanmlayabilecek,

7. Bakteri ve virus metabolizmasn kavrayarak, bakteri ve virslerin beslenme, reme ve enzimlerini renip, bakterilerin ve virslerin izolasyon ve identifikasyon tekniklerini uygulayarak, sindirim sisteminin normal floras ile patojen florasn birbirinden ayrabilecek,

8. Bakteri ve virus genetiini ve mutasyonlarn renerek, bu mutasyon ve genetik deiikliklerinin mikrobiyolojik tanda nemini kavrayarak, ila direnleri zerindeki etkisini ve tedavide ila seimindeki yansmalarn aklayabilecek,

9. Bakteriyel, viral ve mikotik patojenlerin sindirim sisteminde oluturduu patolojik bozukluklar aklayabilecek,

10. Virus retim ve izolasyonunda kullanlan hcre kltrlerini renip tanmlayabilecek,

11. Boaz, mide ve gaita kltrlerinde nemli olan bakterilerin koloni morfolojisini renerek bu kltrlerden yaplan gram boyama ile bakterileri snflandrabilecek,

12. Sindirim sisteminin savunmasnda yer alan immun sistemin tm hcre ve dokularn renerek, bu hcrelerin aktivasyonlarn aklayabilecek,

13. Humoral ve hcresel immun sisteminin sindirim sistemindeki nemini anlatabilecek,

14. nvitro antijen antikor birlemesi reaksiyonlarndan yararlanarak serolojik yntemleri aklayabilecek,

15. Abdominal parankimal organlar ve sindirim sistemini radyolojik olarak deerlendirebileceklerdir.

Ama:

Sinir ve Be Duyu ders kurulu sonunda Dnem II rencileri, merkezi ve periferik sinir sistemleri ile be duyunun ilevlerini anatomik, histolojik, fizyolojik ve biyofiziksel ynden entegratif olarak reneceklerdir. Sinir sistemi hastalklarna temel oluturacak patofizyolojik sreleri kavrayabilmelerine ynelik bilgiler edineceklerdir.

renim Hedefleri:

Sinir ve Be Duyu ders kurulu sonunda Dnem II rencileri;

1. Duyu organlaryla birlikte periferik ve merkezi sinir sistemini oluturan genel anatomik yaplar tanmlayabilecek,

2. Sinir sisteminin embriyolojik geliimini ve mikroskobik dzeyde yapsn kavrayabilecek,

3. Sinir hcreleri ve nrogliyalarn genel zelliklerini aklayabilecek,

4. Reseptr ilevlerini ve tiplerini anlatabilecek,

5. Sinapslarn ilevlerini anlatabilecek, kimyasal ve elektriksel sinapslarn farkllklarn ayrt edebilecek,

6. Nrotransmitterlerin etki mekanizmalarn ve ikinci haberci sistemleri snflandrabilecek,

7. Kraniyal ve spinal sinir yolaklarn anlatabilecek,

8. Merkezi sinir sistemine tanan ar duyusunun, alglanmas srelerini ve analjezik sistemle ilikisini yorumlayabilecek,

9. Grme duyusunun periferik ve merkezi entegrasyonunu kavrayabilecek,

10. Koku ve tat duyusu yolaklarn aklayabilecek,

11. itme ve denge duyusunun refleksif ve ilevsel zelliklerini tanmlayabilecek,

12. Beynin elektriksel aktivitesi ile grme ve iitme biyofizii hakknda bilgiler anlatabilecek,

13. Motor ve duysal korteksin yap ve ilevlerini entegre edebilecek,

14. Beyin sap ve serebellumun motor ilevlerdeki roln tanmlayabilecek,

15. Bazal gangliyonlarn anatomik ve fizyolojik zelliklerini anlatabilecek,

16. Otonom sinir sisteminin santral ve periferik ilevlerini kavrayabilecek,

17. Beyin omurilik svsnn fonksiyonlar ve beyin metabolizmasyla ilgili kavramlar aklaya bileyecek,

18. renme ve bellek srelerini tanmlayabilecek,

19. Hipotalamus ve dier limbik yaplarn fonksiyonlarn karlatrabilecek,

20. Uyku-uyanklk dngsnn zelliklerini anlatabilecek,

21. Beyin dalgalar ve EEG hakknda yorum yapabilecek,

22. Anatomik yolaklarn lezyonlarnda oluan patolojileri tanmlayabilecek,

23. Merkezi sinir sistemi hastalklarnn fizyopatolojik mekanizmalarn kavrayabilecektir.

Ama:

Endokrin ve rogenital Sistemler ders kurulu sonunda Dnem II rencileri, ileriki dnemlerde grecekleri klinik derslere temel oluturacak endokrin sisteminin anatomik, histolojik, embriyolojik, fizyolojik, radyolojik ve biyokimyasal zelliklerini ve laboratuvar sonularna gre fizyolojik ve patolojik koullar deerlendirebilecek ekilde ilgili temel bilgileri reneceklerdir.

renim Hedefleri:

Endokrin ve rogenital Sistemler ders kurulu sonunda Dnem II rencileri;

1. Endokrin sistem (hipofiz, pineal bez, bbrek, genital organlar), reter, vesica urinaria ve retrann anatomisini ve bu yaplara ait anatomik terminolojiyi aklayabilecek,

2. Pelvis ve Perineuma ait anatomik yaplar renecek,

3. Anatomik yaplar kadavra ve maketler zerinde tanyp isimlendirebilecek,

4. Fizyolojik olarak hormonlarn etkilerini, doumun fizyolojisini, fets ve yeni doann fizyolojisini renecek,

5. Kadn cinsel dngsn renip, menapoz dnemi, ovumun olgunlamas, gebelik dnemi ve bu dnemlere ait hormonal deiiklikleri deerlendirebilecek,

6. Biyokimyasal olarak hormonlarn etki mekanizmalarn, bu hormonlarn fonksiyon bozukluklarn, fizyolojik ve patolojik koullara gre laboratuvar sonularn deerlendirebilecek,

7. Salg bezlerinin (hipofiz, epifiz, tiroid, paratiroid, adrenal bezler) histolojisini, riner sistemin, kadn ve erkek genital sistemin embriyolojik geliimini kavrayabilecek,

8. Endokrin sistemin, kadn ve erkek genital sisteminin radyolojik anatomisini deerlendirebilecek,

9. Laboratuvara gndermeleri gereken rneklerin toplama ve saklama koullarnn renecekler,

10. Vcut svlarnn (kan, BOS, idrar, vb.) klinik biyokimyas hakknda bilgi edinecekler,

11. Kan hacminin kontrol ve ekstraseller sv hacmi, osmolarite kontroln renecekler,

12. drar oluumu, biyokimyas ile normal ve patolojik durumlarda karlaabilecekleri laboratuvar verilerini deerlendirebilecek,

13. Renin-Anjiyotensin sisteminin biyokimyasn ve bu sisteme ait hormonlarn normal ve patolojik koulardaki dzeylerinin deiimlerinin nasl olacan ve laboratuvar sonularna nasl yansyabileceini renecek,

14. Prolaktin hormonunun ve emzirme dneminin fizyolojisi hakknda bilgi edinecek,

15. Diyabet hastal hakknda ve bu hastalkla ilikili olarak hormonlarn (glukagon ve inslin) deiimini kavrayacak,

ULUSAL EKRDEK ETM PROGRAMI

Hastalk - Durum - Semptom listesi

rencilere kazandrlmas dnlen bilgi dzeyleri (renim hedefleri) aadaki ksaltmalar ile tanmlanmtr.

TT:Mezunlar bu hastalklarntansn, ayrc tansn bilmeli ve tedaviedebilmeli, hastaln tm srecini izleyebilmeli.

T:Mezunlar bu hastalklarn tansnkoyabilmeli, tedavi hakknda bilgi sahibi olmal, gerekli n giriimleri yaparak, uzmana ynlendirmeli.

B:Mezunlar bu hastalklar hakknda bilgi sahibi olmal ve gerekli n giriimleri yaparak, hastay bir uzmana ynlendirebilmeli.

A:Mezunlar bu durumda acil giriimleri yapabilmeli.

K:Mezunlar bu hastalklar hakknda bilgili olmal ve koruma yntemlerini bilmeli

F.. TIP FAKLTES 3. SINIF GENEL AMA VE RENM HEDEFLER

Ama:

Dnem III rencileri dnemin sonunda; klinik stajlara temel oluturmak zere, toplumda sk grlen veya insan ve toplum salna nemli etki yapan hastalklarn temel mekanizmalarn, klinikopatolojik zelliklerini, tedavilerindeki temel prensip ve yaklamlar, tedavide kullanlan ilalarn farmakolojisini, halk sal uygulamalar ve yaklam ile ilgili gncel bilgileri kazanacak ve hekimlik mesleinin gerektirdii temel beceri ve tutumlar reneceklerdir.

renim Hedefleri:

1. Doku, organ ve organ sistemlerinde patolojik duruma neden olabilecek etkenleri tanmlayacak,

2. Hastalklarn nedenlerini (genetik, geliimsel, metabolik, toksik, mikrobiyolojik, otoimmn, neoplastik, dejeneratif, travmatikvb.) tanmlayabilecek, patolojik sreleri ve bu srelerin doku, organ ve organ sistemlerinde oluturduu klinik tabloyu tanmlayacak,

3. Enfeksiyonlarnn etkenleri sayabilecek ve patogenezini aklayabilecek,

4. Toplumda sk grlen hastalklar iin, salam kiiye, temasllara ve evreye ynelik korunma yollarn aklayabilecek,

5. Toplumda sk grlen hastalklarn en sk karlalan klinik, laboratuvar, radyolojik ve patolojik bulgularn sralayarak yorumlayabilecek,

6. Enfeksiyon hastalklarn oluturan mikrobiyolojik mekanizmalar renerek klinik ncesi temel enfeksiyon bilgisini kavrayabilecektir,

7. Radyolojik ve nkleer tp inceleme yntemlerini sayabilecek,

8. Tedavide kullanlan ilalarn etkisini, etki mekanizmasn (farmakodinami), yan etkilerini, farmakokinetik zelliklerini, ila-ila etkileimlerini, kullanm endikasyonlar ve kontrendikasyonlarn tanmlayabilecektir.

9. Dolam ve solunum sistemi, gastrointestinal ve hemopoetik sistem ile ilgili hastalklarn klinik zelliklerini sayabilecek,

10. rogenital ve endokrin sistemler ile ilgili hastalklarn klinik zelliklerini sayabilecek,

11. Sinir sistemi, kas ve iskelet sistemleri ile ilgili hastalklarn klinik zelliklerini sayabilecek,

12. Psikiyatrik hastalklarn klinik zelliklerini sayabilecek,

13. Deontolojik ilkeleri aklayabilecek,

14. Temel mesleksel becerilerin tmn maketlerde tam renip, ustalk seviyesinde uygulayabilecek,

15. Reetenin nasl yazldn aklayabileceklerdir.

I. DERS KURULU:

Hastalklarn Biyolojik Temeli Ama ve renim Hedefleri

Ama:

Hastalklarn biyolojik temeli ders kurulu sonunda dnem III rencileri; ileriki dnemlerde grecekleri klinik derslere temel tekil edecek olan