Viatges de la memòria: entre fum i carbó

Download Viatges de la memòria: entre fum i carbó

Post on 14-Feb-2017

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Viatges de la memria:entre fum i carb

 • La Memria del Futur

  Viatges de la memria:entre fum i carb

 • collecci

  La Memria del Futur8. Viatges de la memria: entre fum i carb

  Primera ediciabril de 2009

  Projecte grfic-dissenyXavier Duran Esteva

  Correcci del textXavier Anguera i Lle

  Dels textosJoan Alberich Gonzlez, Anna Punyet Len,Pilar Garcia Fuertes i Judith Barbacil i MestresCollaboraciMuseu del FerrocarilCoordinaciPla de la Gent Gran

  De les imatgesEls autors i fons fotogrfic del Museu del Ferrocarrilde Vilanova i la Geltr

  Daquesta edici (incloent-hi el disseny)Pla de la Gent GranAjuntament de Vilanova i la GeltrCasa OlivellaPlaa de la Vila, 12Tel. 938 140 000http://www.vilanova.cat

  Imprs Grfiques El CampanarDipsit legal B-22836-2009

 • Presentaci 07

  Agraments 09

  Viatges de la memria: entre fum i carb 011

  Introducci 013

  Levoluci de lunivers del ferrocarril a Vilanova i la Geltr 017

  Els somiadors del ferrocarril vilanov 019

  La figura de Francesc Gum i Ferran 021

  La consolidaci dun gran centre ferroviari 025

  El dia a dia de la gran famlia ferroviria 027

  Els ferroviaris durant la Repblica 029

  Testimonis 033

  Guerra i repressi 035

  Testimonis 037

  Vilanova i la Geltr, terra darribada 041

  Testimonis 045

  Quan el sou no arribava. Lestraperlo i la picaresca quotidiana 049

  Testimonis 051

  El treball ferroviari en poca de la Renfe 055

  Testimonis 065

  Leconomat 071

  Testimonis 075

  El paper de les dones en la famlia ferroviria 077

  Testimonis 079

  Passatgers al tren! 081

  Primer viatge. Alguns records del tren 085

  El context histric. Viatjar en temps de la Repblica 087

  Segon Viatge. Viatge i vida 089

  El context histric. Els anys del franquisme 093

  ndex

 • Tercer viatge. Un tren a la moda 095

  El context histric. Les dcades finals del segle XX 097

  Les installacions ferroviries de Vilanova i la Geltr al segle XXI 099

  El Museu del Ferrocarril 0101

  Notes 0105

  Referncies bibliogrfiques 0107

 • La M

  emr

  ia d

  el F

  utur

  8. Viatges de la memria: entre fum i carb

  7

  Presentaci

  Amb gran satisfacci presentem la darrera entrega de la collecci LaMemria del Futur, en aquest cas el volum nmero 8, Viatges de laMemria: entre fum i carb. Fa tres anys vam celebrar el 125 ani-versari de larribada del ferrocarril a Vilanova i la Geltr i ara aquestllibret que tenim a les mans ens acosta a la realitat ferroviria de lanostra ciutat. En aquest nou volum de La Memria del Futur es fapalesa la intensa relaci entre la ciutadania de Vilanova i la Geltr iel tren. Larribada del ferrocarril va representar laparici dun noumitj de comunicaci amb lexterior, i fins i tot va originar una novamanera de viure. El tren signific la connexi amb la modernitat ifins i tot va canviar la fesomia de la nostra estimada vila costanera.En definitiva, no cal insistir ms en la importncia que va tenir la-rribada del ferrocarril a la ciutat. Per s que cal remarcar que aquestfascicle no s noms un recull histric, s molt ms, ja que esdevuna recopilaci de vivncies i records de la gran famlia ferroviriavilanovina.

  Destaca, en aquest nou volum, el tarann de Vilanova i la Geltr coma ciutat que de bell antuvi acull i integra persones nouvingudes da-rreu del pas, i el ms important: fa una ullada a la vida quotidianade les famlies, i especialment de les dones, que han estat el pal depaller i que han tingut cura de les tasques domstiques i educativesen absncia dels seus marits ferroviaris.

  Enguany aquest volum sha realitzat conjuntament amb el Museudel Ferrocarril, instituci ben arrelada a la ciutat i equipament muse-stic que ofereix un valus llegat del patrimoni industrial ferroviarinic en la seva categoria, i per la qual cosa cal felicitar la seva tascade promoci i dinamitzaci, que el converteixen en un centre dac-tivitat cultural i turstica de primer ordre.

 • Com tothom sap, aquesta collecci La Memria del Futur fa possi-ble recuperar moments perduts del passat recent de la nostra vilagrcies als testimonis dels nostres conciutadans i conciutadanes queels varen viure en primera persona. Cal assenyalar que el cam da-questa collecci ha anat en parallel amb el taller dhistria orallocal que va prendre per nom La histria a les nostres mans i queenguany fa deu anys dexistncia. s de justcia agrair i felicitar lafeina ben feta del Grup de dones amb memria, que formen partdaquest taller i que ben clarament podem considerar com una expe-rincia de treball, unitat i consolidaci de grup.

  Per finalitzar, voldria reiterar la meva confiana en aquest programade recuperaci, preservaci i transmissi de la nostra memria local,aix com encoratjar la ciutadania a continuar amb el comproms da-conseguir una societat per a la tolerncia i convivncia, integradorai on la premissa final sigui la construcci dun mn plural i millor pertothom.

  No hi ha hagut mai al mn dues opcions completamentiguals. La qualitat ms universal s la diversitat.

  Michel de Montaigne(1533-1592)Pensador i assagista

  JOAN IGNASI ELENA I GARCIAAlcalde de Vilanova i la Geltr

  8

 • De la voluntat de preservar el nostre passat ms recent i, especial-ment la memria femenina, en va sorgir lany 2003 el programa LaMemria del Futur. Lobjectiu final daquest programa s recuperarla memria collectiva de la nostra ciutat i transmetre-la als infantsi joves vilanovins i vilanovines. Com tots i totes sabeu no cal dir queaquest programa ha tingut una molt bona acollida i una excellentdifusi entre la ciutadania, i ha aconseguit amb escreix els objectiusproposats. s per aix que cal un efusiu agrament per a totes lespersones que collaboren en la consecuci daquests propsits tanlloables, i molt especialment al Grup de dones amb memria, queenguany celebra el 10 aniversari. Ja fa deu anys de la creaci deltaller La histria a les nostres mans, que va ser lorigen de tot ple-gat. Aquest taller es basa en les prctiques que recull la histria oral.Aquesta histria local, al llarg del temps, ha ajudat a configurar lahistria general i nacional i els tallers dhistria han esdevingutalternatives per fer que la histria local arribi a tots els sectors.

  Hom diu que les persones quan sapropen a la jubilaci es marquennoves fites vitals, i aprofiten per fer realitat els seus ideals, afeccionsi desitjos ms ntims, que la vida familiar i laboral els havien impeditdesenvolupar. Per la qual cosa, moltes persones grans a partir de laseva jubilaci es reinventen i sillusionen amb nous objectiusvitals. Aquest s el cas de moltes de les dones que formen part deltaller, ja que han obert la porta a noves expressions i estan acom-plint les seves expectatives tot reforant la seva curiositat, aprenen-tatge i autoestima.

  En aquest darrer volum de la collecci La Memria del Futur,Viatges de la memria: entre fum i carb, torna a quedar ben palsel record duns temps passats, un devenir de testimonis de vilanovinsi vilanovines. El volum s un reflex duna poca marcada per la situa-ci descassetat de productes bsics per sobreviure, que va propiciar

  La M

  emr

  ia d

  el F

  utur

  9

  Agraments

  8. Viatges de la memria: entre fum i carb

 • una cultura de lesfor. A tall de reflexi, potser caldria ara prendreexemple daquest tarann estalviador i treballador de les nostrespersones grans per aprendre noves frmules per afrontar la crisiactual. Tamb cal assenyalar la distinci de rols, el treball dhomes idones que han lluitat per una ciutat que ara s la nostra.

  Cal fer un esment especial a totes les persones que des de lequip delMuseu del Ferrocarril han participat en lelaboraci daquest llibre:Pilar Garcia, directora del Museu, Rafael Salvador i Pilar Camuniez,de lrea de documentaci; i els collaboradors: Anna Punyet, JoanAlberich i Llus Miquel Tuells.

  Tamb hem dagrair la dedicaci i lajuda inestimable que ens hanlliurat els qui sn els/les principals protagonistes daquest captol:Dolors Borrell, Josefina Castany (que malauradament ens ha deixatrecentment), Salustiano lvarez, Maria Llusa Jimnez, Julio Lara,ngela Blanch, Pedro Jimnez, Montserrat Daviu, Josep Rovira,Carme Salcedo, Jos Gascn, Pepa Gascn, Slvia Cremades, CamliaFerrer, Dolors Mercad, Magda Sez i Amlia Cabrera. La meva gra-titud especial tamb a totes les dones que formen part del Grup dedones amb memria del taller La histria a les nostres mans, ja queamb la seva constncia, voluntat i persistncia encoratgen les novesgeneracions a no oblidar el nostre passat. Tamb un agrament espe-cial a la Judith Barbacil, que des dels inicis ha condut aquest talleramb afecte i professionalitat.

  I, per concloure, un mereixement a lexcellent tasca i a lesfor quehan esmerat totes les persones de lequip de treball daquest pro-grama i daquest volum en concret.

  MRIAM ESPINS I RIERARegidora de Plans dEquitat, Infncia, Adolescncia i Gent Gran

  10

 • 11

  Viatgesde lamemria:entre fumi carb

  Treballadors ferroviaris al dipsit de Vilanova i la Geltr lany 1887 sobre la locomotora 55, originria de la lniade Barcelona a Vilanova i la Geltr i Valls. Fons fotogrfic de Llus Miquel Tuells. Museu del Ferrocarril deVilanova i la Geltr.

 • Aquest vuit volum vol parlar de trens, dels trens i de les seves crre-gues. De crregues peculiars i de valors immensos. Trens de memries,de sensacions, dinquietuds, de treball, de viatges, de descoberta

  Un tren es pot definir com un conjunt de vagons enganxats entresi i arrossegats per una locomotora. O com un vehicle presentarreu, fill de les vagonetes de les mines i invent fonamental delsegle XIX per al transport de viatgers i de mercaderies. Aquestespodrien ser unes possibles definicions de tren, definicions clares isenzilles. Per la paraula tren, per a tots i totes nosaltres, torna aenglobar una multitud de significats, i molts ms, quan relacionemaquesta paraula amb una altra: Vilanova i la Geltr.

  No ens equivoquem si afirmem que la paraula tren s present mol-tes vegades en el dia a dia, i que la fem servir no noms per fer refe-rncia a aquell vehicle que utilitzem per desplaar-nos, tamb hirecorrem per definir altres aspectes com ara: el tren de vida daque-lles persones, el tren daterratge, perdre el tren en segons qu Pera Vilanova i la Geltr la paraula tren novament adquireix nous sig-nificats. A la nostra ciutat, tren podia ser sinnim danar a tocarferro, de frontera entre la vila i la platja, el bar de lestaci, els tallersde la RENFE, leconomat, Barcelona...

  Des de lany 1881, any de larribada del ferrocarril a la vila, aquest esva convertir en una part ms de la fesomia de la ciutat. La via deltren va separar Vilanova en dues part, Baix a Mar i la Vila; la via esconvertia en una autntica frontera i definia diferents maneres deviure i de relacionar-se. No sempre es baixava a Mar i no sempre espujava a la Vila, els de Mar eren els de la via cap avall i els de la Vilaels de la via cap amunt.

  La M

  emr

  ia d

  el F

  utur

  8. Viatges de la memria: entre fum i carb

  13

  IntroducciMemries del tren

 • Aquesta via tamb ha dividit lartria principal de la ciutat, laRambla. Un bon tomb de Rambla podia o havia dacabar amb la-nar a tocar ferro de les baranes que protegien aquesta carreteradel tren. Tamb ha estat motiu dorigen de la installaci de mol-tes famlies a la ciutat o entreteniment per a la canalla amb lespedres o posant monedes a les vies per aplanar-les amb el pas delferrocarril.

  El vuit volum de La Memria del Futur vol tractar, doncs, de larelaci que sestableix en un moment donat entre el tren i una ciu-tat, entre un vehicle i els habitants duna vila costanera, o entre unnou transport, una nova manera de viatjar i una nova manera deviure. El tren significa per Vilanova i la Geltr la connexi amb lamodernitat en un moment donat.

  Viatges de la memria: entre fum i carb no pretn ser una anlisifreda i preestablerta de xifres, definicions tcniques o causes i con-seqncies de lorigen del ferrocarril. Lapropament que vol intentaraquest nou volum vol prendre una direcci clara, lestudi del llegathum del mn del tren.

  Un nou estudi que vol ser una nova excusa per explorar des dunaltre vessant la rica histria de la nostra ciutat, perqu el tren aVilanova i la Geltr ser sinnim de treball, viatge i tamb vida.

  Una vegada ms, ha estat grcies a la collaboraci, s a dir, al con-junt desforos, que aquest vuit volum de La Memria del Futurveu la llum. El taller de La histria a les nostres mans. Dones ambmemria, sha utilitzat de plataforma per anar teixint els fils que enshan condut a la realitzaci daquest retrat hum del tren. Dellestamb nha sortit el ttol, un ttol ben explcit: Viatges de la mem-ria: entre fum i carb.

  Per ha estat a travs daquest taller i de la collaboraci establertaamb el Museu del Ferrocarril de la ciutat que se li ha aconseguit

  14

 • donar un contingut i una estructura que t com a finalitat la recu-peraci, mitjanant la memria, del llegat hum del mn ferroviaride la vila.

  Una memria que recordar la vida de les famlies ferroviries, delsusuaris i les usuries, de les visites a lestaci per mirar com passa eltren, de la facilitat que hem tingut sempre els vilanovins i vilanovi-nes per anar a comprar a Barcelona, danar a treballar en tren, aestudiar o als metges i que ens ha fet estar moltes vegades desque-nes a Tarragona. Ens continuarem endinsant en un viatge, anomenatde la memria, envoltat de fum i de carb per recordar els orgensde larribada del tren a la ciutat, la seva consolidaci amb la creacidun gran centre ferroviari format per lestaci, el dipsit amb elsseus maquinistes i fogoners, el Recorrido, els treballadors i la vida deles famlies ferroviries al llarg dels perodes ms significatius delpassat segle xx (Repblica, guerra, postguerra, transici i democr-cia), els viatges i els seus usuaris i usuries, la prdua dactivitat deldipsit de locomotores de vapor, la creaci del Museu del Ferrocarril,el taller de Grans Reparacions de RENFE a Vilanova o els ferroviarisen lactualitat. Un viatge al quals us convidem i on el bitllet per viat-jar s el de recordar. s, per tant, un estudi des de tots els vessants ique noms vol ser un esquitx per a futurs estudis ms aprofundits delempremta que ha deixat el ferrocarril amb la seva arribada i con-solidaci en el teixit social local, potser el vessant ms desconegut.

  La pregunta que ens fem ara s si ens podem imaginar, a dia davui,Vilanova i la Geltr sense ferrocarril.

  La M

  emr

  ia d

  el F

  utur

  8. Viatges de la memria: entre fum i carb

  15

 • 17

  Levoluci de luniversdel ferrocarrila Vilanova i la Geltr

  Personal del dipsital comenament del segle XX,al costat de la locomotora MZA 463.Gentilesa de Teresa i CarmePujades Elas. Un dels treballadorss el seu pare.

 • Larribada del tren a Vilanova i la Geltr en 1881 va ser una revolu-ci que va transformar usos, activitats, valors i una estructura urba-na secular. La situaci daquesta poblaci, allada per la barrera oro-grfica que suposa el masss del Garraf, redua i dificultava les sevesrelacions amb lexterior. La implantaci de la infraestructura ferro-viria que uniria Vilanova amb Barcelona va accelerar el notable des-envolupament industrial de la vila, va crear les condicions per a les-tabliment dun dels centres ferroviaris ms importants de Catalunyai va afavorir la implantaci de noves activitats i installacions, comva ser el cas de la fbrica Pirelli.

  La implantaci del transport per tren v...

Recommended

View more >