vi. trieda

16
PRAKTICKÉ CVIČENIE

Upload: ophrah

Post on 06-Jan-2016

40 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

PRAKTICKÉ CVIČENIE. VI. trieda. Meno: Trieda:VI. Dátum:27.5.2010. Téma:. Trieda Vtáky (AVES). Úloha 1:. Do protokolu prekresli a vylúšti tajničku. Zistenie 1:. Do tajničky doplň chýbajúce údaje z nasledovných úloh:. Spoločný vývod TS, VS a RS? Ako sa nazýva hlasový orgán vtákov? - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: VI. trieda

PRAKTICKÉ CVIČENIE

Page 2: VI. trieda

Meno: Trieda: VI. Dátum: 27.5.2010

Page 3: VI. trieda

Téma:

Trieda Vtáky (AVES)

Page 4: VI. trieda

Úloha 1:

Do protokolu prekresli a vylúšti tajničku.

Page 5: VI. trieda

Zistenie 1:

Page 6: VI. trieda

Do tajničky doplň chýbajúce údaje z nasledovných úloh: Spoločný vývod TS, VS a RS?

Ako sa nazýva hlasový orgán vtákov?

Ktorú časť NS tvorí mozog s miechou?

Aké trávenie prebieha v svalnatom žalúdku vtákov?

Ako sa nazýva najväčší nelietajúci vták?

Z ktorej bielkoviny je tvorené perie vtákov?

Ako sa nazývajú vtáky, ktoré sú po vyliahnutí závislé od rodičov?

Ako sa nazýva veda, ktorá skúma vzťah organizmov k ich prostrediu?

Ako sa nazývajú vtáky, ktoré si nevyžadujú starostlivosť rodičov?

Aký druh peria rastie tesne nad pokožkou?

Napíš latinský názov vtákov.

Page 7: VI. trieda

Úloha 2:

Vysvetli pojem, ktorý si vylúštil v tajničke.

Napíš, z ktorých dvoch latinských slov sa tento pojem skladá.

Page 8: VI. trieda

Zistenie 2:

Ornitológia je biologická veda, ktorá sa zaoberá štúdiom vtákov.

Skladá sa zo slov ORNITHOS (vták) a LOGOS (veda).

Page 9: VI. trieda

Úloha 3:

Nakresli pero vtáka a popíš jeho stavbu.

Page 10: VI. trieda

Zistenie 3:

Page 11: VI. trieda

Úloha 4:

Nakresli a popíš stavbu vtáčieho vajca.

Page 12: VI. trieda

Zistenie 4:

Page 13: VI. trieda

Vieš, že? (1)apríl - Deň vtáctva Ornitológovia odhadujú, že na

Slovensko priletí každý rok približne 30 miliónov vtákov, z toho asi dve tretiny v apríli. Väčšina vtákov prilieta z Afriky.

(2)Najväčší vták - africký PŠTROS je najväčší žijúci vták na svete. Najvyšší jedinec mal 2,75 m a vážil 165,5 kg.

(3)Najväčšie vajce nájdené roku 1988 v hniezde pštrosa malo dĺžku 20,32 cm, priemer 15,24 cm a vážilo 2,36 kg.

(4)Najmenšie vajce objavené malo dĺžku 7 mm, priemer 5,25 mm a hmotnosť 0,027 g!

Page 14: VI. trieda

Úloha 5:

Vytvor pojmovú mapu s centrálnym slovom VTÁKY (AVES)

Page 15: VI. trieda

Zistenie 5:

Page 16: VI. trieda

Záver:

V jednotlivých úlohách sme si precvičili a zopakovali základné poznatky o vtákoch.