verkko-opetuksen esteettأ¶myys laatunأ¤kأ¶ kieli ja kulttuuri • palveluiden...

Download Verkko-opetuksen esteettأ¶myys laatunأ¤kأ¶ Kieli ja kulttuuri • palveluiden monikielisyys ja joustavuus

Post on 31-May-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Antti Raike/TaiK: VOPLA-sadonkorjuujuhla 200724.10.2007 1/40

  VerkkoVerkko--opetuksen opetuksen esteettesteettöömyys myys laatunlaatunääkköökulmanakulmana

  Antti Raike OOP, TaiK

  antti.raike@taik.fi http://www.taik.fi/virtu/UFA/

  http://www.uiah.fi/~araike/ http://elokuvantaju.uiah.fi/

  http://www.taik.fi/virtu/UFA/ http://www.uiah.fi/~araike/ http://elokuvantaju.uiah.fi/i

 • Antti Raike/TaiK: VOPLA-sadonkorjuujuhla 200724.10.2007 2/40

  JuonenaJuonena yhteisyhteisööllisyysllisyys • Vuorovaikutus • Esteetön yhteisöllinen suunnittelu • Monikulttuurisuus • Esimerkkejä

  –Poliisi, Pelastustoimi ja YTV –Elokuvantaju –EUDeaf2003, Signfuse, Via

  • Validointi: WAI, WebXACT • Yhteenveto

 • Antti Raike/TaiK: VOPLA-sadonkorjuujuhla 200724.10.2007 3/40

  KuvakoosteKuvakooste:: ••SuomiSuomi--neitoneito ••ElovenaElovena--tytttyttöö ••SuomenSuomen valtiolippuvaltiolippu ••HBL VoltaHBL Volta--liitteenliitteen mainosmainos 20062006

 • Antti Raike/TaiK: VOPLA-sadonkorjuujuhla 200724.10.2007 4/40

  VuorovaikutusVuorovaikutus • palvelut, opetus ja kansainvälisyys

  –etnisten vähemmistöjen tarpeet osin ristiriidassa perinteisten kansallisvaltion tavoitteiden kanssa >> ajattelun murros

  –kuurot (ja yleisesti kuulovammaiset) hyötyvät tietoliikenteen standardeista (esim. Nokia communicator, W3C, open source)

  –viittomakielinen tarjonta tietoverkoissa –Design for All, Education for All

 • Antti Raike/TaiK: VOPLA-sadonkorjuujuhla 200724.10.2007 5/40

  ••Village PeopleVillage People ••Sylvie Sylvie GuillemGuillem ••Stephen W. HawkingStephen W. Hawking ••Alexander Alexander KarelinKarelin ••KimiKimi RRääikkikköönennen ••TuntematonTuntematon nainennainen burkhassaburkhassa

  KuvakoosteKuvakooste::

 • Antti Raike/TaiK: VOPLA-sadonkorjuujuhla 200724.10.2007 6/40

  YhteiskuntaYhteiskunta = = yhteisyhteisööjjää

 • Antti Raike/TaiK: VOPLA-sadonkorjuujuhla 200724.10.2007 7/40

  YhteistyYhteistyöö jaja huolehtiminenhuolehtiminen

  Ubuntu: "caring for your community and humanity for others"

  ©© 2001 2001 Philg@mit.eduPhilg@mit.edu http://http://philip.greenspun.comphilip.greenspun.com//

  mailto:Philg@mit.edu

 • Antti Raike/TaiK: VOPLA-sadonkorjuujuhla 200724.10.2007 8/40

  • visuaalisuus = ymmärrettävyys – tärkeää kaikille ihmisille – ”näet sitä mitä teet” –ajattelun perusta on kuvissa

  • Antonio Damasio: Descartesin erehdys, Tapahtumisen tunne

  • Ware, Colin 2000. Information Visualization. Perception for Design

  • kuvat, grafiikka, videot, animaatiot, graafit

  Visuaaliset aivotVisuaaliset aivot

  © Guido Daniele

 • Antti Raike/TaiK: VOPLA-sadonkorjuujuhla 200724.10.2007 9/40

  HermoverkkoHermoverkko

  http://http://brainmaps.orgbrainmaps.org//

 • Antti Raike/TaiK: VOPLA-sadonkorjuujuhla 200724.10.2007 10/40

  ““NettiNetti””

  Internet Mapping Project http://www.cheswick.com/ches/map/

 • Social NetworksSocial Networks

  http://blog-network.ryze.com/

  Social NetworksSocial Networks

  http://blog-network.ryze.com/

 • Antti Raike/TaiK: VOPLA-sadonkorjuujuhla 200724.10.2007 12/40

  YhteisYhteisööllisetlliset innovaatiotinnovaatiot

 • Antti Raike/TaiK: VOPLA-sadonkorjuujuhla 200724.10.2007 13/40

  KKääyttyttääjjäänn ratkaisutratkaisut • Theofanos & Redish 2003. Guidelines

  for Accessible -and Usable-Web Sites: Observing Users Who Work With Screenreaders. Interactions, bimonthly publication of the ACM, The Association for Computing, volume x.6, November- December 2003, 38-51. Saatavilla PDF- muodossa – http://www.redish.net/content/

  papers/InteractionsPaperAuthor sVer.pdf

  http://www.redish.net/content/papers/InteractionsPaperAuthorsVer.pdf http://www.redish.net/content/papers/InteractionsPaperAuthorsVer.pdf http://www.redish.net/content/papers/InteractionsPaperAuthorsVer.pdf

 • Antti Raike/TaiK: VOPLA-sadonkorjuujuhla 200724.10.2007 14/40

  InnovaatiotInnovaatiot?? • Mäntylä, Jukka (2006): WWW-

  SIVUN SAAVUTETTAVUUDEN AUTOMAATTINEN ARVIOINTI DOM- RAJAPINTAA KÄYTTÄEN

  • http://appro.mit.jyu.fi/jmantyla/gradu/ index.html

  • “Document Object Model (DOM) mahdollistaa rakenteisen tiedon tehokkaan ohjelmallisen käsittelyn spesifikaation kuvaaman standardirajapinnan läpi” (W3C)

  http://appro.mit.jyu.fi/jmantyla/gradu/index.html http://appro.mit.jyu.fi/jmantyla/gradu/index.html

 • Antti Raike/TaiK: VOPLA-sadonkorjuujuhla 200724.10.2007 15/40

  ““OnlyOnly Nokia spoken hereNokia spoken here””

 • Antti Raike/TaiK: VOPLA-sadonkorjuujuhla 200724.10.2007 16/40

  Jonas Jonas HassenHassen KhemiriKhemiri

  • “Jonas Hassen Khemiri låter Halim använda svenska med brytning, och det är först ganska jobbigt att läsa. Men när jag vant mig vid det blir jag helt lycklig över hur fullkomligt han behärskar språket. Det vimlar av helt lysande ordvändningar och meningsbyggnader.”

  http://dagensbok.com/index.asp?id=718

 • Antti Raike/TaiK: VOPLA-sadonkorjuujuhla 200724.10.2007 17/40

  Kieli ja kulttuuriKieli ja kulttuuri • palveluiden monikielisyys ja joustavuus • suomi, ruotsi ja muut auditiiviset kielet

  kirjoitetussa muodossa • viittomakieli videoleikkeinä (eduskunta,

  pelastustoimi, poliisi, kuluttajavirasto, Rölli ja metsänhenki DVD)

  • äänitiedostojen esitys tekstinä • Bliss-symbolit (Papunet)

  :

 • Antti Raike/TaiK: VOPLA-sadonkorjuujuhla 200724.10.2007 18/40

  Suunnittelun taustallaSuunnittelun taustalla • demokratia ja opetuksen kehittäminen

  –hallintokieli ja -palvelut ymmärrettäväksi (kielen funktiot)

  –opiskelija: asiakas? käyttäjä? kumppani? –velvollisuudet ja oikeudet tasapainossa –vuorovaikutus kielestä riippumatta >>

  kieliteknologia –vuorovaikutus, opetus, sivistys ja

  kulttuuri

 • Antti Raike/TaiK: VOPLA-sadonkorjuujuhla 200724.10.2007 19/40

  Suunnittelun pSuunnittelun päääämmääääririää

  • vuorovaikutus ja yhteistoiminta – ryhmien sisällä ja ryhmien välillä –multimodaalisuus:

  • http://www.archimuse.com/mw2002/ papers/milekic/milekic.html

  –kieliversiot, kieliteknologia –yhteissuunnittelu, co-design – testaukset jo suunnitteluvaiheessa

  http://www.archimuse.com/mw2002/papers/milekic/milekic.html http://www.archimuse.com/mw2002/papers/milekic/milekic.html

 • Antti Raike/TaiK: VOPLA-sadonkorjuujuhla 200724.10.2007 20/40

  RakkaanRakkaan lapsenlapsen nimetnimet • Universal Design, Design for all, Inclusive design

  – http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_ design

  – http://europa.eu.int/information_society /policy/accessibility/dfa/index_en.htm

  – http://www.eaccessibility.org/ – http://dfasuomi.stakes.fi/

  • Assistive technology & DfA – http://www.dinf.ne.jp/doc/english/

  prompt/031113wsis_ref.html

  http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_design http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_design http://europa.eu.int/information_society/policy/accessibility/dfa/index_en.htm http://europa.eu.int/information_society/policy/accessibility/dfa/index_en.htm http://www.eaccessibility.org/ http://dfasuomi.stakes.fi/dfa-suomi/ http://www.dinf.ne.jp/doc/english/prompt/031113wsis_ref.html http://www.dinf.ne.jp/doc/english/prompt/031113wsis_ref.html

 • Antti Raike/TaiK: VOPLA-sadonkorjuujuhla 200724.10.2007 21/40

  Esteet ja uhatEsteet ja uhat

  • “kuka maksaa?” • opiskelijoiden hallinnollinen tai

  lääketieteellinen niputtaminen • spesifi “vammaisteknologia” • “erityisryhmä”-ajattelu • esteet poistetaan analysoimalla palvelu

  jo esituotantovaiheessa yhdessä opiskelijoiden kanssa (co-design)

  • betatestaus opiskelijoiden kanssa

 • Antti Raike/TaiK: VOPLA-sadonkorjuujuhla 200724.10.2007 22/40

  Education Education CenterCenter

  Open moOpen mo--we 10.45we 10.45--11.45, 11.45, thuthu--frfr 9.159.15--12.30, 12.30, sasa--susu 18.3018.30--19.0019.00

 • Antti Raike/TaiK: VOPLA-sadonkorjuujuhla 200724.10.2007 23/40

  ””VammaisetVammaiset”” • WSIS2005

  – http://wfd-ict.blogspo.com/ – http://www.itu.int/wsis/

  • Vammaisjärjestöt: UD/DfA tarkoittaa usein sitä, että vammaiset ”unohdetaan”

  • UD/DfA on erinomainen asia teoriassa, mutta käytännössä järjestöt joutuvat toistuvasti "rähjäämään" perusasioista

  • Disability Forum Tunisissa vuonna 2005 • Ihmisoikeudet ovat todellakin kaikilla! • W3C:n WAI

  – http://www.w3c.tut.fi/ – http://www.w3.org/

  http://wfd-ict.blogspo.com/ http://www.itu.int/wsis/ http://www.w3c.tut.fi/ http://www.w3.org/

 • Antti Raike/TaiK: VOPLA-sadonkorjuujuhla 200724.10.2007 24/40

  Korkeakoulu kaikilleKorkeakoulu kaikille

  • Kevin Carey 2005 – “Disability is almost entirely an

  adventitious phenomenon” (Vammaisuus on lähestulkoon satunnainen ilmiö)

  • Carey, Kevin 2005. Accessibility: The Current Situation and New Directions –http://www.ariadne.ac.uk/

  issue44/carey/

Recommended

View more >