verkiezingsprogramma volendam|80 2010-2014

Download Verkiezingsprogramma Volendam|80 2010-2014

Post on 28-Mar-2016

216 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Verkiezingsprogramma 2010-2014

TRANSCRIPT

 • VERKIEZINGS-PROGRAMMA 2010-2014

  HOUDT DE BURGER KRACHTIG !

 • Volendam|80 op koers! Denken - durven - doen www.volendam80.nl Pagina 2 van 30

  Inhoudsopgave KANDIDATENLIJST 3

  1 - KORTE TERUGBLIK PERIODE 2006-2010 6

  2 - DE TOEKOMST 8

  3 - INLEIDING 9

  4 - ALGEMEEN BESTUUR, OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 11

  5 - ECONOMISCHE ZAKEN 13

  6 - VERKEER EN VERVOER, OPENBARE WERKEN 16

  7 - ONDERWIJS 19

  8 - CULTUUR EN RECREATIE, SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT 21

  9 - RUIMTELIJKE ORDENING: WONEN, LEVEN EN WERKEN IN EEN OPTIMALE OMGEVING 26

  10 - FINANCIN 29

  BIJLAGEN 30

  19 januari 2010

  Samengesteld door:

  Het Team van Volendam|80

  p/a G.A. Brederodestraat 5

  1132 SK Volendam

 • Volendam|80 op koers! Denken - durven - doen www.volendam80.nl Pagina 3 van 30

  Kandidatenlijst

  Van links naar rechts: Achterste rij : Berry Tol

  Nico Karhof Regina Schilder-Nanninga Mariska Schilder-Bond Kees Schilder Wim Runderkamp Jack Schilder Cees Veerman

  Middelste rij : Cor Bond Johan Molenaar Angelique Bootsman-Tol Marisa Kes Voorste rij : Theo Tol Johan Koning Marcel Tol

 • Volendam|80 op koers! Denken - durven - doen www.volendam80.nl Pagina 4 van 30

  Volendam|80 presenteert met trots de kandidaten voor de verkiezingen van 3 maart 2010. Op de lijst is een aantal nieuwe gezichten te zien, maar ook ervaren raadsleden en wethouders. Continuteit in de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders is belangrijk. Veel partijen komen met nieuwe gezichten, hetgeen op zichzelf toe te juichen is, maar ervaring is onontbeerlijk. Volendam|80 heeft ook dit keer een gevarieerde lijst voor u samengesteld met mannen en vrouwen in diverse leeftijdscategorien met verschillende opleidingen en met ervaring in en kennis van alle sectoren. Op deze manier zal het mogelijk blijven om weloverwogen besluiten te nemen omtrent alle mogelijke onderwerpen die ook in de komende jaren nog gaan spelen in onze gemeente. Niet alleen mensen met kennis van bouwen, ruimtelijke ordening, milieu en financin, maar ook mensen uit het verenigingsleven en mensen met kennis van het bedrijfsleven, sociale zaken, onderwijs, cultuur, verkeer en vervoer, visserij, brandweer en met een brede kijk op de regio Waterland in het algemeen en Edam-Volendam in het bijzonder. Wij stellen graag de eerste 15 personen aan u voor. Lijsttrekker is, net als in 2006, Marisa Kes. Marisa studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam, werkte gedurende tien jaar op een advocatenkantoor, was daarna gedurende 5 jaar jurist bij de gemeente Purmerend, gedurende 4 jaar raadslid voor Volendam|80 en de afgelopen 4 jaar wethouder RO en Volkshuisvesting en locoburgemeester in de gemeente Edam-Volendam. Marisa is een stabiele factor in de partij en is bereid gevonden zichzelf nog een periode van 4 jaar te gaan inzetten voor de gemeenschap. Nummer 2 op de lijst is Wim Runderkamp (Mepper). Wim is in de afgelopen 4 jaar wethouder van o.a. Openbare Werken/Economische Zaken en Toerisme en vanaf de coalitiewijziging in februari 2008 ook nog wethouder Verkeer en Vervoer geweest. Wim heeft in de afgelopen periode laten zien dat hij bereid is zich voor de volle 100% in te zetten voor de bevolking, waarbij hij oog heeft voor de belangen van een ieder. Wim wil het beste voor iedereen ook al lijkt dat niet altijd haalbaar. Nummer 3 op de lijst is Johan Koning. Johan is uitvoerder bij Tuijps Tegel Projecten en draait daarnaast al jarenlang mee in de lokale politiek. Johan is sinds 6,5 jaar raadslid, waarvan al 4 jaar fractievoorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Johan weet iedereen in de partij altijd weer te enthousiasmeren en is als fractievoorzitter degene die zorg draagt voor de samenhang. Door de aard van zijn werkzaamheden en zijn ruime ervaring als vrijwilliger en bestuurslid in het verenigingsleven, heeft Johan een optimale kennis van de werkvloer en een goed contact met de basis van de samenleving. Nummer 4 op de lijst is Mariska Bond-Schilder. Mariska is 31 jaar en al jarenlang actief betrokken bij Volendam|80. Zij studeerde Management Economie en Recht aan de HES in Amsterdam en werkte bij diverse financile instellingen. Momenteel werkt zij als administrateur bij een consultancybedrijf. Mariska is 4 jaar raadslid en secretaris van de partij. Ook is zij de gehele raadsperiode lid van de rekenkamercommissie. Zij heeft veel kennis van de financile aspecten binnen de gemeente, maar is ook vertrouwd met diverse welzijnsaspecten. Mariska heeft de afgelopen vier jaar laten zien dat vrouwen in de politiek een enorm positieve bijdrage leveren. Nummer 5 is Nico Karhof. Nico is zelfstandig ondernemer en financieel adviseur en als raadslid met 3 raadsperioden een zeer ervaren kracht. Hij bekleedt verschillende bestuurlijke functies binnen de sport en het algemeen belang. Nico blijft zich ook de komende periode in het bijzonder inzetten voor de sport en voor een financieel gezonde gemeente. Nummer 6 is een nieuw gezicht. Het gaat om Angelique Bootsman-Tol. Zij is sinds een half jaar actief betrokken bij Volendam|80, maar was ook voor die tijd al zeer genteresseerd en volgde de politiek op de voet. Wij zijn uiteraard trots dat zij zich bij Volendam|80 heeft aangesloten en zich heeft aangemeld als potentieel raadslid. Angelique heeft diverse banen gehad, van medewerker van een reisbureau tot medewerker bij een tandartsenpraktijk en medewerker bij een groot bedrijf in Volendam. Thans is zij werkzaam bij Ton Koning Tweewielers. Daarnaast is zij al jaren verkeersouder van de Petrusschool en lid van de Ouderraad. Angelique is breed genteresseerd, maar zal zich met name gaan bezighouden met onderwijs en sociale aangelegenheden. Nummer 7 is Cor Bond, bouwkundig calculator en oprichter van Red Volendam. Cor is in de afgelopen 4 jaar raadslid geweest voor Volendam|80 en fungeerde in die periode tevens als voorzitter van de raadspleinen. Cor heeft zich primair ingezet voor een nieuw Pius X op dezelfde plek! Nummer 8 is een bekend gezicht van Volendam|80, namelijk Johan Molenaar, werkzaam als specialist in automatisering en ict. Nummer 9 is een nieuw jong gezicht; Berry Tol, 23 jaar, werkzaam als controller bij ING en lector in de kerk.

 • Volendam|80 op koers! Denken - durven - doen www.volendam80.nl Pagina 5 van 30

  Nummer 10 is het vertrouwde gezicht Kees Schilder (Kos), directeur van het Clusius College in Purmerend en secretaris van de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam. Nummer 11 is Marcel Tol, werkzaam als pensioenspecialist / financieel adviseur bij Nemassdeboer. Hij studeert naast zijn baan bedrijfseconomie. Nummer 12 is Theo Tol die werkzaam is als schoolmeester en adjunct directeur van de Blokwhere. Nummer 13 is drs. Cees Veerman (Reus), tandarts. Nummer 14 is Jack Schilder (Sas), werkzaam als belastingadviseur bij NBC/Van Roemburg Nummer 15 is Regina Schilder-Nanninga, werkzaam als gespecialiseerd pedicure en vrijwillig gastvrouw bij de jeugdopleiding van FC Volendam. Nummers 16 tot en met 34 zullen in de komende periode ook hun steentje blijven bijdragen. Ze blijven betrokken bij de partij en daar waar nodig de fractieleden ondersteunen en signalen uit de bevolking aan de fractie kenbaar maken. Nummer 16 is de robuuste verdediger van de zaterdag 1: Pieter Jonk (Peterolie), 17 Harry Sier 18 Ren Smit 19 Johan de Boer 20 Job Kwakman (Ballap) 21 Ren Mossel 22 Jan Molenaar 23 Simon Rikkers 24 Berrie Schilder 25 Patrick Schilder (Loege) 26 Johan Koning (Lollie) 27 drs. Kees Bond (Duim) 28 Andr Veerman (Puppe) 29 Edwin Bond 30 Cor Kemper 31 Ronald Plat 32 Nico Steur (Dobbel) 33 Kees Bond (Reus) 34 Hans Kroon (Pedel) De laatste zes personen op de lijst hebben hun sporen verdiend in onze samenleving en behoeven geen verdere toelichting. Zij vormen samen het lijstduwerteam van Volendam|80, 35 Hein Tol (Kurk) 36 Piet Schilder (Slak) 37 Cor Jonk (Suikere) 38 Jan Tol (Klies) 39 Wim de Boer en last but not least 40 Jan Snoek (Patat)

 • Volendam|80 op koers! Denken - durven - doen www.volendam80.nl Pagina 6 van 30

  1 - KORTE TERUGBLIK PERIODE 2006-2010 De burger heeft tijdens de verkiezingen in 2006 krachtig gestemd. Volendam|80 ging van 3 naar 6 zetels en werd de grootste partij. CDA kwam op 4 zetels, evenals RDZ (zetelverdeling: VD|80 6, CDA 4, RDZ 4, PvdA 3, VVD 2, Gemeentebelangen 1, Groen Links 1).

  Samenstellen coalitie moeilijke taak In april 2006 zijn we erin geslaagd om onder leiding van Volendam|80, na diverse gesprekken met alle partijen, een coalitie te vormen van Volendam|80, RDZ en PvdA. Volendam|80 leverde daarbij 2 wethouders, Marisa Kes op Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting en Wim Runderkamp op o.a. Openbare Werken/Economische Zaken en Toerisme. RDZ leverde 1 wethouder, te weten Jaap Bond op Verkeer en Vervoer/Financin en de PvdA leverde 1 wethouder, namelijk Dorus Luyckx op Welzijn.

  Coalitiebreuk Na een constructieve samenwerking van 1,5 jaar is de in april 2006 gevormde coalitie helaas gebroken. Op 11 september 2007 kwam de raad bijeen en heeft toen bij meerderheid besloten de wethouder van Recht door Zee, Jaap Bond, door middel van een motie van wantrouwen te ontslaan. Volendam|80 betreurde deze gang van zaken ten zeerste. Het beleid van Wethouder Bond stond niet ter discussie en mede om die reden vond Volendam|80 een motie van afkeuring voldoende. Enige tijd later heeft RDZ het vertrouwen opgezegd in de PvdA, waarna de coalitie definitief teneinde kwam. Tijdens de daarop volgende coalitieonderhandelingen hebben de Volendam|80-wethouders hun werk voortgezet, ondanks een minderheidscoalitie. Deze periode, die uiteindelijk ruim 5 maanden duurde, was voor de beide wethouders een zware periode. Desalniettem