verkiezingsprogramma lijst linssen 2014 - 2018

Download Verkiezingsprogramma Lijst Linssen 2014 - 2018

Post on 27-Nov-2015

1.319 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Het verkiezingsprogramma van Lijst Linssen voor de komende vier jaren. Blader er gerust doorheen om erachter te komen waar wij voor staan, maar ook om op bepaalde punten terug te blikken naar de resultaten die we met elkaar hebben geboekt. Waaronder het realiseren van Vogelenzang in Halsteren, het verkopen van onnodig gemeentelijke vastgoed om de lasten niet te verhogen en het aantrekken van een groot aantal bedrijven naar Bergen op Zoom.

TRANSCRIPT

 • Verkiezingsprogramma 2014 - 2018 Lijst Linssen

 • Voorwoord

  Het grootste voordeel van lokale partijen ten opzichte van landelijke partijen zit in de

  neutrale en stadsgebonden aantrekkingskracht om kwalitatief goede mensen aan zich te

  binden. Mensen met passie voor hun stad, ongeacht hun landelijke politieke voorkeur!

  Want laten we eerlijk zijn: de gemiddelde Nederlander vindt politiek niet interessant. Of vertrouwt de

  politiek zelfs niet! Politici worden gezien als schurken en zakkenvullers. En daardoor weet ruim

  meer dan de helft van de Nederlanders zichzelf niet te identificeren met een bepaalde partij! Of het

  nu Groen Links is of VVD: mensen voelen zich niet verbonden met een kleur of richting.

  Wat is het gevolg? De beste mensen - die geschikt zijn als bestuurder of volksvertegenwoordiger -

  staan aan de zijlijn! Ze kiezen er voor om hun tijd te besteden aan andere zaken en professies.

  Zeker binnen de eigen gemeente. Want de lokale politiek is vaak nog minder interessant.

  Maar wij, als lokale partij, hebben daar nooit last van gehad. Sinds 1990 hebben wij een enorme

  aanhang en toestroom van mensen gehad. Hoogopgeleid, laagopgeleid, man, vrouw, jong en oud.

  Wij weten mensen aan ons te binden op basis van passie voor Bergen op Zoom, ongeacht of

  iemand links of rechts is. Of gelovig of athest. Iemand die Geert Wilders een fantastische man

  vindt, of hem juist ziet als een ongelooflijke griezel. Van VVD-sympathisanten tot SPers.

  Onze lokale partij weet juist 'die' mensen aan zich te binden die normaal de stap naar de politiek

  niet zouden zetten, maar wl een enorme betrokkenheid voelen met hun omgeving. De mensen die

  weten wat er speelt achter de voordeur, die een sterke binding hebben binnen een wijk. Maar ook

  hoogopgeleide mensen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren binnen het bestuur, vanuit de

  professie die zij dagelijks uitoefenen.

  Zo hebben wij binnen onze gelederen onder andere een adviseur van een topadviesbureau, een

  senior adviseur van een minister, een afdelingsleider van een middelbare school, een verzorgende,

  een ingenieur, een accountant, een student, een gepensioneerde docent, rasvrijwilligers die

  ombudswerk verrichten, een tuinarchitect en ondernemers. Allen met diverse politieke gevoelens.

  Deze mix van achtergronden en politieke kleuren houdt iedereen scherp. Want laten we eerlijk zijn:

  in de lokale politiek doet het er bijna niet toe of je links of rechts bent. Als het maar goed is voor

  Bergen op Zoom! En dat bewijzen wij als sinds 1990!

  Blader gerust door ons verkiezingsprogramma waarin wij onze plannen voor de komende vier jaren

  hebben opgesomd en op sommige punten ook terugkijken. Want wij zijn trots op de resultaten die

  zijn geboekt. Wij beloven niet alleen, maar voeren het ook uit! Geen woorden, maar daden!

  Indien u zich hier in kunt vinden, stem dan op 19 maart 2014 op Lijst Linssen!

  Met de groeten van: Ton Linssen, Locoburgemeester en wethouder.

 • 2

  Topprioriteiten 2014 - 2018

 • 3

  TOPPRIORITEITEN

  Werkgelegenheid & bedrijvigheid

  Dankzij de krachtige aanpak om werk naar Bergen op Zoom te halen van onze wethouder Ton

  Linssen zijn er een groot aantal nieuwe bedrijven naar Bergen op Zoom gekomen. Tijdens het

  afgelopen jaar alleen al zijn er dusdanig veel bedrijfsgronden verkocht waar Bergen op Zoom en

  andere gemeenten normaal acht jaar over doen. Goed voor de investeringen, goed voor de

  werkgelegenheid.

  Ton moet de kans krijgen om dat succesvolle beleid voort te zetten, zodat we ook de komende jaren

  nog meer mensen aan werk helpen. We hebben de afgelopen jaren alle kansen gepakt en willen dat

  blijven doen! Dit geldt zowel voor grotere als kleinere bedrijven want ook bijvoorbeeld kleinere

  winkeliers bieden werkgelegenheid en versterken onze lokale economie. Daarom wil Lijst Linssen

  de komende jaren inzetten op:

  Bergen op Zoom nog meer promoten als the place to be voor

  grote en kleine bedrijven.

  Gerichte regionale samenwerking op het aantrekken van

  (buitenlandse) bedrijven in onze regio, ook in het kader van

  Maintenance Valley.

  Drie belangrijke Rijksspeerpunten bevinden zich in onze

  gemeente: Maintenance (samen met Woensdrecht), Logistiek

  en Bio-based economy. Dit kunnen we verder uitbouwen binnen

  het huidige beleid.

  Verder gebruik maken van onze unieke logistieke hotspot tussen Antwerpen en

  Rotterdam, bijvoorbeeld door intensivering als overslagpunt (containerterminal).

  Meer aandacht voor de samenwerking met Antwerpen en omgeving. Dat vergroot de

  werkgelegenheidskansen.

  Verdere intensivering van de West-Brabantse samenwerking, waaronder met de

  Brabantse Wal gemeenten, waardoor de gemeente geld kan besparen. Bijvoorbeeld door

  samenwerking tussen ambtenaren van Steenbergen en Woensdrecht.

  Bestaande bedrijventerreinen en -bestemmingen zoveel mogelijk benutten. Zodra deze zijn

  uitgeput gaan we naar andere locaties kijken. Indien het zover is dan dient duurzame

  bedrijvigheid voorop te staan.

  Aanpak criminaliteit en bevordering veiligheid

  De inwoners van Bergen op Zoom moeten zich veilig voelen. Angst om de straat op te gaan

  vanwege criminaliteit en overlast is en blijft onacceptabel. Lijst Linssen zet de harde lijn van de

  afgelopen jaren voort.

  Daarnaast zet Lijst Linssen meer in op het voorkomen van criminaliteit. Aanpakken achteraf

  betekent immers dat het kwaad al is geschied (waardoor veel schade is geleden, slachtoffers zijn

  gevallen etc.) en bovendien kost dit de overheid (jarenlang) verschrikkelijk veel geld.

 • 4

  Maar ook de discussie rondom de coffeeshops laait weer op. Bergen op Zoom en Roosendaal

  hebben de keuze gemaakt om de coffeeshops te sluiten. De opgave lag vanaf dat punt op het

  tegengaan van de illegale handel, met name in de wijken. En dit zorgt vervolgens voor sentimenten

  bij verschillende partijen dat het onverstandig is geweest om de coffeeshops te sluiten, omdat de

  illegale handel is toegenomen.

  Er wordt geschreeuwd om het heropenen van de coffeeshops. Nu zien wij dat niet als oplossing,

  met name omdat 80% van de illegale handel is bedoeld voor het buitenland. De illegale handel gaat

  daarmee dus niet verdwijnen! Ze houden u voor de gek. Daarmee gaan we niet achterover leunen,

  maar gaan we de aandacht op het tegengaan van de straathandel intensiveren.

  Dit betekent dat Lijst Linssen de volgende koers vaart:

  Handhaving sluiting coffeeshops wat een gerichte aanpak van

  (drugs)probleemgebieden/wijken mogelijk maakt.

  Aanpak draaideurcriminelen/veelplegers: krachtig (repressief) optreden gericht op de

  grootste criminelen/overlastgevers (Top X) in combinatie met voorkomen door o.a.

  vroegtijdig ingrijpen risicokinderen.

  Inzet van meer mobiele cameras: sommige vormen van criminaliteit verplaatsen zich

  behoorlijk snel en daar moet direct op gereageerd kunnen worden. Dit mag uitgebreid

  worden op de risico-hotspots in Bergen op Zoom.

  Gerichte aanpak van profiteurs van onze maatschappij: zij die schaamteloos geld van de

  overheid achteroverdrukken of nalaten hun financile bijdrage (die iedereen moet doen!) te

  leveren, worden als eerste aangepakt en het geld wordt teruggehaald. Dit beleid zetten we

  ook voort.

  Verdere ondersteuning van de buurtpreventieteams die niet alleen de ogen en oren van

  de wijk zijn maar ook een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale cohesie. De

  buurtpreventie en het camerabeleid zijn ooit door Lijst Linssen opgezet, en deze zijn

  inmiddels gemeentedekkend! Hier zijn we ook hartstikke trots op!

  Meer en betere samenwerking tussen overheidsdiensten: d overheid moet de

  crimineel op de huid zitten; ongeacht met welke instantie ze te maken hebben (politie,

  gemeente, Belastingdienst et cetera). Voor deze samenwerking wordt per direct

  aangesloten op de TaskForce Brabant-Zeeland welke voorheen alleen gericht was op de

  B5.

  De politie zal sneller en adequater moeten reageren. Politie en justitie reageren te

  langzaam, waardoor de onrust bij inwoners groeit. Hier moet het College van B&W fors druk

  op zetten.

 • 5

  Leefbaarheid Halsteren en Lepelstraat

  In de dorpskernen moet leefbaarheid voorop staan. Onze wethouder Ton Linssen

  heeft ervoor gezorgd dat wonen en winkelen in Halsteren een hele grote

  impuls gaat krijgen door het prachtige plan Vogelenzang. Maar ook het

  voormalige HEMI gebied wordt prachtig herontwikkeld. Halsteren krijgt daarmee

  het eigen sterke winkelgebied, dat klaar is voor de toekomst.

  Ook gratis parkeren hoort daarbij en bovendien is dit gebied straks goed te bereiken vanaf de

  Steenbergseweg. Tegelijk zal de voltooiing van de A4 ertoe leiden dat het verkeer door de kern van

  Halsteren verder afneemt. Ook hier heeft Ton Linssen hard zijn best voor gedaan.

  In de komende periode wil Lijst Linssen:

  Daadwerkelijke realisatie van de parel Vogelenzang met zo min mogelijk overlast voor

  de omwonenden.

  Aanpak van de Halsterseweg-Noord; met name om de veiligheid van fietsers te

  verbeteren.

  De Grote Melanen moet een aantrekkelijk en toegankelijk gebied blijven dat voor grote

  groepen bezoekers toegankelijk is. Dus: behoud van zwembad de Melanen en het

  omliggende natuurgebied! Lijst Linssen heeft hiertoe