Verkiezingsprogramma Lijst Linssen 2014 - 2018

Download Verkiezingsprogramma Lijst Linssen 2014 - 2018

Post on 27-Nov-2015

1.316 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Het verkiezingsprogramma van Lijst Linssen voor de komende vier jaren. Blader er gerust doorheen om erachter te komen waar wij voor staan, maar ook om op bepaalde punten terug te blikken naar de resultaten die we met elkaar hebben geboekt. Waaronder het realiseren van Vogelenzang in Halsteren, het verkopen van onnodig gemeentelijke vastgoed om de lasten niet te verhogen en het aantrekken van een groot aantal bedrijven naar Bergen op Zoom.

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Verkiezingsprogramma 2014 - 2018 Lijst Linssen </p></li><li><p>Voorwoord </p><p>Het grootste voordeel van lokale partijen ten opzichte van landelijke partijen zit in de </p><p>neutrale en stadsgebonden aantrekkingskracht om kwalitatief goede mensen aan zich te </p><p>binden. Mensen met passie voor hun stad, ongeacht hun landelijke politieke voorkeur! </p><p>Want laten we eerlijk zijn: de gemiddelde Nederlander vindt politiek niet interessant. Of vertrouwt de </p><p>politiek zelfs niet! Politici worden gezien als schurken en zakkenvullers. En daardoor weet ruim </p><p>meer dan de helft van de Nederlanders zichzelf niet te identificeren met een bepaalde partij! Of het </p><p>nu Groen Links is of VVD: mensen voelen zich niet verbonden met een kleur of richting. </p><p>Wat is het gevolg? De beste mensen - die geschikt zijn als bestuurder of volksvertegenwoordiger - </p><p>staan aan de zijlijn! Ze kiezen er voor om hun tijd te besteden aan andere zaken en professies. </p><p>Zeker binnen de eigen gemeente. Want de lokale politiek is vaak nog minder interessant. </p><p>Maar wij, als lokale partij, hebben daar nooit last van gehad. Sinds 1990 hebben wij een enorme </p><p>aanhang en toestroom van mensen gehad. Hoogopgeleid, laagopgeleid, man, vrouw, jong en oud. </p><p>Wij weten mensen aan ons te binden op basis van passie voor Bergen op Zoom, ongeacht of </p><p>iemand links of rechts is. Of gelovig of athest. Iemand die Geert Wilders een fantastische man </p><p>vindt, of hem juist ziet als een ongelooflijke griezel. Van VVD-sympathisanten tot SPers. </p><p>Onze lokale partij weet juist 'die' mensen aan zich te binden die normaal de stap naar de politiek </p><p>niet zouden zetten, maar wl een enorme betrokkenheid voelen met hun omgeving. De mensen die </p><p>weten wat er speelt achter de voordeur, die een sterke binding hebben binnen een wijk. Maar ook </p><p>hoogopgeleide mensen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren binnen het bestuur, vanuit de </p><p>professie die zij dagelijks uitoefenen. </p><p>Zo hebben wij binnen onze gelederen onder andere een adviseur van een topadviesbureau, een </p><p>senior adviseur van een minister, een afdelingsleider van een middelbare school, een verzorgende, </p><p>een ingenieur, een accountant, een student, een gepensioneerde docent, rasvrijwilligers die </p><p>ombudswerk verrichten, een tuinarchitect en ondernemers. Allen met diverse politieke gevoelens. </p><p>Deze mix van achtergronden en politieke kleuren houdt iedereen scherp. Want laten we eerlijk zijn: </p><p>in de lokale politiek doet het er bijna niet toe of je links of rechts bent. Als het maar goed is voor </p><p>Bergen op Zoom! En dat bewijzen wij als sinds 1990! </p><p>Blader gerust door ons verkiezingsprogramma waarin wij onze plannen voor de komende vier jaren </p><p>hebben opgesomd en op sommige punten ook terugkijken. Want wij zijn trots op de resultaten die </p><p>zijn geboekt. Wij beloven niet alleen, maar voeren het ook uit! Geen woorden, maar daden! </p><p>Indien u zich hier in kunt vinden, stem dan op 19 maart 2014 op Lijst Linssen! </p><p>Met de groeten van: Ton Linssen, Locoburgemeester en wethouder. </p></li><li><p> 2 </p><p>Topprioriteiten 2014 - 2018 </p></li><li><p> 3 </p><p>TOPPRIORITEITEN </p><p>Werkgelegenheid &amp; bedrijvigheid </p><p>Dankzij de krachtige aanpak om werk naar Bergen op Zoom te halen van onze wethouder Ton </p><p>Linssen zijn er een groot aantal nieuwe bedrijven naar Bergen op Zoom gekomen. Tijdens het </p><p>afgelopen jaar alleen al zijn er dusdanig veel bedrijfsgronden verkocht waar Bergen op Zoom en </p><p>andere gemeenten normaal acht jaar over doen. Goed voor de investeringen, goed voor de </p><p>werkgelegenheid. </p><p>Ton moet de kans krijgen om dat succesvolle beleid voort te zetten, zodat we ook de komende jaren </p><p>nog meer mensen aan werk helpen. We hebben de afgelopen jaren alle kansen gepakt en willen dat </p><p>blijven doen! Dit geldt zowel voor grotere als kleinere bedrijven want ook bijvoorbeeld kleinere </p><p>winkeliers bieden werkgelegenheid en versterken onze lokale economie. Daarom wil Lijst Linssen </p><p>de komende jaren inzetten op: </p><p> Bergen op Zoom nog meer promoten als the place to be voor </p><p>grote en kleine bedrijven. </p><p> Gerichte regionale samenwerking op het aantrekken van </p><p>(buitenlandse) bedrijven in onze regio, ook in het kader van </p><p>Maintenance Valley. </p><p> Drie belangrijke Rijksspeerpunten bevinden zich in onze </p><p>gemeente: Maintenance (samen met Woensdrecht), Logistiek </p><p>en Bio-based economy. Dit kunnen we verder uitbouwen binnen </p><p>het huidige beleid. </p><p> Verder gebruik maken van onze unieke logistieke hotspot tussen Antwerpen en </p><p>Rotterdam, bijvoorbeeld door intensivering als overslagpunt (containerterminal). </p><p> Meer aandacht voor de samenwerking met Antwerpen en omgeving. Dat vergroot de </p><p>werkgelegenheidskansen. </p><p> Verdere intensivering van de West-Brabantse samenwerking, waaronder met de </p><p>Brabantse Wal gemeenten, waardoor de gemeente geld kan besparen. Bijvoorbeeld door </p><p>samenwerking tussen ambtenaren van Steenbergen en Woensdrecht. </p><p> Bestaande bedrijventerreinen en -bestemmingen zoveel mogelijk benutten. Zodra deze zijn </p><p>uitgeput gaan we naar andere locaties kijken. Indien het zover is dan dient duurzame </p><p>bedrijvigheid voorop te staan. </p><p>Aanpak criminaliteit en bevordering veiligheid </p><p>De inwoners van Bergen op Zoom moeten zich veilig voelen. Angst om de straat op te gaan </p><p>vanwege criminaliteit en overlast is en blijft onacceptabel. Lijst Linssen zet de harde lijn van de </p><p>afgelopen jaren voort. </p><p>Daarnaast zet Lijst Linssen meer in op het voorkomen van criminaliteit. Aanpakken achteraf </p><p>betekent immers dat het kwaad al is geschied (waardoor veel schade is geleden, slachtoffers zijn </p><p>gevallen etc.) en bovendien kost dit de overheid (jarenlang) verschrikkelijk veel geld. </p></li><li><p> 4 </p><p>Maar ook de discussie rondom de coffeeshops laait weer op. Bergen op Zoom en Roosendaal </p><p>hebben de keuze gemaakt om de coffeeshops te sluiten. De opgave lag vanaf dat punt op het </p><p>tegengaan van de illegale handel, met name in de wijken. En dit zorgt vervolgens voor sentimenten </p><p>bij verschillende partijen dat het onverstandig is geweest om de coffeeshops te sluiten, omdat de </p><p>illegale handel is toegenomen. </p><p>Er wordt geschreeuwd om het heropenen van de coffeeshops. Nu zien wij dat niet als oplossing, </p><p>met name omdat 80% van de illegale handel is bedoeld voor het buitenland. De illegale handel gaat </p><p>daarmee dus niet verdwijnen! Ze houden u voor de gek. Daarmee gaan we niet achterover leunen, </p><p>maar gaan we de aandacht op het tegengaan van de straathandel intensiveren. </p><p>Dit betekent dat Lijst Linssen de volgende koers vaart: </p><p> Handhaving sluiting coffeeshops wat een gerichte aanpak van </p><p>(drugs)probleemgebieden/wijken mogelijk maakt. </p><p> Aanpak draaideurcriminelen/veelplegers: krachtig (repressief) optreden gericht op de </p><p>grootste criminelen/overlastgevers (Top X) in combinatie met voorkomen door o.a. </p><p>vroegtijdig ingrijpen risicokinderen. </p><p> Inzet van meer mobiele cameras: sommige vormen van criminaliteit verplaatsen zich </p><p>behoorlijk snel en daar moet direct op gereageerd kunnen worden. Dit mag uitgebreid </p><p>worden op de risico-hotspots in Bergen op Zoom. </p><p> Gerichte aanpak van profiteurs van onze maatschappij: zij die schaamteloos geld van de </p><p>overheid achteroverdrukken of nalaten hun financile bijdrage (die iedereen moet doen!) te </p><p>leveren, worden als eerste aangepakt en het geld wordt teruggehaald. Dit beleid zetten we </p><p>ook voort. </p><p> Verdere ondersteuning van de buurtpreventieteams die niet alleen de ogen en oren van </p><p>de wijk zijn maar ook een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale cohesie. De </p><p>buurtpreventie en het camerabeleid zijn ooit door Lijst Linssen opgezet, en deze zijn </p><p>inmiddels gemeentedekkend! Hier zijn we ook hartstikke trots op! </p><p> Meer en betere samenwerking tussen overheidsdiensten: d overheid moet de </p><p>crimineel op de huid zitten; ongeacht met welke instantie ze te maken hebben (politie, </p><p>gemeente, Belastingdienst et cetera). Voor deze samenwerking wordt per direct </p><p>aangesloten op de TaskForce Brabant-Zeeland welke voorheen alleen gericht was op de </p><p>B5. </p><p> De politie zal sneller en adequater moeten reageren. Politie en justitie reageren te </p><p>langzaam, waardoor de onrust bij inwoners groeit. Hier moet het College van B&amp;W fors druk </p><p>op zetten. </p></li><li><p> 5 </p><p>Leefbaarheid Halsteren en Lepelstraat </p><p>In de dorpskernen moet leefbaarheid voorop staan. Onze wethouder Ton Linssen </p><p>heeft ervoor gezorgd dat wonen en winkelen in Halsteren een hele grote </p><p>impuls gaat krijgen door het prachtige plan Vogelenzang. Maar ook het </p><p>voormalige HEMI gebied wordt prachtig herontwikkeld. Halsteren krijgt daarmee </p><p>het eigen sterke winkelgebied, dat klaar is voor de toekomst. </p><p>Ook gratis parkeren hoort daarbij en bovendien is dit gebied straks goed te bereiken vanaf de </p><p>Steenbergseweg. Tegelijk zal de voltooiing van de A4 ertoe leiden dat het verkeer door de kern van </p><p>Halsteren verder afneemt. Ook hier heeft Ton Linssen hard zijn best voor gedaan. </p><p>In de komende periode wil Lijst Linssen: </p><p> Daadwerkelijke realisatie van de parel Vogelenzang met zo min mogelijk overlast voor </p><p>de omwonenden. </p><p> Aanpak van de Halsterseweg-Noord; met name om de veiligheid van fietsers te </p><p>verbeteren. </p><p> De Grote Melanen moet een aantrekkelijk en toegankelijk gebied blijven dat voor grote </p><p>groepen bezoekers toegankelijk is. Dus: behoud van zwembad de Melanen en het </p><p>omliggende natuurgebied! Lijst Linssen heeft hiertoe in januari van dit jaar een voorstel </p><p>ingediend. Deze is ook door de gemeenteraad aangenomen </p><p>waarmee de weg vrij is om een gezonde toekomst te </p><p>bewerkstelligen. </p><p> Verbetering van het voorzieningenniveau in Lepelstraat, </p><p>waaronder: </p><p>- Ondersteuning door de gemeente van het verenigingsleven; </p><p>- Initiatieven ondernemen door de gemeente om het </p><p>winkelniveau op peil te houden. </p><p>Betaalbaar wonen voor jong en oud </p><p>Veel inwoners, zeker ook ouderen en jongeren, hebben het niet gemakkelijk. De alsmaar stijgende </p><p>huren (vooral door toedoen van dit kabinet) leiden ertoe dat de woonlasten drastisch toenemen. </p><p>Daarom wil Lijst Linssen dat: </p><p> Bij nieuwbouwplannen en bij renovatie veel meer rekening wordt </p><p>gehouden met de betaalbaarheid daarvan voor starters (jongeren) </p><p>en ouderen. Dus: minder dure huizen! </p><p> Huurverhogingen niet langer een jaarlijks automatisme zijn. Bij </p><p>woningaanpassingen en -renovatie moeten er voldoende </p><p>keuzemogelijkheden zijn voor huurders, ook om bijvoorbeeld nee </p><p>te mogen zeggen als ze de huurverhoging niet kunnen betalen. </p><p> Aanpassingen die leiden tot betere isolatie en een lager </p><p>energieverbruik, mogen er niet toe leiden dat het nog jaren duurt voordat huurders daar </p><p>financieel iets van merken. </p></li><li><p> 6 </p><p> Het goed werkende systeem van startersleningen wordt voorgezet. Met Stadlander </p><p>tevens in gesprek gaan om het grote aantal woningen die ze op de markt willen zetten voor </p><p>verkoop (opknapwoningen) via gunstige regelingen in handen geven van jongeren of </p><p>starters, zodat zij zelf de mogelijkheid hebben (door zelfarbeid) hun eigen toekomst te </p><p>creren. Lijst Linssen zal hiertoe een initiatiefvoorstel indienen. </p><p> Er duidelijke prestatieafspraken moeten komen met Stadlander zodat er kortere </p><p>wachtlijsten voor jongeren komen die een betaalbare huurwoning willen. </p><p> De woonservicegebieden moeten verder worden ontwikkeld (zie ook onderdeel </p><p>Ouderenbeleid). Dankzij Lijst Linssen heeft de gemeenteraad de invoering van </p><p>wijkserviceteams vastgelegd, waardoor de leefbaarheid kan worden verbeterd. </p><p>Regeldruk en lasten voor ondernemers en inwoners verlagen </p><p>Er bestaan helaas nog steeds teveel regels en belastingen die weinig nut hebben maar waar </p><p>inwoners en bedrijven bijzonder veel last van hebben. Daarom zet Lijst Linssen in op: </p><p> Volledige afschaffing van de precariobelasting. Dit is een achterhaalde belasting, welke </p><p>met name kleine ondernemers onnodig treft. Eind 2013 hebben wij de omvang van deze </p><p>belasting al weten terug te dringen, nu is het tijd voor volledige afschaffing. </p><p> Welstandsvrij maken van o.a. de nieuwe woonwijken uit het plan Scheldevesting. Dat </p><p>vergroot de aantrekkelijkheid om daar te bouwen en te kopen. Bovendien vermindert dit de </p><p>lasten voor onze inwoners. Via een beeldkwaliteitsplan kan ervoor gezorgd worden dat er </p><p>fatsoenlijke materialen worden gebruikt, terwijl er voldoende vrijheid is voor onze inwoners. </p><p>Eerder hebben wij er mede voor gezorgd dat al veel woonwijken welstandsvrij zijn </p><p>geworden. Dat betekent dat onze inwoners in veel gevallen voor een dakkapel of een </p><p>kleine verbouwing geen dure vergunning hoeven aan te vragen. Dit scheelt een hoop </p><p>rompslomp. </p><p> Terugdringen van de macht van de Welstandsmonumentencommissie. De eisen die </p><p>deze commissie stelt, verhogen de kosten voor de aanvrager van een bouwvergunning </p><p>enorm. Dit louter en alleen om aan de smaak van de leden van de </p><p>Welstandsmonumentencommissie te voldoen. </p><p> Verder moet zo snel mogelijk een nieuwe scan worden uitgevoerd om te bekijken welke </p><p>regels verder kunnen worden vereenvoudigd of afgeschaft. </p><p>Bezuinigen: er zit voldoende ruimte om te bezuinigen op het eigen vlees </p><p>Natuurlijk moet Bergen op Zoom bezuinigen, want onze financile positie is niet wat het ooit </p><p>geweest is. De grondverliezen die zijn veroorzaakt door colleges uit het verleden hebben een </p><p>erfenis achtergelaten. Een erfenis die we al 8 jaar proberen op te lossen. Maar volgens Lijst Linssen </p><p>is er nog voldoende mogelijkheid om te bezuinigen op het eigen vlees, zowel in efficintie als in het </p><p>takenpakket! Hiervoor hebben wij al aangekondigd in 2014 een kerntakendiscussie te willen voeren, </p><p>om te bepalen welke taken we nog wel kunnen uitvoeren als gemeente, en welke niet. Daarnaast </p><p>willen we het huidige beleid continueren waarin miljoenen worden opgehaald door overbodige </p><p>gebouwen te verkopen. Ondanks dat hier ook negatieve geluiden uit voort zijn gekomen is dit de </p><p>belangrijkste reden waarom de lasten voor onze inwoners niet zijn gestegen. Ook dat is n van de </p><p>resultaten van onze wethouder binnen dit College van B&amp;W. </p></li><li><p> 7 </p><p>Standpunten per thema </p></li><li><p> 8 </p><p>STANDPUNTEN PER ONDERWERP </p><p>Sociaal beleid </p><p>Het sociaal beleid heeft veel raakvlakken met ander andere het jeugd- en ouderenbeleid en het </p><p>vergroten van de werkgelegenheid. Voor Lijst Linssen geldt: niemand mag in de kou staan. </p><p>Jammer genoeg zorgt Den Haag niet voor verwarming. Daarom moet juist de gemeente zorgen </p><p>voor goede, passende voorzieningen. Hier doet Lijst Linssen eer aan de leuze: zakelijk met een </p><p>sociaal hart. Volgens Lijst Linssen houdt dit in: </p><p> Invoering van dienstencheques, die ook in andere landen worden gebruikt. Daarmee </p><p>kunnen mensen die aangewezen zijn op een uitkering legaal klusjes verrichten, </p><p>schoonmaakwerk doen, boodschappen doen, maaltijden klaarmaken etc.. Dit systeem </p><p>heeft grote voordelen: mensen zonder werk blijven betrokken en maken meer kans op </p><p>arbeid; zwart werken wordt teruggedrongen en met name oudere en eenzame mensen </p><p>worden ermee geholpen. Dit werkt succesvol in Belgi en nemen we graag van hen over. </p><p> Geen voorrang geven aan buitenlandse arbeidsmigranten boven onze eigen </p><p>(welwillende) uitkeringsgerechtigden. Deze laatste groep moet wel meer gestimuleerd </p><p>worden om aan de slag te gaan. We staan wel open voor jonge buitenlandse vestigers </p><p>(gezinnen) die hier een leve...</p></li></ul>