veganski kuvar

Download Veganski kuvar

Post on 24-Jul-2015

4.803 views

Category:

Documents

56 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Nikola Pei

VEGANSKI KUVAR

www.zdravirecepti.com

2

PREDGOVOR RECENZENTAPravilna ishrana je jedna od najvanijih tema poslednjih godina. Upotreba industrijski proizvedene i brze hrane, sedei stil ivota i stres su vodei uzroci bolesti koje danas uzimaju nesaglediv danak oveanstvu. Smanjena vitalnost, hronini umor i anskioznost veoma je esta i kod onih koji se smatraju zdravima. Zagaenje ivotne sredine i nove tehnologije u proizvodnji namirnica uvele su u lanac ishrane supstance nepoznate naim genima, koje organizam smatra stranim i tetnim, te se bori protiv njih uzrokujui niz oboljenja alergije, intolerancije na hranu, autoimuna oboljenja, poremeaje endokrinog i drugih sistema, kancer, pa ak i razvojne probleme kod dece. Zbog toga u svetu raste broj zagovornika organske proizvodnje hrane. Prirodna svojstva, dobar kvalitet i ispravno kombinovanje namirnica su osnovni uslovi svakog pravilnog pristupa ishrani. Pristupa ima mnogo, ali svaki mora zadovoljiti potrebe organizma u skladu sa uzrastom, polom, ambijentalnim uslovima (ukljuujui klimatske faktore), fizikom aktivnou i zdravstvenim stanjem. Pravilna ishrana je uvek raznovrsna i po izboru namirnica i po nainima pripreme. Osnovu pravilne ishrane ini hrana biljnog porekla itarice, povre, mahunarke, voe, semenke, kotunjavi plodovi. Pred Vama se nalazi veganski kuvar. Mnogi smatraju da je ivot bez mesa nemogu. Na sreu, to nije tako. Ceo ivi svet poiva na biljnom svetu, to znai da se sve materije potrebne za ivot zaista nalaze u biljkama, gljivama, algama i korisnim mikroorganizmima. Ipak, injenica je da su neke hranljive materije kao to su gvoe i vitamin B 12 vie iskoristljivi iz hrane ivotinjskog porekla. Ako nam je to poznato, vegansko opredeljenje nije nikakav problem. Mnogo je opasnije biti nesvesni korisnik konvencionalne ishrane. Vegani e lako dopuniti svoju ishranu suplementima gvoa i vitamina B 12 ukoliko je potrebno (mnogi vegani i bez toga imaju odlinu krvnu sliku). Sa druge strane, upotreba mesa, mleka i mlenih proizvoda u konvencionalnoj ishrani uzrokuje daleko vee i nereive tekoe. Moderna proizvodnja mesa i mleka nosi u sebi opasnost od hormona, antibiotika, pesticida i drugih hemikalija koje se bioakumuliraju u namirnicama ivotinjskog porekla. O konzervansima u suhomesnatim proizvodima ne treba ni govoriti. Pobornici konvencionalne ishrane pokazuju iskrenu zabrinutost za vegane i makrobiotiare koji koriste sojine proizvode zbog nekontrolisanog uzgoja genetski modifikovane soje, nesvesni da su ba oni ti koji su se takve soje najvie najeli i towww.zdravirecepti.com

3

konzimiranjem hrane ivotinja za iju se ishranu najee koristi genetski modifikovana soja. Upotreba raznih biljnih izvora bogatih belanevinama i esencijalnim aminokiselinama obezbeuje sve potrebe organizma za ovom grupom namirnica. Ipak, treba naglasiti da riba koja ivi u istoj ivotnoj sredini i organski proizvedeno meso i mleko nije uvek tetno, ako se konzumira u odreenim koliinama, koje se razlikuju u zavisnosti od specifinih potreba organizma. Veganstvo je lini izbor i najee proistie iz etikog stava da ivotinje ne treba da gube ivot da bi ljudi odravali svoj. Kada sagledamo individualne potrebe i kada imamo saznanja o sadraju materija potrebnih organizmu, moemo slobodno birati namirnice koje koristimo u ishrani i neemo pogreiti. Autor ove knjige je umetnik koji svoj kreativni dar razigrava ne samo kroz vajarska dela, ve i kroz kulinarske vetine namenjene uivaocima zdravije hrane. On prolazi svoj put od makrobiotikog ka veganskom pristupu, te njegov stil sadri oba naina izbora namirnica i pripreme hrane. Iz recepata se ire mirisi Mediterana, Orijenta, Japana, Indije, Meksika italac e jedva ekati da ue u kuhinju i sam isproba odline ideje koje nudi ovaj kuvar. Autor daje i niz detaljnih, praktinih saveta koji e spreiti mnoge poetnike greke i eventualne propasti novih kulinarskih eksperimenata. Iznad svega, ovaj kuvar je krajnje savremen. Autor brine o brzini ivljenja savremenog oveka, te nudi razna reenja za utedu vremena u kuhinji. Iako prvenstveno namenjena veganima, ova knjiga je vrlo korisna i za makrobiotiare gurmanske orijenatacije, ljude koji redovno poste i sve one koje ele da unaprede svoju ishranu, bar povremeno koristei zdravije obroke. Ne zaboravimo da je kuhinja apoteka ivota i veselo prionimo na posao u ijim emo plodovima uivati. Beograd, sepembar 2011. Dr sci. med. Nina Bulaji, makrobiotiki konsultant i lan Izvrnog odbora Udruenja za javno zdravlje Srbije

www.zdravirecepti.com

4

HVALA!Budui da itate ovu knjigu, sigurno ste ve razmiljali (jo bolje, vrsto odluili) da drastino smanjite upotrebu ivotinjskih proizvoda (meso, mleko, riba i jaja), ili da ih u potpunosti izbacite iz ishrane. A moda ste ve vegan1. U svakom sluaju, estitam vam na zdravoj, trezvenoj odluci i hvala vam!

Hvala, u ime nae planete!Uzgajanje ivotinja radi mesa zahteva ogromne prirodne resurse: naroito obradivu zemlju i vodu. Mali broj ljudi zna da se najvei deo useva uopte ne koristi za ishranu ljudi, ve ivotinja, koje se gaje radi proizvodnje mesa, mleka i jaja. Sve vie uma kri se i pretvara u povrine na kojima se gaje monokulture soje i kukuruza (najee genetski modifikovane), namenjene ishrani zatoenih i zlostavljanih ivotinja u industriji mesa, mleka i jaja. Uzgajanje ivotinja radi mesa, na primer, potpuno je neefikasno, jer one zahtevaju ogromne koliine itarica i soje, a pritom se na kraju od njih dobije relativno mala koliina mesa. Potrebno je oko 15 kg itarica ili soje za proizvodnju jednog kilograma mesa. A 15 kg itarica ili soje moe da ishrani mnogo vie ljudi od jednog kilograma mesa - u njima ima mnogo vie kalorija i hranljivih materija potrebnih za zdrav ivot. Takoe, vie od polovine proizvedene vode se koristi upravo u mesnoj industriji. Potrebno je oko 18.000 litara vode da bi se odgajio kilogram mesa! S druge strane, za dobijanje jednog kilograma penice potrebno je samo oko 200 litara vode. Slikovito gledano - ako ne pojedete pomenuti kilogram mesa, utedeete vodu potrebnu za celogodinje tuiranje! Dakle: odluujui se za vegansku ishranu, vi uvate ume, ali i najdragoceniji prirodni resurs - vodu.

1

Vegan je osoba koja ne koristi hranu ivotinjskog porekla: meso, ribu, mleko, jaja, a esto i med. Takoe, dosledni vegani ne nose odeu i obuu od koe i vune. www.zdravirecepti.com

5

I to nije sve. Krenje uma radi stvaranja novih obradivih povrina dovodi do ubrzanog unitavanja prirodne flore i faune, jer se biljkama i ivotinjama uskrauje njihovo prirodno stanite. Nije teko izvui zakljuak: zbog neije nicle u tanjiru ne samo da je poseena jo jedna uma i potroeno daleko vie vode nego to je potrebno, ve je indirektno istrebljena jo jedna biljna ili ivotinjska vrsta. Slina neefikasnost proizvodnje mesa, prisutna je i u industriji gajene ribe, na primer - lososa. Naime, potrebno je oko pet kilograma sitnije ribe, prethodno ulovljene u morima i okeanima, za odgajanje samo 1 kg mesa lososa. Generalno gledano, cela situacija u vodi nije nita bolja od one na kopnu. Savremeno opremljeni ribarski brodovi bukvalno pustoe mora i okeane, pa su njihovim agresivnim i intenzivnim metodama ribarenja mnoge morske vrste ve istrebljene ili dovedene do granice nestanka. U pitanju nisu samo obine ribe ve i veini omiljene vrste morskih stanovnika, kao to su na primer - delfini ili kornjae, koji se redovno hvataju u ribarske mree i predstvaljaju kolateralnu tetu u ribarskoj industriji. Svakome ko jo veruje u lai, koje putem medija plasira mona ribarska insutrija - da je riba ultimativna zdrava hrana, neophodna radi unosa omega-3 masnih kiselina2, preporuujem da pogleda dokumentarni film The End of the Line(2009) i ponovo razmisli o tome da li eli da zbog njegove zdrave salate s tunjevinom ova velianstvena riba bude istrebljena sa lica planete, zajedno sa delfinima, morskim kornjaama i mnogim drugim kolateralnim rtvama ribarenja.

Hvala, za ivot!Zapravo, istinskim ljubiteljima ivotinja nikakva statistika, ekonomsko i ekoloko rezonovanje nisu potrebni. Ako biste osetili uas pri pogledu na psa koji je od roenja nasilno odvojen od majke, a zatim celog ivota dran zatvoren i naposletku ubijen - nema nikakvog moralnog razloga da istu emociju ne doivite i pri pogledu na nedune krave ili prasie, koji su

2

Omega-3 masnih kiselina ima na pretek u biljnim namirnicama: lanenom, ija (chia) i konopljinom semenu, zatim orasima i zelenom lisnatom povru. www.zdravirecepti.com

6

osueni upravo na takvu sudbinu. Samo licemeri mogu da prave razliku izmeu krave (ili bilo koje domae ivotinje) i psa (ili bilo kojeg kunog ljubimca).

Hvala, za zdravlje!Ali krave ubijamo zbog hrane! Neophodni su nam meso i mleko, kako bismo preiveli i bili zdravi! - uzvratie odmah mesojedi. Cilj ove knjige je upravo da pokaemo da ne samo da nije tako, ve da je istina potpuno drugaija: dobro zdravlje postiemo smanjivanjem, izbegavanjem ili najbolje - potpunim izbacivanjem ivotinjskih proizvoda sa nae trpeze. ak i okoreli mesojedi znaju ve za povien lo holesterol u krvi, gojaznost i druge probleme koji su vezani za konzumiranje ivotinjskih proizvoda. Oni koji su bolje upueni, uli su i za podatak da su u dananje vreme meso, mleko i jaja puni hormona i antibiotika koji se daju ivotinjama kako bi bre rasle i preivele bolesti od kojih oboljevaju zbog nesnosnih uslova u kojima ih gaje. Ove supstance, naroito hormoni, remete hormonski balans osoba koje kozumiraju ivotinjske proizvode, a najosetljivija na njih su upravo deca, kojima se komad mesa ili aa mleka esto serviraju iz brige i ljubavi, ili da kaemo bolje - iz neznanja. Ali, hajde da se ne bavimo previe brojnim tetnim osobinama ivotinjskih proizvoda, jer je ova knjiga prvenstveno zamiljena kao optimistini kuvar i vodi kroz ukusnu vegansku kuhinju. Pre nego to preemo na divne recepte i arome, moraemo ipak jednom za svagda da uutkamo one koji tvrde da je veganska ishrana si