vaticano conclave

Download Vaticano conclave

If you can't read please download the document

Post on 18-Jul-2015

525 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • B A S I L I C A VA T I C A N A , 6 M A R Z O 2 0 1 3

  C O N G R E G A Z I O N I G E N E R A L ID E I C A R D I N A L I

  A D O R A Z I O N E E U C A R I S T I C A

  V E S P R I

  E

  B E N E D I Z I O N E E U C A R I S T I C A

 • 3Expositio sanctissim Eucharisti

  Si espone il Santissimo Sacramento.

  Cantus expositionis

  iesu, dulcis memoria

  La schola:1. iesu, dulcis memria, dans vera cordis gudia: sed super mel et mnia, eius dulcis prsntia.

  Lassemblea:

  nil co-gi-t-tur dlci- us, quam Ie-sus De- i F- li- us.

  Nil cni-tur su- -vi- us, nil aud-tur iucndi- us, 2.

  La schola:3. iesu, spes pnitntibus, quam pius es petntibus, quam bonus te qurntibus! sed quid invenintibus?

 • 4 5

  Lassemblea:

  Nec lingua va-let d-ce-re, nec ltte-ra exprme- re:4.

  exprtus po-test crde-re quid sit Ie-sum di- l-ge-re.

  La schola:5. sis, iesu, nostrum gudium, qui es futrus prmium: sit nostra in te glria per cuncta semper scula.

  La schola e lassemblea:

  A- men.

  Silenzio per ladorazione e la preghiera personale.

  aD VEspEras

  Ritus initialis

  Il Celebrante:

  De- us, in adiu-t- ri- um me- um intnde.

  Lassemblea:

  Dmi-ne, ad adiu-vndum me fes-t-na. Gl- ri- a

  Patri, et F- li- o, et Spi- r- tu- i Sancto. Sic-ut e-rat

  in princ- pi- o, et nunc et semper, et in s-cu-la

  scu-l-rum. A-men.

 • 6 7

  Hymnus

  iesu, quadragenari

  La schola:

  qui ob sa-l-tem mnti- um prcpe-ras ie-i-ni- um,

  Ie-su, quadra-gen-ri- di-ctor absti-nnti- ,1.

  IV

  Lassemblea:

  qua suppli-c-mus crnu- i pecc-ta nostra d-lu- i.

  A-dsto nunc Eccl-si- , a-dsto p-ni- tnti- ,2.

  La schola:3. tu retrocta crmina tua remtte grtia et a futris dhibe custdiam mitssime,

  Lassemblea:

  tendmus ad pasch-li- a digne co-lnda gudi- a.

  Ut, expi- - ti nnu- is compuncti- - nis cti- bus,4.

  La schola:5. te rerum univrsitas, clemens, adret, trnitas, et nos novi per vniam novum canmus cnticum. La schola e lassemblea:et nos no-vi per v-ni- am novum canmus cnti- cum.

  Te re-rum u- ni-vrsi- tas, clemens, a-d-ret, Tr-ni- tas,5.

  A- men.

 • 8 9

  tunc dicbant inter gentes: * magnificvit Dminus fcere cum eis. magnificvit Dminus fcere nobscum; * facti sumus ltntes.

  convrte, Dmine, captivittem nostram, * sicut torrntes in austro. Qui sminant in lcrimis, * in exsultatine metent.

  Entes ibant et flebant * semen spargndum portntes; venintes autem vnient in exsultatine * portntes manpulos suos.

  Glria Patri et Flio * et spirtui Sancto, sicut erat in princpio et nunc et semper * et in scula sculrum. Amen.

  antifona

  La schola e lassemblea:convrte iam, Dmine, captivittem nostram sicut torrens in austro.

  Psalmodia

  antiphona 1

  La schola:VII c

  Convrte iam, Dmi-ne, * capti-vi- t-tem nos-

  tram sic-ut torrens in austro. E u o u a e.

  psalmus 125 (126) Gaudium et spes in Deo

  Sicuti socii passionum estis, sic eritis et consolationis (2 cor 1, 7).

  La schola si alterna allassemblea:

  In convertndo Dmi-nus capti-vi- t-tem Si- on, * facti1.

  sumus qua-si somni- ntes.

  tunc repltum est gudio os nostrum, * et lingua nostra exsultatine.

 • 10 11

  Vanum est vobis ante lucem srgere et sero quiscere, qui manductis panem labris, * quia dabit dilctis suis somnum.

  Ecce herditas Dmini flii, * merces fructus ventris. sicut sagtt in manu potntis, * ita flii iuventtis. Betus vir, qui implvit phretram suam ex ipsis: * non confundtur, cum loqutur inimcis suis in porta.

  Glria Patri et Flio * et spirtui Sancto, sicut erat in princpio et nunc et semper * et in scula sculrum. Amen.

  antifona

  La schola e lassemblea:nisi tu, Dmine, servbis nos, in vanum vgilant culi nostri.

  antiphona 2

  La schola:I g

  Ni-si tu, Dmi-ne, * serv-bis nos, in va- num

  v-gi- lant -cu- li nostri. E u o u a e.

  psalmus 126 (127) Vanus labor sine Domino

  Dei dificatio estis (1 cor 3, 9).

  La schola si alterna allassemblea:

  Ni- si Dmi-nus -di- fi- c-ve-rit domum, * in va-num1.

  la-b-rant, qui -d- fi- cant e- am.

  nisi Dminus custoderit civittem, * frustra vgilat, qui custdit eam.

 • 12 13

  in quo habmus redemptinem, * remissinem peccatrum;qui est imgo Dei invisbilis, * primognitus omnis creatr, quia in ipso cndita sunt univrsa in clis et in terra, * visiblia et invisiblia, sive throni sive dominatines * sive principtus sive potesttes.omnia per ipsum et in ipsum creta sunt, et ipse est ante mnia, * et mnia in ipso constant.Et ipse est caput crporis ecclsi; qui est princpium, primognitus ex mrtuis, * ut sit in mnibus ipse primtum tenens, quia in ipso complcuit omnem plenitdinem habitre * et per eum reconcilire mnia in ipsum, pacficans per snguinem crucis eius, * sive qu in terris sive qu in clis sunt.Glria Patri et Flio * et spirtui Sancto, sicut erat in princpio et nunc et semper * et in scula sculrum. Amen.

  antifona

  La schola e lassemblea:Grtias agmus Deo, qui dignos nos fecit in partem sortis sanctrum in lmine.

  antiphona 3

  La schola:I f

  Gr- ti- as * a- gmus De- o, qui di- gnos

  nos fe-cit in partem sortis sanct-rum in lmi-ne.

  E u o u a e.

  canticumcf. col 1, 12-20

  christus primogenitus omnis creatur et primogenitus ex mortuis

  La schola si alterna allassemblea:[Grtias agmus Deo patri, * qui idneos nos fecit in partem sortis sanctrum in lmine;]

  qui e-r-pu- it nos de po-test-te te-nebr-rum * et1.

  trnstu-lit in regnum F- li- i di-lecti- -nis su- ,

  Et non repetitur in cantico

 • 14 15

  Canticum evangelicum

  antiphona ad magnificat

  La schola:II d

  Qui habet mand- ta me- a * et servat

  e- a, ille est qui d- li- git me, di-cit Dmi-nus.

  Lectio brevis phil 2, 12 b-15 a

  cum metu et tremre vestram saltem opermini; Deus est enim, qui opertur in vobis et velle et perfcere pro suo beneplcito. om-nia fcite sine murmuratinibus et hsitatinibus, ut efficimini sine querla et smplices, flii Dei.

  Responsorium breve

  i. E-go di- xi: D- mi- ne, mi-se-r- re me- i.

  Lassemblea:

  IV

  E-go di- xi: D- mi- ne, * mi-se-r- re me-

  La schola:

  et Spi- r- tu- i Sanc- to. E-go di- xi: D- mi- ne,

  Lassemblea:

  Sa- na -nimam me- am, qui- a pecc- vi ti- bi.

  La schola:

  La schola:Lassemblea:

  Mi-se-r- re me- i. Gl- ri- a Pa-tri, et F- li- o,

  mi-se-r- re me- i.

  i. E-go di- xi: D- mi- ne, mi-se-r- re me- i.

  Lassemblea:

  IV

  E-go di- xi: D- mi- ne, * mi-se-r- re me-

  La schola:

  et Spi- r- tu- i Sanc- to. E-go di- xi: D- mi- ne,

  Lassemblea:

  Sa- na -nimam me- am, qui- a pecc- vi ti- bi.

  La schola:

  La schola:Lassemblea:

  Mi-se-r- re me- i. Gl- ri- a Pa-tri, et F- li- o,

  mi-se-r- re me- i.

 • 16 17

  Lc 1, 46-55 Exsultatio anim in Domino

  La schola:1. magnficat * nima mea Dminum,

  Lassemblea:

  et exsult-vit sp- ri-tus me- us * in De- o salva- to- re2.

  me- o,

  La schola:3. quia respxit humilittem ancll su. * Ecce enim ex hoc betam me dicent omnes generatines,

  Lassemblea:

  qui- a fe-cit mi-hi magna, qui po-tens est, * et sanc-4.

  tum nomen e- ius,

  La schola:5. et misericrdia eius a prognie in prognies * timntibus eum.

  Lassemblea:

  prbos mente cordis su- i;

  Fe- cit po-tnti- am in br- chi- o su- o, * disprsit su-6.

  La schola:7. depsuit potntes de sede * et exaltvit hmiles;

  Lassemblea:

  in--nes.

  e-su-ri- ntes impl- vit bo- nis * et d-vi-tes di-m-sit8.

 • 18 19

  La schola:9. suscpit israel perum suum, * recordtus misericrdi su,

  Lassemblea:

  smi-ni e- ius in s-cu- la.

  10. sic-ut lo-c-tus est ad patres nostros, * bra-ham et

  La schola:11. Glria patri, et Flio, * et spirtui sancto.

  Lassemblea:

  s-cu- la s-cu- l-rum. A-men.

  Sic-ut e-rat in princ- pi- o, et nunc et semper, * et in12.

  antiphona

  Lassemblea:II d

  Qui habet mand- ta me- a et servat

  e- a, ille est qui d- li- git me, di-cit Dmi-nus.

 • 20 21

  Preces

  Il Celebrante:Deum omnipotntem et providntem exaltmus. ipse scit mnia quibus ndiget ppulus suus, sed vult nos primum de regno suo sollcitos. ideo acclammus:

  La schola:

  Adv-ni- at regnum tu- um et iust- ti- a e-ius.C.

  Lassemblea ripete: advniat regnum tuum et iusttia eius.

  pater sancte, qui christum ut pastrem animrum nostrrum dedsti, adsto pastribus et ppulis erum dilignti crditis, ne gregi desit cura pastris, neque pastribus obdintia gregis. C.

  induc christinos, ut fratrna piette infrmis auxilintur, et ipsi Flio tuo in iis subvniant. C.

  Fac ut nondum Evanglio credntes Ecclsiam tuam ingredintur, emque bonis opribus semper dficent in caritte. C.

  Da nobis peccatribus vniam a te impetrre, et simul reconciliri cum Ecclsia tua. C.