vastuullisuus liiketoiminnan ytimessأ„ ... osaamisen kehittأ¤minen on strateginen...

Download VASTUULLISUUS LIIKETOIMINNAN YTIMESSأ„ ... Osaamisen kehittأ¤minen on strateginen painopistealueemme

Post on 18-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • VASTUULLISUUS LIIKETOIMINNAN

  YTIMESSÄ

  YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2018

 • SISÄLLYS TOIMITUSJOHTAJAN TERVEISET………..3

  YMPÄRISTÖ- SUUNNITELMA………..28

  MUOTOILEMME KESTÄVÄÄ MUUTOSTA………..5

  VALTAKUNNALLISESTI VAIKUTTAVA………..34

  KONSERNIN VUODEN 2018 AVAINLUVUT………..9

  KAMPANJAMME TUKEVAT VASTUULLISIA VALINTOJA………..45

  VASTUU MOTIVALAISISTA………..22

  Motiva YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2018

 • TOIMITUSJOHTAJAN TERVEISET

  Meillä on vain yksi maapallo. Sen vuoksi kestävää, vastuullista muutosta täytyy kyetä nopeuttamaan. Tämä vaatii määrätietoista toimintaa niin valtionhallinnossa, kunnissa kuin yrityksissäkin. Me Motivassa näemme muutoksen mahdollisuudet niin julkishallinnon kuin yritysmaailman silmin ja autamme suomalaista yhteiskuntaa yhteisen suunnan löytämisessä.

  Toimintamme perustuu ympäristövastuullisuuteen ja sen jatkuvaan parantamiseen. Älykkäisiin energiaratkaisuihin, energiatehokkuuteen ja laajasti kiertotalouteen liittyvä yhteistyömme kuntien, alueiden ja yritysten kanssa pienentää ympäristövaikutuksia ja parantaa kilpailukykyä. Kuluttajina meidän kaikkien valinnoilla on merkitystä. Sen vuoksi tarjoamme luotettavaa tietoa ja neuvoja vastuullisiin valintoihin.

  Myös omassa arjessamme vastuullisuus vahvasti mukana. Ympäristösuunnitel- maamme olemme kirjanneet toimenpiteet ja tavoitteet oman hiilijalanjälkemme minimoimiseksi.

  Pidämme myös motivalaisista hyvää huolta. Vuonna 2018 saamamme ”Innostavimmat työpaikat” -tunnustus kannustaa tekemään sen jatkossa entistä paremmin.

  Hille Hyytiä toimitusjohtaja

  Motiva YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2018

 • Toimitusjohtaja Hille Hyytiä

  Toiminta alkoi vuonna 1993 Energiansäästön palvelukeskuksena

  Osakeyhtiöksi 1.11.2000 Omistaja Suomen valtio (100 %)

  Osakeyhtiöksi 12.12.2008

  Omistaja Motiva Oy (100 %)

  Toimitusjohtaja Riikka Holopainen

  Osakeyhtiöksi 30.6.2018

  Omistaja Motiva Oy (100 %)

  MOTIVA SERVICES OY

  MOTIVA OY YMPÄRISTÖ- MERKINTÄ SUOMI OY

  Motiva YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2018

 • MUOTOILEMME KESTÄVÄÄ MUUTOSTA

 • Rakennamme kestävää muutosta. Näemme

  asiat sekä julkishallinnon että yritysmaailman kannalta

  ja autamme yhteisen suunnan löytämisessä.

  Yhdistämme kestävän kehityksen teemat ja vastuullisuustiedon

  helposti ymmärrettäväksi ja käytännönläheiseksi

  kokonaisuudeksi.

  SELKEYTTÄJÄ RAKENTAJA OSAAJA

  ROOLIMME

  Olemme kestävän muutoksen erikoisosaajia.

  Rohkeiden ja näkemyksellisten osaajiemme tekemistä ohjaa vahva puolueettomuuden

  periaate.

  Motiva YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2018

 • Motiva YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2018

  SELKEYTTÄJÄ

  Yhdistämme kestävän muutoksen teemat helposti ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi. Viimeisen viiden vuoden aikana olemme

  tuottaneet sidosryhmiemme käyttöön yli 100 kestävän muutoksen kehitysideaa ja

  vinkkikokonaisuutta.

  Toimimme luotettavana neuvonantajana siinä, mikä kestävässä muutoksessa on olennaista. Olemme auttaneet yli 700 yritystä kestävän

  liiketoiminnan kehittämisessä. Olemme tehneet yhteistyötä 175 kunnan sekä

  kaupungin kanssa ja toimimme jatkuvassa yhteistyössä 10 ministeriön ja viraston kanssa. Keskeinen yhteiskunnallinen tehtävämme on

  kuluttajien neuvominen kestävässä muutoksessa. Pelkästään vuonna 2018 tuotimme yli 700 kuluttajille suunnattua

  kestävän kehityksen neuvoa.

  RAKENTAJA

  On vain yksi maapallo. Sillä miten tulevaisuutta rakennamme on mittaamattoman arvokas merkitys yhteiskunnalle. Me tunnistamme

  roolimme kestävän muutoksen rakentajana.

  Kestävää muutosta täytyy kyetä nopeuttamaan. Tämä vaatii systeemistä

  toimintaa niin yrityksissä, valtionhallinnossa kuin kunnissakin. Me näemme asiat sekä

  julkishallinnon että yritysmaailman kannalta ja autamme yhteisen suunnan löytämisessä.

  Luomme yhteistyörakenteita, jotka helpottavat yksilöiden ja yhteisöjen

  kestäviä valintoja ja tekoja. Esimerkkejä muutosalustoista ovat kokeilunpaikka.fi, hankintakeino.fi, energiatehokkuussopimukset.fi.

  OSAAJA

  Olemme kestävän muutoksen erikoisosaaja. Olemme tehneet

  valtionhallinnon kanssa töitä yli 25 vuoden ajan, mikä antaa meille ainutlaatuisen näkymän siihen, mitä kestävä muutos

  tarkoittaa koko suomalaiselle yhteiskunnalle.

  Tärkeä tehtävämme on toimia verkottajana. Kaikki osaaminen ei asu

  yhdessä talossa. Verkostojohtamisemme piirissä on yli 250 organisaatiota ja 1000 asiantuntijaa, ja kehitämme verkostoa

  edelleen.

  Rohkeiden ja näkemyksellisten osaajiemme tekemistä ohjaa vahva puolueettomuuden periaate. Toimimme asiakkaidemme eduksi

  myös kilpailijoiden kohtauttajana – sillä lopulta vain tuloksilla on merkitystä.

 • MOTIVALAISTEN ARVOT

  MINÄ MOTIVALAINEN

  Olen avoin

  Toimin vaikuttavasti

  Haen yhteistyötä

  Pidän lupaukseni

  Olen vastuullinen

  Motiva YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2018

 • KONSERNIN VUODEN 2018 AVAINLUVUT

 • TALOUDELLINEN ASEMA JA TULOS Motiva-konsernin liikevaihto oli toimintavuonna 7 246 463 euroa ja tulos ennen veroja 222 953 euroa. Konsernin liikevaihto kasvoi 16 prosenttia ja tulos ennen veroja 244 %. Konsernin budjetoidun liikevaihdon tavoite saavutettiin ja liikevoittotavoite ylitettiin noin 50 prosentilla.

  Pääosin kasvu ja kannattavuuden parantuminen realisoitui emoyhtiössä. Keskeisin syy emoyhtiön liikevaihdon kasvuun oli kahden uuden hankekokonaisuuden aloittaminen tilikauden aikana.

  Konsernin taseen loppusumma oli 4 581 110 euroa, josta oman pääoman osuus oli 1 981 401 euroa. Konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat pysyneet hyvinä.

  Motivan Yhteiskuntavastuuraportti 2018Motiva YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2018

 • LIIKETOIMINTA SEKÄ TALOUDELLINEN ASEMA JA TULOS

  KONSERNI

  Liikevaihto, 1000€

  Liikevoitto/-tappio 1000€

  Liiketulos- %

  Omavaraisuusaste

  Oman pääoman tuotto -%

  EMOYHTIÖ Liikevaihto, 1000€

  Liikevoitto/-tappio, 1000€

  Liiketulos-%

  Omavaraisuusaste

  5 256

  - 183

  - 2,8 %

  54,1 %

  - 9,1 %

  4 300

  - 198

  - 4,6 %

  54,6 %

  6 232

  70

  1,1 %

  57,7 %

  3,5 %

  4 354

  62

  1,4 %

  58,2 %

  7 246

  233

  3,2 %

  50,2 %

  10,5 %

  6 459

  133

  2,5 %

  52,7 %

  Oman pääoman tuotto -% - 7,4 % 3,8 % 7,8 %

  2016 2017 2018

  Motiva YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2018

 • TALOUDELLISET RAHAVIRRAT SIDOSRYHMILLE

  KONSERNI, 1000 € Henkilöstö, henkilöstökulut

  Julkinen sektori, verot

  Osakkeenomistajat, maksetut osingot

  Yhtiön oman toiminnan kehittämiseen jääneet varat

  Investoinnit

  EMOYHTIÖ, 1000 € Henkilöstö, henkilöstökulut

  Julkinen sektori, verot

  Osakkeenomistajat, maksetut osingot

  Yhtiön oman toiminnan kehittämiseen jääneet varat

  3 087

  3

  300

  - 187

  10

  3 199 0

  300

  129

  4 106

  0

  0

  64

  25

  2748

  0

  0

  59

  4 353

  21

  100

  202

  293

  4 750

  0

  100

  124

  2016 2017 2018

  Investoinnit 8 4 217

  Motiva YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2018

 • VEROJALANJÄLKI

  Motiva-konsernin liiketoiminta tapahtuu yksittäisiä projektimatkoja lukuun ottamatta yksinomaan Suomessa ja kaikki maksettavat ja tilitettävät verot suoritetaan näin ollen Suomeen. Motivan raportoinnin ulkopuolelle on rajattu ulkomaille suuntautuvien projektimatkojen paikallisiin matkakustannuksiin sisältyvät vähäiset veroerät olennaisuuden periaatteen mukaisesti. Konsernin yhtiöt ovat verovelvollisia Suomessa eikä konsernilla ole erityistä verostrategiaa. Yhtiöt maksavat työnantajina ja arvonlisäverovelvollisina osakeyhtiöinä Suomen verolakien mukaiset vastuut täysimääräisesti. Veroasioiden hoito, organisointi ja johtaminen ovat osa talouden ja kirjanpidon tehtävien hoitoa. Konsernin keskeiset veronmaksua kuvaavat tunnusluvut sekä kaikki maksettavat ja tilitettävät verot verolajeittain ilmenevät seuraavan sivun taulukosta.

  Suomen hallituksen kansainvälisen veronkierron vastaisen toimintaohjelman (2014) tarkoituksena on koota yhteen toimenpiteitä, joiden avulla kansainväliseen verojen välttämiseen ja veronkiertoon voidaan puuttua sekä veroparatiisit saada hallintaan. Tavoitteen saavuttamiseksi hallituksen toimintaohjelmassa velvoitetaan valtioenemmistöiset yhtiöt raportoimaan veroista maakohtaisesti.

  Motiva YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2018

 • VEROJALANJÄLKI KONSERNI, 1000 € Liikevaihto Tulos ennen veroja Henkilötyövuodet Arvolisäverot myynnistä Arvonlisäverot hankinnoista

  EMOYHTIÖ, 1000 €

  Arvonlisäverotilitykset (netto) Palkkaverot

  Liikevaihto

  Tuloverot

  1 037

  - 184 64

  1 540 - 537

  1 003

  3

  4 300

  - 128

  6