vasonbook • hrvatski

Click here to load reader

Post on 06-Oct-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

VASONBOOK21 • HRVATSKI
a ivot ine t ans o a ije u e i u
us a eni su s eta o ozo i ini se a
su stvo eni a o i ne estano stva a i nove
e o ije
a vins o utu ni ta ne ostaje je na o
ona vo a o je oe o a a o ozo no
og e ate s visine otisa ostoji sainjavaju
ga iz o i ta ent i o a i avi si ovina
o onoga je instvenog a a se ne og e iva
a onija Kao u vinu.
S
P
P ®
anini
ina iza ija
P oto o i
n e s oizvo a
06
08
26
30
38
48
54
68
74
86
100
114
118
124
125
131
132
Preporueno doziranje i karakteristike proizvoda
Format proizvoda u prodaji
Glavne oznake i osnovne karakteristike proizvoda.
Veganski proizvod
U enološkom sektoru najvanija kemijsko-fizika stabilizacija jest stabilizacija vina na tartarate, kojom se onemoguava precipitacija tartarata, zadrava se i odgovarajua bistroa proizvoda te se postie ouvanje tretiranog proizvoda tijekom vremena, i to tako da se ouva organoleptiki identitet vina. Otkrij nove eksklu- zivne proizvode za stabilizaciju tartarata Enologica Vason.
Saznaj više na stranici 106
ICON® GUM i SMARTGUM®
Enologica Vason, zahvaljujui svom know-howu uspje- la je kreirati dvije gumi arabike lijevo-rotativne u otopini savršeno filtrabilne.
FLOTACIJA
Flotacija puni 30 godina; usko je povezana s temeljima JU.CLA.S., izum kontinuiranog bistrenja flotacijom upo- trebljavaju vinski podrumi za obradu bistrenja mošta.
LINIJA VIW®
Stalna razmjena informacija s tvrtama i osluškivanje kupaca omoguavaju Grupi razvoj novih ponuda i konsolidaciju postojeih. U tom kontekstu postavljena je linija VIW® – Very Important Wine, stvorena kako bismo ponudili svojim klijentima najbolje proizvode za Popular Premium segment. Nova linija proizvoda sastoji se od 4 kvasca: CLEVER i FRUITY za crna vina, SMART i FRESH za bijela vina. Nazivom VIW® elimo dati dodanu vrijednost vašem Very Important vinu.
X-PRO® Verve
Iz sektora Istraivanja i razvoja Enologica Vason rodio se X-PRO® Verve, najnoviji aktivator fermentacije, 100 % organskog podrijetla. X-PRO® Verve aktivator je pogodan i za vinifikacije s niskim sulfitima, idealan za vina kojima je primarna vanost zadrati identitet, isticanje sortnosti i terroirea, bez utjecaja na organoleptikoj razini poštujui izvorni identitet vina.
Z
Otkrij na stranici 34
Otkrij cijelovitu liniju na stranici 58
8 9
SINERGIJA KOJA STVARA VRIJEDNOST 1966. godine ova pria zapoinje imenom: Giancarlo Vason. Enolog i podu- zetnik, naš osniva, dobio je originalnu pobjedniku ideju: ujedinjavanje, prvi put, biotehnologije i tehnologije strojeva. Ova sinergija je i dandanas naša jaa strana, ono što nas ini strunjacima u enološko-podrumskoj praksi, sposobnima nuditi rješenja, prije samoga proizvoda.
VASONGROUP
VASONGROUP know-how kompanija enološke industrije. Ovdje se istraivanje, savjetništvo i perfor- manse sljubljuju i daju ivot novim rješenjima i inova- tivnim proizvodima za enološku upotrebu i poljopri- vredno-prehrambenu industriju cijeloga svijeta.
ENOLOGICA VASON
Enologica Vason proizvodi i komercijalizira bioteh- nologiju i enološke dodatke za enološku industriju i proizvodnju pia. Ponuda je potpuna, od laboratorijskih usluga do analize, koja prati klijenta u cijelom proizvod- nom procesu.
JU.CLA.S.
Juice Clarification System ila je kucavica enološke inovacije. Proizvodi strojeve i specifinu tehnologiju namijenjenu sektoru vinarstva i ostalog pia. Kako sugerira i samo ime, meunarodno je poznat upravo zbog uvoenja procesa kontinuiranog bistrenja mošta: flotacije.
Giancarlo Vason Founder & President
10 11
Kemijska analiza: odjel Istraivanja i razvoja vam je na raspolaganju, za vašu i našu inovaciju.
Laboratorijski testovi: na upit vršimo testiranja stabilnosti tartarata, proteina, probe bistrenja, indeks filtrabilnosti i organoleptiko ocjenji- vanje.
Sustav vrijednosti: naši laboratoriji mogu autonomno vršiti testove kvalitete proizvoda, garantirajui rješenja koja su uvijek u skladu s vaeim meunarodnim propisima.
Mikrobiološka ispitivanja: provodimo ih izravno u svojim proizvodnim pogonima ili u laborato- riju.
Prilagoeni postupci: nudimo vam cjelovite savjete radi zajednikog pronalaska najboljeg intervencijskog postupka, koji se moe prilago- diti tehnologijama, koje ve koristite i oekivan- im rezultatima vaših proizvoda.
Prodaja: stavljamo vam na raspolaganje komer- cijalnu mreu, koja djeluje u Italiji i širom svijeta, ine ju strunjaci u sektoru koji nude savjete za cjelokupnu paletu proizvoda.
CJELOVITA RJEŠENJA, UVIJEK NADOHVAT RUKE
ZNANJE O TEKUINI.
Iako enologija predstavlja našu tradiciju, sve ostalo je inova- cija. Posljednjih godina specijalizirali smo se za sektore pia, pivarstvo i poljoprivredno–prehrambenu industriju: to je posao koji nam predstavlja izazov, pomicanje vlastitih granica radi udovoljenja najrazliitijim potrebama.
Kako se vidimo u budunosti? Kao podrška najboljim proizvoaima u industriji hrane i pia.
ENOLOŠKI SVIJET
POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENA INDUSTRIJA
Idemo gdje god nas vino vodi.
Naša tehnologija osvaja sve. Vinska povijest nas ui da ne postoje geografske granice i nemogue misi- je. 60-ih godina Giancarlo Vason postavio je temelje, a danas se njegova djeca Albano i Paola brinu o širenju meunarodnog poslovanja tvrtke s izrazitom ambicijom rasta.
Paola Vason Head of Management and Administration
Albano Vason Managing Director
SINERGIJAPrvi smo u povijesti koji nude sinergiju enoloških dodataka i tehnologije
Naša je suština u njihovoj kombinaciji i djelovanju razliitih stvarnosti Grupe, koja vrhunski interpretira i djeluje s jedinstvenim ciljem: biti partnerom od povjerenja svojim klijentima.
NASLJEEPedeset godina pratimo vinsku priu i protagonisti smo iste
Dok se mijenjala tehnologija i stvarala stoljetna tradicija, bili smo prisutni dajui podršku promjenama znanjem, ustrajnošu i strašu, što nas ini posebnima. S tim nasljeem obitelj, uprava i svi naši suradnici vode tvrtku prema buduoj daljnjoj internaciona- lizaciji.
IZVRSNOSTPoboljšati i unaprijediti naše su duboke potrebe i naša filozofija
Znalaki razumijemo trište, istovremeno slušamo s poniznošu, pozicioniramo se kontinuirano u središte procesa kako bismo izgradili svoju i vašu budunost.
14 15
Enologica Vason specijalizirana je za odabir i formulaciju proizvoda nami- jenjenih enološkoj, prehrambenoj i industriji pia: biotehnologija, eno- loški dodatci, tradiconalna bistrila i bistrila bez alergena, stabilizatori
i konzervansi prirodnog podrijetla. Naši laboratoriji i tehniko–komerci- jalna sluba, djeluju na cijelom po- druju, pratei klijenta nudei se u prvom redu kao partneri, a tek zatim i kao dobavljai.
ENOLOGICA VASON: ISTRAIVANJE I ENOLOŠKA BIOTEHNOLOGIJA
S tradicijom poslovanja duljom od 50 godina, nu- dimo know-how vinskim savjetnicima koji se svako- dnevno suoavaju s potrebama trišta, kroz prilike i usluge za enološki svijet u cjelini (pokrivamo svih 360°).
1716
JU.CLA.S.: INOVATIVNA TEHNOLOGIJA ZA ENOLOGIJU I PROIZVODNJU PIA
JU.CLA.S. je tvrtka u kojoj se tradicija sljubljuje s inovacijom, s pogledom usmjerenim u budunost.
Napredni sektor Istraivanja i razvoja dizajnira i realizira jedinstvene tehnologije za enološki sektor i sektor pia. JU.CLA.S. se moe pohvaliti nizom meunarodno korištenih inovacija, ukljuujui flotaciju, tangencijalnu mikrofiltraciju, mikrooksige- naciju mošta i vina, stabilizaciju vina elektrodijali- zom i proces rehidracije aktivnih suhih kvasaca.
18 19
Od korektivne enologije, preko enologije preciznosti, do ekspresivne enologije, naš je put mogu samo zahvaljujui visokoj razini enološkog
znanja i prisutnosti u enološkoj povijesti duljoj od 50 godina.
Ekspresivna enologija naša je naiskrenija filozofija:
podrška koja daje glas vašem vinu, istiui njegov
individualni karakter, valorizirajui najbolje note i
istiui jedinstvenost, razliitost naspram drugima.
Zalaemo se za domišljate izbore i proizvode koji
tijekom cijelog procesa transformacije ciljano mak-
simiziraju integritet i izraajnost vina, izvornost sorte i
teritorija.
20 21
Oni koji proizvode vino, neraskidivo su vezani za svoju zemlju. Iz nje crpe inspiraciju, sirovine, okuse i oblike. Korijeni VASONGROUP potjeu iz Valpolicelle, divne zemlje koja u trenu priziva slike rumenih vina i brda prekrivenih vinovom lozom.
Za nas su Verona i Valpolicella mjesta evolucije: razvili smo se i pomicali granice, doprijevši do vinarija obiju hemisfera, pronalazei nove ideje i postavljajui temelje novim tradicijama. Onima koji nas biraju, pokušavamo prenijeti tu istu vezu sa zemljom: pruiti im odskonu dasku i uruiti poziv na izraavanje vinom i timskim radom.
NADAHNJUJU NAS MIRISI VLASTITE ZEMLJE
Srce konzultantskog pristupa naša je specijalizirana prodajna mrea: struni tehniari koji se svakodnevno sueljavaju s razliitim izazovima unutar klijentskih tvrtki radi zajed- nikog postignua, kvalitete. VASONGROUP donosi iskustvo u najudaljenije vinarije, optimizirajui i prilagoavajui intervencijske postupke, za svaki sluaj posebno.
ZNANJE JE NAŠ STVARNI PROIZVOD Savjetovanje na razini projekta i operative, koje podrav- aju naši interni laboratoriji, na koje smo jako ponosni: zah- valjujui njima, moemo odgovoriti s preciznošu i osob- nošu na bilo koji zahtjev.
Enrico Bocca Export Manager
22 23
Od svojih prvih uspjeha 80-ih ulaemo 2 % prihoda u odjel Istraivanja i razvoja, kako bismo podrali znanstvena istraivanja u ovom sektoru i uenje inovativnih tehnologija budunosti.
Kada smo odluili osposobiti tri interna labo- ratorija, uinili smo to upravo u ime VASONGROUP filozofije: nastaviti isticati i predviati enološko trište, sastavnicu našeg DNK-a.
BUDUNOST SE TEK TREBA GRADITI
Godina iskustva
Proizvodna mjesta
Interna laboratorija
Inozemnih ureda, 31 prodajni partner u svijetu
55
3
3
13
12
9
7
24 25
VASON D.O.O. Pula, HRVATSKA
Sa 7 inozemnih sjedišta u glavnim vinskim podrujima i 31 prodajnim partnerom, VASONGROUP podrava proizvoae vina cijeloga svijeta.
UMA PORTUGAL Juncal de Cima, PORTUGAL
JU.CLA.S. PACIFIC PTY LTD Adelaide, AUSTRALIJA
VASON IBÉRICA SL Tomelloso, Ciudad Real, ŠPANJOLSKA
B IO
26 27
BIO
Enologica Vason posveena je pruanju najbolje usluge svojim kupcima, nudei široku paletu proi- zvoda koji mogu zadovoljiti potrebe svih trišta, ukljuujui i organsko, prema kojoj pristupa s lini- jom certificiranih BIOproizvoda.
MASTERVIN® BIO: enološki Vason proizvodi posveeni proizvodnji vrhunskih organskih vina.
MASTERVIN® BIO IST
Saccharomyces cerevisiae. Selekcionirani soj kvasca za iste fermentacije s naglaskom na sortnost.
Aktivator fermentacije na bazi stijenka kvasca, osigurava kvascu prirodne, hranjive i najprikladnije tvari kako bi se potakla prirodna ista fermentacija.
Vrlo ista svinjska, prehrambena elatina visokog površinskog naboja s detanizirajuim svojstvom.
Gumi arabika, lijevorotativna, dugolanana, u prahu, iz primarnih sirovina dobivenih od Acacia verek.
KVASCI
AKTIVATORI
BISTRILA
STABILIZATORI
KVASCI
CLASSIC AROM CLASSIC BAYANUS CLASSIC EX2 CLASSIC RED COMBO FRESHFRUIT COMBO SAFEFRUIT COMBO XT® IFRUIT® RED IFRUIT® WHITE L.P.A. MASTERVIN® BIO IST PREMIUM® 3MH PREMIUM® BLOSSOM PREMIUM® CHARDONNAY PREMIUM® FRUCTO PREMIUM® PROSECCO PREMIUM® ROUGE PREMIUM SAUVIGNON PREMIUM® SUPERTUSCAN PREMIUM® TIOL PREMIUM® ZEROPIÙ PREMIUM® ZINFANDEL VIW® CLEVER VIW® FRESH VIW® FRUITY VIW® SMART ENZIMI
EXTRARED L BACTOZYM SPECIAL GRAIN
USA USA USA
EU EU EU EU
DECAZYM® FLOTTOZIMA® L FLOTTOZIMA® P FLOTTOZIMA® PLUS MANNOZYM® THERMOZIMA ZIMACLAR® ZIMACLAR® FLOT ZIMACLAR® PH 3 ZIMACLAR® PLUS ZIMAFLOW ZIMAFRUIT® ZIMARED® PLUS ZIMAROM® ZIMASKIN® AKTIVATORI
CLOROIDRATO DI TIAMINA FOSFATO BIAMMONICO MASTERVIN® BIO V STARTER V ACTIV SCORZE V MALO ACTIV V STARTER AROM V STARTER FRUIT V STARTER PREMIUM V STARTER TF TANINI
BARREL TAN® L BODITAN COLOR STAB EASYTAN HARVEST
PREMIUM® COLOR PREMIUM® FUSION PREMIUM® LIMOUSIN PREMIUM® LIMOUSIN SPECIAL PREMIUM® STAB PREMIUM® TOSTATO PREMIUM® TOSTATO L PREMIUM® UVA PREMIUM® VINACCIOLO PREMIUM® VITE PREMIUM® WHISKY LATTONE SAFE TAN® SMARTAN® SMARTAN® FRUITY SMARTAN® UVA SMARTAN® ZEST TAN® CLASSIC TANNINO SPECIAL TI PREMIUM® TUTTIFRUTTI® RED TUTTIFRUTTI® WHITE V TAN® V TAN® L ALTERNATIVE DRVU
SOFT SPICE CLASSIC ELEVAGE STRUCTURE HARVEST
BISTRILA
30 SIL 40 SIL ALBUCLAR® SPECIAL GRAIN CARBOCROMOS® CARBOCROMOS® ENO CARBOCROMOS® SUPER CARBOCROMOS® WT CLARITO® BRETTLESS CLARITO® SPRAY DRY CLARITO® SUPERFLOW DECAGEL® FITOFERM FITOPROTEINA P FITOPROTEINA XP FITOPROTEINA XP L FLOTTOBENT® FLOTTOCARB® FLOTTOGEL® FPS GELAXINA® FLUID P GELAXINA® P.O. MASTERVIN® BIO GEL MASTERVIN® COMPACT MICOSORB® PLUS PLUSGRAN® PLUSGRAN® GEL PLUSGRAN® JUICE KAPPA PREMIUM® FISH PREMIUM® GEL GRADO 1 PREMIUM® GEL GRADO 2 PREMIUM® GEL GRADO 3 SMARTVIN® CARB SMARTVIN® FPS V BENTONITE
STABILIZATORI I KONZERVANSKI
ACIDO ASCORBICO ARABAN® ARABAN® SPRAY DRY ARABAN® SUPER ESSEODUE BARRIQUE 10 EV GUM FLAVOUR SAVE ICON® GUM MASTERVIN® BIO ARABAN SPRAY METABISOLFITO DI POTASSIO MPA MPL SMARTGUM® SOLFO K L TAN® FRUIT BLANC TAN® FRUIT ROUGE V ANTIOX X-PRO®
BACTOCLEAN FINESSE GRAPES IDENTITY RED IDENTITY WHITE PROTECTION PROIZVODI ZA STABILNOST TARTARATA
BITARTRATO DI POTASSIO TARTRATO NEUTRO DI POTASSIO META V® DOKISELJAVANJE/ODKISELJAVANJE
ACIDO CITRICO ACIDO TARTARICO ACIDO L-LATTICO ACIDO L-MALICO BICARBONATO DI POTASSIO
FILTRACIJA

Enološki dodatci koji se mogu koristiti u proizvodnji organskog vina, regulirani su Uredbom o organskom zakonodavstvu (CE) n.1584/2018 u Europi i NOP-om u SAD-u. U nastavku donosimo tablicu proizvoda Enologica Vason koji se mogu koristiti u proiz- vodnji organskih vina.
Dopušteno
KAZALO
Uredba o organskom zakonodavstvu reg (CE) n°1584/2018
Dopušten kao rezerva. Kontaktirajte: infovason@vason.it kako biste dobili detaljne upute za upotrebu u biološkoj proizvodnji.
Dopušteno kao aktivator fermentacije
Koristite biološki ekvivalent
3332
Na taj je nain mogue sauvati sve najzanimljivije komponente kvasca, bez denaturacije koja neizbjeno nastaje tijekom procesa termike inaktivacije.
Ova je inovacija omoguila razvoj niza novih proizvo- da bez kemikalija i aditiva, proizvoda koji ujedinjuju uroene i ve dobro poznate stabilizacijske mogunos- ti mikroorganizama prisutnih u vinu. Patentiran i inova- tivan postupak liziranja, proces X-PRO®, provodi se na takav nain da u potpunosti štiti stabilizirajua svojstva spojeva sadranih u najboljim svjeim kvascima
Rezultat je niz proizvoda uravnoteenih za nepce, koji uvaju svjeinu arome i tonalitet uz poštivanje izvornog identiteta vina. Proizvodi serije X-PRO® odobreni su za proizvodnju organskih vina. Idealni su za vinifikacije kojima se eli smanjiti sulfite u vinu.
Asortiman proizvoda na bazi inaktivnih kvasaca, bez kemijskih dodataka i aditiva, koji uvaju svjeinu arome i tonalitet vina.
PRIRODNO RJEŠENJE ZA ISTICANJE I ZAŠTITU IDENTITETA VINA
Zahvaljujui procesu petogodišnjeg istraivanja nastao je X-PRO® koji, na potpuno inovativan nain, omoguuje dobivanje neaktivnih kvasaca tijekom procesa koji se odvija pod vakuumom i temperatura- ma bliskima temperaturama okoline.
PROCES X-PRO®
POGLEDAJ VIDEO
34 35
X -P
R O
• Sprjeava oksidaciju vina. • Aktivan na ve oksidiranim komponentama. • Moe se koristiti u fazi bistrenja.
BEZ ALERGENA
0,5 kg
5 - 30 g/hL
X-PRO® IDENTITY WHITE Specifini inaktivirani kvasac (LIS) s brzim oslobaanjem mono- proteina, lipida i polisaharida. Smanjuje vegetalne i gorke note, po- boljšava zaokruenost, sortnu i teritorijalnu ekspresiju.
• Preporuuje se i u fazama koje prethode punjenju vina u boce. • Pozitivan uinak na proteinsku i stabilnost tartarata.
BEZ ALERGENA
0,5 kg
X-PRO® IDENTITY RED Specifini inaktivirani kvasac (LIS) s visokim udjelom parijetalnih monoproteina, lipida i polisaharida. Smanjuje vegetalne i gorke note te osjeaj trpkosti.
• Poboljšava osjeaj balansiranosti i punoe. • Odrava izvorni identitet vina i sortni izraz. • Pomae u poboljšanju stabilnosti vina. BEZ
ALERGENA
X-PRO® FINESSE Specifini inaktivirani kvasac (LIS) s brzim otpuštanjem manopro- teina, polisaharida i odmah dostupnih lipida. Pokazuje jasno po- boljšavanje perlage-a i postojanost pjene.
• Moe se koristiti za vrijeme refermentacije ili neposredno na- kon završetka fermentacije.
• Idealan za gazirana i pjenušava vina.
BEZ ALERGENA
N O
V O
S T
0,5 kg
X-PRO® BACTOCLEAN Polikomponentno bistrilo sa stabilizirajuim djelovanjem. Sadri tri sinergijski ujedinjena elementa: inaktivni kvasac, dobiven pro- cesom X-PRO®, kitozan gljivinog podrijetla (Aspergillus niger) i protein iz krumpira za bistrenje vina.
• Smanjuje prisutnost neeljenih mikroorganizama. • Velika stabilizacijska mo. • Mo bistrenja.
BEZ ALERGENA
N O
V O
S T
0,5 kg
X-PRO® VERVE Aktivator fermentacije, 100 % organski, nove koncepcije. Zah- valjujui pravoj koliini amonijskog dušika, mikroelemenata, ste- rola i kofaktora, koje je u mogunosti ponuditi, regulira redoks sustav tako da zadrava izvornu aromu groa.
• Izvrstan za vinifikaciju s niskom razinom sulfita i za proizvo- dnju pjenušaca.
• Idealan za dobivanje vina kod kojih je najvaniji pun sortni izraz i izraen terroir.
• Sprjeava pojavu osjetilnih neugodnosti kako bi se proizvela vina vrijedna divljenja, ona koja poštuju izvornost.
BEZ ALERGENA
N O
V O
S T
0,5 kg
X-PRO® GRAPES Polikomponentni proizvod formuliran zbog opaanja sinergi- jske aktivnosti izmeu inaktivnog kvasca dobivenog postupkom X-PRO® i nekih odreenih kitozana gljivinog podrijetla (Asper- gillus niger).
• Prirodna zaštita redoksa u bijelom i rose moštu. • Stabilizirajue djelovanje. • Idealan za smanjenje upotrebe sulfita.
COMBO APPROACH®: Proizvodi linije X-PRO®
kompatibilni su s proizvodima Ti Premium® SG, Premium® Stab SG i Premium® Limousin SG, proizvodima na bazi tanina, za funkcionalnije prirodno upravljanje redoks sustavom vina.
POGLEDAJ VIDEO
X-PRO® GRAPES Specifian inaktivni kvasac s kitozanom
Nudi novu mogunost djelovanja na mošt. Specifian inaktivni kvasac (LIS) X-PRO® Grapes redefinira intervenci- ju enologa u kromatskoj i aromatskoj zaštiti mošta, odmah u fazi primarne prerade.
X-PRO® Grapes osmišljen je prilikom istraivanja i opaanja sinergije djelovanja inaktivnog kvasca dobive- nog procesom X-PRO® i posebnih kitozana gljivinog podrijetla (Aspergillus niger).
Kako bi se jasno razgraniile karakteritike primjene proizvoda X-PRO® Grapes, usporeen je s proizvodom X-PRO® Protection: provedeni testovi na moštu DOC Verona, od cijelih grozdova, branih u kašete, u vinarija- ma koje su paljive oko dodavanja sulfita* dokazale su da se, s velikom vjerojatnošu, najbolja aktivnost na re- doks (Fig. 3), primjeena za proizvod X-PRO® GRAPES, postie sinergijom aktivnosti dviju komponenata. Tako dolazi do efikasne zaštite polifenola, koja omoguava apsolutnu primjenu i u organskoj proizvodnji (BIO). Vremenska postojanost redoks stabilizacije potvruje se ak i ako se naknadno izvodi flotacija, ne samo sta- tino bistrenje.
*Valjana je primjena za razliite vrste linija i za razliite vinifikacije koje pretpostavljaju auto- matizaciju.
Dodatna poboljšanja u kromatskim koordinatama CIEL*a*b* postignuta primjenom proizvoda X-PRO® GRAPES na bijelom moštu: “Custoza DOC” (lijevo) i na rose moštu: “Bardolino Chiaretto DOC” (desno). Doziranje je uvijek 10 g/hL.
Analitiki parametri mošta Custoza prije statike dekantacije (s dodatkom od 3 g/hL ZIMACLAR® PLUS).
Analitiki parametri mošta Chiaretto prije i poslije flotacije
Primijenjeno odmah nakon prešanja ili u fazama koje prethode alkoholnoj fermentaciji, primijeeno je da X-PRO® Grapes potie bolje bistrenje sa smanjenjem suspendiranih tvari i posljedino mikroorganizama (Tablica 1 i 2); ovaj efekt moe ukazati indirektno na ekspresivnost i ispravnost druge fermentacije.
Postignuta vina odlikuju se istoom/bistrinom, u skladu s tipinom sortnošu i poboljšanjem njihove svjeine.
Prednosti korištenja proizvoda X-PRO® Grapes su: • Zaštita od oksidativnih promjena povezanih s polife-
nolima i aromama. • Omoguava ope poboljšanje u procesu bistrenja,
koristan u smanjenju doziranja tradicionalnih antiok- sidanata.
• Podrava procedure vinifikacije LOW SO2 ili sulfi- te-free.
Vina zaštiena još od faze muljanja proizvodom X-PRO® Grapes pokazuju stabilan redoks, bilo da ga kontroliramo testom sa zrakom ili da se izvode labora- torijska testiranja (na primjer: CieL*a*b).
Vina proizvedena s X-PRO® Grapes istiu se kao ista, ekspresivna na nosu, i karakteristina, na nepcu ugod- no uravnoteena.
MOŠT CUSTOZA - SGRONDO
10 g/hL X-PRO® GRAPES
Šeeri g/L 163.82 169.49
Ukupna kiselost g/L 6.60 6.50
Jabuna kiselina g/L 1.77 1.67
YAN mg/L 107.00 113.00
Turbiditet NTU 198.00 65.00
10 g/hL X-PRO® GRAPES
Šeeri g/L 181.20 186.40
Ukupna kiselost g/L 5.70 5.75
Jabuna kiselina g/L 1.86 1.89
YAN mg/L 77.00 81.00
Turbiditet NTU 172.00 78.00
I
ENZIMI
Granularni enzimi, zahvaljujui svojoj stabilnosti tije- kom vremena, lako se uvaju na sobnoj temperaturi i ne podlijeu promjenama, ak ni nakon otvaranja pakiranja.
Tekui enzimi vrlo su praktini u doziranju.
E N
Z IM
Tekui enzimski pripravak, spreman za upotrebu s visokom pektolitikom aktivnošu. Posebno formuliran za bistrenje mošta flotacijom.
• Smanjuje viskoznost. • Olakšava proces flotacije, razgraujui pektine u polimere optimalne veliine
za brzo stvaranje flokula. • Dozvoljava brzo odvajanje vrstih dijelova, ak i u sluaju vrlo zahtjevnih
mošteva.
• Smanjuje viskoznost. • Olakšava proces flotacije, razgraujui pektine u polimere optimalne veliine
za brzo stvaranje flokula. • Dozvoljava brzo odvajanje vrstih dijelova, ak i u sluaju vrlo zahtjevnih
proizvoda.
• Naroito prikladan u procesima koji podrazumijevaju upotrebu horizontalne centrifuge ili dekantera u obradi ruljano-muljanog groa.
1-25 kg
0,5 - 5 mL/hL mošta 5 - 10 mL/hL sokovi
0,5 - 5 g/hL 5-10 mL/hL
FLOTBEZ ALERGENAK
0,5 kg
optimalne veliine za brzo stvaranje flokula. • Dozvoljava brzo odvajanje vrstih dijelova, ak i u sluaju vrlo
zahtjevnih proizvoda.
COMBO APPROACH®
FLOTTOZIMA® PLUS
Granularni enzimski pripravak s visokom pektolitikom aktivnošu, za bistrenje bijelog mošta i mladih vina.
• Smanjuje viskoznost. • Ubrzava odvajanje krutih komponenti mošta, ak i u sluaju vrlo zahtjevnih
mošteva, stvarajui kompaktniji talog. • Poveava randman bistrenja. • Znaajno poboljšava filtrabilnost.
Tekui enzimski pripravak s visokom pektolitikom aktivnošu, specifian za flotaciju.
• Smanjuje viskoznost. • Olakšava proces flotacije, razgraujui pektine u polimere optimalne veliine
za brzo stvaranje flokula.
Visoko aktivan granularni enzimski pripravak,za bistrenje bijelog mošta i mladih vina sa niskim pH-vrijednostima.
• Razvijen kako bi poboljšao bistrenje mošta i filtrabilnost proizvoda u svim faza- ma vinifikacije i kako bi se poveao randman prilikom prešanja.
• Dizajniran za upotrebu na moštu ranih berbi, na moštu za baze za pjenušac ili na moštu koji kao karakteristiku ima nisku pH razinu.
0,1 - 0,5 kg
1 - 3 g/hL
ZIMACLAR® PLUS Granularni enzimski pripravak s visokom pektolitikom akti- vnošu, optimalan za mošt koji se teško bistri. Razvijen za po- spješivanje procesa bistrenja, ubrzava odvajanje i naknadnu eli-…