var°cella-zona zoster - ?cella...  zona (herpes zoster) •varicella zoster...

Download VAR°CELLA-ZONA ZOSTER - ?CELLA...  ZONA (HERPES ZOSTER) •Varicella zoster vir¼s¼n¼n dorsal

Post on 18-Dec-2018

224 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

VARCELLA-ZONA ZOSTER

Dr. Leman Karaaa

anlurfa Mehmet Akif nan EAH

10.04.2015

OLGU

Yirmi drt yanda 39 haftalk gebe

Bebek hareketlerinde azalma yaknmasyla hastaneye bavuruyor

Muayenede hastann vcudunda kantl, vezikler lezyonlar izleniyor.

Dkntler; evresi eritematz, kk, yuvarlak ve yaygn vezikler karakterde idi.

Karakteristik lezyonlar nedeniyle suiei tans konularak asiklovir 5x800 mg balanyor.

Alnan anamnezden hastann dkntlerinin hastane bavurusundan yaklak 12 saat nce balad reniliyor.

evresinde dkntleri olan herhangi bir kiiyle temas yok(?)

Takibinin 3. gnnde amniyotik membran spontan alan ve koyu mekonyumlu izlenen, NSTde variabilite kayb olan hasta fetal distres tansyla sezaryene alnyor.

1. dk. APGAR skoru 8; 5. dk. APGAR skoru 9 olan 2870 g fets dourtuluyor.

Postoperatif dnemde antiviral tedavisi devam eden ve suiei pnmonisi izlenmeyen hasta postoperatif 3.gnde taburcu ediliyor.

Yenidoan, postpartum dnemde ocuk hastalklar kliniinin nerisiyle youn bakm nitesine alnarak gerekli medikal tedaviye balanyor.

On drt gn boyunca takip edilen yenidoanda herhangi bir patoloji tespit edilmiyor.

YD kontollere gelmek zere taburcu ediliyor. YDnn poliklinik takipleri 30. gne kadar, annenin

poliklinik takibi postpartum 10. gne kadar srdrlyor.

Anormal herhangi bir bulgu izlenmiyor.

Gebelikte suiei enfeksiyonu insidans 0.73/1.000 tr

ntrauterin gelime gerilii, dk doum arl ve preterm douma neden olabilir .

Gebelikte transplasental gei oran % 25-50tr.

Postnatal dnemde anne-bebek arasnda hava yoluyla bula ne kmaktadr.

Varicella (Suiei) ve Zona (Herpes zoster)

Ayn evde yaama. %90 bular

Geici veya ksa temas%18 bular

Dknt kmadan 2 gn nce ile kurutlanma olana kadar bulatrc

Konjenital varicella sendromu, maternal varicella pnmonisi ve neonatal varicella yksek mortalite ve morbiditeyle seyreden durumlardr.

Gebeliin ilk 20 haftas ierisinde geirilen suiei enfeksiyonuna bal konjenital varisella sendromu insidans % 0.91 iken, 28 hafta sonrasnda sendrom izlenmemitir

Konjenital varisella sendromunda; -Cilt lezyonlar % 70 -Ekstremite hipoplazisi % 46-72 -Kortikal atrofi, mikrosefali, mental reterdasyon gibi sinir sistemi anomalileri % 48-62 -Mikroftalmi, katarakt, korioretinit gibi gz anomalileri % 44-52 - Kas hipoplazisi, gastrointestinal, genitoriner ve kardiovaskler sistem anomalileri ile gelime gerilii % 7-24

Konjenital varisella sendromu en ok 8.-20. gebelik haftalar arasnda oluur.

20-28. gebelik haftalar arasnda geirilen enfeksiyonlarda konjenital varisella sendromu izlenmi ancak 28 hafta sonrasnda rapor edilmemitir.

Suiei geiren gebelerin %10-20sinde maternal pnmoni geliir.

Mekanik ventilatr gereksinimi olan ar olgularda mortalite %3-14tr.

Pnmoni riski gestasyonel yala artar.

1. ve 2. trimestre de %2 orannda varicella embriyopatisi geliebilir

Doumdan nceki 5 gn ierisinde geirilen enfeksiyonlarda %20-60 neonatal enfeksiyon riski vardr

Herpes zoster (Zona) enfeksiyonu fetus asndan risk tamaz

Prenatal tan nerilir mi?

Prenatal tan iin invazif giriimlere gerek yok

Detayl US ile anomaliler taranabilir

Varicella infeksiyonunun prenatal tansnda yeterli deneyim yoktur

Gebeliin sonlandrlmasna gerek yoktur

Varicella-zoster ile temas etmi gebe

IgG pozitif..ncen geirmi

IgG negatif... Duyarl birey

VarZIG (24-72 saat) en ge 96 saate kadar

Maternal suiei

Birinci ve kinci trimester

Konjenital infeksiyon riskinin %2 den az olduu aileye bildirilir

Anne varicella pnmonisi ynnden takip edilir

Aktif lezyonlarn varlnda ksa sreli asiklovir verilebilir

Prenatal tan yaplabilir

Amniyosentez mayiinden PCR, kordon kanndan IgM baklr

US ile seri takip yaplr

Maternal suiei

3. trimester

Douma 5-12 gn varsa

. Hasta gzlenir

. Asiklovir tedavisi verilebilir

Douma 4 gn var veya doumdan 2 gn sonra ise;

. Yenidoana VarZIG verilir

. Yeni doan ve anne izole edilir

ZONA (HERPES ZOSTER)

Varicella zoster virsnn dorsal kk gangliyonlarnda ve baz kafa iftlerinde latent kalarak oluturduu klinik bir tablodur.

HZ RSK

VZV seropozitif kiilerde;

20-50 ya aras 2.5/1000

50-60 ya iin 5/1000

>65 ya iin 10/1000

HZ RSK

mmunsupresyon

Stress

Major depresyon

artar.

PRODROM

Ba ars

Fotofobi

Keyifsizlik

Dkntden gnler nce dermatomal ar ve kant

KLNK

Genellikle tek tarafl bir veya birbirine komu birden fazla dermatomal tutulum

Vezikler lezyonlar

Nevralji

Dkntden 2-4 gn nce tutulan segmentte ar ve parestezi

DKNT

Krmz

Vezikler

Unilateral

Dermatomal

Genellikle T3-L4 aras tutulum

Dkntler temasla ok bulacdr

DERMATOMLAR

OFTALMK ZONA

Trigeminal sinirin oftalmik daln tutarsa oftalmik zona geliir.

Sklkla ar sekellere neden olur

Burun kenarn tutan lezyonlar korneal lezyonlarn habercisidir.

Keratit

ridosiklit

Sekonder glokom

Nroparalitik keratit

Trigeminal sinirin maxiller ve mandibuler tutulumu daha az grlr.

Damak, tonsiller fossa, az taban, dilde, az ii lezyonlar olur.

Fasyal sinir tutlumu ile Ramsay Hunt sendromu oluur:Bu tabloda d kulak yolunda ar, vezikller, dilin 2/3 n blmnde tad alma kayb ve ipsilateral fasiyal paralizi geliir.

YLEME

Sklkla 2-4 haftada skar / pigment deiiklikleri ile iyileme olur.

Ar dkntler iyileirken geriler.

Bazen aylar hatta yllar sren kronik arlar kalabilir.

Postherpetik nevralji sktr (>50 ya hastalarda %50 geliir).

KOMPLKASYONLAR

Deri enfeksiyonlar

Gz komplikasyonlar (iridosiklit,sekonder glokom,optik nrit v.s)

Nrolojik komplikasyonlar (PHN, aseptik menenjit, meningoensefalit, transvers myelit, asendan myelit, periferik sinir paralizisi)

TANI

Klinik

Laboratuvar:

-Virsn izolasyonu

-PCR/Direk immunfloresan

-ELISA

TEDAV

Asiklovir (5x800 mg/gn, po, ya da ar olgularda 5-10 mg/kg/8 saatte bir iv, 5-7 gn)

Famsiklovir (3x500 mg/gn, 7-10 gn)

Valasiklovir (3x1 gr/gn, 7-10 gn)

Foskarnet (180 mg/kg/gn, gnde 2-3 kez)

TEDAV

Dkntler ktktan sonraki 24 saat iinde verilirse en etkili olur.

Tedavinin lezyonlar ktktan 48-72 saat iinde balanmas gerekir.

KORUNMA

VZV as(tekli a- KKK suiei a kombinasyonu as)

VZV immunglobulini

zolasyon nlemleri

AI

A sonras serokonversiyon gelime oran %90-100

Temas sonras a koruyuculuu %70-90

Rutin alama 12-18 aylk ocuklarda tek doz nerilir.

13 yana kadar tek doz

>13 ya 4-8 hafta arayla 2 doz

Kombine a(KKK ve su iei) sadece 12 ay-12 ya aras yaplr

Varicella Zoster Immunglobulin(VZIG)

Temastan sonra 96 saat iinde verilirse su ieini nleyebilir/etkisini azaltabilir.

Temas sonras VZIG endikasyonlar

Bakl basklanm kiiler

Doumdan 5 gn nce ve 48 saat sonra suiei geiren annenin bebeine

Postanatal temas olan prematr bebek

Gebe kadnlar

Duyarl erikinler

VZIG 125-625 nite ieren ielerde bulunur.

10 kilo iin 125 nite olarak hesaplanr, en fazla 625 nite verilir.

Temas sonras profilaksi

A nerilir

Temas sonras 3 gn iinde a yaplrsa etkinlik %70-100dr.

Canl a olduundan gebelikte kontendikedir

zolasyon nlemleri

Standart nlemler, temas ve solunum izolasyonu uygulanmaldr.

Recommended

View more >