vapaaehtoistoiminnan kehittأ¤minen palvelumuotoilun ... mitأ¤ on palvelumuotoilu?...

Download Vapaaehtoistoiminnan kehittأ¤minen palvelumuotoilun ... Mitأ¤ on palvelumuotoilu? Palvelumuotoilu on

Post on 23-Jun-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • +

  Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen palvelumuotoilun

  menetelmiä hyödyntäen

  Saara Jäämies

 • + Kuka olen?

  • Palveluiden asiakaskeskeinen kehittäminen, palvelumuotoilu /

  Laurea YAMK (kesken)

  • Vapaaehtois- ja kansalaistoiminnan kehittäjä • Vapaaehtoistyön koordinaattorin tehtävät 2008 alkaen

  • Vapaaehtoistoiminnan johtamisen prosessien suunnittelu

  • Helsingin vapaaehtoistyön keskuksen projektisuunnittelu

  • Vapaaehtoistoiminnan selvitys Helsingin kaupungilla 2016

  • Satojen vapaaehtoisten haastattelut ym.

  • JET Vapaaehtoistoiminnan johtaminen 2014, Omnia

  • Sosionomi (amk) 2005, Stadia

  • Verkostomainen työote, verkostojen vetäminen

  • Helsingin Valikko-verkoston pj. (vapaaehtoinen)

  • Erilaisessa yhdistystoiminnassa mukana v.2000->

  • Vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin kehittämiseen liittyvät opintomatkat

  mm. Kanada, Yhdysvallat, Ruotsi

 • +

  Mistä seuraavaksi puhumme…

   Vapaaehtoistoiminnan johtamisesta

   Tulevaisuuden ennakoinnista

   Palvelumuotoilusta

   Miten palvelumuotoilun menetelmiä voisi hyödyntää

  vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen

 • + Vapaaehtoistoiminnan johtaminen

  Vapaaehtoistoiminnan johtaminen on prosessi, jossa asetetaan tavoitteet, suunnitellaan toiminta, innostetaan ja motivoidaan mukana olevia vapaaehtoisia sekä johdetaan ja koordinoidaan toimintaa arjessa. Myös vapaaehtoistoiminnan markkinointi ja positiivisen imagon ylläpitäminen ovat vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin tärkeimpiä tehtäviä.

  Oman organisaation, organisaatiokulttuurin ja toimintatapojen tuntemus sekä toiminnan vision ja tavoitteiden sisäistäminen ja ymmärtäminen edesauttavat valtavasti hyvää ja onnistunutta vapaaehtoistyön johtamista.

  Toimiva ja rakentava vuorovaikutus sekä toimintatavat, jossa on tilaa annettu myös vapaaehtoisten äänelle kuulua ja on luotu aitoa vaikuttamisen mahdollisuuksia luo rakenteet luottamukselliselle ja avoimelle vapaaehtoistyölle.

  Kun vapaaehtoistoiminta on laadukkaasti johdettu tukee se myös osaltaan hyvin vahvasti vapaaehtoisten motivaatiota ja jaksamista. Kun vapaaehtoiset voivat keskittyä tekemään omaa heille sopivaa ja ehkä jopa räätälöityä tehtäväänsä on johtamisessa onnistuttu. Johtamisen tärkein tehtävä on luoda puitteet ja mahdollisuudet.

 • Sisäinen motivaatio

  Vapaaeh- toisuus

  Perehdytys

  Toiminnan organisointi

  ja johtaminen

  Palaute, kehittämi-

  nen, uudistumin

  en,

  -Mikä motivoi?

  - Arvot

  - Mielekkyys

  - Tehtävän sopivuus

  eli ns. “fit” , tehtävä

  on sopiva ja

  mieleinen, tehtävä

  on selkeä

  -Ajankäyttö sopii

  omaan tilanteeseen

  - Hyvä perehdytys

  -VET koordinointi on

  muutakin kuin

  motivointia

  - Yhteisen vision

  kannattelu

  -Prosessit kunnossa

  - Pitää muistaa johtaa

  sekä ihmisiä että asioita

  -Sitoutuminen

  -Omistajuuden

  tunne

  - Motivaatio

  - Henkilökunnan ja vapaaehtoisten tai

  luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten

  suhteet ovat hyvät ja lämpimät

  - Mahdollisuus antaa palautetta,

  vaikuttaa ja olla osana kehittämässä

 • + Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus?

   Ikääntyvä Suomi , digitalisaatio, robotisaatio, kaupungistuminen, työn murros, ja muut megatrendit

   Osallistumisen trendit muuttuu ja on murroksessa, valinnat, yksilöllisyys korostuu, toisaalta vahva yhteisöllisyys

   Sosiaalinen media, joukkoistaminen, epämuodolliset ryhmät ja ryhmittymät, nopea suunnittelu ja action ym.,

   Alustatalous, jakamistalous (kestävän kehityksen megatrendi)

   Sitoutuminen “hyvän” tekemiseen, ei enää niin usein organisaatioon tai tiettyyn tehtävään

   Pitkä sitoutuminen vs. sitoutumattomuus,

   Vapaaehtoispito vs. pop up-ymmärrys,

   Resilienssi vs. pysyvyys

   Kokemuksellisuus korostuu (asiakaskokemus), saumaton palveluketju

 • Aika

  Trendi

  Ennakointi,

  proaktiivisuus

  ”On time” Reagointi

  Reagointi

  Trendit ja megatrendit

 • ”Vesiputousmalli”

 • ”Fail fast and often”

 • + Mitä on palvelumuotoilu?

   Palvelumuotoilu on monitieteinen lähestymistapa palveluiden (ja prosessien) kehittämiseen

   Palvelumuotoilijan tehtävä on antaa muodonanto palveluketjun kontaktipisteille, konsepteille tai tuotteille.

   Muotoilu tuo kehittämiseen työkaluja

   Muoto= visuaalinen, ymmärrettävä.

   Palvelumuotoilija on prosessissa ” inhimillisyyden äänitorvi”

   Palvelumuotoilussa keskeistä on asiakaskeskeisyys, empatia ja asiakasymmärrys.

   Palvelumuotoilun avulla voidaan tuoda näkyväksi ja kehittää jokaista prosessin tai palvelun osaa ja saattaa osalliseksi kaikki asianosaiset, verkostot ja tietenkin asiakkaat itse.

   Palvelumuotoilun prosesseissa palvelumuotoilija luo käyttäjänäkökulmasta uuden elämyksellisen palveluprosessin (asiakaskokemus).

 • Palvelunmuotoilun

  prosesseja

 • +Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen palvelumuotoilun

  menetelmiä hyödyntäen

 • + Milloin se voisi olla tarpeen?

   Haaste, ongelma, ”wicked problem”

   Huomattu asiakastyytymättömyys

   Vapaaehtoisilta saatu palaute

   Taloudellinen syy

   Innovaationälkä, skenaariot, prototyypit

   Kehittäminen yleisesti

   Hanketyössä

   Palvelukulttuurinmuutoksissa

   Kokeilukulttuuri, ketterä kehittäminen

 • + Mihin vapaaehtoistoiminnan

  kehittämisessä?

   Kontaktipisteet ja palvelupolkujen visualisointi

   Prosessit

   Koordinaattorien työkalujen kehittäminen

   Yhteiskehittäminen yhdessä asiakkaiden ja vapaaehtoisten

  kanssa

   Muotoiluluotaimet kertomaan kohtaamisista (esim. asiakas ja

  vapaaehtoinen)

   Visualisointi

 • + Hyvä muistaa:

   Yhden vapaaehtoisen saama palvelu omalla

  vapaaehtoistoiminnan polulla ei ole koskaan sama kuin

  toisen asiakkaan saama palvelu

   Subjektiivinen asiakaskokemus

   Palvelupolku

   Palvelu ei ole konkreettista vaan monista asioista ja toiminnoista

  koostuva prosessi

   Yhteiskehittäminen ei tarkoita vain mukaan kutsumista

  ”muodonvuoksi”

   Todellinen yhteys palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja

  päätöksentekoon

   Tavoitteena on loistava asiakaskokemus saumattoman

  palveluketjun kautta

   Palveluketju koskettaa koko organisaatiota!

 • H E

  N K

  IL Ö

  Kuka hän on? Ikä? Ammatti?

 • Odotukset, toiveet, mitä saavuttaaa,

  mikä on hänen edukseen… (Gain)

  Kipupisteet, pelot, turhautumat,

  haasteet, mikä jää saavuttamatta

  (Pain)

 • Uusien tehtävien yhteiskehittäminen

 • ”Haluan

  vapaaehtoi

  seksi”

  ”F ro

  n t

  of fi

  ce ”

  ”B a ck

  o ff

  ic e”

  Näkyvyysraja

  Vuorovaikutus

  ”Vapaaehtoisen polku”

  Ennen Aktiivinen Jälkeen A ik

  a

  Syntyy kiinnostus

  lähteä

  vapaaehtoiseksi

  Näkyvä mainos tai

  sivu, jossa

  kerrotaan

  mobiilisovel-

  luksesta

  Toimijoiden yhteistyö-

  verkosto ja

  resurssikeskus, yhteiset

  toimintamallit ja

  kumppanuudet

  Toimijoiden yhteistyö-

  verkosto ja

  resurssikeskus, yhteiset

  toimintamallit ja

  kumppanuudet

 • ”F ro

  n t

  of fi

  ce ”

  ”B a ck

  o ff

  ic e”

  Näkyvyysraja

  Vuorovaikutus

  ”Vapaaehtoisen polku”

  Ennen Aktiivinen Jälkeen A ik

  a

 • +

  KIITOS!

  Kysymyksiä?

Recommended

View more >