vaka sunumu - kanser.orgkanser.org/saglik/upload/5_ttok/metastatik_kolorektal_kanserde... · hikaye...

of 17 /17
Metastatik kolorektal kanserde agresif sitoredüktif cerrahi ve HIPEC Vaka sunumu Dr. Faysal Dane Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı TTOK 2014

Upload: vudang

Post on 05-Mar-2019

228 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Vaka sunumu - kanser.orgkanser.org/saglik/upload/5_TTOK/Metastatik_Kolorektal_Kanserde... · Hikaye • 08.12.2011 Perforasyon şüphesi ile diagnostik laparoskopi –Sağ kolonda

Metastatik kolorektal kanserde agresif sitoredüktif cerrahi ve HIPEC

Vaka sunumu

Dr. Faysal Dane

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

TTOK 2014

Page 2: Vaka sunumu - kanser.orgkanser.org/saglik/upload/5_TTOK/Metastatik_Kolorektal_Kanserde... · Hikaye • 08.12.2011 Perforasyon şüphesi ile diagnostik laparoskopi –Sağ kolonda

Hikaye

• Hastanın özelliği: Marmara Üniversitesinde HIPEC yapılan ilk CRC hastası

• MY, 24 y, E

• KASIM 2011: Sorunları olmayan sağ sağlıklı.

• ARALIK 2011: Birkaç günlük karın ağrısı şikayeti ilaçlara cevap vermeyince dış merkezde değerlendirilmiş.

Page 3: Vaka sunumu - kanser.orgkanser.org/saglik/upload/5_TTOK/Metastatik_Kolorektal_Kanserde... · Hikaye • 08.12.2011 Perforasyon şüphesi ile diagnostik laparoskopi –Sağ kolonda

Hikaye

• 08.12.2011 Perforasyon şüphesi ile diagnostik

laparoskopi

– Sağ kolonda kitle+peritonitis karsinomatoza bulgularısağ

hemikolektomiadenokarsinom.

• Özgeçmiş: HBV taşıyıcısı

• Soygeçmiş: malignite yok.

• İlaç: lamivudin

• Sigara: 8 paket yıl

• Alkol: yok

Page 4: Vaka sunumu - kanser.orgkanser.org/saglik/upload/5_TTOK/Metastatik_Kolorektal_Kanserde... · Hikaye • 08.12.2011 Perforasyon şüphesi ile diagnostik laparoskopi –Sağ kolonda

1. PA-AC grafisi, Biyokimyasal tetkikler, tümör

belirteçleri

2. 1 + batın BT

3. 1 + toraks/batın BT

4. 1 + PET-BT.

5. Diğer (yorumlar)

SORU – I

Ne yapmalı?

Page 5: Vaka sunumu - kanser.orgkanser.org/saglik/upload/5_TTOK/Metastatik_Kolorektal_Kanserde... · Hikaye • 08.12.2011 Perforasyon şüphesi ile diagnostik laparoskopi –Sağ kolonda

• Hemogram, BFT, transaminazlar: Normal.

• CEA: 25

• Ca19-9: normal

• Batın USG : Karaciğerde metastaz şüpheli lezyonlar.

• AC-PA grafisi: Normal

• PET-BT( 28.12.2011): KC sol lobda büyüğü 3 cm olan 2

tane met, batın içinde çok sayıda peritoneal implant,

minör pelviste büyüğü 25 mm multipl lezyon.

Hikaye

Page 6: Vaka sunumu - kanser.orgkanser.org/saglik/upload/5_TTOK/Metastatik_Kolorektal_Kanserde... · Hikaye • 08.12.2011 Perforasyon şüphesi ile diagnostik laparoskopi –Sağ kolonda

1. KRAS’tan bağımsızCerrahinin üzerinden 1 ay geçince sistemik KT+bevacizumab

2. K-RAS wild tip ise sistemik KT+cetuximab

3. Kc metastazektomi+sitoredüktif cerrahi+HIPEC tedavisi sistemik tedavi

4. Önce sistemik tedavi cevap verirse Kc metastazektomi+sitoredüktif cerrahi+HIPEC

5. Diğer (yorum yapınız)

SORU – II

Ne yapmalı?

Page 7: Vaka sunumu - kanser.orgkanser.org/saglik/upload/5_TTOK/Metastatik_Kolorektal_Kanserde... · Hikaye • 08.12.2011 Perforasyon şüphesi ile diagnostik laparoskopi –Sağ kolonda

• 25.01.2012-17.04.2012 tarihleri arasında: x7

siklus FOLFOXIRI + bevasizumab.

• Yanıt – PR

Hikaye

Page 8: Vaka sunumu - kanser.orgkanser.org/saglik/upload/5_TTOK/Metastatik_Kolorektal_Kanserde... · Hikaye • 08.12.2011 Perforasyon şüphesi ile diagnostik laparoskopi –Sağ kolonda

1. Aynı tedaviye devam ederim.

2. Başka sistemik tedaviye geçerim.

3. Sitoredüktif tedavi+HIPEC düşünürüm.

• Hasta HIPEC tedavisi için yönlendirildi.

SORU – III

Ne yapmalı?

Page 9: Vaka sunumu - kanser.orgkanser.org/saglik/upload/5_TTOK/Metastatik_Kolorektal_Kanserde... · Hikaye • 08.12.2011 Perforasyon şüphesi ile diagnostik laparoskopi –Sağ kolonda

• 12.06.12 – KC sol lateral segmentektomi + LAR +

sitoredüktif cerrahi + diyafram eksizyonu + hipertermik

kemoterapi yapıldı.

• Patoloji : müsinöz adenokarsinom. KC’de karsinom (+).

1/11 perikolik lenf nodu pozitif. Sol ve sağ diyafram

eksizyonlarında karsinom (+), omentum (+).

pT4aN1aM1b2.

HIPEC

Page 10: Vaka sunumu - kanser.orgkanser.org/saglik/upload/5_TTOK/Metastatik_Kolorektal_Kanserde... · Hikaye • 08.12.2011 Perforasyon şüphesi ile diagnostik laparoskopi –Sağ kolonda

• Postop 4. günde kreatinin yüksekliği + ateş

• Batın içi apseye ikincil Sepsis + eşlik eden

ABY

• Uygun ATB (toplam 20 gün) + sıvı tedavisi ile

düzelme

• Hasta bu komplikasyonlar nedeniyle ancak 2 ay

sonra sistemik tedavi alabilecek PS’ye ulaştı.

Postop İzlem

Page 11: Vaka sunumu - kanser.orgkanser.org/saglik/upload/5_TTOK/Metastatik_Kolorektal_Kanserde... · Hikaye • 08.12.2011 Perforasyon şüphesi ile diagnostik laparoskopi –Sağ kolonda

1. Preop KT’den çok iyi yanıt alınmadığı gerekçesiyle

postop sistemik KT vermem, progresyona kadar

izlerim.

2. Preop KT’den çok iyi yanıt alınmadığı gerekçesiyle

farklı sistemik tedaviyle devam ederim.

3. Preop verilen sistemik tedaviye radyolojik yanıt olması

nedeniyle devam ederim.

SORU – IV

Ne yapmalı?

Page 12: Vaka sunumu - kanser.orgkanser.org/saglik/upload/5_TTOK/Metastatik_Kolorektal_Kanserde... · Hikaye • 08.12.2011 Perforasyon şüphesi ile diagnostik laparoskopi –Sağ kolonda

• FOLFIRI + cetux 4 ay tedavi takip

• 04.2013 progrese sistemik tedaviler

aldı şu an terminal (27. ayında)

Post-op İzlem

Page 13: Vaka sunumu - kanser.orgkanser.org/saglik/upload/5_TTOK/Metastatik_Kolorektal_Kanserde... · Hikaye • 08.12.2011 Perforasyon şüphesi ile diagnostik laparoskopi –Sağ kolonda

• 02.1998 – 08.2001; 105 hasta randomize edildi.

• Standart tx (5FU/LV) +/- palyatif cerrahi vs HIPEC ile agresif sitoredüksiyon içeren deneysel tedavi + aynı sistemik KT.

• Primer sonlanım: genel sağkalım

• Medyan izlem 21.6 ay.

• Medyan OS: 12.6 vs 22.3 ay (P:0.032).

• Tedavi ilişkili mortalite: %8.

• En sık komplikasyonlar: barsak kaçağı.

Page 14: Vaka sunumu - kanser.orgkanser.org/saglik/upload/5_TTOK/Metastatik_Kolorektal_Kanserde... · Hikaye • 08.12.2011 Perforasyon şüphesi ile diagnostik laparoskopi –Sağ kolonda
Page 15: Vaka sunumu - kanser.orgkanser.org/saglik/upload/5_TTOK/Metastatik_Kolorektal_Kanserde... · Hikaye • 08.12.2011 Perforasyon şüphesi ile diagnostik laparoskopi –Sağ kolonda

• Retrospektif veriler + 2 randomize

çalışmanın kombine analizi sitoredüktif

cerrahi + HIPEC+FUFA > FUFA

• Modern sitotoksikler > FUFA

• sitoredüktif cerrahi + HIPEC+KT > Hedef

ajan + modern sitotoksikler ?????

YORUM

Page 16: Vaka sunumu - kanser.orgkanser.org/saglik/upload/5_TTOK/Metastatik_Kolorektal_Kanserde... · Hikaye • 08.12.2011 Perforasyon şüphesi ile diagnostik laparoskopi –Sağ kolonda

• Metastatik kolorektal kanserde HIPEC

tedavisi standart değildir.

• Genç, PS:0-1, sadece peritoneal hastalığı

olan hastalarda veya + rezektable organ

metastazlı, seçilmiş hasta grubunda

HIPEC uygulanabilir.

SONUÇ

Page 17: Vaka sunumu - kanser.orgkanser.org/saglik/upload/5_TTOK/Metastatik_Kolorektal_Kanserde... · Hikaye • 08.12.2011 Perforasyon şüphesi ile diagnostik laparoskopi –Sağ kolonda

ilginiz için

TEŞEKKÜR EDERİM….