vaardige vingers - abwscheiding van opmaak en inhoud, directe opmaak versus het gebruik van...

of 24 /24
Vaardige Vingers Akademie voor bureauwetenschappen vzw Driemaandelijks tijdschrift voor leerkrachten burotica en informatica NUMMER 138 maart 2008 www.abw.be

Author: others

Post on 26-Aug-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Akademie voor Bureauwetenschappen vzw

  Vaardige Vingers | nummer 138

  1 Vaardige Vingers

  Vaardige Vingers Akademie voor bureauwetenschappen vzw

  Driemaandelijks tijdschrift voor leerkrachten burotica en informatica

  NUMMER 138 maart 2008

  www.abw.be

 • Akademie voor Bureauwetenschappen vzw

  Vaardige Vingers | nummer 138

  2 Vaardige Vingers

  n um m e r 1 3 8

  Inhoud Inhoud ............................................................................................................................................ 2

  Woord vooraf ................................................................................................................................. 3

  Helvetica is jarig ............................................................................................................................ 4

  Word essentials ............................................................................................................................. 6

  ABW-klaviervaardigheid 2008 ook voor u! ................................................................................. 12

  Word resetten .............................................................................................................................. 14

  Voorwaardelijke opmaak ............................................................................................................ 15

  INTERSTENO-Board meets in Belgium ......................................................................................... 17

  ABW-nascholing Joomla! .............................................................................................................. 17

  Wooorden op –loog (oplossing) .................................................................................................. 18

  Curriculum Vitae .......................................................................................................................... 19

  Ni Hao .......................................................................................................................................... 22

  Woorden op –loog (opgave) ........................................................................................................ 24

  VAARDIGE VINGERS is een uitgave van de Akademie voor Bureauwetenschappen vzw

  40e jaargang • nr. 138 • maart 2008

  Abonnement en lidgeld

  Tijdschrift ............................................. € 17,00

  Tijdschrift + floppykrant op internet .... € 28,00

  Tijdschrift + floppykrant op cd-rom ..... € 34,00

  storten of overschrijven op PRK 000-0998659-44

  van de ABW te Hoegaarden.

  Redactieleden Agnes Coeckelberghs

  Danny Devriendt

  Olivier Levrau

  Verleenden hun medewerking

  Martine Bodard

  Etienne D‟Haeseleer

  Akademie voor Bureauwetenschappen vzw Stationsstraat 6 – BE-3320 Hoegaarden

  e-mail penningmeester Agnes

  Coeckelberghs: [email protected]

  email voorzitter Danny Devriendt:

  [email protected]

  De Akademie voor Bureauwetenschappen vzw

  werd in 1972 opgericht als pluralistische ver-

  eniging voor leerkrachten burotica door wijlen

  erevoorzitter Jos Jossart.

  Ieder auteur is verantwoordelijk voor zijn inge-

  zonden artikel.

  Het opnemen van een artikel in ons tijdschrift

  sluit niet in dat de redactie of het bestuur zich

  akkoord verklaart met de inhoud.

 • Akademie voor Bureauwetenschappen vzw

  Vaardige Vingers | nummer 138

  3 Vaardige Vingers

  He t b es t uu r

  Woord vooraf

  Dag lezer

  Aan diegenen die dit nummer uit eerste hand op onze studiedag van 15 maart ontvangen: welkom.

  Voor het eerst richten we onze studiedag samen met het REN in. Naast onze studiedag richten we

  in de lente nog enkele nascholingsavonden in. Een nascholing Joomla! kondigen we in dit

  nummer aan. Daarnaast komen zeker nog enkele specifieke thema‟s rond Word 2007.

  We beginnen dit nummer met een jarige, al zijn we iets te laat: Helvetica heeft Abraham gezien.

  Met Word essentials bezinnen we ons verder heel praktisch rond wat essentiële leerstof is in elke

  Word-opleiding.

  Naar jaarlijkse traditie loopt ook in 2008 de ABW-klaviervaardigheidtest op het Internet. U kunt

  gratis klaviervaardigheid trainen en die tegen een bescheiden vergoeding in een certificaat laten

  vastleggen.

  Verder nog bijdragen rond Word resetten, voorwaardelijke opmaak in Excel, de Intersteno Board

  meeting in België, woorden op –loog, beoordeling van een curriculum vitae en Chinees voor

  beginners. Dit laatste staat zeker in verband met het komende INTERSTENO-congres 2009 in

  Beijing waar we u nu al voor uitnodigen.

  Onze penningmeester laat weten dat een aantal leden hun bijdrage voor 2008 nog niet regelden.

  Een vergetelheid wellicht. We herinneren nog even onze tarieven die we ook dit jaar

  onveranderd bescheiden houden:

  Bedrag Lidmaatschap

  € 17,00 Lidmaatschap + Vaardige Vingers

  € 28,00 Lidmaatschap + Vaardige Vingers + floppykrant via het Internet

  € 34,00 Lidmaatschap + Vaardige Vingers + floppykrant thuisgestuurd op cd-rom

  U kunt uw bijdrage meteen overmaken op onze rekening nummer 000-0998659-44 met eventuele

  vermelding van de naam waarmee u bij ons reeds geregistreerd bent. Hebt u uw lidnummer bij

  de hand, vermeld het dan. Meteen doen, waarvoor dank.

  Nog even herhalen dat medewerkers in het ABW-bestuur nooit vergoed worden voor hun werk.

  De weinige middelen gebruiken we voor de werking van de ABW en voor financiële steun aan

  onze deelnemers aan (wereld)kampioenschappen klaviervaardigheid en tekstverwerking.

  Met vriendelijke groeten

  namens het bestuur

  Danny Devriendt

  Voorzitter

  Lidgeld 2008 nog niet geregeld?

  Maak het vandaag nog over op onze rekening 000-0998659-44.

  Met dank!

 • Akademie voor Bureauwetenschappen vzw

  Vaardige Vingers | nummer 138

  4 Vaardige Vingers

  We komen iets te laat met onze felicitaties, want het

  lettertype Helvetica vierde in 2007 al haar 50e verjaar-

  dag. Toch is het wel de moeite om even stil te staan bij

  het zeer succesvolle en vaak gebruikte Helvetica.

  Een ruim assortiment lettertypes vinden we vanzelfspre-

  kend, maar dat is het niet. We besteden te weinig

  aandacht aan de functionele keuze van lettertypes en aan het vakmanschap van

  de letterontwerper.

  Op vrijdag 29 februari organiseerde de Arteveldehogeschool haar jaarlijkse

  character day, een dag waar letters centraal staan. Dit keer kon aandacht voor

  de jarige Helvetica niet ontbreken!

  Helvetica is zo populair, dat er zelfs een documentaire film over bestaat. Zie

  www.helveticafilm.com.

  Hip, hip, hoera Da n n y D e v r i e n d t

  Helvetica is jarig!

  Helvetica werd in 1957 ontworpen door Max Miedinger, geïnspireerd door het lettertype

  Akzidenz Grotesk. Het kreeg aanvankelijk Neue Haas Grotesk als naam. Niet direct een naam om

  internationaal mee door te breken, en dat beseften de makers. In 1960 veranderde het lettertype van naam in Helvetica, de Latijnse naam voor Zwitserland. De Haas letterzetterij was in

  Münchenstein, Zwitserland gevestigd. Later ging Haas over in Linotype.

  Er werd heel veel publiciteit voor het lettertype gemaakt en Helvetica kon mee profiteren van het

  succes van Zwitsers design begin de jaren 60.

  Helvetica kan als een neutraal lettertype beschouwd worden met duidelijke, natuurlijke vormen.

  Het is niet onderhevig aan mode en heeft serieux. Het kan voor alles en nog wat gebruikt worden

  en je kon er weinig fout mee doen. Duizenden grote bedrijven als Zanussi, Orange, Lufthansa,

  Hoover, Tupperware, Evian, American Airlines, Toyota, BASF, Bayer, BMW… gebruiken Helvetica

  in hun corporate identity. Maar ook bij de bakker of slager om de hoek vind je Helvetica en zelfs

  in de metro in New York en vele andere steden is de bewegwijzering in Helvetica.

  Helvetica is een schreefloos – sans serif – lettertype, zonder schreven: zonder dunne dwars-

  streepjes aan het uiteinde van de verticale en horizontale balken.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:HelveticaSpecimenCH.svg

 • Akademie voor Bureauwetenschappen vzw

  Vaardige Vingers | nummer 138

  5 Vaardige Vingers

  Helvetica en Arial

  Ook nu nog wordt Helvetica vaak gebruikt. In de jaren 80 behoorde Helvetica tot de standaard

  lettertypes op de Apple Macintosh.

  Toch vind je het niet terug in de klassieke reeks lettertypes die Microsoft aanbiedt. Microsoft vond

  Helvetica te duur en heeft in 1992 een eigen variant op Helvetica ontwikkeld: Arial. Op het eerste

  gezicht lijkt Arial sterk op Helvetica, maar bij nader toezien zijn er heel wat verschillen.

  De letter a heeft in Helvetica een staart, maar in Arial veel minder. De

  letter t eindigt in Helvetica bovenaan horizontaal, maar in Arial is de

  letter t bovenaan schuin afgeboord. Let ook op de verschillen in de letters c en g hieronder. Een geoefend oog maakt dus gemakkelijk het

  onderscheid tussen Helvetica en Arial.

  Welk van beide lettertypes hieronder is Helvetica? Welk is Arial?

  Helvetica bestaat in verschillende varianten. Hieronder de naam van onze organisatie in Helvetica

  Light Condensed en in Helvetica Roman.

  Is Helvetica gratis te downloaden?

  Er zijn veel sites waar je lettertypes gratis kan downloaden. Dat is niet altijd zonder risico.

  Gebruik van „verkeerde’ lettertypes kan voor een systeemcrash zorgen.

  Een professioneel lettertype ontwerpen is echt vakmanschap. Het ontwerpen van één lettertype duurt al snel minimum een half jaar tot verschillende jaren en is een zeer arbeidsintensieve

  bezigheid. De gemiddelde prijs voor het maken van een lettertype is ca. € 36 000.

  Helvetica kan je aankopen bij linotype (www.linotype.com). De prijs varieert van 83 euro voor 4

  varianten tot 593 euro voor 24 varianten. Tot die varianten behoren ook versies voor Grieks,

  Cyrillisch, Centraal en Oost-Europa…

  Hoe populair Helvetica ook is, het is ook voer voor zware discussies onder typografen. Sommigen

  vinden het lettertype te banaal en hechten weinig culturele gevoelswaarde aan Helvetica.

 • Akademie voor Bureauwetenschappen vzw

  Vaardige Vingers | nummer 138

  6 Vaardige Vingers

  In ons vorig nummer gingen we uitvoerig in op de beperkte kennis tekstverwerking en

  ICT waarmee leerlingen in het secundair onderwijs afstuderen. Ze kunnen wel allemaal

  met de computer werken, maar dat is alles behalve efficiënt. We gaven ook enkele

  mogelijke oorzaken aan: één ervan is absoluut de veel te beperkte tijd die er voorzien is

  om deftig en vaardig met tekstverwerking om te gaan.

  Een belangrijke vraag is natuurlijk hoe we de schaarse beschikbare tijd invullen:

  waar moeten we absoluut de klemtoon op leggen? Wat is echt essentieel? Als

  resultaat vindt u hierna het document Word essentials, een supersynthese van

  écht essentiële zaken die elke Word-gebruiker zou moeten beheersen.

  Dit document gebruiken we tijdens onze remediëringssessies Word om studenten

  op weg te zetten om alsnog deskundige Word-gebruikers te worden. Het

  document is zeker niet af en is op zijn minst voer voor discussie. Uw reacties

  erop zijn dan ook meer dan welkom.

  De basis van Word Da n n y D e v r i e n d t

  Word essentials We schuiven volgende essentiële topics naar voren als Word essentials:

  Bij het intypen: het deskundig intypen van een document is een basisvoorwaarde om het

  deftig te kunnen opmaken: juist gebruik van spaties, alinea‟s, pagina‟s, secties… en inzicht in

  de tekstflow in een document moeten sterk benadrukt worden.

  Navigeren: het navigeren in een document behoort tot de meest gebruikte documenthande-

  lingen. Een efficiënte besturing van de cursor zorgt voor heel veel tijdsbesparing. Hier mogen

  we niet bang zijn van enkele sneltoetsen, maar anderzijds moeten we ook niet overdrijven. We

  bieden een pakketje van 8 sneltoetsen bij het navigeren aan.

  Opmaak: opmaak van een document staat centraal. Er zijn natuurlijk de verschillende concrete

  procedures om opmaak uit te voeren, maar veel belangrijker is het opmaakconcept: de

  scheiding van opmaak en inhoud, directe opmaak versus het gebruik van opmaakprofielen en

  stijlen, de teken-, alinea- en sectie-opmaak, de manier waarop sjablonen, opmaakprofielen en

  nu ook thema‟s met elkaar samenwerken zijn heel belangrijke topics die in een praktijkgerichte

  context uitvoerig aan bod moeten komen.

  Opmaakprofielen/stijlen: opmaakprofielen/stijlen krijgen als centrale opmaakcontainers

  heel veel aandacht. Daarmee moet niet gewacht worden tot bij meer gevorderd gebruik, in

  tegendeel reeds van in de eerste lessen kan geleidelijk gestuurd worden in de richting van

  goed gebruik van stijlen.

  Overzichtsweergave: de overzichtsweergave is bij veel leerlingen totaal onbekend. Toch

  biedt deze weergave heel wat mogelijkheden om de structuur van het document goed weer te geven en snel aan te passen. Die weergave mag niet ontbreken bij de essentials.

  Zoeken en vervangen: zoeken en vervangen is veel meer dan appel door peer vervangen.

  Zoeken is heel handig om de cursor snel ter plaatse te brengen en met vervangen kan je heel

  veel kleinere en grotere problemen snel oplossen.

  Opsommen en nummeren: we plaatsen het opsommen en nummeren afzonderlijk in the

  spotlight. In dit verhaal past het juist gebruik van tabstops, verkeerd-om inspringen om mooi

  ogende opsommingen of kopnummering correct toe te passen.

  Illustraties: een illustratie invoegen op zich is niet zo moeilijk. Het positioneren ervan, inline of

  zwevend, vergt evenwel heel wat aandacht.

  Kop- en voetteksten: mét focus op de afzonderlijke lagen waarin kop- en voettekst zich

  bevinden.

  Tabellen: tabellen zijn veel meer dan overzichtelijke voorstellingen van (cijfer)gegevens. Ze

  zijn vaak (on)zichtbare containers om informatie op een pagina te plaatsen.

  Inhoudsopgave: interessant in het kader van papers, geïntegreerde proef…

 • Akademie voor Bureauwetenschappen vzw

  Vaardige Vingers | nummer 138

  7 Vaardige Vingers

  Word Essentials WAT IEDEREEN ÉCHT OVER WORD MOET WETEN

  Bij het intypen

  een document is één lange reeks tekens spaties enkel gebruiken om woorden van elkaar te scheiden, nooit om tekstdelen op te schuiven geen lege alinea's gebruiken om witruimte te creëren tussen tekstdelen

  Vaste spatie

  Ctrl+Shift+spatie ° Plaats vaste spaties of af-

  breekstreepjes als je niet wil dat

  Word op die plaats een nieuwe

  regel kan nemen, in 5 cm

  bijvoorbeeld of bij A4-formaat.

  Vast afbreekstreepje

  Ctrl+Shift+ – –

  Regeleinde

  Shift+Return Als je uitdrukkelijk een nieuwe

  regel wil zonder nieuwe alinea.

  Alinea-einde

  Return ¶ Als je een nieuwe alinea wil starten.

  Pagina-einde

  Ctrl+Return __pagina einde___ Als je uitdrukkelijk een nieuwe

  pagina wil nemen.

  5 gewone spaties, één vaste spatie

  Navigeren in een document

  Ctrl+ volgend woord Ctrl+Home begin document

  Ctrl+ vorig woord Ctrl+End einde document

  Ctrl+ vorige alinea Home begin regel

  Ctrl+ volgende alinea End einde regel

  Opmaak

 • Akademie voor Bureauwetenschappen vzw

  Vaardige Vingers | nummer 138

  8 Vaardige Vingers

  Tekenopmaak Alinea-opmaak Sectie-opmaak

  Lettertype Lettergrootte (corps) Letterstijl: vet, cursief… Ruimte tussen letters Omranding Achtergrond …

  Uitlijning Regelafstand Afstand tussen alinea's In- en uitspringen Plaats tabulatorstops Omranding Achtergrond Opsommingstekens Samenhouden …

  Papierformaat Afdrukstand Marges Paginarand Regelnummering Verticale uitlijning Kop- en voettekst Paginanummering Kolommen…

  Verwijderen opmaak Tekenopmaak Alinea-opmaak

  directe opmaak Ctrl+spatie Ctrl+Q

  uit een opmaakprofiel Ctrl+Shift+N = terug naar opmaakprofiel Standaard

  Bemerkingen

  Thema speelt enkel in Word 2007 een belangrijke rol, niet in de vorige versies. Vermijd directe opmaak. Gebruik altijd opmaakprofielen (Word 2007: stijlen)

  Opmaakprofielen (Word 2007: stijlen)

  gebruik altijd opmaakprofielen voor de opmaak, de ingebouwde Kop 1 tot Kop 9 voor de

  verschillende niveaus koppen:

  Navigeren tussen standaard tekst en verschillende niveaus koppen: Alt+Shift+ en Alft+Shift+

 • Akademie voor Bureauwetenschappen vzw

  Vaardige Vingers | nummer 138

  9 Vaardige Vingers

  Overzichtsweergave

  gebruik de overzichtsweergave om de structuur van je document weer te geven en onderdelen te verplaatsen

  overzichtsweergave is gekoppeld aan overzichts-niveaus die in de kopopmaakprofielen

  ingebouwd zijn. bepaal in de lijst niveau weergeven tot hoeveel

  niveaus je wil weergeven.

  Zoeken en vervangen

  met zoeken kan je heel snel de cursor op een welbepaalde plaats positioneren. zoeken naar tekenreeksen, speciale tekens, opmaak, al dan niet gecombineerd. gebruik Alle items markeren om de te zoeken informatie te selecteren en bv. van opmaak te

  voorzien of te verwijderen (Delete).

  Opsommen en koppen nummeren

  Opsommingen

  opsommingsbullet tegen de linkermarge tabstop voor de start van de tekst op de eerste regel van het opsommingsitem verkeerd-om inspringen met dezelfde afstand regelt insprong vanaf de tweede regel.

  Geen ruimte toevoegen tussen alinea's met hetzelfde opmaakprofiel verwijdert witruimte tussen de opsommingsitems.

  Gebruik een opmaakprofiel voor de opsommingsitems

  Koppen nummeren

  Via de kopopmaakprofielen, Opmaak >

  Nummering > Meerdere niveaus Nummer: links uitgelijnd op 0 cm van de linker-

  marge. Je kunt ook negatief uitlijnen, dan komt het

  nummer in de linkermarge terecht (eventueel rechts

  uitgelijnd). Tabspatie bepaalt de insprong van de eerste regel

  van de titel Inspringen op: bepaalt de insprong vanaf de eventuele tweede regel van de titel.

 • Akademie voor Bureauwetenschappen vzw

  Vaardige Vingers | nummer 138

  10 Vaardige Vingers

  Illustraties invoegen

  Invoegen Koppelen Invoegen en koppelen

  Inline (in tekstregel) versus zwevende (Om kader, Contour, Achter/Voor tekst) illustraties

  Spelregels

  1 Elke afbeelding is aan een alinea verankerd. Standaard is dat de alinea waar je de illustratie

  invoegt, maar dat hoeft niet zo te blijven.

  De afbeelding verschijnt altijd op de pagina waar de alinea staat waaraan die afbeelding

  verankerd is. Verhuist die alinea van pagina, dan verhuist de afbeelding per definitie mee.

  2 Binnen de pagina kan je ofwel de illustratie een vaste plaats geven. De anker-alinea mag

  dan binnen de pagina van plaats veranderen, er gebeurt niets met de illustratie, tenzij de

  anker-alinea van pagina verandert: zie spelregel 1. De verticale plaats van de afbeelding

  wordt uitgedrukt t.o.v. de bovenmarge of de bovenrand van de pagina.

  3 Ofwel koppel je de positie van de afbeelding aan de anker-alinea. Als de anker-alinea door

  wijzigingen in inhoud en/of opmaak hoger op de pagina komt, verschuift de afbeelding ook

  hoger mee. Idem als de anker-alinea lager op de pagina komt. De verticale plaats van de

  afbeelding is de afstand tussen de bovenrand van de anker-alinea en de bovenrand van de

  afbeelding.

  Kop- en voetteksten

  Informatie die op elke (even/oneven/eerste) pagina voorkomt. Deze informatie kan zwevend gelijk waar op de pagina voorkomen!

 • Akademie voor Bureauwetenschappen vzw

  Vaardige Vingers | nummer 138

  11 Vaardige Vingers

  Tabellen

  gebruik tabellen om gegevens op een pagina te positioneren!

  Voorbeeld 1

  Voorbeeld 2

  Voorbeeld 3

  Inhoudsopgave

  gebaseerd op gebruik van kopopmaakprofielen in de tekst Opmaak: opmaakprofielen Inhopg x met tabstops voor uitlijning paginering

 • Akademie voor Bureauwetenschappen vzw

  Vaardige Vingers | nummer 138

  12 Vaardige Vingers

  Het begint stilaan traditie te worden:

  ook in 2008 biedt de Akademie voor

  Bureauwetenschappen de mogelijk-

  heid om leerlingen een echte test te

  laten afleggen waarvan het resultaat

  in een waardevol getuigschrift wordt

  vastgelegd, mits aan de voorop-

  gestelde normen voldaan wordt.

  We maken opnieuw gebruik van

  Italiaanse software die door collega's

  Marco Olivo en Gian Paolo Trivulzio

  ontwikkeld en gecoördineerd wordt. Naast het afleggen van een test, kan je op

  www.abw.be ook terecht voor gratis training of voor deelname aan een heuse

  internationale wedstrijd.

  Schriftel i jke attesten mogelijk Da n n y D e v r i e n d t

  ABW-klaviervaardigheid 2008 ook voor u!

  Trainen is gratis

  Via de homepage van www.abw.be kan je rechtstreeks naar de module

  Test online je klaviervaardigheid.

  Bij het klikken op Gratis training NL of op Training Frans, Engels of Duits

  kan je gratis je klaviervaardigheid oefenen.

  Elk van de vier menu's opent een Java-module waarin je kunt kiezen

  tussen een oefening gedurende 1 minuut of gedurende 10 minuten.

  Van zodra gekozen, verschijnt een countdown van 3 tot 0 en het typen kan

  beginnen.

  Het scherm wordt in twee delen gesplitst. In het bovenste deel verschijnt

  de over te typen tekst die in het vak eronder moet ingetypt worden. De

  tijd loopt van zodra een eerste toets ingedrukt wordt. Naarmate de tijd

  vordert, scrollt de originele tekst automatisch omhoog. Opletten dat je je

  tekst niet kwijt raakt, want dit is even wennen.

  Onderaan kleurt een oorspronkelijk groene balk geleidelijk aan rood en

  geeft zo het tijdsverloop aan dat ook in detail kan afgelezen worden.

  Als de tijd verstreken is, wordt het intypen geblokkeerd en krijg je

  onmiddellijk het resultaat te zien: aantal aanslagen, aantal fouten, analyse

  van de fouten…

  Testen met certificaat

  Wil je de prestaties van je leerlingen via een getuigschrift bekrachtigen, dan kan dat opnieuw

  tussen 15 maart en 15 juni 2008.

  De test bestaat uit het overtypen van een doorlopende tekst gedurende 10 minuten met minimum

  180 aanslagen per minuut en maximum 0,50 % fouten.

 • Akademie voor Bureauwetenschappen vzw

  Vaardige Vingers | nummer 138

  13 Vaardige Vingers

  Ingeschreven leerlingen kunnen deze test slechts één keer afleggen onder toezicht van een leerkracht van een instelling voor secundair of hoger onderwijs of een organisatie waarmee

  vooraf een akkoord werd afgesloten. De verantwoordelijkheid voor het eerlijke verloop van de test ligt bij de betrokken leerkracht. Het aanbod richt zich in principe enkel tot Vlaamse

  onderwijsinstellingen.

  Voor de deelname aan de test is een inschrijvingsgeld van € 3,00 per leerling verschuldigd dat

  vooraf via de school aan de Akademie voor Bureauwetenschappen, Stationsstraat 6, 3320

  Hoegaarden overgemaakt wordt op rekening nr. 000-0998659-44 met vermelding van de school

  en ABW klaviervaardigheid 2008.

  Leerlingen of studenten die aan de hoger vermelde normen voldoen, ontvangen via de betrokken leerkracht een door de Akademie voor Bureauwetenschappen opgesteld attest dat hun prestatie

  bevestigt. De attesten worden vóór eind juni naar de scholen gestuurd.

  Procedure

  Wilt u met uw school deelnemen aan de ABW-test klaviervaardigheid 2008, dan moet u strikt

  volgende procedure volgen.

  1

  School of instelling registreren

  Via het menu School inschrijven registreert een leerkracht-schoolverantwoordelijke zijn of haar

  instelling die wil gebruik maken van de mogelijkheid tot certifiëren van de klaviervaardigheid. Geef bij E-mail school uw eigen e-mailadres op, want op dat adres wordt een gebruikersnaam en

  wachtwoord gemaild dat u nodig heeft om in te loggen op www.intersteno.it/members.

  2

  Leerlingen en collega's registreren

  De leerkracht-schoolverantwoordelijke kan zichzelf en andere leerkrachten registreren die op

  hun e-mailadres een gebruikersnaam met wachtwoord ontvangen. Met die gebruikersnaam

  kunnen leerlingen geregistreerd worden. Van elke leerling moet naam, voornaam en geboorte-

  jaar ingetypt worden.

  Elke leerling wordt individueel geregistreerd en krijgt een individuele gebruikersnaam met wachtwoord. Deze gegevens worden evenwel altijd naar de leerkracht gemaild.

  3

  Test afleggen

  De leerkracht bepaalt het tijdstip van de test (tussen 15 maart en 15 juni 2008). Bij het begin van de test krijgen de leerlingen hun gebruikersnaam met wachtwoord van de leerkracht waarmee ze inloggen op de website van de test: www.intersteno.it/members.

  Uit de lijst met talen kiezen de leerlingen voor Nederlands (België). Enkel daar kan de test

  afgelegd worden.

  Onder supervisie van de leerkracht leggen de leerlingen de 10 minuten test af, net zoals een training van 10 minuten. Let op: de eigenlijke test kan maar één keer afgelegd worden!

  De resultaten worden op de webserver geregistreerd en komen onmiddellijk in de resultaten-

  lijsten op de website terecht, onder meer te raadplegen via www.abw.be. Via het menu Resultaten

  krijg je de resultaten te zien.

  4

  Certificaat

  Na controle van de betaling van het inschrijvingsgeld maakt de Akademie voor Bureauweten-

  schappen een attest op dat de geleverde prestatie bevestigt, voor zover het resultaat minimum bruto 180 apm met maximum 0,50 % fouten bedraagt.

  De attesten van de geslaagde deelnemers worden vóór eind juni 2008 via de betrokken instelling

  t.a.v. de opgegeven leerkracht-schoolverantwoordelijke geleverd.

  Internationale wedstrijd

  Uw beste leerlingen kunnen opnieuw aan een heuse internationale Internetwedstrijd klavier-vaardigheid deelnemen die van 21 april tot 10 mei 2008 loopt via de officiële website

  www.intersteno.org.

 • Akademie voor Bureauwetenschappen vzw

  Vaardige Vingers | nummer 138

  14 Vaardige Vingers

  Om te slagen moet je minimum 200 aanslagen per minuut behalen gedurende 10 minuten met

  maximum 1 % fouten. Per fout worden 50 strafpunten afgetrokken.

  Je kunt kiezen tussen deelname in de moedertaal (kostprijs: € 5) of deelname in verschillende

  talen (kostprijs: € 7, ongeacht het aantal talen). Er is keuze uit 16 talen!

  Deelnemen kan in 4 leeftijdscategorieën:

  • Tot 13 jaar • 14 tot 16 jaar • 17 tot 20 jaar • meer dan 20 jaar.

  Ook leerkrachten kunnen in de laatste categorie dus hun kans wagen!

  De registratie van de deelnemers moet tussen 24 maart en 19 april 2008 gebeuren via het

  formulier op www.intersteno.org. Betaling van het inschrijvingsgeld verloopt via onze ABW.

  Ook aan deze internationale wedstrijd zijn certificaten verbonden, uitgegeven door de

  International Federation for Informationprocessing INTERSTENO.

  Back to basics Da n n y D e v r i e n d t

  Word resetten

  Zowel vanuit praktische als vanuit didactische doeleinden kan je je wel een situatie bedenken waarbij je Word echt terug zou willen brengen naar haar basistoestand bij een standaard

  installatie.

  Een eerste actie die je hierbij kunt ondernemen, is op zoek gaan naar de standaardsjabloon NORMAL.DOT en die sjabloon verwijderen. Als je daarna Word start, wordt automatisch een

  nieuwe standaardsjabloon NORMAL.DOT gemaakt en ben je alvast verlost van mogelijke macro‟s,

  werkbalken, opmaakprofielen… die er bij een standaardinstallatie niet zijn.

  Een meer drastische ingreep zou het desinstalleren van Word kunnen zijn om het daarna volledig

  opnieuw te installeren. Maar ook dat is nog geen echte totaaloplossing omdat bij het installeren

  heel wat instellingen in het Windows-register opgeslagen worden en bij het desinstalleren

  worden deze instellingen niet allemaal verwijderd. De niet-vewijderde instellingen worden bij

  een herinstallatie opnieuw gebruikt.

  Als je echt naar de basisinstallatie van Word wilt, kan je volgend stappenplan gebruiken. Neem

  zeker eerst een backup van uw Windows-register.

  1 Hernoem NORMAL.DOT naar een andere naam.

  2 Verwijder eventuele bestanden uit de STARTUP-map binnen je Office-versie. Je vindt die map via Program Files > Microsoft > Office…

  3 Voer via Start > Uitvoeren REGEDIT uit om de registereditor te starten. Met de registereditor

  kan je wijzigingen in het register aanbrengen. Dat is niet zonder gevaar, neem dus zeker

  vooraf een reservekopie van het register.

  4 Als je Word 2003 gebruikt, navigeer naar HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Office/ 11.0/Word. Voor Word 2007 is de versie 12.0.

  5 Druk op Delete om de Word ingang te verwijderen en bevestig het verwijderen. 6 Sluit de registereditor en start Word opnieuw op.

  Om echt alle sporen weg te halen zou je eigenlijk nog een nieuwe installatie moeten uitvoeren en

  nog wat bestanden verwijderen, zoals ACL-bestanden die uw autocorrectiefragmenten bevatten.

 • Akademie voor Bureauwetenschappen vzw

  Vaardige Vingers | nummer 138

  15 Vaardige Vingers

  Excel 2007 Ma r t i n e B o d a rd

  Voorwaardelijke opmaak

  Wanneer je achtergronden van cellen of cijfers en/of getallen in een andere kleur wilt weergeven naargelang de situatie, dan kan je dit aantonen door voorwaardelijke opmaak in te stellen.

  Hoe breng je voorwaardelijke opmaak aan?

  Selecteer de cel(len). Klik in Start, Stijlen, op Voorwaardelijke opmaak. Klik op de knop Markeringsregels voor cellen.

  Kies de gewenste regel. Voer de argumenten in en kies de bijbehorende opmaak. Herhaal dit indien nodig.

  Hoe breng je een voorgedefinieerde opmaak aan?

  Selecteer de cel(len). Klik in Start, Stijlen op Voorwaardelijke opmaak. Klik op Kleurenschalen.

  Maak een keuze.

  Hoe kun je de regels bekijken?

  Klik in Start, Stijlen op Voorwaardelijke opmaak. Klik op de knop Regels beheren.

  Hieronder vind je een afbeelding van het menu “Voorwaardelijke opmaak” alsook het submenu

  van “Markeringsregels voor cellen”.

  Zoals je in de afbeelding zult opmerken, kan je op verschillende wijzen de voorwaardelijke

  opmaak instellen.

  Dit kan via gegevensbalken, kleurenschalen en pictogramsecties.

  Hierna vind je het menu met weergave in Gegevensbalken.

  Hieronder vind je deel met de Kleurenschalen.

 • Akademie voor Bureauwetenschappen vzw

  Vaardige Vingers | nummer 138

  16 Vaardige Vingers

  Hierna het onderdeel met Pictogram-secties.

  Zoals je merkt, hebben we in deze versie meer mogelijkheden om “Voorwaardelijke opmaak”

  weer te geven.

  Hierna een voorbeeld van Voorwaardelijke opmaak met markeringsregels voor cellen. Gebruik de volgende stappen:

  Selecteer het werkblad Voorwaardelijke opmaak. Breng de volgende gegevens in:

  Typ in A12 Voorwaarden Typ in A13 > Typ in A14 < Typ in B13 7,5 Typ in B14 5 Typ in C12 Achtergrond Typ in D12 Letterkleur Typ in C13 Lichtrood Typ in D13 Donkerrood Typ in C14 Groen Typ in D14 Donkergroen Typ in C15 Lichtblauw Typ in D15 Donkerblauw Selecteer A2:C7 Klik in Start, Stijlen op naast Voorwaardelijke opmaak Klik op Markeringsregels voor cellen in het menu.

  Hierna vind je een voorbeeld van hoe de toepassing kan verwerkt worden.

 • Akademie voor Bureauwetenschappen vzw

  Vaardige Vingers | nummer 138

  17 Vaardige Vingers

  Hoog bezoek in Sprimont Da n n y D e v r i e n d t

  Intersteno board meets in Belgium

  Van 25 tot 28 januari 2008 had de jaarlijkse Board-meeting van de internationale federatie voor informatieverwerking INTERSTENO in het Belgische Sprimont plaats, thuishaven van onze collega

  Georgette Sante die ons heel gastvrij ontving.

  Uniek is dat in het 7-koppig bestuur twee Belgen zetelen: Georgette Sante als jurypresident en

  ikzelf als secretaris-penningmeester. Daarnaast zakten ook Gian Paolo Trivulzio (Italië), Mark

  Golden (USA), Prof. Dr. Boris Neubauer (Duitsland) en Cees van Beurden (Nederland) naar Sprimont af. Het zevende Board-lid, Jaroslav Zaviačič (Tsjechië) was er in Sprimont niet bij.

  In een zeer open atmosfeer werd een drukke agenda afgehandeld. Tijdens een videoconferentie

  werd live met Liao Qing in Beijing overlegd rond de organisatie van het komende congres in 2009

  in China. Ook de komende council-meeting in Tychy (Polen) werd voorbereid. ‟s Avonds vonden

  we gelukkig tijd om van de lokale gastronomie te genieten.

  De INTERSTENO-Board, samen met enkele ABW en APSB bestuursleden (foto: Georgette Sante)

  ABW schoolt na in de lente ! He t b es t uu r

  ABW-nascholing Joomla!

  Na de succesvolle nascholingsreeks in mei-juni 2007, wil het

  ABW-bestuur ook in de komende lente enkele nascholingen

  aanbieden in samenwerking met het REN.

  Volg het concrete aanbod op onze website! Suggesties zijn

  overigens zeer welkom.

  Op 8 en 15 mei 2008 zal bestuurslid Olivier Levrau twee

  sessies rond Joomla! verzorgen, telkens van 18.30 tot 21.30 u.

  in de Arteveldehogschool, campus Kattenberg, in Gent.

 • Akademie voor Bureauwetenschappen vzw

  Vaardige Vingers | nummer 138

  18 Vaardige Vingers

  Joomla! is een gratis en open source content management systeem (CMS) waarmee je snel een

  website kan bouwen (bv. een schoolwebsite, website mini-onderneming met online webwinkel).

  Het is ondertussen waanzinnig populair, ondermeer door de steeds groeiende lijst van uiterst

  makkelijk te installeren plug-ins voor o.a. e-commerce, RSS, fotoalbum...

  Na de basisinstallatie maken we gebruikers aan en bepalen we wat die gebruikers binnen het

  systeem wel en niet kunnen. Daarna volgt de menustructuur en de basisinhoud. Nu nog uitbreiden

  met kant-en-klaar modules, bv. een nieuwsmodule, e-mailmodule, enquêtemodule… en de

  opmaak opsmukken met behulp van beschikbare templates.

  In heel korte tijd hebben we een bruikbare, mooi ogende website klaar!

  Oplossing van pag. 24 E t i e nn e D ’ H ae s e l ee r

  Woorden op -loog

  1 … spreekwoorden? Paremioloog

  2 … fossiele overblijfselen? Paleontoloog

  3 … longziekten? Pulmonoloog

  4 … de klieren met inwendige afscheiding? Endocrinoloog

  5 … de levensverrichtingen (stofwisseling…)? Fysioloog

  6 … de lichaamsbouw van voorhistorische mensen? Paleoantropoloog

  7 … de vergelijkende en verklarende volkenkunde? Etnoloog

  8 … vogeleieren? Oöloog

  9 … edelstenen waarin letters/figuren gesneden zijn? Gemmoloog

  10 … het weefsel dat de tanden omgeeft? Parodontoloog

  11 … vogels? Ornitoloog

  12 … insecten? Entomoloog

  13 … vissen? Ichtyoloog

  14 … paddestoelen en zwammen? Mycoloog

  15 … spinnen? Arachnoloog

  16 … vlinders? Lepidopteroloog

  17 … de Spaanse taal en letterkunde? Hispanoloog

  18 … het Chinees? Sinoloog

  19 … kinderen met emotionele en gedragsstoornissen? Pedoloog

  20 … muggen? Myioloog

  21 … de godsdienstwetenschappen? Theoloog

  22 … slangen? Ofioloog

  23 … weekdieren? Malacoloog

  24 … honden? Kynoloog

  25 … klokkenspellen? Campanoloog

  26 … mieren? Myrmicoloog

  27 … paarden? Hippoloog

  28 … korstmossen? Lichenoloog

  29 … leverziekten? Hepatoloog

  30 … maagziekten? Gastroloog

 • Akademie voor Bureauwetenschappen vzw

  Vaardige Vingers | nummer 138

  19 Vaardige Vingers

  Eén van de opdrachten die de leerlingen 6 Handel in het kader van hun GIP

  krijgen, is het opstellen van een sollicitatiebrief met curriculum vitae. De

  leerkracht tekstverwerking-informatica – die er nu nog is – moet dan de

  documenten op lay-out en technische aanpak beoordelen. Hoe pak je dat aan?

  Aan de hand van een concreet voorbeeld volgen hier enkele gedachten.

  De appealing factor Da n n y D e v r i e n d t

  Curriculum vitae

  Hieronder vindt u het voorbeeld – met haar toestemming – van leerlinge Goedele uit 6 handel 1,

  een doorsnee CV.

  Elementen die ik bij de beoordeling in rekening breng (op een totaalschaal van 10).

  Externe elementen: stiptheid bij het indienen en juiste plaats van indienen. Wie niet stipt

  indient verliest 1 tot 3 punten, afhankelijk van het aantal aanmaningen tot indienen. Die punten

  worden op het einde afgetrokken. Technische correctheid en structuur. Dit is de core van de beoordeling. Als hier manifest

  fouten tegen gemaakt worden, tuimelen de punten naar omlaag. Hier gaat het over het

  functioneel gebruik van spaties, alinea‟s, tabellen… Typefouten: geven aanleiding tot aftrek van punten. De opmaak: verantwoord gebruik van witruimte, niet te veel denkbeeldige verticale lijnen in

  de lay-out, uniformiteit, hiërarchie, pertinente fouten tegen de NBN-normen…. De appealing factor: dit is het onderscheid, de originaliteit, de creativiteit, de

  aantrekkelijkheid van het ontwerp.

  Het totaalcijfer is niet de optelsom van een aantal deelcijfers. Meestal vertrek ik vanuit het

  technisch ontwerp en levert een goed technisch ontwerp/structuur een basisscore van 7 op 10 op.

 • Akademie voor Bureauwetenschappen vzw

  Vaardige Vingers | nummer 138

  20 Vaardige Vingers

  Bij tekortkomingen in het technisch ontwerp gaan er van die basisscore punten af, afhankelijk van

  de zwaarte en de frequentie van die fouten.

  In een tweede stap wordt de opmaak bekeken, gaande van uniforme opmaak voor gelijkwaardige

  gegevens, juist en consequent gebruik van witruimte, verantwoorde positionering van de

  elementen op de pagina tot consequent gebruik van leestekens en hoofdletters. Een goede

  opmaak beïnvloedt de basisscore niet of nauwelijks. Binnen een vork van 0 tot 3 punten worden

  punten van de basisscore afgetrokken bij kleine tot zware lay-outfouten.

  De derde stap is misschien de meest subjectieve stap: het beoordelen van de appealing factor. Dit

  is de slagroom op de taart en bepaalt normaal het puntenbereik tussen 7 en 10 op 10. Een

  werkstuk dat technisch, structureel en qua opmaak op zich correct is, krijgt dus 7 op 10. Deze

  score wordt verhoogd met de eventuele meerwaarde door die appealing factor.

  Aan het einde van de rit wordt de behaalde score nog verminderd met punten voor typefouten en

  punten voor attitudes (hier vooral de stiptheid van indienen)

  Als ik deze theorie nu toepas op het voorbeeld op de vorige pagina dat u op de floppykrant bij dit

  nummer vindt, dan is het technisch ontwerp goed qua structuur door tabellengebruik. Er werd

  evenwel maar één opmaakprofiel gebruikt. Dat is technisch heel wat minder, maar anderzijds

  moeten we soms niet heiliger zijn dan de Paus: het document is een losstaand document en

  functioneel is het gebruik van opmaakprofielen hier iets minder belangrijk. De opsommingen zijn

  geen echte opsommingen. Qua structuur hoort de „B‟ van rijbewijs eigenlijk in de tweede kolom.

  Alle elementen hierboven in acht genomen lijkt een score van 6 à 6,5 op 10 mij een verantwoorde

  score te zijn. Een echte appealing factor ontbreekt zodat mijn eindbeoordeling op 6 à 6,5 op 10

  behoudend blijft. Nogmaals, dit is geen exacte wetenschap en uw bedenkingen zijn welkom.

  Hieronder als voorbeeld drie uitwerkingen van hetzelfde CV mét appealing factor. Je vindt de

  uitwerkingen op de floppykrant en je kunt er wellicht een oefening uit halen.

  Mijn conclusie op een ander vlak: andermaal is duidelijk dat het schrappen van de

  leerkracht tekstverwerking-informatica in het basisprogramma derde graad handel een

  bijzonder zware vergissing is!

 • Akademie voor Bureauwetenschappen vzw

  Vaardige Vingers | nummer 138

  21 Vaardige Vingers

 • Akademie voor Bureauwetenschappen vzw

  Vaardige Vingers | nummer 138

  22 Vaardige Vingers

  Zomer 2008, Olympische Zomerspelen in China. Zomer 2009 is China gastland om het 47e Interstenocongres te organiseren. China telt in

  totaal 1 321 851 888 (2007) inwoners en is daarmee de natie met de grootste bevol-king van de wereld. Ongeveer 20 % van de wereldbevolking komt dan ook uit China.

  Om ons voor te bereiden op

  dit eerste congres buiten

  Europa sinds de tweede wereldoorlog, leren we alvast onze eerste woorden

  Chinees. Ahoewel Chinees?

  Ga je mee naar Beijing? Ol i v i e r L ev r au

  Ni Hao

  De Chinese talen zijn een verzamelnaam voor een groep talen die behoren tot de Sino-Tibetaanse

  taalfamilie. Meestal bedoelt men met Chinees het Mandarijn (vereenvoudigd Chinees), de

  officiële taal van China, die gebaseerd is op het dialect van Peking (traditioneel Chinees). Het

  Mandarijn is de grootste van de Chinese talen. Deze talen worden gesproken door ongeveer

  1 220 000 000 (één miljard tweehonderdtwintig miljoen) mensen in China, Taiwan en vele andere

  landen van het Verre Oosten. Ook wordt de taal gesproken door vele overzeese Chinezen.

  De Chinese talen bestaan al heel lang, er zijn al geschriften teruggevonden van meer dan 2500

  jaar geleden en Chinese karakters op orakelbotten die nog ouder zijn.

  Karakters

  Er zijn ongeveer 12 000 moderne Chinese karakters (Hanzi). In het verleden zijn er veel meer

  geweest.

  Veel karakters kunnen op zich meerdere betekenissen hebben, maar meestal bestaat een woord

  uit twee of meer karakters, of kan uit de context worden opgemaakt welke betekenis wordt

  bedoeld.

  De gemiddelde Chinees kent ongeveer 4 000 karakters, 6 000 karakters wordt gezien als het

  minimum om je aan te kunnen melden voor een universitaire opleiding, hoog opgeleide Chinezen

  kennen er ongeveer 7 000 tot 10 000. De complexe werking van dit schrift zorgt ervoor dat veel mensen in China en daar waar de Chinese talen worden gesproken niet of onvoldoende kunnen

  lezen of schrijven. Volgens de CIA-The World Factbook kan 14 % van de Chinezen niet lezen of

  schrijven.

  Tonen

  De Chinese talen zijn zogenaamde tonale talen, waarbij de verandering van de toon van een

  woord de betekenis van dat woord geheel kan veranderen. Deze tonen worden in het pinyin

  aangegeven met een diakritisch teken op de klinkers; de 5e toon echter krijgt geen diakritisch

  teken.

  Deze tonen kunnen ertoe leiden dat één lettergreep vijf verschillende betekenissen kan hebben

  al naargelang de toon waarop hij uitgesproken wordt. Hieruit mag men niet afleiden dat één toon

  ook maar één betekenis kan hebben, wel integendeel. Zo heeft ma3 (zie hieronder) naast de

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Sino-Tibetaanse_talenhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Sino-Tibetaanse_talenhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Mandarijn_%28taal%29http://nl.wikipedia.org/wiki/Pekinghttp://nl.wikipedia.org/wiki/Volksrepubliek_Chinahttp://nl.wikipedia.org/wiki/Taiwanhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Verre_Oostenhttp://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Orakelbotten&action=edithttp://nl.wikipedia.org/wiki/Hanzihttp://nl.wikipedia.org/wiki/Analfabeethttp://nl.wikipedia.org/wiki/Analfabeethttp://nl.wikipedia.org/wiki/Analfabeethttp://nl.wikipedia.org/wiki/Tonale_taalhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Hanyu_pinyinhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Diakritisch_tekenhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Lettergreep

 • Akademie voor Bureauwetenschappen vzw

  Vaardige Vingers | nummer 138

  23 Vaardige Vingers

  betekenis "paard" nog minstens 7 andere courante betekenissen. Chinezen maken uit de

  toonhoogte EN uit de context op over welke "ma" het precies gaat.

  ma1 betekent moeder ma2 betekent hennep ma3 betekent paard ma4 betekent uitschelden ma5 aan het einde van een zin functioneert als een vraag.

  Enkele eerste woordjes Chinees:

  Ni hao Welkom

  Zaijian Hallo

  Xiexie Tot ziens

  Ganbei! Bedankt

  Yi bei kafei. Yibei cha. Een kop koffie. Een kop thee.

  Yi bei pijiu. Yi ping pijiu. Een glas bier. Een fles bier.

  Huanying nin! Santé

  Yi, er, san, si, wu, liu, qi, ba, jiu, shi. 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10

  Wil je graag weten hoe je deze woorden moet uitspreken? Neem dan eens een kijkje op onderstaande websites:

  www.teleac.nl/chinees/index.jsp www.geledraak.nl/html/page332.asp#zelf personal.kenyon.edu/bai/vcsc.htm

  TIP

  Het is raadzaam om een visitekaartje met naam en adresgegevens in het Chinees van het hotel te

  vragen, zodat de taxichauffeur u weer thuis kan brengen. Deze spreekt namelijk zeer waarschijn-

  lijk geen Engels. Geen kaartje bij de hand? Neem een taxi vanaf een groter hotel. De portier ofwel

  het baliepersoneel kan de chauffeur instrueren.

  ABW zoekt talent voor INTERSTENO-congres in Beijing

  Op dit moment is nog niet zoveel praktische informatie over het congres in Beijing beschikbaar. Heel waarschijnlijk zal het ca. midden augustus 2009 plaatsgrijpen in de Chinese hoofdstad. We

  hopen daar in ons juni-nummer meer duidelijkheid over te kunnen geven.

  In Beijing grijpt het wereldkampioenschap klaviervaardigheid plaats en ook een wereldwed-

  strijd professionele tekstverwerking.

  De Akademie voor Bureauwetenschappen wil extra inspanningen doen om enkele deelnemers

  voor deze wedstrijden financieel te ondersteunen. Hebt u in de klas zeer klaviervaardige leer-

  lingen die een uitdaging in Beijing wel zien zitten of leerlingen die heel vlot met tekstverwerking kunnen omgaan, laat het ons weten.

  Of gaat u zelf de uitdaging aan voor de wedstrijd professionele tekstverwerking. Laat u daarbij

  zeker niet afschrikken, want de opdrachten zijn niet zo super moeilijk. U vindt in vroegere

  nummers van Vaardige Vingers de opdrachten van de vorige jaren of u kunt ze gewoon per mail

  aanvragen.

  De algemene leiding van de wereldkampioenschappen is trouwens in Belgische handen met Georgette Sante als jurypresident. Alle opdrachten van de vorige wereldkampioenschappen

  tekstverwerking zijn van Belgische makelij en dragen de stempel Sante-Levrau-Devriendt.

  Hebt u belangstelling voor Beijing 2009, laat het ons weten.

  We zijn volop bezig om interessante reisformules naar China uit te zoeken en berichten daar in

  een volgend nummer van Vaardige Vingers graag over.

  http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vraagpartikel&action=edit

 • Akademie voor Bureauwetenschappen vzw

  Vaardige Vingers | nummer 138

  24 Vaardige Vingers

  Verri jk je woordenschat! E t i e nn e D ’ H ae s e l ee r

  Woorden op -loog

  De woorden archeoloog, bacterioloog, bioloog, criminoloog, dermatoloog, socioloog… zijn

  genoegzaam gekend. Maar hoe noemt men iemand die zich bezig houdt met de studie van…

  1 … spreekwoorden?

  2 … fossiele overblijfselen?

  3 … longziekten?

  4 … de klieren met inwendige afscheiding?

  5 … de levensverrichtingen (stofwisseling…)?

  6 … de lichaamsbouw van voorhistorische mensen?

  7 … de vergelijkende en verklarende volkenkunde?

  8 … vogeleieren?

  9 … edelstenen waarin letters/figuren gesneden zijn?

  10 … het weefsel dat de tanden omgeeft?

  11 … vogels?

  12 … insecten?

  13 … vissen?

  14 … paddestoelen en zwammen?

  15 … spinnen?

  16 … vlinders?

  17 … de Spaanse taal en letterkunde?

  18 … het Chinees?

  19 … kinderen met emotionele en gedragsstoornissen?

  20 … muggen?

  21 … de godsdienstwetenschappen?

  22 … slangen?

  23 … weekdieren?

  24 … honden?

  25 … klokkenspellen?

  26 … mieren?

  27 … paarden?

  28 … korstmossen?

  29 … leverziekten?

  30 … maagziekten?

  Arachnoloog – campanoloog – endocrinoloog – entomoloog – etnoloog – fysioloog – gastroloog – gemmoloog – hepatoloog – hippoloog – hispanoloog – ichtyoloog – kynoloog – lepidopteroloog –

  lichenoloog – malacoloog – mycoloog – myioloog – myrmicoloog – ofioloog- oöloog – ornitoloog –

  paleoantropoloog – paleontoloog – paremioloog – parodontoloog – pedoloog – pulmonoloog –

  sinoloog - theoloog