v okviru sejma green v gornji radgoni, pomurski · pdf file1/20 strokovni posvet gradimo z...

Click here to load reader

Post on 28-Jul-2018

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1/20

  STROKOVNI POSVET

  Gradimo z naravo v okviru sejma GREEN v Gornji Radgoni, Pomurski sejem

  Organizator posveta - Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

  Konstrukcijski lesni kompoziti

  Milan ernek

  Univerza v Ljubljani, Biotehnika fakulteta, Oddelek za lesarstvo

  Gornja Radgona, 4. april, 2014

  http://intranet.uni-lj.si/Logotip/LogotipUL_M.gif

 • 2/20

  http://arstechnica.com/business/2012/05/wood-2-0-mass-

  timber-and-the-tall-buildings-of-tomorrow/

 • 3/39

  Les eden najstarejih

  gradbenih materialov

 • 4/39

  Les trajen material

  Japonska Kitajska Norveka

  7 stoletje 11 stoletje 12 stoletje

 • 5/39

  Les trden material

  Material Jeklo Beton Les

  Trdnost (MPa) 300 30 24

  Gostota (kg/m3) 7850 2400 450

  Razmerje 0,038 0,013 0,053

 • 6/39

  Les okolju prijazen material

  Naraven

  Obnovljiv

  Nevtralen

  Topel

  Estetski

  Obdelava

  Ne-potratna

  Enostavna

  Pestra

 • 7/39

  Masiven les

 • Zgradba lesa od makro do nano

  8 8/39

 • 9/39

  Les / lesni kompoziti

  Izloitev napak ali nepravilnosti

  Enakomerna porazdelitev napetosti

  Bolji izkoristek

  Manja variabilnost

  Razne oblike

 • 10/39

  Les / lesni kompoziti

  Bolja dimenzijska stabilnost

  Vija trdnost v doloeni smeri

  51

  32

  24

 • 11/39

  Les / lesni kompoziti

  Funkcionalnost

  Veje dimenzije

  irina

  Debelina

  Dolina

 • Osnovni pristopi

  Trdnostne lastnosti lesnih kompozitov lahko

  modificiramo:

  1. s spreminjanjem gostote (lesna vrsta, tlak,

  temperatura, vlanost, )

  2. s spreminjanjem koliine in vrste lepila

  3. z usmerjanjem osnovnih gradnikov

  Trdnost lesnih kompozitov se manja z

  zmanjevanjem osnovnih gradnikov!

  (Primerjano pri enaki gostoti)

  12/39

 • 13/39

  Lesni kompoziti za gradnjo

  Lepljeni lamelirani les

  Krino lepljeni les

  Konstrukcijski kompozitni les

  LVL

  PSL

  LSL, OSL

  I-nosilci

  Razne vrste lesnih plo:

  Vezane (furnirne, opane, )

  Iverne in vlaknene

 • 14/39

  Lepljeni lamelirani les

  Lepljeni lamelirani nosilci

  Nosilni elementi

  Iz dveh ali ve lamel debeline 6-45 mm

  Med seboj zlepljene vzporedno glede na vzdolno os lamel

  Lamele so obiajno dolinsko spojene

  Najpogosteje se uporabljajo zobati spoji

  Vlanost lesa mora biti med 6 in 15 %

  Razlika v vlanosti med lamelami istega nosilca do 5 %

 • 15/39

  Les in lepilo

  Iglavci:

  Smreka

  Jelka

  Bor

  Navadna duglazija

  Macesen

  Listavci:

  Topol

  Konstrukcijska lepila

  Tip I

  Tip II

  FF, RF, FRF; MF, UF, MUF; PUR; EPI; EPOX

 • 16/39

  Lepljeni nosilci - tehnologija

  Krojenje na irino

  Merjenje vlanosti in razvranje

  Skobljanje desk

  Oznaevanje in izagovanje napak

  Rezkanje zobate vezi

  Dolinsko spajanje

  Kontrola upogibne trdnosti

  Razagovanje na dolino

  Sestavljanje lamel v nosilec

  Skobljanje - dvostransko

  Nanos lepila

  Zlaganje v obliko nosilca

  Stiskanje

  Konna obdelava nosilca

  II

  III

  I

 • 17/39

  Lepljeni lamelirani nosilci - most

  Norveka, 2001

  Dolina 108 m

  Razpon 40 m

  Viina 10 m

 • 18/39

  Lepljeni lamelirani nosilci

  Tacoma dome

  ZDA, 1983

  161,5 m

 • 19/20

  A

 • 20/20

  Uporaba

 • 21/39

  Krino lepljeni les

  CLT (Cross Laminated Timber) ali X-LAM

  KLH (KreuzLagenHolz) / BSH (BrettSperrHolz)

  Krino zloene lesene lamele, 90

  Liho tevilo slojev: 3, 5, 7 ali ve

  Stabilna ploa

  Enakomerneja porazdelitev lastnosti

 • 22/39

  Materiali za izdelavo

  Masiven les:

  Smreka

  Jelka

  Bor

  Macesen

  Lepilo:

  PUR

  MUF

  Dimenzije:

  L do 20 m

  do 5 m

  D do 0,5 m

 • 23/39

  Tehnologija izdelave

  Klasina

  Izdelava posameznega sloja

  Lepljenje slojev med sabo

  Sodobna

  Vakuumsko stiskanje

 • 24/39

  Uporaba CLT (CBD )

 • 25/39

  Uporaba CLT Vxj, vedska

  4 bloki

  8 nadstropij

  134 stanovanj

 • 26/39

  Druge masivne ploe

 • 27/39

  Konstrukcijski kompozitni les

  Structural composite lumber (SCL):

  Laminated veneer lumber (LVL)

  Parallel strand lumber (PSL)

  Laminated strand lumber (LSL)

  Oriented Strand Lumber (OSL)

  Laminated Veneer Bamboo (LVB)

  LVB OSL

 • 28/39

  Sestava LVL-a

 • 29/39

  Uporaba LVL-a

 • 30/39

  Sestava PSL-a

  Nosilec iz trakov luenega furnirja

  Iglavci ali listavci

  80 % izkoristek surovine

  Monost porabe surovine:

  manji premeri hlodov

  manj kvalitetne krpe furnirjev

  FF ali FRF lepilo

 • 31/39

  Uporaba PSL-a

  Konstrukcije

  Nosilci

  Stebri

  Dimenzije PSL-a

  debelina: do 28 cm

  viina: do 50 cm

  dolina: do 20 m

 • 32/39

  Sestava LSL in OSL

  Iz dolgih ploatih iveri vrste strand

  d = 0,7-1,3 (2,5) mm, = do 25 mm in l = do 300 mm

  Usmerjanje vzdol doline proizvoda

  Drobna hlodovino trepetlike in tulipanovca

  PMDI lepilo

  Dimenzije:

  debelina do 140 mm

  irina do 2,4 m

  dolina do 15 m

 • 33/39

  Uporaba LSL-a in OSL-a

 • 34/39

  I-nosilci

  Zgornja in spodnja pasnica

  Masiven les

  LVL

  Stojina

  Vezana ploa

  OSB ploa

  Vlaknena ploa

  Ploevina

  Oblika preseka

 • 35/39

  Uporaba I-nosilcev

 • 36/39

  Furnirne vezane ploe

  http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=a_0wq---uFoNsM&tbnid=pU3jnU4yVdlcOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://grandpacliff.com/Trees/Lumber.htm&ei=yi1dUbuoBIaRtQbai4DQBA&bvm=bv.44770516,d.bGE&psig=AFQjCNG_qGnw0k5gNu2HtevMCah2xy7dXQ&ust=1365147461655781

 • 37/39

  OSB ploe

  http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Vn4wWkFXCtwsrM&tbnid=6bm0uRHgEvtfGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://evstudio.wordpress.com/2009/04/15/staples-or-nails/&ei=bS1dUeDzC4yHswaNiYDoCw&bvm=bv.44770516,d.bGE&psig=AFQjCNEYQGCgG0lEgGV1iYDn2Sc8EHDQow&ust=1365147364901165

 • 38/39

  Gozd in les

 • 39/39

  HVALA ZA POZORNOST !

  THE CASE FOR Tall Wood BUILDINGS

  mgb ARCHITECTURE + DESIGN

  Lesen razgledni stolp, Planina nad Staro Vrhniko

  Tesarstvo Kregar

View more