uzaktan dil Öğretiminde yeni Öğrenme ortamları: anadolu Üniversitesi türkçe sertifika...

29
Uzaktan Dil Öğretiminde Yeni Öğrenme Ortamları: Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programları Örneği Yard. Doç. Dr. Mehmet Emin MUTLU Öğr. Gör. Özlem ÖZÖĞÜT ERORTA “I.Uluslararası Eğitim ve Kültür Bağlamında Avrupalı Türkler Kongresi22-23 Şubat 2008 , Anvers

Upload: mehmet-emin-mutlu

Post on 23-Jun-2015

719 views

Category:

Education


7 download

DESCRIPTION

M.E. Mutlu, Ö. Özöğüt Erorta, I. Uluslararası Eğitim ve Kültür Bağlamında Avrupalı Türkler Kongresi konferansı dahilinde "I. Uluslararası Eğitim ve Kültür Bağlamında Avrupalı Türkler Kongresi Cilt - 1" bildiri kitapçığındaki "Uzaktan Dil Öğretiminde Yeni Öğrenme Ortamları: Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programları Örneği", 344-352 pp., Anvers, Belçika, 22-23 Şubat 2008

TRANSCRIPT

Page 1: Uzaktan Dil Öğretiminde Yeni Öğrenme Ortamları: Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programları Örneği

Uzaktan Dil Öğretiminde Yeni

Öğrenme Ortamları: Anadolu Üniversitesi

Türkçe Sertifika Programları Örneği

Yard. Doç. Dr. Mehmet Emin MUTLU

Öğr. Gör. Özlem ÖZÖĞÜT ERORTA

“I.Uluslararası Eğitim ve Kültür Bağlamında Avrupalı Türkler Kongresi”22-23 Şubat 2008 , Anvers

Page 2: Uzaktan Dil Öğretiminde Yeni Öğrenme Ortamları: Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programları Örneği

Çalışmanın İçeriği

Anadolu Üniversitesi

Türkçe Sertifika Programları projesi Anadolu Üniversitesi’nin birçok fakültesinin yoğun katılımı ile gerçekleştirilmeye çalışılan bir projedir.

Birimlerden gelen malzemeler BDE birimi tarafından bir araya getirilerek e-öğrenme malzemesine dönüştürülmekte ve internet ortamından sunulmaktadır.

Bu bildiride BDE biriminde yapılan çalışmalara ağırlık verilmiştir.

Page 3: Uzaktan Dil Öğretiminde Yeni Öğrenme Ortamları: Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programları Örneği

Türkçe Sertifika Programları

Anadolu Üniversitesi

Türkçe Sertifika Programları, Avrupa ülkelerine göç etmiş üçüncü ya da dördüncü kuşak Avrupalı Türklerin anadillerindeki yetersizlikleri aşmalarına yardımcı olmak amacı ile hazırlanmıştır.

Programın hedef kitlesi anadilinde kendisini yetersiz hisseden Avrupalı Türkler ve Türkçe öğrenmek isteyen yabancılardır.

Page 4: Uzaktan Dil Öğretiminde Yeni Öğrenme Ortamları: Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programları Örneği

Türkçe Sertifika Programı

Çalışmalara 2006 yılında geniş bir ekiple başlandı.

Projenin tamamı 6 düzeyden oluşuyor. 1. düzey tamamlandı ve pilot

çalışması yapıldı. 2. ve 3. düzeyler üretiliyor.

Şubat 2008 sonunda 2. düzey pilot çalışma olarak uygulanırken 1. düzeye öğrenci alınacak.

TSP dörder aylık periyotlarla yılda 3 kez Güz, Bahar ve Yaz dönemlerinde uygulanacak.

Projenin 2009 sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Anadolu Üniversitesi

Page 5: Uzaktan Dil Öğretiminde Yeni Öğrenme Ortamları: Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programları Örneği

Türkçe Sertifika Programı Ekibi

Ham metinler: Metin Özsınmaz, Mete Atay, Ebru Cihan ve M. Naci Özçelik

Ana metinler: Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretim elemanları

Öğretim Tasarımı: Açıköğretim Fakültesi Tasarım Birimi Video: Açıköğretim Fakültesi Televizyon Yapım Birimi e-Ders ve İnternet Hizmetleri: Açıköğretim Fakültesi

Bilgisayar Destekli Eğitim Birimi Sorular: Açıköğretim Fakültesi Test Araştırma Birimi Seslendirme, müzik ve oyuncular: Anadolu Üniversitesi

Koservatuvarı Basılı malzeme: Açıköğretim Fakültesi Dizgi Birimi Görsel Tasarım: Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar

Fakültesi Kayıt ve Sınav İşlemleri: Anadolu Üniversitesi

Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Tanıtım Etkinlikleri: Anadolu Üniversitesi İletişim

Bilimleri Fakültesi Anadolu Üniversitesi

Page 6: Uzaktan Dil Öğretiminde Yeni Öğrenme Ortamları: Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programları Örneği

Türkçe Sertifika Programlarında Kullanılan

Öğrenme Ortamları Ders Çalışma Televizyon Programları Kitap Çalışma Kitabı Ödevler Eşzamanlı Danışmanlık

Hizmetleri Eşzamansız Danışmanlık

Hizmetleri Deneme Sınavı Sözlü Sınav Yazılı Sınav

Anadolu Üniversitesi

Page 7: Uzaktan Dil Öğretiminde Yeni Öğrenme Ortamları: Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programları Örneği

Türkçe Sertifika Programları Sitesi

www.tsp.anadolu.edu.tr

Anadolu Üniversitesi

Türkçe İngilizce Fransızca Almanca

Page 8: Uzaktan Dil Öğretiminde Yeni Öğrenme Ortamları: Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programları Örneği

Türkçe Sertifika Programı Arayüzü

Anadolu Üniversitesi

Ünite

Seçimi

E-öğrenme İçeriği

Page 9: Uzaktan Dil Öğretiminde Yeni Öğrenme Ortamları: Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programları Örneği

Ders Ortamı-Sunucu Kontrol Düğmeleri

Anadolu Üniversitesi

Sessiz Metin Durdur/Oynat Oynatma

Çubuğu

Page 10: Uzaktan Dil Öğretiminde Yeni Öğrenme Ortamları: Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programları Örneği

Ders Ortamı-Menü Düğmeleri

Anadolu Üniversitesi

İçindekiler

Page 11: Uzaktan Dil Öğretiminde Yeni Öğrenme Ortamları: Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programları Örneği

Etkinlikler

Ders Ortamı-Menü Düğmeleri

Anadolu Üniversitesi

Page 12: Uzaktan Dil Öğretiminde Yeni Öğrenme Ortamları: Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programları Örneği

Test

Ders Ortamı-Menü Düğmeleri

Anadolu Üniversitesi

Page 13: Uzaktan Dil Öğretiminde Yeni Öğrenme Ortamları: Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programları Örneği

Alfabe

Ders Ortamı-Menü Düğmeleri

Anadolu Üniversitesi

Page 14: Uzaktan Dil Öğretiminde Yeni Öğrenme Ortamları: Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programları Örneği

Sözlük

Ders Ortamı-Menü Düğmeleri

Anadolu Üniversitesi

Page 15: Uzaktan Dil Öğretiminde Yeni Öğrenme Ortamları: Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programları Örneği

Ders Ortamı-Konu Anlatımı

Anadolu Üniversitesi

Page 16: Uzaktan Dil Öğretiminde Yeni Öğrenme Ortamları: Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programları Örneği

Ders Ortamı-Etkinlikler

Anadolu Üniversitesi

Page 17: Uzaktan Dil Öğretiminde Yeni Öğrenme Ortamları: Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programları Örneği

Ders Ortamı-Etkinlikler

Anadolu Üniversitesi

Sanal Klavye

Etkinlikler bölümünde yer alan sorular çoktan seçmeli, eşleştirme, boşluk doldurma, dinleyerek seçme ve tekrar etme biçimindedir.

Türkçe harf gereksinimleri için sanal klavye oluşturulmuştur.

Etkinlik soruları TAB tarafından hazırlanmaktadır.

Yardım

Page 18: Uzaktan Dil Öğretiminde Yeni Öğrenme Ortamları: Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programları Örneği

Ders Ortamı-Özet

Anadolu Üniversitesi

Page 19: Uzaktan Dil Öğretiminde Yeni Öğrenme Ortamları: Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programları Örneği

Çalışma

Her ünitenin sonunda o üniteye ait çalışma bölümü yer almaktadır.

Çalışma bölümünde yer alan sorular çoktan seçmeli, eşleştirme, boşluk doldurma, dinleyerek seçme ve tekrar etme biçimindedir.

Çalışma soruları TAB tarafından hazırlanmaktadır.

Anadolu Üniversitesi

Page 20: Uzaktan Dil Öğretiminde Yeni Öğrenme Ortamları: Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programları Örneği

Televizyon Programları

Dizi film Örnek Olay

videoları Özgün müzik

klipleri

Anadolu Üniversitesi

Page 21: Uzaktan Dil Öğretiminde Yeni Öğrenme Ortamları: Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programları Örneği

Kitap

Her ünite sonunda ilgili üniteye ait ders içeriğinin sunulduğu PDF formatında kitap yer almaktadır.

Kitabın çıktısı alınarak basılı malzeme olarak kullanılabilir.

Anadolu Üniversitesi

Page 22: Uzaktan Dil Öğretiminde Yeni Öğrenme Ortamları: Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programları Örneği

Çalışma Kitabı

Her ünite için ayrı ayrı hazırlanan, çok sayıda alıştırmadan oluşan ve PDF formatında öğrenciye sunulan yardımcı materyal.

Çalışma kitabının çıktısı alınarak basılı malzeme üzerinde alıştırma yapma olanağı.

Anadolu Üniversitesi

Page 23: Uzaktan Dil Öğretiminde Yeni Öğrenme Ortamları: Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programları Örneği

Ödevler

12 hafta süren eğitim boyunca toplam 10 ödev.

Ödevler danışmanlar tarafından haftalık olarak verilmekte ve duyurulan süre sonunda danışmanlara iletilmektedir.

Ödevlerin başarı ortalamasına katkısı %20’dir.

Anadolu Üniversitesi

Page 24: Uzaktan Dil Öğretiminde Yeni Öğrenme Ortamları: Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programları Örneği

Deneme Sınavları Sınav öncesi

öğrencilerin durumlarını öğrenebilmeleri için oluşturulmuş sınav ortamı.

Soru bankasından rastgele seçilen sorulardan oluşan okuma, dinleme ve yazma becerilerini ölçen deneme sınavı ortamı

İstediği sayıda deneme sınavı olma olanağı.

Anadolu Üniversitesi

Page 25: Uzaktan Dil Öğretiminde Yeni Öğrenme Ortamları: Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programları Örneği

Eşzamanlı Danışmanlık Hizmeti

On kişiye bir danışman atanarak oluşturulan sanal sınıflar,

Konuşma ve yazma becerisini geliştirmek için haftada iki gün birer saat sesli ve görüntülü eşzamanlı danışmanlık hizmeti

Eşzamanlı danışmanlık hizmetinin başarı notuna katkısı %15dir.

Anadolu Üniversitesi

Page 26: Uzaktan Dil Öğretiminde Yeni Öğrenme Ortamları: Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programları Örneği

Eşzamansız Danışmanlık Hizmeti

Öğrenciler eşzamansız danışmanlık bağlantısını kullanarak e-posta yolu ile danışmanlarına soru sorabilirler ve 24 saat içinde yanıt alabilirler.

Eşzamansız danışmanlık hizmetinin başarı notuna katkısı %15dir. Anadolu Üniversitesi

Page 27: Uzaktan Dil Öğretiminde Yeni Öğrenme Ortamları: Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programları Örneği

Sözlü ve Yazılı Sınav

Sözlü sınav, eşzamanlı danışmanlık ortamında bire bir ve randevu verilerek yapılmaktadır.

Yazılı son sınav belirlenen tarih ve saatte gerçekleştirilmektedir.

Anadolu Üniversitesi

Page 28: Uzaktan Dil Öğretiminde Yeni Öğrenme Ortamları: Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programları Örneği

TSP’de Ders Ortamında Kullanılmak Üzere Geliştirilmiş

Etkileşim Öğeleri Listesi

Anadolu Üniversitesi

Sunucu ortamı ve denetimleri

İçindekiler penceresi Etkinlikler penceresi Test penceresi Alfabe penceresi Sözlük penceresi Sanal Klavye Yardım düğmelerine

yerleştirilen öğreticiler Ses denetimi Sürükle-bırak soruları

Boşluk doldurma soruları

Açılır liste kutusundan kelime seçme soruları

Çoktan seçmeli sorular Dinleme-Seçme

soruları Alıştırma

geribildirimleri Ek bilgi alma

düğmeleri (Ses, metin, tablo, dizi film, müzik ve örnek olay videolarının çağırılması)

Video oynatıcısı denetim düğmeleri (Durdur, oynat, ses kapat, oynatma çubuğu)

Page 29: Uzaktan Dil Öğretiminde Yeni Öğrenme Ortamları: Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programları Örneği

Sonuç TSP birinci düzeyi 250 kişiden fazla bir grubun

tamamen Türkçe öğretimine yoğunlaşması ile hazırlanmıştır .

Yeni nesil ders yazılımları ile hazırlanan TSP, uzaktan dil öğretiminde en önemli bileşenlerden olan ses, video, eşzamanlı danışmanlık gibi 11 öğrenme ortamını ve 15 den fazla etkileşim öğesini bünyesinde barındırabilmektedir.

11 farklı ülkeden, 15 farklı uyruktan katılan 41 öğrenci ile projenin pilot uygulaması tamamlanmıştır. Pilot çalışmada 5 öğretim elemanı danışmanlık hizmeti sunmuştur.

Pilot uygulaması yapılan çalışma ile Anadolu Üniversitesi küresel bazda deneyim kazanmıştır.

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki hızlı gelişmeler gelecekte anadil ve yabancı dil öğretiminde uzaktan eğitim yöntemlerinin kullanılmasını yaygınlaştıracak, zaman ve mekandan bağımsız, esnek ve yaşam boyu eğitim olanağı sunacaktır.

Anadolu Üniversitesi