UX Poland 2015 - UX Trends

Download UX Poland 2015 - UX Trends

Post on 29-Jul-2015

1.435 views

Category:

Technology

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p> 1. EKONOMIA DOWIADCZE 6 TRENDW, KTRE MUSISZ ZNA W 2015 #UXPOLAND 2015 2. PROJEKTANCI DOWIADCZE WCHODZ NA CORAZ WYSZE PITRA BIUROWCW Specjalici UX w ostatnich latach udowodnili zarzdom firm, e potrafi znacznie wicej ni tylko projektowa serwisy internetowe i aplikacje mobilne. Zarzdy dostrzegaj rwnie, e narzdzia i metodyki projektowania dowiadcze maj zastosowanie na wielu innych polach. W efekcie projektanci coraz czciej uczestnicz w pracach nad strategi firm swoich klientw. ZJAWISKO: 1 #UXPOLAND 2015 3. PROJEKTANCI DOWIADCZE WCHODZ NA CORAZ WYSZE PITRA BIUROWCW Jeszcze do niedawna specjalici UX spotykali si gwnie z przedstawicielami redniego szczebla managmentu. Teraz rozmawiaj z dyrektorami, ktrzy wyznaczaj strategie firm oraz decyduj o wprowadzaniu nowych produktw na rynek. Wymaga to od specjalistw UX zupenie nowych umiejtnoci, dowiadczenia biznesowego, analizy biznesowej, znajomoci rynku. Tylko wtedy staj si partnerami dla wyszego szczebla zarzdzania. WYZWANIE: 1 #UXPOLAND 2015 4. WICEJ DANYCH, NOWE KONTEKSTY Ronie zainteresowanie wykorzystaniem danych w biznesie oraz zmienia si sposb ich postrzegania (np. big data). Wczeniej dostpne dane umieszczone w nowych kontekstach nabieraj nowej wartoci biznesowej. W zespoach projektantw dowiadcze coraz wiksz rol odgrywaj analitycy. ZJAWISKO: 2 #UXPOLAND 2015 5. WICEJ DANYCH, NOWE KONTEKSTY Firmy zrozumiay, e gromadzone przez nie dane mog mie du warto. Projektanci UX pracuj nie tylko nad ich przystpn prezentacj, ale take poszukiwaniem zalenoci i kontekstw, ktre nadaj danym nowe znaczenia i np. uatwiaj podejmowanie lepszych decyzji biznesowych. WYZWANIE: 2 #UXPOLAND 2015 6. KLIENT POWINIEN NAS LUBI W sytuacji, gdy firmom coraz trudniej konkurowa cen i parametrami technicznymi, dostrzegaj one nowe pole konkurencji jako dowiadcze kontakcie z mark i oferowanymi usugami i produktami. ZJAWISKO: 3 #UXPOLAND 2015 7. KLIENT POWINIEN NAS LUBI Projektowanie usug wymaga od specjalistw UX holistycz- nego podejcia, obejmujcego wszystkie punkty styku z kon- sumentem. W przypadku banku moe to oznacza aplikacj mobiln, system bankowoci internetowej, ale take placwki i telefoniczn obsug klienta. Projektanci za kadym razem musz odpowiada na pytanie: co znaczy najlepsze dowiad- czenie? W jednym przypadku moe to by umiech przy korzystaniu z produktu, w innym poczucie bezpieczestwa. WYZWANIE: 3 #UXPOLAND 2015 8. ZADOWOLONY PRACOWNIK = ZADOWOLONY KLIENT Szczliwy pracownik to dobry pracownik. Po latach koncentrowania si wycznie na klientach i ignorowaniu potrzeb pracownikw, firmy zaczynaj rozumie, e od jakoci systemw i procesw wewntrznych zaley efektywno pracownikw a to przekada si na satysfakcj klientw. Projektowanie dowiadcze klientw czsto zaczyna si od uporzdkowania dowiadcze wewntrz organizacji. ZJAWISKO: 4 #UXPOLAND 2015 9. ZADOWOLONY PRACOWNIK = ZADOWOLONY KLIENT Wiele firm skupiajc si na satysfakcji klientw zapomina o swoich pracownikach. Projektanci dowiadcze pomagaj zrozumie co naley naprawi w firmie aby bya lepszym miejscem pracy. Pracownicy, ktrzy wierz w swoje produkty i rozumiej dokd zmierza firma chtniej dbaj o zadowolenie klientw. Nowoczesne projekty Customer Experience sprawiaj, e Twoja firma staje si naprawd lepsza. WYZWANIE: 4 #UXPOLAND 2015 10. ONLINE / OFFLINE wiat realny i wirtualny coraz mocniej si przenikaj. Korzystanie z usug odbywa si w obydwu rodowiskach, a dane pozyskane ze wiata rzeczywistego wykorzystywane s w produktach online (i odwrotnie). Coraz wiksze znaczenie ma tzw internet of things i moliwo interakcji czowieka z przedmiotami (sprzt AGD, meble, eksponaty wystawy muzealnej, budynki, komunikacja, etc.) ZJAWISKO: 5 #UXPOLAND 2015 11. ONLINE / OFFLINE Geolokalizacja, internet of things, beacony, wearbles przed projektantami UX otworzyy si zupenie nowe moliwoci czenia wiatw online i offline. Dowiesz si od nich w jaki sposb wykorzysta nowe technologie i stworzy nie znan dotychczas jako w brany, w ktrej dziaasz. WYZWANIE: 5 #UXPOLAND 2015 12. Z WIELK MOC WIE SI WIELKA ODPOWIEDZIALNO Projektanci dowiadcze zaczynaj rozumie, e dysponuj ogromn wiedz o zachowaniach konsumentw i maj moliwo wpywania na codzienne zachowania milionw ludzi na caym wiecie. ZJAWISKO: 6 #UXPOLAND 2015 13. Z WIELK MOC WIE SI WIELKA ODPOWIEDZIALNO W rodowisku projektantw dowiadcze trwa dyskusja na temat etyki i odpowiedzialnoci. Gdzie s granice w kreowaniu zachowa konsumentw? Na ile powinnimy wpywa na ich emocje? Jak mdrze wykorzysta posiadane narzdzia i ogromne zbiory danych? Jak prowadzi projekty, eby w ich efekcie wiat stawa si naprawd lepszy? Jak znale balans pomidzy celami biznesowymi klientw a etyk. WYZWANIE: 6 #UXPOLAND 2015 14. PODSUMOWANIE Znany od lat nurt User Experience w poczeniu z analiz danych, technologiami big data, internet of things, narzdziami i metodami service design przeradza si w Human Experience. Coraz wicej firm dostrzega, e aby zostawi konkurencj z tyu trzeba wia- domie projektowa to co klienci czuj w relacji z ich ofert. Sam produkt i jego parametry mona dzi atwo skopiowa. Kultura pracy, mdre procedury, atmosfera w firmie, procesy obsu- gi klienta i model biznesowy to nowa bro w walce o rynek. #humanexperience #UXPOLAND 2015 15. Dowiedz si wicej podczas najwikszej konferencji UX w Centralnej Europie. Docz do UX Poland 2015. www.uxpoland.com #UXPoland2015 </p>