uvod za viŠe informacija posjetite zaŠto ovaj studij? … · fakultet islamskih nauka - fin...

Click here to load reader

Post on 21-Sep-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ZA VIŠE INFORMACIJAPOSJETITE

  www.bogoslovski.edu.baTel: + 387 (0)58 220 060

  www.�n.baTel: + 387 (0)33 232 982

  www.kbf.baTel: + 387 (0)33 533 516

  Fakultet islamskih nauka - FIN (Univerzitet u Sarajevu)

  Katolički bogoslovni fakultet - KBF (Univerzitet u Sarajevu)

  Pravoslavni bogoslovski fakultet Svetog Vasilija Ostroškog - PBF (Univerzitet u Istočnom Sarajevu)

  MAGISTARSKI PROGRAMMeđureligijske studije i izgradnja mira

  Zajednički magistarski studij Međureligijske studije i izgradnja mira organiziraju tri teološka fakulteta iz Bosne i Hercegovine u partnerstvu s humanitarnom i razvojnom agencijom Catholic Relief Services - USCCB.Program je interdisciplinarnog karaktera i obuhvaća znanstvene oblasti međureligijskih studija i izgradnje mira.

  UVOD

  Zajednički studijski programi u području međureligijskih i mirovnih studija nude jedinstvenu priliku jasnog pozicioniranja religije kao izvora i katalizatora mira, te pro�liranje religijskih institucija kao zagovarača pravednijega i boljeg društva.

  ZAŠTO OVAJ STUDIJ?

 • I Međureligijski modul - KBF

  I Međureligijski modul - FIN

  I Međureligijski modul - PBF

  II Izgradnja mira

  III Napredne perspektive

  IV Aplikativni modul

  V Završni - magistarski rad

  6 ECTS

  6 ECTS

  6 ECTS

  12 ECTS

  9 ECTS

  9 ECTS

  12 ECTS

  Uspješnim okončavanjem Međureligijskih studija i izgradnje mira, studenti će steći sljedeće kompetencije:

  znanje i razumijevanje pravoslavnih, rimokatoličkih i islamskih temeljnih tekstova, dogmi i socijalne znanosti, te njihove primjene unutar međureligijskog dijaloga i suradnje

  sposobnost promišljanja o vlastitim motivima za izgradnju mira

  vještine dijaloga, medijacije i posredovanja u individualnim i grupnim sukobima

  sposobnost povezivanja znanja stečenog iz raznih srodnih oblasti kako bi se uspješno riješili složeni problemi

  sposobnost promišljenog angažiranja, korištenjem religije i povjerenja kao inspiracije za smanjenje intenziteta sukoba.

  ISHODI STUDIJA

  Završetkom studija u trajanju jedne (4+1) godine, čijim se završetkom po pravilu stječe 60 ECTS bodova, osoba stječe akademski naziv magistra/magistre međureligijskih studija i izgradnje mira.

  ZVANJE

  Nastavni modul predstavlja skup više akademskih, teorijsko-praktičnih predmeta koji se izvode sukcesivno i daju interdisciplinarna znanja o sadržaju modula kao cjeline. Predmetni studijski program artikulira se kroz 6 (šest) modula jasne akademske strukture, povezanosti i komplementarnosti.

  NASTAVNI PLAN I PROGRAM

  NAMJENA I UVJETI ZA UPIS

  Magistarski studij Međureligijske studije i izgradnja mira namijenjen je prvenstveno diplomantima teoloških fakulteta, te društvenih i humanističkih znanosti koji iskazuju interes za međureligijske studije i izgradnju mira, uz polaganje određene razlike predmeta.

  Odabrani naslov zajedničkog magistarskog studija upućuje, između ostalog, i na korelaciju između monoteističkih religija (islam i kršćanstvo) i izgradnje mira kao interdisciplinarne znanstvene, stručne, aksiološke, etičke i prakseološke discipline koja je prisutna ne samo unutar religijske već i šire društvene perspektive.

  Upravo naglasak na izgradnji mira iz monoteističkih perspektiva, ujedinjenih kako u akademskoj formi tako i u širem društvenom kontekstu, može obogatiti svojom inovativnošću aktualnu ponudu studijskih programa na Univerzitetu u Sarajevu i Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

  Izgradnja i očuvanje mira kao stabilnog društvenog okvira jedan je od najvažnijih ciljeva kojima akademske, vjerske, vladine i nevladine organizacije mogu težiti.

  Predloženi program je inovativan, inkluzivan i u skladu sa zahtjevima međuovisnog svijeta. Uvidom u samu strukturu zajedničkog magistarskog programa vidljiva je povezanost teorije i prakse te značaj njihovog poznavanja radi što kvalitetnijeg budućeg teorijskog i praktičnog djelovanja na području međureligijskih studija i izgradnje mira.