uvod - matevž · pdf file računalništvo in informatika | št. leto 2014/15 |...

Click here to load reader

Post on 31-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Gradbeništvo, 1. letnik mdolenc@itc.fgg.uni-lj.si št. leto 2014/15 doc.dr. Matevž Dolenc

  Uvod

 • M. DolencUvod | št. leto 2014/15 | Gradbeništvo, 1. letnik

  Katedra za gradbeno informatiko

  IKPIR – Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo KKPI – Katedra za Konstrukcije in Potresno Inženirstvo

  KGI – Katedra za Gradbeno Informatiko

  Raziskovalno delo eGradbeništvo, gradbena informatika, računalniške tehnologije

  Projekti EU, SLO

 • M. DolencUvod | št. leto 2014/15 | Gradbeništvo, 1. letnik

  Matevž Dolenc

  Doktoriral leta 2001 na FGG Naslov: Programske komponente za analizo konstrukcij po metodi končnih elementov

  Raziskovalno delo gradbena informatika, računanje konstrukcij

  SOA, HPC/HTC, tehnologije grid, odprta koda

  Ruby, Python, Java, C/C++, VB.NET

  Govorilne ure soba 035, ponedeljek 9:00 - 10:00

 • M. DolencUvod | št. leto 2014/15 | Gradbeništvo, 1. letnik

  Vlado Stankovski

  Doktoriral leta 2009 na FGG Naslov: Tehnologije semantične mreže pri računalniško integrirani graditvi

  Raziskovalno delo gradbena informatika, tehnologije grid, semantične tehnologije

  Java, VB.NET, Python, C/C++

  Informacije email: vlado.stankovski@fgg.uni-lj.si

 • Gradbeništvo, 1. letnik mdolenc@itc.fgg.uni-lj.si št. leto 2014/15 doc.dr. Matevž Dolenc

  Računalništvo in informatika

 • M. DolencRačunalništvo in informatika | št. leto 2014/15 | Gradbeništvo, 1. letnik

  Cilji

  Splošna računalniška pismenost Namenski programi Sodobne računalniške, informacijske in komunikacijske tehnologije

  Uvod v programiranje Reševanje problemov z računalniki Informacijske tehnologije v gradbeništvu

 • M. DolencRačunalništvo in informatika | št. leto 2014/15 | Gradbeništvo, 1. letnik

  Organizacija pouka

  Urnik predavanja, četrtek, 10 - 12, P-II/2

  vaje: po skupinah

  Gradiva predavanja, seminar: ceg.li/ri2014

  vaje: spletna učilnica

  Predavanja 2 uri predavanj na teden (M. Dolenc)

  Potek predavanja: ponovitev (10 min), tema (60 min), vprašanja in odgovori (20)

  Vaje 2 ura na teden (V. Stankovski)

  praktična uporaba izbranih orodij/tehnologij

 • M. DolencRačunalništvo in informatika | št. leto 2014/15 | Gradbeništvo, 1. letnik

  Predstavitev vsebin

 • M. DolencRačunalništvo in informatika | št. leto 2014/15 | Gradbeništvo, 1. letnik

  Kaj in kdaj delajo študenti med letom

  Vaje Programiranje

  Tekstovni dokumenti (Word - stili, reference)

  Preglednice (Excel - funkcije, makro ukazi)

  Računska okolja

  Seminarska naloga Izbrana naloga

  Programiranje rešitve

  Predstavitev

  Kolokvija 2 kolokvija (7 in 14 teden)

  Teorija + Vaje (oba dela pozitivna)

  Izpit Teorija + Vaje (oba dela pozitivna)

  Ocena ocena = 0.3 teorija + 0.4 vaje + 0.3 seminar

 • M. DolencRačunalništvo in informatika | št. leto 2014/15 | Gradbeništvo, 1. letnik

  Kakšni so študijski rezultati

  Povprečna prisotnost na predavanjih

  57%

  Ocene

  37%

  5% 18%

  25%

  14%2% 10 9 8 7 6 NP

  Izpitni roki

  5%8%

  20%

  67%

  Kolokvij 1. rok 2. rok 3. rok

 • M. DolencRačunalništvo in informatika | št. leto 2014/15 | Gradbeništvo, 1. letnik

  Kako izgleda preizkus znanja Predmet' Računalništvo,in,informatika,

  Skupina' A,

  Datum' 12.6.2014,

  Točke' /,

  Priimek'in'ime' ,

  Vpisna'številka' Smer'študija' GR:UNI,

  ' ,

  Navodilo:!Čas$izdelave:$60!min$|$Točke:$10/10,|,Obvezna,oddaja,naloge,|,Glej,tudi,drugo,stran, , Teorija' T.1,(2),Pojasnite,zakaj,uporabljamo,algoritme,pri,kodiranju,programov?,Katere,zapise,algoritmov,uporabljamo?, , , , , , , , , , , , T.2,(2),Katere&so&osnovne&značilnosti&odprto&kodnih&(open&source)&programov?, , , , , , , , , , , , , T.3,(2),Napišite(in(pojasnite(načine(šifriranja(podatkov., , , , , , , , , , , , , T.4,(2),Napišite,in,pojasnite,osnovne,standarde,svetovnega,spleta., , , , , , , , , , , , T.5,(2),Zapišite,podatke,o,daljici,v,obliki,XML,dokumenta.,

  , , , , , , , , ,

  Vaje' V.1,(2),Kaj,izpiše,naslednji,makro,ukaz?, , Sub izpis() i = 2 Do For j = 1 to 4 Cells(i,j) = i * Cells(i-1,j) Next j i = i + 2 Loop While i < 5 End Sub ,,,,

  ' A' B' C' D' E' 1' 11, 12, 13, 14, , 2' , , , , , 3' 12, 14, 16, 18, , 4' , , , , , 5' 14, 16, 18, 110, , 6' , , , , , 7' , , , , ,

  V.1,(3),Napiši,program,v,programskem,jeziku,Visual,Basic,,ki,deluje,na,naslednji,način.,Uporabnik,zaporedoma,vpiše,20,realnih,števil., Ko,uporabnik,vpiše,zadnje,število,in,pritisne,ENTER,,program,na,zaslonu,izpiše,vsako,tretje,število., , , , , , , , , , , , , , , , , , , V.3,(2),Odgovorite,na,spodnja,vprašanja:,

  • (0.5),Spodaj,zapisana,dogodkovna,procedura,ima,napako.,Odpravite,jo.,, • (0.5),Ob,točno,katerem,dogodku,se,sproži?,, • (0.5),Kakšen,je,rezultat,izvajanja,procedure,(nariši!),,če,je,pbRisi,predmet,tipa,PictureBox,velikosti,50x50,pik?,, • (0.5),Koliko,argumentov,ima,ta,procedura?,Kakšen,je,njihov,pomen?,

  , Private Sub pbRisi_Paint( ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs) Handles pbRisi.Paint w = 25 : h = 50 e.Graphics.DrawLine(Pens.Azure, w, 0, 0, h) e.Graphics.DrawLine(Pens.Blue, 0, 0, w, 0) End Sub , , , , , , , , , , , , V.4,(3),Kaj,izpiše,naslednji,program,v,konzoli?,, , Sub Main() Dim b(2), c(5) As Double Dim i As Integer = 0 b(0) = 0.3 b(1) = 0.4 b(2) = 0.5 Do c(2 * i) = b(i) + 0.3 Console.WriteLine(c(i)) c(2 * i + 1) = b(i) i = i + 1 Loop While i < 3 End Sub , ,

  4 (2) Prikaži izpis naslednjega VB.NET konzolnega programa. Module Module1 Sub Main() Dim a As Integer = 4 Dim i As Integer For i = 1 To a Dim j As Integer = 1 Do While j < 3 Console.Write(" ") j=j+1 Loop Console.WriteLine(j) Next End Sub End Module

  4 (2) Primerjajte klasi no (papirno/fizi no) in digitalno knji nico. Kak!ne so pova!em mnenju prednosti in slabosti obeh? č č ž

  5 (2) Prika i izpis naslednjega VB.NET konzolnega programa. ž

  Module Module1 Sub Main() Dim a As Integer = 4 Dim i As Integer For i = 1 To a Dim j As Integer = 1 Do While j < i Console.Write(" ") j = j + 1 Loop Console.WriteLine(i * a) Next End Sub End Module

  5 (2) Primerjajte klasično (papirno/fizic ̌no) in digitalno knjižnico. Kak!ne so pova!em mnenju prednosti in slabosti obeh?Primerjajte klasično (papirno/fizic ̌no) in digitalno knjižnico. Kak!ne so pova!em mnenju prednosti in slabosti obeh?

View more