usaha-usaha penambahbaikan hrmis · - capaian kepada muka “log in ... laporan penilaian tahunan...

of 20 /20
USAHA-USAHA PENAMBAHBAIKAN HRMIS TAHUN 2012 DIALOG HRMIS BIL 2/2012 6 7 Disember 2012 CORUS PARADISE RESORT, PORT DICKSON NEGERI SEMBILAN BPM JPA 2012 1

Upload: vantram

Post on 26-Apr-2019

248 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

USAHA-USAHA

PENAMBAHBAIKAN HRMIS

TAHUN 2012

DIALOG HRMIS BIL 2/2012

6 – 7 Disember 2012

CORUS PARADISE RESORT, PORT DICKSON

NEGERI SEMBILAN

BP

M J

PA

20

12

1

TUJUAN

MEMAKLUMKAN MENGENAI USAHA-USAHA

PENAMBAHBAIKAN YANG TELAH DAN SEDANG

DIAMBIL BAGI MENINGKATKAN PRESTASI

HRMIS SERTA MEMINIMUMKAN MASALAH YANG

DIHADAPI OLEH PENGGUNA

2

BP

M J

PA

20

12

SOAL SELIDIK KAJIAN

KEBERKESANAN PENINGKATAN

PRESTASI HRMIS

3

BIL SOALAN SOAL SELIDIK

1 Bahagian A (Maklumat Asas Responden)

2 Bahagian B (Maklumat Capaian)

3 Bahagian C (Prestasi HRMIS)

- Capaian kepada muka “Log in”

- Proses menyimpan

- Proses menghantar

- Preses carian

- Pencapaian HRMIS sekarang dan sebelum

- Peratus peningkatan prestasi

HRMIS – PERKEMBANGAN SEMASA

SELEPAS PENINGKATAN SERVER DAN NETWORK

18935 responses

MAKLUMAT ASAS RESPONDEN

Organisasi

Perkhidmatan Awan Persekutuan 15159-80%

Perkhidmatan Awam Negeri 1807-10%

Badan Berkanun Persekutuan 1016-5%

Badan Berkanun Negeri 160-1%

Pihak Berkuasa Tempatan 264-1%

Gred Perkhidmatan

JUSA dan Ke Atas 82- 0%

51 – 54 – 635- 3%

48 – 790 - 4%

41 – 45- 31301- 7%

27 – 42 – 4599 - 24%

17 – 26 – 8540 - 45%

1 – 16 – 697 - 4%

Tempoh Menggunakan HRMIS:

Lebih 5 Tahun – 2087 - 11%

3 – 5 Tahun – 4815 - 25%

1 – 3 Tahun – 8736 - 46%

Kurang 1 Tahun - 2735 - 14%

Peranan:

Pemilik Kompetensi/Pengguna -14573- 77%

Pelulus – 823 - 4%

Pengurus Sumber Manusia – 844- 4%

Pentadbir Sistem- 2178 - 12%

Lokasi Capaian

Pejabat- 16673 - 88%

Rumah – 1435 - 8%

Lain-lain – 158 - 1%

Luar Malaysia – 669 - 4%

Modul Yang Kerap Digunakan

Pengurusan Cuti – 13974 -77%

Pengurusan Tuntutan – 1534 - 8%

Sasaran Kerja Tahunan – 15104 - 83%

Laporan Penilaian Tahunan – 12401 - 68%

Pelan Landasan Kerjaya – 477 - 3%

Other – 1493 - 8%

Capaian Muka

‘Log-in’

(%)

Pindahan

UI

(%)

Simpan

(%)

Hantar

(%)

Cari

(%)

<10 s 20 17 14 13 11

11-20s 24 24 22 22 22

21-30s 12 14 13 14 14

31-40s 9 9 9 9 11

41-50s 6 7 7 8 8

>50s 27 26 30 30 30

MASA CAPAIAN SEBENAR MENGIKUT ELEMEN

KEPUASAN PELANGGAN

Umum

Sangat Memuaskan – 900 - 5%

Memuaskan – 8116 - 43%

Tiada perubahan – 4059 - 21%

Tidak memuaskan – 2822 - 15%

Sangat tidak memuaskan – 2317 - 12%

PENGUKURAN PENINGKATAN PRESTASI

Melebihi 100 % - 189- 1%

81 - 100% - 3315 - 18%

61 - 80% - 4374 - 23%

41 - 60% - 2937 - 16%

21 - 40% - 1505 - 8%

1 - 20% - 1805 - 10%

USAHA-USAHA PENAMBAHBAIKAN

HRMIS

Tahun Tindakan

2011 1) Kajian peningkatan infrastruktur HRMIS

2) Meneroka teknologi pangkalan data terkini

3) Kajian semula senibina HRMIS (Jun 2011)

4) Perolehan 2 Web Server, 1 HDD server, 1 load balancer

5) Melaksanakan kajian code review bagi 11 modul yang

menggunakan pemprosesan yang tinggi

2012 1) Melaksanakan aktiviti code review bagi 11 modul yang

menggunakan pemprosesan yang tinggi

2) Naziran terhadap infrastruktur agensi

3) Penambahan web server dari 10 server ke 30 server

( 5 fizikal server )

4) Penambahan bandwidth rangkaian di gateway PCN-1

Gov*Net dari 10Mbps ke 20Mbps

5) Perolehan dan peralihan server pangkalan data yang

berkapasiti tinggi11

PELBAGAI URL CAPAIAN

HRMIS

12

hrmis.eghrmis.gov.my(capaian melalui egNet / pejabat sahaja)

hrmisone.eghrmis.gov.my

hrmis2.eghrmis.gov.my( capaian melalui internet )

PUSAT MEJA BANTUAN

HRMIS, JPA

Talian Hotline: 03-8321 1400

E-mel: [email protected]

13

SYOR

MESYUARAT DIPOHON MENGAMBIL MAKLUM

MENGENAI USAHA-USAHA PENAMBAHBAIKAN

YANG TELAH DAN SEDANG DIAMBIL BAGI

MENINGKATKAN PRESTASI HRMIS SERTA

MEMINIMUMKAN MASALAH YANG DIHADAPI

OLEH PENGGUNA

14

BP

M J

PA

20

12

SEKIAN, TERIMA KASIH

15

SPESIFIKASI SERVER

PANGKALAN DATA HRMIS

16

BP

M J

PA

20

12

PERKARA SEDIA ADA BARU

MODEL HP Integrity RX8640 HP Proliant DL980 G7

PROCESSOR Intel Itanium 2

(1.6GHz)

Intel Xeon E7- 4870

(2.4GHz)

BIL. CPU 8 CPU (2 core/cpu) 8 CPU (10 core/cpu)

MEMORY 80 GB 4000 GB (4TB)

CODE REVIEW – MODUL

17

BP

M J

PA

20

12

BIL MODUL/ SUBMODUL

1 Rekod Peribadi (PR)

2 Sekuriti-Login Page (SC)

3 Sasaran Kerja Tahunan (SKT)

4 Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT)

5 Pengurusan Cuti (LV)

6 Pengurusan Tuntutan dan Pendahuluan Diri

(CL)

7 Pembangunan Organisasi (OD)

8 Aliran Kerja (WF)

9 Penamatan Perkhidmatan (SEP)

10 Profil Perkhidmatan (SP)

11 Data Perjawatan (ED)

HASIL NAZIRAN TERHADAP

INFRASTRUKTUR AGENSI

18

INFRASTRUKTUR HRMIS

19

BP

M J

PA

20

12

Pertambahan

server

Dari 10 ke 30

Server baru

HP Proliant

DL980 G7

RANGKAIAN HRMIS

20