urteko 3. igandea (b) markos 1,14-20 musika: albinoni concierto nº 11 larguetto aurkezpena: b....

of 15 /15
Urteko 3. igandea (B) Markos 1,14-20 Musika: Albinoni concierto nº 11 Larguetto Aurkezpena: B. Jose Antonio Pagola

Upload: francisco-javier-quintero-henriquez

Post on 23-Jan-2016

227 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Urteko 3. igandea (B) Markos 1,14-20 Musika: Albinoni concierto nº 11 Larguetto Aurkezpena: B. Areskurrinaga HC Euskaraz: D. Amundarain Jose Antonio Pagola

Urteko 3. igandea(B)

Markos 1,14-20

Musika: Albinoni concierto nº 11 LarguettoAurkezpena: B. Areskurrinaga HCEuskaraz: D. Amundarain

Jose Antonio Pagola

Page 2: Urteko 3. igandea (B) Markos 1,14-20 Musika: Albinoni concierto nº 11 Larguetto Aurkezpena: B. Areskurrinaga HC Euskaraz: D. Amundarain Jose Antonio Pagola

Joan Bataiatzailea atxilotu zutenean, Galileara joan zen Joan Bataiatzailea atxilotu zutenean, Galileara joan zen Jesus eta Jesus eta «Jainkoaren Berri Ona hots egiten»«Jainkoaren Berri Ona hots egiten» hasi zen. Markosen hasi zen. Markosen arabera, ez da ari preseski doktrina irakasten, ikasleek ikasi eta arabera, ez da ari preseski doktrina irakasten, ikasleek ikasi eta

zuzen zabal dezaten. zuzen zabal dezaten. Jazotzen, bizitzen ari den gertaera bat ari da Jesus hots egiten. Jazotzen, bizitzen ari den gertaera bat ari da Jesus hots egiten.

Gertaera hori bizitzen ari da bera, eta guztiekin Gertaera hori bizitzen ari da bera, eta guztiekin partekatu nahi du bere esperientzia.partekatu nahi du bere esperientzia.

Page 3: Urteko 3. igandea (B) Markos 1,14-20 Musika: Albinoni concierto nº 11 Larguetto Aurkezpena: B. Areskurrinaga HC Euskaraz: D. Amundarain Jose Antonio Pagola

Hona nola laburtu duenHona nola laburtu duen Markosek mezu hori: Markosek mezu hori:

«Bete da epea»«Bete da epea»: : ez da jada zertan egon atzera begira. ez da jada zertan egon atzera begira. «Hurbil da Jainkoaren erregetza»«Hurbil da Jainkoaren erregetza»: : hain hain

juxtu, mundua gizatarrago juxtu, mundua gizatarrago egin nahi du.egin nahi du.

Page 4: Urteko 3. igandea (B) Markos 1,14-20 Musika: Albinoni concierto nº 11 Larguetto Aurkezpena: B. Areskurrinaga HC Euskaraz: D. Amundarain Jose Antonio Pagola

«Bihotz-berri zaitezte»«Bihotz-berri zaitezte»:: ezin jarraitu duzue ezer gertatzen ari ez balitz ezin jarraitu duzue ezer gertatzen ari ez balitz

bezala; aldatu zeuen pentsaera, zeuen jarduera. bezala; aldatu zeuen pentsaera, zeuen jarduera. «Sinetsi Berri On hau»«Sinetsi Berri On hau». .

Entzun dezakezuen berririk onena duzue Jainkoaren Entzun dezakezuen berririk onena duzue Jainkoaren asmo hau.asmo hau.

Page 5: Urteko 3. igandea (B) Markos 1,14-20 Musika: Albinoni concierto nº 11 Larguetto Aurkezpena: B. Areskurrinaga HC Euskaraz: D. Amundarain Jose Antonio Pagola

Hotsandiko laburpen hau egin duelarik, Hotsandiko laburpen hau egin duelarik, lankide bila hastea izan da Jesusen lehenengo lankide bila hastea izan da Jesusen lehenengo

egintza, bere asmoaegintza, bere asmoa gauzatu ahal izateko. gauzatu ahal izateko.

Jesus Jesus «Galileako aintziraren inguruan dabil»«Galileako aintziraren inguruan dabil». .

Ekin dio bere bideari. Ekin dio bere bideari.

Page 6: Urteko 3. igandea (B) Markos 1,14-20 Musika: Albinoni concierto nº 11 Larguetto Aurkezpena: B. Areskurrinaga HC Euskaraz: D. Amundarain Jose Antonio Pagola

Profeta ibiltaria da, jarraitzaile bila dabil, haiekin ibilaldi Profeta ibiltaria da, jarraitzaile bila dabil, haiekin ibilaldi zirraragarri bat egiteko: Jainkoaren erregetzarentzat zirraragarri bat egiteko: Jainkoaren erregetzarentzat

bideak urratuz bizi. bideak urratuz bizi. Jesus ez da bere katedran eseria dagoen lege-maisua, Jesus ez da bere katedran eseria dagoen lege-maisua,

erlijio-eskola bat moldatzeko ikasleak etorri zain dagoena. erlijio-eskola bat moldatzeko ikasleak etorri zain dagoena.

Page 7: Urteko 3. igandea (B) Markos 1,14-20 Musika: Albinoni concierto nº 11 Larguetto Aurkezpena: B. Areskurrinaga HC Euskaraz: D. Amundarain Jose Antonio Pagola

Kristau izatea ez da doktrina bat ikastea, baizik Jesusi jarraitzea, haren bizi-asmoari atxikiz.

Page 8: Urteko 3. igandea (B) Markos 1,14-20 Musika: Albinoni concierto nº 11 Larguetto Aurkezpena: B. Areskurrinaga HC Euskaraz: D. Amundarain Jose Antonio Pagola

Jesus da beti ekimenari Jesus da beti ekimenari ekiten diona. ekiten diona.

Hurbildu, lau arrantzale Hurbildu, lau arrantzale haiei begira jarri eta haiei begira jarri eta beren bizitzari beste beren bizitzari beste

norabide bat ematera norabide bat ematera egin die dei. egin die dei.

Jesusen esku-hartzerik Jesusen esku-hartzerik gabe, ez da jaio sekula gabe, ez da jaio sekula

egiazko kristaurik.egiazko kristaurik.. .

Page 9: Urteko 3. igandea (B) Markos 1,14-20 Musika: Albinoni concierto nº 11 Larguetto Aurkezpena: B. Areskurrinaga HC Euskaraz: D. Amundarain Jose Antonio Pagola

Fededunok sinesmen handiagoz Fededunok sinesmen handiagoz bizi behar dugu Kristoren bizi behar dugu Kristoren

presentzia bizia eta gutako presentzia bizia eta gutako bakoitzari egiten dion bakoitzari egiten dion

begiratua. Hura izan ezean, begiratua. Hura izan ezean, nork eman gure bizitzari beste nork eman gure bizitzari beste

norabide bat?norabide bat?

Page 10: Urteko 3. igandea (B) Markos 1,14-20 Musika: Albinoni concierto nº 11 Larguetto Aurkezpena: B. Areskurrinaga HC Euskaraz: D. Amundarain Jose Antonio Pagola

Baina gauzarik funtsezkoena nork bere barruan Baina gauzarik funtsezkoena nork bere barruan haren deia entzutea da:haren deia entzutea da: «Zatozte nire ondoren»«Zatozte nire ondoren»..

Ez da gauetik goizerako eginkizuna. Ez da gauetik goizerako eginkizuna.

Page 11: Urteko 3. igandea (B) Markos 1,14-20 Musika: Albinoni concierto nº 11 Larguetto Aurkezpena: B. Areskurrinaga HC Euskaraz: D. Amundarain Jose Antonio Pagola

Dei hori entzuteak Jesusekiko konfiantza iratzartzea Dei hori entzuteak Jesusekiko konfiantza iratzartzea esan nahi du, harekiko atxikimendu pertsonala esan nahi du, harekiko atxikimendu pertsonala

biziagotzea, haren egitasmoan uste ona izatea, haren biziagotzea, haren egitasmoan uste ona izatea, haren egitarauarekin bat egitea, haren jarrera geugan egitarauarekin bat egitea, haren jarrera geugan berregitea...; horrela, haren egitasmorako jende berregitea...; horrela, haren egitasmorako jende

gehiago irabazteko.gehiago irabazteko.

Page 12: Urteko 3. igandea (B) Markos 1,14-20 Musika: Albinoni concierto nº 11 Larguetto Aurkezpena: B. Areskurrinaga HC Euskaraz: D. Amundarain Jose Antonio Pagola

Honako hau izan liteke gaur egun ikurritz bat kristau-Honako hau izan liteke gaur egun ikurritz bat kristau-elkarte batentzat: elkarte batentzat:

Jesusen ondoren ibiliJesusen ondoren ibili. . Guztien buru hura ezarri. Guztien buru hura ezarri.

Igandero gogoratu hura, gure aurretik Igandero gogoratu hura, gure aurretik doan lider gisa. doan lider gisa.

Page 13: Urteko 3. igandea (B) Markos 1,14-20 Musika: Albinoni concierto nº 11 Larguetto Aurkezpena: B. Areskurrinaga HC Euskaraz: D. Amundarain Jose Antonio Pagola

Beste dinamika bat sortu. Jesu Beste dinamika bat sortu. Jesu Kristori hurbilagotik jarraitzea Kristori hurbilagotik jarraitzea

ipini erdigunetzat. Gure kristau-ipini erdigunetzat. Gure kristau-elkarteak egiaz eraldatuko elkarteak egiaz eraldatuko

lirateke. lirateke. Beste bat izango litzateke Eliza.Beste bat izango litzateke Eliza.

Page 14: Urteko 3. igandea (B) Markos 1,14-20 Musika: Albinoni concierto nº 11 Larguetto Aurkezpena: B. Areskurrinaga HC Euskaraz: D. Amundarain Jose Antonio Pagola

2015eko urtarrilaren 25aUrteko 3. igandeaMarkos 1,14-20 

JESUSEN ONDOREN JOAN 

Joan Bataiatzailea atxilotu zutenean, Galileara joan zen Jesus eta «Jainkoaren Berri Ona hots egiten» hasi zen. Markosen arabera, ez da ari preseski doktrina irakasten, ikasleek ikasi eta zuzen zabal dezaten. Jazotzen, bizitzen ari den gertaera bat ari da Jesus hots egiten. Gertaera hori bizitzen ari da bera, eta guztiekin partekatu nahi du bere esperientzia.

Hona nola laburtu duen Markosek mezu hori: «Bete da epea»: ez da jada zertan egon atzera begira. «Hurbil da Jainkoaren erregetza»: hain juxtu, mundua gizatarrago egin nahi du. «Bihotz-berri zaitezte»: ezin jarraitu duzue ezer gertatzen ari ez balitz bezala; aldatu zeuen pentsaera, zeuen jarduera. «Sinetsi Berri On hau». Entzun dezakezuen berririk onena duzue Jainkoaren asmo hau.

Hotsandiko laburpen hau egin duelarik, lankide bila hastea izan da Jesusen lehenengo egintza, bere asmoa gauzatu ahal izateko. Jesus «Galileako aintziraren inguruan dabil». Ekin dio bere bideari. Profeta ibiltaria da, jarraitzaile bila dabil, haiekin ibilaldi zirraragarri bat egiteko: Jainkoaren erregetzarentzat bideak urratuz bizi. Jesus ez da bere katedran eseria dagoen lege-maisua, erlijio-eskola bat moldatzeko ikasleak etorri zain dagoena. Kristau izatea ez da doktrina bat ikastea, baizik Jesusi jarraitzea, haren bizi-asmoari atxikiz.

Jesus da beti ekimenari ekiten diona. Hurbildu, lau arrantzale haiei begira jarri eta beren bizitzari beste norabide bat ematera egin die dei. Jesusen esku-hartzerik gabe, ez da jaio sekula egiazko kristaurik. Fededunok sinesmen handiagoz bizi behar dugu Kristoren presentzia bizia eta gutako bakoitzari egiten dion begiratua. Hura izan ezean, nork eman gure bizitzari beste norabide bat?

Baina gauzarik funtsezkoena nork bere barruan haren deia entzutea da: «Zatozte nire ondoren». Ez da gauetik goizerako eginkizuna. Dei hori entzuteak Jesusekiko konfiantza iratzartzea esan nahi du, harekiko atxikimendu pertsonala biziagotzea, haren egitasmoan uste ona izatea, haren egitarauarekin bat egitea, haren jarrera geugan berregitea...; horrela, haren egitasmorako jende gehiago irabazteko.

Honako hau izan liteke gaur egun ikurritz bat kristau-elkarte batentzat: Jesusen ondoren ibili. Guztien buru hura ezarri. Igandero gogoratu hura, gure aurretik doan lider gisa. Beste dinamika bat sortu. Jesu Kristori hurbilagotik jarraitzea ipini erdigunetzat. Gure kristau-elkarteak egiaz eraldatuko lirateke. Beste bat izango litzateke Eliza.

José Antonio Pagola

Page 15: Urteko 3. igandea (B) Markos 1,14-20 Musika: Albinoni concierto nº 11 Larguetto Aurkezpena: B. Areskurrinaga HC Euskaraz: D. Amundarain Jose Antonio Pagola

25 enero 20153 Tiempo OrdinarioMarcos 1, 14-20  

IR DETRÁS DE JESÚS 

Cuando el Bautista fue detenido, Jesús vino a Galilea y comenzó a «proclamar la Buena Noticia de Dios». Según Marcos, no enseña propiamente una doctrina para que sus discípulos la aprendan y difundan correctamente. Jesús anuncia un acontecimiento que está ya ocurriendo. Él lo está ya viviendo y quiere compartir su experiencia con todos.

Marcos resume así su mensaje: «Se ha cumplido el plazo»: ya no hay que mirar hacia atrás. «Está cerca el reino de Dios»: pues quiere construir un mundo más humano. «Convertíos»: no podéis seguir como si nada estuviera ocurriendo; cambiad vuestra manera de pensar y de actuar. «Creed en esta Buena Noticia». Este proyecto de Dios es la mejor noticia que podéis escuchar.

Después de este solemne resumen, la primera actuación de Jesús es buscar colaboradores para llevar adelante su proyecto. Jesús va «pasando junto al lago de Galilea». Ha comenzado su camino. Es un profeta itinerante que busca seguidores para hacer con ellos un recorrido apasionante: vivir abriendo caminos al reino de Dios. No es un rabino sentado en su cátedra, que busca alumnos para formar una escuela religiosa. Ser cristiano no es aprender doctrinas, sino seguirle a Jesús en su proyecto de vida.

El que toma la iniciativa es siempre Jesús. Se acerca, fija su mirada en aquellos cuatro pescadores y los llama a dar una orientación nueva a sus vidas. Sin su intervención, no nace nunca un verdadero cristiano. Los creyentes hemos de vivir con más fe la presencia viva de Cristo y su mirada sobre cada uno de nosotros. Si no es él, ¿quién puede dar una nueva orientación a nuestras vidas?

Pero lo más decisivo es escuchar desde dentro su llamada: «Venid detrás de mí». No es tarea de un día. Escuchar esta llamada significa despertar la confianza en Jesús, reavivar nuestra adhesión personal a él, tener fe en su proyecto, identificarnos con su programa, reproducir en nosotros sus actitudes… y, de esta manera, ganar más personas para su proyecto.

Éste podría ser hoy un buen lema para una comunidad cristiana: ir detrás de Jesús. Ponerlo al frente de todos. Recordarlo cada domingo como el líder que va por delante de nosotros. Generar una nueva dinámica. Centrarlo todo en seguir más de cerca a Jesucristo. Nuestras comunidades cristianas se transformarían. La Iglesia sería diferente.

José Antonio Pagola