urbano hydra, autodesk platformunda çalışan bir içmesuyu … · etiketleme; kolayca etiket...

1

Upload: doandung

Post on 10-Apr-2019

246 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Urbano Hydra, Autodesk platformunda çalışan bir içmesuyu … · etiketleme; kolayca etiket oluşturma; tematik haritalama Sorgulama – kolayca konumsal sorgulama oluşturma;

Urbano Hydra, Autodesk platformunda çalışan bir içmesuyu sistemi tasarımı yazılımıdır.

Urbano Hydra, modern, esnek ve Avrupa’daki tasarım yöntemlerine göre hazırlanmış

kolay kullanılabilen bir yazılımdır. Urbano Hydra tamamen su dağıtımı uygulamalarına

odaklanmış olan bir yazılımdır ve dağıtım sistemlerinin tasarımı ve analizleri için ve çok

çeşitli araçlar sunar. Tamamen dinamik bir yapıdadır ve tasarımın herhangi bir yerinde

yapılacak bir değişiklik tüm projede otomatik olarak güncellenir. Urbano Hydra yüzlerce

kilometrelik bir şebekenin çözümünü çok kısa bir zamanda yapan çok hızlı bir yazılımdır.

Urbano Hydra 15 yılı aşkın bir süredir Avrupada yüzlerce inşaat mühendisi tarafından

kullanılmaktadır.

Page 2: Urbano Hydra, Autodesk platformunda çalışan bir içmesuyu … · etiketleme; kolayca etiket oluşturma; tematik haritalama Sorgulama – kolayca konumsal sorgulama oluşturma;

www.studioars.com

Urbano Hydra aşağıdaki modül ve eklentilerden oluşur.

Urbano Hydra’e Urbano ailesinden başka modül ve eklentilerde eklemek mümkündür.

Yazılımın ana karakteristikleri

Plan çizimi - plan görünüşünde şebeke tanımı; arazi ve akar kot tanımı; baca tipi ve ilave veri tanımları; hendek tanımı; hacim hesabı

Boykesitler – farklı ölçeklerde boykesit çizimi; tamamen uyarlanabilir tablo ve bant tanımları; boru akar kotu tanım ve düzenlemesi

Hidrolik – düğüm tipi tanımı; giriş gereksinimleri tanım ve hesabı; hesap için yararlı olan ilave verilerin tanıtımı; Epanet yazılımıyla bağlantı ve hidrolik hesap

Hydra SB – üretici firma kataloglarına göre önceden tanımlı düğüm şeması tanımı; rapor oluşturma

Veritabanı – harici veri kaynakları, çeşitli veritabanları, ESRI SHP ve MapInfo dosyalarıyla bağlantı; harici veritabanı ve çizimlerle senkronizasyon

Türkiye için Standart ve Dil Desteği – farklı idareler için(İSKİ, İller Bankası, Köy Hizmetleri,..) özelleştirilmiş etiket ve hesap standartları; %100 Türkçe dil desteği

Şebeke Tanımı – AutoCAD nesnelerinden akıllı şebeke topolojisine interaktif dönüşüm; şebekeye harici kaynaklardan, veritabanlarından, yazılı dökümanlardan, SHP, MapInfo, IsyBau’dan veri giriş imkanı

Şebeke Düzenlemesi – düğümlerin(baca, menhol) kotlarında sınırsız sayıda akıllı değişiklik yapma yöntemi; borular ve kanallar; dinamik model yaklaşımıyla her türlü değişiklikte, bütün görünüşlerin eş zamanlı değişimi

Arazi Kotları – Civil 3D arazi modeli (DTM) desteği; Terraform içinde arazi modeli oluşumu; direk kot değeri tanımı, enterpolasyon ve ekstrapolasyon

Veri tanımı – topoloji tanımını kullanarak kataloglara göre, tek veya grup olarak veri tanımı

Düğüm tipi tanımı – Epanet standartlarına göre düğüm tipi tanımları (vanalar, pompalar, su tankları): interaktif veya otomatik vantuz ve tahliye tanımlama imkanı

Baca Tanımı – tanımlı kataloğa göre temel baca tipleri tanımlama imkanı

Tablolar – veri, hesaplama, sıralama ve yaklaşma özellikleri olan tablolar; farklı programlara export imkanı

Etiketleme - bütün verileri basit, efektif ve en önemlisi hızlı etiketleme; kolayca etiket oluşturma; tematik haritalama

Sorgulama – kolayca konumsal sorgulama oluşturma; dinamik sorgulama oluşturma imkanı; “sürükle ve bırak” teknolojisi

Kesişim Analizleri – iki sistem arasında veya bir sistemle AutoCAD nesneleri arasında kesişim ve çakışma kontrolü

Boykesitler – istenilen her ölçek, görünüm ve içerikte boykesit çizimi; boykesitlerde kolayca değişiklik yapabilme; hızlı boykesit çizimi(1000’den fazla boykesiti 15 sn’de çizme); birbirine dinamik olarak bağlı plan ve boykesitler- bir görünüşte yapılan bir değişiklik diğer görünüşlerde de eş zamanlı güncellenir

Boru Akar Kotu Tanımı – çok çeşitli yol ve algoritmalarla eğim belirleme

Hacim Hesabı – tanımlı hendek ve katmanlara göre bütün ilgili değerlerin içinde bulunduğu tablo oluşturarak hızlı bir hacim hesabı

Menhol Şemaları – plan ve kesit görünüşünde şematik menhol görüntüsü; şemadaki bütün verilerin dökümü

Civil 3D Uyumluluğu – Civil 3D arazi modelinde arazi kotunu okuma; Urbano ve Civil 3D arasında iki taraflı nesnelerin (borular ve bacalar) dönüşümü

Hidrolik Hesap – borularda debi, hız ve kayıp hesabı; basınç ve piyozometre çizgisi hesabı; Epanet tabanlı hesap; modelleme amaçlı bütün verileri Epanet gönderebilme imkanı

Şemalar – üreticinin düğüm şemalarının akıllı bağlantı algoritma özelliğiyle çizilmesi ve özelliklerinin raporlanması

Urbano Raster – yüklü sayıda raster veriyi yönetebilme imkanıUrbano Polygon – parseller ve kapalı alanlarla çalışma; poligon

topolojisi oluşturma; harici veri tabanlarıyla bağlantı; poligon analizleri

Urbano GEO – boru hatları tasarımı için harita oluşturma süreci; enkesit çizimleri

Prota Bilgisayar A.Ş.Turan Güneş Bulvarı571. Cad. (Eski 15. Cad.) No: 27Çankaya 06550 Ankara

www.prota.com.trTelefon : (312) 490 52 25 / 412Faks : (312) 490 54 52

Ankara Merkez Ofisi: İstanbul Ofisi:Prota Bilgisayar A.Ş.Yıldız Mahallesi, Çitlenbik SokakTemizkanlı Apartmanı No: 22/3Beşiktaş 34345 İstanbulTelefon : (212) 258 68 63Faks : (212) 258 66 21