unlicensed business plan1 (2)

Download Unlicensed Business Plan1 (2)

Post on 24-Feb-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Unlicensed Business Plan1 (2)

  1/36

  Business Plan

 • 7/25/2019 Unlicensed Business Plan1 (2)

  2/36

  DEFINITIA SI OBIECTIVELEBUSINESS PLANULUI

  Business planul defneste modul dederulare a unei activitati specifce peparcursul unei perioade determinate de

  timp. Activitatea specifca la care se reera

  planul de aaceri poate consta inoperatiunile unei frme, ale unei frme

  individuale sau ale unui grup de frme saupoate avea in vedere operatiunile derulatede un singur department din cadrul frmei,etc.

 • 7/25/2019 Unlicensed Business Plan1 (2)

  3/36

  Perioada viitoare acoperita de planul deaaceri se poate intinde de la cateva

  luni la intrega durata a unui proiectspecifc (pana la 2-3 ani). Planul deaaceri acopera de regula o perioadascurta sau medie de timp.

  De obicei, business planul analieaasituatia curenta a unei frme sidefneste un program de activitate

  general, insotit de planuri operationalemai detaliate si de bugete intocmite inperioada viata.

 • 7/25/2019 Unlicensed Business Plan1 (2)

  4/36

  Business planul cuprinde toate domeniile de activitateale frmei, dar principalele teme, c!iar daca diera casi continut de la o frma la alta acorda cea mai mareatentie activitatii de mar"eting, de productie si

  fnantelor frmei. #n business plan poate f utiliat innumeroase scopuri oarte diverse, dar principaleleobiectivesunt urmatoarele %

  &'primarea ormaliata (documentata) a principalelor

  procese desasurate de frma. ustinerea unei cereri de fnantare Preciarea unui cadru detaliat de derulare a unui

  proiect- actiuni specifce Business planul este un e'celent instrument pentru

  managementul operational (curent) al frmei. #n plan de aaceri ideal trebuie sa raspunda tuturor

  acestor obiective, insa ierar!iarea lor este oarteimportanta pentru reusita planului.

 • 7/25/2019 Unlicensed Business Plan1 (2)

  5/36

  Elaborarea unui plan de afaceri parcurge urmatoarele etape :

  .Defnirea activitatilor economice desasurate de frma

  2.Defnirea situatiei actuale sau diagnosticul global al frmei

  3.Defnirea pietelor frmei, a segmentelor de piata viate, acaracterului concurentei si a poitiei de piata a frmei

  *.+ormularea obiectivelor frmei pentru perioada la care se reeraplanul

  .Articularea unei strategii pe termen mediu pentru atingerea

  obiectivelor .dentifcarea riscurilor si oportunitatilor associate activitatii frmei

  /.Preciarea masurilor de limitare a riscurilor si de e'ploatare aoportunitatilor

  0.Detalierea strategiei in planuri de activitate

  1.&stimarea veniturilor, c!eltuielilor si u'urilor de treorerie prinarticularea unui plan fnanciar

  .intea inormatiilor accumulate in documente concise si clare

  .Aprobarea planului

  2.Punerea planului in aplicare

 • 7/25/2019 Unlicensed Business Plan1 (2)

  6/36

  nainte de a incepe elaborarea propriu-isaa planului este absolut necesara gasirea

  unor raspunsuri precise la urmatoareledoua intrebari %

  .4e se planifca de apt 5

  2. n ce scop se planifca 5

 • 7/25/2019 Unlicensed Business Plan1 (2)

  7/36

  MODELUL GENERIC AL UNUI BUSINESS PLAN

  #n plan de aaceri trebuie sa fe concis si usor de citit. &ventualelemateriale statistice si determinari cantitative trebuie incluse in orma

  detaliata in ane'ele la plan pentru a nu impovara lectura acestuia. nainte de a trece la elaborarea planului de aaceri trebuie identifcata o

  ordine de prioritate a motivelor pentru care planul este consideratnecesar %

  A atrage onduri de fnantare

  A obtine aprobari pentru anumite actiuni sau proiecte

  A documenta cu preciie o anumita activitate A crea un instrument de management curent

  6ai intai, trebuie ierar!iate cele * motivatii in unctie de situatia reala afrmei, iar apoi fecare dintre ele trebuie detaliata. Dupa aceea, se trece laelaborarea unei liste cu toate persoanele potential sau real interesate deutiliarea planului de aaceri. n continuare pentru fecare din aceste

  persoane trebuie imaginat un set de argumente specifce a caror scop estede a-i convinge in unctie de interesele particulare pe care le urmaresc, deeabilitatea planului.

  Acest e'ercitiu trebuie sa oere o idee sufcient de clara asupra subiectelorcare trebuie tratate in plan.

 • 7/25/2019 Unlicensed Business Plan1 (2)

  8/36

  Sinteza etapelor de parcurs pentru demararea propriuzisaa procesului de elaborare a business planului :

  . dentifcati prioritatile care va determina sa elaborati planul

  2. dentifcati cititorii potentiali precum si interesele, nevoile,preerintele si ideile lor preconcepute

  3. c!itati un cuprins al planului

  *. ntocmiti o prima versiune a reumatului

  . 7anditi-va la ce ar trebui sa contina sectiunea concluii

  . ncepeti prin alcatuirea unei liste a punctelor tari, a punctelorslabe, oportunitatilor si amenintarilor caracteristice frmei.

 • 7/25/2019 Unlicensed Business Plan1 (2)

  9/36

 • 7/25/2019 Unlicensed Business Plan1 (2)

  10/36

  Principalele elemente ale rezumatului unui business plansunt :

  . &nuntul obiectivului planului ( de e'emplu % 4 8 9: solicita o

  fnantare in valoare de 3. ; in scopul ac!iitionarii unei noi liniite!nologice de tipul

 • 7/25/2019 Unlicensed Business Plan1 (2)

  11/36

  Exemple de domenii in care pot identicate puncte fortesi slabe :

  . Productia

  Puncte forte % productivitatea inalta, calitatea productivitatii,fabilitatea si e'ibilitatea u'urilor te!nologice >

  Puncte slabe% uura morala a utila=elor, difcultati deaproviionare cu materii prime si materiale de calitate.

  2. 6anagementul general al frmei

  Puncte forte %buna gestiune a stocurilor, o structuraorganiatorica care imbina simplitatea cu rigoarea, proceduri decontrol simple si clare, criterii deciionale bine defnite >

  Puncte slabe % proasta gestiune a resurselor umane, un sistemde remunerare nestimulativ, lipsa unui sistem coerent de bugete.

  3. 6ar"eting si vanari

  Puncte forte% programe perormante de mar"eting direct ,ormarea adecvata a personalului de mar"eting %

  Puncte slabe %lipsa unor cercetari de piata recente , un bugetinsufcient al publicitatii.

 • 7/25/2019 Unlicensed Business Plan1 (2)

  12/36

  *. &'perienta

  Puncte forte% succes obtinut in strainatate

  Puncte slabe% o serie de esecuri in lansarea unor produsenoi.

  . Proprietate intelectuala

  Puncte forte% detinerea unor marci comerciale recunoscute

  Puncte slabe% patente sau brevete care e'pira

  . 4ladiri si terenuri

  Puncte forte%amplasare e'celenta, cu vad comercial

  Puncte slabe% contract de inc!iriere prea costisitor

  /. ?e!nologii inormatice

  Puncte forte% e'istenta unor bae de date diversifcate sicomple'e, gestiunea inormatiata a operatiunilor frmei

  Puncte slabe% slaba califcare a personalului in domeniul utiliarii

  calculatorului, lipsa sot-urilor perormante

 • 7/25/2019 Unlicensed Business Plan1 (2)

  13/36

  0. +inante-contabilitate

  Puncte forte> 4as!-o@uri poitive, o contabilitate bineorganiata

  Puncte slabe% grad de indatorare ridicat

  1. Alte competente

  Puncte forte% o efcienta activitate de cercetare-devoltare

  Puncte slabe% proasta intretinere a utila=elor, decorulnecorespunator al spatiilor.

 • 7/25/2019 Unlicensed Business Plan1 (2)

  14/36

  Domenii in care pot aparea oportunitati si amenintari%

  .Piata

  portunitati%-un ritm dinamic de devoltare a pietei.

  Amenintari%-piata de desacere a atins aa de maturitate.

  2.Ramura/sector

  portunitate% o concurenta ragmentata.

  Amenintare% concurenti cu competente devoltate in domeniulcercetare-devoltare sau a sistemului de distributie puse bine la

  punct.

  3.Reglementari ale domeniului

  portunitate-respectarea standardelor avanta=eaa produsulfrmei.

  Amenintare-introducerea unor noi standarde va creste costurile

  activitatii. *.Piata fortei de munca

  portunitate-resurse umane califcate disponibile pe plan local.

  Amenintare-un sindicalism agresiv care ameninta cu greve.

 • 7/25/2019 Unlicensed Business Plan1 (2)

  15/36

  .Piata nanciara

  portunitate-acces la capitaluri in conditiile unor dobani preerentiale.

  Amenintare%introducerea unor restrictii privind creditul de consum.

  .Cursul de schimb valutar

  portunitate%-materii prime din import mai ietine. Amenintare%-aprecierea leului ace mai scumpe produsele auto!tone.

  /.Asociatii ecologice

  portunitati%-posibilitatea de a comercialia produse ecologice sau sistemete!nologice ecologice.

  Amenintare%-costuri suplimentare legate de respectarea standardelor ecologice.

  0.Conjunctura si tendinte economice generale

  portunitati%-cresterea economiei va duce la imbunatatirea veniturilorpopulatiei .

  Amenintare%-restructurarea in anumite ramuri poate duce la aparitia soma=ului.

  1.Politica guvernamentala

  portunitate%-rela'area fscala.

  Amenintare%-acordarea de privilegii fnanciare a unor companii straine.

  .Calamitatile naturale

  portunitate%-comercialiarea de ec!ipamente speciale, produse pentrua=utorul umanitar.

  Amenintare%-distrugerea inrastructurii de activitate.

 • 7/25/2019 Unlicensed Business Plan1 (2)

  16/36

  4#A?&9&A 6&D#:# ?&9 &8?&9 A: +96&

 • 7/25/2019 Unlicensed Business Plan1 (2)

  17/36

  IDESCRIEREA MEDIULUI INTERN

  Principalele etape de