universiti teknologi mara ( uitm (i) program …quansheng.org/ziliao/02.choosing...

33
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM) m/s 1 drp 33 (i) Program Pengajian (ii) Kod (iii) Tempoh Pengajian BIL Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/Asasi Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai; dan Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; dan Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET). FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 1. Sarjana Muda Sains Sukan dengan Kepujian EA25 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi 2. Sarjana Muda Pengurusan Sukan dengan Kepujian EA26 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Keperluan Khas Program Mendapat sekurang-kurang Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mana-mana tiga (3) mata pelajaran dan Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut: Bahasa Inggeris Matematik / Matematik Tambahan dan Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut: Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains / Pengetahuan Sains Sukan. dan Lulus temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti. Nota: Keutamaan kepada mereka yang terlibat dalam bidang sukan dan kokurikulum yang berkaitan

Upload: ngotu

Post on 02-Feb-2018

296 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ( UiTM (i) Program …quansheng.org/ziliao/02.choosing page/02.ziliao/13... · FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 1. Sarjana Muda Sains Sukan dengan Kepujian

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)

m/s 1 drp 33

(i) Program Pengajian

(ii) Kod

(iii) Tempoh Pengajian

BIL

Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/Asasi

Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai;

dan Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

dan Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI

1.

Sarjana Muda Sains Sukan dengan Kepujian EA25 6 semester

Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

2. Sarjana Muda Pengurusan Sukan dengan Kepujian EA26 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

Memenuhi Syarat Am Universiti

Serta

Keperluan Khas Program

Mendapat sekurang-kurang Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mana-mana tiga (3) mata pelajaran

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris

• Matematik / Matematik Tambahan

dan

Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains / Pengetahuan Sains Sukan.

dan

Lulus temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti.

Nota: Keutamaan kepada mereka yang terlibat dalam bidang sukan dan kokurikulum yang berkaitan

Page 2: UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ( UiTM (i) Program …quansheng.org/ziliao/02.choosing page/02.ziliao/13... · FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 1. Sarjana Muda Sains Sukan dengan Kepujian

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)

m/s 2 drp 33

(i) Program Pengajian

(ii) Kod

(iii) Tempoh Pengajian

BIL

Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/Asasi

FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA

3. Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) Seni Reka Tekstil EA27 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

4. Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) Seni Reka Logam Halus EA28 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

5. Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) Seni Reka Perindustrian EA29 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

6. Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) Seramik EA30 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

7. Sarjana Muda (Kepujian) Fotografi dan Pengimejan Kreatif EA31 6 semester

Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

8. Sarjana Muda (Kepujian) Seni Halus EA32 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

9. Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) Seni Reka Grafik EA33 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta

Keperluan Khas Program Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mana-mana tiga (3) mata pelajaran

dan Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut :

• Bahasa Inggeris;

dan Mendapat kepujian pada peringkat SPM dalam mana – mana satu (1) mata pelajaran berikut:

• Pendidikan Seni / Lukisan Kejuruteraan / Reka Cipta /

Teknologi Rekaan Fesyen dan Membuat Pakaian / Rekaan Fesyen dan Membuat Pakaian / Rekaan Jahitan Pakaian / Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Matematik / Matematik Tambahan.

dan Tidak Rabun/Buta Warna

dan Lulus ujian melukis dan ujian rabun/buta warna dalam temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti.

Page 3: UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ( UiTM (i) Program …quansheng.org/ziliao/02.choosing page/02.ziliao/13... · FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 1. Sarjana Muda Sains Sukan dengan Kepujian

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)

m/s 3 drp 33

(i) Program Pengajian

(ii) Kod

(iii) Tempoh Pengajian

BIL

Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/Asasi

10. Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) Seni Reka Fesyen EA34 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

11. Sarjana Muda Teknologi Percetakan (Kepujian) EA53 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta

Keperluan Khas Program Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mana-mana tiga (3) mata pelajaran

dan Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut :

• Bahasa Inggeris;

dan Mendapat kepujian pada peringkat SPM dalam mana – mana satu (1) mata pelajaran berikut:

• Pendidikan Seni / Lukisan Kejuruteraan / Reka Cipta / Teknologi Rekaan Fesyen dan Membuat Pakaian / Rekaan Fesyen dan Membuat Pakaian / Rekaan Jahitan Pakaian / Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Matematik / Matematik Tambahan.

dan Tidak Rabun/Buta Warna

dan Lulus ujian melukis dan ujian rabun/buta warna dalam temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti.

Page 4: UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ( UiTM (i) Program …quansheng.org/ziliao/02.choosing page/02.ziliao/13... · FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 1. Sarjana Muda Sains Sukan dengan Kepujian

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)

m/s 4 drp 33

(i) Program Pengajian

(ii) Kod

(iii) Tempoh Pengajian

BIL

Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/Asasi

FAKULTI PENGAJIAN MAKLUMAT

11. Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) (Pengurusan Rekod) EA37 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

12. Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) (Pengurusan Sistem Maklumat) EA38 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

13. Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) (Pengurusan Perpustakaan dan Maklumat) EA39 6 semester

Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

14. Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) (Pengurusan Pusat Sumber Maklumat) EA40 6 Semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

Memenuhi Syarat Am Universiti

Serta Keperluan Khas Program

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30

dan Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam tiga (3) mata pelajaran

dan Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris • Matematik / Matematik Tambahan

FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA

15. Sarjana Muda Komunikasi Massa dengan Kepujian (Kewartawanan) EA42

6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

16. Sarjana Muda Komunikasi Massa dengan Kepujian (Komunikasi Antarapersonal) EA62 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

17. Sarjana Muda Komunikasi Massa dengan Kepujian (Komunikasi Instruksional & Latihan) EA63 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta

Keperluan Khas Program

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam tiga (3) mata pelajaran

dan Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris

dan Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Matematik / Matematik Tambahan

dan

Lulus temu duga dan ujian bertulis yang dikendalikan oleh Fakulti

Page 5: UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ( UiTM (i) Program …quansheng.org/ziliao/02.choosing page/02.ziliao/13... · FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 1. Sarjana Muda Sains Sukan dengan Kepujian

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)

m/s 5 drp 33

(i) Program Pengajian

(ii) Kod

(iii) Tempoh Pengajian

BIL

Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/Asasi

18. Sarjana Muda Komunikasi Massa dengan Kepujian (Komunikasi Pengurusan & Polisi) EA64 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

19. Sarjana Muda Komunikasi Massa dengan Kepujian (Perhubungan Awam) EA43 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

20. Sarjana Muda Komunikasi Massa dengan Kepujian (Penyiaran) EA44 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta

Keperluan Khas Program

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam tiga (3) mata pelajaran

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris

dan

Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Matematik / Matematik Tambahan

dan

Lulus temuduga dan ujian bertulis yang dikendalikan oleh Fakulti

21. Sarjana Muda Komunikasi Massa dengan Kepujian (Periklanan) EA45 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

22. Sarjana Muda Komunikasi Massa dengan Kepujian (Penerbitan) EA46 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

Memenuhi Syarat Am Universiti serta

Keperluan Khas Program Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam tiga (3) mata pelajaran

dan Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris dan

Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Matematik / Matematik Tambahan

dan

Lulus temu duga dan ujian bertulis yang dikendalikan oleh Fakulti

Page 6: UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ( UiTM (i) Program …quansheng.org/ziliao/02.choosing page/02.ziliao/13... · FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 1. Sarjana Muda Sains Sukan dengan Kepujian

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)

m/s 6 drp 33

(i) Program Pengajian

(ii) Kod

(iii) Tempoh Pengajian

BIL

Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/Asasi

FAKULTI TEKNOLOGI KREATIF & ARTISTIK

23. Sarjana Muda Teknologi Kreatif dengan Kepujian (Skrin) EA06 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

24. Sarjana Muda Teknologi Kreatif dengan Kepujian (Penulisan Artistik) EA65 6 semester

Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

25. Sarjana Muda Teknologi Kreatif dengan Kepujian (Teater) EA66 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

26. Sarjana Muda Teknologi Kreatif dengan Kepujian (Pengurusan Industri Kreatif) EA67 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta

Keperluan Khas Program Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam tiga (3) mata pelajaran

dan Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris

dan Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Matematik / Matematik Tambahan

dan Lulus temu duga yang di kendalikan oleh Fakulti

27. Sarjana Muda Teknologi Kreatif dengan Kepujian (Animasi dan Teknologi Skrin) EA68 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta

Keperluan Khas Program Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam tiga (3) mata pelajaran

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris • Pendidikan Seni

dan

Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Matematik / Matematik Tambahan

dan Lulus temu duga yang di kendalikan oleh Fakulti

Page 7: UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ( UiTM (i) Program …quansheng.org/ziliao/02.choosing page/02.ziliao/13... · FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 1. Sarjana Muda Sains Sukan dengan Kepujian

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)

m/s 7 drp 33

(i) Program Pengajian

(ii) Kod

(iii) Tempoh Pengajian

BIL

Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/Asasi

FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT & SAINS KUANTITATIF

28. Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) EC00 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

29. Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Maklumat) EC01 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

30. Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengkomputeran Perniagaan) EC13 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

31. Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Komunikasi Data dan Perangkaian) EC14 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

Memenuhi Syarat Am Universiti

Serta Keperluan Khas Program

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50

dan Mendapat sekurang-kurangnya gred C+ (NGMP 2.33) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam dua (2) mata pelajaran berikut:

• Mathematics; dan • Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain

dan

Mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam satu (1) mata pelajaran lain.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains

dan Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris

32. Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Kejuruteraan Sistem Maklumat) EC15 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

33. Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Matematik Pengkomputeran) EC17 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

34. Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Statistik) ES09 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

Memenuhi Syarat Am Universiti

Serta Keperluan Khas Program

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50

dan Mendapat sekurang-kurangnya gred C+ (2.33) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam dua (2) mata pelajaran berikut:

• Mathematics; dan • Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain

dan Mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam satu (1) mata pelajaran lain.

dan

Page 8: UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ( UiTM (i) Program …quansheng.org/ziliao/02.choosing page/02.ziliao/13... · FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 1. Sarjana Muda Sains Sukan dengan Kepujian

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)

m/s 8 drp 33

(i) Program Pengajian

(ii) Kod

(iii) Tempoh Pengajian

BIL

Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/Asasi

35. Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sains Aktuari) ES10 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

36. Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sistem Cerdas) EC20 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

37. Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Matematik Pengurusan) ES69 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

38. Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Matematik) ES08 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

39. Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengkomputeran Netsentrik) EC23 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains

dan Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris

40. Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) (Pengkomputeran Multimedia) EC09

6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta

Keperluan Khas Program

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50

dan Mendapat sekurang-kurangnya gred C+ (2.33) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam dua (2) mata pelajaran berikut:

• Mathematics; dan • Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain

dan

Mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam satu (1) mata pelajaran lain.

dan Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains

dan

Page 9: UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ( UiTM (i) Program …quansheng.org/ziliao/02.choosing page/02.ziliao/13... · FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 1. Sarjana Muda Sains Sukan dengan Kepujian

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)

m/s 9 drp 33

(i) Program Pengajian

(ii) Kod

(iii) Tempoh Pengajian

BIL

Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/Asasi

Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris

FAKULTI PERAKAUNAN

41. Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)

EE02 8 semester Terbuka untuk Aliran Perakaunan

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta Keperluan Khas Program

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00

dan Mendapat sekurang-kurangnya gred B (NGMP 3.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam dua (2) mata pelajaran berikut:

• Perakaunan / Ekonomi; dan • Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain

dan

Mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam satu (1) mata pelajaran lain.

dan Mendapat sekurang-kurangnya 5C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Matematik / Matematik Tambahan

dan Mendapat sekurang-kurangnya 6C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris

FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN

42. Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian (Ekonomi Perniagaan) EE03 6 semester

Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

43. Sarjana muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian (Perniagaan Antarabangsa) EE09 6 semester

Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

Memenuhi Syarat Am Universiti

Serta Keperluan Khas Program

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30

dan Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam tiga (3) mata pelajaran

dan

Page 10: UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ( UiTM (i) Program …quansheng.org/ziliao/02.choosing page/02.ziliao/13... · FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 1. Sarjana Muda Sains Sukan dengan Kepujian

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)

m/s 10 drp 33

(i) Program Pengajian

(ii) Kod

(iii) Tempoh Pengajian

BIL

Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/Asasi

44. Sarjana muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian (Pemasaran) EE10 6 semester

Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

45. Sarjana muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian (Pengurusan Sumber Manusia) EE11 6 semester

Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris • Matematik / Matematik Tambahan

46. Sarjana muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian (Pengurusan Peruncitan) EE12 6 semester

Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

47. Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian (Pengurusan Operasi) EE13 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta

Keperluan Khas Program Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam tiga (3) mata pelajaran

dan Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris • Matematik / Matematik Tambahan

48. Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian (Kewangan) EE14 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

49. Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian (Insurans) EE15 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

50. Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian (Perbankan Islam) EE23 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta

Keperluan Khas Program Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30

dan Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam tiga (3) mata pelajaran

dan Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris

• Matematik / Matematik Tambahan

Page 11: UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ( UiTM (i) Program …quansheng.org/ziliao/02.choosing page/02.ziliao/13... · FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 1. Sarjana Muda Sains Sukan dengan Kepujian

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)

m/s 11 drp 33

(i) Program Pengajian

(ii) Kod

(iii) Tempoh Pengajian

BIL

Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/Asasi

51. Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian (Pengangkutan) EE24 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta

Keperluan Khas Program Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30

dan Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam tiga (3) mata pelajaran

dan Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris • Matematik / Matematik Tambahan

FAKULTI FARMASI

52.

Sarjana Muda Farmasi (Kepujian) EF00 8 semester Terbuka untuk Aliran Sains

Memenuhi Syarat Am Universiti serta

Keperluan Khas Program Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.50

dan Mendapat sekurang-kurangnya gred B (NGMP 3.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam dua (2) mata pelajaran berikut:

• Chemistry; dan • Physics / Biology

dan

Mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran berikut:

• Physics / Biology

dan Mendapat sekurang-kurangnya 4B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Matematik / Matematik Tambahan

dan Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris dan

Mendapat sekurang-sekurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam MUET.

atau

Page 12: UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ( UiTM (i) Program …quansheng.org/ziliao/02.choosing page/02.ziliao/13... · FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 1. Sarjana Muda Sains Sukan dengan Kepujian

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)

m/s 12 drp 33

(i) Program Pengajian

(ii) Kod

(iii) Tempoh Pengajian

BIL

Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/Asasi

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian 3B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris

FAKULTI SENI BINA PERANCANGAN DAN UKUR

53. Sarjana Muda Seni Bina Landskap dengan Kepujian EH02 8 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta

Keperluan Khas Program

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mana-mana tiga (3) mata pelajaran berikut:

• Mathematics / Engineering Mathematics • Physics / Engineering Physics • Chemistry / Engineering Chemistry • Biology • Ekonomi • Perakaunan • Pengurusan Perniagaan

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Matematik / Matematik Tambahan

dan Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris

dan Tidak Rabun/Buta Warna

dan

Lulus ujian melukis dan ujian rabun/buta warna dalam temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti.

54. Sarjana Muda Sains Seni Bina EH00 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

Memenuhi Syarat Am Universiti serta

Keperluan Khas Program

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75

dan Mendapat sekurang-kurangnya dua (2) Gred B- (NGMP 2.67) dan satu (1) Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mana-mana mata pelajaran berikut:

• Mathematics / Engineering Mathematics • Physics / Engineering Physics

Page 13: UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ( UiTM (i) Program …quansheng.org/ziliao/02.choosing page/02.ziliao/13... · FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 1. Sarjana Muda Sains Sukan dengan Kepujian

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)

m/s 13 drp 33

(i) Program Pengajian

(ii) Kod

(iii) Tempoh Pengajian

BIL

Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/Asasi

• Chemistry / Engineering Chemistry • Biology • Ekonomi • Perakaunan • Pengurusan Perniagaan

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris • Matematik / Matematik Tambahan • Fizik / Kimia / Sains Tambahan / Sains

dan Tidak Rabun/Buta Warna

dan Lulus ujian melukis dan ujian rabun/buta warna dalam temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti.

55.

Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah dengan Kepujian EH04 8 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

Memenuhi Syarat Am Universiti

Serta Keperluan Khas Program

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50

dan Mendapat sekurang-kurangnya satu (1) Gred B- (NGMP 2.67) dan dua (2) Gred C (NGMP 2.00) dalam mana-mana mata pelajaran pada peringkat Matrikulasi / Asasi

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Matematik / Matematik Tambahan

dan

Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris

dan Tidak Rabun/Buta Warna

dan Lulus ujian melukis dan ujian rabun warna dalam temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti.

Page 14: UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ( UiTM (i) Program …quansheng.org/ziliao/02.choosing page/02.ziliao/13... · FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 1. Sarjana Muda Sains Sukan dengan Kepujian

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)

m/s 14 drp 33

(i) Program Pengajian

(ii) Kod

(iii) Tempoh Pengajian

BIL

Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/Asasi

56. Sarjana Muda Ukur Bangunan dengan Kepujian EH05 8 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta

Keperluan Khas Program Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mana-mana tiga (3) mata pelajaran berikut:

• Mathematics / Engineering Mathematics • Physics / Engineering Physics • Chemistry / Engineering Chemistry • Biology • Perakaunan • Pengurusan Perniagaan • Ekonomi

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Matematik / Matematik Tambahan

dan Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris

dan Tidak Rabun / Buta Warna

dan Lulus ujian melukis dan ujian rabun /buta warna dalam

temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti.

57.

Sarjana Muda Pengurusan Taman dan Ameniti dengan Kepujian EH14 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta

Keperluan Khas Program

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30

dan Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mana-mana tiga (3) mata pelajaran

dan Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Matematik / Matematik Tambahan • Bahasa Inggeris

Page 15: UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ( UiTM (i) Program …quansheng.org/ziliao/02.choosing page/02.ziliao/13... · FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 1. Sarjana Muda Sains Sukan dengan Kepujian

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)

m/s 15 drp 33

(i) Program Pengajian

(ii) Kod

(iii) Tempoh Pengajian

BIL

Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/Asasi

58.

Sarjana Muda Ukur Bahan dengan Kepujian EH06 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

59.

Sarjana Muda Pengurusan Hartanah dengan Kepujian EH07 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

60.

Sarjana Muda Sains Ukur dan Geomatik dengan Kepujian EH09 7 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta

Keperluan Khas Program

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50

dan Mendapat sekurang-kurangnya satu (1) Gred B- (NGMP 2.67) dan dua (2) Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mana-mana mata pelajaran berikut:

• Mathematics / Engineering Mathematics • Physics / Engineering Physics • Chemistry / Engineering Chemistry • Biology • Perakaunan • Pengurusan Perniagaan • Ekonomi

dan Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Matematik / Matematik Tambahan

dan Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris

61.

Sarjana Muda Seni Bina Dalaman dengan Kepujian EH10 8 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta

Keperluan Khas Program Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50

dan Mendapat sekurang-kurangnya satu (1) Gred B- (NGMP 2.67) dan dua (2) Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mana-mana mata pelajaran berikut:

• Mathematics / Engineering Mathematics • Physics / Engineering Physics • Chemistry / Engineering Chemistry • Biology • Perakaunan • Pengurusan Perniagaan • Ekonomi

dan Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Matematik / Matematik Tambahan

dan

Page 16: UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ( UiTM (i) Program …quansheng.org/ziliao/02.choosing page/02.ziliao/13... · FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 1. Sarjana Muda Sains Sukan dengan Kepujian

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)

m/s 16 drp 33

(i) Program Pengajian

(ii) Kod

(iii) Tempoh Pengajian

BIL

Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/Asasi

Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris

dan Tidak Rabun / Buta Warna

dan

Lulus ujian melukis dan ujian rabun/buta warna dalam temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti.

FAKULTI KEJUTERAAN KIMIA

62.

Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia EK00 8 semester Terbuka untuk Aliran Sains

63. Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia dan Proses EK64 8 semester Terbuka untuk Aliran Sains

64. Sarjana Muda Kejuruteraan Minyak dan Gas dengan Kepujian EK88 8 semester Terbuka untuk Aliran Sains

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta

Keperluan Khas Program Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya dua (2) Gred B- (NGMP 2.67) dan satu (1) Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mana-mana mata pelajaran berikut:

• Mathematics / Engineering Mathematics • Chemistry / Engineering Chemistry • Physics / Engineering Physics / Biology

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Matematik • Matematik Tambahan • Kimia • Fizik

dan Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris

Page 17: UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ( UiTM (i) Program …quansheng.org/ziliao/02.choosing page/02.ziliao/13... · FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 1. Sarjana Muda Sains Sukan dengan Kepujian

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)

m/s 17 drp 33

(i) Program Pengajian

(ii) Kod

(iii) Tempoh Pengajian

BIL

Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/Asasi

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK

65.

Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dengan Kepujian EK02 8 semester Terbuka untuk Aliran Sains

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta

Keperluan Khas Program Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya dua (2) Gred B- (NGMP 2.67) dan satu (1) Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mana-mana mata pelajaran berikut:

• Mathematics / Engineering Mathematics • Chemistry / Engineering Chemistry • Physics / Engineering Physics / Biology

dan

Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris

dan

Tidak rabun / Buta warna

FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM

66. Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam EK01 8 semester Terbuka untuk Aliran Sains

Memenuhi Syarat Am Universiti serta

Keperluan Khas Program Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya dua (2) Gred B- (NGMP 2.67) dan satu (1) Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mana-mana mata pelajaran berikut:

• Mathematics / Engineering Mathematics • Biology / Chemistry / Engineering Chemistry • Physics / Engineering Physics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Matematik • Matematik Tambahan • Kimia • Fizik

dan Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris

Page 18: UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ( UiTM (i) Program …quansheng.org/ziliao/02.choosing page/02.ziliao/13... · FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 1. Sarjana Muda Sains Sukan dengan Kepujian

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)

m/s 18 drp 33

(i) Program Pengajian

(ii) Kod

(iii) Tempoh Pengajian

BIL

Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/Asasi

FAKULTI KEJUTERAAN MEKANIKAL

67.

Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal EK08 8 semester Terbuka untuk Aliran Sains

68. Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Pembuatan EK09 8 semester

Terbuka untuk Aliran Sains

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta

Keperluan Khas Program Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya dua (2) Gred B- (NGMP 2.67) dan satu (1) Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mana-mana mata pelajaran berikut:

• Mathematics / Engineering Mathematics • Chemistry / Engineering Chemistry • Physics / Engineering Physics / Biology

dan

Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris

FAKULTI UNDANG-UNDANG

69.

Sarjana Muda Pengajian Undang-Undang (Kepujian) EL00 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

Memenuhi Syarat Am Universiti serta

Keperluan Khas Program Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00

dan Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam tiga (3) mata pelajaran.

dan Mendapat sekurang-kurangnya 3B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris

dan Mendapat sekurang-kurangnya 6C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Matematik / Matematik Tambahan

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band 4) dalam MUET

Page 19: UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ( UiTM (i) Program …quansheng.org/ziliao/02.choosing page/02.ziliao/13... · FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 1. Sarjana Muda Sains Sukan dengan Kepujian

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)

m/s 19 drp 33

(i) Program Pengajian

(ii) Kod

(iii) Tempoh Pengajian

BIL

Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/Asasi

FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI

70.

Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian) EL04 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta

Keperluan Khas Program Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50

dan Mendapat sekurang-kurangnya satu (1) mata pelajaran Gred B- (2.67) dan dua (2) mata pelajaran Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris • Matematik / Matematik Tambahan

FAKULTI PERUBATAN

71.

Ijazah Doktor Perubatan EM00 10 semester Terbuka untuk Aliran Sains

Memenuhi Syarat Am Universiti serta

Keperluan Khas Program Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.80

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred A- (NGMP 3.67) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam tiga (3) mata pelajaran berikut:

• Biology • Chemistry • Mathematics

dan Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris • Matematik • Matematik Tambahan • Fizik • Kimia • Biologi

dan Mendapat sekurang-sekurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam MUET. atau Mendapat sekurang-kurangnya kepujian 3B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris

Page 20: UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ( UiTM (i) Program …quansheng.org/ziliao/02.choosing page/02.ziliao/13... · FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 1. Sarjana Muda Sains Sukan dengan Kepujian

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)

m/s 20 drp 33

(i) Program Pengajian

(ii) Kod

(iii) Tempoh Pengajian

BIL

Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/Asasi

FAKULTI SAINS KESIHATAN

72. Ijazah Sarjana Muda Optometri (Kepujian) EM04 8 Semester Terbuka untuk Aliran Sains

73. Ijazah Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian) EM12 8 semester Terbuka untuk Aliran Sains

74. Ijazah Sarjana Muda Pemulihan Carakerja (Kepujian) EM15 8 Semester Terbuka untuk Aliran Sains

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta

Keperluan Khas Program

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran berikut:

• Biology / Physics; dan • Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mana-mana mata pelajaran

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Matematik / Matematik Tambahan

dan Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris

75. Ijazah Sarjana Muda Pengimejan Perubatan (Kepujian) EM13 8 Semester Terbuka untuk Aliran Sains

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta

Keperluan Khas Program

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75

dan Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada

peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran berikut:

• Physics; dan • Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mana-mana mata pelajaran

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Matematik / Matematik Tambahan

Page 21: UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ( UiTM (i) Program …quansheng.org/ziliao/02.choosing page/02.ziliao/13... · FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 1. Sarjana Muda Sains Sukan dengan Kepujian

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)

m/s 21 drp 33

(i) Program Pengajian

(ii) Kod

(iii) Tempoh Pengajian

BIL

Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/Asasi

dan Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris

76. Ijazah Sarjana Muda Fisioterapi (Kepujian) EM14 8 Semester Terbuka untuk Aliran Sains

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta

Keperluan Khas Program

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75

dan Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran berikut:

• Biology; dan • Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mana-mana mata pelajaran

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Matematik / Matematik Tambahan

dan Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris

77.

Ijazah Sarjana Muda Kesihatan Dan Keselamatan Persekitaran (Kepujian) EM10 8 Semester Terbuka untuk Aliran Sains

78.

Ijazah Sarjana Muda Teknologi Perubatan (Kepujian) EM16 8 Semester Terbuka untuk Aliran Sains

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta

Keperluan Khas Program

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75

dan Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran berikut:

• Chemistry; dan • Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain

dan Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mana-mana mata pelajaran

dan

Page 22: UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ( UiTM (i) Program …quansheng.org/ziliao/02.choosing page/02.ziliao/13... · FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 1. Sarjana Muda Sains Sukan dengan Kepujian

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)

m/s 22 drp 33

(i) Program Pengajian

(ii) Kod

(iii) Tempoh Pengajian

BIL

Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/Asasi

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Matematik / Matematik Tambahan

dan Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris

FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN

79. Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Pelancongan EP08 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

80. Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Hotel EP13 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

81. Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Seni Kulinari) EP15 6 Semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta

Keperluan Khas Program Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50

dan Mendapat sekurang-kurangnya satu (1) Gred B- (NGMP 2.67) dan dua (2) Gred C (NGMP 2.00) dalam mana-mana mata pelajaran pada peringkat Matrikulasi / Asasi

dan Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris; dan • Matematik / Matematik Tambahan

82. Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Perkhidmatan Makanan EP14 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta

Keperluan Khas Program Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50

dan Mendapat sekurang-kurangnya satu (1) Gred B- (NGMP 2.67) dan dua (2) Gred C (NGMP 2.00) dalam mana-mana mata pelajaran pada peringkat Matrikulasi / Asasi

dan Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris; dan • Matematik / Matematik Tambahan

dan

Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam

Page 23: UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ( UiTM (i) Program …quansheng.org/ziliao/02.choosing page/02.ziliao/13... · FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 1. Sarjana Muda Sains Sukan dengan Kepujian

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)

m/s 23 drp 33

(i) Program Pengajian

(ii) Kod

(iii) Tempoh Pengajian

BIL

Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/Asasi

mata pelajaran berikut:

• Biologi / Kimia / Sains Tambahan / Sains

FAKULTI PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT

83. Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian) EP26 6 Semester

Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

84. Sarjana Muda Pengurusan Majlis (Kepujian) EP40 6 semester

Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

85. Sarjana Muda Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan (Kepujian) EP41 6 semester

Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

86. Sarjana Muda Pentadbiran Kesihatan (Kepujian) EP42 6 semester

Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta

Keperluan Khas Program Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mana-mana tiga (3) mata pelajaran

dan Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris

dan

Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Matematik / Matematik Tambahan

FAKULTI SAINS GUNAAN

87.

Sarjana Muda Sains (Kepujian) Biologi ES02 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta

Keperluan Khas Program

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50

dan Mendapat sekurang-kurangnya Gred B- (NGMP 2.67) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

• Biology • Mathematics / Engineering Mathematics / Physics /

Engineering Physics / Chemistry / Engineering Chemistry

dan Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran berikut:

• Mathematics / Engineering Mathematics / Physics / Engineering Physics / Chemistry / Engineering Chemistry

Page 24: UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ( UiTM (i) Program …quansheng.org/ziliao/02.choosing page/02.ziliao/13... · FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 1. Sarjana Muda Sains Sukan dengan Kepujian

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)

m/s 24 drp 33

(i) Program Pengajian

(ii) Kod

(iii) Tempoh Pengajian

BIL

Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/Asasi

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Matematik / Matematik Tambahan

dan Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris

88. Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik ES15 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta

Keperluan Khas Program

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50

dan Mendapat sekurang-kurangnya Gred B- (NGMP 2.67) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

• Physics / Engineering Physics • Mathematics / Engineering Mathematics / Chemistry /

Engineering Chemistry / Biology

dan Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran berikut:

• Mathematics / Engineering Mathematics / Chemistry / Engineering Chemistry / Biology

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Matematik / Matematik Tambahan

dan

Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris

Page 25: UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ( UiTM (i) Program …quansheng.org/ziliao/02.choosing page/02.ziliao/13... · FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 1. Sarjana Muda Sains Sukan dengan Kepujian

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)

m/s 25 drp 33

(i) Program Pengajian

(ii) Kod

(iii) Tempoh Pengajian

BIL

Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/Asasi

89. Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia ES28 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta

Keperluan Khas Program

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50

dan Mendapat sekurang-kurangnya Gred B- (NGMP 2.67) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

• Chemistry / Engineering Chemistry • Mathematics / Engineering Mathematics / Physics /

Engineering Physics / Biology

dan Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran berikut:

• Mathematics / Engineering Mathematics / Physics / Engineering Physics / Biology

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Matematik / Matematik Tambahan

dan Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris

90. Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi dan Pengurusan Perladangan ES57 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta

Keperluan Khas Program

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50

dan Mendapat sekurang-kurangnya Gred B- (NGMP 2.67) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

• Biology • Mathematics / Engineering Mathematics / Physics /

Engineering Physics / Chemistry / Engineering Chemistry

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran berikut:

• Mathematics / Engineering Mathematics / Physics / Engineering Physics / Chemistry / Engineering Chemistry

Page 26: UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ( UiTM (i) Program …quansheng.org/ziliao/02.choosing page/02.ziliao/13... · FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 1. Sarjana Muda Sains Sukan dengan Kepujian

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)

m/s 26 drp 33

(i) Program Pengajian

(ii) Kod

(iii) Tempoh Pengajian

BIL

Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/Asasi

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Matematik / Matematik Tambahan

dan

Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris

91.

Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Polimer) ES58 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta

Keperluan Khas Program Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30

dan Mendapat sekurang-kurangnya Gred B- (NGMP 2.67) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam tiga (3) mata pelajaran berikut:

• Chemistry / Engineering Chemistry • Mathematics / Engineering Mathematics • Physics / Engineering Physics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Matematik / Matematik Tambahan

dan Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris

92. Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Biomolekul) ES71 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta

Keperluan Khas Program

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50

dan Mendapat sekurang-kurangnya Gred B- (NGMP 2.67) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

• Biology • Mathematics / Engineering Mathematics / Physics /

Engineering Physics / Chemistry / Engineering Chemistry

dan Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran berikut:

Page 27: UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ( UiTM (i) Program …quansheng.org/ziliao/02.choosing page/02.ziliao/13... · FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 1. Sarjana Muda Sains Sukan dengan Kepujian

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)

m/s 27 drp 33

(i) Program Pengajian

(ii) Kod

(iii) Tempoh Pengajian

BIL

Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/Asasi

• Mathematics / Engineering Mathematics / Physics / Engineering Physics / Chemistry / Engineering Chemistry

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Matematik / Matematik Tambahan

dan Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris

93. Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia Gunaan ES59 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains

94. Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains dan Teknologi Makanan ES60 8 semester Terbuka untuk Aliran Sains

Memenuhi Syarat Am Universiti

Serta Keperluan Khas Program

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B- (NGMP 2.67) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

• Chemistry / Engineering Chemistry • Mathematics / Engineering Mathematics / Physics /

Engineering Physics / Biology

dan Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran berikut:

• Mathematics / Engineering Mathematics / Physics / Engineering Physics / Biology

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Matematik / Matematik Tambahan

dan

Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris

Page 28: UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ( UiTM (i) Program …quansheng.org/ziliao/02.choosing page/02.ziliao/13... · FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 1. Sarjana Muda Sains Sukan dengan Kepujian

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)

m/s 28 drp 33

(i) Program Pengajian

(ii) Kod

(iii) Tempoh Pengajian

BIL

Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/Asasi

95. Sarjana Muda Sains dengan (Kepujian) (Teknologi Perabot) ES61 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta

Keperluan Khas Program

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30

dan Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mana-mana tiga (3) mata pelajaran berikut:

• Chemistry / Engineering Chemistry • Mathematics / Engineering Mathematics • Biology • Physics / Engineering Physics • Ekonomi

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Matematik / Matematik Tambahan

dan

Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris

96. Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Tekstil) ES62 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta

Keperluan Khas Program

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30

dan Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran berikut:

• Chemistry / Engineering Chemistry

dan Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

• Mathematics / Engineering Mathematics • Physics / Engineering Physics • Biology

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Matematik / Matematik Tambahan

dan

Page 29: UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ( UiTM (i) Program …quansheng.org/ziliao/02.choosing page/02.ziliao/13... · FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 1. Sarjana Muda Sains Sukan dengan Kepujian

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)

m/s 29 drp 33

(i) Program Pengajian

(ii) Kod

(iii) Tempoh Pengajian

BIL

Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/Asasi

Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris

97.

Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Persekitaran ES63 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains

98. Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Bahan ES64 (6 semester) Terbuka untuk Aliran Sains

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta

Keperluan Khas Program

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30

dan Mendapat sekurang-kurangnya Gred B- (NGMP 2.67) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran berikut:

• Chemistry / Engineering Chemistry

dan Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

• Mathematics / Engineering Mathematics • Physics / Engineering Physics • Biology

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Matematik / Matematik Tambahan

dan Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris

99. Sarjana Muda Sains dengan kepujian (Fizik Industri) ES32 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains

100. Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Bio-Komposit ES66 (6 semester) Terbuka untuk Aliran Sains

Memenuhi Syarat Am Universiti

Serta Keperluan Khas Program

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30

dan Mendapat sekurang-kurangnya Gred B- (NGMP 2.67) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran berikut:

• Physics / Engineering Physics

dan Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

Page 30: UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ( UiTM (i) Program …quansheng.org/ziliao/02.choosing page/02.ziliao/13... · FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 1. Sarjana Muda Sains Sukan dengan Kepujian

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)

m/s 30 drp 33

(i) Program Pengajian

(ii) Kod

(iii) Tempoh Pengajian

BIL

Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/Asasi

• Mathematics / Engineering Mathematics • Chemistry / Engineering Chemistry • Biology

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Matematik / Matematik Tambahan

dan Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris

101. Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia (Analisis Forensik) ES70 (6 semester) Terbuka untuk Aliran Sains

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta

Keperluan Khas Program

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50

dan Mendapat sekurang-kurangnya Gred B- (NGMP 2.67) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

• Chemistry / Engineering Chemistry • Mathematics / Engineering Mathematics / Physics /

Engineering Physics / Biology

dan Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran berikut:

• Mathematics / Engineering Mathematics / Physics / Engineering Physics / Biology

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Matematik / Matematik Tambahan

dan

Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris

Page 31: UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ( UiTM (i) Program …quansheng.org/ziliao/02.choosing page/02.ziliao/13... · FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 1. Sarjana Muda Sains Sukan dengan Kepujian

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)

m/s 31 drp 33

(i) Program Pengajian

(ii) Kod

(iii) Tempoh Pengajian

BIL

Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/Asasi

102. Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Marin) ES40 (6 semester) Terbuka untuk Aliran Sains

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta

Keperluan Khas Program Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mana-mana tiga (3) mata pelajaran berikut:

• Chemistry / Engineering Chemistry • Biology • Mathematics / Engineering Mathematics / Physics /

Engineering Physics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Matematik / Matematik Tambahan

dan

Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris

dan Lulus temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti

FAKULTI MUZIK

103. Sarjana Muda Seni Muzik dengan Kepujian (Komposisi) EA36 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta

Keperluan Khas Program Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam tiga (3) mata pelajaran

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris

dan Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Matematik / Matematik Tambahan

dan Lulus temuduga, ujian pendengaran dan ujibakat yang dikendalikan oleh Fakulti.

Nota 1: Skor/Notasi dua karya asli (bukan gubahan) berbeza

Page 32: UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ( UiTM (i) Program …quansheng.org/ziliao/02.choosing page/02.ziliao/13... · FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 1. Sarjana Muda Sains Sukan dengan Kepujian

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)

m/s 32 drp 33

(i) Program Pengajian

(ii) Kod

(iii) Tempoh Pengajian

BIL

Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/Asasi

rentak dan gaya perlu dihantar ke fakulti seminggu sebelum hari temuduga. Rakaman audio adalah digalakkan.

104. Sarjana Muda Seni Muzik dengan Kepujian (Persembahan) EA41 6 semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta

Keperluan Khas Program

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam tiga (3) mata pelajaran

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris

dan Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas

Julai

dan Lulus temuduga, ujian pendengaran dan ujibakat yang dikendalikan oleh Fakulti. Nota: Lulus gred lima (5) Ujian Muzik atau mempamerkan tahap persembahan yang setaraf dengannya.

FAKULTI PERGIGIAN

105. Ijazah Pembedahan Pergigian ED00 10 semester Terbuka untuk Aliran Sains

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta

Keperluan Khas Program

Mendapat PNGK sekurang-kurangnya 3.50

dan Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran berikut:

• Mathematics • Chemistry • Biology

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris; dan • Matematik / Matematik Tambahan

Page 33: UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ( UiTM (i) Program …quansheng.org/ziliao/02.choosing page/02.ziliao/13... · FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 1. Sarjana Muda Sains Sukan dengan Kepujian

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)

m/s 33 drp 33

(i) Program Pengajian

(ii) Kod

(iii) Tempoh Pengajian

BIL

Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/Asasi

dan Mendapat sekurang-sekurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam MUET. atau Mendapat sekurang-kurangnya kepujian 3B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris

Akademi Pengajian Bahasa

106. Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) (Bahasa Inggeris untuk Komunikasi Profesional) EB00 6 Semester Terbuka untuk Aliran Sains / Perakaunan / Asasi

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta

Keperluan Khas Program Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam tiga (3) mata pelajaran

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian 3B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Matematik / Matematik Tambahan

dan Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam MUET

107. Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) (Bahasa Melayu untuk Komunikasi Profesional) EB03 6 Semester Terbuka untuk Aliran Perakaunan / Asasi

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta

Keperluan Khas Program Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam tiga (3) mata pelajaran

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Matematik / Matematik Tambahan

dan

Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

• Bahasa Inggeris

dan

Lulus temu duga yang di kendalikan oleh Fakulti