universiti malaysia - universiti sains...

of 4 /4
UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU 21030 Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia Website : www.umt.edu.my PE.JABAT PENDAFTAR Tel: 09-668 4342 Fax: 09-669 6441 IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN PUSTAKAWAN MALAYSIA TERENGGANU (UMT) ·01 Rujukan kami Tarikh Bersamaan : UMT/PEND/50D-20/2/lJld.3 (ca) : 9 Januari 201,3,_." 1 : 27 Safar 143'4t1::O:::1 1 (,..~~ ;,.? n ' ,." ~ S!! SENARAI SEPERTI EDARAN Y.Bhg. Dato'!Tuan/Puan, Dengan segala hormatnya saya di arah merujuk kepada perkara di atas. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" 2. Sukacita dimaklumkan bahawa UMT mempunyai kekosongan jawatan kenaikan Pustakawan Gred 554. 3, Sehubungan dengan itu, UMT ingin mempelawa individu yang berkelayakan di organisasi Y.Bhg. Dato'!Tuan/Puan untuk memohon jawatan tersebut. 4. Bersama-sama ini dilampirkan iklan kekosongan jawatan tersebut untuk diedarkan dan dimaklumkan kepada individu yang berminat dan berkelayakan di Jabatan Y.Bhg. Dato'ztuan/puan. Permohonan tersebut hendaklah dimajukan ke Seksyen Perjawatan Bukan Akademik, Pejabat Pendaftar, UMT sebelum atau pada 31 Januari 2013. 5. Semoga hal ini mendapat perhatian dan tindakan yang sewajarnya daripada Y.Bhg. Dato'/tuan/puan jua, Segala kerjasama dari pihak Y.Bhq. Dato'/tuan/puan dalam memanjangkan hebahan ini didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian. Saya yani'menjalankan tugas, -< F-'==--~.~~~-~~~ - - (ZAINUOIN BIN 'MAMAT) Ketua Penolong Pendaftar Bahagian Pengurusan Sumber Manusia b.p Pendaftar 09-6684207 [email protected],my n o :~,i ..:.: \, \c•• -- :::-_~ r. ....; .. CERTIFIED TO ISO 9001 :2008 CERT NO.: AR 4654

Upload: others

Post on 24-Jul-2020

22 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: UNIVERSITI MALAYSIA - Universiti Sains Malaysiaregistry.usm.my/pendaftar/upload/pekeliling/UMT... · Universiti Malaya (UM) Lembah Pantai 50603 Kuala Lumpur Pendaftar Univessiti Sains

UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

21030 Kuala Terengganu,Terengganu, MalaysiaWebsite : www.umt.edu.my

PE.JABAT PENDAFTARTel: 09-668 4342 Fax: 09-669 6441

IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN PUSTAKAWANMALAYSIA TERENGGANU (UMT)

·01

Rujukan kamiTarikhBersamaan

: UMT/PEND/50D-20/2/lJld.3 (ca): 9 Januari 201,3,_."1: 27 Safar 143'4t1::O:::11(,..~~;,.?

n ',."

~S!!SENARAI SEPERTI EDARAN

Y.Bhg. Dato'!Tuan/Puan,

Dengan segala hormatnya saya di arah merujuk kepada perkara di atas.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

2. Sukacita dimaklumkan bahawa UMT mempunyai kekosongan jawatan kenaikanPustakawan Gred 554.

3, Sehubungan dengan itu, UMT ingin mempelawa individu yang berkelayakan diorganisasi Y.Bhg. Dato'!Tuan/Puan untuk memohon jawatan tersebut.

4. Bersama-sama ini dilampirkan iklan kekosongan jawatan tersebut untuk diedarkandan dimaklumkan kepada individu yang berminat dan berkelayakan di Jabatan Y.Bhg.Dato'ztuan/puan. Permohonan tersebut hendaklah dimajukan ke Seksyen Perjawatan BukanAkademik, Pejabat Pendaftar, UMT sebelum at au pada 31 Januari 2013.

5. Semoga hal ini mendapat perhatian dan tindakan yang sewajarnya daripada Y.Bhg.Dato'/tuan/puan jua, Segala kerjasama dari pihak Y.Bhq. Dato'/tuan/puan dalammemanjangkan hebahan ini didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

Saya yani'menjalankan tugas,-<F-'==--~.~~~-~~~ --(ZAINUOIN BIN 'MAMAT)

Ketua Penolong PendaftarBahagian Pengurusan Sumber Manusiab.p [email protected],my

n o :~,i ..:.: \, \c ••

-- ::: -_~r . ....• ;..

CERTIFIED TO ISO 9001 :2008CERT NO.: AR 4654

Page 2: UNIVERSITI MALAYSIA - Universiti Sains Malaysiaregistry.usm.my/pendaftar/upload/pekeliling/UMT... · Universiti Malaya (UM) Lembah Pantai 50603 Kuala Lumpur Pendaftar Univessiti Sains

SENARAIEDARAN

1.

3.

4.

PendaftarUniversiti Malaya (UM)Lembah Pantai50603 Kuala Lumpur

PendaftarUnivessiti Sains Malaysia (USM)11800 MindenPulau Pinang

Pendafta'rUnlverslti Kebangsaan Malaysia (UKM)43600 BanqiSelangor'

PendaftarUniversiti Putra Malaysia (UPM)43400-Serda ng-Selangor

5. PendaftarUniversiti Teknologi Malaysia (UTM)81310. Skudailohor

6. PendaftarUniversiti Utara Malaysia (UUM)06010 SintokKedah

7. PendaftarUniversiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)Bahagian Canselori UNIMASKota Samarahan94300 Kuc:hingSarawak

I 8. PendaftarUniversiti Malaysia Sabah (UMS)Aras 4, Bangunan PentadbiranBeg Berkunci 207388999 Kota' KinabaluSabah

9. PendaftarUniversiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)Jalan Slim35900 Tanjung MalimPerak

Page 3: UNIVERSITI MALAYSIA - Universiti Sains Malaysiaregistry.usm.my/pendaftar/upload/pekeliling/UMT... · Universiti Malaya (UM) Lembah Pantai 50603 Kuala Lumpur Pendaftar Univessiti Sains

I

UNIVEfl5JH M!\tAYS!A TtRENGG/lNU

IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN BUKAN AKADEMIK(TAHUN 2013)

UNIVERSIll MALAYSIA TERENGGANU ingin mempelawa warganegara Malaysiayang berkelayakan untuk mengisi jawatan bukan akademik seperti berikut :-

BUllRAN KEKOSONGAN JAWATAN

Jawatan Pustakawan

Kumpulan Perkhidmatan Pengurusan dan Profesional

Klasifikasi Perkhidmatan Sosial

Jadual GajiGred Jadual Gaji Matriks

S54 PIP2

RM 5,830.00RM 6,345.74

PIP2

RM7,907.92RM8,602.90

1. Tarat JawatanTaraf jawatan adalah TETAP. Walau bagaimanapun UMT berhak melantik secaraKontrak/Sementara/Sambilan.

2. UmurPemohon hendaklah berumur tidak kurang dari umur 18 tahun pada tarikh lantikan.Pegawai yang sedang berkhidmat hendaklah berumur kurang daripada 54 tahun padatarikh lantikan.

3. Syarat-syarat Umumi) Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan di atas adalah tertakhluk kepada

syarat lantikan yang ditetapkan bagi skim perkhidmatan yang berkenaan yangsedang berkuatkuasa.

ii) Mempunyai tempoh pengalaman sekurang-kurangnya lima (5) tahun dalam bidanqberkenaan.

4. Cara Memohoni) Calon-calon yang berminat boleh mengemukakan permohonan berdasarkan kepada

format yang dilampirkan.

ii) Hanya calon yang disenarai pendek sahaja akan dipanggii temu duga. Pemohonyang tidak menerima apa-apa jawapan dalam masa enam (6) bulan selepas tarikh

-tutup~iklan-aGialal:l dianqqap.tidak berjay.a.~_ _ ~ _~ _~ ~ _

iii) Salinan dokumen-dokumen berikut perlulah disahkan dan dilampirkan bersama-sama dengan borang permohonan semasa mengemukakan permohonan :-a) Kad Pengenalan/Kad Kakitangan;b) Sijil-sijil Akademik/Ko-kurikulum;c) Rekod Perkhidmatan dan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (3 tahun

berturut-turut); dand) Senarai Tugas Sedia Ada.

iv) Sila hubungi kami di talian 09-668 4824/4183/4126 atau [email protected] untuk sebarang pertanyaan.

Page 4: UNIVERSITI MALAYSIA - Universiti Sains Malaysiaregistry.usm.my/pendaftar/upload/pekeliling/UMT... · Universiti Malaya (UM) Lembah Pantai 50603 Kuala Lumpur Pendaftar Univessiti Sains

v) Pihak kami berhak menolak sebarang permohonan yang tidak lengkap tanpa perlumemberikan makluman kepada pemohon.

vi) Sila kemukakan borang permohona yang lengkap menerusi Ketua Jabatan masing-masing, sebelum atau pada 31 Januari 2013 (Khamisl kepada;

Seksyen Perjawatan (Bukan Akademik),Pejabat Pendaftar,

Universiti Malaysia Terenggan u,21030 Kuala Terengganu,Terengganu Darul Iman