unitat 10 l’automòbil i la conducció segura - ?· 168 unitat 10 l’automòbil i la conducció...

Download Unitat 10 L’automòbil i la conducció segura - ?· 168 Unitat 10 L’automòbil i la conducció segura…

Post on 06-Sep-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 168

  Unitat 10

  Lautombil i la conducci segura

  10.1. Introducci i objectiusAquesta unitat, complementria dels coneixements del text de mecnica, dna una visi delautombil exclusivament des de la seguretat.

  Actualment la seguretat dels vehicles ja no s un privilegi, sin que ha esdevingut una demandasocial, una exigncia pel conductor cada vegada ms informat i preocupat per aquest tema. Laseguretat del vehicle t un paper fonamental tant en la disminuci del risc de patir un accidentcom en la reducci dels danys en cas que finalment es produeixi.

  En aquesta unitat el futur formador o formadora viari ha daprendre a ensenyar a la personaconductora o preconductora la conducci segura i efica amb ls de lautombil en general.

  1. En primer lloc el futur professorat de formaci viria ha daprendre a construir, aplicar iinterpretar la seguretat i el risc inicial de la persona conductora o preconductora en rela-ci amb lautombil.

  2. Ha de saber resoldre dubtes i oferir informaci sobre els coneixements, les destreses i elsvalors de la conducci segura amb relaci als principals dispositius de seguretat passiva iactiva.

  3. Tamb ha de saber preparar activitats per millorar les destreses relacionades amb els cos-tums de la conducci i amb ls correcte dels principals elements de seguretat.

 • 169

  Unitat 10 Lautombil i la conducci segura

  4. Tamb ha de saber aplicar activitats en qu predominin els valors i les emocions per acon-seguir que la persona conductora o preconductora pugui, fcilment, posar en prctica lesmesures adequades de seguretat en relaci amb lautombil en general.

  5. I finalment, aquesta unitat acaba amb una avaluaci que permetr constatar fins a quinpunt el futur professorat de formaci viria ha assolit els coneixement necessaris per a laformaci de la seguretat de les persones conductores o preconductores en relaci amb eltema de la unitat.

  Aquesta unitat contempla la seguretat viria des del comportament de la persona conductoraamb el vehicle en condicions ptimes. La persona conductora s com el director dorquestra; hadharmonitzar i coordinar tots els elements del vehicle (elements de seguretat activa i passiva)per aconseguir una conducci ptima, segura i efica.

  Aquesta unitat s un ajut per al futur formador viari per conixer lautombil i la correcta utilit-zaci dels elements de seguretat i adaptar-los als conductors o preconductors perqu aprenguina conduir de manera segura.

  En aquest sentit, hem dividit la unitat en tres parts:

  La primera part tracta els aspectes relacionats amb el control del vehicle com lautocontrol de lavelocitat i la crrega pel que fa a pes, distribuci i fixaci.

  La segona part fa referncia als sistemes de seguretat activa o primria que serveixen per preve-nir o evitar accidents. Es treballen els principals elements i mecanismes de seguretat activa delvehicle, com lenllumenat, els pneumtics, els frens, la suspensi i la direcci. No cal dir que simportant conixer-los, per encara ho s ms saber-los utilitzar correctament en totes les situa-cions (habituals o demergncia) i fer-ne un correcte manteniment amb lobjectiu doptimitzar almxim les prestacions que aquests elements ens ofereixen.

  I, finalment, la tercera part tracta els elements de seguretat passiva o secundria encarregats deminimitzar les conseqncies en cas daccident. Entre els elements ms significatius podem des-tacar: carrosseria, coixins de seguretat del conductor i acompanyants, reposacaps, seients, cin-tur de seguretat, casc, sistemes de retenci infantil, vidres laminars...

 • 10.2. Avaluaci dentradaAprn a detectar la situaci de risc inicial de les persones conductores o preconductores en rela-ci amb:

  Bloc A. El control del vehicle

  El control de la velocitat del vehicle

  1. Els vehicles segurs sn aquells que sembla que no corren.

  2. Tenir un bon vehicle vol dir fruir sempre de la seguretat.

  3. Amb un bon vehicle correria ms que els altres conductors o conductores.

  4. Si redueixo la velocitat amb un vehicle de prestacions normals tamb guanyo en segu-retat.

  5. Magradaria tenir un cotxe potent i segur per crrer ms que altres persones conduc-tores.

  Interpretaci: nivells de seguretatMs de 15 punts: nivell alt de seguretat.

  Entre 11 i 15 punts: moderat tirant a alt.

  Entre 6 i 10 punts: moderat tirant a baix.

  Menys de 6 punts: nivell baix de seguretat.

  170

  Unitat 10 Lautombil i la conducci segura

  Vertader Fals1 2 3 4

  Vertader Fals1 2 3 4

  Vertader Fals1 2 3 4

  Vertader Fals1 2 3 4

  Fals Vertader1 2 3 4

 • El control de la crrega del vehicle

  1. Quan colloco la crrega en un vehicle miro que no es pugui moure en cas dimmobi-litzaci sobtada.

  2. Colloco els objectes de manera que no disminueixin la visibilitat.

  3. Procuro que els objectes no cobreixin la matricula o els dispositius de senyalitzaci delvehicle.

  4. Procuro que la crrega no sobresurti de la planta del turisme ms del 10% o 15%

  5. Colloco paquets a la baca de qualsevol manera, sense pensar si desplao el centre degravetat o incremento la resistncia de laire.

  6. No carrego el vehicle amb ms pes de lestipulat.

  Interpretaci: nivells de seguretatMs de 20 punts: nivell alt de seguretat.

  Entre 13 i 19 punts: moderat tirant a alt.

  Entre 7 i 12 punts: moderat tirant a baix.

  Menys de 7 punts: nivell baix de seguretat.

  171

  Unitat 10 Lautombil i la conducci segura

  Fals Vertader1 2 3 4

  Fals Vertader1 2 3 4

  Fals Vertader1 2 3 4

  Vertader Fals1 2 3 4

  Fals Vertader1 2 3 4

  Fals Vertader1 2 3 4

 • Bloc A. Elements de seguretat activa

  I. Lenllumenat

  1. Si noto que algun dels dispositius de lenllumenat no funciona acostumo a conduiramb el llum avariat.

  2. Escolliria els llums que em permetessin veure-hi millor i que permetessin als altres veu-rem b.

  3. Sc dels que avisa amb els intermitents abans de fer una maniobra.

  Interpretaci: nivells de seguretatMs de 9 punts: nivell alt de seguretat.

  Entre 7 i 9 punts: moderat tirant a alt.

  Entre 4 i 6 punts: moderat tirant a baix.

  Menys de 4 punts: nivell baix de seguretat.

  II. Factors destabilitat

  1. Mantindr sempre en bon estat els amortidors i les ballestes perqu em permetin estarsempre ben adherit a la via.

  2. Voldria tenir un vehicle amb una suspensi que em permeti anar cmode per quealhora sigui prou dura per disminuir el perill.

  3. Crec que sabria notar quan la direcci fimbra, balla o va dura.

  172

  Unitat 10 Lautombil i la conducci segura

  Vertader Fals1 2 3 4

  Fals Vertader1 2 3 4

  Fals Vertader1 2 3 4

  Fals Vertader1 2 3 4

  Fals Vertader1 2 3 4

  Fals Vertader1 2 3 4

 • Interpretaci: nivells de seguretatMs de 9 punts: nivell alt de seguretat.

  Entre 7 i 9 punts: moderat tirant a alt.

  Entre 4 i 6 punts: moderat tirant a baix.

  Menys de 4 punts: nivell baix de seguretat.

  III. Els frens i la seguretat viria

  1. Crec que utilitzar correctament el fre s important per la seguretat.

  2. Crec que he aprs a prmer el fre amb la fora adequada.

  3. Tinc el costum de fer servir amb molta freqncia el fre de servei.

  4. Si alguna vegada em falla el fre de servei, tinc present que puc utilitzar el fre de socors.

  5. Quan he dimmobilitzar el vehicle, ho faig amb el fre destacionament i amb la foraadequada.

  6. Quan he de reduir la velocitat, sempre que puc, ho faig engranant velocitats ms cur-tes.

  Interpretaci: nivells de seguretatMs de 18 punts: nivell alt de seguretat.

  Entre 13 i 18 punts: moderat tirant a alt.

  Entre 7 i 12 punts: moderat tirant a baix.

  Menys de 7 punts: nivell baix de seguretat.

  173

  Unitat 10 Lautombil i la conducci segura

  Poc Molt1 2 3 4

  Poc Molt1 2 3 4

  Poc Molt1 2 3 4

  Poc Molt1 2 3 4

  Poc Molt1 2 3 4

  Poc Molt1 2 3 4

 • IV. Els pneumtics i la conducci segura i efica

  1. Quan condueixo penso que els pneumtics sn lnic punt de contacte del vehicle ambel terra.

  2. Quina daquestes quatre opcions escolliries a lhora de comprar un pneumtic:

  1. Poca adherncia i duraci normal.

  2. Menys adherncia i mxima duraci.

  3. Homologat, amb equilibri entre adherncia i duraci.

  4. Mxima adherncia per poca duraci.

  3. Els pneumtics en ms bon estat, els collocar a leix posterior per evitar el sobrevirat-ge.

  4. Sempre conec lestat dels pneumtics perqu faig les comprovacions prvies.

  5. Faig revisar lequilibratge de les rodes del meu vehicle.

  Interpretaci: nivells de seguretatMs de 15 punts: nivell alt de seguretat.

  Entre 11 i 15 punts: moderat tirant a alt.

  Entre 6 i 10 punts: moderat tirant a baix.

  Menys de 6 punts: nivell baix de seguretat.

  174

  Unitat 10 Lautombil i la conducci segura

  Fals Vertader1 2 3 4

  Fals Vertader1 2 3 4

  Fals Vertader1 2 3 4

  Fals Vertader1 2 3 4

 • Bloc C. Elements de seguretat passiva

  Respon les qestions segents:

  1. En el moment de comprar un vehicle minformo sobre la resistncia de la carrosseria.

  2. Comprovo habitualment els diferents pilots lluminosos i senyals acstics davs abansde conduir el vehicle.

  3. Quan haig de comprar un cotxe, matreu ms el color de la tapisseria que la comoditati la resistncia dels seients.

  4. Crec que tants comandaments i indicadors en el vehicle fan augmentar les distraccionsquan es condueix.

  5. Quan hagi de comprar un vehicle, escollir vidres que permetin la visibilitat en cas deruptura.

  6. Abans de comenar a conduir, regulo la distncia del seient respecte del volant i delspedals de manera que pugui frenar a fons sense tirar-me endavant.