unitat 1 l antic règim ca

Download Unitat 1  L Antic RèGim  Ca

Post on 29-Jun-2015

12.855 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Resum de les principals característiques de l'A.R.

TRANSCRIPT

 • 1. LAntic Rgim

2. Concepte

 • Podria definir-se
 • Com el conjunt de trets poltics, jurdics, socials i econmics, que caracteritzaren a Europa i les seves colnies al llarg dels segles XVII i XVIII.
 • El Terme
  • Fou emprat per primera vegada pels revolucionaris francesos per tal de designar despectivament lestructura poltica i social de la Frana del moment, a les quals havia posat fi la R.F.
  • Posteriorment, sutilitz per tal de designar aquella realitat poltica i institucional, estesa a altres pasos a ms de Frana.

3. Caracterstiques

  • Una demografia antiga
 • Una economia agrria
 • Una estructura social estamental
 • Una forma de govern absolutista
 • La situaci ideolgica

4. Una demografia antiga

 • Escs creixement vegetatiu
 • Propiciat per elevades taxes de natalitat i fecunditat (35/40% o ), contrarestades per alts ndex de mortalitat (30/40% o ,especialment la infantil).

5.

 • Inestable equilibri entre poblaci i recursos
  • Els escassos rendiments agrcoles, acompanyats de la irregularitat de les collites, desencadena crisis de subsistncia que desemboquen en grans fams i propicien malalties epidmiques.
  • El resultat sn gransmortaldats catastrfiques .

6.

 • Que experimenta canvis en el segle XVIII
  • En algunes zones (Anglaterra, Frana), augmenten els excedents alimentaris, i una millor nutrici condueix a la disminuci de fams i epidmies.
  • Un altre factor que influ en la millora, encara que de manera menys determinants, fou el progrs de la medicina .

7.

 • El resultat
  • Un important creixement demogrfic, que no afect per igual a tot el continent.
  • Aquest creixement contribu a lincrement de la demanda daliments i manufactures, aix com un augment de la disponibilitat de m dobra per al camps i la indstria, factors essencials en el fenomen de la revoluci agrcola i industrial.

8. Unaeconomiade base agrria El conjunt de terres en mans dun noble o eclesistic eren la senyoria territorial(reserva senyorial i masos), I les terres on gaudien de jurisdicci eren laSenyoria jurisdiccional

    • 3/4 parts de la poblaci activa es concentren en lactivitat agrcola i ramadera.
    • La principal font de riquesa s la terra .La major part de les terres eren vinculades.

9.

 • Producci insuficient
 • Agricultura de subsistncia
 • Policultiu
 • Autoconsum (mercats locals i fires)
 • Endarreriment tcnic
 • 2 tipus dexplotaci:

Camps oberts (openfield) Terres comunals Eren freqents les Crisis de subsistncia Els grans propietaris rebien importants rendes de carcter feudal procedents duna ingent massa de camperols. 10.

 • La indstria s de carcter artesanal
 • Al segle XVIII trobem tres tipus dactivitat industrial

Gremis , a les ciutats (provenen de lEdat Mitjana) Indstria domstica(surt amb el desenvolupament del comer als s. XVI i XVII). Producci a les cases dels camperols. Manufactures(al s. XVIII, concentren treballadors en un lloc. Productes de luxe) 11.

 • El comer predominant s el de llarga distncia
 • Els intercanvis interns sn escassos i complicats, degut a les deficincies en les comunicacions i a la inexistncia dun mercat intern unificat.
 • Camins i carreteres. Mitjans lents.
 • Navegaci martima i fluvial.
 • Comer interior.
 • Comer colonial.

12.

 • El desenvolupament urb s escs
  • El poble s el centre dorganitzaci i producci. Les ciutats de ms de 50.000 habitants sn gaireb inexistents. A mitjans del segle XVIII en algunes zones (Anglaterra) es produeix una emigraci del camp a la ciutat.
  • Aix repercutir en un desenvolupament sense precedents del fenomen urb .

13. Una estructura social estamental

  • Articulada enestaments
  • Un estament es correspon amb un estrat o grup social, definit per un com estil de vida i anloga funci. s de carcter impermeable.
  • Cada membre de la societat pertany a un estament
  • Aquest li nega o li concedeix privilegis, s a dir, lexenci dobligacions o el dret a avantatges exclusives. A lestament privilegiat saccedeix (amb lexcepci del clergat) per naixement o per concessi especial del monarca.
  • La rgida societat estamental entra en crisi
  • Arran dels canvis produts al llarg del segle XVIII (Revoluci Francesa), obrint pas a la societat capitalista.

14. 15. Un govern absolutista

 • Fonamentat ideolgicament en la frmula
  • Monarquia de Dret Div.
  • Bossuet afirma que el poder li es concedit al Rei per Du i, per tants, no t lmits terrenals. El Rei noms es responsable davant Du.
 • Els instruments que utilitzen els reis absoluts sn:
  • Els Consells de ministres
  • LExrcit
  • La Burocrcia i la Diplomcia

16.

 • Aquesta frmula de govern trob resistncia
  • Essencialment, la que provenia dels defensors dels privilegis feudals detentats per la noblesa i el clergat, heretats dpoca medieval.
  • Mitjanant el"Despotisme Illustratels reis intentaran destruir aquesta oposici i guanyar-se a altres sectors socials.

Paradigma de monarquia absoluta La francesa, encarnada en la figura del rei Llus XIV. 17.

 • El seu moment culminant arribar
  • Durant la 2 meitat del segle XVII i gran part del segle XVIII.
  • La seva fi arribar desprs de la revoluci burgesa en Frana (1789) i els posteriors esclats revolucionaris del segle XIX.

18.

 • Es donaren excepcions a aquesta forma de govern
  • Les Provncies Unides (Holanda)
  • La Repblica de Vencia
  • Anglaterra

19. La situaci ideolgica. La Illustraci

 • Concepte
  • Moviment filosfic, literari i cientfic que es desenvolup en Europa i les seves colnies al llarg del segle XVIII (de les Llums).
  • Supos una important modernitzaci cultural i lintent de transformar les estructures de lAntic Rgim.

El pensament illustrat Antecedents Cal cercar-los en Anglaterra i Holanda durant el segle XVII. Destaca la figura de Newton. 20.

 • Idees fonamentals
  • La Ra
  • s lnic mitj per aconseguir la veritat i, juntament amb el progrs, constitueix el cam per assolir la felicitat.
  • El Progrs
  • A ell sarriba grcies a la cincia; en combinaci amb la tcnica, permet laven de la humanitat de manera evolutiva i indefinida.
  • La Naturalesa
  • s lorigen de tot all que s genu, vertader i autntic. La societat s la que falseja i corromp lhome, bo en estat natural.
  • La Felicitat
  • s un b al que tot home t dret i constitueix un fi en ella mateixa.

21. La Illustraci

 • Vehicles de difusi
  • Les societats cientfiques, literries o artstiques i les acadmies, recolzades pels poders pblics.
  • Les societats damics del pas, establertes normalment en les principals ciutats.
  • Els salons. Tertlies o reunions dillustrats.
  • LEnciclopdia

22. J. L. Locke - L'Estat garantia de les llibertats individuals Cal destacar Voltaire -Llibertat de pensament i tolerncia religiosa Montesquieu -Divisi de poders, Lesperit de les lleis, 1748. Crea les bases del liberalisme poltic El pensament poltic illustrat Rousseau -Contracte social Lhome s lliure en la natura i esclau en la societat(corrompre) Montesquieu Voltaire Rousseau 23.

   • Es concreta en dos nous corrents :lafisiocrciai elliberalisme , que entren en colisi amb la tendncia imperant del moment, elmercantilisme .
  • Fisiocrcia
   • Els fisicrates sostenen que la riquesa dun estat prov de la naturalesa, exactament de lagricultura. El seu principal teric sQuesnay .
  • Liberalisme
   • Per als seus defensors, la riquesa de lEstat no rau ni en lacumulaci de metalls preciosos (mercantilisme) ni exclusivament en lagricultura (fisiocrcia), sin en lalliberta