un passeig per la història i l'arquitectura

Download Un passeig per la història i l'arquitectura

Post on 10-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Llibret patrimoni: Un passeig per la història i l'arquitectura

TRANSCRIPT

 • Patrimoni2011.fh11 16/4/12 11:32 Pgina 1

  Composicin

  C M Y CM MY CY CMY K

  Judit BuldJosep PuigtiSergi Bernal

  Grfiques ARCO

  2011

  Oficina de turismede Sant CeloniC/ Major, 53Tel. 93 867 01 71www.santceloni.cat/turisme

  Horari:de dimecres a diumenge de 10 a 14 hdivendres i dissabte de 17 a 20 h

 • Patrimoni2011.fh11 16/4/12 11:32 Pgina 2

  Composicin

  C M Y CM MY CY CMY K

 • Patrimoni2011.fh11 16/4/12 11:32 Pgina 3

  Composicin

  C M Y CM MY CY CMY K

 • Patrimoni2011.fh11 16/4/12 11:32 Pgina 4

  Composicin

  C M Y CM MY CY CMY K

  ls primers celonins habitaven en masiesdisperses agrupades a l'entorn de la

  parrquia de Sant Mart de Pertegs. En elsegle XI els senyors del Montseny construrenuna capella dedicada a Sant Celdoni al peudel cam ral de Barcelona a Girona. La sevabona situaci geogrfica i l'empenta del'orde militar de l'Hospital de Sant Joan deJerusalem, propietaris de la vila des de 1151,propiciaren el creixement de cases al seuentorn, la fortificaci de la vila i la creacidel mercat fora muralla (segle XII). Aquestnucli urb prengu el nom de la capella:Sant Celoni.

  A l'inici del segle XIII ja hi havia 72 focs ocases i a mitjan segle XIV la poblaci jas'acostava al miler d'habitants. L'any 1370els hospitalers aprovaven les ordinacions debon govern, unes de les primeres a Catalunya,que palesaven la puixana i bona organitzacide la vila. El 1405 Sant Celoni pass a serpropietat dels Cabrera, que completaren,aix, els seus dominis en el Montseny.

  5

  3

  1

 • Patrimoni2011.fh11 16/4/12 11:32 Pgina 5

  Composicin

  C M Y CM MY CY CMY K

  Sant Mart de Pertegs 1 (parc de laRectoria Vella), la primitiva parrquia delterme, apareix en documents del segle XI.L'esglsia, d'origen romnic, sampliconsiderablement en el segle XIV. Les restesactuals corresponen a una part de la naucentral, coberta amb volta de can apuntat.

  Tamb sn d'poca romnica l'absis de lacapella de Sant Celdoni 2 i la capella deSant Pon. De la primera es conserva l'absissemicircular, construt amb carreus tallatsde granit, a l'interior d'una casa (plaa dels

  Estudis, 12). La capella de Sant Pon 3(plaa de Rafael Ferrer) formava part de l'antichospital de mesells o leprosos anomenat deSant Nicolau, situat fora de la muralla. Tot i serd'estil romnic s un edifici tard, que data definals del segle XII o del XIII. s d'una sola nau,amb absis semicircular i contraforts exteriors.

  La primera notcia que tenim de la murallao Fora de la vila 4 s de l'any 1154, perla construcci actual deu correspondre al darrerquart del segle XIV, quan es fan obresimportants a la muralla. Se'n conserven algunestorres de planta circular i murs aprofitats coma parets de cases o faanes, com can MaiTanquis (plaa del Bestiar, 1). La Fora s un bcultural dinters nacional.

  La Rectoria Vella 5 era lhabitatge del rectori sacerdots de Sant Mart de Pertegs. s unmagnfic exemple de casal gtic civil del segleXV, de planta rectangular estructurada a l'entornd'un pati central. Les galeries d'arcsconopials de ma del segon pis corresponenal segle XVI. Al primer pis del pati destaca ungran finestral tripartit amb esveltes columnes

  gtiques. La planta baixa sutilitza per fer-hiexposicions temporals.

  El Pont Trencat 6 , que travessava la Torderaseguint l'antiga Via Augusta, conserva un arcgtic del segle XIV o XV, la resta es destru el1811 durant la Guerra del Francs. Darrerament(2003) sha restaurat i completat amb unaestructura metllica que evoca la formaoriginal.

  Torre de la Fora al carrer de les Valls,restaurada el 2009

  Arc gtic i nova estructura metllica del Pont Trencat4 6

  45

 • Patrimoni2011.fh11 16/4/12 11:32 Pgina 6

  Composicin

  C M Y CM MY CY CMY K

  es cases d'aquests segles posen demanifest el creixement de la vila al llarg

  del carrer Major. Un bon nombre d'aquestesedificacions correspon al darrer quart delsegle XVI, moment econmic favorable. Alfogatge de 1553 ja hi consten 105 cases ofocs al poble, i 10, fora vila. La majoria decaps de casa treballaven en oficis artesanals:destacaven els txtils (paraires, teixidors dellana, de lli), sabaters i sastres, els relacionatsamb les feines del camp (ferrers, boters...) ihostalers, que proveen el mercat local i dela seva comarca.

  L'arquitectura que caracteritza aquesta pocas popular, sense que es pugui parlar d'unestil, i perdurar prcticament fins al segleXlX. L'estructura de la casa s simple: constade planta baixa i un o dos pisos. La porta,ampla, sol ser de carreus de granit i dna pasa l'obrador o taller. A la llinda hi podem trobarinscripcions interessants: dates, el nom delpropietari, smbols de l'ofici... La finestra delprimer pis, alineada amb la porta, tamb sde pedra. Algunes estan decorades amb caps,sanefes senzilles... Del segle XVI destaquenpel seu decorativisme les finestres conopials,caracterstiques del gtic tard.

  12

  11

 • Patrimoni2011.fh11 16/4/12 11:32 Pgina 7

  Composicin

  C M Y CM MY CY CMY K

  Seguint el carrer Major des del barri de la Foratrobem la casa d'en Salvador Molar 7 , de1578. A can Boada 8 l'any 1589 hi vivia unferrer, com mostra l'enclusa de la llinda. A lafinestra de can Mai Tanquis 9 hi trobem unainvocaci religiosa: 1589 JESUS: MARIA. Lainscripci de can Tauler 10 s explcita: ANY1600, data que tamb escau a les dues casesamb qu fa cantonada.

  A can Bonsoms 11 hi ha una bella finestraconopial lobulada del segle XVI. De la mateixapoca o poc anteriors sn les voltes 12 o casesporticades de la plaa de la Vila. Les duesfinestres conopials de can Maties 13 , de granit,sn ms senzilles. La de can Besa 14 destacaper la seva decoraci popular a base de cercles.

  Les llindes de can Bosc 15 mostren la llargapervivncia d'aquesta tcnica constructiva,ja que hi ha un segle entre luna i laltra:1576 i 1678. Al capdamunt del carrer Majorhi ha un grup de cases amb la porta d'arcde mig punt feta de totxo. Algunes de lesfinestres de pedra estan decorades.

  Al carrer Major hi ha altres cases o elementssimilars als destacats fins ara. Tamb sobresurtenalgunes finestres del segle XVI ben esculpides,com les procedents de Can Ramis 16 (AnselmClav, 6) o la del casal dels Jalp i Juli 17(Bellver, 7), batlles de la vila.

  Can Mai Tanquis9

  12

  14

  18

 • Patrimoni2011.fh11 16/4/12 11:32 Pgina 8

  Composicin

  C M Y CM MY CY CMY K

  Esglsia parroquial

  20

  20

  20

 • Patrimoni2011.fh11 16/4/12 11:32 Pgina 9

  Composicin

  C M Y CM MY CY CMY K

  n gravat francs realitzat la segona meitat del segle XVII, malgrat ser poc

  objectiu, ens dna una idea de com era lavila aleshores. La vila, que era bastant gran,estava envoltada d'una extensa muralla.L'esglsia parroquial i tres o quatreedificacions ms sobresortien a l'interior,destacant-se de la resta. Des de l'pocamedieval la vila havia anat creixent al llargdel carrer Major, i a mesura que s'estenias'ampliava el nucli fortificat. Entre els seglesXIV i XV es form el segon recinte, quearribava fins a la plaa d'en Nicola i tenia laporta a l'altura de l'actual Ajuntament. Eltercer recinte, del segle XVI, s'anomenavavenat de la Torre perqu al portal, la Torrede les Hores, hi havia el rellotge pblic.Aquesta porta estava davant de can Bosc(carrer Major, 67-71). El darrer nucli, el de laVilanova, estava situat a l'entorn de l'Hospitalde Pobres i Malalts (carrer Major, 51-53).

  Amb la forta expansi es decid edificar unanova esglsia parroquial 20 al bell migde la vila: l'antiga parrquia havia quedatallunyada i petita. Aquesta obra ambiciosa,comenada l'any 1634, esdevindr l'elementemblemtic del nostre patrimoni. L'edifici,caracterstic del barroc, es va inaugurar el1703. s de planta rectangular, amb capelleslaterals entre els contraforts i absis octogonal.L'extraordinria faana est coronada ambun capcer semicircular. La portada,acuradament treballada en marbre, s de1753. El ms destacat, per, s la decoraciesgrafiada de 1762. Aquests esgrafiats snels ms importants de Catalunya i mostrenfigures al legriques de virtuts (Fe,Esperana, Caritat, Justcia), arcngels, sants,ngels msics... que s'ordenen en la faanaformant un retaule monumental que esrestaur el 2003. La imatge de Sant Mart,del celon Llus Montan, s de 1953.

  20

  20 20

 • Patrimoni2011.fh11 16/4/12 11:32 Pgina 10

  Composicin

  C M Y CM MY CY CMY K

  L'Hospital de Sant Antoni o de Pobresi Malalts 21 (carrer Major, 51-53) constade la casa de l'hospital i la capella. El primert un gran portal d'arc de mig punt adovellat,amb un relleu a la part superior que representala crucifixi. La capella, construda el 1752,conserva un retaule barroc. A la planta baixade lhospital ara hi ha lOficina de Turisme.

  D'aquesta poca destaquen els casals de duesimportants famlies: els Soler i els Ramis. Lacasa Soler de Vilardell o can Cortada22 (carrer Major, 93) t la faana ordenadasimtricament amb grans obertures de pedra.Era el casal dels barons de Vilardell,descendents den Soler, que mat un dracllegendari amb una espasa de virtut. A CanRamis 23 (plaa Vila, 23-26) es van fer unesreformes importants cap a l'any 1950. Bonapart dels elements originals es van mantenir,afegint-n'hi d'altres, com la bella galeria d'arcscarpanells del segons pis, procedent deBarcelona. A la llinda principal destaca l'escutde la casa Ramis. Actualment, la planta baixadel casal es destina a exposicions temporals.

  23

  22 23

 • Patrimoni2011.fh11 16/4/12 11:32 Pgina 11

  Composicin

  C M Y CM MY CY CMY K

  Relleu amb en Soler de Vilardell matant el drac

  23 21

  22

 • Patrimoni2011.fh11 16/4/12 11:32 Pgina 12

  Composicin

  C M Y CM MY CY CMY K

  mb la segona meitat del segle XIXcomen la gran transformaci de