Un passeig pel mon

Download Un passeig pel mon

Post on 11-Apr-2017

42 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p> JORNADES INTERESCOLARS</p> <p>CICLE INICIAL</p> <p>CAN VINADER</p> <p>DEL 27 al 31 DE MAR</p> <p>Nom del joc: MUK MUK Tipus de joc: </p> <p>Pas dorgen: CANADAN: 002</p> <p>Edat: </p> <p>N dalumnat: </p> <p>Distribuci inicial: Rotllana</p> <p>Espai: indeterminatDuraci: Material: </p> <p>Objectius: </p> <p>Expressar </p> <p>Descripci: </p> <p>Tots asseguts en rotllana, un surt un al mig i ha de fer riure a un altre company/a, quan ho aconsegueix, canvi de rol.</p> <p>Variants: </p> <p>Observacions: </p> <p>Nom del joc: CPCUNULTipus de joc: </p> <p>Pas dorgen: School 10 Focsani, RomaniaN: 003</p> <p>Edat: </p> <p>N dalumnat: </p> <p>Distribuci inicial:</p> <p>Espai: indeterminatDuraci: Material: </p> <p>Objectius: </p> <p>Desenvolupar habil.coord.bs.: crrer / agafar</p> <p>Descripci: </p> <p>Els infants es colloquen en cercle al voltant de la "Mare". Li pregunten: "Mare, podem sortir a jugar?" La Mare contesta: "S, aneu, per no us acosteu a la cova del gegant". El "gegant" s un dels infants i estar o b darrera d'alguna cosa o dins un cercle dibuixat a terra. Els infants se'n van de prop de la "Mare" i van corrent fins que la Mare diu "Nens, nenes, torneu cap a casa corrents o el gegant us atrapar" Aleshores els infants tornen corrent cap a casa mentre el gegant intenta atrapar-ne un abans que arribin a casa. El que sigui atrapat ser el nou "gegant".</p> <p>Variants: </p> <p>Observacions: </p> <p>Nom del joc: Indios i pistolerosTipus de joc: Animaci</p> <p>Pas dorgen: UruguaiN: 004</p> <p>Edat: 6 a 10 anys</p> <p>N dalumnat: </p> <p>Distribuci inicial: 2 grups iguals</p> <p>Espai: LliureDuraci: 15'Material: Res</p> <p>Objectius: Reaccionar rpidament davant d'un estmul auditiu.</p> <p>Crrer un espai curt amb la mxima velocitat.</p> <p>Descripci: Es formen dos grups de igual nombre de jugadors: uns sn els indis i els altres els pistolers. Els pistolers s'estiren al terra a uns 15 metres dels indis i es fan els dormits. Els indis surten sense fer soroll fins que s'acosten a uns 10 metres dels pistolers, en aquest moment comencen a cridar com els indis. Quan els pistolers els escolten han de sortir corrent per evitar que els atrapin.Representaci grfica:</p> <p>Variants: </p> <p>Que atrapin a tots els pistolers.</p> <p>5 vegades cada grup.</p> <p>...Observacions: </p> <p>Nom del joc: JebdejeriTipus de joc: No competitiu de canvi de rol</p> <p>Pas dorgen: MarrocN: 005</p> <p>Edat: a partir de 6 anys</p> <p>N dalumnat: 25</p> <p>Distribuci inicial: </p> <p>Espai: gimns o patiDuraci: Material: </p> <p>Objectius: - Millorar la velocitat.</p> <p> - Millorar lagudesa i discriminaci visual.</p> <p>Descripci: </p> <p>Els jugadors es col.loquen per parelles. A la primera senyal un membre de la parrella surt corrents.A la segona senyal els altres van a buscar la parella. Quan tots sn agafats; canvi de rols.</p> <p>Representaci grfica:</p> <p>Variants: </p> <p>Observacions: </p> <p>Nom del joc: KIWI</p> <p>Tipus de joc: </p> <p>Pas dorgen: PERN: 006</p> <p>Edat: 6-10 anys</p> <p>N dalumnat: grup-classe</p> <p>Distribuci inicial: cercle</p> <p>Espai: reduitDuraci: illimitadaMaterial: 1 pilota tova 3 xapes</p> <p>Objectius: 1)llanament</p> <p> 2)velocitat</p> <p> 3)discriminaci visual</p> <p>Descripci: </p> <p>-Situats en cercle i al centre el nen que para amb la pilota i les tres xapes.</p> <p>-El nen que para llana la pilota a laire ,ha de donar la volta a les tres xapes i ha de crrer per agafar la pilota.La resta del grup corre per tot lespai fins que el que para agafi la pilota i digui KIWI.Aquest ha de llanar la pilota per donarli a alg.Si dona a alg,canvi de rol.Si falla continua parant.</p> <p>Representaci grfica:</p> <p>Variants: Es pot suprimir donar la volta a les tres xapes i que la pilota la llanci un altre.</p> <p>Observacions: </p> <p>Nom del joc: MIKADOTipus de joc: Tornada a la calma</p> <p>Pas dorgen: XINAN: 007</p> <p>Edat: Educaci Primria</p> <p>N dalumnat: De 5 a 6 nens/es</p> <p>Distribuci inicial: En petit grup al voltant del material</p> <p>Espai: Interior/exteriorDuraci: De 10 a 15 min.Material: Bastons del mikado o piques</p> <p>Objectius: Aconseguir agafar bastons de ms o menys puntuaci sense moure la resta de bastons que es coloquen a latzar al principi del joc.</p> <p>Descripci: Cada jugador intenta agafar els bastons dun en un sense moure la resta, pot agafar tants com pugui. Si mou un passa el torn al segent jugador.</p> <p>Representaci grfica:</p> <p>Variants: </p> <p>Observacions: </p> <p>Nom del joc: Pato atoTipus de joc: Animaci, Tornada a la calma</p> <p>Pas dorigen: ArgentinaN: 008</p> <p>Edat: A partir de 6 anys</p> <p>N dalumnat: Grup classe</p> <p>Distribuci inicial: En rotllana</p> <p>Espai: Pista o gimns</p> <p>Duraci: 5-10 minutsMaterial:</p> <p>Objectius:</p> <p>Descripci: Els nens estan asseguts, en rotllana. Un nen va caminant per fora de la rotllana. A cada nen li toca el cap i li diu pato. Al nen que li toqui lesquena i li digui ato sha daixecar i lha de perseguir corrent per fora de la rotllana. El perseguit ha de seure al lloc del perseguidor.</p> <p>Representaci grfica:</p> <p>Variants: Es poden fer variacions amb els desplaaments.Observacions: </p> <p>Nom del joc: ELS PIONERSTipus de joc: GRAN GRUP</p> <p>Pas dorigen: UCRANANm: 009</p> <p>Edat: 7-8 anys (o ms)</p> <p>Nm dalumnat: 20-25</p> <p>Distribuci inicial: Dos grups</p> <p>Espai: Obert amb 20 metres de separaciDuraci: 10 minutsMaterial: Cap</p> <p>Objectius: 1.- Treballar la fora de manera ldica.</p> <p>Descripci: Dues cadenes agafades de la m una enfront de laltre. Un grup tria el nom dun nen/a de la cadena contrria. Aquest anir corrent i intentar trencar la cadena contrria amb la fora del seu cos. Si la trenca, tria un nen de la cadena trencada i el porta a la seva. Si no aconsegueix es queda a la cadena contrria. Desprs, el mateix, per del grup contrari. Aix es va jugant, fins que una de les dues cadenes sigui ms llarga. </p> <p>Els nens shan dagafar el ms fort possible per evitar el trencament.Representaci grfica:</p> <p>Nom del joc: Queeni-I-OTipus de joc: Pilota</p> <p>Pas dorgen:IrlandaN: 010</p> <p>Edat: 6-8 anys</p> <p>N dalumnat: 10-15</p> <p>Distribuci inicial:</p> <p>Espai: PistaDuraci: 10-15 minutsMaterial:1 pilota tennis</p> <p>Objectius:</p> <p>Experimentar el joc com objecte de plaer i recreaci. </p> <p>Descripci: </p> <p>El que para t una pilota de tennis o similar. Es gira i la llena endarrera seu. Els altres intenten agafar-la i si un ho aconsegueix crida: atrapada i ara para ell. Per si no latrapa ning, alg la recull i se lamaga a lesquena. Els altres tamb es posen la m a lesquena i el que para ha dendevinar qui la t. Si no ho fa, para el que la t.Representaci grfica:</p> <p>Variants: Diferents tipus de pilotes</p> <p>Observacions: </p> <p>Nom del joc: STORFISKALEIKURTipus de joc: PERSECUCI</p> <p>Pas dorgen: ISLANDIAN: 011</p> <p>Edat: 6-8</p> <p>N dalumnat: CLASSE</p> <p>Distribuci inicial:</p> <p>Espai: DELIMITAT PER 1 LNIA DE FONS A CADA COSTATDuraci: 10'Material:</p> <p>CONOS.</p> <p>Objectius: EFECTUAR CANVIS DE DIRECCI. ESQUIVAR COMPANYS.</p> <p>Descripci: </p> <p>Dues lnees amb espai entre elles. Un nen es queda enmig, pica de mans i diu "kuri kuri klapp klapp".Llavors els nens que es troben a una lnea corren cap a l'altre. El noi que es troba enmig intenta atraparlos, si atrapa 1,2.3 nois aquests s'han de quedar enmig amb ell. Tots ells diuen "kuri kuri klapp klapp" i intenten atrapar la resta. El joc continua fins que queda un nen i es atrapat. Ell ha guanyat i ser el nen que es troba enmig el proper joc.</p> <p>Representaci grfica:</p> <p>Variants: </p> <p>Observacions: </p> <p>Nom del joc: TrcameloTipus de joc: </p> <p>Pas dorigen: Repblica DominicanaN: 012</p> <p>Edat: Cicle Inicial</p> <p>N dalumnat: Indistint</p> <p>Distribuci inicial: Grups de 4Espai: Aire lliure o pista on es pugui traar lnies a terra</p> <p>Duraci: 20Material: Guix o cinta adhesiva de color.</p> <p>Objectius:</p> <p>Equilibri / coordinaci.</p> <p>Organitzaci espacial.</p> <p>Descripci: </p> <p>Sorganitzen els alumnes en grups de 4. Cada grup t dibuixat / representat a terra el que aqu coneixem com a xarranca (quadres disposats segons un esquema i numerats).</p> <p>El primer alumne fa entrar una fitxa, pedra, o objecte fcil de llanar i que no rodoli, al primer quadre. El nen o nena haur de sobresaltar el quadre on hi ha la pedra i iniciar el trajecte dun quadre a laltre saltant sobre un peu. Noms podr descansar quan trobi dos quadres en lnia (on recolzar un peu a cada quadre).</p> <p>El mateix trajecte sha de fer de tornada, recollint la pedra en arribar al quadre anterior i continuar fins el punt de sortida.</p> <p>Si ho fa b, llana lobjecte al segent quadre; si no, esperar el seu torn altre cop i comenar on shagi quedat.</p> <p>Representaci grfica:</p> <p>Observacions: </p> <p>Nom del joc: La KuklaTipus de joc: Llanaments</p> <p>Pas dorgen: GrciaN: 012</p> <p>Edat: TotesN dalumnat: Grup classeDistribuci inicial: Tota la classe en filera i un nen que estar davant.</p> <p>Espai: PistaDuraci: 10'-15'Material: 25 sacs (boles fetes amb arrs i globus), 1 llauna, 1 guix (marcar lneas)</p> <p>Objectius:</p> <p>Precissi de llanament.</p> <p>Velocitat de reacci.</p> <p>Descripci: </p> <p>Dibuixar al terra tres lnies paral.leles, separades entre s (5m.). A la central es col.loca una llauna. A una de les laterals es col.loca un jugador que far de guardi de la llauna. I a l'altre tota la resta de jugadors amb el seu sac.</p> <p>Els jugadors hauran de llanar, d'un en un el sac per tocar a la llauna. Quan la toca surt a recuperar el seu sac, mentre el guardi col.loca la llauna al seu lloc i surt corrent a agafar-lo. Si l'agafa canvi de papers. En el cas de que cap nen toqus a la llauna quant acabin de llanar, el mestre toca el xiulet, i tots van a recuperar el seu sac i el guardi intenta agafar a un, i canvi de papers.</p> <p>Representaci grfica:</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p> 6</p> <p> 5</p> <p> 7</p> <p>5 metres</p> <p>5 metres</p> <p>llauna</p> <p>guardi</p> <p>alumnes</p>