un discurs p asarea p h cen ix reformei...

Download Un discurs P asarea P h cen ix reformei £®nv¤’¥£¤’m£®ntului ... 1784 - Izbucnirea marii r¤’scoale ¥£¤’r¤’ne¥ti

If you can't read please download the document

Post on 01-Jan-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1784 - Izbucnirea marii răscoale ţărăneşti condusă de Horia, Cloşca şi Crişan. ' •> 1816 - A murit Gheorghe Şincai, istoric, filolog, reprezentant marcant al Şcolii Ardelene (n. 28.02.1754). 1854 - A murit compozitorul, muzicologul şi «ulegătorul de folclor Anton Pann (n. 1796). 1950 - A murit dramaturgul George Bernard Shaw, laureat al Premiului Nobel pentru^literatură pe

  anul 1925(n. 26.07.1856). -v / ; " •/ ^ -V^ Prima ediţie a Concursului internaţional de canto T raian Grozăvescu” dedicat vocii de tenor,' la 100

  de-ani de la naşterea artistului - Lugoj. Casei de cultură municipale i se va acorda numele de Teatrul "Traian Grozăvescu”. .

  Goposu Miercuri, în jurul orei 12,40 a sosit, la Spitalul Municipal, în vizită

  la Comeliu Coposu, directorul Serviciului Român de Informaţii, Virgil fi , . , Măgureanu. După 10 minute, timp în care s-a întreţinut cu directorul

  â I0St Vizitat Spitalului Universitar Bucureşti, dr. Sorin Oprescu, directorul SRI a - : - declarat reprezentanţilor presei: ”Am venit în calitate de consătean şi Q6 M a m ire a n u P™1̂ Un alt oaspete al liederului PNŢCD a fost, în cursul dimineţii

  > ® de miercuri, Gabriel Ţepelea, care a spus, printre altele, redactoruluisi TeDel&â aŞen-iei Rompres: "Este o situaţie dramatică; să ne ajute Dumnezeu > i * să treacă uşor dincolo.” '

  • S U M A R *

  ♦ AgendaV2 ♦ Roza vuiturilor /3 ♦ Viaţa politică/4 ♦ Artă - cultură/S ♦ Omulşisocietatea/6 , ♦ Publicitate/7-11 ♦ Sport/12 . . > 1 ♦ România - Vatră eternă/l3 ♦ Economia/14 " ♦ Eveniment/lS ♦ Ultima oră/l 6

  ANUL VII NR. 1 5 1 2 .ISSN 1 2 2 0 -3 2 0 3

  JOI 2 NOIEMBRIE 1 9 9 5 16 PAGINI 3 0 0 LEI

  Timpul probabil pt 2.XI.95 ‘ ____ _ Vremea va fi închisă şi va continua.’

  se răcească, cerul va f i mai mult acoperii, iar vîntul se va orienta din sector N şi va sufla slab ia moderai, în; zona de munte tare. Local va ploua, temporar precipitaţiile 'vor fi şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare; la munte temperatura minimă va fi între -1+2 gr. Temperatura maximă va fi 5-7. gr. Pe1 văi se va produce ceaţă. Ieri, la Cluj, la ora 12 temperatura aerului era 10 gr., iar presiunea atmosferică măsura 733 mm Hg în scădere. Met de serviciu NicoJeta HATE

  Un discurs pronunţat electoral

  VALER CHIOREANU

  O 'rice ieşire în public a unui partid are un pronunţat caracter ; electoral Este noua lege căreia i se supun toate formaţiunile politice din ţara noastră şi de aiurea. Cea mai bună dovadă ' a justeţei acestei observaţii.o constituie "întîmplările" petrecute la: recenta conferinţă a subfilialei Cluj-Napoca a PUNR. Pentru ilustrare b să citez cîteva'fragmente dintre cele mai semnificative, culese din luările de euvînt ale participanţilor. S-a spus aşa: "în zonele unde PUNR s-a remarcat la ultimele alegeri locale, acest partid ş-a impus prin ceea ce a făcut. A demonstrat că este un partid matur, implicat în rezolvarea problemelor localităţilor şi ale cetăţenilor - lucru greu de înfăptuit în condiţiile unui buget de austeritate." S-a dat exemplul municipiului Cluj-Napoca, pe care:

  unul dintre vorbitori I-a situa’t cu 20-30 de ani înaintea altor oraşe "ale ţării. înaintea Bucureştiului, în primul rîiid, oraş despre care

  s-a spus că este o imensă cloacă dş mizerie, murdărie şi corupţie. "Nu e ,vorba numai despre statui, unde stăm foarte bine" - s-a spus, ci de "faţa oraşului", proaspăt zugrăvit, de curăţenia străzilor, de civilizaţia comerţului, de asigurarea unui sistem de transport în comun fluent, neexistînd nici o problemă cu apa şi căldura în locuinţe." • • •;'

  Trecîndu-se la aspecte de ordin general ale meritelor PUNR, s-a subliniat contribuţia parlamentarilor, acestui partid la discutarea şi adoptarea unor legi necesare, ca şi la aplicarea lor prin participarea la guvernare a reprezentanţilor săi. "Am promis cinci iniţiative legislative şi sîntem pe cale să ne împlinim angajamentul", s-a precizat la acest capitol, continuîndu-se cu aprecierea "sîntem' oneşti ş i inatacabili", aluzia la faptele de corupţie ale parlamentarilor fiind evidentă. ,

  Un capitol distinct al acestui discurs electoral a fost, cum era de aşteptat, cel referitor la alegerile care se apropie. După ce s-au contestat rezultatele sondajelor de opinie făcute la nivel naţional, în care partidul este arătat ca pierzînd teren, s-a precizat că aceste sondaje sînt ale "celor care nu ne iubesc. Şi sînt mulţi aceştia, inclusiv partenerii la guvernare. Dar în primul rînd. UDMR şi întreaga Opoziţie." în condiţiile în care viitoarea campanie electorală va fi foarte dură, cu un spectacol ziaristic extrem de interesant, dar care "nu ne va avantaja, pentru că majoritatea ziarelor sînt ale Opoziţiei", s-a demonstrat necesitatea unei atitudini active a reprezentanţilor partidului. "Sigur, sîntem buni români, dar eu asta nu mai putem cîştiga alegerile. Trebuie să dovedim că sîntem pragmatici, să atacăm înaintea celor'care ne vor ataca, pentru a nu da timp adversarilor noştri să ne umple cu noroi." Am considerat necesară această trecere în. revistă a afirmaţiilor făcute de reprezentanţii PUNR tocmai pentru a demonstra că febra alegerilor i-a cuprins pe toţi în aşa măsură îneît tot ce se întreprinde în ultima vreme este subordonat scopului cîştigării unui electorat cît mai numeros. ' «

  wHiairiMum— i ' #

  Cum îşi vor alege polonezii preşedintele

  Peste 28 de milioaine de alegători polonezi sînt chemaţi duminică la urne pentru a se pronunţa, în cadrul primului tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale, în legătură cu viitorul preşedinte al ţării, dintr-o listă de 17 candidaţi, relatează agenţia France Presse. La actualelc afegefi, preşedintele va fi ales pentru un mandat dc 5 ani. Dacă nici unul dintre candidaţii înscrişi pc listele electorale nu obţine, în primul tur, 50+1 Ia sută din voturi, primii doi clasaţi se va confrunta la urne, într-un al doilea tur de scrutin, prevăzut pentru 19 noiembrie a.c.

  "Babeş-Bolyai" o ia înaintea reformei învăţămîntului superior

  Dacă studenţii, la capătul a trei" săptămîni de greve şi demonstraţii, au obţinut anularea taxelor de repetenţie, au declanşat şi o reacţie în lanţ care va conduce, în final, la

  El mai crede că reforma învăţă' mîntului superior trebuie să avan­ seze spre sistemul adoptat de majoritatea ţărilor Uniunii Europe­ ne, cu care România va intra, din

  o reaşezare a învăţămîntului. u n t iarnă, într-un program; de cola- versitar pe criterii ev id en t dezav an ­ tajoase celor nein- î teresaţi de studiu. !

  Forţat de atmos­ fera ostilă creată de studenţi şi chiar de profesori în jurul Legii învăţămîntu­ lui, Ministerul dă semne că este dis-

  . borare, constînd, în , principal, din schim- buri de;studenţi.

  | | | § Este puţin probabil " s că un student străin

  va accepta să vină să studieze laoUniver-, sitate care-1 încorse-

  I » tează într-un sistem I J rigid, bazat pe un

  .................................. prestabilit de; pus sa mceapa ceva, • examene intr-un an: mai devreme refdnna de fond a El aşieapia să gasească'un'regim sistemului universitar. De la^ l ■ asemănător celui al 'universităţilor ianuarie 1996 se va trece la modelul din care provine, cu libertatea autoguvernării' financiare' a alegerii cursurilor pe. care să le universităţilor, cu cel puţin două frecventeze: Deoarece' Legea consecinţe foarte importante: atît învăţămîntului ar trebui modificată bursele studenţilor, cît şi salariile ; ca să permită trecerea la un sistem profesorilor vor fi stabilite la nivel. care să nu mai cunoască noţiunea de Rectorat. Este o modalitate de repetenţie -rectorul Marga are europeană de stimulare a îndoieli că legea va fi schimbată în competitivităţii,’ rectorul- Andrei - curînd .- Universitatea "Băbeş- Marga avertizînd deja că la "Babeş- Bolyai” va adopta măsuri care îi sînt Bolyai" va fi pus accentul pe pertnise. Este în intenţie ca studenţii pregătirea vîrfurilor, mai puţin a să primească dreptul să-şi susţină cejor nedispuşi la efort. ; examene.picate şi în anul universitar

  "Consider că mişcările studenţilor urm ător, fără să fie declaraţi au atras atenţia şi au determinat pe repetenţi şi cu posibilitatea, în cei responsabili să grăbească proce- _ ultifnăinstanţă, de a alege materiile sul autonomizării universităţilor”, pe care vor să le parcurgă într-un afirmă profesorul Marga, rectorul semestru. Abia la încheierea unei institu ţii care evoluează constant către o cuprinzătoare' deschidere europeană. ,

  facultăţii ei vor trebui să aibă toate examenele luate.

  Caius CHIOREAN

  P a sa rea P h cen ix a S erb iei

  1 *• B)ET

  O**'! flOuiu. Al . M-n _\ytt w :

  Ctylf- aC rV ^ j ‘

  •. Faqsimilul poeziei lui Nichita S.tănescu, "Pasărea Phoenix a Serbiei” l-am primit în d^r de la reputatul poet si traducător ADAM PUSLOVICI - membru al Academiei Române, în ideea publicării acestui text inedit

  . (conform afirmaţiei lui Puslovici) în paginile "ADEVĂRULUI DE CLUJ”. Rod al unei inspiraţii fulgurante, poemul scris de NICHITA în 1982 poartă în sine

  : :■ acea aură a premoniţiei, proprie < marilor poeţi! .

  Corespondenţă