ulusal ve uluslararasi radyasyon korumasi kuruluŞlari

21
ULUSAL VE ULUSLARARASI RADYASYON KORUMASI KURULUŞLARI İBRAHİM KÖKSAL – 112105025 RADYASYON GÜVENLİĞİ VE KORUNMA

Upload: ayoka

Post on 11-Jan-2016

97 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

ULUSAL VE ULUSLARARASI RADYASYON KORUMASI KURULUŞLARI. İBRAHİM KÖKSAL – 112105025 Radyasyon Güvenliği ve Korunma. ULUSAL KURULUŞLAR. TAEK – TÜRKİYE ATOM ENERJİ KURUMU Taek’in 56. Yıl Logosu . ULUSAL KURULUŞLAR. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: ULUSAL VE ULUSLARARASI RADYASYON KORUMASI KURULUŞLARI

ULUSAL VE ULUSLARARASI RADYASYON KORUMASI

KURULUŞLARI

İBRAHİM KÖKSAL – 112105025RADYASYON GÜVENLİĞİ VE KORUNMA

Page 2: ULUSAL VE ULUSLARARASI RADYASYON KORUMASI KURULUŞLARI

ULUSAL KURULUŞLAR

TAEK – TÜRKİYE ATOM ENERJİ KURUMU

Taek’in 56. Yıl Logosu

Page 3: ULUSAL VE ULUSLARARASI RADYASYON KORUMASI KURULUŞLARI

ULUSAL KURULUŞLARTAEK – Türkiye Atom Enerji Kurumu Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği 1956 yılında Başbakanlık'a bağlı olarak Ankara'da kurulmuştur. 1982 yılında Başbakan'a bağlı olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu adı ile yeniden yapılanmıştır.1956 yılında devlet bütçesine bir araştırma reaktörünün kurulması ve ilk masraflarını karşılamak amacı ile 760.000 TL (~ 270.000 $) tahsisat konmuş ve İstanbul'da Küçükçekmece Gölü kenarında şimdiki arazi istimlak edilmiştir. TR-1 Reaktörü 1959-1962 yılları arasında bu merkezde inşa edilmiş, ilk kez 6 Ocak 1962'de kritik olmuş ve 27 Mayıs 1962'de işletmeye açılmıştır. 1973 yılı itibarı ile 3550 radyasyon görevlisine kişisel dozimetre hizmeti verilmiştir.

Page 4: ULUSAL VE ULUSLARARASI RADYASYON KORUMASI KURULUŞLARI

ULUSAL KURULUŞLAR

TAEK – Türkiye Atom Enerji Kurumu TAEK'in faaliyetleri  araştırma merkezleri ve başkanlık bünyesindeki daire başkanlıkları ile yürütülmektedir.

TAEK - Vizyon Nükleer teknolojilerin barışçıl amaçlarla kullanılmasında uluslararası kalite ve güvenlik normlarına uygun faaliyet gösteren, güvenilir, yenilikçi, gelişmeye açık ve rekabetçi bir Kurum olmak; ülkemizin nükleer teknolojide kendine yeter duruma gelmesini sağlayacak altyapıyı oluşturmaktır.

TÜRKİYE ATOM ENERJİ KURUMU LOGOSU www.taek.gov.tr

Page 5: ULUSAL VE ULUSLARARASI RADYASYON KORUMASI KURULUŞLARI

ULUSAL KURULUŞLAR

TAEK – BAĞLI KURULUŞLARAnkara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi

TAEK’in Beşevler yerleşkesinde üç bölüm ve iki şube ile faaliyetlerini  sürdürmektedir.

Page 6: ULUSAL VE ULUSLARARASI RADYASYON KORUMASI KURULUŞLARI

ULUSAL KURULUŞLAR

TAEK – BAĞLI KURULUŞLARÇekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi

Nükleer reaktör, zincirleme çekirdek tepkimesinin başlatılıp sürekli ve denetimli bir biçimde sürdürüldüğü aygıtlardır. Nükleer reaktörler bazen nükleer enerjiyi başka bir tür enerjiye (genelde elektrik enerjisine) çevrilen santraller olarak kullanılırlar.

Page 7: ULUSAL VE ULUSLARARASI RADYASYON KORUMASI KURULUŞLARI

ULUSAL KURULUŞLAR

TAEK – BAĞLI KURULUŞLAR Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi

Hizmetleri yapılmaktadır.

Page 8: ULUSAL VE ULUSLARARASI RADYASYON KORUMASI KURULUŞLARI

ULUSAL KURULUŞLAR

TAEK – Bir radyoloji teknikerinin alacağı maksimum mesleki radyasyon miktarının ;

Yıllık: 50 mSvAylık: 5 mSvArdışık 5 Yılın Ortalaması: 20 mSvEl, Ayak veya Deri İçin Yıllık: 500 mSv Göz Merceği İçin Yıllık: 150 mSv’dir.

Evet, bu değerler bizim için çok fazlageliyor olabilir ama şu anda Türkiye’de kabul edilen miktarlar bunlardır.( Türkiye Gerçekleri. )

RADYASYON ÖLDÜRMEZ, TABİKİ TEDBİR ALINDIĞI SÜRECE !!!

Page 9: ULUSAL VE ULUSLARARASI RADYASYON KORUMASI KURULUŞLARI

ULUSAL KURULUŞLAR

TAEK – Halkın alacağı maksimum radyasyon miktarının ;

Yıllık: 5 mSv Ardışık Beş Yılın Ortalaması: 1 mSvEl, Ayak veya Deri İçin Yıllık: 50 mSvGöz Merceği İçin Yıllık: 15 mSv’ dir.

RADYASYON ÖLDÜRMEZ, TABİKİ TEDBİR ALINDIĞI SÜRECE !!!

Page 10: ULUSAL VE ULUSLARARASI RADYASYON KORUMASI KURULUŞLARI

ULUSLARARASI KURULUŞLAR

ICRP - Uluslararası Radyolojik Korunma Komitesi UNSCEAR - Birleşmiş Milletler Atomik Radyasyonun Etkileri Bilimsel Komitesi IAEA - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı EURATOM: Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu

Page 11: ULUSAL VE ULUSLARARASI RADYASYON KORUMASI KURULUŞLARI

ULUSLARARASI KURULUŞLARICRP - International Committee on Radiological Protection Uluslararası Radyolojik Korunma Komitesi 1928 yılında 2. Uluslararası Radyoloji Kongresinin ardından kurulmuştur. Radyasyon korunması ile ilgili temel kriterleri oluşturan bu kuruluş, resmi bir kuruluş olmayıp FAO,WHO, ILO,ICRU, OECD/NEA gibi bir çok uluslararası ve büyük ulusal kuruluşla işbirliği içinde bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir. Bugün tüm dünyada uygulanan radyasyon korunması kriterleri ICRP tavsiyelerine dayanmaktadır.

En Son Raporu: 1990 Recommendations of the International Commision on Radiological Protection, ( Uluslararası Radyolojik Koruma Komisyonu 1990 Tavsiyeleri )ICRP Publication 60.

Bu raporun gözden geçirilmiş şekli 2005 yılı içinde yayınlanmak üzere son halini almıştır. www.icrp.org

Page 12: ULUSAL VE ULUSLARARASI RADYASYON KORUMASI KURULUŞLARI

ULUSLARARASI KURULUŞLAR

ICRP - International Committee on Radiological Protection ICRP 1965 Kriterlerine Göre Yıllık Maruz Kalınan Radyasyon Miktarları

Yıllık Doz

( mSv )

0

10

20

30

40

50Teknikerler İçinHalk İçin

Page 13: ULUSAL VE ULUSLARARASI RADYASYON KORUMASI KURULUŞLARI

ULUSLARARASI KURULUŞLAR

ICRP - International Committee on Radiological Protection ICRP 2005 Kriterlerine Göre Yıllık Maruz Kalınan Radyasyon Miktarları

Yıllık Doz ( mSv )

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Teknikerler İçin Halk İçin16-18 Yaş Arası Öğrenciler İçin

Page 14: ULUSAL VE ULUSLARARASI RADYASYON KORUMASI KURULUŞLARI

ULUSLARARASI KURULUŞLAR

UNSCEAR - The United Nation Scientific Committeon the Effects of Atomic Radiation

Birleşmiş Milletler Atomik Radyasyonun Etkileri Bilimsel Komitesi, BM teşkilatının bir Komitesi olarak 1955 yılında kurulmuştur. Radyasyonun sağlık etkileri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapan uluslararası resmi bir kuruluş olup, moleküler biyoloji, radyoepidemiyoloji ve radyobiyoloji üzerindeki araştırmaların uluslararası görüş birliği ile değerlendirilmesi şeklinde çalışır.

www.unscear.org

Page 15: ULUSAL VE ULUSLARARASI RADYASYON KORUMASI KURULUŞLARI

ULUSLARARASI KURULUŞLAR

IAEA - International Atomic Energy Agency

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren bağımsız, uluslar arası bilim ve teknoloji temelli bir organizasyon olup 1957 yılında kurulmuştur. Nükleer Bilim ve Teknolojinin barışcıl amaçlarla kullanılması ve planlanmasında üye ülkelere destek sağlamaktadır. Nükleer Güvenlik Standartlarını hazırlamaktadır. Bünyesindeki denetim mekanizması ile ülkelerin taahhütlerini yerine getirmesini kontrol etmektedir.

Nükleer Güvenlik Standartlarını ( Fundamentals, Requirements, Guides) hazırlamaktadır. www.iaea.org

Page 16: ULUSAL VE ULUSLARARASI RADYASYON KORUMASI KURULUŞLARI

ULUSLARARASI KURULUŞLAR

EURATOM - European Atomic Energy Comminty

Avrupa Atom Enerji Kurumu,1958 Roma Antlaşması ile Avrupa Topluluğu çerçevesinde nükleer güvenlik ve radyasyondan korunma ile ilgili yasal zemini oluşturmak üzere kurulmuştur.

İş yerlerinde ve halkın radyasyondan korunması (Bölüm III), Gelişen nükleer güç sektöründe nükleer fisil maddelerin temini (Bölüm VI), Nükleer fisil maddelerin yetkilendirilmemiş askeri amaçlarla kullanımının engellenmesi için korunması (Bölüm VII) www.euratom.org

Page 17: ULUSAL VE ULUSLARARASI RADYASYON KORUMASI KURULUŞLARI

ULUSLARARASI KURULUŞLAR

EURATOM - European Atomic Energy Comminty

EURATOM antlaşmasıyla kurulan AAET, radyasyondan korunma, nükleer fisil maddelerin temini ve nükleer korunma olmak üzere üç alanda bir uluslar üstü düzenleyici otorite niteliğindedir. Böylece, nükleer güç tesisi, radyoaktif atık işleme tesisi veya deposu gibi nükleer güç sektörünün dışında kalan hastaneler ve araştırma merkezleri gibi radyoaktif maddelerle çalışılan tüm alanlarda radyasyonla ışınlanmayı sınırlayıcı yaptırımlar getirmiştir. Araştırma ve bilginin paylaşımı gibi genel unsurları içerir.

Page 18: ULUSAL VE ULUSLARARASI RADYASYON KORUMASI KURULUŞLARI

ULUSLARARASI KURULUŞLAR

EURATOM - European Atomic Energy Comminty Avrupa Birliği genelinde bütün bu tesislerde radyasyona maruz kalmayı sınırlayıcı bu kurallara uyulması zorunlu kılınmıştır. Bu doğrultuda yayınlanan kararlar, tüzükler , direktifler ve tavsiyeler üye ülkeler tarafından ayrıntılandırılır ve uygulanır

Page 19: ULUSAL VE ULUSLARARASI RADYASYON KORUMASI KURULUŞLARI

NELER ÖĞRENDİK ULUSAL RADYASYON KORUNMASI KURULUŞLARI TAEK ULUSLARARASI RADYASYON KORUNMASI KURULUŞLARI ICRP - Uluslararası Radyolojik Korunma Komitesi ( 1928 )ICRP, radyasyondan korunma ile ilgili temel prensipler ve nicelikleri belirleyerek ülkelerin yetkili otoritelerine tavsiyelerde bulunan uluslararası bir kuruluştur. Resmi bir yaptırım gücü olmamakla beraber, pek çok ülkede yürürlükte olan mevzuat, ICRP yayınlarını temel almaktadır. UNSCEAR - Birleşmiş Milletler Atomik Radyasyonun Etkileri Bilimsel Komitesi ( 1955 )BM’ye tüm üye ülkelerdeki iyonlaştırıcı radyasyonun seviyelerini ve etkilerini değerlendirmek ve rapor etmek için kurulmuş bir organizasyondur.

Page 20: ULUSAL VE ULUSLARARASI RADYASYON KORUMASI KURULUŞLARI

NELER ÖĞRENDİK

IAEA - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ( 1957 ) EURATOM - Avrupa Atom Enerji Kurumu ( 1958 ) Kuruluş amaçlarından biri iyonlaştırıcı radyasyondan doğan zararlı etkilere karşı çalışanların, hastaların ve halkın korunmasını sağlamak üzere tüm üye ülkelerin uygulayacağı temel güvenlik standartlarını belirlemektir. Bu doğrultuda yayınlanan kararlar, yönetmelikler, direktifler ve tavsiyeler üye ülkeler tarafından ayrıntılandırılır ve uygulanır.

Page 21: ULUSAL VE ULUSLARARASI RADYASYON KORUMASI KURULUŞLARI

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

İBRAHİM KÖKSAL

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

İBRAHİM KÖKSAL