ukd bülten ocak 2011

Click here to load reader

Post on 28-Mar-2016

221 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Üniversitelerde Bir Mücadele Cephesi Yaratılmalı

TRANSCRIPT

 • Derneimizin 13 ubat 2010 tarihin-de dzenledii Genel Kurul arsnn bal niversiteler yangn yeriydi. Genel Kurulumuz bu balkla toplan-m ve bir dizi tespit, bir dizi de karar alarak yeni bir mcadele dnemine girildiini ilan etmiti. Bu tespitlerden en nemlisi uydu:niversite Konseyleri Dernei Genel Kurulu niversitelerde yaanmakta olan gerici-piyasac saldrnn arzi ve geici deil, AKPnin niversite-leri dntrme operasyonunun ta kendisi olduunu, bu saldrya diren gsterilmemesinin saldrnn sonula-rna raz olmak anlamna geleceini saptar ve giderek hzlanan gelimeler karsnda akademinin tm ilerici bileenleri ve bunlarn oluturduu farkl rgt ve platformlar ortak bir toplantya arr.Genel Kurul toplantsnn zerinden henz bir yl dahi gememi olmasna ramen, bu arnn gerekesini tekil eden tespitler artk herkese ak hale gelmitir. AKP iktidar, Trkiye Cumhuriyetini, tm kurulu deer-leriyle birlikte tasfiye eder ve yerine

  kendi ideolojisi dorultusunda gerici, piyasac bir ikinci cumhuriyet kurar-ken; bu dnmden Trkiye akade-misinin payna da gerici kadrolama, bilim kartl ve serbest piyasann paras haline getirilen bir yksek-renim sistemi dt. ktidarn akademiye ynelik ve 2010-2011 eitim-retim ylnn alma-syla beraber iddetlenen saldrs, niversiteye trban sokmak iin YK eliyle giriilen hukuk d yntemler, AKP eliyle atanan rektrlerin renci dmanl, polisin niversite iindeki varlnn olaan hale gelmesi gibi balklarda somutland. Babakan tarafndan dzenlenen ve bu sald-rnn egdmnn salanmas iin yapld grlen Dolmabahe rektr-ler toplantlar ise akademideki AKP sultasnn 2010 ylndaki gstergesi olarak tarihe geti.Bu saldrnn karsnda akademide yaanan en olumlu gelime, der-neimizin arsna paralel olarak Ankarada ODT retim Elemanla-r Derneinin ev sahipliinde dzen-lenen 5. niversite Kurultay oldu. Bu

  kurultayn sonucunda bir niversite Dernekleri Platformu kurulmasna y-nelik karar alnm olmas, akademi-nin AKP saldrsna kar gelitirecei diren asndan ok nemli bir adm olmutur. Platformun kurucular ara-snda bulunan derneimiz, bu ortak mcadele odan glendirmek iin tm kaynaklarn seferber etmektedir. Ayn kaynaktan doan bir baka olumlu gelime ise 6. niversite Kurultaynn nmzdeki yln Mays aynda stanbulda, derneimizin ev sahipliinde yaplacak olmasdr. Bu kurultay, 27-29 Mays tarihleri arasn-da Cumhurbakan Abdullah Gln himayelerinde gerekletirilecek olan Yksekretim Kongresi ile kar karya dmektedir. Bu erevede 6. niversite Kurultay, akademinin

  ilerici bileenlerinin AKPnin piyasac-gerici saldrsnn yeni yol haritasnn izilecei bu kongreye verecei ceva-bn oluturulaca yer olacaktr. Derneimiz, niversitelerde AKP gericiliine kar bir mcadele oda oluturmak iin ok nemli frsat sunmakta olan 6. niversite Kurultayna hakknca ev sahiplii yapmak iin hazrlklara balamtr. Temel tespitimiz, niversitelerde gerici ve piyasacla kar kurulacak olan cephenin aydnlanmac ve emekten yana niteliklerinin zel olarak vurgu-lanmas gerektiidir. Bu erevede derneimiz, niversite Dernekleri Platformunu oluturan tm dier un-surlarla ortak bir mcadele pratiini oluturmak iin gerekli emek ve akl ortaklamasna hazrdr.

  Ocak 2011

  niversite Konseyleri DerneiAdres: Kulolu MahallesiGazeteci Erol Dernek Sokak,

  Hanif Han No: 11/5Beyolu / STANBUL

  letiim:iletisim@universitekonseyleri.org

  www.universitekonseyleri.org

  Sahibi: Mehmet Yavuzkan Sorumlu Mdr: Hetem Ayaz Adres: Serasker Cad. Dilber Apt. No: 104 D: 6 Kadky - STANBUL Tel: 0216 414 22 39

  YEREL SREL YAYIN Bask: Kayhan MatbaaclkGven Sanayi Sitesi C Blok No: 244 Zeytinburnu stanbul

  Aydnlanma ve zgrlk

  Bulumalar

  Asistan Forumu

  Topland

  niversite Konferans

  Topland

  niversitelerde Bir Mcadele Cephesi YaratlmalAKP, akademiye ynelik ve 2010-2011 eitim retim

  ylnn almasyla beraber byk bir saldr gerekletirdi. niversiteye trban sokmak iin YK eliyle giriilen hukuk

  d yntemler, AKP eliyle atanan rektrlerin renci dmanl, polisin niversite iindeki varlnn olaan

  hale gelmesi bu saldrlarn sadece bir blmn oluturdu. AKP saldrganlna kar niversitelerde emekten yana,

  aydnlanmac cephelemenin olumas iin niversite Konseyleri Dernei zerine den grevi yapacaktr.

 • 02 Ocak 2011

  Aydnlanma ve zgrlk Bulumalar

  AKPnin niversitelere ynelik yrtt- gerici saldrlara kar dzenlenen Kabullenmiyoruz! balkl imza kampanyasnn ardndan aydnlanma mcadelesini yelerimiz ve dostlar-mzla birlikte rmek amacyla bir dizi toplant dzenlendi. Kasm ve Aralk aylar boyunca derneimiz tarafndan drt ilde gerekletirilen ve Aydn-lanma ve zgrlk toplantlarnda Trkiyede aydnlanma, gncel durum ve grevlerimiz deerlendirildi. Top-lantlarmz nmzdeki dnemde de devam edecek.

  Aydnlanma ve zgrlk Top-lantlar - 13 Kasm 2010 tarihinde zmir Na-zm Kltrevinde gerekletirilen ilk etkinlie konumac olarak Prof. Dr. Rennan Peknl, Prof. Dr. Mustafa Kaymak ve Ege niversitesi ren-cisi Senem Doruk katld. Moderatr-l ise Prof. Dr. zge Gnal yapt. Toplantda trbann niversitelerde serbest braklmasnn nn aan genelge ve AKPnin niversitelere y-nelik mdahalesi ele alnd. Toplant-da laikliin ve gericilikle mcadelenin nemi vurguland.

  Aydnlanma ve zgrlk Top-lantlar 2Aydnlanma ve zgrlk toplantla-rnn ikincisi 8 Kasm 2010 tarihinde stanbul Teknik niversitesinde gerekletirildi. Moderatrln Dr. Nevzat Evrim naln yapt toplan-tya Prof. Dr. Ataol Behramolu, Prof. Dr. zzettin nder, zgr Keskin (Yldz Teknik niversitesi rencisi) konumac olarak katldlar. KD Y-netim Kurulu yesi Prof. Dr. Nezhun Gren al konumasnda KDnin gericilik kart mcadelesini evrim almalar ve imza kampanyasndan rnekler vererek zetledi. Yaplan konumalarda gericiliin kapita-lizm ve emperyalizme hizmet ettii, sermayenin istekleri dorultusunda bilimsel retimin gerekleemeyecei belirtilirken akademisyenlere birlikte tartma ve rgtlenme arsnda bulunuldu.

  Aydnlanma ve zgrlk Top-lantlar - 3 22 Kasm 2010 tarihinde Ankara Nazm Hikmet Kltr Merkezinde yaplan nc toplantnn modera-trln Prof. Dr. Nurettin Abaco-

  lu stlenirken Prof. Dr. Erendiz Atas, Yrd. Do. Dr. Serdal Bahe ve Begm Kran toplantya konumac olarak katldlar. Aydnlanma ve zgrlk kavramlarnn tarih sahnesine kt gnlerden bugne genel bir deer-lendirmenin yapld toplantda, niversitelerde AKP kart mcadele-nin nemine vurgu yapld.

  Aydnlk ve zgrlk Buluma-lar - 4 zmir Dokuz Eyll niversitesinde 21 Aralk 2010 tarihinde dzenlenen, moderatrln Prof. Dr. Zuhal Okuyann stlendii panelde Kapi-talizm, Trkiye ve Tarm bal ele alnd. Prof. Dr. Mustafa Kaymak, Prof. Dr. Tayfun zkaya ve Dr.Nevzat Evrim nal yaptklar konumalarda kapitalist sistemin Trkiye tarmna etkilerini, bu alanda yaanan prob-lemleri ve mcadele yntemlerini deerlendirdiler.

  Aydnlanma ve zgrlk Top-lantlar 5 24 Aralk 2010 tarihinde ukurova niversitesinde Makine Mhendisleri Odas Adana ube renci Komis-

  yonu, niversite Konseyleri Dernei ve ukurova retim Elemanlar Dernei tarafndan dzenlenen pa-nelde konumaclar Prof. Dr. Erhan Nalac ve Prof. Dr. Adnan Gm, niversitelerdeki piyasaclk, dinci gericilik ve post-modern tarih an-laynn tehlikelerine dikkat ektiler ve bu tehlikelere kar sol seenei glendirme ars yaptlar.

  Aydnlanma ve zgrlk Top-lantlar - 6 (stanbul)Trkiye apnda dzenlenmekte olan Aydnlanma ve zgrlk toplantlar-nn altncsnda dernek yesi akade-misyenler Arnavutky ilesi halkyla bulutu. 26 Aralk 2010 tarihinde gerekleen toplantya Prof. Dr. Ataol Behramolu, Prof. Dr. zzettin nder ve Nazm Hikmet Akademisi kurucu-larndan Aydemir Gler konumac olarak katld. KD ve Arnavutky Hac Bekta- Veli Kltrn Yaatma ve Tantma Derneinin ortaklaa dzenledii panelde AKPnin halk dman politikalar ve niversite, yarg gibi kurumlardaki dnmler deerlendirildi.

  niversite Konseyleri Dernei, AKPnin gerici uygulamalarna kar Trkiyenin eitli illerinde

  Aydnlanma ve zgrlk toplantlar dzenledi. Bu etkinliler; akademisyenlerin, sanatlarn, rencilerin

  ve halkmzn gericilie kar bir araya gelmesiyle neler yapabileceklerini gstermesi asndan nemli birer gsterge oldular. Toplantlar nmzdeki dnemde

  dzenlenmeye devam edecek.

 • 03Ocak 2011

  Aratrma Grevlileri Yeni Bir niversite stiyor

  Trkiyenin farkl niversitesinden aratrma grevlileri 27-28 Kasm tarihlerinde Eitim-Sen 6 nolu niver-siteler ubesinin arsyla Boazii niversitesinde gerekletirilen Asistan Forumunda bir araya geldi. Grev Ta-nm ve zlk Haklar, Bologna Sreci, Gvencesi ve Mobbing olmak zere drt ana balkta yrtlen oturumlar-da aratrma grevlileri karlatklar sorunlar ve deneyimlerini paylatlar. Asistan Forumunda aratrma grevli-lerinin; niversitelerin sorunlar ve kendi yaadklar sorunlar konusunda devlet niversitesi zel niversite, Yksek-retim Kanununun 50/d, 33/a ve 35. Maddelerine tbi olanlar ve olmayanlar gibi ayrmlar gzetilmeksizin, birlik ve dayanma iinde olmasnn ve rgt-lenmesinin gerektii vurguland.

  Asistan Forumu sonunda yaynla-nan sonu bildirgesinde u talep ve ilkelere yer verildi: Avrupa ve ABD niversiteleri arasn-daki krllk temelindeki rekabetin ve neo-liberal politikalarn bir rn olan Bologna Srecinin asistanlara yan-smas, i gvencesinin giderek daha

  fazla ortadan kaldrlmas eklinde olmutur. gvencesinden yoksun braklan aratrma grevlileri bylece sermayenin talepleri dorultusunda kr getiren projelere ynelmek zorunda b-raklmaktadr. Bologna Sreci ile birlikte niversite ve yksekrenimin piyasa-lamasna kar eit, parasz ve kamusal bir yksekretimi savunuyoruz. Mesleki gvencelerimizin fiil ve key-fi uygulamalarla ortadan kaldrlmasn kesinlikle kabul etmiyoruz. Tm alan-lar iin savunduumuz i gvencesini ayrca akademik zgrln vazgeil-mez bir paras olarak gryoruz. gvencesiz alma, akademik niteliin ykseltilmesine gereke yaplamaz. Tam tersine gvencesiz alma, bilim-sel verimlilik ve akademik nitelii dr-mektedir. Akademik niteliin arttrlmas iin, aratrma grevlilerinin ve tm bilim emekilerinin alma koullar, cretleri iyiletirilmeli, bilimsel alma-lar iin ayrlan denekler arttrlmal ve altyap gelitirilmelidir. Yksekretim Kanununun 50/d, 33/a, 35. maddeleri ile istihdam edilen aratrma grevlileri arasndan grev ve haklar asndan ya

View more